Книга 43

 

 

1556  28.07.2014 Защо дошлите отвисоко ги раняват? 13:16:33 от Х.С.: В., здравей, благодаря ти за текста и за стихотворението - горчиво дон-кихотско. Шарена работа, шарени хора. Едни отвисоко нависоко теглят, други седят и надолу дърпат, пречат и убиват. Обаче ето въпрос: защо дошлите отвисоко ги раняват и всичко им причиняват, а те търпят, държат високото и изглежда че си траят и не разбират; а мушмороците са неуморни, пробват това-онова, винаги са готови и енергични за техните си дела, мислят се за много велики, даже за всесилни, защото "глупаците" ("будалите") им го позволяват и затва наглите се опитват да яхнат всичко на света. Това е не просто шарено, а направо обърнато надолу с главата. Много се чудя и не мога да се начудя, не мога да разбера защо е така, но виждам, че е така. Какво да се прави с мушмороците, те имат сила, не я губят. Защото никой не им връща същото, макар те от това да разбират; високите им отвръщат според високото, а не според тяхното им, ниското.

Как ли е добре да бъде?

 

1557  28.07.2014 Чак се просълзиха очите ми от умиление 17:40 от Р.В.: Здравей! Как си? Тази нощ те сънувах.... Повод за писмото ми е едно чувство на благодарност... Изпитах го преди малко, докато четях осияния от втора книга... Чак се просълзиха очите ми от умиление.

СЪДЪРЖАНИЕ
/