Книга 38


23.IV.147(2011)
Пловдив

КОГА СЕ СТАВА РАВНОБОЖЕСТВЕН
ЖЛО / Нозаний


Дядо Мраз е от различен свят, не е като Дядо Коледа. Затова търсим негови изображения в синьо, не в червено. В западната традиция няма Дядо Мраз и Снежанка – там е само Дядо Коледа.

17:03 ч.
- Може. (Отговор на въпроса, може ли да даде лично осияние за Г.К.)

17:05
Много стар дух от много млада вселена. Винаги отговаряше за Равновесието – най-много. От Старата Вселена носи импулса за справедливост; от младата – за чистота.
Тронът на Чистотата, от който извират душите на Северния полюс на холивселената, е снежно-бял. Няма по-красив и по-величествен Трон. Точно под него е Изворът – Изворът на Чистотата. По-кристална и по-девствена вода от неговата няма. Той се влива основно в Определеното Битие, затова Пралайя е влюбена в него. Тя е влюбена в Отца си – нейния Баща и съпруг – но Тронът на Чистотата е трон на Дядо ù. Не мислете, че има Старци на Южния Полюс – там са Младенците. Само един Младенец е едновременно и Старец – Иисус Христос. Това е превод. Иисус е Младенецът, Христос – Старецът. Двамата заедно представляват Елма – Бог в Материята. Това е Господ – Проявеното Битие.
Наистина, Хол е гол – няма две мнения. Истинското име на вселената Му е "голивселена" - поне на славянски.


Малцина знаят, обаче, че на Северния Полюс Той е облечен – "Дядо Мраз". Някой мисли, че е Дядо Коледа, но не е – Дядо Коледа е проекцията на Дядо Мраз в хипервселената. Рождество Христово е свързано с Младенеца, но в него потенциално е скрит Старецът – Най-малкият Старец.


Това което подарява на съществата Дядо Мраз, не е същото, което подарява Дядо Коледа. Трябва да се различава. Душите по линия на холивселената празнуват Нова година; душите по линия на хипервселената празнуват Коледа. Може да празнуват и двете, това не пречи. Може да изследвате най-детайлно символиката на храните и обичаите в двата празника. Макар и различни в различните народи, ще намерите общото. Общото за всеки празник поотделно, общото и между двата. Мнозина се чудят: преди имало ли е празник Коледа? – Да, винаги е имало и ще има! Много преди раждането на историческия Иисус. При вас това (име) произлиза от "коладчетата" - ония гевречета като осморки върху пръчката, суровачката. Вие суровакате и за двата празника - има смисъл и логика. Поотделно обаче това са различни видове суровакане.
 На Сeверния Полюс на холивселената извират суровините на всемира; на южния полюс на хипервселената извира Необикновеното, Абсурдът. Вие очаквате да е на северния ù полюс, но не е така. На Северния Полюс е Милостта. На пръв поглед нелогично - но е така. "Студът всичко дава" - имате тази песен. За да има живот, трябва да има студ. Без зимата и студа, зърната няма да покълнат. В южните ширини покълват, но нямат милост. Имам предвид ширините, по-близо до екватора. От една гледна точка, полюсите са Севера, екваторът – Юга. (От следващо осияние, наречено от Елма "блажение", ще стане ясно, че има и екватор на холивселената и че за него не важат посоките и съответствията, дадени по-горе за хипервселената – б.п.)


Нозáний - това е името на съществото, за което сега говорим. Всеки има много имена, но всеки има и само по едно, отговарящо най-много на искрата му Божия. Там е работата, че Нозáний е снежинка Божия – снежинка, вътре с искра. Не че и останалите снежинки нямат искра – нали всички са хора, - обаче Нозáний е снежинка от холивселената – нещо непознато за Посветените. Посветените в Словото досега знаят, че снежинките са Христос – Неговото тяло на зимната страна на хипервселената. Знаят, че житото е тялото Му на южната, лятната страна. Знаят, че Хлябът се получава от стриване на житото и смесването му с вода: южното състояние на снежинката. Казал съм ви още, че меленето е престъпление; но Христос на драго сърце се превръща в Иисус, подлагайки се на всички терзания, обработки на житото. Така той става Слово – нашият Небесен Хляб. Ако Го живеете, ще ядете пшеницата сурова, млечна. Втвърди ли се, ще добиете Мъдрост, но Мъдрост, произтичаща от Живота. Затова смъртните преподават знание, информация, окултизъм, а Христос ви преподава Мъдрост. Ядете ли Го млечен, Той ви преподава Живот – нищо повече. Смекчите ли Го, след като е затвърдял, накиснете ли Го с вода, пак е хубаво – ще получите живот и здраве. Значи, само млечен дава Божествен живот в изобилие, но накиснат и омекнал възстановява. Може да възстанови и най-грохнали старци, да ги подмлади. И млечен може, но след като се подмладят.
Защо говоря всичко това? Каква е връзката с Нозáний? – Връзката е в това, че той не е живовселенска снежинка. Той е цяловселенска. Цяловселенските снежинки са сферични. Те имат различен брой лъчи, но кратни на единица: 1, 10, 19, 28 и пр. И в хипервселената има пръчици, но то е друго. Пръчицата в живовселената е магическа. Тя е пръчицата на Диригента. В хипервселената е пръчицата на Магьосника. Вие си мислите, че е на Мага, но и "Магьосникът" е вярно. Господарят на хипервселената е Господар и на ада. Той и там е Маг, но лошите Го мислят за Магьосник.
Нозáний обаче не е Диригент – не е снежинка-пръчица. Той вече е бил Диригент и затова [диригентството] му идва òтръки. Не е и петолъчна обемна снежинка, не е и десетолъчна - минал е и през тия стадии. Той сега е с 19 лъча. Открийте къде се крие това число в Природата, във Вселената, и ще разберете. Всички неща и същества, които го имат, му резонират. Затова той се откликва на думите ми "Аз съм алфа и Омега". Тоя клас холиади са съвършени. Те се откликват на Словото, но умеят да го въплъщават съвършено. 19 не е житното зърно. Житното зърно е проекция на единицата, и то в хипервселената. 19 в хипервселената е Хамбарът. Ако бе родена с 19 в хипервселената, Г. би била хамбар, Божествен хамбар. Хамбар и работник в Хамбара, който пренася тонове. И това го може, и това го прави, но работата му в холивселената е друга. Там тя държи Хамбара на Душите. Словото за нея е само средство.
         На Северния полюс на холивселената, там дето бликат душите на Чистотата, Нозáния живее на Трона. Той е Трон, но същевременно и Дворец – Дворецът на Бога. Изпод него блика изобилно Изворът на Чистотата, Изворът на Верността. Нозáний е чист като Бога, Нозáния е Вярна. Нозáний-Нозáния е андрогин. Той и Тя е самодостатъчен – не му проповядвайте разцепление. Той е свободен. Винаги може да слезе в хипервселената, за да пращи хамбарът му от Слово – да се пука по "шевовете". Чувалите му се пукат по шевовете, ръси житó и за Птиците. По пътищата му се сипе Слово отбрано, [но] той не се тревожи. Разсипаното Слово е от изобилие. Край пътищата му се веят жита и пшеници. Горе обаче, където Той или Тя обитава, е снежна зима. Божият хамбар е хамбар с души – безброй много спящи красавци и красавици. Нозáний ги целува нощем, за да се пробудят. Това е едно особенно поле, за което съм ви говорил. То е сребристо, прекрасно, безкрайно красиво. Нозáний целува спящите души, а Нозáния ги обмилва. Една по една, те трепват и се събуждат. Започват да се стичат по улея на Трона, излизат изпод Двореца – и се устремяват като тих водопад надолу.
 От Извора на Чистотата извират зрели духове, напълно оформени. Те не са като Младенците. Младенците от Южния полюс имат друга стратегия – те са безпомощни. Те се раждат беззащитни и невръстни, за да пробуждат у съществата милостта. Самите те са Любов, но в живовселената се превръщат в милост и предизвикват милост.
23 Стареца на Северния Полюс (по съвместителство – и 24-ия) се грижат за чистотата и дебита на Девите – Боговете на Чистотата. Те не се правят на безпомощни. Те са много "отракани", много самоуверени и опитни. Те носят цялата Мъдрост и цялата Чистота и Целомъдрие. Чистота и Целомъдрие на Бога – Неговата ненакърнима Святост.
Девите искат да ви докажат, че душата е чиста: може да живее сама с всички. Нея (Девата) не я касае никаква сродна душа – сродната ù душа и дух е Бог. Сродните ù души са всички – нито един няма предимство, нито един не е изоставен. Девите са това лице на Бога, което е Свято. Вътре, под Изворите, живее Святият Дух. Не че е нещо отделно, но Той е най-целомъдрената кондензация на Бога. Цялата Мъдрост на Бога е: сам с всички.

Ако може да се жертва понякога (когато Бог каже в сърцето ù), Девата става равнобожествена.

19:00

В това осияние е препоръчано да проследим особеностите на числото 19. По указанията на Елма, всяко слънчице в периферията на Звездата на Христа има 19 лъча. Сигурно има още безброй много неща, открити и казани за това число. Тук ще се ограничим само с няколко сведения за него, взети от беседите и от интернет. Трябва да имаме предвид, че всяка мисъл от Учителя, която важи за нас, се превръща не само в символ как да разрешим проблемите в живота си, но и дава конкретен ключ. Дори буквално да изпълним тези указания, решаваме важни задачи от еволюцията си. Самият факт, че са цитирани към дадено лично осияние, вече действа мощно, магически:

Първо от Учителя:

"Ако едно житно зърно го садите 19 години наред и ако имате търпението да го наглеждате, то ще стане голямо, като цялата Земя." (б."Радвайте се!" от 15.IV.1917)

19 август е началото на Божествената година. По стария стил съвпада с Преображение Господне.

"Тази година Бялото Братство ще има своята среща на 19 август. Не си правете илюзия, че вие сте от Бялото Братство. То всяка година си има своята среща. Искам да не сте невежи. Бялото Братство се състои от човешки души, които са свършили своята еволюция от хиляди години. Те се събират всяка година и определят съдбините на всичките народи. Сега с тяхната среща ние правим своята среща на Земята. И те са на Земята. Ако вие вървите правилно по тоя път, и вие ще бъдете някога членове на това Братство, а сега сте само служители." (б."Двата принципа" от 8.VIII.1920)

"За която и да е мома най-щастливото число е 19, а най-щастливото число за момъка е 21. [...] Числото 19 е върхът. [...] Аз бих желал всяка една мома да остане все на 19. [...] Сега аз бих желал жените от вас да станат на 19 години, а мъжете да са на 21 години. Това са най-красивите числа." (б. "Сторете да насядат" от 10 ноември 1929)

19 е едно щастливо число. [...] Когато човек попадне в едно от тия числа 10, 19, 28, 64, 73, крайният резултат е добър. Това са течения. По това течение като вървиш ще постигнеш своето щастие, ще отидеш до една пътека, до някой извор. Жаден си, попаднал си по една пътека, която води до някой извор, след един, два километра ще дойдеш до извора. И тогава тази мъчнотия, която има, ще се премахне." (б. "Щастливи числа" от 11.ХII.1931)

"От многобройните си изследвания и изчисления, един виден английски френолог дошъл до заключението, че между всички велики хора само 19 са гениални: Христос, Буда, Мохамед и др. Геният се отличава по едно специфично качество: той не знае що е обезсърчаване. На каквато мъчнотия и да се натъкне, той казва: "Няма нещо невъзможно на този свят. Всички мъчнотии се преодоляват!" (б. "Точка и свобода" от 3.II.1933)

"Павел казва, че бил на третото небе, където видял неща, които нито око е видяло, нито ухо е чуло. Той се излъчил, излязъл от тялото си и така стигнал до третото небе. Състоянието, в което Павел се намирал, наричаме "пробуждане на космическото съзнание". Това съзнание се отличава с голяма светлина. Според изчисленията на един учен, засега в света има само 19 души, които са дошли до пробуждане на космическото съзнание." (б."Трите родословия" от 22.IX.1935)

"Като мисля и си отворя ръката, медната пара ще се превърне в злато. Такава е силата на мисълта! Каквото кажеш, ще стане. Златото има 19 грама относително тегло, то е тежко. Ако аз мисля, ще превърна в злато десетачето. То е мисълта. Туй, което превръща десетачето в злато, то е мисълта, творческата мисъл."(б."Реализираната мисъл" от 10.I.1936)

"Един ден ще прекараме в светлината, когато тя се проявява. Един ден ще прекараме в свободата, когато тя се проявява. Всичките ще станете млади! Ще се върнете, ще мислите всички, че сте по на 19 години. Които са по-стари, ще мислят, че са на 19 години, а които са по-млади, ще мислят, че са по на 9 години. Няма да мислиш, че си на 40–50 години, но на 19 години или на 9 години. Ще се върнете, ще се подмладите, защото само младите, само децата могат да вършат нещо. Старият човек не може." (б."Ден без стълкновение" от 19.I.1938)

В ранната възраст магнетическата сила е по-голяма, следователно, тя привлича детето повече. Майката привлича детето повече. Туй дете не може да се освободи от магнетичната връзка на майка си. Като израстне вече на 19 години, електричеството на детето е по-силно, че го отдалечава от майка му. Тогава, в края на краищата, желанието на детето ражда противоположна сила. Детето иска да се отдалечи от майката. Има си едно съображение това дете. Духовното съображение е това, че то не иска да препятствува на майка си, да я безпокои. То счита, че в своето незнание спирало майка си. Тя иска да иде някъде, то я спира. Та сега, туй дете, като съзнава своята погрешка, става по-разумно и започва да се отдалечава, да не спъва майка си. Когато детето не разбира закона, казва: "Аз искам да се освободя от нейното влияние." (б. "Ден без стълкновение" от 14.XIII.1938)

"На 19-те звезди от първа величина да знаете имената! Знаете ли вие сега имената на 19-те звезди от първа величина? [...] И самото число 19 е щастливо число. Накрая на числото 19 имате вече девятката. Имате едно – то е Божественото начало. Имате 9-тех, то е крайният резултат." (б. "Най-умни, най-чисти и най-силни" от 22.II.1939 година) (Очевидно, Учителят няма предвид звездите точно от първа величина, а 19-те най-силни звезди по реда на звездната им величина, започвайки от минусовите. За сведение на незапознатите с астрономията, тези звезди са следните: Сириус, Канопус, Арктур, Толиман или Бунгула (Алфа Центавър), Вега, Капелла, Ригел, Процион, Ахернар, Бетелгейзе, Хадàр (Бета Центавър), Алтаир, Алдебаран, Спика, Антарес, Полукс, Фомалхаут, Денеб, Мимоза (Бета от Южен кръст) и Регулус. Последното съзвездие не е видимо от нашите ширини, та ако Учителят има предвид звездите, които можем да наблюдаваме оттука, то вместо Мимоза можем да прибавим звездата Регулус. Чели сме много пъти този съвет от Учителя, но досега не сме срещали някой да може да изреди имената на тия звезди коректно. За учениците в южното полукълбо трябва да се направи специално изследване кои са за тях 19-те звезди – б.п).
"Та някои от вас сте от старите светии. А пък някои – от младите. Старите светии 19 пъти изтърпяват, а пък младите и 5 пъти не могат да изтърпяват. Та сега казвам: Заприличайте на стари светии – да издържите 19 пъти."(б. "Стари и нови светии" от 25 юни 1939)

"Числото 19 е щастливо число. Числото 19 - това е онзи небесен Господар, който е направил всичко в света."(б."Познаване на Великото" от 7.I.1940)

"Ако мине един ангел сега - представете си един ангел мине, - таман си се облякъл така, зарадвал си се, облякъл си най-хубавата дреха. Коя е най-хубавата дреха? - Най-хубавата дреха обличат момите на 19 години и момците на 19 години. [...] Щом станеш религиозен човек, че залюбиш Господа, ти си на 19 години." (б."Наука за живота" от 19.III.1940)
"Нищо в света не може да замести любовта! Питате някой, какво нещо е любовта. Казва бабата: "Ти синко, какво казваш, че е любовта?" Рекох: "Бабо, любовта носи живот! Когото посети любовта, той не умира. Той никога не умира и смъртта не го гази. Той се подмладява. Ти сега на 19 години искаш ли да станеш?.." - Изведнъж бабата се оживи. Казвам: "На 19 години ако станеш, какво ще правиш?" – "Сега искам да уча. Сега вече ще им пиша..." Тя ме гледа сериозна и казва: "Сега ще им пиша както аз зная..." – "Какво ще пишеш?" – "Мойто ангелче!..." (б. "Великото благо" от 24.III.1940)
"Коя баба е запалила сърцето на младия момък? - Нито една! Но младата мома на 19 години запалва сърцето, навсякъде тичат. Защо? Какво лошо има? Огънят е запален, благодарете, че гори. Казва: "Запàли ме. Изгори ми чергата". Хубаво стана, че изгоряла чергата - и без черга може. Всяко нещо, което гори, то не заслужава в нас да съществува, не трябва да го поддържаме. Казва: "Пропаднаха идеите ми". Ако твоите идеи пропадат, те не струват. Дръж онова, което не пропада. Дръж онази добродетел, която никой не може да смъкне. Дръж онова знание, което никой не може да помрачи. Дръж онази сила, която никой не може да разколебае." (б."Великият път" от 22.III.1942)
"Да ви приведа един пример из английския живот. Един лорд се влюбва, но тя го излъгва, за друг се оженва. В омразата си, той решава да я очисти от света. Тя като се оженва, ù се ражда едно момиченце. Залепил се "наполеонът" в него и той оживява... Тя чувствува, че той има омраза. И един ден лордът, който искал да я очисти, я среща, тя му казва: "Дъщеря ми е станала на 19 години, ти имаше любов към мене и може би аз направих погрешка, не се ожених за тебе, такива бяха условията. Аз родих една дъщеря и можеш да се ожениш за нея, за да престане тази омраза." Като му написала това писмо, смекчава се сърцето му и той се разкайва. – Като му показали един друг "наполеон", престанала в него омразата... Ако не дадеш втори наполеон, не излиза. Като го ожени за друг "наполеон", освобождава се. Ти не можеш да се освободиш от едно зло, ако не направиш едно добро." (б."Истинно, честно и справедливо" от 6.VI.1943)
"Пението изобщо, като започнеш от 19 до 35 години, е най-хубавото пеене. Като започнеш от 35 години нагоре, не върви пението. Запример, един човек, като стане на 40 години, мислим, че той е изгубил от своята гъвкавост. Защото във физическия живот до 19 години младите са гъвкави, голяма пластичност имат в тялото, в движенията. Приятно е да видиш хубаво движение. Това хората го запазват до 35 години. След 35 години майката започва да става критична, загубва тази гъвкавост, вече няма тази гъвкавост, едва се огъва. Обикнете числата 19 и 35, те са крайни полюси." (б."Божествени подбуди" от 22.ХI.1944)
Интересно: осиянието за Г. завършва точно в 19 ч. Ето какво отговори тя, когато бе помолена да провери в холизациите къде се говори за 19-те лъча на монадата:

На първо време веднага ти казвам, че Елма рабòти на 19-годишни цикли. 2011 е края на такъв цикъл. Извадих си с търсачката следното:

"Някога ще ви го­воря за 19-те лъча на монадата. Те образуват домо­вата система на монадната астрология; 19 цикъла на монадната нумерология."

ЧУДОТВОРНОТО ЧИСЛО 19
            Числото 19 представлява сборът на първите степени на числата 9 и 10. Деветнадесет е и разликата между вторите степени на числата 9 и 10.
10 1
10 2
10+9
100 - 81
19
19

            Слънцето, Луната и Земята се нареждат в една линия на всеки 19 години.
Кометата Халей преминава през Слънчевата система на всеки 76 (19 x 4) години.
В тялото на човека има 209 (19 x 11) кости.
Костите на ръката са точно 19 на брой.
     Мястото на числото 19 в триъгълника на Паскал е фундаментално.

ЧИСЛОТО 19 В КОРАНА

            Една друга страна на математическото чудо на Корана е зашифрованото използване на цифрата 19 в айятите. Това число, към което ни се насочва вниманието в 30-и айят на сура Мудассир, на някои места в Корана е зашифровано.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.