Книга 21


13.ІІІ.130(1994)
София - Изгрев

ИЗБОРЪТ Е ИЗВОР

- Преднината на послушането е сигурният скок към щастието. Недоверието, колебанието и самоу­пованието дърпат назад и предизвикват нещастни старини. Послушанието, но не човешкото, а истинс­кото, не противоречи на свободната воля, нито на най-силните желания на душата и сърцето. Така че, непроявявайки послушание, вие фактически пренеб­регвате самите себе си. Но това е отговорно, тъй като сам няма на света. Всеки от нас е родител на нови пътища, по които чакат милиони и милиони души! Не ги лишавайте от надежда. Те чакат вас. Ако порочните, обикновените хора, отворят барие­рите и пуснат своя "стока" по тези пътища, чака­щите души ще се хранят с развалено месо, с разва­лени мисли и чувства. Ако благородните, добри и мъдри хора се включат, тогава по пътищата ще тръгне друга "стока", друга душевна и природна храна, и чакащите няма да бъдат излъгани. Затова е тъй отговорно да осъзнаете, че не сте сами и че спасението е само в правилния избор с кого живеете, как се обменяте и с кого произвеждате тази душевна благодат...

Вие поне знаете или сте чели, че чакащите по пътищата - това са неродените от вашите родове или вериги сродни души. Ако сега им подготвите добра храна, когато се родите в своята собствена верига или род, тъй като друг начин няма, ще полу­чите сами от тази наследственост, която сте пре­дали. Ако сте оставили на по-нискокачествени хора да предадат по пътищата своите недостатъци, вие един ден ще се спънете в тях.

И така, повтарям: изборът е извор!

Ан, Анóн, аноáн!

Любовта не чака, а моделира; мостове прехвърля и олекотява нещата, не ги усложнява. Онзи, който носи, трябва да срещне онзи, който да поеме. На Бо­жествен език, това означава "път към безсмъртие".

СЪДЪРЖАНИЕ
/