01.10.2016 г. 22,34 ч.

ЗАПОВЯДАЙ, СКЪПА! Беинса Дуно: 1917.01.21н дмг СИЖ2.ЗС/ББ1996:229 „Гледам, някои, като идват отвън, сериозни са; а като влязат - поухилят се... Това е изкуствено! Знаете ли как турците казват за жена, която се усмихва по този начин? - Те казват: „В ОЧИТЕ ми се засмя!“ - мислят, че тя е вече с тях... Усмихването за тях е лош признак, а ние го смятаме за добър. Да, ама ако ви хване за крачето, като жаба ще ви погълне!

 

https://www.facebook.com/GrigoriyVatan/videos/1799364786986774/

 

01.10.2016 г. 17,53 ч.

 

ПРЕДСТАВЯМ ВИ ДВЕ БЪЛГАРСКИ БОГИНИ – КОЛЕЖКИ НА ЕВТЕРПА И ТЕРПСИХОРА, но нещо повече от музи (първата е колежка и на Урания...). Като написа днес в Пловдив последното си стихотворение, колежката на Евтерпа, откривателка и на един смайващ нов български глагол („РАЗГРЕХОВЯВА всеки грях”...), се съгласи, че едно мое старо филмче за другата богиня съвпада напълно с темата на това ново стихотворение:

Румяна Николова

ЛЮБОТВОРЕНЕ

На залез - облаци-стръвници:  хиени, вълци, черни птици... От слънцето със бяс отгризват и цапат чистата му риза!

От страх, на черно-бели щрихи, рой щъркели в нощта се скриха. Оттам пространството фиксират -  и облаците спират.

Тогаз баирът се откъртва - дървета, къщи се завъртват... О, аз – магьосница от Оз – съм станала всемирна ос!

И смъквам всички дрехи бренни в любовъртеж – люботворене.

1.10.2016, Пловдив

 

01.10.2016 г. 23,25 ч.

 СВЕТОВНАТА ГЛУПОСТ. Беинса Дуно: 1917.01.21н дмг СИЖ2.ЗС/ББ1996:230 „Мъж, който се оставя да го води за носа една жена, е глупав. Жена, която се оставя да я води една змия, и тя е глупава. То е още по-смешно даже!”

02.10.2016 г. 22,02 ч.

КАКВО БЛАЖЕНСТВО е Приятелството! Да те покани човек с душа, защото знае, че гостуването е Бог. Че Гостуването е Подмладяване!  Радостта да се занимаваме с Поезия, този път се отля в още едно стихотворение - за любовта между два бора...

Румяна Николова

Приклекнал, вятърът зад хълма дочака зрелостта на бора. Той взе прашец със шепа пълна - и хвърли облаче в простора...

О, дивна борова изгора! В огнение (1) зелено пърхай...  Прашец ти впръсна развигора - трепти от корена до вЪрха (2)!

И аз бях там. И ореолът на тяхната любов срази ме... И паднах на колèне - моля  да чуя пак вика взаимен...

А ти чу ли го?

 

2.10.2016, Пловдив

 

03.10.2016 г. 06,07 ч.

 

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ СКРЯБИН (-1872-1915-): „Богоподобното любовно дишане е най-вътрешната същност на Всемира.”

„РАЗГРЕХОВЯВАМ!” - Ето го най-сетне, инкрустиран в едно най-ново стихотворение, знаменитият „новослов” на Руми, за да не го наречем „неологизъм”. - Същият, който бе отхвърлен от доскорошния шеф на Съюза на писателите, мир на душата му. Поетите ИМАТ тая власт да новословят и новосъздават, както я е имал и я има и духът на Алексансър Николаевич Скрябин. Съвсем случайно в случая Поезията се спуска през един женски омоним на и фамилното име Руми; съвсем случайно пред него не стоят имената Мевляна Джалал ад-Дин Мухаммад... Не, не превъзнасям тази необозрима със земно човешко съзнание любима Приятелка, която е майка и на думите любовъртеж, люботворене, алхимѝрам (глагол от „алхимия”)

АЛХИМИЯ НА БОГА

АЛХИМИЯ НА БОГА

Когато Бог греха ни вдишва и ноздрите Му чистят го в нощта, избистря Той плътта ни нисша и я превръща в красота.

Астрал, ментал до кост съдира, до гланц остъргва всеки страх и в бронхите Си алхимира, разгреховения ни грях.

Тогава, с устните на Кришна, издишва Той зората пак, и лумва същността Му скришна ветрилно в утринния мрак!

2.10.2016, Пловдив

В началото й бе дошло заглавие „Анатомия на Бога”, в асоциация с „анатомичната” поезия на Уолт Уитман като в искрящото му стихотворение. „Аз тяло електрическо възпявам”, но после тя осъзна, че анатомията и физиологията тук са много прозаични - и се спря на АЛХИМИЯ.

***

А ние въобще нищо не знаем за още един съвършен пратеник на Бога - Александър Николаевич Скрябин, - освен че сме слушали негова музика и знаем за втората част на една негова симфония, която е написана и се изпълнява буз звук – само със светлина в цветове, в тишина. Ето сега няколко бисера от неговата божествена мисъл. Предпочитам в оригинал:

- Чтобы стать оптимистом в настоящем значении этого слова, нужно испытать отчаянье и победить его.

- Иду сказать людям, что они сильны и могучи.

- Я так счастлив, что если б я мог одну крупицу моего счастья сообщить целому миру, то жизнь показалась бы людям прекрасной!

- Зависть — признание себя побежденным.

- Мир есть результат моей деятельности, моего творчества, моего СВОБОДНОГО ХОТЕНИЯ.

- Жизнь есть преодоление сопротивления.

- История есть стремление к абсолютной дифференциации и абсолютному единству

- Я - весь желанье, весь порыв! Но для меня желанье не томительно — оно моя стихия, мое счастье; оно живет во мне вместе с уверенностью в успехе.

- В основе всего лежит любовь к жизни, к деятельности, к познанию.

- Я жить ХОЧУ! Я хочу нового, неизведанного. Я хочу творить. Я хочу творить свободно. Я хочу творить сознательно.

- Я к вам пришёл и ради правды Намерен речь свою держать. Для стада стадные законы Должны вы мудро создавать.

ДРУГИТЕ ЗА СКРЯБИН И ОЩЕ НЕГОВИ ИЗКАЗВАНИЯ:

ЛЕОНИД САБАНЕЕВ: Всё лучшее, всё наиболее грандиозное и великое, все яркие мысли, которые приходили ему в голову, он предназначал как материал для Мистерии. Над последней он всё время работал, откладывая для неё лучшие сокровища вдохновения. Его жизнь с 1902 г. — собирание материала для Мистерии. Затем, когда полёт его творчества открывал ему новые звуки и новые грёзы, ещё более ярко предававшие идею, когда он в своём вдохновении находил нечто ещё более ценное, то прежние эскизы он использовал под симфонические произведения, под крупные и мелкие, уже чисто музыкальные вещи. Таким образом, не только по духу, но и по плоти всё его творчество родилось фактически из материала Мистерии — всё оно спаяно единством внутренней сущности /.../ И он рассыпается блесками огней, капризных и причудливых, иногда искажённых гримасою, непонятною и чуждою, иногда обольстительным призраком, то вдруг озаряется ослепительным сиянием, в котором может почудиться свет великого сознания. Что это такое? Разве эти прихотливо сменяющиеся образы, то обольстительные, то ужасные, то грациозные, то «вежливые» — разве они не знакомы тем, кто погружался активно в мистический путь? /.../ Я теперь и так, постоянно, как в опьянении», — говаривал он. «Мне не нужно это, внешнее — это слишком материально и грубо. Нужно более тонкое опьянение: взорами, ласками, ароматами, звуками...» /.../ „«Истина НАМИ творится - отвечал мне Скрябин. - Истина творится творческой личностью - и тем независимее, чем эта личность выше. Это – самое трудное для постижения; а между прочим это именно так. ПОЛНАЯ свобода!" /.../ «Какое ненормальное положение создаётся! Я должен зарабатывать деньги концертами, играть эти старые прелюдии, когда я мог и должен бы писать то, к чему я предназначен...Государство вообще должно содержать творцов, потому что они — цвет человечества, и всё людское общество существует для них и из-за них.» ./.../ «В настоящем общественном строе художники должны управлять народами, художники и мудрецы, потому что они — цвет и глава человечества. Это — естественная и необходимая йерархия. Равенство — это абсурд, нелепость и ужасная вещь. Ведь если все равны, то нет ни контрастов, ни различий, всё однотипно, однотонно. Ведь это — идеал примитивного социализма, когда всё материализуется и все качественные различия становятся только количественными.» /.../ «Художник - выше всех царей. Короли должны преклоняться перед ним»../.../ «Тогда мне нужно было это возбуждение внешнее, физиологическое… А теперь я в нём не нуждаюсь, потому что у меня иные способы постоянного возбуждения. Я теперь преодолел всё это — это не аскетизм, а ПРЕОДОЛЕНИЕ. У меня теперь постоянная опьянённость, но не грубая, не физиологическая»../.../

ДАНИИЛ АНДРЕЕВ: В Бога он веровал и по-своему Его любил, самого себя считал Его вестником и даже пророком.

ЮРИИ ХАНОН: Он с детства боролся с очевидным проявлением комплекса неполноценности.

 

 

04.10.2016 г.  22,47 ч.

Сърцето - това са ВСИЧКИТЕ възможности за човека. То подразбира ЧОВЕКА. Без сърце, човекът няма никакъв смисъл. (Беинса Дуно - из „Приготовленията на сърцето” - 4.III.1934 г.)

Разумните сили, които са образували човешкото сърце, седят по-високо от силите, които са образували ума. В това отношение, човешкото сърце е образувано от херувимите и серафимите – съществата на Любовта, които седят по-горе, отколкото ангелите изобщо. (Беинса Дуно - из „Приливи и отливи на енергиите. Произход на ума и съцето” - 13.I.1924 г.)

Туй, което е приятно за сърцето, /понякога/ не е приятно за ума; и туй, което е приятно за ума, не /винаги/ е приятно за сърцето. И затова човек, за да примири ума и сърцето си, трябва му друг един елемент – трябва му ДУША. Само човекът, който има душа, може да примири сърцето с ума. У хора без душа, умът и сърцето им са във вечна борба. И туй, което хората наричат „борба между плътта и духа”, то не е нищо друго освен борба между ума и сърцето. (пак там)

Като мислите за сърцето, ще се свързвате мислено с херувимите и серафимите, а като мислите за ума, ще се свързвате с висшите същества на Мъдростта. Знаете ли как теософите и окултистите наричат тия същества, които са образували ума? – Те ги наричат „Творци“ или „Бащи на ума“. И тъй, когато мислите за сърцето, ще се свързвате с висшите същества на Любовта, а когато мислите за ума – с висшите същества на Мъдростта. Това е необходимо за вашето развитие, защото в тия същества има голяма хармония. (пак там)

04.10.2016 г.

Бог е сърцето ни (2)

Ако поне веднъж годишно дори един път в цял живот усетиш, че не е излишно да имаш лъвски епизод,

тогава и челцето мише, и твоя позлатен капан дано те пуснат да подишаш не тъй дълбоко окопан.

Уви, дори челата-декар, ала с припаднали сърца, запазват смъртоносен вектор към умъртвените деца.

Кюртажът с нож и на парчета помнѝ, че е нищожен грях пред ледените ни клишета, трамбоващи сърцата в страх.

Надменните, без капка влага, удушват и самия Бог, душата си в хербарий слагат, в летаргия за диалог..

Животът им е вечна стража на некрещяла, мъртва гръд - дори и да решат да раждат, ако помилват, ще умрат.

Те святкат само във главата и в чревния си миксер клет, а запалимата си вата гасят в гърдите с дим и лед.

Та има птици – не годишно, но всяка вечер цял живот въртят без край, до смърт излишно,  един и същи епизод.

05.10.2016 г. 21,44 ч.

КОПРИНЕНАТА БУБА 1917.01.28н вще СИЖ2.ЗС/ББ1996:235 „На земята бубата живее несъзнателно, но в друг някой свят, по-висок от този на земята, бубата е съзнателно същество.”

КОЛКО КРАСИВО СЪЩЕСТВО БИЛА КОПРИНЕНАТА БУБА! Колко нежна трябва да е душата й, щом умира даже при малко по-силен говор. Дали и тя не е горе серафим, както много медузи и риби? Колко жесток е човекът, който я полива жива с вряла вода, за да открадне влакното й; и колко несъзнателни са, всъщност, съучастниците на убиеца - бубаря и търговеца, - които се обличат в коприна!

*** Копринената буба на душата се гуши в катедрална тишина. Не знае тя в безкрайния си шатър, че груба реч е сгъстък от злина.

Тя суче от гръдта на здрачината видения за цветни времена - и всеки звук отвънка е граната, и всяко пререкание - война…

Че лай на куче, гръмол от машина, очи-шила и реплика-пета раздират сърчицата от коприна и хвърлят урожая на сметта!

Не вярвай и на ближния - бубаря, - о свилено, неземно потекло: той не случайно плътно те затваря в черничев рай и пухено легло.

Душата ти - космическата ларва - за близкия е червей и кросно: с езика си той смъртно я попарва, за да ти вземе звездното влакно.

12.07.1990 Шандолен, Швейцария

 

05.10.2016 г. 09,18 ч.

 

ЧЕСТО ГОВОРИМ ЗА ВТОРАЧВАНЕ, „МОНОФИКСАЦИЯ”. А си имаме една съвсем точна българска и славянска дума: „ЕДНООБРАЗИЕ” – „ЕДИН образ”. Противоположната е МНОГООБРАЗИЕ, РАЗНООБРАЗИЕ.

3 октомври, 1937, беседа „Бал маске”: „Философията на живота седи в това, да се избягват еднообразията. В живота съществува едно еднообразие, което носи всички неприятности. Щом започва да ти става мъчно, ти си вече в еднообразието на живота. Даже ако пее човек, ако пее една и съща песен, и тя става еднообразна. РАЗНООБРАЗИЕ е нужно в живота! Но трябва да знае в какво седи разнообразието. Ами не е ли еднообразие, ако всеки ден четем молитвата „Отче наш“ все по един и същ начин? Днес я четем, утре я четем, ред дни я четем все по един и същ начин, докато най-после тя стане еднообразна. Всякога, когато четеш „Отче наш“, трябва да внасяш една нова мисъл. Всеки ден човек трябва да внася едно ново тълкувание в нея. Ако два пъти четеш „Отче наш“ с една и съща мисъл, ти си вече на крив път. И през целия си живот, и през цялата вечност все трябва да се притуря по нещо ново - както в молитвата „Отче наш“, така и във всичко, което правите. Щом тази молитва стане еднообразна, тя изгубва вече своя смисъл. /.../ Вие се възмущавате и казвате: „Не може ли без целувки?“ Не може! Целувките дават живот на хората. Аз говоря за онези целувки, които носят живот в себе си, а не за онези, които носят смърт. Храненето е целувка. Дишането, слушането, мисленето са все целувки. Това са все божествени целувки. Като разберем смисъла на целувките, ние ще влезем в друга една реалност - да разберем, какво нещо е животът извън целувките. Ако вие не разберете този живот в целувките, как ще разберете живота извън целувките? Сега пожелавам ви само целувки на този свят!"

23 октомври 1938, беседа „Постоянната връзка и единствената мярка”: „Всичките хора страдат от еднообразие в света. Страданиeто е еднообразие. Безверието е еднообразие. Да се обезсърчава човек е еднообразие. Старостта е еднообразие. Всички отрицателни неща, които има човек, това е еднообразие. /.../ Щом ти вярваш, че Бог е всеблаг, и имаш всичката готовност да изпълниш каквото Той казва, да изпълниш Волята Му, ти си верующ. Ти имаш желание да изпълниш Волята Му. Казваш: „Дали ще мога да го направя?“ - Всякога трябва да имаш желание да изпълниш Волята Божия при всичките възможности и условия добре! За да бъдем угодни на Бога, не трябва да има еднообразие!”

7 февруари 1936, беседа „Предпоследната врата. За това, което е”: „Еднообразието е скука в живота. В еднообразието е скуката, а разнообразието е музика. Във вас, когато не знаете какво да правите, то е скука. Няма нищо музикално. Страданията или мъченията са един живот еднообразен. Няма никаква музика там. /.../Сега вие имате обикновени работи в живота. Вие живеете в еднообразието. От еднообразието произтичат страданията. Несносният живот е еднообразен. /.../ По този начин, както сега се възпитавате, вие сте дошли до еднообразието в света. Ще дойде и мъчението. Пътя, по който вървите, както мислите, аз като разглеждам живота, всички в съвременния свят вървите по пътя на еднообразието. Няма дълбочина в разбирането на проявения живот. Много повърхностно разбиране имат. /.../ Гледайте всякога да се освободите от еднообразието! /.../ Може да кажете: „Вие ще бъдете щастливи.“ Дойдете ли до еднообразието, законът е съвсем друг. В свободата ще те питат. В робството нямаш никакво гледище – не те питат. Тогава ще се учите. Аз забелязвам: във всинца ви има една черта на еднообразие, почитание нямате. То е еднообразие. Във всинца ви забелязвам една лоша черта, трябва да я оставите. Еднообразие е то! Почитание нямате един към друг. /.../ Сега вие може да кажете, че не знаете; може да кажете, че възпитанието е такова. Пък това не е възпитание, то е закон на еднообразие, на неразбиране. Или аз го наричам „слепота”. /.../Най-първо трябва да почиташ хората и да ги почиташ за това, което са, не за това което не са. Почитай всеки едного за това, което е, а не за това, което не е. Защото почитането /е истинско/, ако то е достояние за всички. Почитание, което е достояние за един, а не е достояние за другите, то е еднообразие, то е нещастие.”

30 октомври 1938, беседа „Силата на човека”: „Всички хора страдат днес от еднообразие. Във всяко едно отношение има еднообразие: в религията има еднообразие, в живота има еднообразие и в мислите на хората има еднообразие – навсякъде. /.../ Трябва да избягвате от еднообразието. Еднообразен живот – едни и същи мисли като се държат дълго време, стават тягостни. Не дръжте еднообразните мисли в ума си! /.../Както ме е Отец възлюбил, така и аз ви възлюбих.“ И вие идете сега и по същия начин правете! В това е силата на човека! Всички да бъдем изразители на Божията Любов! Както Бог ни е възлюбил и е изразил своята Любов към нас, така да я изразите и вие към другите. Да я предадете на другите по същия начин! Нищо повече! Как? Няма да ви кажа по този или по друг начин. За Любовта няма никакви правила. Тази Любов ще си излезе свободно, тъй, както тя намери за добре. За Любовта няма закон. И никакви правила няма! Тя ще си излезе свободно и никой няма право да се меси в Любовта, която излиза от Бога! Трябва да дадете ход на Божествената Любов. И дотолкоз, доколкото вие й дадете ход, в ТУЙ седи развитието на вашата душа. И ще ви се оправят работите на земята само тогаз. ”

20 април 1938, беседа „Беззаветна благодарност”: „Трябва да се избягва еднообразната мисъл. Туй трябва да се избягва: еднообразната мисъл, еднообразни чувства, еднообразни действия. Еднообразната мисъл образува втръсване в мисловния свят. Еднообразните чувства образуват втръсване в чувствения свят или в духовния свят. И еднообразните действия внасят втръсвания във физическия свят. Втръсва ти се нещо, еднообразие има.”

14 юли 1940, беседа „Съвършенство във възприемането и даването”: „Вие може да се качите на главата на един светия, но само една секунда може да седите на главата му. Ако не слезете във втората секунда, нещастията ще дойдат. Вие сте се качили на главата на един светия, имате състоянието на една въшка. Тогава ще дойдат страданията. Туй страдание е смъртта, което вече иде. Та казвам: Щом се качиш на главата на един светия, ще стоиш една секунда, на втората ще слезеш долу. Казвам: Всичко онова, което ние правим, трябва да бъде разумно. Аз не искам нещата да бъдат еднообразни, понеже в еднообразието е грехът. В еднообразието престъпленията са неизбежни. В разнообразието има една вътрешна свобода. Свободни сте, когато всичко е подчинено на Божественото. Подчинение без Любов, то е робство. Подчинение с Любов, това е свобода. Туй трябва да се знае. Ако на един човек, на когото ти служиш, той не те обича, ти не си свободен. Ако той те обича и ти му служиш, той те освобождава. Ако ти му служиш без Любов, и той не е свободен. Ако той приема твоето служене, което му правиш, ти си свободен. Ако ти правиш някому услуга без Любов, той не е свободен, ти го заробваш. /.../ При това трябва да вземе участие и вашето сърце, и вашата душа. Туй, което правите, трябва да го обичате. Всеки ден ако няма едно разнообразие, ще има еднообразие. Всеки ден да искаме нещо ново! Новото е в мисълта, новото е в чувството, новото е в постъпките.”

18 юни 1921 беседа „Ако пребъдете в Мене”: „И Давидовите псалми досега милиони, милиони пъти сте прочели. Не е лошо, добро е всичко това, но еднообразните неща хипнотизирват, а разнообразните неща оживяват, карат хората да мислят. Съвременният религиозен живот е еднообразен. Животът на чиновниците е еднообразен. /.../ Туй еднообразие е убило умовете на хората, те вече за нищо не са способни. И, следователно, най-първо ние трябва да се освободим от еднообразието в живота. И в дома - и там мъжът е еднообразен /.../” 

 8 март 1922, беседа „Сила на волята”: „Според мене еднообразието е зло, разнообразието – добро. Всички трябва да се стремите към разнообразие! Разнообразието е качество на Духа. Дето е Духът, там всякога има разнообразие. /.../ От окултно гледище, неприятностите говорят за еднообразие в живота. За да освободи човека от това еднообразие, невидимият свят е допуснал злото в света. Злото създава еднообразието в живота. Значи, всички страдания, мъчнотии, спънки показват, че животът на човека е еднообразен. Но всичко това е необходимо, за да внесе в човека разнообразие. Разнообразието пък е богатство, необходимо за развиване на човешкия дух.”

27 септември 1936, беседа „Той създава”: „Помнете: красив и разнообразен е животът! Дойдете ли до еднообразие в мислите и в чувствата на хората, вие се отегчавате от тях. Еднообразието отблъсква, а разнообразието привлича. /.../ Какво означават думите „Да се обичаме“? - Това значи да проявим живота и любовта в тяхното разнообразие.” 

10 април 1936, беседа „Качества на мисълта”: „Противоречието в живота произтича от вашата мисъл: вие искате в живота еднообразие. Няма еднообразие!”

27 юни 1930, беседа „Превръщане и съпоставяне”: „Природата не търпи еднообразие. Даже и положителните мисли и желания не трябва да се повтарят. Всяко повтаряне ги отслабва и разредява.”

2 октомври 1931, беседа „Свещ, нож и чешма. Съществувание, живот и отношение”: „Под думата „съществуване”, във философски смисъл подразбираме когато един индивид или една душа има отношение към ДРУГИТЕ ЧАСТИ и към Битието - ТОВА е съществуване. Когато изчезнат другите отношения към частите, това е СМЪРТТА. Значи, при смъртта има само едно отношение. Аз казвам: в еднообразието на отношението е смъртта, а в разнообразието на отношенията има живот. БОГ ЖИВЕЕ ВЕЧНО, ЗАЩОТО ТОЙ Е ВЕЧНО РАЗНООБРАЗИЕ. Бог представлява сам по себе си вечно разнообразие; и всяко живо същество, което се стреми към еднообразие, то търси смъртта, а всяко същество, което се стреми към разнообразието, то търси живота.”

05.10.2016 г. 20,28 ч.

 

ЧОВЕШКОТО ТЯЛО 1917.01.28н вще СИЖ2.ЗС/ББ1996:234 „Тялото на човека е неговата земя с всички растения и животни по нея – „риби”, „птици”, „млекопитаещи”... Всичко това човек трябва да „овладее”. Но, тъй като принадлежи на друг Господар, той носи отговорност за съществата, които стоят под него и на които става временно господар. /.../ Ето защо, човек трябва да знае, че за всяка власт, която му е дадена, носи отговорности.”

И НАИСТИНА, илюзията, че тялото ни е наше, ни прави абсолютно безотговорни как се грижим за него, чистим ли го или го замърсяваме, даваме ли му да функционира и да се обменя така, както Бог иска.

 

 

05.10.2016 г. 22,44 ч.

 

КЪДЕ ЖИВЕЕ ЧОВЕК 1917.01.28н вще СИЖ2.ЗС/ББ1996:235 „Казано е в Писанието: „Където е сърцето ти, там ще бъдеш и ти". С други думи казано: където е съзнанието ти, ТАМ живееш.”

 

ИМЕННО С ТОВА СЕ ОБЯСНЯВА защо едни живеят в кръчмата или месарницата, други – на сцената пред феновете си, трети в църквата, четвърти – пред компютъра или при машинката, която им замества любовника, пети – при кучетата и котките (вижте вляво на картинката с кого и как възлизат нощем); пети - при мъжете и жените си; шести - при кумира или груто си; седми – при Бога. Тъкмо това е казал Бог Кришна на любимия си ученик Арджуна. Те обаче не отиват само след смъртта си там, където е сърцето им, но и всяка нощ, когато се излъчват от тялото си. Затова няма защо да очакваме да отидат при Бога или да дойдат при нас даже денем, тъй като всеки отива там, където е сърцето му.

 

 

06.10.2016 г. 13,24 ч.

ВСИЧКИ СТРАДАТЕ ОТ КРИВИ ИЗБОРИ 27 декември 1942, Из беседа „Човешка, ангелска и Божествена любов”: Всички страдате от криви избори! Трябва да имате една ясна представа. Всяко приятелство без любов е престъпление. Всяка женитба без любов е престъпление. Всяко раждане на земята без любов е престъпление. Човек не може да се повдигне без любов! За всичко, което вършим на земята по човешката любов, трябва да имаме страдание - да сме платили за него. Страданието е плащане.

Аз гледам, тук има сестри, затворили се и казват, че няма любов на земята. Как да няма любов? Така не се говори! Това са заблуждения! ИМА любов, човешка любов ИМА!.

Всеки човек, с когото завързвате приятелство, трябва да знаете, че трябва да носите от неговите скърби, и той трябва да носи от вашите скърби, взаимно помагане да има. Човешката любов разбира взаимно помагане. Помагане, носене. Разболее се някой. Друг, който е здрав, ще носи тегоба. Той като се разболее, взаимно си помагат. Човешката любов изисква взаимно помагане, ЖЕРТВА се изисква!

Веднъж минавах в Борисовата градина и, гледам: една красива мома на двайсет години хванала един момък под ръка, вървят... Като минах, тя ме погледна, усмихна се и ми говори с поглед, казва: „Забавлявам това дете...“ Казвам: „Много хубаво!“ И аз ѝ се усмихвам, казвам: „Много хубава забавачка...“ Тя ме погледна много мило, иска да каже: „Учителю, ти няма какво да мислиш, аз го забавлявам...“ Казвам: „Много хубаво правиш, забавлявай го, носѝ страданието. Той иска да го галят.“ Тя казва: „Той ще прогресира един ден и ще има моята любов. Още не съм му казала. Тупа му сърцето... Само ме пита, но аз мълча.“ Този разговор стана в десет–петнайсет секунди. Всичката история тя ми разказва, и аз казвам: „Всичко, каквото правиш, е много добро...“

В нас Божествената любов трябва да е сложена в глъбините на нашата душа, за да се примирим. Тя е, която примирява или извежда човешката любов, извежда и ангелската любов. Божествената любов е по средата – като център, от който се поляризират. От една страна, излиза човешката любов, а от другата – ангелската, а в центъра е Божествената любов. Тия неща трябва да ги разберете, да не се самозаблуждавате, защото ще срещнете много противоречия.

 

Та казвам: най-първо, научете се да изявявате човешката любов, да носите страданието геройски. Да ви е приятно, че можете да носите страданията с любов. Не да се прегърбим, но герои да сме. Каквито и противоречия да са, да бъдем герои! Няма по-красиво нещо – да носи човек страданията от любов по човешки.  Когато се научите да носите страданията, вие ще разберете човешката любов. Когато се научите да се самоотричате, вие се учите на ангелска любов. Когато дойде да обикнете всички, да не правите разлика между всичките, то е Божествената любов. Но то е далечно нещо.

06.10.2016 г. 09,50 ч.

 

ЖИВОТНИТЕ В НАС 1917.01.28н вще СИЖ2.ЗС/ББ1996:239 "Всяко животно започва да се проявява по своему /в човека/: свинята започва да рови, волът – да боде, кокошката – да разхвърля каквото намери, пуйката – да се надува..."

 

КАЗАНО Е ДА СТАНЕМ СЛЕПИ ЗА ЗЛОТО И НЕДОСТАТЪЦИТЕ, но в Словото понякога се говори сериозно и за обратното. За самоосъзнаване и изучаване на света, окото на Ученика не трябва да заспива напълно за тях. В този смисъл, зоопсихологията е широко застъпена както в самото Слово през вековете, така и в бяснята, приказките, анимацията, карикатурите и т.н. Това не е за обиждане, а за осъзнаване на остатъците от животното в нас и в хората, в които го наблюдаваме ежедневно. Кокошката, например, не е само тази, която рови в боклуците на живота и кряка от тщеславие. НА ВЪПРОС В ИНТЕРНЕТ КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЖЕНАТА-КОКОШКА, първа премия са дали на отговора: „Вторачена само в децата си и мъжа си”... Пуяци в духовните и интимните сфери колкото щеш; хора и реплики с рога – изобилно; фини души, които се отдават на прасета поради самота и за сигурност – с милиони.

 

07.10.2016 г. 10,57 ч.

ВЪН ОТ ЛЮБОВТА НЯМА ЖИВОТ 1917.01.28н вще СИЖ2.ЗС/ББ1996:241 „Бог идва на земята не за да съди хората, но да пречисти света. Как ще го пречисти? – Чрез огън. Затова е казано в Писанието: „Всяко дърво, което не дава плод, ще се изкорени и в огън ще се хвърли". /.../ Следователно, всеки човек, който не дава плод, ще се изкорени и ще се хвърли в огъня. Кога човек дава плод? – Когато живее според законите на Любовта. Вън от Любовта няма живот, няма никакво постижение.”

07.10.2016 г. 15,27 ч.

ГНЯВ И НЕДОВОЛСТВО 1 Беинса Дуно: 1917.01.28н вще СИЖ2.ЗС/ББ1996:242 „Не е лошо човек да се гневи и да е недоволен. Гневът и недоволството са намясто, когато почиват на принципна основа. Всяко нещо има смисъл, когато е намясто, т.е. когато има основание.”

07.10.2016 г. 07,25 ч.

ЛЮБОВТА Е ПЪРВИЯТ И НАЙ-СИЛЕН СТИМУЛ ЗА ЧОВЕКА. 1917.01.28н вще СИЖ2.ЗС/ББ1996:240 „Днес няма вече условия за злото. Син Человечески дойде на земята, именно за да освободи човечеството от злото, от лошите хора и животни..."

ЕДНА ОТ ХИЛЯДИТЕ ПУБЛИКАЦИИ, 100 ГОДИНИ СЛЕД ТАЗИ ПРОГНОЗА НА УЧИТЕЛЯ: „Изчезването на животните сега се случва сто или дори хиляда пъти по-бързо от нормалния темп на еволюцията." (подробности - след втората част от цитата от беседата) .

"...С други думи казано, всички обикновени човешки идеали ще изчезнат и ще се заместят с вечни. Всяка мисъл, всяко желание, които не се основават на някакъв велик идеал, сами по себе си ще изчезнат. Само една мисъл да остане в главата ви и едно желание в сърцето ви, но да са безсмъртни! Какъв смисъл има, че сте родили десет деца, които не изпълняват Божията воля? /.../ Без любов не могат да се проявят нито вярата, нито надеждата. Любовта е първият и най-силен стимул за човека.”

"На всеки час в света изчезват три вида животни. Планетата е в криза, която се заключава в бързото намаляване на броя на някои видове животни - разказва директорът на московския офис на Международния фонд за защита на животните Мария Воронцова: - В света са останали само две хиляди и седемстотин тигри. У нас, в Далечния Изток, живеят амурски тигри, но те не са повече от 400. Там живее също така и прекрасен вид леопарди. Останали са само 30-40 животни. Очевидно е, че намалява броят на белите мечки и моржовете, които живеят в морето Лаптеви. Намаляване на броя на животните има по целия свят. През последните пет години, по данни Международния съюз за опазване на природата, напълно са изчезнали над 840 вида животни.  

http://bulgarian.ruvr.ru/…/ZHivotinskijat-svjat-na-planeta…/

ЗАСЕГА НЯМА ОФИЦИАЛНА ЗЕМНА СТАТИСТИКА с какъв темп си отиват от този свят лошите хора - по-масово и от животните. Но според небесната, това е факт. На първо място - месоядците, замърсителите на тялото си и на природата, търговците, технократите, печалбарите, ловците, риболовците и идейните лъжци, имената, отхвърлящите Любвота и Мъдросстта, злите. Прирастът на човечеството се дължи на децата с дух и душа, които сега се раждат тук лавинообразно. Тяхното ДНК отдавна не е само с две спирали. Те започват да ликвидират стария свят поголовно. Казано ни е да мълчим пред тях и да не дрънкаме много, понеже те ни сканират за част от секундата и виждат, че сме глупави.

В ИНТЕРНЕТ ИМА ЕДИН МНОГО ЛЮБОПИТЕН БРОЯЧ НА НАСЕЛЕНИЕТО В СВЕТА, от който човек изтръпва, доколкото информацията им онлайн е документална. Виждаме пред очите си как бързо се сменят числата на родените и умрелите в момента:

 

http://countrymeters.info/bg/World

 

07.10.2016 г. 09,29 ч.

ВИНАГИ Е С НАС! 1917.01.28н вще СИЖ2.ЗС/ББ1996:240-241 „Любовта на Бога към човечеството, към всичко живо, Го заставя да дойде в света, между хората. Обикновено Бог посещава света в усилни и тежки времена, когато човечеството минава през големи кризи. Днес времената са тежки, хората и народите минават през големи изпитания, поради което Бог е най-близо до тях.” ВСИЧКИ ЗДАНИЯ, В КОИТО Е ИМАЛО НЕГОВ ПОРТРЕТ ПО ВРЕМЕ НА ВОЙНИТЕ, са били недокоснати от бомбите и артилерията, а около тях – пълна разруха. Разправяше за подобно нещо и един Негов ученик - Васил Радев. Учителят е бил в сърцето му, той е бил офицер по време на Втората световна война. Знаел е къде ще ще падне бомба и стотици пъти е изкарвал взвода си от опасните места.

07.10.2016 г. 00,29 ч.

 

ВСИЧКИ СМЕ ПОД ЛУПА! 1917.01.28н вще СИЖ2.ЗС/ББ1996:239-240 „Не е позволено на човешкия език да си служи с отрицателни и горчиви думи. Затова е казано в Писанието: „За всяка празна дума ще давате отчет”. Същото се отнася до мислите, чувствата и постъпките на човека. Човек е свързан с разумния свят, със същества от висока култура – светии, ангели, арахангели, - които държат сметка за всяка негова постъпка, за всяка мисъл и чувство, които излизат от ума и сърцето му. Един ден той ще отговаря за всичко, което е допуснал в себе си. Човек дохожда на земята, ражда се, яде, облича се, учи. Изразходва се грамадно количество слънчева енергия, светлина и топлина, различни елементи – кислород, водород, азот, фосфор, желязо, сребро, злато и т.н. Всичко това струва милиони и милиарди! Ние виждаме, че човек расте, развива се, но колко струва той на природата, не знаем. Колко енергия са изразходвали разумните същества, като са работили и работят върху него, и това не знаем. Направете сметка колко коства един човек, който е живял сто години на земята, за да разберете има ли право той да злоупотребява с онова, което му е дадено. Който злоупотребява с правата, които му са дадени, лишава се от благоприятните условия на живота - да се ражда и преражда. Да не може човек да се преражда, това значи, да бъде завинаги затворен.”

ЗЛОУПОТРЕБЯВАНЕ Е И НЕУПОТРЕБЯВАНЕТО.

 

08.10.2016 г. 13,53 ч.

ГОСПОДАРИТЕ И ГОСПОДАРЧЕТАТА СА ВЕЧЕ АБСОЛЮТНО ОБРЕЧЕНИ, ДОРИ КОГАТО ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СЕ НАДУВАТ ОТ ГОРДОСТ И ЗЛОБА В САМИЯ АД. Беинса Дуно: 1917.01.28н вще СИЖ2.ЗС/ББ1996:247 „Какво ще стане със света? – Не мислете за това, мислете за себе си. ДРУГ е бил досега господарят на света, но днес той е вързан. Той трепери сега, страхува се, съжалява, че е изгубил властта си. Ще го изпратят долу, в нисшия свят, да се научи да работи. Той е ял и пил, но /сега/ работа се иска от него – друго спасение няма. Щом е вързан главният господар, с малките господарчета лесно ще се справите. Всеки ще върже малкото господарче в себе си и ще го тури на работа. Не се страхувайте от този господар - неговото царство е свършено. Турете Христа за глава на вашето царство и вървете по Неговия път! Само така ангелите ще ви бъдат приятели и вие ще ходите в светлина. Това иска Бог от всички. Слушайте гласа Му и бъдете готови да изпълните Неговата воля. Дошло е време вече за скъсване връзките със стария господар и да възстановите връзките си с Онзи, Който ви е създал, Който ви обича и мисли за вас.”

08.10.2016 г. 23,03 ч.

БЕИНСА ДУНО: 1917.01.28н вще СИЖ2.ЗС/ББ1996:248 „Колкото по-грешен е човек, толкова по-бавно еволюира. Той е изложен на големи страдания, за да се пробуди съзнанието му.” ИЛЮСТРАЦИЯТА ПРЕДСТАВЯ три ракурса на едно крайно провокативно творение от китайски скулптор, показано за един месец в Пекин от 28.09.2008 г. и наречено от автора „Богът на материализма”. ТАМ Е РАБОТАТА, че и крайни идеалисти, моралисти и свръхинтелектуалци изглеждат точно така в астрала и ментала, когато не искат да се промèнят. Дори най-етични и духовни хора не разбират това и се чудят защо страдат толкова много, защо съдбата не им дава нещата, за които копнеят. ИМА ДАЖЕ БОЖЕСТВА И АНГЕЛИ, КОИТО СА АБСОЛЮТНО НЕЕВОСПОСОБНИ (неспособни да еволюират). Никой не ги кара насила да си променят естеството и възгледите, но един ден, макар и в рая, те започват да се чувстват нещастни. Молят да се родят като хора или животни, за да имат шанс чрез страданието да разберат егоизма си и добият способност да се промèнят, за да им се даде щастие.

08.10.2016 г.  07,33 ч.

КОЯ Е НАШАТА ГРАДИНА? КАКВО ЗНАЧИ „СВИНЕТЕ НА СЪСЕДА?” ЗАЩО БОГ Е СЪЗДАЛ СТРАДАНИЯТА И МИКРОБИТЕ, НА КАКВО НИ УЧИ С ТОВА? Беинса Дуно, 1917.01.28н вще СИЖ2.ЗС/ББ1996:243-246: „Сега са дни на отмъщение, за да се изпълни все, що е писано". Питате: „Отмъщава ли Бог на хората? Чрез микробите ли трябва да им отмъщава?" - Не отговарям на въпроса ви, но питам: какви ще бъдат отношенията ви към вашия съсед, който съзнателно пуща свинете си да ровят във вашата добре уредена градина? Вашата градина не е за свинете на съседа ви! Вие сте работили в нея с любов и радост за своите близки и приятели. Който ви обича, нека влезе /свободно/ в градината ви - да се разходи, да се порадва на хубавите цветя и плодове, /но да не я унищожава и обсебва само за себе си и свинете си/. /.../ Бог изпраща хората на земята свободни - да се чувстват независими и да живеят като князе. Какво правят те? – Намерят някой мъж или някоя жена - и се обвързват. Те изгубват свободата си и падат по-долу от княз. После се оженват – стават обикновени. Най-после се развеждат – стават за посмешище на хората. Щом са направили погрешка, да я изправят! /.../ - Не се свързвайте с хора, които имат да плащат на ошурджията! /”Ошурджия” на турски значи бирник; в случая - символ на кармата/ "„За да се изпълни все що е писано". С други думи казано: съд Божи иде в света! – Кога ще дойде Божият съд? – Когато божествената светлина влезе в умовете на хората и те за-почнат да виждат ясно всичко, каквото са направили в сегаш-ния и в миналия си живот. Те се намират вече пред нова зада-ча - да изправят живота си, да изправят всичките си погреш-ки. Благодарете за светлината, която ви е дадена, бъдете готови като блудния син да се обърнете към Бога с разкаяние и смирение и кажете: „Господи, бъди милостив към нас! Не изпълнихме волята Ти, но сега сме готови да станем слуги, да Ти служим с любов”. Помолете се на Бога, да напише имената ви в книгата на живота. Откажете се от лъжата, на която сте служили с години, и приемете истината."

ЕКЛЕСИАСТ, ПЕСЕН НА ПЕСНИТЕ 1:6 "Синовете на майка ми, като се разгневиха на мене, Поставиха ме пазачка на лозята; Но своето лозе не опазих."

КОЕ Е НАШЕТО ЛОЗЕ, КОЯ Е НАШАТА ГРАДИНА? И НАША ЛИ Е ТАЗИ ГРАДИНА? ЗА КАКВО СА НИ Я ДÀЛИ?

08.10.2016 г. 09,31 ч.

ЛЮБОВТА ЛЮБОВ РАЖДА. Беинса Дуно: 1917.01.28н вще СИЖ2.ЗС/ББ1996:246 „Представете си, че бащата на едно семейство е бил в странство. Като се връща в дома си, той купува хубави подаръци на четирите си дъщери и на жена си. Едва пристигнал, двете му дъщери спират вниманието си върху подаръците и накитите, които баща им носи, разглеждат ги, любуват им се, но на баща си не обръщат никакво внимание. Че той е уморен, че трябва да се измие, да си хапне и почине, това не се отнася до тях... Обаче другите две отправят всичкото си внимание към него: едната му носи вода да се измие, дрехи – да се преоблече; другата приготвя ядене - да си хапне и си отпочине. Те още не мислят за подаръците. Бащата е внимателен и към четирите си дъщери, но към първите две има едно отношение, а към вторите – друго. Той няма да изрази отношението си външно, но вътрешно вече има някаква разлика. Оттук вадим закона: любовта любов ражда."

08.10.2016 г. 17,17 ч.

НЯКОИ ПЪТУВАТ И СЕГА... 1917.01.28н вще СИЖ2.ЗС/ББ1996:247-248 БЕИНСА ДУНО: „Ще дойде ден, когато човек ще пътува свободно от една планета на друга, но не със сегашното си тяло. Ново тяло трябва да си създадете, което да може да се разглобява и отново създава, за да го пренасяте от едно място на друго. Ще дойде ден, когато човек ще пътува по земята без тренове, без автомобили и аероплани. Той ще има ново тяло, устроено по нов начин. Сам той ще разполага с нова светлина и знания, ще познава законите на Всемира и ще ги прилага. Тогава той няма да оре и копае земята, както днес прави, но ще се храни по особен начин, който днес и най-учените не познават."

МАТРИЦАТА РАЗЧИТА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МНОГО на скептицизма по отношение на такива изказвания и на вярата в нейните собствени идеи и продукти, която тя внедрява в земните хора, за да не вземат да опитат дали тия полети са реални и така да ги изпусне.

09.10.2016 г.  08,42 ч.

 

ТОТАЛНА ВСЕОТДАЙНОСТ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА „БЛИЖЕН”. СЪДБА – ПОДОБРЯВАНЕè Беинса Дуно: 1917.01.28н вще СИЖ2.ЗС/ББ1996:249 „В каквото и положение да ви поставят, трябва да знаете, че това е вашата съдба. Работете върху себе си да подобрите съдбата си. Това се постига само по един начин: като служите на Бога с всичкия си ум, с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичката си сила. С други думи казано - да служим на Господа с всичките си мисли, чувства и действия. Да служим на ближния си като на себе си. Кой е твой ближен? – Който ти помага и работи за тебе.

 

 

КЪМ КАРТИНА ОТ THOMAS FLINTOFF (1809 - 1891). БЕИНСА ДУНО 1917.01.28н вще СИЖ2.ЗС/ББ1996:249-250 „Понякога Бог предпочита да се разговаря с един вол, отколкото с един надут грешник, който сам си причинява страдания и обвинява Бога, че му дава толкова страдания и мъчнотии. Волът по цели дни тегли хомота на своя господар, но никога не го обвинява, че му причинява страдания. Бог е дал на човека хиляди блага и продължава да му дава. Кой е виновен за страданията му? – Той сам. Като злоупотребява с благата и Божието благословение /или ги отблъсква/, страданията неизбежно го следват. Какво трябва да направи, за да се освободи от тях? – Да прегледа живота си и да го изправи. - Единствената сила, която може да изправи човешкия живот, е любовта. Приложете любовта - и животът ви сам по себе си ще се изправи. – Коя любов? – ЗА КОЯТО СТЕ ГОТОВИ. Любовта има 350 милиона форми. Задача на човека е да изучава формите на любовта и да ги различава.”

ЗА СЪЖАЛЕНИЕ, НИЕ ПОЗНАВАМЕ НАЙ-МНОГО 3-4 ФОРМИ НА ЛЮБОВТА – към собствения си инат, към кармичните си врагове и близки, към домашните и уличните любимци, към астралните си и ментални кумири, които харесваме поради принизения си вкус и критерий. Или поради това, че разчитаме на тях, което няма нищо общо с любовта.

09.10.2016 г. 10,44 ч.

 

СВЕЩЕНАТА СКРЪБ. 1917.01.28н вще СИЖ2.ЗС/ББ1996:251 „Много мъже, жени и деца поливат своите градини със сълзи, които идат от дълбочината на техните сърца. Един ден от тези сълзи ще се родят сладки, вкусни плодове. Не се плашете от сълзите си! Не казвайте, че плачете, но кажете, че поливате своята градина. Не казвайте, че сърцето ви се разкъсва от скръб и страдание, но кажете, че разоравате нивата си. Разоравайте и поливайте божествената нива, за да даде изобилно плод! ТОВА е смисълът на живота.”

 

 

09.10.2016 г. 12,28 ч.

 

ИЛЮСТРАЦИЯТА Е ОТ КОРИЦАТА НА „СИНИТЕ ПЕПЕРУДИ” – фантастични разкази от Павел Вежинов. Някои хора с душа от Съюза на писателите, БАН, Комитета за култура и др. прописаха съвсем нестандартни неща. Станахме приятели и със Свобода Бъчварова, и с Павел Вежинов, и с Любен Дилов, Пламен Цонев, и др.

ЩЕ ЛЕТИМ КАТО ПЕПЕРУДИ! 1917.01.28н вще СИЖ2.ЗС/ББ1996:252-253 „Какво ще стане с нас?” – Ще си легнете като буба, и на сутринта ще станете като какавида. Втората вечер ще си легнете като какавида и на сутринта ще бъдете пеперуда, която свободно ще каца от цвят на цвят да събира сладкия нектар на цветята. „Какво стана с нас?” – Преобразихте се! Бог отне вашите стари, корави сърца, и ви даде нови, меки, от фина материя, на които днес пише своя закон. Той отне изопачените ви умове и ви даде нови, светли, които да разбират Неговите мисли и да ги прилагат. Душата ви ще бъде храм Божи, а сърцето ви – Негов олтар, на който ще принасяте жертвите си. Духът ще бъде Божият служител. Това значи, да служиш на Бога с всичкия си ум, с всичкото си сърце, с всичката си душа и сила! Това значи „съдбата на света”.

ЕТО ОТКЪСИ ОТ „СИНИТЕ ПЕПЕРУДИ”: Изкуството е достояние на пеперудите, у които емоционалният живот е силно развит и представлява основа на тяхното съществуване. Те смятат тая фаза за по-висша, макар да не им е съвсем ясно защо. Това е фазата на щастливото съществуване — на емоциите, на красотата, на любовта и - в крайна сметка - на половото размножение… Пеперудите живеят, без да полагат никакъв труд. Единствената им полезна дейност е продължението на рода. Любовният живот не е ограничен по двойки в никакъв съпружески институт. Изглежда, че у тях това чувство се ражда стихийно и времето му е неопределено. Цялото им задължение към тяхното целокупно общество е да снасят яйцата на определени места.

 ........ Лос внезапно спря.

— Но това не е философия! — каза Алек. — Това е поезия…

 — Не, не е поезия — отвърна недоволно Лос. — Това са просто мисли, дръзки и необосновани… Поезия могат да творят само пеперудите…

— Бихте ли ми показали някакъв образец на поезия? Лос го погледна учудено.

— Тя не се записва — каза той. — Това е забранено…

 — Забранено?… А защо?

— Нима не разбирате?… Поезията на пеперудите е по-високо от нас и нашия разум… Щом нямаме сетива да я възприемем, по тоя начин ние просто ще я оскверним…

 — Но какво е поезия всъщност?

— Поезията е красота! — отвърна Лос убедено.

— И природата е красота…

 — Не, това е красотата на тяхното ОТНОШЕНИЕ към природата. Красотата на тяхното отношение към любовта… Не зная как точно да се изразя, Алек. Поезията е материализиран израз на движението на душите им. Това са просто квантите на тяхното духовно излъчване, на тяхното непонятно за нас щастие… Алек мълчеше.

 — Но нима поезията им е лишена от мисли? — запита той най-сетне.

— Не, разбира се…

— А те откъде се взимат?…

— Пеперудите мислят въз основа на знанието, което са придобили в своето предишно съществуване — отвърна Лос. — Но това са мисли, огрени от светлина, и тяхната дълбочина е навярно неизмерима…

 

 

09.10.2016 г. 21,08 ч.

 

ДВАТА СВЕЩЕНИ ПОЛЮСА 1917.02.04н бла СИЖ2.ЗС/ББ1996:256 „Вие ще кажете: „Бог има ли дъщери?“ – Има, Той има дъщери и синове тук на земята и горе на Небето.”

„Христос мъж без жена и жена без мъж не приема.” (16 април 1922, „Не бъди неверен, но верен”).

 

 

 

09.10.2016 г. 10,18 ч.

РАЗЛИЧАВАНЕ. ТРОГАТЕЛНАТА ЛЮБОВ НА КНЯЗ ПЕТЪР И СВ.ФЕВРОНИЯ............. БЕИНСА ДУНО:1917.01.28н вще СИЖ2.ЗС/ББ1996:250 „Тъй щото, когато някой каже, че ви обича, вие трябва да знаете каква е неговата любов: като на червея, на паяка, на комара, на кокошката, на кучето, на мечката, на вълка, на вола, на коня - или като на майката, на светията, на ангела. Не е позволено на човека да си служи с любовта на паяка, да смуче кръвта на своята възлюбена или на своя възлюбен; не е позволено да си служи и с любовта на хищника, който разкъсва своята жертва.”

Житието на княз Петър и св. Феврония е тъй красиво, че прилича на чудна приказка:

 

Двамата живяли в края на 12 и началото на 13 век в град Муром, Русия. Той бил княз – втори син на Муромския владетел Юрий Владимирович, а тя – бедна селска девойка, дъщеря на медар, прехранващ семейството си със събиране на горски мед от хралупите на дърветата. Случило се, че княз Петър заболял и във видение му било открито, че единствената, която може да го изцели е Феврония от село Ласково в Рязан. Князът отишъл при нея и й обещал, че ако го излекува, ще я вземе за жена, понеже тя му се видяла благочестива, мъдра и добра. С молитва и билки Феврония изцелила Петър, който обаче като оздравял, се отметнал от обещанието си да се оженят и си тръгнал. Но преди още да се прибере у дома наново заболял. Този път с разкаяние се върнал при Феврония, която отново го изцелила. Тогава князът спазил обещанието си и се оженил за нея, като направил Феврония княгиня на Муром. Ала любовта им трябвало да премине през немалко изпитания. Гордите боляри не искали да ги управлява обикновено момиче и поискали князът да я напусне. За да остане с жената, която обича, княз Петър предпочел да се откаже от престола и двамата с Феврония напуснали града с лодка по река Ока. Скоро след това Божият гняв сполетял Муром и народът настоял изгоненото семейство да бъде върнато обратно. Двамата управлявали мъдро и се прославили със своето благочестие, любов и милосърдие към поданиците си. Когато остаряли приели монашество – княз Петър с името Давид, а княгиня Феврония – с името Евфросиния. Те продължавали много да се обичат и молели Бог да ги прибере в един ден, защото не искали да се разделят в смъртта и във вечния живот. Така и станало. Умрeли в един и същи ден, в един и същи час. Когато трябвало да ги погребат, понеже били монах и монахиня, не подобавало да са в общия гроб, който преди това сами си били приготвили. Феврония положили в ковчег в нейния манастир, приготвяйки я за погребение на другия ден. И Петър положили в ковчег в неговия манастир, за да го погребат на другия ден, пренебрегвайки изричното желание и на двамата да бъдат погребани заедно. На другия ден намерили ковчезите празни, а двете тела лежали заедно в общия им гроб. Но както при живота, така и при смъртта хората пак се опитали да ги разделят, полагайки ги в отделни ковчези. На сутринта обаче пак ги намерили в общия им гроб. Тогава разбрали, че Божията воля наистина е да си останат в един гроб и дори в смъртта да бъдат заедно, затова ги погребали така.

09.10.2016 г. 22,42 ч.

 

СИЯНИЕТО НА ОПОЗОРЕНИТЕ 1917.02.04н бла СИЖ2.ЗС/ББ1996:257 „Блажени сте, когато ви изгонят и когато върху вас рекат всяка зла реч на лъжа заради Мене.“ Ако кажат за вас зла реч, когато я заслужавате, то не е похвала - щом сте виновни и ви осъждат, заслужавате го. Но за правдина, за ПРА̀ВА Бога ТРЯБВА да страдате."

НА ТАЗИ ТЕМА МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТЕКСТА „ГРОЗОТА, ОПОЗОРЯВАНЕ И ПРОПАДАНЕ”:


http://neobyatnotogovori.com/index.php?idpub=1270&book=36

 

 

10.10.2016 г. 11,12 ч.

АБСОЛЮТНО ФУНДАМЕНТАЛЕН ВЪПРОС 1917.02.04н бла СИЖ2.ЗС/ББ1996:258 "Ако Господ не се свързва с мене, ако Той не може да ме оживява, защо ми е такъв Господ - и каква полза, че имало някакъв Господ?...”

ПОТРЕСАВАЩО ПРОСТ ВЪПРОС, който с основание си го задават и атеистите! И ако Бог досега не се е свързал с нас и ако не сме сигурни в това, защо ни е изобщо да живеем? По-странното е как е възможно да има религиозни хора, които не вярват в пряката връзка на други хора с Бога и я отричат, с което отричат самото съществуване на Бога. Защото Той говори с когото си иска! И със сигурност не говори с тях, понеже неразпознаването на Бащата, когато говори с брат ни или сестра ни, е ясен белег, че не сме родени от един и същ Баща. Той е с нас постоянно не само духовно, НО И ФИЗИЧЕСКИ. Живее размножен в безброй тела, инак не би бил Бог, Който може всичко. Обаче е тъй деликатен, че не ни се показва, когато вижда, че харесваме повече от Него хора от друга еволюция, с друго лице и тяло. Или - повече от хората, който ТОЙ ни изпраща.

10.10.2016 г.  07,59 ч.

 

КАТО ПЕРУШИНКА 1917.02.04н бла СИЖ2.ЗС/ББ1996:257-258 „Апостол Павел казва на едно място: „Всички живеят и се движат в Бога“. Ако се движите и живеете вътре в Бога, от какво се плашите? Стоѝте вътре в една лодка в морето, дигне се буря и вие се уплашите... Питам: де е вашата вяра? – „Ще потънем!...“ - Ако сте грешни, ще потънете. Ако приличате на злато, сребро, желязо, ще потънете. НО АКО СТЕ ЕДНА ЛЕКА ПЕРУШИНКА, ЩЕ ОСТАНЕТЕ НА ПОВЪРХНОСТТА, а другите ще потънат, защото носят голям товар – горко на тях! Следователно, недейте товари умовете си никога с мисли, които ви обременяват.”

10.10.2016 г.  23,42 ч.

МЪЖЕ И ЖЕНИ. Беинса Дуно: 1917.02.04н бла СИЖ2.ЗС/ББ1996:260-261 „Мъже и жени ТРЯБВА да се любят!”

25 юни 1922, беседа „Гладуват и жадуват”: „Ето, да ви разправя онзи свят какъв е. Ще влезете в един град, добре устроен, на който всичките улици са постлани с диаманти, вместо с плочи. Къщите на тия същества са от най-прозрачно стъкло. Масите им са направени от злато, чашите им, всичките съсъди са от най-фино злато. Водата е от най-чист нектар; тя е като нашата, но като пиеш, ще кажеш: „Нима туй е вода?...“ Въздухът е толкова чист и приятен, а пък птичките са по-пъстри от нашите и толкова приятно пеят! Славеите, гургулиците, гълъбчетата са по-красиви от нашите. Там си имат особени начини за съобщение. Железници нямат и дим нямат като нас, и фабрики нямат. Като влезеш в духовния свят, индустрия няма. /.../ Там ще намерите училища отлични, музики, изкуства до висша степен развити. И мъже, и жени има там, и деца има, но с красота, каквато вие не сте виждали.”

10.10.2016 г. 13,00 ч.

ЯРОСЛАВ ВЕШИН (1860-1915): „Вършитба в радомирско”

„УМЕН ДА ТЕ БИЕ, ПРОСТ ДА ТЕ НЕ МИЛВА...” (бълг. поговорка) БЕИНСА ДУНО: 1917.02.04н бла СИЖ2.ЗС/ББ1996:259 „Христовото учение е, наистина, за всички, но не всички хора са еднакво готови да го схванат и приложат; то може да се приложи само според степента на развитието на всеки човек отделно. Ще рече, трябва да съзнаем своето положение. Ония, които са назад или напред, не трябва да ги осъждаме, нито да им завиждаме - един ден всички ще минем по този път, доброволно или по необходимост. Ако не вършеете доброволно, Господ ще дойде с камшик, ще ви върже като кон и ще овършеете гумното и първия, и втория ден, и т.н. - с години... Като ви питат: „Защо сте станали коне?“, ще отговорите: „Да вършеем житото...“.

ЗНАЧИ, ВСЕ ПАК БОЯТ Е НЕИЗБЕЖЕН...

10.10.2016 г. 09,34 ч.

 

КОЙ Е СВЪРЗАН С БОГА? 1917.02.04н бла СИЖ2.ЗС/ББ1996:258 „Под думата „Бог“ аз разбирам приятните чувства и мисли, които усещате в себе си.”

19.I.1936, ”Непроменливи величини”: „Вие някой път си представяте духовния свят много сериозен. - Сериозен е НАШИЯТ свят, а духовният свят е весел. По-весели хора от хората на духовния свят няма. Весели са! Казвам сега: всички да бъдете весели!”

6 март 1940, „Съвършенството”: „Вас ви трепери сърцето да намерите някои гнили плодове. Като ги намерите, усмихне ви се лицето. Гледал съм тук някои сестри - като намерят някой гнил плод, светне им лицето. А пък като намерят някой добър плод, станат сериозни. Сега как ще ми обясните защо сестрата се радва, когато намери гнилия плод, и става сериозна, когато намери добър плод? /.../ Когато не обичаш някой човек и като ти кажат, че извършил някаква погрешка – това е един гнил плод – тебе ти стане приятно... Като не обичаш човека, кажат ти някаква добродетел за него – станеш веднага сериозен. Нали е така? Факт е, но да се обясни психологически. Защо се радва човек на погрешката на едного, когото не обича, а при доброто, което прави, става сериозен? - Първо, онзи, който се радва на погрешката, той е дяволът! Ако ти се зарадваш, дяволът в тебе се радва. Щом кажеш доброто за едного, когото не обичаш, дяволът става сериозен."

17.VI.1932, „Погледът на Бога”: „Че какво означава сериозността? Кой човек е сериозен? - Една кукла, която е сериозна, сериозна ли е куклата?...”

15 май 1938, „Главните точки”: „Когато е много сериозен, човек се втвърдява, мускулите на лицето му взимат особено изражение.”

7 юли 1940, „Комедия, драма, трагедия”: „Колкото и да е весел някой човек, понякога той си казва, че не си струва да бъде толкоз весел. – „Да стана малко песимистичен; и другите хора трябва да станат сериозни“... Но и в религиозните хора има една комична страна. Той седи някъде „сериозен”... Набожните хора са комични! Каква е вашата идея да бъде човек набожен? - Седи човек и примигва с очи, иска да се покаже...”

6 октомври 1937, „Ценности в живота”: „Някой път искаш да се покажеш сериозен. Някой иска да се покаже, че е сърдит. /.../ Какво можеш да направиш? - Можеш само да снесеш едно яйце... /.../ Ще кудкудякаш малко - и ще се свърши работата... Някоя сврака ще чуе, че си снесъл яйце, ще го изяде - и ще се свърши въпросът.”

11 септември 1940, „За дишането”: „Срещам някой от вас, /виждам/, че е станал много сериозен. Какво иска да каже с това? /.../ Това е едно напрегнато състояние. Не, бъди спокоен!”

9 август 1942, „Любов и обич”: „Казвам: мислите, желанията и постъпките, които минават през нас, дават външния облик на живота. Какво ще бъде положението, като те гледа Бог, че целия ден си недоволен, гневен, сериозен? Защо?”

11 септември 1936, „Първата светлина” /.../ СВЕТЛИНА ви трябва! - Едно състояние, в което да не мърморите в себе си. „Мърморко” знаеш какво значи./.../ Не се мръщете! Най-първо, като седите, стремете се да не се мръщите. Речеш да свиеш веждите - отворѝ се! Всякога умът ти да бъде буден.”

 

10.10.2016 г. 12,13 ч.

 

НЯКОИ ТОКУ-ЩО ИЗЛЮПЕНИ ПЕПЕРУДИ НЕ СА КАТО ОПИТНИТЕ, СТАРИТЕ - не могат да изтърпят дима и миризмата дори на най-прелестните и умни гъсеници и затова не могат да живеят с тях, не ги търсят, не им ходят на гости. БЕИНСА ДУНО: 1917.02.04н бла СИЖ2.ЗС/ББ1996:258-259 „Бубата, като стои на листа и го чопли, мисли, че това е нейният свят, но като се превърне в пеперуда, получава крилца и почва да посещава цветята и изменя своите възгледи за света. И ние, докато чоплим листата на материалния живот, сме червеи; но като минем през пашкула и станем души, облечени с хубави дрехи, ще схванем живота в по-високото му проявление. Без да се обиждаме, но мнозина сега са гъсеници, т.е. те са в положението на една гъсеница. Казват: „Трябват бели пари за черни дни“ – гъсеница сте! „Трябва къща за черни дни“ – гъсеница сте, защото на ГЪСЕНИЦАТА е необходим този лист. Питам: ако гъсеницата стане пеперуда, за какво ѝ са тези листа? Като почнете да се издигате, ще кажете на братята си: „Аз оставям тези листа на вас – подарявам ви ги...“.

НЯКОИ ПРЕЛЕСТНИ ГЪСЕНИЧКИ, дори да са много духовни и интелектуалки, наистина нямат никаква представа какво става в дробовете и душата на този, който се е родил току-що, а те му пафкат в лицето и държат чашката. Даже и да са пафкали на прозореца ден или минута преди това. Той не е виновен - всичко в него е абсолютно нежно и ново. При това е ясновидец - вижда черните дробове на гъсеницата, усеща вонята на отрицателната оценка, на отчаянието и въздишките, на съветничеството, на спирта на илюзиите.

 

 

10.10.2016 г. 21,37 ч.

ДОБРОДЕТЕЛ, ПРАВДА И ЛЮБОВ 1917.02.04н бла СИЖ2.ЗС/ББ1996:260-261 "Аз съм срещал Добродетелта, разговарял съм се с нея - какви блага бликат от нея! Знаете ли каква красива дъщеря е тя на Бога? Аз съм срещал и Божествената Правда - тя е много красива, но строга, не прощава погрешките. Ако ѝ кажете: „Аз съм слаб“, /тя казва/: ”Слаб или силен, ти не трябва да престъпваш заповедта на твоя Баща!” А Любовта – тя е много хубава и нежна, тя не вижда хорските погрешки. Пред нея каквото и да направиш, даже и най-лошото, тя ще те целуне, поглади, очисти, преоблече и ще те заведе у дома си."

10.10.2016 г. 14,03 ч.

СВЕТЛИНА ВЪРХУ ПЪТЯ : : КОЙ НИ РАБОТИ С РЕНДЕТО : : ОГРОМНО УСПОКОЕНИЕ 1917.02.04н бла СИЖ2.ЗС/ББ1996:259 „Ако искате съвременните хора да разбират добре Христовото учение, трябва да се въдвори божествената хармония между тях. Може ли да опитате доколко сте блажени? – Може! Хората постоянно се оплакват и казват: „Аз съм най-нещастен!“ - Отговарям: Ти си най-блажен, защото Христос казва: „Блажени нещастните“. Боледуваш... - Що е болест? - Признак, че божественият живот работи върху тебе и иска да те възкреси. Имаш мъчнотии в своето развитие, не можеш да разрешиш някой въпрос – божествената мисъл иска да те повдигне, да те осветли. Стяга ти се сърцето – божественият живот работи, иска да смекчи твоето сърце. ГОСПОД РАБОТИ ВЪТРЕ В НАС!

11.10.2016 г. 13,27 ч.

 

ВЕЛИКА ВИДЕЛИНА. Беинса Дуно: 1917.02.04н бла СИЖ2.ЗС/ББ1996:262 "Духът на Бога слиза вече отгоре, както светлината. Иде Той - и велика виделина носи със Себе Си, огън и живот, който ще пречисти света! Съвременните хора ще опитат тия неща, ще бъдат свидетели на въдворяването Царството Божие на земята. Със слизането Си, Бог ще съедини хората - и злобата постепенно ще изчезне. Всички недоразумения произлизат от недоверие и подозрение един към друг."

11.10.2016 г. 00,48 ч.

 

ГЛАВНАТА ПРИЧИНА ЗА СМЪРТТА 1917.02.04н бла СИЖ2.ЗС/ББ1996:261 "Хората умират, защото има месоядство. Господ учи хората и духовете да не ядат месо. Когато престанат да ядат месо, няма да има смърт в света."

КОМЕНТАР: По-ограничените умове ще запитат: „Защо тогава умират и вегетарианците, и веганите, и суровоядците, и даже слънцеядите? – Преди всичко, ние всички изплащаме и лична, и родова и общочовешка карма. Дори 100 живота не са достатъчни, за да си плати всеки за месоядството през вековете. Освен това, не е само натуралното трупоядство – яденето на убити животни. Има и астрално месоядство (ревността и гневът), ментално (зломислието и злословието) и т.н. Съществуват месоядства в още 12 по-горни свята, а в ада има и човекоядство. Към него там преминават без никакви скрупули всички, които са били месоядци приживе.

 

 

11.10.2016 г. 11,12 ч.

 

ПРЕГЛЪЩАНЕТО 1917.02.04н бла СИЖ2.ЗС/ББ1996:261 „Всеки, който се опита да погълне и унищожи една добра мисъл, едно божествено желание, той сам ще се унищожи.” /По-нататък се дава сравнение със жабчето и кркодила: като го преглътне цялото без да дъвче, то му пробива корема, а той се напълва с вода и умира./

„ХРИСТОС е Човкът на ИЗЯВЕНАТА, ПРОЯВЕНА И ОСЪЩЕСТВЕНА Божия Любов”

Ето само няколко парчета от изречения на тази тема в ефира, взети напосоки:

„Голямата любов се преглъща трудно” ::: „Не може човек постоянно да преглъща всичко”. ::: „Тя преглъща всичко .. макар и, колкото и болезнено да е, тя се изправя и отново продължава напред. Тя е неземно мила и добра”. ::: „Добра съпруга, която преглъща всичко. Полагала е всички усилия да бъде това, което се искало от нея, но накрая всичко отишло по...” ::: "Моето мнение е, че много трудно се преглъща едно предателство...” .:: „Той всичко преглъща – и се пръсна от натоварване...”::: „Тя веднъж завинаги е възприела да преглъща всичко, и то с ентусиазъм...” ::: "Той е на края на нервите си, но с огромни усилия се овладява. Преглъща буцата в гърлото - и отговаря:..:” :::: „Запомнѝ, че всичко се връща, всичко се връща ... Тези едри сълзи не се преглъщат!...”

Ето и опит за превод на едно стихотворение от К.Лебедева, която е ползвала илюстрацията от един сайт на музикалната група „Птици в главата” - част нея е сложена и тук:

Безуспешно душата се мъчи да е плаха глупачка, уви - със контрол и присъди се пъчи, но - провал след провал! Не върви.

Все замрежвам с конеца на мозъка пропастта във сърцето от скръб и си вдигам в лайната на позите гилотина до нейния ръб.

 

Все премачквам сърцето си бедно в пластелина на разум студен и съм вече отдавна експерт по умъртвени любими във мен.

 

 

11.10.2016 г. 16,32 ч.

 

СВЕТЦИ ЧРЕЗ СЛУЖЕНЕ, ТЪРПЕНИЕ И ПРИМИРЕНИЕ 1917.02.04н бла СИЖ2.ЗС/ББ1996:264 „Една жена, която е живяла 20 години със своя мъж и е носила неговия тежък ярем, готвила му е и той я е малтретирал, а тя всичко е понасяла с търпение, ЩЕ БЪДЕ СВЕТИЦА. Така е и с мъжа: един мъж, ако понася търпеливо всички несгоди, предизвикани от жена му, ако тя го малтретира, И ТОЙ ЩЕ БЪДЕ СВЕТИЯ. Такива мъже и жени на Небето ще бъдат светии.”

 

ДА НЕ СИ ПРАВИМ НИКАКВИ ИЛЮЗИИ. Диалектиката на Истината, диалектиката на Словото ориентират определенията за различните подвизи към различните хора СТРОГО ИНДИВИДУАЛНО. За повечето от нас, които имаме карми или трябва да добием добродетели чрез примирение, труд и страдание, важи именно такова обяснение на святостта като горното. Обратните закони и препоръки – да се освободим от оковите на обсебителя и чувството за дълг към егоисти - ако трябва и тъй, както вълкът си прегризва крака и излиза от капана - важат за съвсем други случаи и други предписания на Съдбата. Никой няма право да си внушава или да пропагандира един и същ модел за всички хора - отговорността е голяма. А кое точно в кой случай важи - това е една голяма тайна на Мъдростта и Битието. При повечето същества тази яснота се добива след много тежки стадания и голям опит в еволюцията. По-рядко се случва чрез откровение или пълно послушание, когато имаме интуиция или истински Учител. Това, което знаем, е че истинска свобода се дава само тогава, когато в нас изгорят без следа всички обикновени човешки вкусове и съборажения и станем едно с Бога. Това значи попадане в Центъра и радиално отношение към всяка точка от окръжноста. Хордиално – вече не чрез вторачване, лош вкус и от егоизъм или материализъм, а по волята Божия - и за толкова време, колкото ТОЙ определи. Може да е за минута, може и за цяла вечност – „щастлива глина в ръцете на Всевишния”. – Това е робство, това е нечовешко! – биха реагирали обикновените хора. – Именно затова ни е дадена пълна свобода да опитваме човешките си вкусове и представи по човешки начин, за да видим докъде водят. Свободният не е роб на Бога, но изпитва много Негови импулси и преживявания пак по индивидуален начин и със свободна воля – свободата да избира съвършеното или несъвършеното. Второто прави не от лош вкус, а за да помага.

11.10.2016 г. 19,39 ч.

 “АКО ВИДЯ ЧОВЕК НАТЪЖЕН И ИЗРЕКА ДУМАТА „ЛЮБОВ“, трябва всички страдания и недоволства у него да изчезнат - той трябва да се зарадва и засияе като ангел, да се превърне от червей в пеперуда.”  Б.ДУНО: 1917.02.04н бла СИЖ2.ЗС/ББ1996:265 „Ако влезете в един театър, дето има хиляди хора, и извикате: „Пожар!“, всички ще се втурнат да бягат навън - ще се внесе суматоха, всички ще изпитат ужаса на приближаващата смърт. Това е, защото всички разбират смисъла на тази дума. Но ако някой дойде между тях и каже „Любов“, всички ще се спогледат, ще се изсмеят и ще вземат този човек за смахнат; ще кажат: „Какво иска да каже този човек с тази дума?...“ Това показва, че не разбират дълбокото значение на думата „Любов“, защото инак и тя би трябвало да произведе същия ефект, както думата „пожар“, само че в обратен смисъл. Ако видя човек натъжен и изрека думата „Любов“, трябва всички страдания и недоволства у него да изчезнат - той трябва да се зарадва и засияе като ангел, да се превърне от червей в пеперуда.”

12.10.2016 г. 13,14 ч.

СМЯНА НА ОБСТАНОВКАТА... 1917.02.04н бла СИЖ2.ЗС/ББ1996:264 „Виждам всеки ден тук, на земята, жени, окичени с разни диаманти, огърлици - живеят охолно, безгрижно. На онзи свят те ще бъдат бедни – с окъсани дрехи. Един ден вие ще се намерите в положението на онази богата скъперница, която имала слуга, а той, макар и да получавал 60 лева, раздавал всичките си пари на бедните. Тя често му казвала: „Не бивай толкова глупав, не си раздавай парите, защото ще ти трябват за черни дни“. Една вечер госпожата сънувала жив сън: вижда един много хубав мраморен палат – отличен. „Чий е този палат?“, пита тя. – „На твоя слуга.“ – „Ами такъв бедняк отде има толкова пари, да си построи този разкошен палат?“ – „Всичко, каквото има той, го изпраща, за да си съгради на онзи свят палат.“ По-нататък тя вижда една малка колибка: „Ами тази колибка чия е?“ – „Твоя е“ - ѝ отговорили."

https://www.facebook.com/GrigoriyVatan/videos/1804623359794250/

 12.10.2016 г. 20,17 ч.

 СЪЩО КАТО В „РИМСКИ ПИНИИ”... Беинса Дуно: 1917.02.04н бла СИЖ2.ЗС/ББ1996:266 "Бог и до днес работи върху света. Той ще стои тук дотогава, докогато всичко уреди - и ще се върне на Небето, заедно с всички Свои чада."

12.10.2016 г. 23,01 ч.

ТОЙ НИ СЪБИРА! НИЕ СМЕ ЕДНО! Като чудните хора под Светящото Живо Дърво на планетата Пандора... КОЕТО БОГ Е СЪЧЕТАЛ, ЧОВЕК ДА НЕ РАЗЛЪЧВА! ::: Беинса Дуно: 1917.02.04н бла СИЖ2.ЗС/ББ1996:266 „Той ще ни събере и ще образува онова Дърво на Живота, на което ние ще сме коренчета, клончета, листа и плодове; всеки лист ще бъде за изцеление, и всеки плод – жива храна. Тогава ние ще бъдем едно с Господа, тъй както всяка клетка, всяко коренче, всяко клонче и всеки лист са части от това Дърво."

22.III.1936, беседа „Което Бог е съчетал”: „В света всички хора са поотделно. А при Бога, Който е създал всичко, всички живеят в Него ЗАЕДНО. Следователно, ако ти разбираш Божиите пътища, ако си едно с Него, няма какво да те ограничават. ВСЯКОГА можете да бъдете свободни! Ако искате, ВСЯКОГА може да бъдете свободни. Ако всеки ден не можеш да се свържеш с една напреднала душа, ти не можеш да имаш растеж. Някой мисли, че като стане съвършен, ще седи в уединение и никой няма да го смущава...”

12.10.2016 г. 10,22 ч.

 

СВЕТИЯ, ИСТИНСКИ 1917.02.04н бла СИЖ2.ЗС/ББ1996:262 "Светията трябва да бъде отличен човек: да знае да слугува, да има здраво тяло, здрав мозък, да има здрави крака, ръце, мускули, да няма нищо в ръцете си, т.е. да не е богат, да не е и сиромах, обаче да бъде в положението на Толстой – да раздава, да помага на бедни. ТАКЪВ е истинският светия!"

СВЕТИЯ, ЗАДАЧА 1922.10.29н сдо ЖИГ48`052-053 "Каква е задачата на светията? - Да покаже на хората пътя към любовта и да просвети всички онези, които искат да служат на Бога."

СВЕТИИ, ИСТИНСКИ 1930.10.19н олс узр49:128 "Тези светии, за които говоря аз, не са в църквите, но са между хората. Някога светията е облечен добре, някога е бос и гологлав и с рало в ръка оре на нивата. Някога ще го видите с чук в ръка, с четка - като виден художник; или с цигулка – като виден музикант. /.../ Светията заема всякакво положение! Ако Христос - Син Божий – можа да работи с часове с ренде в ръка в работилницата на баща си или да носи вода на майка си, нима светията стои по-високо от Христа? При това, Христос беше и Учител. Тогава да не ви е чудно, че ще срещнете светията на работа във всички области на живота."

СВЕТИЯ И ГРЕХОВЕ 1 30.11.09н нви УЗР49:191 "За да станеш светия, трябва да оставиш всички да минат през тебе, да видиш какво правят те. Затова се казва за Христа, че е понесъл греховете на цялото човечество. Мнозина искат да станат като Христа. – За да станат като Него, трябва да направят връзка с 500 милиона хора – да се свържат с техните грехове, които ще минат през ума, сърцето, душата и духа им. Само така те могат да спасят всички грешници по лицето на земята."

 

https://www.facebook.com/GrigoriyVatan/videos/1804483046474948/

12.10.2016 г. 14,11 ч.

 ПЪРВИЯТ СИНОНИМ НА БОГА (при това се римува с Него...) 1917.02.04н бла СИЖ2.ЗС/ББ1996:264-265 "Аз рядко произнасям Божието име в душата си: само когато имам голям товар, тогава го произнасям - и целият товар ми се смъква надолу. За мене тази дума съдържа всичко. Аз заменям тази дума на български с думата „МОГА“. Никога не казвайте: „слаб съм“, а „мога“! На едно място в Писанието се казва: „Всичко мога чрез Христа!“. Турете настрана всичко друго, а вземете Христа. Вие ще разберете Христа, ще разберете Бога само чрез думата „мога“. (Бинса Дуно)

13.10.2016 г. 18,45 ч.

БЛАГОДАРЕНЕ ЗА ВСИЧКО 1917.02.04н бла СИЖ2.ЗС/ББ1996:267-268 „Ние трябва да благодарим Богу, че е създал този свят, че е създал дом, братя, сестри, майки, бащи, жени, деца, па и нещастия покрай това – за всичко трябва да Му благодарим. Онези, които са тръгнали в Христовия път, трябва да благодарят на Бога за всичко.”

БЕЗУСЛОВНОТО БЛАГОДАРЕНЕ за абсолютно всичко е белег на разбирането и вярата, че всичко, което се случва, е допуснато лично от Бога и е неоспоримо справедливо. Бог не отмъщава, инак няма да е Бог. Създал е един съвършен свят, в който можем да живеем и да се връщаме свободно. Но е допуснал и създаването на света и на ада в периферията, за да видим какво става, когато предпочитаме тях. Това са уроци за развиване на вкуса. Така че няма ответна "плесница" за злото, което сме вършили или за безразличието - има само болка, когато сами сме се хвърлили върху щиковете или скалàта, понеже сме ги харесали. Казано е, че Бог е на върха на бомбата и куршума и че те ни уцелват точно, защото сме си ги изпросили, когато сме били студени, материалисти или зли. Благодаренето за злото и страданията стопява кармата както огънят топи восъка, особено когато са резултат от съзнателно покаяние. Който мисли, че не е вършил зло, е горделив. И един капиляр да сме скъсали в себе си или в някого с негативна мисъл или дума, с лошо чувство или безразличие или с лош вкус, ние излизаме от съвършения свят и отиваме там, където се набождаме на себе си.

13.10.2016 г. 12,57 ч.

КАТО ПРЕД БОГИНЯ САРАСВАТИ: 1917.02.04н бла СИЖ2.ЗС/ББ1996:267 „Произнасянето на думата „Мъдрост“ да става, само когато не можете да си изясните някой труден въпрос. Произнесете думата „Мъдрост“ и постойте 10 минути - след това ще настъпи известно прояснение. Ще приличате на някой слепец, когато проглежда и вижда красотите на света. Той тогава казва: „Виждам всичко в света хубаво и разбирам колко е велик Господ!“

13.10.2016 г.  08,22 ч.

СТРАДАНИЯ 1917.02.04н бла СИЖ2.ЗС/ББ1996:267 "Страданията са най-голямото благо, което Бог изпраща на хората."

13.10.2016 г. 10,48 ч.

 

ЕТО И ЕДИН ЛЮБИМ ЕПИЗОД ЗА ХОРА С ДУША ОТ КНИГА НА ЕДИН ПРИЯТЕЛ В МОСКВА, която някога преведох (Владимир Леви – „Искуството да бъдеш другия”). НА ИЛЮСТРАЦИЯТА – самият Володя и фрагмент от картната «СЛЕПОЙ ХОЗЯИН», 1884, В.М. Максимов. Слепият човек е оставил замалко плетенето на коша, за да нахрани детето.

„И доста често се случва така, че пациент помага на друг пациент по-ефективно, по-силно, отколкото и най-опитния лекар.  Ето, например, случая с едно 18-годишно момиче. Как е научила за нас, неизвестно. На мое име в диспансера дойде писмо:  „... Не знам ще дочакам ли вашия отговор. Вече ми е почти все едно. Вижте тая мутра (приложена е снимка) - и Вие ще разберете веднага. Бях много стеснителна, сега това някак си минава, ставам просто зла. Не искам да живея – край!. Ако ще ми отговорите нещо, кажете ми: вярно ли е, че някои хора се раждат напразно на този свят? Нали във всяко производство си има и брак? Не е ли съвем ясно, че не си струва да живее? Спокойно и без истерика – Лена Ц.”

(Докторът-психиатър - самият Владимир Леви - искал да усети душата на момичето в почерка й, дълго гледал снимката – наистина, доста некрасиво личице с тежък израз... Дори седнал по едно време да напише отговор, но размислил и помолил една своя бивша пациентка – тя да пише на отчаяното момиче. Ето писмото – тя му го е препратила):

„Извини ме, адашке, нямам време, бързам при Фьодор, трябва да купя ябълки, а аз винаги си чакам на опашките - така съм свикнала, въпреки че ми отстъпват и имам право - не мога. Доктора ме помоли да не отлагам, пиша ти на машина набързо, ще успея.  Значи, какво казваш, животът нямал смисъл?... Ами я ми кажи: човек, който вместо лице има обгорял пън, като изрод от кошмар, как е, според тебе: струва ли си да живее – или не??? Здравей, това съм аз, Елена Камбова, на 29 години, инвалид първа група. Не бях особена красавица, завиждах на хубавичките, ревнувах всички от всички. След взрива на газта във фурната се оказах без лице - 10 процента зрение. Ако ме видиш без бинтовете, ще  припаднеш, но и аз няма да те подхвана, за да не те изплаша още повече... Последното огледало вкъщи го махнах преди пет години. Четири пластични операции! Два опита за самоубийство! След втория ме свестяваха цял месец в Института на Склифософски. Тогава Докторът ме пое. Ето, че ти се представих. И знаеш ли какво, Леночка? - Щастлива съм, което е най-интересното. АЗ съм щастлива, АЗ - егоистчето от малка, която една крачка не правех без мисълта „как изглеждам"... Щастлива съм, да! Ако не вярваш - ела, виж. За теб, може би, и бинтовете ще сваля замалко. Такива глупачки като нас, именно, с изгаряния трябва да се лекуват. Изрод бях аз преди това - ето кое сега ми е понятно като ясен ден. Тази снимка, на която съм най-хубавичка, както казват всички, майка ми не дава да я сваля от стената. Тук съм на 18 - първа любов и... тра-та-та... Сега физически виждам като през мляко, но ми е напълно ясно: изрод съм била с мърлява душа. И колко такива се мотат наоколо! Минутка им остава до старостта - а все още са слепи като сови през деня. Жалко. Няма с какво да им се помогне, освен с огън. А обгорената е щастлива, мила моя, обгорената не зависи нито от кожата си, нито от носа. Нито от нищо – изпържената е свободна, въпреки че времето съвсем не ми стига. Други грижи имам аз сега. И повече никакви операции - няма за какво, нямам време. Нямах приятели, а сега имам много. Ходя на ГИП, не винаги успявам - мама боледува, а ето сега и Фьодор... Също инвалид - без два крака. Художник. Не му показвам, разбира се, това, което беше някога лице, минаваме и без него. Какво още да ти кажа за довиждане? - Пиша на машина както падне. Свърших английски по програмата на Института за чужди езици, сега карам испански. Чета с пръсти и с остатъка от зрението, превеждам, свиря на китара, пиша песни, приказки, още някои неща... Не ги печатам, но на Фьодор му харесват. Ето така, Леночка... Да - и най-главното ми предстои: скоро ще стана майка, ако е рекъл Господ, вече съм в четвъртия.. Първо се изплаших, исках да го махна, виках си как то ще понесе всичко това, но Доктора ме успокои: „Малкият ще свикне, големият ще разбере... А той ще си има всичко”.  А за това кой трябва и кой не трябва да живее, ще ти кажа следното: Всекиму е дадено правото на уволнение по собствено желание, но има уволнение и уволнение. Случва се и своевременна оставка в стила на Хемингуей. Обаче да се избере времето - това е най-трудното изкуство (прочети Сенека, „Писма до Луцилий") случва се - и това е най-често - дезертьорство, бягство на страхливи глупаци. Животът е война, разбираш ли? За човешката душа, за вашите души, слепци такива - не на смърт, а на живот! А много ли са истинските войници? Ето, поради това се налага такива дезертьори като мен да бъдат изпращани в „наказателните батальони”, а глупачките като тебе, доколкото е възможно, да им се налива ум във главата. За рязкостта - прощавай, имам право. Не загубиш ли, няма да намериш. Предложѝ ми сега лице на която си искаш красавица - ще се откажа. Аз вече си имам лице.. Разбра ли - или не си? На теб не ти се падна честта на изгарянето - нека сега да те жегне моето писмо. Чао – и бъди здрава. Твоя Елена”

Докторът пише накрая: „Писмото подейства”.

14.10.2016 г. 19,33 ч.

ГОЛЕМЕЕНЕ, ТРЕВОЖНОСТ И МНОГО ФИЛОСОФСТВАНЕ; В РЕЗУЛТАТ - НЕЩАСТНИ... : : АНТИДОТ – НЕЗАБАВНО БОЖЕСТВЕНО ДЕЙСТВИЕ БЕЗ ОТЛАГАНЕ 1917.02.11н беседа „Детето” СИЖ2.ЗС/ББ1996:271-272 /Някои горделиви и суетни/ деца, /които се хвалят, че могат всичко/, като ги накарате да вдигнат някой чувал, не могат. Защо? - Само защото мислят, че са големи, а в действителност не са. АКО МИСЛЕХА, ЧЕ СА МАЛКИ, ТЕ ЩЯХА ДА МОГАТ ДА ГО ДИГНАТ. Това можете да го проверите. Останете вътре в себе си в положението на дете, вложете в ума си една мисъл, и ако не се тревожите, тя ще има 10 пъти по-голяма сила, отколкото ако се постоянно се тревожите. Когато се изправите пред ключа на електрическа лампа, какво се изисква от вас? - Само да завъртите ключа! И тази сила, която ще употребите, е много малка. СВЕТЪТ Е ТЪЙ УСТРОЕН ОТ БОГА, ЧЕ ВИ ПРАЩАТ САМО ДА ЗАВЪРТИТЕ ТОЗИ КЛЮЧ. А какво правят мнозина? - Спират се пред ключа и започват да философстват. Така никаква светлина няма да блесне. Не ви трябва никакво философстване: ЕДНО движение на ръката - и светлината ще блесне! ... Аз казвам: Вие сте в положението на дете с големи идеи, което като мисли за големи работи, забравя да извърши най-малкото – да отвори малкия ключ, от който иде светлината в света. Постоянно срещам хора с незавъртени ключове.”

https://www.facebook.com/GrigoriyVatan/videos/1805684063021513/

 14.10.2016 г. 21,41 ч.

ТЕСТ ЗА НАЛИЧИЕ НА БОЖЕСТВЕН ДУХ В СЪЩЕСТВАТА, НА ИНДИВИДУАЛНОСТ. Напоследък много говорим за наличието на сърце, на душа – способността за Разпознаване, Благоговение, Обожаване, Преклонение, Почит, Уважение, Милосърдие, Саможертва, Себеотдване, Приставане, Следване, Служене, Орбиталност, Грижа, Слугуване и пр.. Но не бива да забравяме, че имаме и ДУХ – ако сме от тия, които са родени от Бога. Духът създава, твори, самораздава се, пламти и се разпространява, НО ЗА РАЗЛИКА ОТ ДУШАТА, НЕ ИСКА ДА СЕ ПОДЧИНЯВА:

„Случва се, че господарят иска да излезе с коня си някъде, но конят не иска да върви. Той го насилва, но конят не иска да върви. Не го насилвайте, щом не иска!” (5 декември, 1937. беседа „Сила, благородство, светлина и доброта”)

„В човека има трима „души”, които никога не могат да се подчинят на нашите заблуди. Това са човешкият дух, човешката душа и човешкият ум. Каквото и да направим, каквато и теория да прокараме, те си остават /на свое мнение/, имат си убеждение, казват: „Това, което вие казвате, НЯМА да го слушаме!“ (28.I.1934, „Огнената пещ”)

14.10.2016 г.  07.07 ч. 

 

ОТНОВО ЗА ГОНЕНИТЕ 1917.02.04н бла СИЖ2.ЗС/ББ1996:268 "Христос казва: „Блажени сте, когато ви гонят, защото голяма е вашата заплата на Небесата“. Ще ви обясня дълбокия смисъл на тези думи. Като посеете едно житно зрънце, то започва да гние, нападат го много врагове – микроби. Но щом излезе нагоре към светлината, щом го огрее слънцето, враговете му се разбягват. Следователно, и вас трябва да ви гонят, за да излезете нагоре. Христос, като казва: „Блажени гонените“, подразбира, че блажени са онези, които израстват, пущат коренчета, листа, цветове и плодове, защото голяма е тяхната заплата, когато дойде Господ и намери узрелите плодове. Има ли смисъл това учение? – Има. ТОВА значи да бъдеш гонен за Христа. АКО МЕ ГОНЯТ И АЗ НЯМАМ НИКАКЪВ ПЛОД, ЗАСЛУЖАВАМ ДА БЪДА ГОНЕН. Ако бъда гонен, за да дам плод за Бога и имам такъв, това гонене има смисъл на растене. То ще даде необходимия импулс, подтик.”

ПАК ФУНДАМЕНТАЛНО ОБЯСНЕНИЕ. Ако го осъзнаем физически, трябва да се сетим, че болестите и старостта ни гонят, за да излизаме навън на слънце и да се движим интензивно; да се храним с чиста храна, да дишаме чист въздух, да пием чиста вода. Тогава ще дадем първия плод за вселената и за Бога – здраво и красиво тяло до дълбоки старини без старчески деформации. Ако го осъзнаем пкихологически и духовно, би трябвало да общуваме с по-чисти и съвършени хора, да не живеем само за себе си и за близките си, да се интересуваме от Словото на Бога, от Мъдростта, Истината, Делото и пр. Да работим за тях активно и творчески, за да оставим вечни плодове за човечеството. Ако не правим това, ние излизаме от добрите условия на живота, т.е. от „рая” и изпадаме в света или в ада. Те са предназначени да гонят всеки, който няма стремеж към чистотата, съвършенството, възвишените избори в живота, и не оставя творчески продукти за въздигане на човечеството.

 

14.10.2016 г.  09,10 ч.

 

ОДУМВАНЕТО Е ПОВРЪЩАНЕ : : : УСТАТА Е СЪЗДАДЕНА ЗА СЛАДКИТЕ СЛОВА НА ЛЮБОВТА : : : ДОМЪТ НА БОГА Е СЪРЦЕТО НИ : : : ЩЕ НИ ГОНЯТ, ДОКАТО НЕ РОДИМ ЗРЕЛИ И СЛАДКИ ПЛОДОВЕ ЗА ДРУГИТЕ. 1917.02.04н беседа „Блажените” СИЖ2.ЗС/ББ1996:269 „Писанието казва: „Благославяйте, не кълнете, казвайте истината направо в лицето като на брат, на приятел, никого не одумвайте“: Одумването е повръщане от стомаха, а устата не е създадена за повръщане, но за сладките слова на Любовта. ТОВА е учението, което носят светиите отгоре; ТОВА е учението, което праведниците от хиляди години проповядват на света; ТОВА е учението на малките ангели, които слизат на земята. Като дойде Христос, и ТОЙ същото учение ще донесе. Белият кон, на който Той иде, е символ на Неговото светло учение: „Блажени онези, които са познали Господа, които са израснали и са се развили, които имат коренчета, клончета, листа, плодове, защото Господ ще ги посети и възнагради!” Аз бих желал всинца ви да сте в това положение – блажени да сте, да намери Господ плод във вашата градина, да Го поканите да гостува в дома ви – вашето сърце. Тогава Той ще ви даде духа на Новото Учение. Блажени сте, когато ви посещава Господ; голяма е вашата заплата на Небесата!”

 

14.10.2016 г. 13,47 ч.

ОПРОВЕРГАНИ ОТ МАЛКИЯ КРИШНА... 1917.02.11н беседа „Детето” СИЖ2.ЗС/ББ1996:271 "Едно от най-големите заблуждения в съвременните духовни движения е това да мислим, че сме големи.”

15.10.2016 г. 03,07 ч.

СНИМКАТА СЕ КАЗВА „ПОСЛЕДНАТА ВРАТА”

ВНИМАНИЕ! ИМАМЕ ОЩЕ ЦЕЛИ 78 ДЕНОНОЩИЯ ДО КРАЯ НА ТАЗИ ГОДИНА, В КОИТО ВСЕКИ МОЖЕ ДА ПРИКЛЮЧИ ЗАВИНАГИ СЪС 78 СВОИ НЕДОСТАТЪКА, БОЛЕСТИ, ЛОШИ НАВИКА И ПР. Това е, защото сме в Девета годишна нумерологична вибрация. Посветените чакат с огромно желание да настъпи такава година, месец или ден под влиянието на числото 9. Ние сме към края на егрегорна земна година 2016 по християнския календар. Егрегорна е, защото не е вярна – Исус се е родил в съвсем друга година и не на това място. Обаче егрегорите действат реално дори с векове, докато много хора ги държат в мисълта си и говорят за тях. Интересното обаче е, че макар и егрегорен, официалният християнски календар по нумерологични вибрации в земното време съвпада с деветгодишните реални космични цикли спрямо земята и индивидите. Това е опитано от много хора и се опитва постоянно.

ЛИЧНАТА ГОДИШНА ВИБРАЦИЯ ЗА СЕГАШНАТА ГОДИНА СЕ ИЗЧИСЛЯВА, като съберем цифрите от датата и месеца си на раждане и прибавим 9 (интерполирана 2016 г.), и цифрите на полученото число също съберем до едноцифрено. Личната рождена вибрация – по същия начин, но вместо актуалната година се прибавят цифрите на рождената.

Всичко, което говорим в момента за числото 9, важи най-вече за хората, на които то е рождена или лична годишна вибрация. Обаче в немалка степен важи и за всички останали.

ОЩЕ УТРЕ СИ НАПРАВЕТЕ СПИСЪК на 78 ваши порока, недостатъка, болести или лоши навици. Или на по-малко, понеже хората не съзнават че имат толкова много, та и още повече. Които ги осъзнаете - понеже тече краят на ДЕВЕТА Земна Егрегорна Годишна Вибрация, вие имате грамаден шанс да ликвирирате с тях завинаги до края на тази година, инак шансът остава чак за след 9 години. То не се знае какво ще се случи със Земята в пространството дотогава и дали няма циклите да се изменят радикално поради предстоящото пренареждане на планетите, ако ще е скоро.  Както и да е, нека си припомним мъдрия съвет да живеем така, сякаш утрешният ден ще е последен в живота ни или в живота на човечеството. Той е мъдър за мъдреците – и безумен за безумните. Безумните ще го ударят на анархия и удоволствия, мъдрите ще искат да го преживеят божествено със всичка сила, но и със всичка сила да изправят недостатъците си.  Опитът показва, че по време на Девета годишна, месечна и дневна вибрация, та и при часова даже, интензитетът за ликвидиране на уврежданията и реставрация на живота и душата е свърхбърз и качествен, с неимоверна скорост. Тя е подобна на трите денонощия след всяко пълнолуние, когато, ако човек пости, може да се изчисти по-добре от всякога. Има един Закърпващ Атом на монадата, който по време на Деветка ни кърпи с изумителна скорост. На това дори самият той не е способен по никое друго време с такава скорост и такова качество. На практика, нека запишем на лист всичките си 78 недостатъка, а ако осъзнаем по-малко, да разделим 78 на броя им, който сме осъзнали, и така да си определим по колко дни да работим върху всеки един до края на тази година.  Съжалявам, че за всичко това не говорихме още преди началото на егрегорна 2016 – щяхме да имаме много повече шансове. Но и сега не е късно. И 31 декември да е, пак ще има полза – поне един недостатък, ако осъзнаем и изберем най-главния в нас, тогава той може да бъде ликидиран завинаги. Запомнете, че по време на Девета Вибрация това работи безотказно.  Тук само в скоби може да се каже, че в момента тече и една РЕАЛНА нумерологична вибрация, понеже се отброява от реална и вярна дата на раждане на един неслучаен Човек. По тази причина, наскоро бе обявено ново летоброене, и според него СЕГА Е 152 ГОДИНА от Негового физическо раждане. По Негова линия има и други летоброения, понеже се знаят датите, когато е преживял приживе и Второ, и Трето, и други новораждания, но те важат за още по-малхо хора от Неговите последователи. Даже и 152 година сега важи за много малко Негови ученици, понеже такива почти няма на земята. Според сумата на числата й, интерполирана, през настоящата година тече Осма беинсанска вибрация, действаща на хората, който вървят по стъпките на Първообраза. Той е казал: „Който иска да бъде като мене, да живее като мене”.  Но нека сега се върнем на числото, което важи за повечето хора на земята през тази година, на които то е годишна или рождена вибрация – Деветката. Небето вижда решимостта ни, чува обещанието ни и помага със всичка сила да го спазим. То знае дали ще имаме воля да изпълним обещанието си да не повтаряме повече никога недостатъците си, които сме осъзнали.  След цитатите от беседите на Учителя на тази тема, ще разкажа за някои успешни случаи от практиката ни. Опитът е богат, поне аз знам за тази система още от 1961 година, когато в нея ме посвети един приятел Бойко в казармата - бяхме в поделението във Владая. Значи, наблюдавам я и я практикувам вече 55 години – повече от половин век. От това следва, че съм наблюдавал и преживял съзнателно досега 6 пъти Девета Обща и Лична годишна вибрация, както и всяка останала от I до VIII, а колко са месечните и дневните, може съответно да се изчисли – много повече.  В Девета Вибрация физическото натоварване е максимално и крайно благотворно, ако е съзнателно и с добра цел. През Седма и Осма сме минали през душевните терзания и човешките подлости, през най-големите страдания и млалшансове, които са се опитали да ни сринат психически. Деветката вече ни успокоява и натоварването става предимно физическо. Хамбарът е препълнен, имаме да носим още малко „чувàли” в него до края на година 9 (месец 9, денонощие 9). Ще ги раздаваме при Единицата догодина и по-нататък. Сега протича и рекапитулация и реанимация – осъзнаване на недостатъците и твърда решимост да ги загърбим завинаги. Не само това, но текат и интензивни космични вибрации, които ускоряват и оптимизират процеса до максимум. Това не може да стане по никое друго време, освен по-слабо при месечните и дневните девети вибрации всяка година.

Ето две извадки от беседите на тази тема:

„Числото 9 представя ЧОВЕШКИЯ порядък. Ти си дошъл до края на един човешки порядък - няма вече никакво отлагане! Като дойде числото 9 не отлагай, защото ако отложиш, ще дойде най-голямо нещастие. Седиш ти на железопътната линия и философстваш... Иде трен. Казвате: „Този трен не може ли да спре?...“ Числото 9 казва: „Махни се от линията и не философствай, нека мине тренът! Ако останеш на линията да философстваш, той ще те прегази.“ (26 април 1940, беседа „Теория, реалност и приложение”)

„Числото 9 означава Разумността. От 9 нагоре човек не може да отиде. Дойде ли до деветте, той трябва да ликвидира със сметките си. Деветорката представлява въжето, което се дава в ръката на човека да се спаси. Хванеш ли въжето в ръката си, дръж се здраво за него и излез на свобода. Ама въжето не било копринено или от друг фин материал - това не е важно. Гледай да се спасиш. Кой ти дава въжето, не питай. Дръж се за въжето - и се спасявай!” (30 януари 1931, „Разумността”)

ПЪРВОТО НЕЩО, което ми дойде като спомен заради примера с въжето в горния цитат, беше случаят с една приятелка преди много години. Сега не мога да съобразя дали тогава е била Девета Универсална или Девета Лична вибрация само за нея, но случаят беше типичен в това отношение. На гости сме й по някакъв случай, а останахме да спим в дома й двама души. Преди да заспим, тя ми се изповядва, че вече е стигнала до краен предел на отчаянието и болестите в живота си и повече няма да издържи. Опитвам се да й предложа модел за спасение, но тя не го осъзнава и не го приема. Разговорът е конфиденциален и другият приятел не го чува. На сутринта той ни разказва съня си от тая нощ: „Един човек е паднал на дъното на един кладенец и вече ще изъхне от глад и отчаяние. Друг човек му пуска здраво въже отгоре, първият все още има сили да се върже и да го изтеглят, но не го прави - няма доверие.” Този сън е бил образ на съдбата на тази приятелка, иначе изключитело прекрасна и духовна. Хвана рак – и си замина.

ЕТО ОЩЕ ЕДИН СЛУЧАЙ НА ТАЗИ ТЕМА, за който вече съм разказвал някъде във Фейсбука. Преди много години една млада приятелка еврейка ми се обади пожарно по телефона и поиска спешна среща. Вече бе имала опит от предишните ни разговори с категорично добър резултат и затова имаше пълно доверие. Разказа, че „от снощи” за пореден път живее втори живот – т.е. не знае кой поред вече, понеже е била на ръба на смъртта вече много пъти още от малка. Перманентни болници, операции, реанимации, попадане в катастрофи и какво ли още не – живот-кошмар. Правила е и опити за самоубийство и едва са я спасявали. А е прекрасна душа! Този път предишната нощ – на Бъдни вечер – била слязла от таванчето си на долния етаж да поздрави родителите си, и като се върнала, един куршум от стрелбите за празника бил пробил стъклото и се забил в стената на таванчето отсреща. Траекторията му била точно през главата й, ако тя е била останала там. Попита ме отчаяно „докога” - и дали това е еврейска или лична карма, или най-лошата комбинация между двете... Дълбоко, жестоко нещастна и поради перманентни неприятности в работата, с близките, пак с болести и с грубости от страна на хората; а любимият й, с когото ходи вече няколко години, не ще и да чуе за брак... Отговорът беше, че не става дума нито за еврейска, нито за лична карма, а, че тя вече е Ученик и затова няма да я оставят жива, ако не промени живота си коренно. Нейният случай бил точно такъв – „за нагледен пример”. Бяха ни припомнени четирите основни изисквания за Ученика от забавачката на Школата и Небесните Пòлети: човек да не яде месо, да не пуши, да не пие алкохол и да не се докосва до хора без душа. Слава Богу, любмият й се оказа достоен и прекрасен човек с дух и душа, така че четвъртият закон в случая отпадаше. А момичето, от нерви и отчаяние, до този момент не сваляло цигарата от устата, пийвало си по малко вечер за отпускане, ядело си месо, въпреки че чете духовна лиература и знае за всички вреди. Каза се, че ако не престане с тия неща, преследването й от Съдбата ще стане още по-сурово. „Че то няма вече закъде...” – изплака тя, но се замисли.  ЕТО ЕДИН ОТ СУЧАИТЕ, КОГАТО, ПО ВРЕМЕ НА ДЕВЕТА ВИБРАЦИЯ, АКО ЧОВЕК ВЗЕМЕ ТВЪРДО И ОКОНЧАТЕЛНО РЕШЕНИЕ И НЕБЕТО ВИДИ, ЧЕ ЩЕ ГО ИЗПЪЛНИ СЪС СИГУРНОСТ, следствията идват веднага, а не след по-дълъг изпитателен срок.  Обàди ми се още на другия ден: приятелят й й предложил брак. Ожениха се и си родиха деца. Минаха месеци и години, тя от време на време се обаждаше и потвърждаваше, че нещастията са били отрязани като с нож от мига, когато е взела това решение. Не са се повторили повече никога – напротив, последвали дни и години на щастие и благоденствие. Могат да се разкажат още стотици подобни случаи за ефекта на Девета вибрация, вючително и от личния опит, но ако това го направя тук, ще стане цял „роман”...

Затова ще завърша само с още два случая, понеже тази година сондирах няколко души, на които, както при мен, Девета Лична Годишна съвпада с Девета годишна универсална, която важи за цял свят. При нас всичко протича много по-интензивно, тъй като сме в резонанс с планетата. Тия два случая, които взимам напосоки, касаят неудобни неща, но ще ги разкажа. Приятелят, който никога не би казал това другиму, ми призна, че доскоро, откакто се помни, не можел да се откаже от два сериозни недостатъка: вечер и сутрин онанирал, а денем по улиците постоянно гледал в благородните части на жените. Статистически, невероятно много мъже са такива, но този приятел минава за духовен човек и Ученик. Макар и трезвеник и вегетарианец, въпреки че е доста по-млад от мене, тия му два порока бяха дàли вече сини торби под очите му, разгамбен червен нос долу като на пияниците с много черни точки, много диоптри, голямо изтощение и порочен поглед. От мига, в който се сетил, че настоящата година е Девета вбрация и решил да извади тия два „дяволски нокътя” наведнъж и завинаги, а Небето видяло, че ще го направи, този приятел стана неузнаваем само за няколко месеца. Подмлади се невероятно, оздравя, и в няколко области на живота му провървя както никога.

Случаят с приятелката, също доста по-млада, е почти идентичен. Неудобно ми е да го разправям, но стотици хора ми доверяват още по-интимни неща. След като е анонимно, все пак няма проблем да го споделя. Тя също десетилетия наред, още от малка, заменяла любимия си с ръката си, а може и да е премълчала пред мен, че е ползвала и машинка. От мига, когато е осъзнала, че от Космоса всичко се вижда под лупа като на длан и снима на „видео” и нощем, и че това е вид престъпност и свръхегоизъм, защото енергията и проблемът може да се споделят естествено с друг човек, който е също незадоволен и нещастен, а не да се хранят вампири и елементали на пространството, тя решила, че приключва с това нещо завинаги. Понеже случаят е същият (Небето вижда, че решимостта й е диамантена и заден ход при нея няма да има повече никога), още на следващия ден й било дадено нещо прекрасно, за което била мечтала цял живот, а до този момент са й го взимали под носа десетилетия наред. Следващите дни също потекли с лавина от щастия и блага – това не престава и до днес. Но имаше и един тежък инцидент с нея, който не отговаряше по никакъв начин на тази серия от шасове и подаръци от Небето. Запита защо. Анализът показа, че тя ползва ръката си, даже и когато е с любимия си. Не че е голям грях, Небето никого не съди за нищо, но така хората отново оставят отворена врата за вампирите и елементалите, които се тълпят при проливане кръв или на интимна енергия навън, без 100-процентова затворена обмяна между двама души от двата пола по естествен начин. Това, че е престанала да го прави когато е сама, не решава проблема, понеже тълпите от адски същества и елементали продължават да ходят след мъжете и жените от тоя тип дори по улицата и правят всякакви поразии. На ясновидците се дава картина какво представляват такива жени и мъже, когато хората от другия пол се вглеждат в „ефектните” им части... Около последните има лиги, димове, миазми и цели тълпи от кървавочервени мастурбиращи същества, които не бдят само над леглото на жертвата, но и ходят с нея навсякъде, правейки цели опашки от воня и нисш астрал с десетки и стотици метри след тях и дори стотици километри, когато пътуват. Мине ли човек през такава „опашка”, не знае откъде ще му дойде сривът или болестта. Енергия, която не се върти между двама души от двата пола по естествен начин 100% без утечки, е инфекциозно гнездо за астрални бацили и вируси, за смукачи. Това изменя и формата на устните, и мястото между очите и под очите, и носа, и тялото, и нрава, и други неща в поведението. Като й бе обяснено и това, тази приятелка се замисли много сериозно. Очакват се последствията, в зависимост от нейното решение и нейната воля. Нали напоследък узнахме, че първият и най-главен синоним на Бога е думата „мога”?...

Тук няма да се разглеждат случаите на интимни пародии на живот между несъвместими индивиди от различни еволюции. При тях, дори и при нормален наглед плътски контакт без участието на допълнителни фактори, също се трупат вампири и върколаци, понеже енергииите им не се въртят нормално. Има сериозни утечки също както при горните случаи, дори и двойката да е семейство или дългогодишни верни и външно морални партньори. Това е, понеже в повечето случаи едният или и двамата си служат с половата фантазия, че в момента са с друг човек. Разликата между това нещо и самотната „радост” е нулева и е също неетична и опасна: извършва се дистанционно черна сексуална магия върху друг човек надалече, който не подозира нищо.

СЪДЪРЖАНИЕ
/