Книга 26


21.IX.132(1996)
Странджа

СЪПОДЧИНЕНИЕ НА ЦЕННОСТИТЕ

(Канон на Божествената Аксиология)


            - На какво се дължат зачестилите трагедии в Бургас?

20,19ч.
- Не само в Бургас, но и на много места по света, по време на Правдата (числото седем) бумеранзите се връщат към тия, които са ги хвърлили. Но не всякога точно при тях, тъй като има вериги от сродни души. Виновният пак ще пострада, но по-късно. При даден кармичен акт изгърмяват най-слабите места по веригата; понякога и най-силните души, дошли като жертвени ангели.
Нещастията в Нефтохим и последните катастрофи и престъпления са резултат от отрицателните мисли и думи на няколко човека в духовните среди на Бургас и на някои в София.

             - Не означава ли това, че благословението за Бургас лично за мене е преминало - или трябва да се остане тук?


            - Никой не пречи на капитана да пребивава в различни пристанища, но на практика истинско пристанище е това, от които се отплава с пълно оборудване. Засега това е Онк - или Пùргос. Съсредоточението се провежда тук правилно по всички линии. Не е уместно разпиляване и поддаване на покани за други пристанища; дори и за кратки екскурзии, откъдето корабът няма да отплува с по-пълно оборудване от сегашното. Така е през тази година, после ще видим.
          При тебе, въпреки всички причини да не си доволен от себе си, за пръв път почва нарастването на нещо, непостигнато още от теб - наченки на мюонен корен. Това значи постоянство. Само че външното поведение още не означава вътрешна чистота. Небето вижда на длан вашите пожелания, мисли, психо-мераци и пр. и те не способстват за пълната вярност и концентрация. Небето не препоръчва фантазии, но препоръчва пълно единство между мисъл, чувство и действие. Приема се само това. Всичко останало са каши - астрални и ментални кочини.
          Насилственото предизвикване на удоволствие чрез фантазията оставя и най-напредналите адепти в тинята на ада и вие виждате как те рухват пред очите ви. Правете каквото правите и на трите плана едновременно - и тогава ще сте Чада Божии.
          И да сгрешите, Правдата ще ви коригира; но постоянно разединение на мисълта от чувството и на чувството от волята завлича и елохими в гроба.
          Оправù най-после снимките и се заеми пак с най-важната си работа. И красотата е път, но само с красота сте още езичници. Поставете на първо място Любовта, а на второ Мъдростта и Истината, със знак "по-малко и равно". Това е един абсурд за оби-кновената логика, но в математиката и живота има такъв двоен знак. После поставете Правдата и Доброто, а най-накрая - Красотата и Съвършенството.
          И така, Божественият човек първо люби и посреща Любовта. Ако остане време и място, той се занимава с Мъдростта, едновременно с Истината. Ако и при това положение остане време и място, той почва да прави добрини и да въдворява Правдата. След като е нахранил петте си основни същини с петте велики добродетели и е вече напълно сит, напълно е заситил търсещите по пътя си, едва тогава - за почивка - може да се занимава и с Красотата и Самоусъвършенстването.
          Едва извън и след изброените седем дейности на Божествения човек се допускат работа, труд и учение.
          Всеки, който подрежда нещата в живота си и в живота на другите по друг начин, подрива основните на безсмъртието и копае гроб на другите; следователно - и на себе си.
          Тъй като Любовта е Цялото, Божественият човек може да се занимава само с Любовта и да не върши нищо друго. Но тъй като вие още не сте Божествени, вас ви вълнуват и проблемите на Мъдростта и невежеството, на Истината и лъжата и на останалите добродетели и техните антиподи. И като ви напълнят главите само с опашки без главата, вие оставяте за Любовта твърде малко време и място, защото предимно я очаквате. А Любовта е Любов, когато се раздава!
 20,50ч.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.