Книга 43

 

 

       1632  27.11.2014 Граматика на Бога и граматика на ада. 06:16 UTC+02 УЧИТЕЛЯТ - ИЛИ УЧИТЕЛЯ? Първо, все още има спорове дали това е прякор (прозвище), дали е само допълнение в Битието или е Подлог - Главният Подлог. Днес мнозина Го считат за допълнение или обстоятелствено пояснение и го пишат с непълен член, понеже си мислят, че именно те извършват действието, че те са факторите и подлозите в живота, а всъщност са само... подлòги... Която и граматическа школа да е взела връх, ние имаме правото на собствено разбиране и собствен правопис и правоговор, ако вярваме, че нещо произтича от Истината. Не искаме да налагаме мнението си, то може да е само работна хипотеза. Обаче съществува и кабалистическа граматика, която отчита обратното четене на думите - божественото. "Учителят", четено обратно, усилва вибрацията на Новата Ева в Битието: "Тя лети – чу!". Старата Ева трябва да чуе Бога и пратениците Му, за да полети, да възлезе в Новата вселена. Иначе я лети, я не лети; или лети със свраките... "Я" начално и "я" под ударение създават сериозни проблеми, не са лъжица за всякоя уста. Опонентите на Бога през всички векове водят люта битка за налагане на свои граматически и знакови печати. Изхвърлянето на важни букви от азбуката ни е тяхна крупна победа, така те затвориха съответните чакри у българина и славянина, но нищо не става без контрола на Бога - и тук Той е допуснал това с определена цел. Напоследък "братовчедите" направиха още 3 удара, които могат да бъдат смъртоносни за ментала на България, ако не знаем как да им се съпротивим. Първият е пробиването на пряка сонда към ада с въвеждането на АД без кавички към имената на фирмите. Ние се мъчим да внушим буквите да се разменят - да стане "ДА" – утвърждение, "Дружество Акционери". Вторият е новата щампа на Черната ложа в логиката и философията на българската граматика: - изрази от типа на "Той се помоли на Бог", вместо "на Бога". Немислещите граматици и редактори веднага приеха първото и префасонират цялата ни писмена и говорна култура в опасна посока, понеже застанаха в левия път и по този показател. Третият израз пак е от битката за размяна на подлог и допълнение, от която зависи ще останат ли на Земята или поне в бъларската езикова зона на ментала човекоподобните. Как ви звучи, например, "Има някого", това нормално ли е? Толкова ум ли имат в главата дори много интелигентни хора, да приемат това безропотно, вместо правилното "има някой"? Обаче Посветените следят не само масовите последствия от такива извращения, но и личната съдба на граматиците от левия път, които са успели да ги наложат. Важното е да помним, че Бог управлява и съграждането, и разрушението. Не друг, а Той е зад всичко. Над Бялата и Черната ложа е Всемирната, тя дава свобода на избор. Именно тя внуши в един момент свободния избор на това да я-каме или да е-каме; на това, дали да употребяваме пълен или непълен член. С първото се даде шанс за намаляване на огромните вреди от победата на източнобългарския диалект с официалното въвеждане на я-кането в българската езикова култура. Кой знае, Царят може да е на правия път в това отношение, понеже шопският говор е на страната на Бялата ложа, на Русия. Т.е., на Стара България отпреди ликвидацията на орфизма. И "я"-то е свещено - цяла Източна България несъзнателно се бори за равноправието на Дионисий с Орфей. В никой случай не бива да се налага едната или другата школа като задължителна, официална, понеже "е"-то и "я-то" управляват съвършено различни етнически чакри, равностойни и еднакво необходими. Всемирните български маги знаят кога на кой диалект да говорят.

 

       1633  28.11.2014 Янтрѝните в Битието и в Жорж Санд, Нона Йотова и приятеля Янтрѝн. 20:57 UTC+02 Ами как стои въпросът с янтрините кабалистично? Понеже преди няколко години открих, че в осиянието за Нона Йотова се споменава за Жорж Санд като янтрѝна, затова и приех „Янтрин” като псевдоним, та да получа малко от тази вселена и енергия. Пък ти сега говориш, че началното Я е проблематично. Защо така?

 

1634  28.11.2014 Думата „аз” в някои етноси. 17:27 UTC+02 Това го твърди Учителят в беседите. Аз не казах, че е фатално, но е сложно – иска големи сили, за да се справи човек. Всяка буква и звук, всяко нещо, същество и човек са Бог, но в различен аспект и с различно предназначение. "Я"-то е превръщането на идеалното в индивидуално - свещен процес на инволюция. Но опасността е индивидуализмът, гордостта, тщеславието, себичността. В Русия става трансформация на аза в божествен аз, понеже тяхната дума за аза е "я", а това е последната буква в азбуката им. Ще постигнат идеала на християнина и ученика да е винаги на последното място, но не защото не е индивидуализиран, а понеже е вече индивидуѝран (термин на Юнг). Същото би трябвало да стане някога и с нашите шопи, но само когато се превърнат в "йопи" – един съвършен аз, добил мекота на духа, мекота на душата, мекота на ума и мекота на сърцето.

 

    Да обърнем внимание: английското „аз” е „ай” – точно обра-тното на западнобългарското и руското „я”. Затова народите на Петата раса имат за цел да утвърдят аза, индивидуализацията, и да го устремят към Идеалното. Славяните, ако говорим за съвършените славяни, а най-вече божествена Русия, както стана дума, започват от Идеалното и слагат аза накрая. Получава се божествен аз, който е любовен служител, а не някой, който иска да е винаги в центъра и над всички. Друг е въпросът, че английското „ми” като синоним на  „ай”, компенсира в голяма степен негативите на аза им и го издига към висотите на Шестата раса и даже на Седмата, която ще бъде в Америка. Там милосърдието ще бъде върхът на себеосъзнатия „аз”.

 

1641  30.11.2014 Той ми говòри за радостта и Цялото, а аз съм тъжна... 16:48:03 EET от Р.В. Ама сега, като той си тръгна (беше тук само за 24 часа, как да ти го опиша?... Все едно оставам половин човек - нещо, което само този, който го преживява, го знае какво е... Празнина в мене, която ме смазва от тъга. Той ми говори за радостта, за Цялото, ама как да го разбера? Искам да съм в радостта, да изгоня тъгата, ама къщата празна, него го няма... Та как да го разбера това, Цялото, дето той го знае? Защо аз не го знам? Защо въпреки всичките си загуби той е "в радостта", а пък аз унивам?...

   Прощавай побратиме, със себе си те занимавам.... ама нали си мъдрец...

 

1642  30.11.2014 Защо имаме това усещане за самота, защо? 16:53:05 EET от Р.В.. Побратиме, защо имаме това усещане за самота, защо? Тъкмо ти писах преди миг:  защо Х. няма това усещане? Как се постига това състояние да се почувстваш едно с Цялото или да се слееш с Цялото - и това те вкарва в радостта.... Какво се изпуска?

 

1642  30.11.2014 Ах, от таз вода ако не пия, скръб ще ми пълни сърцето! 18:18 EET до Р.В. Аз знам само, че Учителят и Учението Му, понеже са божествени, говорят не само за мировата скръб, но и за личната. "Ах - казва героят на една от песните Му, - ако таз песен, Лиляно, не чуя; ах, от таз вода ако не пия, скръб ще ми пълни сърцето!" Тази наша скръб е свещено изкупление на несъвършенствата в хората, които обичаме; на липсата на баланс у тях, но и в нас, между Неличната и Личната Космична Енергия. Със скръбта си ние ги предпазваме от нещастия - един ден ще видим това в акаша.

СЪДЪРЖАНИЕ
/