Книга 44

 

 

       8017  10.10.2015 Висша механика на вселената. 12:49, от Б.К.: Дали можеш да ми пратиш или да ми кажеш къде да намеря по-дробно обяснение за Интегриона? Сега съм на тема висша механика на вселената.

 

       8018  11.10.2015 Разработки за интегриона от д-р Г.Л. 17:45  до Б.К.: Обаче триъгълникът трябва да е равностранен.

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/