Книга 11


21.VІІ.124(1988)г.
София-Изгрев


КОТЕШКИЯТ МАРШ И ЕВРОДОРОВИЯТ КЛАС


 Друго си е с дресьор вкъщи (има какво да ядеш...).
 Пък и “дресьор” значи “обличащ” – и дрехи ще си имаш, като корепетитора на тази снимка...

13,04 – 16,06ч.
          Времето настава, ала още имате проблеми с участниците. В бъдеще, когато човечеството ще развие интелекта и сърцето си и ще има култура, инициативите на неоорфическия клас, който наричам още “евродоров” ( Евридика + Родопа + Орфей) или “мармагиисов” (Мария Кротката + Мария Магдалина + Иисус), ще се разпространяват мигновено. Устно или ръкописно (никакви печатащи или вълнови устройства), всяко начинание на Елма ще се оповестява начаса по цялата вселена. Това става и сега, но на вашата Земя малцина го възприемат, а за прилагане – във вас Ми е надеждата.
          В досега оформения състав има не само количествени, но и качествени пробойни. Само две двойки отговарят във висока степен на изискванията. Август, с изключение на съборните дни, не е подходящ тази година за орфически тайнства. През него се пускат на свобода съществата от Морето от Азове и егоизмът, подлостите, пречките, малшансовете и катастрофите отново ще се надигнат. Вие бихте могли да ги понамалите, ако успеете да оформите групата. В бъдеще, само дума като кажа, веднага ще я изпълнят не една, а хиляди тройки, петици, шестици, осмици, деветорки, 12-орки!
Сега ви давам най-елементарното староорфическо упражнение, нещо като началните упражнения на Байер или свирене на Котешкия марш с един пръст... Ала и за това не сте готови: едни още коригират Божественото, други попушват, трети се тъпчат с яйца или месо, а четвърти са се загрижили за “морала”... Ето, по двойки съм ви поканил – това е “Котешкият марш”... В цялата ултравселена няма нито едно същество, което да не е голо, а някои от вас не смеят да преплуват едно езеро, и то късно вечер, без да свалят всичките си фереджета....
          Ала, ако сте си пипнали някого в мрежата и ви е сигурен домашен аргатин и чучело за словесно боксиране, помийна яма на ревността и злобата ви – това вече е “морално”...
          Добре че имам ученици и приятели по други места, които ме чуват – и добре Ме чуват! Освен че Ме чуват, те Ме и слушат, а като слушат – изпълняват. И то не като вас – робите на родовите и обществените забрани и заповеди, - а изпълняват, слушайки душата си. У Мене няма нищо насилствено; тия диктувания сега, които ви давам като патерици, са една пародия – в културните човечества импулсът иде еновременно у мнозина и те се събират в нужното време и на нужното място без никакви външни уговорки. И извършват действото спонтанно, тъй както работят органите на вашето тяло, тъй, както дишате. А вие трябва всичко сами да премислите... Преценявате кого? – Баща си, Който ви е създал! И накрая, след кандърма, едно приемате, друго отхвърляте, трето прекроите по старата мода... Ако можете да видите как вашият морал и вашият скептицизъм крачат като шарените гащи на циркаджията с два различни крачола, щяхте да се изпопревиете от смях, като алохимите. Виж, херувимите не се смеят на тия неща, те ви се смеят за друго. Херувимите обаче ще имат да слизат на Земята, за да изпробват на гърба си теориите си за морала.

         
Сега, препоръчвам да предложите и на С. – туй е една поправителна сесия. Тя има всички данни да бъде един нов човек, но – опитайте, да видим звънти ли вече динята. Тя да си повика приятел – веднага ще дойде. Той е отдавна готов за Новото. Па има и още двама-трима измежду вас, които могат да бъдат неин партньор на онова езеро.
          Опитайте и с П. и Б.; с В. и М; сондирайте и М.М. и Ю.П. (ако имат предвид с кой да дойдат).
          Аз зная, че като дойдат руснаците, проблеми няма да има – те са Мои почти всички. Онуй, дето ви го казах преди войната, че в Русия 10 милиона са масони и 10  от Бялото Братство, вече не са еднакво число – Белите Братя са много повече. Работата е в това, че искам в първите евродорови класове да има само българи. Българите сте инат, твърди глави. Нали знаете колко се вари шопска глава? - Турите я с един камък в тенджерата, и като омекне камъкът, варите шопската глава още три дена...
          Та и ако Аз успея да ви накарам да уврите - поне 9 души българи, – поне Котешкия марш с един пръст да изсвирите правилно, после ще дойдат от цял свят интелигентни хора. И триа ще има, и квартети, и секстети, и цели оркестри.
          А за благото, за наградата, да не говорим. Моите приятели от Агарта, от Шамбала, само това чакат – да почнете веднъж. Ще ви разтворят всичките си библиотеки, всичките си видеотеки и пр. Моите летци вече слизат и контактуват с някои от вас, които не са циници и не отблъскват Любовта, Мъдростта, Истината.
          Ако ви кажа, че за едно изпълнено упражнение може да ви повозя на “летяща чиния” или да ви телепортирам замалко на райска планета, ще се съблечете голи и с Квазимодо билям - и хоро ще играете!.. Понеже сте още синове на Сатаната, затова! За вас ябълката на грехопадението – познанието на нещата, които не са Любов - все още е по-голям стимул, отколкото самата Любов. Търговци сте: “Ще омекна, ама за да ме повозят из космоса; да получа някое източно самадхи...”

          А Любовта трябва да е награда сама за себе си.

23.VІІ.124(1988)г. 

            Отваряне напосоки на тома  “Който дойде при Мене”, във връзка с инициативата.

            Отляво: “Заради избраните, онези дни ще се съкратят. - “Кои са избраните? – Това са умните хора. Когато умният човек дойде в къщата ви, веднага ще съкрати страданията ви.”

            Отдясно: “Ние построихме железница. Ще ми бъде приятно да бъдете първия пътник, който ще пътува с нея. Само това искам, вие да минете пръв по новопостроената железница.”

СЪДЪРЖАНИЕ
/