1.02.2020 г. 12,28 ч.

 

РИСУВАЛ Е НА ЖИВО НЕ САМО УЧИТЕЛЯ И АЙНЩАЙН, НО И РАБИНДРАНАТ ТАГОР. Виждаме едно много рядко съчетание между Абсолютната Истина, Абсолютната Красота, Абсолютната Поезия и Абсолютната Любов.

УЧИТЕЛЯТ: „Един художник има ЛИНИЯ в изкуството. Например, БОРИС ГЕОРГИЕВ има ЛИНИЯ в своето художество. Красотата седи в линията. Той има деликатна линия на своето изкуство. Всичкото изкуство у него седи в линията” (3.02.1939, „Основен тон”): „Аз гледам, един от нашите художници (Учителят говори за Борис Георгиев.), който е в Италия, той ходù в Индия, и като се върна от Индия, имаше едно хубаво лице, светло. Казвам: колко хубаво му е повлияла Индия!” (8.VIII.1943, „Даворити”) .

„Любовта е дълготърпелива и милостива, но абсолютната Любов изисква абсолютна Правда. ”(Учителят говори›Любов) : : „Вие може да бъдете помежду си приятели и да живеете в хармония, само ако изпълнявате закона на Абсолютната Любов, на Абсолютната Мъдрост и на Абсолютната Правда. В Абсолютното Право има само едно задължение: всеки момент човек да внася в себе си нещо ново. Ново е само доброто.”(9.03.1922, „Важни правила”); „Абсолютната Любов в какво седи? Какво нещо е Абсолютната Любов? - Божията Любов включва ВСИЧКО! Щом имаш Божията Любов, ВСИЧКО имаш на разположение.” (6.10.1935, „Кристализиране на човешката душа”); „Абсолютна Божествена Наука е една област само за Абсолютната Любов, за Абсолютната Мъдрост и за Абсолютната Истина.” (8.12.1929, „Да ида да го събудя”);

 „Ние казваме: „Господи, Боже наш.“ Бог има два принципа: Бог и Господ. И в двата принципа се крият две различни идеи. Господ е нещо, което съдържа в себе си Любовта. Бог е онова, което съдържа в себе си Мъдростта. Това са два принципа. Единият носи Абсолютната Любов в себе си, а другият носи Абсолютната Мъдрост в себе си. И двете се съединяват в едно и дават Абсолютното Понятие.”(27.11.1932, „Имаше някой человек”); „Красотата трябва да бъде вътрешна, а не външна. Вътрешната красота подразбира пластично, живо лице. Красивото лице подразбира още вътрешна дълбочина, голяма чувствителност и благородство на душата. При това, всяка форма е толкова по-красива, колкото е по-близо до Истината. ”(3.05.1922, „Красотата в природата”);

 „В красивия човек преобладават повече чувствата, отколкото мисълта. Той не е философ, не е мъдрец, но експанзивен човек с добро сърце. В красивите хора чувствата играят важна роля. Тъй щото, когато говорим за красотата в живота, имаме предвид ПРОЯВА НА РАЗУМНИЯ ЖИВОТ ЧРЕЗ ЧУВСТВАТА. ЧУВСТВАТА СА ПО-БЛИЗО ДО ЖИВОТА, ОТКОЛКОТО МИСЪЛТА, която се движи в по-високо поле на живота. Като ученици, вие трябва да наблюдавате хората, да изучавате линиите и движенията на красивите хора да видите каква пластика има в тях, какви красиви движения правят те. Когато човек се моли постоянно, когато чете духовни книги и се занимава с красиви работи, лицето му придобива особени линии, особена красота. За да станете красиви, стремете се към красивите, здрави и живи форми. Цялата природа е пълна с красота и хармония, с песен и живот! Влезте в съгласие с природата, за да се ползвате от нейната красота. Красивият човек има силно развита надежда. Той не се обезсърчава. Скръбта и страданията могат да го посетят, но никога не го обезсърчават. Те са необходими за него, за да се развие по-голяма дълбочина в характера му. За да придобият топлината на красивия човек, хората трябва да си въздействат съзнателно с красиви образи. Хората от шестата раса, която иде в света, ще бъдат красиви. Те носят висок идеал в душата си, който ги прави красиви. Като ученици, вие трябва да се стремите към красотата, като нещо съществено в живота ви. Докато е красив, човек се радва на живота; изгуби ли красотата си, той престава да се радва на живота, но и хората вече не му се радват. Само красивият човек проявява Истината. Стремете се към красотата, за да проявявате Истината, вложена в душата ви. Три неща са необходими за придобиване на красотата: любов към Любовта, т.е. свързване с природата, за да се оформи човешката уста. Любов към Мъдростта - тя ще оформи човешкия нос. Най-после, любов към Истината - тя ще оформи челото, погледа и очите. И тогава всеки ще каже: „Ето човек с красиво сърце и с красив ум“. Може ли умът да бъде красив? - Щом носът е красив, и умът ще бъде красив; щом устата е красива, и сърцето ще бъде красиво. Красотата е колективно благо на цял народ, на цялото човечество. При това, за придобиване на красотата трябва да се работи едновременно в трите свята: във физическия, духовния и умствения. Във физическия свят човек има възможности да прави опити и да работи; в ангелския, т.е. в духовния свят, той придобива красотата, а в умствения свят тя се превръща в нещо величествено. Гледайте красивите неща, мислете за красотата и създавайте красиви форми.” (18.09.1927, „Качества и линии на красотата”); „В едно красиво лице трябва да преобладават кривите линии. Щом преобладават правите линии, лицето не е красиво. Правите линии са признак на присъствие на електричество; кривите линии са признак на присъствие на магнетизъм. Красивите вие ще намерите, а аз търся само некрасивите - със свещ ги търся сега…” ( 3.V.1922, „Красивото в живота”); „Студен е този човек.“ – Липсва му нещо в сърцето. Светлината на ума и топлината на сърцето са капитал, който прави човека млад и красив. В това, именно, е красотата на душата, ЧЕ ЛЮБОВТА Ѝ Е ВЕЧНА, НЕИЗМЕННА.”(6.02.1938, „Красотата на Душата”)

РАБИНДРАНАТ ТАГОР

ВЕЧНА ЛЮБОВ

 

През бездни от време, в безчислени образи аз

те виждах, че с тебе сме слети.

 Безкрайно те любя от шеметен брой хилядолетия!

 В безспирен любовен захлас,

 гирлянди съм сплитал от химни, копнежи, звезди и мечти;

 във храм от богини превърна те моята обич,

 която запазил съм вечно - понеже си ти!

 Когато въртоп от легенди скръбта завърти

с въздишки, сълзѝ и разделите вечни;

 когато се взирам в глъбта на съдби бързотечни

и виждам леда на айсберги от сън,

 през тях просветлява в полярната зима,

 Усмивката твоя любима!...

 И сякаш от лъч през звездите прострян,

 от тебе съм аз осиян!

 Взривени от пулса на трепетни тайни,

 летиме прегърнати в бездни безкрайни –

и пак разлюлял ни е ритъм такъв,

 бушуващ и в Бога, и в нашата кръв!

 Нанякъде с Тебе, след дългия мрак,

 със хиляди влюбени плуваме пак...

 Скръбта е зората на обич гореща

и всяка раздяла - на Вечната Среща!

 Летим без одежди във слънчево Ято –

сега любовта ни е космос от злато...

 Така че безбройните брънки от нея

да свържем по-скоро във пръстен копнея!

 Поднасям ти, Свята, огнѐния рой –

плода на надежди и мъки безброй;

бездънната влюбеност, гладна без край,

 и Царството Божие - Вечния Рай

И всичко, което поети, пророци, светици, светци,

 горило е страшно отвътре безчет векове –

от дън-времена –

сега в любовта ни е дивна и светла хазна!

 

 

02.02.2020 г. 20,14 ч.

 

МАСОВИЯТ СТРЕМЕЖ КЪМ ЛЪЖЕУЧИТЕЛИТЕ, които сблъскват противоположностите. Обаче Небето търси лъжеучители със свещ, понеже те не само удължават еволюцията на зелените, но в много случаи и я съкращават. Удължената еволюция е истинска милост към зелените души: така те зреят по-безболезнено и плащат кармата си разсрочено. Но други зелени еволюират много по-бързо по мухоловките: там мухите умират рано и се прераждат много по-често.

УЧИТЕЛЯТ: „В този живот, в който сте влезли, вие сте ОПРЕДЕЛЕНИ, ИЗМЕРЕНИ сте. Обаче някой път, като ви турна някъде, вие казвате: „Не ми е мястото тук./…/“. Аз гледам – ТУК е определено мястото ви; следователно - вие разваляте. Там, на мястото си ще бъдете - нищо повече! След туй вие викате някого (тук се раждат лъжливите учители) и казвате: „Моето място не е тук, не може ли да ме преместите?“ - Всички се притеглят към това място и /…/ почнат да градят нещо ново, изопачат цялото здание. Аз ви предпазвам: у вас има една слабост – искате да се върнете да градите постарому. Ще се откажете от старото, не може без жертва! Трябва в себе си да подразбирате въпроса така, че всяко ваше действие, всяка ваша мисъл трябва да бъдат абсолютно чисти, безкористни.” (1922.07.13о.Прости и сложни движения в природата.ТРЖ.1996.ББ.328)

ПЕТЛЮГА, МЕХУРКА, ДРОЗОФИЛКА, РОСЯНКА, ВЕНЕРИНА МУХОЛОВКА… Мухоморка, пантерка, паяжинник, вълчи зъб, отровна млечница, горчива миризливка, бясна гъба, лютива гъба, дяволска гъба… Малцина знаят, че не само добрите, но и всички лоши неща в природата са кондензирани човешки и ангелски чувства. Попиват ги като сюнгери със всичка сила, за да не се задушим, да не се изтровим. – Като знаем колко хищници има в природата след Грехопадението, МАЛКО ЛИ СА И ЛЪЖЛИВИТЕ УЧЕНИЯ ПО СВЕТА? Но те са БЕЗЦЕННИ, понеже, като ги опитаме в някой живот ВЪН ОТ ОПРЕДЕЛЕНОТО НИ МЯСТО, в следващия ще ги разпознаваме и ще ги заобикаляме отдалече. Носителите им също имат смъртоносни миризми и физиономии, обаче мнозина ги харесват. Не винаги плащат веднага с живота си, обаче при всички случаи животът им се превръща в плащания…

ПРЕДИ ГОДИНИ НА ЕДНА ПРИЯТЕЛКА В ЧУЖБИНА БЕ КАЗАНО, че е спечелила поредния конкурс да се роди българка - измежду милиарди кандидати. Даде й се домашна работа да отговори ЗАЩО, но не е отговорила и досега. Това не значи, че на други души не е определено да се родят или да живеят ДРУГАДЕ ПО ШИРОКИЯ СВЯТ. Някои от тях обаче също се връщат назад, но по точно обратната причина: цял живот упорито стоят там, където НЕ ТРЯБВА да стоят.

ПАК УЧИТЕЛЯТ: „Ще ме попитате сега как се познават истинските Учители от лъжеучителите, как се познават учителите на Бялото братство от тези на Черното? - Ще ме попитате сега как се познават истинските учители от лъжеучителите, как се познават учителите на Бялото братство от тези на Черното? Учителят на Черното братство не познава Истината и поради това обръща внимание на външността. Той се облича в най-хубави дрехи, носи най-скъпи украшения и накити и си слага пръстени, обсипани с брилянти. Той казва на учениците си: „САМО МЕН ще слушате, САМО В МЕН ще намерите истината.“ Учителят на Бялото братство се облича скромно, но винаги чисто и спретнато. Той не носи пръстени и украшения. На учениците Си казва: „Не очаквайте много от мен!“ При това, Учителят на Бялото братство не ограничава учениците Си, А ИМ ДАВА ПЪЛНА СВОБОДА. Учителят на Бялото братство, учителят на Истината, носи със Себе Си три неща: свобода за душата, светлина за ума и чистота за сърцето. Лъжеучителят носи със себе си робство за душата, тъмнина за ума и опорочаване на сърцето. (Учителят говори › Учител)

„Всеки, който заблуждава хората да остаряват, който проповядва, че ще остареят, той е лъжлив учител.”(31 август 1941, „Предназначението на човека”) /Обаче има и такива, които ги учат да се подмладяват външно, без да са свързани с Бога./

„При лъжливия живот мислите ли, че тя ще идете на небето? - На небето ще иде това, което е чисто! ЧИСТАТА вода отива горе, а мътната остава долу. Онова, което върши Волята Божия, ще иде при Бога. Пък онова, другото, което не върши Волята Божия, то остава тук.”( 5 февруари 1939, „Пътят на светиите”)

„Хиляди години хората са живели в един лъжлив живот. Този живот никому нищо добро не е допринесъл – нито на държавите, нито на църквите, нито на домовете, нито на братята и сестрите, нито на майките. Това няма смисъл да ви го доказвам. Колко религии в света са дошли и изчезнали! И сегашните религии ще изчезнат - те са като листата на дърветата. Всички тези форми ще изчезнат! Изисква се една религия, която да внесе ЕДИНСТВО. Тя е религията на Любовта, Мъдростта и Истината. Те са три велики принципа, които не можем да разделим.”(26 август 1922, „Новият и старият живот”)

„Ти нахраниш един престъпник, един убиец, и той отива и убива някого – какво добро си направил? Ти дадеш пари някому, той вземе един пистолет и убива някого – какво добро си направил? Пратиш един негодник в училището да стане адвокат и да лъже хората. Или пратиш някого да стане богослов и той проповядва повече ЛЪЖЛИВИ Работи; или го направиш поет да пише нескопосани работи – какво добро е това? Че какво ще пишеш ти? Или да бъдеш философ – за какво ще философстваш?”(12.XI.1933, „Силен и умен – Двете погрешки. Трите категории. Третото положение”)

„Та казвам: щом като аз кажа „Бог”, веднага в мене трябва да се събуди туй чувство, което съответства на Бога. ТЪЙ ЩОТО, АЗ ТРЯБВА ДА ОБИЧАМ. Само Бог е в света, който може да събуди туй чувство в нас. Никой друг не може да събуди туй чувство. Другите може да събудят други чувства. Единственото Същество, което може да събуди туй чувство, то е името на Бога. Ти, като дойдеш до Него, Той ще го събуди. Ако туй чувство се събуди, ти си намерил Бога. Ако не се събуди, ти носиш някой ЛЪЖЛИВ Господ.”(22 юни 1938, „Добрият живот”)

„Който иска да целува, трябва ДА ДАДЕ нещо, /но какво?/. Който не дава, той е крадец. Който не е живял както трябва, и той е крадец. Трябва да имате една ясна представа. Бог се отвращава! Ние живеем един ЛЪЖЛИВ живот. Искаш някой път да целунеш някого. - Не е лошо нещо. /…/ Ако искаш да го целунеш, трябва да му дадеш от себе си най-хубавото, което имаш. Божият закон е такъв.”(15.IV.1942, „Великата възможност”)

„Сега, на земята, ние ще дадем ИЗПИТ. Държиш изпит по ЛЮБОВТА. Какъв е изпитът? - Да направиш един лош човек ДОБЪР. Да направиш лъжлив човек ВЕРЕН. Да направиш един слаб човек СИЛЕН. Как ще го направиш? - МОЖЕШ да го направиш!”(7 март 1943, „Новата идея”)

„…аз му давам пример да постъпи като онзи български гимназист, който свършил гимназия с отличие, но никъде не му дали служба. Той си помислил: „Да отида да крада, да лъжа, не мога.“ Тогава той отива при един свой приятел и му казва: „Моля ти се, дай ми петстотин лева назаем. След три месеца ще ти го върна. Вярвай на моята честна дума!“ Приятелят му дава петстотин лева и той отива да си купи едно точило. Туря тогава дипломата си в една рамка, рамката - на точилото - и тръгва да точи ножове. И наистина, след три месеца той ВРЪЩА парите на приятеля си. Казал си: „Все едно и така съм чиновник… Ходя да точа ножове.“ ТОВА е характер! Ние седим със скръстени ръце. КАЗВАМ: ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ Е ТОЧИЛОТО, ОТКОЛКОТО ЕДИН ЛЪЖЛИВ ЖИВОТ. Кое е по хубаво: да станеш детектив и да ловиш братята си по улиците - или да точиш ножове? Днес България цяла се е развратила от тези детективи! По време на войната един дедектив ме хваща за брадата... Питам го: „Да не мислиш, че съм дигизиран?“ - „Ще извините, трябва да се живее…“ Не, така не се живее! По-добре турù точилото на гърба си.”(12 януари 1930, „Да се радват нàедно”)

„Аз изучавам всички философски системи и намирам, че грешката не е в тях, а в ония, които ги проповядват. Философите, учителите на човечеството са изнесли отлични идеи. В знанието им няма никакво раздвояване. Изопачаването на тяхното знание идва ОТ УЧЕНИЦИТЕ ИМ. Всеки от тях е дал специфично тълкуване на идеите. Оттук се е създала идеята за истински и лъжлив пророк. Истинският пророк изнася идеите както са; лъжепророкът ги изнася тъй, както не са в действителност.”(6 февруари 1938, „Красотата на душата”)

„Никой път човек не трябва да стъпва в дома на лъжата. Ако държиш в себе си една лъжлива мисъл, едно лъжливо чувство или една лъжлива постъпка, която ти е дошла отнякъде, ти не стъпвай в техния дом!”(22 август 1934, „Търпение, чистота и приложение”)

„Всички съврѣменни хора страдатъ отъ това, че искатъ по единъ лесенъ начинъ да влѣзатъ въ Царството Божие и да придобиятъ лесно знания, и казватъ: „Покажи ни лесния пѫть.“ - Така никой нѣма да го намѣри. Който влѣзе въ живота, нека каже: „Дайте ми най-трудния пѫть.“ Азъ рекохъ: „ЕТО човѣкътъ, който ще се повдигне!“ Нѣкои искатъ да влѣзатъ въ нѣкое общество и питатъ членоветѣ му: „Вие живѣете ли помежду си добрѣ, въ миръ и съгласие?“ – „Разбира се, това го знаятъ и пчелитѣ.“ – „Е, тогава ще влѣза въ вашето общество.“ Но това е една лъжлива философия ВЪ ОСНОВИТѢ СИ. Не търсете лесния пѫть! Лесниятъ пѫть е хлъзгавъ пѫть. Божиятъ пѫть е ТРУДЕНЪ. Не вѣрвайте на лъжливитѣ учения , които казватъ: „Не мога.”(27 май, 1917, „Пръбѫдване”)

„Всѣка лъжлива мисъль, всѣко лъжливо чувство се отразява върху човѣшката душа.”(5 юли, 1925, „И обхождаше Исусъ всичка Галилея”)

„Не можеш едновременно да любиш и да мразиш. Не се лъжѐте - това е лъжлива философия, лъжливо учение! Когато дойде божественият принцип в нас, само тогава можем да любим и да кажем: „Бог е Любов“. САМО ТОГАВА ЩЕ РАЗБЕРЕМ ИСТИНСКИЯ СМИСЪЛ НА МАТЕРИАЛНИЯ СВЯТ, ПОНЕЖЕ ЛЮБОВТА Е НЕОБХОДИМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА НАШИЯ ЖИВОТ. /…/ ЖИВОТЪТ Е В СЪЕДИНЕНИЕТО И В ХАРМОНИЯТА. Всяка горчива дума, всяко недоволство да изчезне! И всяко желание да ухапете вашия ближен - да изгасне! ТОВА значи да служим на Бога. Какво служене ще бъде, ако искам в дадена беседа да ви изоблича, като имам пред себе си вашите грехове, и да ви кълва. Това е лъжливо учение. Кълването е много лесно нещо, то значи да взема един чук и да ви удрям, а един ден вие да издигнете същия този чук върху моята глава…”(21 януари 1917, „Двамата господари”)

„Никога не допущайте въ себе си една лъжлива мисъль, която нарушава мира ви.”(5 февруарий 1941, „Учение и служение”)

„Ще дойде време, когато ще ядем и без да работим,. Никой няма да работи, всички ще почиваме. Ние казваме: „Без работа не може на земята”. - Може, тогава ще дойде ПРИЯТНАТА работа. Сега физическите нужди ни налагат да работим. ДОКАТО ХОРАТА ЖИВЕЯТ ТЪЙ, ЖИВЕЯТ В ЕДНО ЛЪЖЛИВО УЧЕНИЕ. Да работиш, не е необходимо. То е една илюзия, както пияницата казва: „Необходимо е да пия”. По този начин, земята е пълна само с гробища и кости! Тази необходимост НИЕ я създадохме - престъпили сме закона.” (24.II.1922, „Трите живота”) /Една много рядка антитеза, която вече сме я цитирали тук. Във всички останали случаи Учителят е за здравата и яка работа, с това допълнение, че не бива да се преуморяваме до крайност, а трябва да работим с песен, радост и удоволствие.. И с основната етика в Учението за Ученика в сегашните времена: че трябва САМ да си изкарва прехраната, да не лежи на гърба на никого. – б.с./

„Говорите за набожност – тия забавления да ги оставите настрана! Всичките неща трябва да имат СЪДЪРЖАНИЕ в себе си. Всяко нещо, което няма образа на Любовта; всяко нещо, което няма образа на Мъдростта; всяко нещо, което няма образа на Истината, то е ЛЪЖЛИВО - то не е от божествения свят. Това са ЧОВЕШКИ знания и заблуждения. Сега всички сте ангели, за туй нямам съмнение, само че някои сте истински ангели, а някои – лъжливи. Всички сте ангели, но в две категории – истински и лъжливи „ангели”. - Лъжливи „ангели”, които не вървят в пътя на Любовта – те не знаят и отричат Любовта. Казват: „Такова нещо като Любов в нашия свят НЯМА.“ Те са горделиви ангели, които казват, че в света съществува ЗНАНИЕ, а Любовта била празна работа: „Господ света го е направил със ЗНАНИЕ, а не с Любов…“ Те ОТРИЧАТ Любовта. Когато тия „ангели” слязат на Земята, те убеждават хората и казват: „Любовта е празна работа. „Любов”, която състарява хората, не вярвам в нея! Някой казва: „Поумнях.“ - Не искам такъв „умен” човек да стана, а изгубя Любовта! Готов съм да се откажа от глупостта на света. /Не искам/ да зная, че някой разправял теории, които са лъжливи – какво ме интересува?... Казвате: „Голяма любов”, но тя е за божествения свят. Бог обръща внимание на МАЛКАТА ЛЮБОВ, КОЯТО ПЛАМТИ - на онзи свещен огън, на малкия пламък в ума ти, в сърцето ти, в душата ти! Казвам: дръжте малките добродетели във вашите сърца, във вашите души - и ще имате Божието благословение. Поддържали сте човешката любов - поддържайте я и сега. Но запалете сега свещения огън на Божествената Любов, направете една връзка между човешката любов и Божествената!” (6.VI.1943, „Истинно, честно и справедливо”)

„От вас се иска съзнателна, интензивна работа върху ума, сърцето и волята. Работете ден и нощ върху себе си, но без тревоги и безпокойства. Ако в ума ви влезе една лъжлива мисъл, в сърцето – едно лъжливо чувство, и във волята лъжлива постъпка, изхвърлете ги навън по всички правила на окултната наука.”(12 юни 1921, „Двете жени”) /В други беседи казва да ги оставим, но да засилим в нас истинската любов, истинската мъдрост и истинската истина. Така лъжливото ще бъде разтворено или претопено и много лесно ще излезе навън, дори без да забележим. Този закон важи и в общуването: ако общуваме интензивно с добри и светли хора, лошите около нас или ще бъдат преобразени, или ще си отидат – б.с./

„Казвате: „Земният живот е плътски живот”. В какво седи лошото на земния живот? - От хиляди години нас са ни втълпили в ума, носим една идея, която е лъжлива; идея, която е невярна. Нито като факт е вярно, няма никаква истина. Лъжа е! ”(26 февруари 1933, „Добро и човещина”)

„Аз гледам: тук има сестри, затворили се някъде и казват, че НЯМА любов на земята. - Как да няма любов? Така не се говори! Това са заблуждения. ИМА любов, човешка любов ИМА! Та казвам: не предавайте лъжливо! Аз не обичам лъжата.”(27 декември 1942, „Човешка, ангелска и божествена любов”)

„Има лъжи в човека, които той не вижда. С години трябва да го убеждават, че нещо е криво, лъжливо в него, за да повярва.” (13 март 1938, „Да слушат”)

„Макар че животът е кратковременен, но аз казвам: нека поне малко, колкото живеят хората, да си поживеят, макар и лъжливо, но щастливо.” (16 февруари 1936, „Знайното и незнайното”)

„Ти казваш: „Аз три пъти се моля на ден, а пък на него Бог му дава всички благословения.“ - Как ще си обясните това противоречие във вашето съзнание? Мислите ли, че вашето разбиране е НОРМА за Божия ум? Най-първо, вий трябва да се заемете да мислите защо Бог му е дал тези блага. Той му е дал тези блага, защото вие го обичате. Ако вие обичате някого и Бог му е дал блага, значи вашата любов е ИСТИНСКА. А ако Бог не го благослови, значи вашата любов е ЛЪЖЛИВА.”(28 март 1934, „Пътят на щастието. Единственият подтик”)

„Мѫжътъ заминалъ занѣкѫдѣ, жената пише: „Отъ какъ замина, не мога да спя, неспокойна съмъ….“ Мѫжътъ пише сѫщото. - Това не е наука! Жената трѣбва да пише така: „Откакъ си заминалъ съмъ много спокойна, не бързай да се върнешъ, гледай да свършишъ работата, за която си отишълъ, Богъ да те благослови!“ И мѫжътъ да пише сѫщото на жена си. А то и мѫжътъ и жената не могатъ да спятъ - и работата не се свършва. Дяволътъ ù изялъ рибитѣ… Това сѫ лъжливи заключения, лъжливи чувства, отъ които не може да излѣзе нищо добро. Не се смѣя на чувствата ви, но казвамъ, че това е едно лъжливо състояние. Жената трѣбва да се радва, че мѫжътъ ѝ е отишълъ на работа, макаръ и да чувствува понѣкога нѣкаква скръбь, но да не му я изпраща, а да се моли за него и да му изпраща хубави мисли.”(13 мартъ 1921, „Новиятъ човѣкъ”)

„Лъжливо учение е, когато хората мислят, че като се разделят ще бъдат по-щастливи. Може да се делят само неорганизираните неща, а организираните не се делят. Добродетелите не можеш да разделяш, защото разделиш ли ги – ражда се злото. И тъй, разделянето причинява празнини в живота, а те са мястото на злото. Кога става разделяне? – Когато се яви алчността, т.е. чувството да владеем, да властваме, което се нарича „индивидуализиране”. Чрез разделяне се образуват държавите, домовете и т.н. Този процес е ДОПУСТИМ в еволюцията на живота, ДОПУСТИМ е в природата, НО НЯМА ЖИВОТ. В космогонията това се нарича „хаос”. Някои ме питат: „Защо ни дойдоха тези нещастия?“ - РАЗДЕЛИЛИ сте нещо в себе си. Какво ще стане, ако вашето сърце и ум се разделят?... Някои казват: „Като имам ум, сърце не ми трябва“. Други казват: „Да имам сърце, ум не ми трябва“. Това са ЗАБЛУЖДЕНИЯ! Да разделяш е много лесно изкуство, но да съединяваш е много мъчно. Когато се яви у вас думата „разделяне“, нека се яви веднага противоположната на нея – „СЪЕДИНЕНЯВАНЕ“ – и веднага ще се научите да превръщате разделянето в съединяване. Може да се разделяш, но само с НЕПОТРЕБНОТО в твоя организъм. Разделянето е скъсване връзките със самия Източник на живота. Това разделяне съществува вътре у, вас и от това произлизат всички нещастия: то е унищожаване на човешката сила. Следователно, между вас не трябва да има разделение. В съвременната наша култура съществува този закон на разделяне. Днес в България има много разделения - много партии - и всяка се надпреварва коя да властва, но по-добре ще бъде всички да се обединят, да свирят всички заедно като в един оркестър. В даден момент трябва ЕДИНСТВО, а не разделяне. С това деление българите си пакостят много. това състояние, в което се намирате на земята, е много несигурно, защото между вас има много разделения. Ако има разделение между вас, вие ще видите само ГЪРБА на живота, защото той ще върви в една посока, а вие - в друга. Ако има разделяне между вас, вие ще видите само ГЪРБА на Бога, ГЪРБА на Царството, СЯНКАТА на нещата. Не се делете, а събирайте се по няколко сестри помежду си и привличайте хората при себе си. Ако слушате Господа, ако не се разделяте и работите за Него, ТОЙ ЩЕ ВИ СЕ ИЗЯВИ. Не разделяйте, а обединявайте и препращайте навсякъде добри мисли. Който разделя, той изнемогва. - Не разделяйте ума от сърцето си, съединявайте се всички мъже и жени; нека всички народи се съединяват в тази бъдеща култура, нека човешкият дух се съедини с Бога! Само тогава ще имаме една възвишена култура, която ще внесе в света мир и радост, които очакваме.”( 8 декември 1918, „Разделеното царство”)

„Словото Божие има предвид да освободи душата от всичко лъжливо и измамливо и да я запълни със ЗДРАВОТО учение на живота, което е ВИДЕЛИНА И ВЕСЕЛИЕ НА ЖИВОТО СЪРЦЕ. В света има много учения, но само едно от тях е съществено и съставлява храна за душата. Други са лъжливи СЪВЪРШЕНО, или пък съставляват само един вид РАЗВЛЕЧЕНИЕ на ума, като не дават време на человека да се погрижи за себе си, за доброто на своята душа.”(25 юни – 9 юли 1900, „Разговор Третий. Храната и Словото”) 

 

 

3.02.2020 г. 09,57 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ ЗА АЙНЩАЙН : : ИЗКАЗВАНИЯ НА АЙНЩАЙН : : НЕГОВО ПИСМО ДО ДЪЩЕРЯ МУ (ако е истинско)

„Когато Айнщайн казва, че няма време и пространство, той разбира състоянията, през които духът и душата минават.” (13 април 1922, „Природни методи”)

„Сега вие очаквате да ви кажа нещо научно. - Ето, изучавайте теорията на Айнщайн. Тя е научна теория. Според нея всичко е в движение, но не по права линия, както сте учили, а по крива линия. Казвате, че пътят ви е прав, че постъпките ви са прави, но според теорията на Айнщайн не е така...” (15 юли 1923, „Който слуша вас, Мене слуша”)

„Сега, според тази съвременна относителна реалност, според теорията на Айнщайн, всички хора признават, че науката е една относителна реалност, а досега мислиха, че е една положителна реалност.” (18 ноември 1923, „Бог на живите”)

„В Лос Анжелис, един от най-щастливите градове на Калифорния, става земетресение и има повече от 6–7 хиляди души наранени. Казват – едно от най-силните земетресения. Казват, че Айнщайн излязъл из техническия институт. Не пострадал от това земетресение. Той се случил там, за да изчислява /нещо/ математически.” (12 март 1933, „В Неговата любов”)

„Когато някои учени доказват известна своя теория, те сами се опровергават. Вземете теорията на Айнщайна. Сега от притчите минавам към Айнщайна. Защо? - Когато трябва да се мине една река по един мост, мостът трябва да се мине от единия край до другия край. Айнщайн поддържа, че вселената е някаква относителна реалност. Той я представя във вид на яйце, а ние сме вътре в това яйце. Всички тия безброй звезди, които виждаме, са вътре в това яйце, което някога е било малко като сапунено мехурче. Сега това яйце е станало толкова голямо, че се изискват 90 хиляди години на светлината, за да се достигне до крайния предел на това яйце. Тази относителна реалност казва, че вселената продължава да расте. Колко още ще расте, не се знае. Това са теории, които Айнщайн сам ви е доказал.” (22 септември 1935, „Защо им говориш с притчи?”) КОМЕНТАР: По-скоро, Учителят тук говори за диаметъра на галактиката ни, който, според днешните данни, е между 100 и 120 хиляди светлинни години. А наблюдамата част от нашата вселена, според тях, е 93 милиарда светлинни години.)

„Обикновеният човек чете книгите на високоучените, но нищо не разбира. Ако чете съчиненията на Айнщайн, умът му ще се вземе – не разбира човекът. Между неговите разбирания и тези на Айнщайн се открива голяма пропаст.” (15 декември 1935, „Коприненият конец”)

ЕТО ОЩЕ ЕДИН ОТ СЪВЕТИТЕ НА УЧИТЕЛЯ ЗА ДИСТАНЦИЯТА НА ЖЕНЕНИТЕ ОТ СЪЩАТА БЕСЕДА, въпреки че в случая няма пряка връзка с Айнщайн. А може и да има, след като и двамата говорят за Вселената, и двамата изтъкват относителността на времето, когато става дума и за любовта. (Айнщайн: „Когато ухажвате красиво момиче, един час ви се струва като една секунда. Когато седнете върху горящ въглен, една секунда ви се струва като цял час. Това е относителността...”) А ето как вижда Учителят каква е разликата между нормалния и глупавия живот, в зависимост от пространството и времето:

„Между един мъж и една жена ще има едно разстояние най-малко 100 километра, ще се срещат 12 пъти в годината, в месеца само веднъж. Това е нормално. Пък тези, които не живеят по този закон, не живеят нормално, ще се срещат всяка седмица; а пък тези, които са глупави, ще се срещат всеки ден. Не се свързвайте с глупавия живот! /.../ Като погледнем Вселената трябва да знаем какъв простор трябва да има човек.” (пак там)

„Сега гледам учените хора, които поддържат Айнщайновата теория, не можаха да издържат. Тя е смешна. Те са толкоз малки работи. Иска да знае Айнщайн разширява ли се вселената, дали е безгранична или гранична. Дойде и намериха, че още се разширява, расте. Намериха, че сегашният свят е относителен. Какво се подразбира под думата относителен? – Може би, ако ние запитаме мравите за вселената, какво понятие ще имат. Съвременните хора са слепи. Тя е сто пъти по-голяма, отколкото те я виждат. Всичките ни телескопи са направени според нас, тя е сто пъти по-голяма. Най-големите телескопи още нищо не виждат. Те не са приспособени.” (29 март 1942, Да изповядваме!)

Често казват хората: „Знаеш ли съвременната квантова теория? Ами теорията на Айнщайн за относителната реалност?“ - Писали са хората за относителната реалност, но човешкото понятие е относителната реалност. Казват, че има абсолютна реалност, но какво е тя, нищо не знаят за нея. Говорят за относителна реалност, но и нея не знаят.” (20 юни 1943, „Религиозни и духовни хора”)

БЕЗСМЪРТНИ МИСЛИ ОТ АЛБЕРТ АЙНЩАЙН:

Има два начина да изживееш живота си. Единият е като мислиш, че не съществуват чудеса. Другият е като мислиш, че всяко нещо е чудо.

Който никога не е грешил, никога не е опитвал нещо ново.

Лудост: да правиш едно и също нещо отново и отново - и да очакваш различни резултати.

Не можем да решим проблемите като използваме същия начин на мислене, който сме използвали, когато сме ги създавали.

Човек започва да живее тогава, когато разбере, че може да живее извън себе си.

Животът е като карането на колело: спреш ли, изгубваш равновесие.

Две неща ми вдъхват страхопочитание — сияещото небе отгоре и поучителната Вселена, в която се намирам.

Единственото ценно нещо е интуицията.

Най-красивото преживяване, което можем да имаме, е мистериозното. То е фундаменталната емоция, която стои в основата на истинското изкуство и истинската наука.

Човек не бива да преследва цели, които са лесно осъществими, а трябва да развие инстинкт за онова, което е едва постижимо чрез най-голямото усилие, на което е способен.

Само когато не сме длъжни да даваме отчет някому, можем да намерим радост в научните занимания.

Ето ги и фанатичните атеисти, чиято нетолерантност е от същия вид като нетолерантността на религиозните фанатици и произлиза от същия източник. Атеистите са като роби, които все още усещат тежестта на веригите си, вериги, които те са отхвърлили след мъчителна борба. Атеистите са същества, които поради злобата си срещу традиционната религия – т. нар. “опиум за народите” – не могат да изтърпят музиката на небесните сфери. Но Чудото на природата не става по-малко поради факта, че едни или други хора са неспособни да го схванат чрез стандартите на човешките цели и човешките нрави.

Очевидна е хармонията в космоса, която аз, с моя ограничен човешки ум, успявам да схвана, но въпреки това, все още има хора, които казват, че Бог не съществува. А това, което наистина ме вбесява, е фактът, че тези хора твърдят, че аз поддържам техните възгледи.

Религията ми се състои от скромно почитание към безграничния Висш Дух, Който ни се разкрива в малките детайли, които успяваме да възприемем със своите крехки и немощни умове.

Науката без религия е куца, религията без наука е сляпа. Ако не можете да обясните нещо на едно дете, то това значи, че вие самият не го разбирате.

Ние чувстваме, че човек е тук заради другите - заради тези които обича и много други свързани с него човешки същества.

Единствено животът, изживян за другите, е стойностен.

Технологичният прогрес е като брадва в ръцете на патологичен престъпник.

Който обича да марширува, напразно има мозък в главата — гръбначният му е напълно достатъчен...

За да се превърне човек в безупречен член на стадо овце, той трябва да е преди всичко овца.

Всеки мъж, който шофира безопасно и в същото време целува хубаво момиче, не отдава достатъчно внимание на целувката...

Разликата между гения и глупостта е, че геният има граници.

Две неща са безгранични: Вселената и човешката глупост. За първото не съм толкова сигурен...

Великите души винаги са се сблъсквали с яростна опозиция от посредствени умове. Посредствените умове са неспособни да разберат човек, който отказва сляпо да се прекланя през общоприетите предубеждения и вместо това избира да изразява мненията си храбро и честно.

Цял свят се прекланя пред мене, а аз се прекланям пред Учителя Петър Дънов от България.

***

ПИСМО НА АЙНЩАЙН ДО ДЪЩЕРЯ МУ Lieserl. За нея никой не знаел нищо чак до 1986 г. Някаи отричат автентичността на това писмо - казват, че е фалшификат, - но все пак не пречи да се запознаем с него:

”Тази универсална сила е ЛЮБОВ! Когато учените потърсиха унифицирана теория за вселената, забравиха най-мощните невидими сили. Любовта е Светлина, която осветява онези, които я дават и я приемат. Любовта е гравитация, защото прави някои хора да се чувстват привлечени от други. Любовта е сила, защото умножава най-доброто, което имаме, и позволява на човечеството да не се изгаря в слепия егоизъм. Любовта се разгръща и разкрива. За любов ние живеем и умираме! Любовта е Бог и Бог е Любов. Тази сила обяснява всичко и дава смисъл на живота. Това е променливата, която пренебрегвахме твърде дълго, може би защото се страхуваме от любовта, защото тя е единствената енергия във Вселената, която човекът не се е научил да манипулира както си иска. За да дам видимост към любовта, направих проста замяна в най-известното ми уравнение. Ако вместо E = mc2 приемем, че енергията за излекуване на света може да бъде постигната чрез любовта, умножена по скоростта на светлинния квадрат, стигаме до извода, че любовта е най-мощната сила, която съществува, защото няма граници. След неуспеха на човечеството в използването и контрола на другите сили на вселената, които се обърнаха срещу нас, стана задължително спешно да почнем да се подхранваме с друг вид енергия ... Ако искаме нашият вид да оцелее, ако искаме да намерим смисъл в живота, ако искаме да спасим света и всяко съзнателно същество, което го обитава, любовта е единственият отговор! Може би все още не сме готови да направим „бомба” от любов – устройство, достатъчно мощно, за да унищожим напълно омразата, егоизма и алчността, които разрушават планетата. Всеки човек обаче носи в себе си малък, но мощен генератор на любов, чиято енергия чака да бъде освободена. Когато се научим да даваме и получаваме тази универсална енергия, скъпа Lieserl, ние ще потвърдим, че любовта завладява всичко и в състояние да надхвърли всичко и всичко, защото любовта е квинтесенцията на живота. Аз дълбоко съжалявам, че не успях да изразя онова, което е в сърцето ми, което тихо бие за теб през целия ми живот. Може би е твърде късно да се извиняваме, но тъй като времето е относително, трябва да ви кажа, че те обичам и благодарение на теб, стигнах до крайния отговор! ".

 

 Баща ти Алберт Айнщайн”

 

03.02.2020 г. 18,24 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Сега казвате: „Да живеем по братски!“ - Овце с ОВЦЕ да живеят, вълк с ВЪЛК да живее, мечка с МЕЧКА, заек със ЗАЕК, муха с МУХА да живее! А тъй, както сте, не може. Но казва един от еврейските пророци, че агнето и лъвът ще живеят заедно. ПОМНЕТЕ този стих, но кога ще живеят? – Когато ГОСПОД дòйде, за да има простор, нали?” (1922.07.13о.Прости и сложни движения в природата.ТРЖ.1996.ББ.328)

„А ТЪЙ, КАКТО СТЕ”… - Значи, тъй, както СМЕ, засега не ставаме за братски живот. На нивото на СЕГАШНАТА ни еволюция или на ситуацията след Грехопадението преди 200 милиона години, манталитетът ни е да живеем ПО ЧИФТОВЕ И ПО ВИДОВЕ, и то в рамките на едно тясно съзнание, с тесни битови стереотипи. Господ, Който е любов към всички, прави съзнанието ни просторно и управлява просторите на Вселената. При някои народи тя е „уневерс”, „универсум”, а това значи ЕДИНСТВО НА ВЕРСИИТЕ, НА РАЗЛИЧИЯТА. Тясното съзнание не признава нищо извън себе си и вида си, но ние виждаме, че широкото, божественото съзнание го има даже и сред животните. В него няма хищници и жертви, а има всеобгръщаща ЛЮБОВ – милосърдие, майчинско и бащинско чувство КЪМ ВСИЧКИ. Тясното съзнание заминава някъде, но не дава ключ за жилището или вилата си даже на най-близките приятели, въпреки че те са в бедствено положение. Или дава жилищеа под наем. За едни това е от егоизъм, за други – понеже не се сещат. Но помним ли едно определенията на най-върховното чувство: „ЛЮБОВТА Е ДА СЕ СЕТИШ”? Или друго – „Любовта дава живот не само с необходимото ПРИСЪСТВИЕ, но и с необходимото ОТСЪСТВИЕ”?

УЧИТЕЛЯТ: „Аз забелязвам между вас една черта на сепаратизъм. Правете връзки с хората от света. Един праведен и грешен човек трябва да имат връзка, трябва да има симпатия между тях. Двама праведни мъчно могат да се търпят. /…/ Дружете с хората от света и не мислете, че вие сте нещо повече от тях. И в ТЯХ има нещо. ШИРОК замах трябва да имате!”(6 декември 1933, „Единният живот. Обичай общия живот!”)

„Има един свят, дето всички хора по братски и сестрински живеят, дето цял живот никой не хвърля лош поглед никому, но се радват на щастието на другите, живеят един за друг. То е оня свят. „Оня свят” е и този свят - и ние можем да живеем там. Но за да живееш там, трябва да има кого да обичаш. Ако ти не можеш да обичаш другите хора, де е твоята сила? ИМЕННО в любовта се показва силата на човека! Човек, който не може да обича, той е слаб човек.”(7 юли 1940, „Комедия, драма, трагедия”) „шестата, тя ще дойда да уреди живота. Аз я наричам раса на братството, раса на Любовта. Едно е важно: каквото правите, да го правите за любовта. Хората трябва да живеят братски. Само ветровете воюват, бурите воюват, а хората трябва да живеят братски.”(3 септември 1939, „Законът на сегашният човек”)

„Сегашният живот не е живот, той е фиктивен. Аз наричам „реален живот” онзи, в който хората живеят по братски. ”( 4 юни 1939, „Истинският човек”)

„Видите ли у нѣкой човѣкъ печата на Христа, подайте му братски рѫка. Видите ли на челото на нѣкой човѣкъ печата на антихриста, на дявола, заобиколете го!”(13 мартъ 1921, „Новиятъ човѣкъ”)

„Иде една нова епоха. Аз я наричам „Епоха на братство и сестринство“. Епоха на влизане в Рая. Ще правите три отстъпки: майчини отстъпки, братски отстъпки и сестрински отстъпки. Да знаете, че минавате от християнската епоха в Новата епоха, която е епоха на закона на братството и сестринството. Епоха на братство и сестринство е Новата епоха!” (14 юни 1939, „Езикът на седемте тона”)

„Казвам на мъжа: ти нямаш право да раздаваш имота на жена си и на децата си, той е ТЕХЕН! Ако имаш сто хиляди лева, раздели ги братски, поравно между тебе, жена си и децата си; и от дела, който ти се пада, имаш право да раздаваш. С чужди пари нямаш право да правиш помен на Господа! ТОЗИ е Христовият закон. – „Ама аз имам право…“ – Нямаш право! Кой ти даде това право?”( 24 април 1916, „Истината”)

„Азъ бихъ желалъ всички умове да бѫдатъ честни, а слѣдъ това сърдцата ни да бѫдатъ пълни съ тази всеобемляюща любовь. Да я пратимъ на всички, и тази мѫдрость, тази свѣтлина, която имаме, да пратимъ навсѣкѫдѣ и да можемъ братски да си подадемъ рѫката. ”(21 януарий, 1923, „И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето”)

„Правилният живот подразбира братски живот.” (2 юли1931, „Идеалът на човека”)

„Та казвам: когато любовта се роди в сърцата на всички хора, не за три години, но всичко ИЗВЕДНЪЖ ще се оправи и хората ще заживеят братски.”(20.VI.1937, „Великoтo малко и великото голямо”)

„Няма какво да отлагате. Време е обаче, приложете тази велика Истина, за да бъдете силни и свободни, да почувствате вътрешния Божи глас в душата си, да дойде новият мир вътре във вас! Чуете ли Божия глас, смирението ще дойде във вас и ще бъдете доволни от всичко в живота си. Тогава ще се разбирате и ще си говорите братски. /…/Турите ли в ума си мисълта да живеете без лъжа, Любовта ще потропа на вратата ви, ще чуете тихия Божи глас в сърцето си, ще дойде онази мека светлина в ума ви и ще кажете: Това е живот вечен, да позная Тебе Единнаго Истиннаго Бога.” (9 март 1924, „Господи, да прогледам!”)

„Преди всичко, ти не трябва да правиш връзка с една жена, в душата на която не живее Божията любов, в духа на която не живее Божията мъдрост и в ума на която не живее Божията истина. ТОВА трябва да бъде правилото. ТОВА е Божественото учение, което трябва да се приложи в света! ТАКИВА връзки трябва да се създадат. Само така могат да се образуват братски връзки. Това наричаме ние „братство”. Братя могат да бъдат само ония, които имат за основа любовта, мъдростта и истината в своя живот. Те трябва да се приложат в органическия свят. И тогава, когато обичаш някого, ти ще му създадеш най-добрите условия, при които той може да живее. След това ти ще участваш в радостите на неговия живот.”(9 април 1939, „Ставане, оживяване и възкресение”)

„Правилна обмяна между Божественото и човешкото, т.е. между Любовта, която ДАВА, и Любовта, която ВЗИМА. Само така ще дойдете до истинското знание, до ония братски отношения, които търсите.”(7 март 1937, „Обмяна в Божественото”)

„ Да пее умът ви, да пее сърцето ви, да пее душата ви! Тогава човек, като ходи, да бъде с отворена душа, да чувства любовта на целия свят, да чувства светлината и мисълта на целия свят, на всички ония души, които обичат Бога. Да чувстваме свободата на всички души, които се съединяват с Него, понеже, като вършим доброто в света, всички напреднали души вземат участие с нас. Когато направим добра постъпка, всички те идат да ни поздравят, че ние сме постъпили, както БОГ изисква. Желая сега всички да имате една опитност, като направите едно добро. Да дойдат вашите братя от онзи възвишения свят да ви поздравят, че сте имали смелостта да обичате, както БОГ изисква, че сте имали смелостта да мислите както БОГ изисква, че сте направили нещо така, както БОГ изисква. Да мислиш, да чувстваш, да постъпваш, както БОГ изисква. Пожелавам ви топлината на Любовта да бъде нашият спътник, светлината на Мъдростта да бъде нашият спътник и силата на Истината да бъде нашият спътник!” (22 септември 1939 „Нито близо, нито далече”)

„Ще проповядвате учението за Любовта! Това учение се заключава в братство между всички хора - да живеят братски. Хората трябва да си прощават. Ти не можеш да простиш на човека, докато не го обичаш. Ти не можеш да простиш и докато не те обичат. Следователно, и двата закона ще прилагате: ще обичате и ще ви обичат.”(5 юли 1936, „Идете в Галилея”)

„Ще настане нова култура, когато хората ще слушат своето сърце и своя ум и ще живеят братски.”(16 ноември 1919, „Двамата свидетели”)

„Необходимо е да научим великия закон, че Бог е наш Баща, че трябва да живеем братски. Още по-високо от Всемирното Бяло Братство е Царството Божие. Във всички сърца и умове да живее Божията Любов, и като се срещат хората, да знаят, че са братя и сестри, че са деца на един Баща, на една Любов, на една Мъдрост и на една Истина!”(24 юни 1923, „След три дни”)

 

„Мислете за един идеален свят. Мислете за един свят дето няма никакви погрешки, дето хората живеят братски. За бъдеще ще бъде, но и сега има хора, които така живеят. И на земята ги има.”(3.ХII.1937, „Начини на мислене”)

 

5.02.2020 г. 05,23 ч.

 

Прекъсване на публикациите тук за неопределено време поради Практикума. Започват необикновените преживявания поради навлизането на Слънчевата система в поредната Зона. Тук може да описвате само най-красивите, а останалите - само на лични съобщения. Някои ще минават за "сънища", където и ще са повечето ни срещи. Гостуванията в рамките на Земята продължават по методите на Процедурата. Който узнае по вътрешен път кога и къде сродните души се срещат и физически, може да поведе когото си иска на излет, на пътешествие или у дома си. Вятърът духа накъдето си иска.

http://neobyatnotogovori.com/index.php?idpub=963&book=26

http://neobyatnotogovori.com/index.php?idpub=1106&book=31

 

http://neobyatnotogovori.com/?idpub=1231&book=35

 

 

10.02.2020 г. 16,48 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Мнозина измежду вас (аз ви виждам), намерите един вълк, който има добри зъби, довеждате го и казвате: „Учителю, намерихме един добър човек – той е много умен, учен човек; пък какъв език има, какви думи - я да го вземем при нас.“ Аз го виждам – той е един стар вълк, но нищо не казвам. Казвате: „Да му дадем един добър прием, да му отворим вратата за овцете, да дойде да ги посещава.“ Казвам: хубаво ще ги „посети”!... Не само вълци има, но и вълчици има; не само мечки има, но и мецани има – това са все символи.”(1922.07.13о.Прости и сложни движения в природата.ТРЖ.1996.ББ.331)

 ИЗ ЕДНИ СПОМЕНИ:

 „Имаше един много интересен случай на Рила, когато за пръв път дойде в Братството един млад човек, който се оказа за мен една голяма надежда – съвършено изработено лице, толкова правилно по всички показатели, че аз си отдъхнах: най-после се е появил млад човек, който ще продължи Делото на Високите Посветени… Защото той имаше вид на най-висок Посветен във всяко отношение – и как говореше, и ясновидец, и въобще аз му се възхитих много, като всяка "Рибка", която няма самочувствие... И си казах: "Ето един щастливец, който явно е огнен знак, или земен знак с огнен асцендент, въобще стабилна работа!.." И пак си казах: "ЕТО нашата надежда!" Затова с голяма радост го въведох в най-вътрешните ни групи, където беше бате Крум. Той обаче млъкна и не каза нито дума. Докато този приятел беше там, държеше се с него на голяма дистанция, с подчертано неприемане. Когато ние го питахме: "Как е възможно, бате Крум?...", той каза: "Вие знаете ли за какво идва той тука?! – Да ГРАБНЕ нещо, а не да даде! Това не е ученик! Може да е окултист, може да е адепт, може да е маг, може да е всичко, но той идва да грабне нещо - не да даде, не да служи! Той няма да остане в Братството, има други интереси." Много по-късно Павлина от Търново, която помни как същият млад човек тръгна с мене от Рила към София, за да му говоря нещо важно (за курсовата си работа "Дантевият "Рай" и модерната физика"), тя ми каза, че той бил не друг, а самият /тук пропускам името му, за да не се обиди човекът, ако попадне на тия спомени - той е много извѐстен/. Аз не съм 100% сигурен, не правя тази връзка - Павлина Даскалова твърди това. Но днес, като проверявам в интернет, виждам, че той е завършил физика и има същото съвършено лице, от което пак се възхищавам. Не зная много за делата му, не мога да имам лошо отношение, не знам защо Венно се изказа така за него. По същия начин Венно ме гълча защо въведох в най-вътрешнте среди една млада жена, която твърдеше, че се интересува от Учителя и Братството. Той директно ни каза, че тя е пратена от Държавна сигурност, за да им докладва. И пак случка от този род: един ден успях да пробия бариерата, която той бе поставил срещу неготови или опасни хора. Бе ни предупредил да не му водим човек, за когото не сме го попитали предварително. Казваме му само името на някого, той затваря очи, мълчи известно време и казва „може” или „не може”. Това беше една извънредно талантлива приятелка – свръхмедиум, окултна писателка, художник и пр. Тя от години се е опитвала да се запознае с него, но не бе успяла. Аз си мислех, че вината няма да падне върху мене, ако му я заведа не аз, а един приятел… Сякаш може да бъде излъган… Посрещна ги любезно, имахме интересен и дълъг разговор. На изпроводяк тя му каза, че е много щастлива от запознанството и се надява, че от този момент нататък вече ще се срещат. Той стана много сериозен и й каза с леден глас: „Да, но не в това прераждане”. Защо я отряза така, и досега нямаме отговор, и до днес я обичаме и уважаваме много. Не прилича на слугите на тогавашната власт, има някаква още по-сериозна причина. Сега искам да разкажа за друг подобен случай, който изигра голяма роля в живота ми – за една приятелка, която още от много отдавна, още от детските години съм обичал и все още я обичам - мислил съм, че тя трябва да е единствената жена в живота ми. Години наред съм имал много тежки преживявания във връзка с нея, защото любовта ми не беше споделена; и дори тя да ме е обичала, просто имаше някакви причини тя да не може да отреагира... Ние от време на време общувахме и тя задълбочено започна да се занимава с астрология, с езотерична психология, и повярва в много неща. Беше ми казала веднъж: "Ако не беше нашата среща с тебе в този живот, аз не знам какво щях да представлявам. Ти ми даде всичко най-хубаво в живота!" Въобще, много достоен човек, много интелигентен, но не желаеше да се включва в братския живот. Нямаше отношение към Учителя и мистичната страна и към братството. Всеки е свободен, разбира се, всеки си е различен. И, най-накрая, тя се осмели един път след много години да дойде с една своя приятелка на Рила. И за пръв път аз бях много радостен, че тя се включи в паневритмията – играхме двамата паневритмия! Интересното е, че малко преди това тя ми бе казала едни загадъчни думи, които за нея и за мене можеха да имат много голямо значение – за развръзката на нашите лични отношения. Каза, че след паневритмията иска да води с мене един много важен разговор, от който зависят много неща. Аз вече си въобразявах, че най-после тя ще признае, че ме обича, и чаках края на паневритмията с грамадно нетърпение. Може би това щеше да бъде разговор, който щеше да доведе до брак и деца. Поне така си мислех тогава. Защото аз наистина исках да бъда само с нея и тя да бъде майка на моите деца. Само с нея исках да бъда – нищо повече! Дълги години си въобразявах, че трябва да стана нещо като светия, но след като Венно ми обясни, че не съм за това и че трябва да се оженя, исках да защитя морала и честта си през Бога на СЛЕДВАЩАТА "барикада": съвършено християнско семейство... По време на тази паневритмия бате Крум играеше зад нас. Обикновено, както съм го описвал и по-напред, беше крайно деликатен човек. Но в един момент, когато аз направих едно неточно движение, той ме бутна толкова грубо пред нейните очи, че аз го преживях като апокалипсис. Защото това ставаше пред НЕЯ, а пък тя знаеше, че той е моят „кумир”. Изведнъж тя вижда моя "кумир" като един грубиянин, който ме направи пред очите й на нищо, т.е. срива се ореолът, който аз съм градил за него пред нея толкова много години! Всъщност, именно той е основната причина аз винаги да отсъствам от всякакви лични неща, за да бъда на Рила през лятото. С нея точно това ни бе разделило преди много години, когато веднъж тя поиска да отидем на Пирин на палатка и на море. Аз не можах да преживея това нещо. Незабавно излизам от кръга на паневритмията и - по права линия през клековете - пеш за София! 55 километра пеш! Отидох си – и после тази година повече не се върнах на Рила. Това за мене беше КРАЙ, катастрофа – най-големият удар, че точно пред нея може да ми се направи такава остра забележка, и то - той! Не гордост, не лична обида, а защото аз със всичка сила исках тя да го приеме - именно него. Въобще, много сложно, комплицирано.... След много години разбрах, че той е програмирал всичко това с най-тънък разчет – с цел ДА НЕ СЕ ПРОВЕДЕ ТОЗИ РАЗГОВОР и в крайна сметка ДА НЕ СТАНЕ ТОЗИ БРАК. Може би щеше да бъде огромно нещастие и за нея, и за мене. Не дай си Боже - и за децата ни, които биха се родили, защото нашата комбинация вероятно е била невъзможна в този живот. По-късно споделих за случая с тази приятелка с Владимир Леви от Русия – големият психолог и писател, с който сме приятели. Бил ми е на гости не един или два пъти в София. Неговата реакция беше категорична: "Тебя БОГ спас от этой женщины!"

Идентичен случай: Между другото, Ерна беше първа приятелка на майка ми от младини и до последния момент й пишеше писма от Америка и получаваше незабавни отговори. Даже по телефона се обаждаше. Тя, именно, беше довела две млади американки – едната беше 19 годишна, а другата – 20-21 годишна, родни сестри. И моментално, разбира се, ние, двама приятели, се влюбихме в тези две американки и те в нас - и съответно имахме красиви романи. Разбира се, в определени граници, защото аз тогава бях на ръба на аскетизма, но това никак не ни пречеше да се целуваме и прегръщаме из клековете и това беше за нас много романтично и вълнуващо... Не зная за другия приятел доколко беше дълбока връзката му с другата американка, но той много трагично преживя това, че не го пуснаха да замине при нея в Америка. Те си пишеха редовно писма. Аз, по отношение на другата американка, нейната сестра, също изпитах много красиви и силни чувства. Увлечени от това магнитно привличане, което се бе породило между нас, аз бях решил да я изпратя от Рилските езера до Говедарци, а оттам щях да хвана рейса до София - и нямаше да бъда в състояние да се върна въобще на Рила... Не е тайна, че някои емоционални личности са готови да захвърлят всичко, когато се яви шанс за щастие. Не ми беше за първи, нито за последен път…Когато тръгнах с нея, имаше група, която слизаше надолу, и с тази група после тя е стигнала до София, т.е. не беше без грижа и компания. Но той този път Венно не ме помоли лично да я заведа до долу, както в други случаи с други хора. Друг път често ме е молил да съпровождам чужденци, защото все пак трябваше да се знаят езици. Но в случая той, който беше видял всичко с рентгеновото си зрение, без да ми каже нищо укорително до този момент, изведнъж се изправи пред нас като стена - и не ме пусна надолу! Явно, предварително е знаел какво е щяло да се развие между нас, познавайки дълбоко нашите особености, нашите души, нашите карми и моя път през идните години. Предварително е видял как аз ще стана, без да искам, причина тази приятелка да бъде много нещастна, дори и да се оженя за нея, въпреки че някои от нас си градят илюзията, че нещо е вече "завинаги" и подхождаме съвсем искрено към дадена връзка. А той, като ясновидец и реалист, просто е видял предварително какво ще стане. Ние стигнахме до една скала, която на Рила наричаме "Плачú камък" – още от времето на Учителя се казва така, защото там хората плачат на раздяла и пеят "Братство, единство". Когато изпращаме гостите, било от България, било от чужбина, това е много трогателен момент, защото всички се разделят за една година или повече - или завинаги на тази Земя (както стана с мен и американката). А аз съм си приготвил раницата, тръгнал съм да я изпращам, и повече никакви молитви не ме интересуват, никакви изгреви, паневритмии и "тути кванти", никакви Рилски Агарти, Шамбали, космоси и братства... Появило се е момиче, което ме е обикнало безусловно и без замисляне - нищо българско, нищо "братско", ни помен от "окултните кукувици" и "религиозните скумрии"... Как ли пък няма да тръгна с нея до края на света, ако ще и да е патагонка, ако ще и да е ескимоска, бяла мечка или пингвин?!... Но когато стигнахме до "Плачú камък", Венно изникна като Илья Муромец, хвана ме здраво за ръката, дръпна ме рязко настрана и каза: "Ти – до тука!!!" Това нещо той никога не го бе правил до този миг, защото не е звяр. Момичето стоя няколко минути като втрещено, беше готова да се върне и да остане в България завинаги. Вдигнах глава и очите ми се напълниха със сълзи: "Ама защо!???... " - "Ти – казва – искаш тя да направи втори опит за самоубийство? Ти знаеш ли, че в Америка Ерна едва я е върнала от другия свят след опит за самоубийство поради трагична любов с един американец? Защото тя е свръхчувствителна и се влюбва до смърт. Тя се влюбва фатално, и ако ти сега тръгнеш с нея, аз ясно виждам какво ще направите още по пътя, ясно виждам как ще се развие вашата съдба и виждам как тя ще посегне втори път на себе си! Защото ти ще я оставиш, защото ти не си способен да останеш дълго време с една жена, ако ще да си внушаваш колкото си искаш, че в момента я обичаш, че ще се ожените и ще родите деца..." Значи, той толкова добре ме е познавал, а аз сам себе си не познавах, за пореден път градейки сияйни въздушни кули и дворци от илюзии, че ето на, дошла е вече "сродната душа", и това ще е завинаги... Ни най-малко не бях си помислил тогава и за миг, че няма да се оженим, че няма да имаме деца и семейство, че няма да бъдем в прегръдките си до дълбока старост и до смъртта... Така той предотврати една драматична или трагична развръзка. И аз, разбира се, не мога да не послушам. При мен послушанието е толкова силно, колкото и жаждата за щастие. Слава Богу, то много пъти е спасявало не само мен, но и много жени от моите недостатъци и горещи чувства. Но не всеки път... Така че, по тази причина той ме спря тогава да не правя опит да се женя за тази американка, която после ми се обади с писмо, че веднага се е омъжила. Междувпрочем, тогава ние станахме свидетели как сестра й стана вегетарианка. Като гледаше едно теленце и една крава на Рила един ден, затрогната и покъртена, тя разтвори широко очи и неудържимо се разплака. Отиде, прегърна теленцето и започна да го целува по муцунката, като ридаеше през сълзи: "И аз досега съм яла деца?! Колили са ги, текла е кръвта им и аз съм била съучастник на убиеца и касапина – и съм яла! Никога повече - никога, никога, никога!" – и тя стана вегетарианка за цял живот.

РАЗБИРА СЕ ТИЯ СЛУЧАИ И ДРУГИ ПОДОБНИ СЪВСЕМ НЕ ОЗНАЧАВАТ, че тези хора са непременно „вълци”, каквато е изходната мисъл от Учителя тука. Но за наша поука, те явно са били от рода на крайно различните души, с които не ни е определено да бъдем близки и приятели, понеже иначе биха се развили фатални карми. 

 

 

10.02.2020 г. 19,49 ч.

 

ХИЛЯДИ ВИЗИОНЕРИ СЪНУВАТ И ДЕНОНОЩНО БЪЛВАТ НЕБИВАЛИЦИ, само и само за да правят впечатление, да си разиграват властническата драма и да надуват собствени егрегори в света на илюзиите. Техните химери не само пренасочват много души към куп неистини и пият живота им, но атакуват и самите Родители на истините.

УЧИТЕЛЯТ: „Често и вие раздавате моите „ризи”. Аз нямам нищо против, но и ВАШИТЕ ризи трябва да раздавате - нищо повече. Някои тълкуват тъй: „Даром сте взели, даром давайте!“ - Когато вземеш една божествена идея или каквото и да е, правилото е: тази идея ти ще я пазиш В СЕБЕ СИ. Имаш право да дадеш на другите от ПЛОДА, но ще ПАЗИШ тази идея – от ПЛОДА, който тя роди, ще даваш на всички, но тя да остане за теб. Вие обаче вземате тази идея и казвате: „Даром сме взели, даром ще дадем.“ Не е тъй, и Христос казва: „Всяка пръчка, излязла от Мен, ПЛОД трябва да даде.“ Тия божествени идеи трябва да минат през нас и да дадат плод – и от ТОЗИ плод ще раздавате. И всички трябва да бъдете богати от ПЛОДА на божествените мисли.” „(1922.07.13о.Прости и сложни движения в природата.ТРЖ.1996.ББ.332)

 

ИЗВЪНРЕДНО ВАЖНО ИЗИСКВАНЕ НА УЧИТЕЛЯ, което и до днес мнозина го престъпват, без да са виновни. Правят чудесни, понякога сериозни издания с цитати от беседите - с академични отправки. Много добри и вдъхновяващи подборки, често такива са ни спасявали именно поради това, че дадена мисъл бихме я срещнали в оригиналните томове след години или бихме минали през нея механично, без да я разберем в дълбочина. Обаче сега виждаме, че това не е достатъчно, въпреки че Учителят няма нищо против цитирането. Истинският ученик би трябвало ДА ДАДЕ СОБСТВЕН ПЛОД. Да, ябълката ражда ЯБЪЛКИ, но никога, в цялата история на природата, не е имало и няма да има две еднакви ябълки: както плодовете, така и самите дървета. Например, темите, които са развивали в Специалния клас, както и коментарите, есетата, разговорите, философските трактати, картините стиховете, разказите, романите, научните разработки и пр. са ПЛОДОВЕТЕ на Словото Божие, за които говори Учителят: индивидуалният вид на всяка отделна ябълка. А правенето на добро е най-добрият плод. Въпреки че цитатаджийството също е израз на индивидуално отношение и от него може да имаме полза, по този начин може да има и опасност: ЕДНОСТРАНЧИВО редактиране. Съществува редактиране чрез подборка. Тенденциозните подборки, несъзнателно или преднамерено, могат да представят едно божествено учение ПРЕВРАТНО и да направят услуга на душите по същия начин, както дяволът чете Евангелието. Всички ние първо преминахме през точно такива „школи”: повярвахме в цитатите и измислиците на именно такива последователи, които си правеха собствени конструкции с отломки от Учението, представяйки ги за истинското Учение. Дори изменяха фундаментални положения или вмъкваха свои фантасмагории поради непознаване на беседите. Например, че Учителят бил прероден поп Богомил, а не Боян Мага, въпреки свидетелството на самия Него, на истинските ученици и на акашовите документални филми. Могат да се представят още десетки и стотици такива измислици - не само фикции химери във връзка с преражданията, но и по много по-важни теми, които могат да струват живота и здравето на повярвалите.

 

 

 

11.02.2020 г. 12,03 ч.

 

Защо в България токът е 69 пъти по-скъп, отколкото в Германия? Защо убиват бавно или незабавно изобретателите на евтина и безплатна алтернативна енергия? Защо са убити десетки, стотици изобретатили, както убиха и великия сърбин? Жив ли е още иранецът, който искаше да спаси света от чудовищата на петрола и електроснабдявнето? Дайте да съберем тук линкове за такива генератори, дайте да спонсорираме и спасим гениите, които са ги измислили! Снимката е от изобретение за евтин ток от етера, който може да захранва цяло домакинство:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=270119197286270…

Ето линк към още едно от хилядите изобретения, при това – пак от българин („Тренчев: Много откриватели са убити, застраховал съм се”):

 https://blitz.bg/…/trenchev-mnogo-otkrivateli-sa-ubiti…

УЧИТЕЛЯТ:

„Живата енергия не иде отвсякъде. Даже и ангелите не вървят по нейния път. Тя е ОСОБЕНА енергия.”(22 май 1921, „Живата енергия”)

„Един тон за хиляда години за цяла България може да бъде достатъчен и може я отоплява, само ако горенето е пълно. И с едно малко зрънце като грах, ако горенето става пълно, големият французки параход, „Нормандия“ може да отиде до Америка и да се върне. Само с горенето на туй малко зрънце!”(2 октомври 1938, „Трансформатори на Божествената енерги”) /Учителят никога не говори наизуст. Очвидци ни разправяха, че с виждали в стаята му една негова лампа, която не е угасвала никога – б.с./

„Тази енергия откъде иде? - Иде отнякъде, иде от някакъв център. /Има специална музика, която може да генерира и спестява енергия/”(31 януари 1936, „Придобиване на енергия”) /Песните от Учителя, особено някои от тези на ватански език, не служат само за лечение и придобиване на късмет и щастие, за възрастване на семена и ускоряване на вегетацията, за пътуване из различните светове и вселени. Има и такива, които привличат космична енергия. Който знае кои са и колко пъти трябва да се пеят, с кого да бъде, за да се усилят, може да му бъде топло и да диша и през зимата, и при абсолютната нула в космоса – б.с./

„Земната енергия по отношение на Слънцето е отрицателна (Земята има и двата вида енергии, но предимно е отрицателна; и Слънцето има и двата вида енергии, но предимно е положително). От съприкосновението на тия две енергии се произвежда животът на Земята. Този посредник, който съединява и трансформира тези две енергии, е наречен от учените „етер“. Той прониква пространството и цялата Земя. Окултистите го наричат „животворна плазма“; мистиците го наричат „дух“. Слънцето има в себе си три области: едната от тях приготвя енергията; втората я акумулира и трансформира, а третата я препраща към Земята /и планетите/. Също и в клетките има три области: външна, която възприема слънчевата енергия; средна, която я акумулира в себе си, и вътрешна, която я преработва и превръща на жизнена сила. Тези три области ги има и в организма в по-развита форма. Енергията, която нашето Слънце получава от централното Слънце на нашата видима вселена, първоначално е положителна, но после се поляризира на положителна и отрицателна. Има един важен закон: колкото Земята е по-отрицателна, толкова възприемателната ѝ способност на положителната слънчева енергия е по-голяма; и обратно, колкото Земята е по-положителна, толкова е по-малка възприемателната ѝ способност. Всяко небесно тяло приема енергии с отрицателния си полюс, а ги изпраща чрез положителния. Когато един център е положителен, той дава, а когато е отрицателен, взима. Положителната енергия твори, а отрицателната гради. По голямата част от енергията, която нашето Слънце приема от централното Слънце, се консумира от нашето Слънце. И сравнително малка част от нея отива на планетите. Енергиите, които Земята приема от Слънцето, значително се преобразяват. Като проникват в земните пластове, последните поглъщат от тях всички хранителни елементи и остава само това, което не може да ползува. Така преобразени, тези енергии вече не са полезни за развитието, и затова се изпращат от Земята в космическото пространство и от там по известни пътища се връщат пак на Слънцето. Последното от своя страна ги препраща към централното Слънце за по-нататъшна преработка, за да добият своя първоначален ритъм. От полунощ до обяд Земята (в същност, дадено място) е отрицателна и затова възприема повече, а от обяд до полунощ е положителна и затова дава повече. От полунощ Земята почва да изпуща в космическото пространство отрицателна енергия, а на нейно място приема от Слънцето положителна. При залез Слънце Земята е най-положителна и затова дава най-много. След обяд Земята почва да изпуща в космичното пространство положителни енергии и като изпусне достатъчно количество, тя става отрицателна. Това става постепенно и надмощие на отрицателните енергии над положителните имаме към полунощ. Сутринта при изгрев Земята е най-отрицателна, т.е. приема най-много. Този факт е от извънредно голяма важност, за да се оцени значението на изгрева. Трябва да имаме пред вид следния закон: Ние сме част от земния организъм и затова когато земният организъм приема, и човешкият организъм приема; и обратно: когато Земята дава, и човек дава. Затова именно най-силно действуващи са първите слънчеви лъчи. Тогава и човешкият организъм е най-възприемчив към слънчевите енергии. Сутринта имаме всякога повече прана или жизнена енергия, отколкото на обяд. (Електричеството и магнетизмът имат повече отношение към неорганическото състояние на материята, а праната – към органическото състояние на материята, към живота.) Тогава живият организъм поглъща най-много и най-мощни положителни енергии (прана). Първите слънчеви лъчи (при изгрев) са най-активни; тогава Слънцето е в апогея на своята дейност. Слънчевата енергия минава всеки ден през четири периода: от 12 часа среднощ до 12 часа на пладне има прилив на слънчева енергия, а от 12 часа на пладне до 12 часа среднощ – отлив. Приливът, който започва от 12 часа полунощ, дохожда до най-високата си точка при изгрева на Слънцето. Този прилив е най-силен и най-животворен! Той постепенно намалява до пладне, след това започва отливът и най-силният отлив е при залез. При това, според закона на движението на онази част от Земята, която постоянно се обръща и приближава към Слънцето, намира се в най-благоприятни условия за своето развитие. А частта ѝ, която се отдалечава, губи повечето от тези условия. Един час преди изгрева на Слънцето неговата енергия има психическо влияние върху клетките на тялото – обновява тяхната енергия и създава нов импулс за работа у тях. Преди изгрев лъчите, които се пречупват през атмосферата, имат влияние повече върху мозъка. Във време на изгрева лъчите на Слънцето, които идват по права линия, имат влияние върху дихателната система и върху нашата чувствителност. А колкото наближава към пладне, същите лъчи имат влияние върху стомашната (храносмилателната) ни система. Затова лечебността на слънчевата енергия е различна: преди изгрев Слънце – за подобрение на мозъчната нервна система; при изгрев Слънце за уякчаване на дихателната система, а от 9–12 часа – за уякчаване на стомаха, т.е. през това време от деня слънчевите лъчи произвеждат целебно действие на болния стомах. А след обяд, изобщо, слънчевата енергия има малки целебни резултати. Повърхностно погледнато, би трябвало слънчевите лъчи да са най-лечебни към един–два часа след обяд, когато топлината им е най-голяма. Но ако слънчевите лъчи действуваха лечебно чрез топлината си, тогава защо топлината от печката не може да замени лечебното им действие? Не е слънчевата топлина главният лечебен фактор, а други по-високи енергии, които можем да наречем прана (жизнена енергия), а към тях Земята е по-възприемчива сутринта. В началото на пролетта има повече прана и организмите я приемат повече. През лятото само топлината е повече, а не онази прана или жизнена енергия, която е в изобилие в началото на пролетта. Има известни признаци, по които може да се познае, кога има набрана повече прана в природата. Така че слънчевата енергия през четирите годишни времена оказва четири вида влияния. Пролетта и лятото представляват прилив на слънчевата енергия към Земята, а есента и зимата – отлив. Затова най-благотворното влияние на Слънцето започва от 22 март. Всички онези организми, които са здраво устроени, се ползват от тази енергия, а слабите организми се разтопяват от нея и отслабват още повече: от 22 март Земята работи по-творчески. Творческите ѝ сили са в дейност. Когато на пролет положителната слънчева енергия се увеличава на Земята, тогава творческата дейност на Земята се увеличава и затова имаме по това време този силен растеж; най-голямата органическа работа се свършва тогаз. Слънчевата енергия слиза върху Земята като обширна струя, опасва я от Северния полюс към Южния и се повръща пак към Слънцето. Някои учени поддържат, че тази именно енергия е, която движи Земята около нейната ос. Когато растенията усетят, че тази потенциална енергия започва да се проявява и да приижда към Земята, те напъпват, приготовляват се, а като се усили тя, те се разлистват и най-сетне се разцъфтяват и завързват, като се стремят да съберат всичката тая енергия, за да се оплодотворят. Тази енергия се предава на растенията чрез животворната плазма. Затова е именно добре, когато видим растенията да напъпват и цъфнат, в човешката душа да се роди една вътрешна радост, че наближава денят на нейното освобождение. Човек трябва да отвори чувствата си с обич към тази животворна сила, която го обгръща, за да може да приеме нейното благотворно влияние за освежаване на своите мисли, чувства и сили. Пролетно и лятно време, от 22 март всяка година, препоръчително е да се ляга и да се става рано, за да се посреща Слънцето и да приеме човек своя дял от него, тъй както пчелите събират нектар от цветята. Всеки трябва да прави опити ред години, за да се убеди в тази истина. Не е тук необходимо сляпо вярване. Всеки сам ще си изработи свои собствени схващания и понятия за благотворното действие на Слънцето. Това не е никакво заблуждение, а дълбоко разбиране основния закон на великата природа. Винаги трябва да бъдем в съгласие с нейните постановления и да разбираме, че в тях се съдържат истинските методи за нашия живот. И ако ние вървим в съгласие с тях, всякога можем да бъдем умни, здрави, силни и щастливи. В лявата страна на човешкото тяло енергията слиза надолу към левия крак и после по десния крак и по дясната страна се качва нагоре. Такова електро-магнитно течение има и около всеки орган. Например по дясната вежда минава положителна енергия. Тя от там се извива и се спуща под дясното око, където се превръща в отрицателна енергия. От там се качва над лявото око и там е вече отново положителна. След това се спуща под същото око като отрицателна енергия. По този начин в движението си тази енергия образува нещо като осморка. В точката между веждите или в корена на носа има един разумен център, който регулира тези течения около очите. Този център можем да наречем Мълчаливото, Разумното в природата, което регулира силите. Кръвообращението се дължи главно на електромагнитните течения. Ако те не подкрепяха движението на артериалната кръв, то сърцето не би имало тази възможност само̀. Но кръвта се движи в човешкия организъм благодарение на това, че има един космически импулс в света, който постоянно регулира кръвообръщението на всички организми. На същото космическо електромагнитно течение се дължат и движенията на протоплазмата в клетката: циркулацията и ротацията; после движението на Слънцето, планетите и другите небесни тела. Енергията, която Земята взима от Слънцето, може да се сравни с артериална кръв, а тази, която изпраща към Слънцето може да се сравни с венозна кръв. Нашето Слънце играе ролята на сърце, а още по-добре играе тази роля централното Слънце. Както нечистата кръв от тъканите трябва да се върне към сърцето и от там в дробовете за да се пречисти, така също и енергиите на Земята се възвръщат към Слънцето, за да добият първоначалния ритъм.”( В Царството на Живата Природа- „Влиянието на Слънчевата Енергия”)

УЧИТЕЛЯТ:

„Първиятъ опитъ, който направихме по врѣме на войната, бѣше да познаятъ хората тази идея - тази ЖИВА ЕНЕРГИЯ.”(22 май 1921, „Хлѣбътъ и живата енергия”)

„Отправете енергиите правилно, и те сами ще моделират формите.”(24 февруари 1933, „Пътят на енергията”)

В НАЧАЛОТО ЗАПОЧНАХМЕ С ЕНЕРГИЙНИЯ ПРОБЛЕМ НА ЧОВЕЧЕСТВТО ОТ ВЪНШНО ЕСТЕСТВО, КОЙТО ЗАВИСИ ОТ КОСМОСА, ПРИРОДАТА И ЧОВЕШКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ. Обаче не всеки знае, че има и ВЪТРЕШНА психическа и органическа енергия, която се генерира независимо от външните фактори. Ако човек знае методите и ги употребява, ако разпознава Словото Божие и го изучава, ако знае с кого да общува и как, пробужда се климатичното му тяло и анаеробното му дишане, енергийното хранене, с които може да оцелява без външни фактори ПРИ ВСЯКАКВИ УСЛОВИЯ.

„Превръщането на духовните енергии става по същия начин, както и физическите енергии. За да превърнете известна физическа енергия от едно състояние в друго, за да ѝ дадете по-голяма интензивност, какво правите? Първото средство, което употребявате, е ОГЪНЯТ. Същото нещо е и в духовния свят. Засега от всинца ви се изисква ПОВЕЧЕ живот, защото той носи в себе си ТОПЛИНА. Много от съвременните хора умират от малко живот, от малко топлина. Под думата „живот“ разбирам един съзнателен живот, а не едно просто вегетиране. При съзнателния живот посоката на движението ни трябва да е строго определена. Живот без обект не е живот. ОБЕКТ трябва да имате! Еднообразието убива човека. Ако човек съсредоточава ума си все към една и съща посока, мозъчната му енергия отслабва и остава в застой, А ПРИРОДАТА НЕ ОБИЧА ЕДНООБРАЗИЕТО.”(27.I.1924, „Трансформиране на енергиите”)

„Всичко е в СМЯНАТА на енергиите! Трябва да имате едно ПРАВИЛО, чрез което да можете ДА СМЕНЯТЕ енергиите. /Някой/ е дал на земята енергията си, но и земята му е предала ДВА ПЪТИ повече енергия.”(28 ноември 1930 , „Смяна на енергиите”) /Енергиите на Бога биват духовни и природни, небесни и земни. Само ПРАВИЛНОТО им съчетаване и ВЗАИМНОТО им функциониране генерира БОЖЕСТВЕНИТЕ енергии, младостта, здравето истинското щастие и безсмъртието. Луциферическите егрегорни учения засилват духа на човека само нагоре, само с духовни методи и практики. Молитвите и формулите им изстрелват много светии и вярващи надалече в космоса, с опасност да скъсът дори сребърната им корда към Материята, към Земята. Така те попадат, изсмукани и полумъртви, в ЛУЦИФЕРИЧЕСКИЯ ад. Сатанинските учения правят точно обратното: натъпкват духа на човека обратно само в грубата материя, в САТАНИНСКИЯ ад. Обаче правилното съчетаване и редуване на духовните практики с естествения материален живот, с природните енергии, правят човека здрав и съвършен. Именно тук любовта С ОБЕКТ и природните чувства и желания правят човека здрав и съвършен. Това става, когато обектът е ПРАВИЛНИЯТ – едновременно природен и духовен и определен за нас ОТ БОГА. Ако не е правилният, единственото спасение е в СМЯНАТА на енергиите, в търсене на ПРАВИЛНИЯ обект – б.с./

„Тебе те държат отговорен за енергията, която си изразходвал. /Понякога/ ти си изразходвал два пъти повече енергия, отколкото трябва: приходът е малък, разходът е голям. Един нормален живот, един добър живот е когато се харчи точно определеното количество енергия. Та казвам: чувствата са енергия за мисълта, а пък мислите доставят енергия за топлината. Най-първо, чувствата доставят енергия за светлината, а пък мислите доставят енергия за топлината. Чувствата доставят енергия за СИЛАТА на човека. За да бъде човек силен, трябва умът да е работил, трябва да е работило и сърцето, и тогава вече се явява силата, като резултат на човешките чувства и човешките мисли. Има СЪОТНОШЕНИЕ. Ако не придобивате, и само изправяте /погрешките се от миналото/, вие ще изхарчите много енергия. Човек, като изправя погрешките, ще изхарчи известна енергия. Откъде ще вземе тази енергия? Това, което СЕГА ПРИДОБИВАШ - с тази енергия ще изправяш погрешките на миналото. От енергията, която ПРИДОБИВАШ, от условията, които СЕГА ти се дават, част от тази енергия ще изхарчиш част за изправянето на погрешките си, и ако си умен, туй, което остава, ще бъде ПРИДАТЪК. Затова трябва да се пестят енергиите на вашите мисли, енергията на вашите чувства и енергията на вашето тяло. Не човек да бъде скържав, но да харчи УМЕРЕНО.”(16 февруари 1940, „Пестене на енергията”) /Именно затова Словото препоръчва да общуваме редовно със слънцето, с чистата вода, чистата храна, планината, природата и чистите хора, за да ПРИДОБИВАМЕ енергия. Иначе, ако САМО ХАРЧИМ енергията си в затворен кръг и сред консуматори, които изчерпват самите нас, ние сме обречени – б.с.)

„Превръщането на енергиите представлява велик закон, който трябва да се изучава. /Вие трябва/ да си подадете ръка за взаимно приятелство/. Човек трябва да знае законите, чрез които да превръща отрицателните енергии в положителни, разрушаващите - в съграждащи. За това е нужно знание и съзнателна работа върху себе си, т.е. ПРИЛОЖЕНИЕ на знанието. Като прилага закона за превръщане на енергиите, ученикът разбира значението му и не пита защо трябва да си служи с него. Той знае, че с прилагането на този закон се пести енергия. Кажете си: „Аз ще се отплатя с Любов, с Мъдрост, с Истина, с Правда, с Добро, с Милосърдие - и т.н.“ Това значи да прилага човек закона за превръщане на енергиите; това значи да се свързва той съзнателно с разумните и възвишени същества; това значи да разбира езика на разумния свят и да си служи с него. Всяка положителна енергия е свързана с едно разумно същество. Законът за трансформиране на енергиите е свързан със закона за необходимостта. Прилагайте закона, за да станете силни, да растете и да се развивате правилно. Това значи да се просвети ума, да се смекчи сърцето и да се усили волята ви. Голямо благо за човека е да се намери сам сред величествената и грандиозна природа, обиколен с високи върхове и с долини. Благодарете, че имате на разположение високи места, от които можете да черпите. Планините са складове на енергии, които помагат на хората да трансформират състоянията си. България е богата с планини. Значи, ученикът има условия да расте и да се развива, да прилага методите, които Школата му дава. Каквото чуете от Бога, приложете го ТОЧНО, БЕЗ НИКАКВИ ИЗМЕНЕНИЯ. Ако правите корекции, вие ще изопачите Словото Божие. Бъдете точни и изпълнителни. Прилагайте закона за необходимостта и за превръщане на енергиите. Белите братя работят върху вас - и вие трябва да работите. Ако не работите, ще дойдат други да ви заместят. Няма да се минат много години и ще бъдете свидетели на методите, чрез които Новото си пробива път. Отвън, от целия свят ще дойдат братя и сестри да подемат новите идеи и да ги разнесат по домовете си. Отвън ще дойдат братя и сестри да се обединят в едно цяло, да работят в единство и съгласие. Бялото Братство иска примерни, добри ученици. Който е верен на себе си, верен ще бъде и на Бога. И обратно: Верният на Бога е верен и на себе си. Няма по-велико нещо за човека от това да бъде верен на Бога, да се ползва от Неговото благоволение, както и от благоволението на ангелите, на светиите И НА ДОБРИТЕ ХОРА!”(4 август 1922, „Превръщане на енергиите”)

„Въобще, когато един човек разреши какъвто и да е въпрос в живота си, той има веселие, а като спечели нещо, той има радост. Когато пък вие работите ДЪЛГО ВРЕМЕ, изпитвате удоволствие. Сега всички трябва да направите малко усилие да проучите вашето тяло. Тялото на човека е резултат на Божествената Енергия. Тя е създала сегашния човешки организъм. Моето желание е да приложите ПОНЕ ОТЧАСТИ това, което ви говоря. То ви е потребно, защото най-малко с 50 на сто ще намалите мъчнотиите, които сега ви се създават от миналото. Аз забелязвам: мнозина от вас започват да заболяват. Защо? - Аз зная, във вас има дисхармония - набиране на излишна енергия и подпушване.”(16.ІІІ.1924, „Движение на енергиите. Закон за поляризиране”)

„Та във всяка една окултна Школа може да имаме добре резултати, когато умеем да направляваме тия течения, а тия течения са от разни степени, от разни калибри. За пример често в Англия, в Америка някои са употребявали като методи за развиване концентрирането на мисълта, обаче тия методи са дали лоши последствия. Защо? – Вие с това спирате мисълта си, а като не знаете как да възприемете тази енергия и как да я препратите към тялото си, във вас става едно подпушване. Вие се концентрирате, концентрирате, ПОДПУШВАТЕ ВАШИТЕ ЧУВСТВА, СПИРАТЕ ТАЗИ НАБРАЛА СЕ ЕНЕРГИЯ и ставате ексцентрични. После започвате да скачате, да играете, да лудувате, явява се истерия. ПРИРОДАТА НЕ ОБИЧА ДА Я ВЪЗПИРАТЕ! Затуй, усетиш ли изблик на някаква енергия, излез сред природата, играй, скачай там. А сега ние се страхуваме, като войници сме - срам ни е какво ще кажат хората и въздържаме мисълта и чувствата си, ставаме ексцентрични. По такъв начин страхът взима надмощие. И тъй, сега ще знаете как се раждат пороците. Пороците се раждат от натрупване на известна енергия, която трябва да се употреби /по естествен начин/. За пример, ако у някои от вас е чрезмерно развит мозъчният център на благоговение и любов към Бога, а разсъдъкът му не е развит, за да може да прокара тази енергия в умствения свят, тогава туй чувство ще се изроди във фанатизъм. Всеки един фанатик е човек БЕЗ РАЗСЪДЪК в своите убеждения. Туй чувство се проявява инстинктивно, той мисли, че като неговата любов към Бога няма друга. Не е тъй! За да бъде любовта ни към Бога съвършена, човек трябва да пожертва ВСИЧКО, което има. Не само това, но любовта към Бога трябва да се изрази в жертвата за цялото човечество – да станеш СЛУГА на човечеството /…/ Ако не употребите закона на СВОБОДАТА, у вас ще се набере излишна енергия, която за в бъдеще за цял един живот ще ви се наложи да изплащате! Законите на Природата не се шегуват, с тях не се играе. Не мислете, че някой може лесно да се провре през божественото сито. То е толкова ситно, че всичко ще пресее много хубаво.” (13 май 1923, „Правилно разпределение на енергиите”)

„Да кажем, вие сте три приятелки, но едната е по-силна, привлича две от приятелките към себе си, но с едната се обича повече и повече дружи, а с другата – по-малко. Част от нейната енергия се асимилира от приятелката, която тя обича, а известна част, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ВТОРАТА ПРИЯТЕЛКА, остава неизползвана и се набира. Ако се набере в дясната страна на мозъка, индивидът огрубява; ако е в лявата – той се облагородява. Ако обаче енергията остане само в лявата страна на тялото, той ще бъде умърлушен, недоволен от себе си. Какъв е церът? – На нея й трябва ДРУГА ПРИЯТЕЛКА, КОЯТО ДА АСИМИЛИРА ЕНЕРГИЯТА. Иначе туй излишно електричество е трън в плътта. Значи, ТРЯБВА ДА НАМЕРИ ПРИЯТЕЛКА, КОЯТО ЩЕ УПОТРЕБИ, ЩЕ АСИМИЛИРА ТОЧНО ТОВА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО. В окултната школа всички опити стават съзнателно. Ако аз турям ръката си върху някоя глава, в мене трябва да има съзнание давам ли или вземам. Ако давам, туй, което давам, ще бъде ли в полза; и туй, което вземам, ще ме ползва ли? - Ако туй, което давам, не принася полза, тогава и туй, което вземам, МЕНЕ няма да ме ползва...Аз най-първо, след като дам и след като взема, трябва да благодаря, понеже ние работим с известна Божествена енергия. ЗА ТАЗИ ЕНЕРГИЯ, КОЯТО ТЕЧЕ ПРЕЗ МЕНЕ ИЛИ ПРЕЗ ВАС, ВСЯКОГА СЕ ДЪРЖИ ОТЧЕТ. ПРИРОДАТА СИ ИМА ЧАСОВНИЦИ, КОИТО ОТБЕЛЯЗВАТ КОЛКО СЕ ИЗРАЗХОДВА И ЗА КОГО; и през вашия мозък и през ръцете колко енергия е минала. Всичко туй в тази инсталация е строго отбелязано и ви се туря на сметка. Не само на сметка, но и резултатите на тази енергия правят тази енергия да има ОТГЛАС В ОБЩОТО БИТИЕ.”(10.V.1922, „Закон на енергията”)

„Някой път ще ви говоря върху разните категории енергии в човека, защото има различни умствени енергии, както и различни сърдечни енергии.”(13.I.1924, „Приливи и отливи на енергиите. Произход на ума и сърцето”)

 

 

11.02.2020 г. 13,36 ч.

 

 https://www.youtube.com/watch?v=ctFFl4m7Fcw

  

УЧИТЕЛЯТ: „По някой път се събирайте (затова аз ще дам между учениците известна задача - СЕРИОЗНО да я решавате). Разисквайте върху трите отношения – към физическия свят, към духовния и към божествения. Всяка една идея трябва да се разглежда от три становища.” (1922.07.13о.Прости и сложни движения в природата. ТРЖ.1996.ББ.332)

Ето част от един наш опит в това отношение отпреди 18 години, който започна на брега на морето. В началото чете и говори само един човек, но по-нататък има и разговори. Те са публикувани в youtube, не е излишно да се появят и тук. След края на всяка започва автоматично нещо съвсем друго от чужд профил, добре е да го спрете и да минете към следващия наш разговор, който ще бъде обнародван тук. Нека всички желаещи продължат или почнат да провеждат свои обсъждания върху избрани мисли от беседите, може да ни ги изпращат. И наистина, РАЗГОВОРИТЕ по основни теми във всяка беседа са един извънредно важен метод в Школата още от началото на миналия век. За съжаление, в повечето братства практикуват и до днес само ЧЕТЕНЕ не беседи, а това не е достатъчно, не е изпълнение на заръката на Учителя да ги обсъждаме ГРУПОВО. Не е уместно това да става по време на духовните събрания – тогава настина четенето на цяла беседа без прекъсвания и духовните песни и молитвите са основен вид свещенослужение. Според една от програмите на Школата, такива разговори се извършват вечер от 18 ч. в неделя, сряда, четвъртък и петък през първата седмица след всяко новолуние – добре е да се записват и звуково и да се публикуват в мрежата. В програмата, през тази седмица има и индивидуални импровизации за проповеди по жребий или по метода на т.нар. „Хайд парк”: всеки желаещ - на голямо разстояние. Ние го наричаме „Хайде пак!”. Има и сбирки по цветно краснописване на избрани мисли под ъгъл 72 градуса, според науката словометрия. Има и превъплъщения на Словото за сцена, екран, изложби, поетически и литературни рецитали, лечебни и мистически сбирки, въздействие върху растенията – и т.н.

 

 

11.02.2020 г. 17,28 ч.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pwe69KIkj-I

 

Това е последният от наличните 7 аудиозаписа в youtube с интерпретации на Словото и съвсем малко разговори. Повече има в останалите 40, с които ще продължим направо тук. Тия разговори са само 1/144-а част от основните занимания в Школата, а се събираме и да танцуваме, да пеем, да правим пиеси и филми, екскурзии, пътешествия - и т.н

 

 

14.02.2020 г. 13,00 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „В тялото на човека работят ангели, архангели. В дърветата - също. Затова тялото трябва да се пази, а дръвчетата да се отглеждат с обич, защото в тях се проявява ГОСПОД - и тогава с нашите грижи те ще дадат много плод.” (1921.01.01и. Частен разговор с Учителя“.КРО.ВСЕ 1996:4)

 

 

14.02.2020 г. 16,10 ч.

 

ОТНОВО ДОБРИ ДУМИ ЗА ЧУВСТВАТА И ЖЕЛАНИЯТА – нали е БОЖЕСТВЕНО учение?

УЧИТЕЛЯТ:„Трябва да се приложат великите закони на Природата за ВСИЧКИ наши чувства и желания. Когато човешките чувства престанат да функционират, човек в духовния свят е мъртъв, аз казвам: сърцето на тоя човек е станало мъртво. Сърцето трябва да бъде изложено на божествената любов!"

(1921.01.02и.Двата велики закона.КРО.ВСЕ1996:7)

„/И/ в духовния свят любовта още не е съвършена - /и/ там ще стане разделение. /…/ Които се обичат, /там/ не могат да живеят заедно - близо не могат да живеят. В божествената любов законът се изменя. В божествената любов човек оживява, става безсмъртен, всичко се примирява. И ангелската любов може да престане, понеже и тя е със сенки. Понеже божествената любов е без сенки, тя не престава. При хората, като влезеш, не плащаш в началото, а като излизаш, ще платиш. В ангелската любов, като влизаш, ще платиш, а като излизаш, нищо не плащаш. В божествената любов ти си свободен – и като влизаш, и като излизаш, нищо няма да плащаш. По някой път аз затварям прозорците, пускам пердетата. Казват: „Какво прави Учителят?...“ Като не са пуснати, гледам: кой как мине, поглежда, надникне… Някой път не искам да гледат и пускам пердетата. Не искам да гледат и да видят какво върши любовта - човешката любов, ангелската любов, божествената любов. . Какво престъпление има? В нас божествената любов трябва да е сложена в глъбините на нашата душа, за да се примирим. ТЯ е, която примирява или извежда човешката любов, извежда и ангелската любов. Божествената любов е по средата – като център, от който те се поляризират. От една страна излиза човешката любов, от другата – ангелската, а в центъра е божествената любов. Тия неща трябва да ги разберете, да не се самозаблуждавате - защото ще срещнете много противоречия. Когато се научите да носите СТРАДАНИЯТА, вие ще разберете ЧОВЕШКАТА любов. Когато се научите да се самоотричате, вие се учите на АНГЕЛСКА любов. Когато дойде да обикнете всички, да не правите разлика между всичките, то е БОЖЕСТВЕНАТА любов. Искаш да работиш - дръж човешката любов. Искаш да бъдеш свободен - дръж ангелската любов. Търсиш Истината, дръж божествената любов. Който търси Истината, да търси божествената любов. Който търси свободата, да търси ангелската любов. Който търси работа, трябва да търси човешката любов.” (27 декември 1942, „Човешка, ангелска и Божествена любов”)

 

 

14.02.2020 г. 20,06 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Ако един човек, който е стоял в тъмна стая, е болен, кой е крив за боледуването му? Изложете го на слънце - и той ще оздравее. И всичко трябва да излезе на слънце сред живата природа, където има живот!” (1921.01.02и.Двата велики закона.КРО.ВСЕ1996:8)

ОТНОВО СЛЪНЧЕВИЯТ Алекса́ндр Алекса́ндрович Дейне́ка (1899—1969)

 

 

14.02.2020 г. 21,01 ч.

  

УЧИТЕЛЯТ: „О, Боже, Божичко!..." - "Божичко!" значи "Любù хората и се жертвай за тях". (1921.01.02и.Двата велики закона.КРО.ВСЕ1996:8)

 

 

15.02.2020 г. 13,06 ч.

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BZL0kiyjbyo

 

 

ЩОМ НЕЩО Е КАЗАНО в беседите, то ВЛИЗА в плановете ни! В случая - за някоя трета седмица. Непременно!

УЧИТЕЛЯТ "Даже на АЛПИТЕ вие трябва да се качите, на МОНБЛАН - за да имате ясна представа какво нещо е висока планина! През какви глетчери ще минете!" (12 април 1939 г., беседа "Съобразителност и разумност")

ПРЕЗ ВСЯКА ПЪРВА СЕДМИЦА ОТ НОВОЛУНИЕТО ходиш на ново място сам КЪДЕТО СИ ИСКАШ, за да добиеш дух, мощен като Бога. Може и при нови хора, из нови простори с нови хора. През втората лунна седмица цели 6 денонощия служиш предано на свещена "самотна" майка, за да добиеш душа, обширна като вселената. Може и да не е още майка или да не роди физически никога. В случая - "дами канят". Може и да пътешествате само двамата някъде. През третата седмица си на мисии в страната и чужбина, понякога и в космоса. Ти сам избираш хора от елита на човечеството. Така добиваш ум, светъл като слънцето. Там не оставаш на гости, не пътуваш с някого за повече от едно денонощие, за да не се образува етерен или астрален дракон. През четвъртата, "дивата" седмица, възстановявате рая на земята. Така добивате сърце, чисто като кристал.

"Единственото реално нещо, което определя човека, е радостта! Само истината, животът, знанието; само любовта произвежда радост! Там, дето има любов, дето има мъдрост, дето има истина, ТАМ е радостта. Радостта - това е един резултат на Великото. ОТТАМ се съди какъв е човекът. Ако ти си постоянно тъжен в душата си, трябва ти стремеж да намериш някого, когото да обичаш. Тогава радостта ще бъде един ИЗВОР. Ти ще влезеш в царството на възможностите. Ти без радостта не можеш да имаш здраво тяло. Ако искате да прогресирате, трябва да имате радост. Ти без радостта не можеш да имаш и щастлив дом. ВСИЧКИ в дома трябва да бъдете щастливи!" (2 април 1933, "Радостта")

ОСИЯНИЯ ЗА РАДОСТТА:

 

http://neobyatnotogovori.com/index.php?idpub=78&book=4

 

https://www.youtube.com/watch?v=5r8OZ_5RsK8

 

15.02.2020 г. 15,07 ч.

 

 

Ако може някой да преведе текста на тази или предишната тиролска песен, ако е по-възвишен, а може и на някои други. Да не са от йодлерите, в които пеят колко е щастлив животът със шницел, шунка, шнапс и бира...

 

15.02.2020 г. 14,54 ч.

 

 

ОКОНЧАТЕЛНО ОРАЗМЕРЕНИ ТРАФАРЕТИ А4 В ЛИСТ А3. След разпечатване върху А3 ги изрязвате много внимателно по външната линия и ги ламинирате. За които не са разбрали: трафаретът се слага на твърда подложка със затискащ механизъм. Над трафарета се пасва съвсем точно с него бял лист А4, достатъчно тънък, за да прозира отдолу всеки детайл на трафарета. Затискат се горе с пружината, но така, че тя да е върху бялото поле. Най-прецизните холописци копират с розов тънкописец холорамката със снежинките, буквите и кръгчетата. Които не могат, си разпечатват в повече екземпляри в розово съответния трафарет с холорамката без редове и слагат над трафарета с редовете именно това копие. Линиите под ъгъл, които прозират отдолу, са водещи - те не се копират на горния лист. Под 72 градуса със светлосин тънкописец (циан, незабравков) се преписват мисли от Учителя Петър Дънов. През 1 ред, ако цитатът е по-дълъг, през два или повече и с по-дебел писец - ако е по-къс. Но при всички случаи текстът трябва да запълни целия лист хармонично, да не остане бяло поле отдолу, освен ако художниците искат да добавят ситилизирана графика в духа на мисълта. Текстът да има от всички страни разстояние от 1/2 сантиметър до холорамката, за да диша. Тук се добавя едно изборажение за пример на разпределението, въпреки че не е със собствен почерк. Това е само ЧАСТ от истината за Духа и Материята, но в момента не разполагаме с преписана теза или синтеза.

 

 

 

 

 

 

 

15.02.2020 г. 14,54 ч.

 

ОКОНЧАТЕЛНО ОРАЗМЕРЕНИ ТРАФАРЕТИ А4 В ЛИСТ А3. След разпечатване върху А3 ги изрязвате много внимателно по външната линия и ги ламинирате. За които не са разбрали: трафаретът се слага на твърда подложка със затискащ механизъм. Над трафарета се пасва съвсем точно с него бял лист А4, достатъчно тънък, за да прозира отдолу всеки детайл на трафарета. Затискат се горе с пружината, но така, че тя да е върху бялото поле. Най-прецизните холописци копират с розов тънкописец холорамката със снежинките, буквите и кръгчетата. Които не могат, си разпечатват в повече екземпляри в розово съответния трафарет с холорамката без редове и слагат над трафарета с редовете именно това копие. Линиите под ъгъл, които прозират отдолу, са водещи - те не се копират на горния лист. Под 72 градуса със светлосин тънкописец (циан, незабравков) се преписват мисли от Учителя Петър Дънов. През 1 ред, ако цитатът е по-дълъг, през два или повече и с по-дебел писец - ако е по-къс. Но при всички случаи текстът трябва да запълни целия лист хармонично, да не остане бяло поле отдолу, освен ако художниците искат да добавят ситилизирана графика в духа на мисълта. Текстът да има от всички страни разстояние от 1/2 сантиметър до холорамката, за да диша. Тук се добавя едно изборажение за пример на разпределението, въпреки че не е със собствен почерк. Това е само ЧАСТ от истината за Духа и Материята, но в момента не разполагаме с преписана теза или синтеза.

 

https://www.facebook.com/GrigoriyVatan/videos/2614836982106213

 

 15.02.2020 г. 09,06 ч.

 

9 август 2001 г. Разговор върху беседата "Изгряващото слънце" от 4 май 1919 г.

 

 

 


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.