20.04.2016 г. 11,26 ч.

 

ЛЮБОВ, ВЯРА И СВОБОДА 1936.03.22н омл ЗАД'36:62 "ЛЮБОВТА трябва да свързва хората! Които се обичат, те имат едно и също верую. И които имат едно и също верую, се обичат. Когато любовта не е естествена връзка между хората, те са склонни взаимно да се ограничават. Истинско, естествено ограничаване е онова, което човек сам си налага. То е самоограничаване по свобода, по любов. Всяко ограничаване на човека, което иде отвън, е насилие. Докато хората ви ограничават, вие не сте свободни. Ние не говорим за онази любов, за онази вяра и за онази свобода, които сте опитвали; ние говорим за тази любов, за тази вяра и за тази свобода, които не сте опитвали."

20.04.2016 г. 17,55 ч.

 

СИН БОЖИЙ 1936.03.22н омл ЗАД'36:63 "Никой не може да се нарече Син Божий, докато не победи смъртта. Който стъпи върху смъртта и я подчини на себе си, той може да бъде свободен, той може да се нарече Син Божий." СЪС СИГУРНОСТ и днес около нас има Синове и Дъщери Божии, които са победили смъртта. Те се отличават с разпознаване на Словото и посвещаване на Делото и Живота. Абсолютно никога не налагат общовалидни канони за каквото и да е. Според една мъдра книга, те никога не се издават и ни се представят като приятели, въпреки че между тях има и светици, и светии, и Учители. Видът, здравето и животът ни зависят от това, кого си избираме - смъртни или безсмъртни.

 

 

20.04.2016 г. 18,09 ч.

 

СМЕЛИ И РЕШИТЕЛНИ! 1936.03.22н омл ЗАД'36':62 "Бог е доволен от нас, когато вижда, че сме смели и решителни. И при най-големите страдания, ние трябва да бъдем смели и решителни. Ако човек е смел и решителен, ако има положително знание за живота, и в затвор да го турят, той ще намери една малка дупчица и оттам ще излезе. Ако го окачат на въже да го обесят, въжето ще се скъса и той пак ще бъде свободен. Във вериги да го оковат, веригите ще се стопят и той ще излезе вън от тях. Ако рекат да го застрелят, той ще стане малък като атом - и не ще могат да го улучат."

 

 

 

20.04.2016 г. 19,27 ч.

 

КОЛКОТО И ПРЕЛЕСТНА да е понякога свенливостта, трябва да си помислим какъв е нейният произход в повечето случаи.

ТРИТЕ СПЪНКИ 1936.03.22н омл ЗАД'36:63 "Първата спънка в живота на човека е смъртта; втората спънка е грехът, а третата — заблуждението. Човек трябва да се справи с тия три спънки, за да придобие свободата си. Колкото и да казва човек, че вярва в Бога, че Бог живее в него, щом умира, неговата вяра не е истинска. Как е възможно Бог, Който носи безсмъртието и живее в теб, да те прави смъртен? — "Вярвам в Христа…". - Защо умираш тогава? Това са заблуждения, противоречия, които трябва да разрешите. Щом ги разрешите, вие ще се освободите от тях." СРАМЪТ Е ПРЕДШЕСТВЕНИК НА НАЙ-МАЛКИЯ ГРЯХ, който съществува в света! /Защо се изчервява момата, когато погледне един момък?/ - В нея за пръв път се заражда едно тънко чувство на користолюбие: не може ли тя да ИМА този момък? Тъй… да си го ИМА?... ВСЯКОГА, КОГАТО ДУШАТА Е ЧИСТА, ТЯ НЯМА СРАМ! – Тя не е съгрешила. (13 ноември 1931, беседа "Първият предвестник. Срамът предшественик и предпазител на най-малкия грях. Срамът и радостта") ЗАБЛУЖДЕНИЕ. Искам днес да ви избавя от едно основно заблуждение, в което целият свят е потопен. И вследствие на това заблуждение, всички хора страдат и умират. Всички нещастия в света произтичат от това. Човек винаги разчита на онова, което е научил в миналото. ТАМ е неговото заблуждение! Миналото е послужило за миналото. Миналото не може да послужи за днес.( 18 юни 1939, "Знаменосци на Любовта")

 

 

 20.04.2016 г. 21,21 ч.

 

И БОГ МЕЧТАЕ! Най-голямата мечта на Бога е духът и душата отново да се съединят, умът и сърцето да се сдобрят, мъжът и жената да се приемат един-друг такива, каквито са, а не всеки да се бори отчаяно да промени другия.

ЛЮБОВ НЕСКРУШИМА 1936.03.22н омл ЗАД'36:63-64 "Днес всички хора говорят за любовта. Някой казва на приятеля си: "Много те обичам, сърцето ми гори за тебе!". — Радвам се, че сърцето ти гори. Обаче питам: какво ще стане с огъня на твоето сърце, ако капнат само една капка вода в него? - Ще изгасне. - Каква любов е тази, която от първата капка вода изгасна? - Сърца, които горят от истинска любов, нищо не е в състояние да ги изгаси. Не вярвайте в онази любов, която от една капка вода изгасва! Вярвайте само в онази любов, която никаква вода не може да изгаси и която никога не се изменя. Колкото повече вода сипвате върху тази любов, толкова повече тя се разпалва. Дето царува любовта, там няма смърт, няма сиромашия, няма невежество. Дето любовта царува, там има живот, знание и свобода; там съществува вечна радост и веселие."

 

 

20.04.2016 г. 23,01 ч.

 

ОТ МНОГО ЕКСТРАСЕНСИ И МЕДИУМИ чуваме: "Учителите ми казват..." Това ги легитимира - не могат или не смеят да приемат Единствения Учител.

ЕДИН БАЩА, ЕДНА МАЙКА, ЕДИН УЧИТЕЛ, ЕДИН БОГ 1936.03.22н омл ЗАД'36:64 "Сега на всички ви предавам поздрав от вашия Баща. За да разберете, кой е Той, извикайте вашите бащи и майки на земята и пожелайте да ви кажат истината те ли са вашите бащи и майки - или не. Истинските майки и бащи трябва да бъдат на местата си. Ако не могат да отговорят на този въпрос, те не са ваши майки и бащи. Един е вашият Баща, една е вашата Майка! Един е вашият Учител! Аз държа за онзи Учител, който желае доброто ви и работи за вас, както за себе си. Аз не съм за онзи учител, който знае само да мята въжета на вратовете ви, да ви впряга и да ви кара по цели дни да работите на нивата му. Светът е пълен с такива учители, с такива майки и бащи. Имайте един Учител, който е в състояние да внесе в умовете ви светлина. Имайте една Майка и един Баща, които ще внесат в сърцата ви любов, а в умовете ви — мъдрост и знание. Само този Учител, само тази Майка и този Баща ще бъдат в състояние да ви освободят от всички несгоди, от всички мъчнотии и противоречия."

 

 

22.04.2016 г. 00,10 ч.

 

ЛЕГЕНДАРЕН е Борèй – богът на северния вятър в НАШАТА, ТРАКИЙСКАТА митология! Наистина, той отвлича насила нежната принцеса Орития, родена на планината Хемус – в НАШИЯ Балкан. Обаче, въпреки нейното страдание в началото, от техния свещен брак се раждат ИСТИНСКИ БИСЕРИ в пантеона на крилатите тракийски богове. Това са синовете им Зет и Калаид, които участват в похода на аргонавтите за Златното Руно. Когато няма съзнание за ДОБРОВОЛНО ПРИСТАВАНЕ, боговете си служат и с ГРАБВАНЕ - даже и на живота ни, за да се спаси животът на душата.

 

 

23.04.2016 г. 20,55 ч.

 

Една прекрасна нова и древна Приятелка е сложила във фейсбука си мъдрата мисъл, която виждате на тази илюстрация. Това са думи на Ралф Уолдо Емерсън (1803-1882) - един от най-горещите последователи на Емануил Сведенборг. Още крилати мисли от този гениален човек на Бога, светило над цяла Америка и в цялата вселена, ще прочетете по-долу. Учителят Беинса Дуно също говори много неща за УСПЕХА:

"Съвременните хора искат да бъдат щастливи, да имат успех в живота си. За да постигнат това, те трябва коренно да се преобразят. Не могат ли да изменят живота си, те не могат да направят връзка с Първата Причина, от която зависи техният успех и щастие. Да бъде човек добър, това зависи от него. Да има успех в живота си, това зависи от Бога. Като не разбират тези отношения, хората се силят да постигнат желанията си, като не знаят, че успехът им зависи от Бога. (19 ноември 1930, "Основа на живота")

Ралф Уолдо Емерсън (1803-1882) е американски мислител и писател:

 

„Да си велик означава да си неразбран.“ „Дори да обиколим света в търсене на красотата, не я ли носим в себе си, не ще я открием.“ „Единственият начин да имаш приятели, е да бъдеш приятел.“ „Истинският показател за цивилизованост не е равнището на богатство и образование, не изобилието на продукцията, а облика на човека, който е възпитан в дадената страна.“ „Нищо велико не е било постигнато без ентусиазъм“ „Прави нещата, които се страхуваш да правиш - и страхът ще умре.“ „Току-що сте се нахранили, но колкото и старателно кланицата да е скрита на благовидно далечно разстояние от много мили, съучастничество ИМА!“ „Хората не заслужават писатели, които пишат добре, защото са доволни от писателите, които пишат лошо.“ "Всяка минута, в която си ядосан, губиш 60 секунди щастие." „Всички се гордеят с усъвършенстването на обществото, но никой сам не се усъвършенства.“ Един велик човек не знае, че е велик. Трябва да минат едно или две столетия, та този факт да се прояви.  "Онова, което сърцето ти смята за велико, е наистина велико. Онова ударение, което поставя душата, е винаги правилно."  "Всеки приятел, към когото се стреми не твоята фантазия, а за когото копнее голямото и нежно сърце в теб, ще те прегърне!" — „Свръхдушата” "Глупавата последователност е кумирът на малките умове - кумир, комуто се кланят дребни политици, философи и богослови. Ако искаш да бъдеш човек, говори днес това, което мислиш днес, с думи тежки като гюлета, а утре говори това, което мислиш утре, отново с тежки думи, дори ако то противоречи на всичко, което си казал днес."  "Не искам да изкупувам вини, а да живея. Моят живот е заради него самия, а не заради зрелище. Какво трябва да правя, е онова което ме занимава, а не какво мислят хората."  "Недоволството е липса на вяра в самия себе си: то е слабост на волята... Нашето съчувствие е също така недостойно. Ние отиваме при онези, които глупаво хлипат, сядаме при тях и заплакваме за компания, вместо да ги заредим с истина и здраве /понякога/ чрез груби електрични шокове, връщайки ги отново при техния собствен разум."  "Онзи човек, който сам си помага, винаги е драг на боговете и хората. За него всички врати са широко отворени...  "Щастлива е къщата, която подслонява приятел!”

 

 

26.04.2016 г. 11,24 ч.

 

В Учението на един Българин и Небългарин има положителни изказвания за почти всичко - и за най-опасните неща, които обикновено ни провалят на дъното на ада. Такова нещо е и богатството - външното богатство. Обаче, когато дойде Вечната Любов и я приемем, тя осиява всичко. Такава е и историята на една вечна двойка: монголския владетел Шах Джахан и любимата му съпруга Мумтаз Махал. БОГАТСТВО 1 1914.03.16н етч СИЖ1 ЦПП'1915:001 "Ама ще кажете:"Какво дири тук богатството?" - Богатството е почвата, условията, при които може да се развива човек; то е почвата, в която се развива силата." 

 

 

27.04.2016 г. 11,41 ч.

 

ФУНДАМЕНТАЛНО ТВЪРДЕНИЕ още в началото на миналия век, което ни помага изключително много:

СТРАДАНИЕ 1914.03.16н етч СИЖ1 ЦПП'1915:005 "Там, дето няма страдание, няма и забогатяване; там, дето има скърби, има и радости; дето има смърт, има и възкресение. И онзи, който не иска да участва в страданията на човечеството, няма да спечели нищо."

 

 

28.04.2016 г. 00,24 ч.

 

ТЕСТ ЗА ДУША 1914.03.16н етч СИЖ1 ЦПП'1915:007 "Смирение е, когато имате всички богатства, сила, знание, доброто, да съзнаете и да кажете: "Господи! Ти разполагаш с ВСИЧКО, което имам!" А днес всички проповядват Евангелието и все света оправят, но щом опре Господ до техните препълнени кесии, казват: "А, там не може! Половината, виж, можем да дадем, но всичкото - не." Като дойде до силата, казват: "Ти не можеш да разполагаш с всичката ми сила...". ПАК ОПИРАМЕ ДО ВЪПРОСА ЗА РАЗЛИЧАВАНЕ НА ЧОВЕЦИТЕ ОТ ПОЛУЧОВЕЦИТЕ И ЧОВЕКОПОДОБНИТЕ. Истинският човек дава всичко или повече от половината. Получовекът взима повече, дава по-малко. Човекоподобният взима всичко, не дава нищо. Освен това, даването не касае само пари, труд или вещи.

 

 

28.04.2016 г. 09,20 ч.

 

Когато вледеняваме и умъртвяваме Бога в нас или в другите, не ни чака нищо добро. Това няма абсолютно нищо общо с Истинатата, Доброто, Морала на Бога и Вечната красота и младост.

 

ГОСПОД В ЧОВЕКА 1914.03.16н етч СИЖ1 ЦПП'1915:011 "Най-сетне, ние трябва да оставим нашия Господ да закрепне в нас! Ние сме Го свързали с въжета и сме го приковали. Бъдете уверени в едно нещо: ония, които спъват пътя Му, то сме НИЕ, ХОРАТА. Дяволите не спъват пътя Господен. Понеже Той е положил закона на свободата, Той не може, не иска да измени този закон. Като дойдем до това съзнание доброволно да се подчиним на Него, тогаз нашите богатства, сила и добродетели ще употребим за въздигане на нашите братя, нашите ближни."

 

 

28.04.2016 г. 09,59 ч.

 

АКО СМЕ С БОГА 1914.03.16н етч СИЖ1 ЦПП'1915:011-12 "Ние искаме да бъдем добродетелни, силни, богати. Можем да имаме и добродетел, и сила, и богатство - и е ПОТРЕБНО да ги имаме! Условията, при които те виреят и може да се развиват, са БОЖЕСТВЕНИЯТ ЗАРОДИШ, БОЖЕСТВЕНИЯТ ЗАКОН И БОЖЕСТВЕНОТО РАВНОВЕСИЕ. Равновесието - това е добродетелта, законът - това е знанието, условията - това е силата, зародишът - това е богатството."

 

НЕ Е ВАЖНО - КАЗВА ГОСПОД - дали сте богати или не сте богати, дали се жените или не се жените. Важното е, като се богати или не сте богати или като се жените или не се жените, дали изпълнявате волята Божия.

 

 

28.04.2016 г. 15,44 ч.

 

ДУШАТА Е НЕОПЕТНИМА! 1914.03.16н етч СИЖ1 ЦПП'1915:019 "Човешката душа е чиста! Тя не може да се развали, не може да се разруши. Вашата божествена душа никой не е в състояние да поквари! Може да се нацапа отвън, но вътрешно не може, понеже Бог обитава в нея."

 

 

 

28.04.2016 г. 16,02 ч.

 

ХИРОЛОГИЯ, ПРЪСТИ 2 1914.03.16н етч СИЖ1 ЦПП'1915:013-14 "Тия дяволски пръсти на човешката ръка много говорят. Най-малкият казва: "Пари можеш ли  да ми дадеш? Трябва да почна търговия!"… Безименният: "Аз желая художническа слава и знания!"... Средният: "Аз искам правà и привилегии!".... Показалецът: "Мен ми трябват почит и уважение!". Палецът: "Аз искам сила и умения!".

 

 

 

28.04.2016 г. 17,25 ч.

 

ЦАРЕ И РЕВОЛЮЦИОНЕРИ 2 1914.03.16н етч СИЖ1 ЦПП'1915:031 "Когато човек иска да стане цар на хората, той е виноват. И оня, който иска да свали един цар, и той е виноват. Безразлично е за нас кой е цар: един или друг, трети или четвърти - всички вървят по едни и същи път."

 

И ЦАРЕТЕ, И КОМИТИТЕ, и гениите, и умниците, и стотици милиони религиозни хора, в края на краищата живеят по един и същ начин.

 

 


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.