Книга 43

 

 

       1606  08.09.2014 Господ изсипва картофи от чужда каруца за един гладен. 03:22  до М.Е  "Дето обич и любов, там и Господ е готов!" - най-хубавата българска поговорка. Вчера много ми се приядоха картофи, но бях на нулата, не можех да си купя и три картофа... Миг след това ми желание влиза един съсед и казва: "Взимай торби и бягай на улицата! Точно пред теб от една каруца преди секунди се изсипаха картофи..."

 

Вълшебната къща във вълшебното село

 

1607  8 септември 2014 г., 03:25 от М.Е. Безгранична е Божията Любов! На 21 се прибирам в София, ще те посетя. Ще те намеря, където и да си. (Този приятел ми подари една фамозна бяла американска шапка и една свещена Библия. Беше сложил доста бакноти през няколко страници. Материалната страна тук е на последно място: преди всичко се дава антена за работа с Америка, а библията с банкнотите оживява друго нещо.

1608  08.09.2014 Наскоро едно пиленце се обади 03:40  до М.Е  Бях се отписал задълго от фейсбука, защото ми блокирваха филмчетата поради авторското право на музиката. Но наскоро едно пиленце се обади да се запиша пак, защото Небето използва дори технотронната сфера, за да свързва душите.

 

1609  08.09.2014 Щом сърцата бият с вечна любов. 03:47 от М.Е. Случайности няма, светът е разумен, щом  сърцата бият с вечна любов...

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/