Книга 35


19.XII.138(2002)

ХЕРУВИМЪТ НА КАМИЛСКАТА ПТИЦА
(ЖЛО / М.Л.Л.)


20,16ч.

             – Може ли да се даде асцендентът на М.Л.Л.?

20,18ч.

      – 26о56'47''69 от Лъв
         Оúм – монадното име на ангел от будическия свят, минал през 38 клади, 4 гилотини, 24 обесвания, 2 разпъвания на кръст и 6 каторги в името на Истината! Невинността на Оúм е изпитана, перфектният му устрем – за пример; копнежът му по Родината - пълнещ вселените с наслада.
Часът на промяната удари! Подвизите приключиха, напред е безкраен простор от блаженство!
Оúм означава "Озарена от Истината и Мъдростта". Монадата ú преработва Мъдрост в Истина по стръмната пътека на Подвига; и после – по обширното плато на Щастието.
Възторг, Възхита и Разпознаване! Това са три пламъка на сърцето, които произтичат от Безсмъртието; а Безсмъртието очиства душата от всички пристрастия. Страстта е сам Бог в най-прекрасната Си форма; пристрастието е падението на душата, навик да се връщаме в Долината на Смъртта.
Когато Оúм се освободи от последните пристрастия, Страстната Седмица на Щастливия ще обвее душата ù с Вечност!
Оúм ще получи вход към сродната си душа при брак на Сатурн с Уран, ако престане да измъчва ориадите в себе си. Този брак трябва да стане в хармоничен аспект с органа на ориадите. Ако за три години постигне женски вокал, давайки на ориадите почивка, срещата на Земята с Риодèл е сигурна. Просто, трябва да се избира между Риодел и навиците.
През тебе ще минат още над 4 000 души в права посока към Бога. Ако не избереш Риодел, пак ще минат, но ти самата ще страдаш повече.
Градусът, минутата и останалата част от асцендента ти при това твое раждане настройват причинното ти тяло за приемане на Вечно Течащото Слово в Пурпурното Светилище на Духа.
Това е престол в причинното тяло, който транспонира Словото в неземни симфонии и така То преминава в будическия свят. Минутата на асцендента [ти] слага печата на херувимите, секундата определя вида им – Херувима на Камилската Птица; частта от секундата – с ириса на окото ù. Тя не е само символ – има такъв херувим и ти можеш да се свързваш с него при съвпад на Юпитер с асцендента ти и най-близката звезда. В такива случаи прозрението ти няма граници!
Мол, моáл, монýм!
Любовта изисква Подвиг, Подвигът изисква Любов.
20,57ч.
- Кои са ориадите, кой е органът на ориадите?

- Може да помисли - ще приеме 14 хипотези. Ако уцели истината, ще ù дам лесно излизане от проблема.


За този градус от Лъва Дейн Ръдиар пише:

Фаза 147(27О от Лъва) Сияние на зората на източното небе.
Ключ: Вълнуващото предизвикателство на новите възможности,
 в зорите на новия цикъл.
Тройната доктрина е унаследена от Бен Елохим (Синовете Божии), които не са потънали във пропастта на материализма. След интензивен опит, в който сме се докоснали до нашите Божествени извори, идва на дневен ред борбата с ежедневните проблеми. Обаче състоянието на дълбоко вътрешно ликуване си остава в нас – ние пламтим, осияни от него. Осъзнаването на благословението, което носи кризата, е относително рядко явление. Всеки ден има своето зазоряване, което трябва да посрещнем с чисто сърце и ясен ум. Алфа (зората) и Омега (кулминационният заключителен опит) са противоположни, но и тъждествени. Ключовата дума тук е "озаряване".

СЪДЪРЖАНИЕ
/