Книга 11
  

3.VІІ.124(1988)г.
София-Изгрев


АПОСТОЛИ И ЕПОХИ

18,40ч.

  - Защо Тома е близнак?

              (Отговаря духът на самият апостол Тома):
            - Аз съм близнак по плът, ала това не е най-съ­щественото, макар и израз на духовното. Самият факт, че отговарям за познанието на тази земя, ме прави близнак по дух. Така че Учителят не случайно се е спрял на апостоли-овчари, апостоли-земеделци, апостоли-рибари… Апостол-близнак означава не само познание, но и общуване. Близнаците са юнаците на братството, а Христос ми възложи и тая задача - да организирам обществото през вековете.

   Тук вече продължава Елма:

- Филип само отчасти работи с конкретното познание, понеже е от клона на мъдреците – съчетават небесното със земното познание. Само че за Филипа ще ви говоря друг път. Предпочитам да имате в ръце Евангелието и да тълкувам според конкретните текстове, според пророци и апостоли. А за Филип - по-нататък, понеже му възлагам особена мисия, и тя е свързана с неговата бъдеща мисия във Филаделфия (тук не е ясно дали в случая става дума за Русия или за американския град с това име).
Посланието Ми към Лаодокия – една от Христо­вите църкви в миналото - се отнася за цялата Лаодокийска Школа през вековете, а сега - за цяла Аме­рика. Ако вземете Евангелието, ще видите там и трéската за злато, и начина, по който американците трябва да я преодолеят, за да станат основа на седмата раса.
            - Дали шестата раса не е свързана с Филадел­фийската църква, а  петата – със  Сардийската?
          - Сардия е краят на петата и началото на шес­тата раса, понеже “църквите” са входни врати. Туй значи “църква” – “входна врата”. Значи, че (Сарди и Филаделфия) са врати от петата към шестата, и от шестата - към седмата. Но Сардийс­ката сега наистина е Братството в Сердика (София), и то ще мине в един синтез между руснаци и американци; а Лаодокийската очаквасветящата раса.

Коментар: Ръкописният оригинал на това осияние е генерално сгрешен, по причини, които трудно могат да се обяснят. Затова той никога не трябва да се има предвид. Защо е станало това – неизвестно. Някои приятели, имащи достъп до архивите, ще забележат тази разлика и с право ще питат: “Защо тук е изменено?” Че настоящият текст (19.5.2009 г., 22:38:30) е координиран с Елма и лично редактиран от Него, оставяме на вярата на приятелите. Всички знаят, че едно и също осияние, продиктувано първоначално от Него, в различни времена се променя и допълня пак от Него, но всеки вариант си остава верен за себе си – Слово е. В сегашния случай обаче има нещо, което би могло да ни разтревоживъзможно ли е оригинал да бъде грешен? – Възможно е, има такива случаи, открили сме две или три сгрешени думи. Тогава Елма пробва дали е будно съзнанието ни - като всеки добър Учител – и допуска съзнателна грешка; или дава дезинформация по други причини. Знаем го като принцип, имаме и два-три идентифицирани такива случая, за които Той е дал обширни обяснения.
 Но в случая с “Апостоли и епохи”  има и друга възможна причина - разсейването на приемащия поради смъртна преумора. Има и други осияния от Елма, приети при такива обстоятелства (например, на волана на тролея, при най-гъсто и тежко градско движение). Но ние сме сигурни, че и тогава Словото е автентично. Има обаче един случай, когато Елма прекъсва диктуването и критикува единатора, че се опитва да води мисълта Му, както се дърпа с въже добитък… Мислехме, че това е един-единствен случай, но сега допускаме, че такова нещо може да е станало и с ръкописа на това осияние. То е диктувано на приятел и е с неговия почерк, но преумората на п. може да си е казала думата. Целият проблем е, че в него Филаделфийската църква от Евангелието се свързва с Америка, а не с Русия и славянството. Във всички останали осияния на тази тема, Филаделфийската църква и епоха се свързва с Русия по принцип и Русия в 21 век, а Лаодокийската – с Америка въобще и Америка още по-късно. Тази грешка тук е коригирана и в настоящия текст съответствията са верни. В някои пунктове те съвпадат с трактовките на Рудолф Щайнер и Влад Пашов  (Щайнер идентифицира “Сардийската Църква” от Евангелието с някакво духовно движение днес в Средиземноморския и Черноморския район, а Влад Пашов твърди, че това е Братството на Учителя в България през 20 век.)
        Тук може да се допълни, че ап.Филип от Новия Завет, според думи на Елма, се преражда като Питагор и Рудолф Щайнер, а днес е в България. Дали е изцяло той или е една от неговите проекции, това е друг въпрос. Днес великите духове се раждат в много тела. Както казваме и друг път, идентифицирането на някои приятели и познати с велики личности в миналото, което виждаме и в Новото Слово след 1972 г., няма нищо общо с обикновената мания на тази тема. Приемаме абсолютната истинност на всичко, което ни диктува Елма. Това е логично и по друга причина: Учителят Беинса Дуно до 1945г. постоянно говори, че сега в света, особено в славянството и в България, са се родили и се раждат в плът  всички велики пророци, апостоли и гении на всички векове, поради приключването на една голяма прецесийна епоха (“Скончанието на Века”). Нещо повече – раждат се като хора и хиляди висши същества, които идват, заедно с напредналите човеци, да помогнат на този процес и на преминаването ни в Шестата Раса, в новата Вселена. Скромността е първооснова, но трябва да разбираме този процес и да се оглеждаме – “индиговите деца” са неоспоримо доказателство (б.п.)Св.ап. Филип

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.