- В -

Вало̀р: Звезда от системата на Ригел.

Вамоел – супервселенско разклонение, най-меката фаза на херувимите.

Вен: Елфа на розата.

Виделѐй: Име на знака Водолей, дадено от Елма.

Видѐлий: Основен химически елемент на Супервселената, синтезиран от хелия,  източник на виделината.

Видѐлиосфера: Сфера на виделината, съставена от виделий, около всяка суперзвезда.

Видео̀н: Наклон, частица и вълна на виделината.

Вота̀н: Слънчев дух, слязъл сред славяните след Орфей. Продължител на Агарта и възродител на ватанския език (лично обяснение от Елма, дадено на 15.02.1991г.).

Всебитиѐ: „Христовата част от Хо̀ливселената“, самата Хѝпервселена. (лично обяснение от Елма, дадено на 15.02.1991г.)

Всевиделина̀: Божествена светлина или „яснина“ в по-късните холизации.

Всѐвселена: Божественият свят, Всемирът, У̀лтравселената, микросветът или Вселената на Примирените, където съществата се отказват от духовното съвършенство заради Божественото съвършенство - Степените на Саможертва.

Всъзна̀ние: Съзнание на съществата от микровселената или ултрасъзнание, при което всичко става възможно, поради липсата на самочувствие и самомнение.

 

Вчу̀встване (емпа̀тия): Способност за преживяване на чувството на което и да е същество в Битието с цел познание, наслада или разбиране на съществата и с практически резултати – толерантност във взаимоотношенията и безгранични възможности за емоционални обмени.

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/