- У -

 

 Уàл: небесни ангели, чиято  музиката на е не само смайваща, но и транспорт. В изумрудените ѝ вълни плуват само божествени същества без его.(кн.45)

У̀лтравидеон: Наклон, частица и вълна на Божествената светлина; в по-късните холизации – яснон.

У̀лтравселена: Божествената вселена или всевселената с Управител Кришна. Във физиката – микросветът. Състои се от Тотвселена с Управител Бог-Отец или Тот, ясновселена с Управителка Мировата Душа или Пралайя и резултантната от тях хипервселена или живовселена, Проявеното Битие, с Управител Христос или Елма. Ултравселената, като микровселена, нарекох по-късно “пáртовселена” или “чúстовселена”. Именно тя води до всъзнанието, търсещо божествена аскеза – чистотата като целомъдрие, т.е. като самодостатъчност”. Ултравселената носи Мир и Радост.

Ултрагалактика: Галактика в Ултравселената.

Ултразвезда: Звезда в ултравселената.

Ултрайерархии: Йерархии в ултравселената. Основните са елохими, алохими и илухими.

Ултракосмичност: Качество на Ултракосмоса.

Ултракосмос: Непроявената, но вече моделирана ерупция на Тот. (лично  обяснение от Елма, дадено на 17.02.1991г.)

Ултраматематика: Математика на ултравселената с най-съвършен апарат – ясновселената: „Опериране с уникални числа  - елохими“. (лично  обяснение от Елма, дадено на 17.02.1991г.)

Ултраметодологии: методологии на ултравселената.

Ултрамузика: Музика на ултравселената с най-съвършен източник – тотвселената. Създава се спонтанно от Тот и звучи в сърцата на съществата. (лично  обяснение от Елма, дадено на 17.02.1991г.)

Ултранова: Звезда, която вече е била нова и свръхнова, и избухва за трети път в ултравселената, но навътре (става „черна дупка“).

Ултрапрограми: програми на ултравселената, съставени от ясновселената.

Ултрасвят: Ултравселената плюс Ремонтното битие и боговете-експериментатори. (лично  обяснение от Елма, дадено на 17.02.1991г.)

Ултрасуперсъзнателно: Съзнание едновременно за саможертва и съвършенство.

Ултрасъзнание: Ултравселенско съзнание за необходимите и горещо желани степени на саможертвата, чрез потъване в неизвестност и непризнание, занимание с малки неща и откликване на милостта и абсурда.

Ултратонове: Тонове на ултравселената в 300 милиарда октави в настоящия космичен момент. (лично  обяснение от Елма, дадено на 17.02.1991г.)

Ултрафиза: Жлеза с вътрешна секреция, която ще се развие след хипофизата (биологично човечество) и хиперфизата (кристално човечество). Орган на металните човечества, годен, освен всичко друго, и да прожектира през очите в пространството изображения от звездните светове. Орган на седмата коренна раса, която ще свали Царството Божие на Земята. Има наченки у някои американци. Постига най-върховната сила – силата да сме слаби.

Ултрòника -  квантовата механика (кн.15)

Улфонии: Ултравселенски симфонии от живота в ултрасвета и практиката на саможертвата.

Ум се нарича само онова, което бърже схваща връзката между Словото Божие и пос­ледствията в живота.(кн.14)

Универсализа̀ция: Влизане във връзка с Учителя или универсума, практическо изразяване на любовта към множеството и вървене в пътя на ученика – съвършено функциониране на всички центрове с максимална сила и в нужната последователност; недискриминиране и неексплоатация на нито един център за сметка на друг. Надделяването на ученето над творчеството. Способност за живот по най-универсална програма като фон на импулсите на творчеството, доброто и свободната воля. Нежелание за учителство като гаранция за ученичество и съученичество, при единствения Учител на Трите Вселени. Единствен път за постигане на рионѝдност – пряко познание и посещение на всички обекти във физическата вселена. Ставане като децата и истинско влизане в царството Божие.

Универсален Дух: Учителят, Господарят на Универсума или физическата вселена, като Бог в множеството  диалектичен антипод на Бог-Отец или Тот.

Универсално съглашение: Съглашение на разумните човечества от  физическата вселена за единни наименования и звукови кодове на обектите от универсума.

Универсум: Физическата вселена.

УНК: Звездата Бетелгейзе.

 

Уни­кумите, т.е. Искрите ви Бо­жии - Монадите ви. (кн.21)

Упири - нисши, ефимерни обитатели на ада в нас и извън нас. Упи­рът за­щитава своята вяра, своите душевни устои; има и колективни упири (кн.21)

Урѝнти: Звездата Вега.

Урѝо: Най-силното изразяване на чувствата в Космоса: понятие за звезден оргазъм на херувими от звезди като Ригел.

УРН: Погребване или изпадане на Божественото в анабиоза.

Уроúл - ангел на локацията в безкрая на Словото, "Урелла" е само неж­ната част на Уроúл. С нежната си по­ловинка той пробива всички измерения до самото им дъно, проверява Пространс­твото на Истината мили­метър по милиметър - и ко­гато срещне образа и подо­бието на Бога някъде, неот­вратимо се съе­динява с Него и повече никога не се разнищва.(кн.23)

Утѝн: Дума от астроформулата  на Уран: Който може да следва, той прогледва. (лично  обяснение от Елма, дадено на 17.02.1991г.)

Утѝр: Предишното универсално име на звездата Алхена. (лично  обяснение от Елма, дадено на 17.02.1991г.)

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.