Книга 32


1-3.II.136(2000)
София - Изгрев

ЧЕТИВО
ЗА СПАСИТЕЛИ НА ПЛАНЕТИ

           
Повсеместни са драмите и трагедиите на хората, които се чудят какво да работят, за да припечелят за насъщния; как да измислят някакава нова инициатива, която да привлече другите. В духа на Новото обаче всички класически методи са дело на тъмните сили, в които егоизмът и разрушението са преобладаващи. Отдавна назрява един въпрос към Елма: какво можем да правим ние в тази трудна ситуация, където всеки мисли само за печалби и продаване? Това сгъстява черни облаци над нас с всяка измината секунда. Духовните общества намират различни начини, за да просъществуват, но и те разчитат почти изцяло на производства, продажби и митични спонсори. Понякога спонсорите са реални, но доколко помощта им е безкористна и произходът на парите им чист, това също е проблем. Според нашите прнципи, не бива да се приемат легитимирани дарения, а и тайните се проверяват стриктно по ясновидски път и се пречистват по всички правила.
            Източникът нееднократно ни е давал идеи за изобретения и социални иновации, които дават много бързи и качествени резултати, когато има кой да ги приложи. Тук Му задаваме въпрос: може ли да подскаже нови идеи?
 Незабавно потекоха отговори, но те са с толкова весел тон и тъй телеграфни, че могат само да се резюмират.
            Много космични човечества са се освободили от злото благодарение на гениални идеи, дошли отгоре. Ето някои от тях, повече или по-малко засегнати досега в беседите до 1944 г. и в осиянията, а също и една-две, които идват за пръв път:
I. Създаване на Световна Банка на Будалите. Достъпна е за всички, като членовете се делят на Малки, Средни и Големи Будали. Има клонове по всички страни и селища. Названието ù е точно такова – така се изписва и на фасадата, и по документите. Малките будали се надяват на някои подаръци от банката, но само когато им дойде редът - по списък или по жребий. Тези подаръци са най-различни: от топлийка до жилище или международна екскурзия. Нещо като лотария, в която всеки ще спечели, но това може да и не стане в рамките на този живот - тогава печалбата остава за целите на банката, не се предава по наследство. Средните будали също си дават парите или част от притежанията или имота, но без никакъв договор да получат нещо в замяна – само им се издава документ, почетна грамота за "Среден Будала"... Големите и Най-големите Будали дават парите или собствеността си напълно анонимно – на тях се казва, че ще получат наградата си на Небето, щом не са на толкова елементарно ниво все още да се стремят към награди.
            Световната Банка на Будалите обявява за какво се използват вложенията им:
 1. За Словото, както и за постъпление и реализация на анонимни гениални идеи, подадени също от будали – които не търсят слава, възнаграждение и авторско право;
 2. За самотните бременни, кърмещи и майки, а също и за децата и юношите с фамилия, дадена от СББ, според био- и социохигиенните им коефициенти, измерени със съответните чистомери. Първата инвестиция в този отдел ще бъде за изобретяване на чистомери, измерващи сравнителната чистота на кръвта и други човешки био- и психо- фактори, по методите на ирисовата диагностика, анализа на косъма, кожата и секрециите; с апарати от типа на Кирлиановия и други устройства за визуализация и анализ на аурата. Постепенно се подсигурява най-чиста питейна вода, храна и безплатни жилища сред природата и транспорт за хората с най-чисто тяло и поведение, отговарящи и на френологичните и физиогномични критерии на Новото Човечество. Сериозен дял от инвестициите отива за защитата и сигурността на обитателите. При всички случаи предимство имат самостоятелните трезвенички и вегетарианки, които живеят постоянно само с децата си; но може да се отдели процент и за избрани семейни, ако съпрузите живеят надалече и си идват рядко. Ето защо всички будали, които инвестират усилия, средства и имоти в такива рисковани и нетрадиционни начинания, трябва много добре да си помислят предварително – не е изключено държавата и старото човечество да няма сметка от толкова много здраве, съвършенство и щастие и да вземе мерки за затварянето на тази Банка и нейните инициативи... Все пак трябва да се помни, че Световната Банка на Будалите има за пример своята космична прародителка, която е освободила от планетни катастрофи досега повече от 14 хиляди планети;
3. За научна и културна дейност в духа на Новата Вселена, издирваща и лансираща анонимни гении и таланти, които не искат известност и възнаграждения – будали като всички членове на Банката. Малките Будали обаче могат да не са анонимни и да си отворят банкови сметки, за да им се отблагодаряват техните почитатели. Средните будали не приемат пари, но имат псевдоними и кодове, чрез които да стигнат до тях поканите за гостуване, подаръците и пътните билети, платени от техните фенове. Големите и най-големите будали от този бранш са напълно неизвестни, понеже искат да пътуват из Космоса без никакава некротехника и да ги разпознават само души с най-блестяща искра Божия;
4. За развитието и дейността на Школата и Братството на Будалите, които имат за цел да създадат тайни и явни бази на Банката първо по домовете и вилните места и поземлени имоти на членовете си, отдали ги на Бнката от будалък без продажби и наеми – изцяло или отчасти; завинаги или с договор за определен срок. Най-големите будали правят това тотално, завинаги и без замисляне, а средните и по-малките могат да правят временни и частични дарения, с цел да наблюдават индиректно дали средствата им се ползват безкористно и ефективно. В договора има клауза титулярът да не влиза в дарения имот в рамките на договореното време и с нищо да не издава, че именно той е собственикът, за да не бъдат безпокоени или изнудвани по някакъв начин жените и децата, които живеят там. Тези селища и отделни малки обители са на пълна самоиздръжка, без внос на неекологични и преработени храни отвън; нивите се обработват без машини и инструменти и транспортът и животинската тяга са забранени. Хладилници, радио, вестници, телевизия и компютри там няма. Обитателите са напълно свободни да излизат когато искат, но при връщане влизането става само през контролните пунктове за чистота на кръвта и аурата: ако някъде чистомерите констатират замърсяване над допустимия фон, обитателят се връща в света да поправи грешката си или остава в периферията, в специалните пречиствателни центрове. Тези излизания навън в определени периоди са даже задължителни, за да не се развиват обитателите като в кувьоз и да загубят имунитета си. Така този експеримент на Банката напълно отговаря на принципа на Рая и Чистилището, от които се излиза лесно, но трудно се влиза там. Всичко това се извършва под прекия, видим и невидим контрол на ангелите и най-висшите Посветени, които наблюдават земното население и извършват интензивна селекция на хората с монада и с добри антрополого-хигиенни данни, за да ги подготвят за населяването на излизащия над водата континент Еколон – или Рая – и за отлитане по девствените светове при предстоящото разделение на човечествата по Старата и Новата Вселена;
5. За Взаимоспомагателна каса на Малките Будали и - при известни условия – на Средните. Големите и Най-големите Будали нямат нужда от такава, тъй като са пратени от Банката за "зелен хайвер" – дàли са си всичко, и то напълно анонимно. Затова пък те са на пълна издръжка на Любовта и трудно остаряват – раздават толкова много обич, здраве, младост, свобода и щастие, че хората и ангелите ги канят навсякъде. Но за тях най-главната отплата не е това, а щастието да умрат от глад и студ, ако потрябва, за Словото или за някоя чиста и свята майка от Новия Свят, която се е осмелила да ражда деца от гений, пророк или апостол, без да иска да е постоянно залепена до него.
II. Въвеждане още две форми: "Приказните Дворци за Изпълняване на Желанията" и "Временните Замени". Там всяко дете носи нещата, на които се е наситило, и си избира в замяна нови неща, оставени от други деца – за определен срок. С течение на времето, и възрастните могат да минат на тази система на временен неравностоен бартер, но това е по-трудно, понеже остаряването диктува привързаност към собствените вещи, собствената обстановка и все едни и същи физиономии наоколо. А децата са интелигентни, хубави и здрави, защото имат гигантска жажда за нови познания и разнообразие.
            Замяната на ценностите в тези приказни дворци може да става с така наречената Детска Валута – срещу сухи костилки и семки от всички видове плодове и растения, според специален “ценоразпис”, в зависимост от редкостта на растението. Цената на всяка семка и костилка нараства пропорционално, ако детето я е засадило и растението е покарало – то го носи в саксийка. Ако участва в засаждането им сред природата, цената на "валутата" му е най-висока... Разбира се, това "купуване" и "продаване" и наличието на "цени" са само един временен преход от света на смъртните към Новата Земя и Новото Небе, където такива понятия не съществуват.
            Специални идейни, естетически, педагогически и екологични комисии следят да не се приемат за такава размяна инфернални продукти на изроденото човечество – игри, играчки, филми, снимки, плакати, предмети, култови атрибути, книги и адски софтуер, адска музика; наркотици, цигари, алкохол, преработени хранителни продукти, неекологична техника и въобще търговски ориентирани услуги и технологии. За самодеен и особено за неравностоен бартер в света не може да става и дума, понеже това значи всенароден дъмпинг и ликвидиране строя на Черната ложа на Земята (справка –Napster. "Металика" наскоро осъди световния сайт Napster да прекрати дейността си в Интернет - безплатната обмяна на музикални произведения между милионите му членове).
 Този тип Дворци на Временните Замени са спасили повече човечества в космоса отколкото самото въздържателство и вегетарианство, особено когато се е стигнало до доброволното съгласие за размяна на близки. Най-големите скокове в подмладяването, изцеленията, възкресенията и безсмъртието са констатирани именно при този скок на IQ (коефициент на интелигентност). Това твърдение може да изглежда на някои твърде провокационно, както и целия този материал за Будали, Банки, семки и костилки, но с подобни внушения днес висшите цивилизации се опитват да стигнат по нов начин до космичната ни съвест. Това не е нов лад на мотива за свободата и разнообразието, а проекция на самата най-свята алохимна истина, като диалектична антитеза на илухимната ни потребност да открием единствената си Половина в Битието и да се слеем завинаги с нея.
            Естествено, идеите, внушавани от Елма на тези теми са и могат да бъдат безчислени, независимо от тона, с който се представят. Тези от тях, които досега се приложиха на дело, дават незабавни и удивителни резултати.           
Говорим за спасители – и томът с беседи от Учителя сам се отваря на темата за Спасителя и за всички Негови последователи, които вече не искат да живеят с единия крак в ада:
"Решиш ли веднъж да служиш на Бога, повече не мисли: ще те колят ли, ще те бесят ли, ще те режат на парчета ли – за нищо не мислù! Всичко може да стане с тебе, но в края на краищата ще стане такова чудо, каквото хората никога не са виждали. Ако Христос се боеше, Той никога не би стигнал до възкресението. Той беше прикован на кръста, където получи най-големи поругания и подигравки - че бил Син Божий, че искал да спаси света и пр. /.../ С Него се извърши това, което дотогава не бе ставало: Той възкръсна.
Сега много хора искат да вървят в Божествения път, но ако нямат пред себе си живота на Христа, те не биха могли да Го следват. Казвате, че искате да живеете за Бога и за ближните си. – Можете да живеете за Бога и за ближните си, но трябва да знаете, че ще дойдат поруганията, гоненията, подигравките. Вие трябва да сте готови да понесете тези изпитания.
Така ли е днес? Срещате някой Христов последовател – вдигнал шум, тревога, че му казали една обидна дума, че го засегнали за нещо... Той казва: “Не зная какво да правя вече! Станах негоден за нищо, никой не ме уважава, никой не иска да ме знае...” – Ако си дошъл на Земята да те обичат и уважават, ти си на крив път. Ти не си дошъл на Земята да те обичат и уважават, но да изявиш Божията Любов." (т."Ценното из книгата на великия живот", Сон`96, с.161, б."Оставете децата" от 14.VIII.1932)

Най после Елма се намеси и в специфичния вид на холизациите:

- И така – оставете децата да свършат своята работа и да спасят планетата от безидейността и глупостта на възрастните!

СЪДЪРЖАНИЕ
/