Книга 33


11.V.137
Пловдив

ПРОСЯЦИ С УЧИТЕЛЯ


Словото не се нуждае от стотинка, коричка хляб или керемида над главата, понеже То е най-богатото на света. То влиза в просяците и играе ролята на просяк с единствената цел да ни помоли със сълзи на очи да отделяме по 10 минути на ден да Го четем и изучаваме, по 5 минути – да правим опити да Го прилагаме; поне веднъж в живота си за един час – да го живеем. В това, всъщност, се състои Молитвата на Бога.

            Днес дойде импулс да се разкаже за проблемите и събитията през изминалите дни, концентрирани учебно по най-нагледен начин във вчерашния ден. Във връзка с теми, които не е деликатно да се дискутират конкретно, за да не бъдат засегнати любими приятели, пак отворихме няколко тома с беседи от Учителя. По преките и точни отговори може да стане ясно какви въпроси са ни вълнували.
            От книгата "Приказно поточе" с избрани приказки и примери от Учителя (АлфаДар 2000) вчера се падна въпросителното заглавие "Кой сготви яденето?". То съвпадна с разговорите ни за това, кой и как приготвя някои вносни храни и лекарства. Припомнихме си, че яденето, за разлика от храненето, произлиза от думата "яд" (отрова); а тия дни, наред с продуктите, предлагани от много опитни и предани приятели, ни бяха рекламирани и такива с непроверен ефект. Затова се наложи консултация с Най-Високата Инстанция и Тя даде незабавни отговори, но наша задача е да с ориентираме точно за кои фирми важи тя. Това бе нужно, понеже не изключваме напълно да има вносни храни и добавки с благоприятен ефект - дори за хора с български и славянски чакри, независимо от расата им, от цвета на кожата. Видяхме в Интернет, че една уникална система лекува повече от 120 болести, но някои от опонентите считат, че не е изключен и обратен ефект с течение на времето, понеже не са минали достатъчно години. Тук не конкретизираме за кои продукти точно става дума, защото се срещнахме с дистрибутори на повече от 4 фирми. Затова оставяме на интуицията на всички да почувстват какво иска да ни каже Този, за Когото няма тайни.
            Тия наши вълнения са предизвикани от мощното въздействие на мрежовия маркетинг върху едни най-близки приятели, на които е внушено да станат дистрибутори, но питат дали това не е грях.
            Днес, отваряйки същата книжка със същия въпрос, десният палец се падна на един случай от живота на Учителя със заглавие "ИЗЛЕЗ ОТ МРЕЖАТА!". Не знаем дали един Велик Учител може да отрича изцяло предимствата на интернет-бизнеса и мрежовия маркетинг. С тях днес се занимават много духовни приятели и християни и даже последователи на Учителя, но отговорът бе забележителен. На нас остава да решим дали ни предупреждава по принцип - или само за строго определени фирми и системи. Ето целия текст:

        "Един ден бях край брега на морето и гледах как няколко рибари теглят една голяма мрежа. Всички дърпаха, мъчеха се, докато най-после изтеглиха мрежата на брега, пълна с кефали. Един от тях тури халка на мрежата и я затвори. Обаче в това време няколко кефала излязоха от мрежата и скочиха отново във водата. И рибарите са хитри, но и рибите не падат по-долу от тях... Те си казват: "Не искаме да останем в тоя конус. Тук ще си изгубим свободата, а на нас ни е по-приятно да живеем на свобода, във водата." В мрежата останаха едва десетина риби...
        Казвам: и лошите хора си служат с мрежи, както рибарите. Като хвърлят няколко пъти мрежата във водата, напълнят я с праведни хора, които, щом дойдат до брега, започват отново да скачат в широкото море на свобода. Следователно, като се натъкнеш на някакво изпитание, постъпù като рибата: щом дойдеш на края на брега, излез от мрежата - и право във водата!" (стр.111-112)

            Ние се запитахме: защо точно "кефали"?.. Не идва ли това от думата "глава"? Хората с мрежите днес ловят именно глави, мозъци - атакуват ни с всички средства първо да ни убедят, като същевременно изтъкват опасностите от всички други системи и вери извън тяхната. Ако си поиграем на думи, може да се окаже, че някои духовни хора действат като "микроцефали" или "макроцефали", хващайки се на въдиците на корумпирани или невежи проповедници и търговци... На духовни авторитети, самодейци и лечители, които нямат никакво понятие за верски, етнически и индивидуални чакри и меридиани. А в приведения пример Учителят нацелва с точни думи не само главите ни, но и типа на мрежата: конус. Какво е конусът, освен пирамида?... Ако говорим за конус надолу с главата, то "рибите", които са на върха, защото са се хванали първи и са се нагълтали с най-много народни пари, имат най-малък шанс да се измъкнат... Не бива да сме крайни, но съществува и такъв аспект. Някои твърдят, че това важи за всички случаи, но ние още изследваме проблема. Не бива да се изключва възможността Бог да работи и с някои от най-добрите светски системи, както стана ясно от последното осияние на тази тема. Затова не фанатизмът или някакъв канон, а изпълнението на волята Божия във всеки конкретен момент и при всеки отделен случай би трябвало да е нашият критерий. Въпросът е да сме сигурни дали това е Неговият Глас - или манипулация на нечие подсъзнание или на духовете.
            При отварянето на втора книга не се даде отговор и трите пъти. Сигурно това е станало с учебна цел - да добием ново познание защо от книгите на един най-напреднал ученик на Учителя доскоро сме получавали неизменно точни отговори при запитване и отваряне, а сега - нито ред. Определени промени в поведението на даден ученик и автор - грубост, несправедливост и заплахи, които не подобават на високия му духовен ранг - стават причина да секне Присъствието в продуктите му. Дано в случая това да е временно. Ние обаче продължаваме да уважаваме и обичаме тази любима душа.
            Генерална сентенция за всичките ни проблеми и случаи във връзка с вносните продукти и учения се падна при спонтанното отваряне на книгата "Дневник на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов)" (Дар-Логос1999):

             "Не гледай на света, не се увличай в неговите учения - те са горчива измама. Слушай думите на Моя свят Дух и давай внимание на Неговите поучения. Светът, при всичкото си съпротивление, ще бъде победен от силата Ми! Всичко е вече готово. И Моето Слово, което иде, ще стори Моята воля! Ще запали духа си и не ще угасне. Този народ, който ти обитаваш, ще се съвземе духом, ще порасте, защото имам да сторя с него това, що ти обещах. Ще го повдигна с Моята сила, ще го укрепя с Моя Дух! Той ще стане един измежду първите помежду многото. Във всичките му пътища ще му съдействам и ще го повиша, за да познаят, че Аз съм Господ. Моето Слово ще ти е помощ и ще ти каже всичко, което има да им кажеш в Моето върховно име, което ще бъде знамето на Моята правда. Всички до един ще слушат, което ще им кажеш - това ще го познаят, защото Аз съм с тебе: Този, Който ходи, твоят благ Господ, Който всички поддържам заради името на Своята благост. Аз ще благословя този твой народ, те ще те познаят отнине, че ти си им ангел-хранител и Бог и Господ Спасител. В теб ще процъфтят като утринен цвят! Сега скоро Аз ще им проговоря чрез твоите уста и ще направя сърцата им да се надяват на тебе и да гледат към тебе за помощ. Ще те потърсят с всичкото си сърце и ще те намерят. Няма да има лутания в мрака и тъмнината.
        Тия думи, които диктувам, са верни. Аз сам ще ги заверя пред твоето лице. Невъзможните неща ще станат възможни и невероятните – вероятни.
        Духът на този народ се колебае, съмнява се - и в неверието си се труди да осуети Моето намерение. Силите адови се състезават с Мене и Ми противостоят в пътя, но ще познаят, че не е лесно да се стои против Моята воля, против Моята необорима сила, която нося скрита в Себе Си за този ден. Не е позволено някой да се състезава и противи на своя Създател! Не, нека опитат всички силите си и ще се научат, че няма друг път изходен, освен този, който съм положил пред всички. Аз ида! И нека станат, ако желаят, всички, и нека се опитат, ако искат, да Ме спрат - и ще познаят дали думите Ми са верни или не! Застани - и ще им кажа последното Слово Мое, което всичко ще реши.
        Пази думите на завета Ми - те са святи, защото са излезли от Моята уста, от Моя благ Дух. Аз съм Господ твой - Този, Който пострадах за всички, името Ми знаеш. Аз съм син на Мирà, Син Человеческий. Моята душа е една и неразделима с теб.
        Дерзай!"
19.II.1900г.

          Очевидно е колко жалки са били снощи нашите "кефали", след като сме поискали да ни отговори "конкретно" за вносните стоки, които ни предлагат, а всъщност цитираните думи от Неговия изумителен Дневник съдържат всичко в себе си!... И Той бе така добър и търпелив да се съгласи да ни отговори конкретно (т."Кротките", изд."Всемир"1996):

I отваряне:

            "Това са хипнотични състояния. Извадете тръна - и туй състояние ще мине. Представете си, че се молите и някой дойде и ви пришепне: "Днес имате да плащате една пòлица от десет хиляди лева. Ако не ги платите - на смърт!"... Вие веднага се спирате, трепнете и казвате: "Как ще я изплатя?..." - Ами че вие сте на аудиенция с Бога, а мислите как ще я изплатите!... Ушите ви трябва да бъдат запушени, макар и сто такива полици да имате. То е едно изпитание за вас." (стр.116, беседа "Какво ще срещне ученикът на пътя. Правила и мерки за избягване на всички погрешки" от 17.VIII.1922г.)

            Даже само заглавието на тази беседа да ни се беше паднало, пак беше предостатъчно... Непосредствено преди искането на тези отговори си говорихме за становището на един човек, който ни бе пратен изневиделица точно в този момент в този град и когото последователите му наричат "гуру". Той каза, че някои от въпросните вносни продукти са радиоактивни и че наистина те действат рязко оздравяващо, но след 8 години щели да разнебитят клиентите си безнадеждно – нямало никакво средство за противодeйствие. Цитираха се статии против тях със заглавия като "Бомба със закъснител" и се разказа какво е станало с авторите им, като бяхме предупредени от "гуруто" да не казваме името му в никакъв случай. Сериозно се поколебахме дали да вместим настоящата бележка тука, но надделя любовта към истината, независимо от възможните последствия. Всичко е възможно – всеки лечител и всяка фирма фабрикува най-лоши слухове за конкурентите си... Но всеки отговаря за думите си първо пред Бога. Не изпитваме никакво неудобство пред хората, които ни предлагат подобно участие, тъй като имахме още 4 ясни предупреждения в този дух през същия ден, за което бяхме предупредени от Диктуващия предварително. От известно време Той се намесва - понякога драстично, - когато се касае за живота или душите на хората. Опитът, който имаме, както и смъртните случаи при неизпълнение, изключват неудобство пред когото и да е било.

             От дясната страна на същата книга се падна дословно следното:

             "Искаш ли на края на живота си да фалираш?!"


II отваряне (Понеже един от главните ни мотиви да търсим помощ от чужбина е да се подмладим с външни средства...):

         "Вие в Бялото Братство трябва да знаете онова изкуство на подмладяване. Човек може тъй лесно да се подмлади, както да подмлади къщата си или градината си със своите дръвчета! Туй, което за нас съставя мъчнотия, за Белите Братя е тъй естествено - те постоянно се подмладяват, постоянно са млади там. (стр.168-169, беседа "Приложение" от 21.VI.1923г.)

            Това бе следващото най-точно подсказване: ако прилагаме идеите и методите на Новото Българско Учение, здравето и подмладяването ни са гарантирани без никакви вносни средства.


III отваряне (най-конкретен отговор, щом толкова настояваме...):

        "Лекуване с лекарства - това не е лекуване. Това е упражнение. Лекуване е: "Стани и ходи!" (стр.186, беседа "Основният закон на съзнателния живот" от 9.09.1923г.)

            Както бе казано по-горе, в последния миг преди лягане снощи бяхме предупредени, че Той ще ни даде на следващия ден още 4 знака за най-конкретно заверяване на думите Си.

            От сутринта на 11 май се случиха следните неща:

            1. Падна се още една мисъл от Него, пряко свързана с проблема ни, и по-точно с основния ни въпрос тия дни и през последните години и месеци: християнство ли е продаването на здраве, надежди и идеи; християни ли са продавачите от запад и техните дистрибутори, които претендират, че са такива, а не действат като Христа и налагат адската идеология и практика на обогатяването на най-първите в мрежата и страха за утрешния ден, лъжейки новите участници, че и те ще спечелят.
            Тук ще разкажа един пресен случай със "спонсора" на едного от нас в една от тия мрежови пирамиди. Да се чуди човек с какъв акъл сме се хващали! По-късно разбрахме, че това не е било от глупост – Нашият човек е провел някакви Свои маневри по този начин. Това е обяснено другаде. В пирамидите най-наглото понятие е думата "спонсор" – не те спонсорира нито с цент, но ти се представя като благодетел. Въпросният "спонсор" от Америка – хайде, ще призная, че рибката бях аз – се представяше за влиятелен пастор на една евангелска църква. Зарибил бил енориашите си не само духовно, но и мрежово: повечето от тях били вече в пирамидата му под него и печелели луди пари. Сам той със съпругата си в момента печелели всеки по няколко хиляди долара седмично! Хич не е изключено, понеже познаваме такива случаи и у нас – важното е да си от първите и да се хванат много риби. Като прочетох, че тоя пастор е от "нашите" (от конгрешанската протестантска църква, в която съм израсъл от малък заедно с целия род на баща ми), аз му написах сантиментален имейл, че съм от същото стадо. Че дядо ми е бил първият протестантски проповедник в Дойран, ръкоположен от самия Хаскел, че е дал злато за реставрирането на черквата на "Солунска" след бомбите на братята-евангелисти от САЩ и Англия; че баща ми също е проповядвал от амвона; че любимата ни песен беше "Дом бащин е Небето нам" (с мелодията на "Елхови лес"...). Обясних му между другото, че радостта ми от запознанството ни ще си остане само духовна, тъй като в тая пирамида искаха да пращаме по 25% седмично, а в България банките искат 50$, за да изпратиш дори само един... Та попитах пастора наивно не може ли в името на Христа и на Църквата той да внася поне един месец тия вноски от мое име, от което самият той ще има сметка, понеже веднага след това ще почна да му "снасям", като направя мрежа под себе си... Изглеждаше ми съвсем логично, особено при тия негови грамадни печалби – бълха да го ухапе... Това съм го правил и друг път, когато получавам съобщение от някого, че съм бил спечелил един милион долара... Естествено, като им задам такъв въпрос, "спонсорите" повече не се обаждат...

             "Аз съм видял милиони планове. Целият пъкъл все с планове е пълен. Мислите ли да правите нещо, само кажете: "Господи, ела ми на помощ!" И когато вашата градина израсте и даде плодове, викнете всички ваши приятели и им кажете: "Яжте, пийте и веселете се!" Само тогава Господ ще ви благослови. Това е то, християнството!" (т."Сила и живот"-I, Хел98, стр.185, б."Страхът" от 19.10.1914г.)

            Ние не познаваме нито един християнин или роднина и приятел, отишъл на запад, който да е поканил приятелите си в своята градина, след като се е "оправил" в живота. Изпращат само поздравителни картички за Коледа и Великден – и то ако не са ни забравили завинаги.

И на такива ние се хващаме в мрежите!

            2. Второто обещано заверяване на думите Му бе попадането на цитираната по-горе случка от живота Му със заглавие "ИЗЛЕЗ ОТ МРЕЖАТА!".

            3. Третият случай. Една приятелка от друг град звъни по телефона и иска да се срещнем. Още не знае нищо за проблемите ни. Случаят е типичен. Небето постоянно инспирира ситуации в различни селища да се устрои и поддържа поне една база на Словото. Досега такава работи задоволително само на едно място, с личните усилия само на един предан човек. Такъв опит бе направен от Небето и с въпросната приятелка, но по определени причини това не можа да стане.

            Домът на ученика от Специалния Клас трябва да е денонощно достъпен и отворен за Работа - 24 часа в денонощието и до края на живота му на Земята! Ако става дума за такъв ученик, Небето не приема абсолютно никакви причини и мотиви това да не може да стане, даже когато се грижим за най-близките. Всички останали са само оглашени или посетители на Неделните беседи или най-много на Общия Клас. А в дом на ученик от Специалния Клас трябва да има условия за връзка с целия свят и за приемане на пациенти с неограничен дебит, включително с преспиване. Никога и поради никакви обстоятелства работата в такъв дом не бива да се прекъсва нито за секунда, даже и да падат бомби. Последните две изисквания не са удовлетворени досега никъде.

            При първото позвъняване на приятелката ù бе казано, че едно "пиленце" не позволява този път да се срещнем. То не иска да обясни причините, въпреки че на мен ми са ясни. Веднага след това тя звъни втори път и разказва, че досегашните ù лутания и отклонения от Школата и от Полетите се дължат на любовта ù към източните бойни изкуства и връзката ù с човек, който я обучава в това и лекува болките в гърба и кръста ù по техни методи. Домът ù е пълен с образи и книги на най-различни авторитети и гурувци. Това е прекрасно за оглашени, но не става и за ученици от Неделния Клас. Приятелката каза, че наскоро ненадейно е чула ясно гласа на Учителя, Който ù обяснил, че тя прави голямо забавяне в еволюцията си и много заобикòлен завой. Че има много по-директни и истински средства. На въпроса ù какви, отговорил: "Любовта!". Тя за пръв път осъзнала така ясно, че става дума за любовта към всички и за всеотдайната любов.


Всички ние просим за вниманието на хората към Словото, а самото То проси за децата и майките –
ангелите, въплътени на Земята.

            Считаме, че това е следващата намеса на Учителя от обещаните четири, тъй като тя попълва дискусиите ни по проблема за чуждите учения и техники за лечение и самоусъвършенстване.

            4.Четвъртото свидетелство бе съвършено неочакваната среща с приятел-лечител, с когото не сме се виждали от години и се познаваме от друг град. Той потвърди думите на "гуруто", че някои фирми отмъщават даже със смърт, ако някой разколебава клиентелата им. Даде допълнителни сведения, които ни карат да бъдем още по-внимателни.

            Тук може да се разкаже и за темата на Школното занятие тази нощ. Говорù се с нагледни примери за Първо Пентагрално Посвещение. Учениците с Първия Лъч стоят много по-високо от всички земни учени, гении, лечители и светии и имат физиогномични и френологични данни за:

          1. Разпознаване на Словото на Бога и безусловна вяра в Него. Поставянето му на първо място измежду всички останали учения и тотално съобразяване именно с неговите съвети и методи;

           2. Спасяване и съхраняване на Словото - ако потрябва и с цената на живота си (справка - първите християни и богомилите);

          3. Изучаване на Словото в 95% от времето за духовни и интелектуални проучвания;

          4. Обработване на Словото;

           5. Разпространяване на Словото.

           Всички, които отделят повече време и усилия за други неща, имат съответните френологични и физиогномични белези и съответните болести и деформации. Затова Небето не разчита на тях. Изяснено бе детайлно - с филми и диагнози от живота на много познати и непознати - какви точно са тези белези и болести. Ученикът от Първи Ранг е в отклонение, когато се увлече по хора и идеи извън Словото Божие и почне да си губи времето с тях.

            В предутринния Школен Час бе извършен Седемгодишен Преговор. Съучениците си поговориха за названията, функциите и механизмите на получаване на небесните есенции и субстанции, които се произвеждат верижно една от друга, ако посветеният спазва Програмата на Школата. Събуждането и ставането в 1 ч. след полунощ подпалва съответния олтар и престол (видове нови чакри) и активира съответната жлеза. Пълната тишина и мълчание и несъприкосновението с вода до самия изгрев възбужда съответната чакра и жлеза на ученика, само ако е протекла психохимичната реакция с хормона на предишната. Това става, ако човек е заспал най-късно до 20 ч. предишната вечер и станал в 1 ч. през нощта, след което е изършил необходимите школни процедури.
            Но дори тишината и мълчанието са безсилни, ако ученикът не е вървял навън и нагоре след 3 ч. през нощта и не е наблюдавал най-ранното развиделяване на изток. Освен това, едно посрещане на слънчевия изгрев без перфектни концентрации и медитации върху строго определени звезди, върху Урановата виделина сутрин и Нептуновата зора поне един час до изгрева, изключват подпалването на трилионолистника чрез първия слънчев алохим (фотон) през очите при подаването на слънцето. Спират и съзерцаването и осъзнаването на индивидуалната програма за деня, която се вижда в диска му. Без последователно активирана изгревна чакра и хормон (сератонина), всякакви молитви и паневритмии след това са почти безполезни и помагат само на физическото здраве, при това отчасти. Без нормално активиране на молитвения и паневритмичния престол и олтар в човека чрез цялата тази верижна реакция от момента на заспиването и ранното събуждане без будилник, не може да става и дума за славянско и българско активиране (независимо от кръвната националност) на Райските Престоли, Олтари и Двери (Пейната и Градинната чакри и Чакрата на Милването и Нежността). При това положение, възрастването на семена до възрастни растения и плодове за броени минути става невъзможно и ученикът бива изгонен от Рая - трябва да отглежда растения чрез оране и копане и плебейско поливане и плевене, които отравят продукцията и връщат ученика да повтаря цикъла в Специалния, Общия и Неделния клас. Неверижно подпалени и активирани Райски Чакри (от 8 до 10ч. сутринта) не могат да оплодят следващите - на Обмяната с Человеци (хора с монада) - в астрологическите часове, съответни на общия период от 10 до 12 ч. Едва тогава почва да действа истинската прана, понеже всички останали лъчения и секреции от чакрите до 10 ч. произвеждат само салма, лоринор, орландиум и други космични есенции, които не са свързани с Обмяната на Съществата. При това положение Престолът на Селена от 12 до 14 ч. не може да възбуди генерално яснофизата и съответно великия стремеж за създаване на Дом на Словото, Делото и Живота. Затова енергията се плъзва по повърхността, рикоширайки в мисъл и нужда за поддържане на плебейски дом и семейство в кармични условия (с несродни души или хора без искра Божия). Понятието и жаждата за Преданост към Равни и Безсмъртни и живот именно с тях, по принципа на Тройния Ритъм и Тройновселенските Токове, в такъв случай не може да се зароди, защото реакцията не е била верижна и не е имало контакт с НКЕ (Неличната Космична Енергия).
            Така и останалите центрове, паралели и меридиани остават неосветени и неоплодени, особено когато в нужното време и в нужния човешки състав не е функционирало Слово Божие. То пробужда и поддържа специална нервна система на Словото, която изсъхва без Него и човек скоро става езичник, продавач, религиозен фанатик или интелектуалец - обикновен космичен дегенерат. Той започва да купува и продава без никакви скрупули и задръжки и вниманието му се отплесва по учения и реклами от човешки характер – създадени от смъртни хора. Той е склонен да си помисли, че един Миров Учител не е дал съвършено конкретни стотици и хиляди идеи и методи за следващите 4000, 5000 или 6000 години. Затова, за да запълни "пропуска" Му, Го слага към архив и почва да тича по вносни лектори, проповедници, гении, светии и гурувци, които са по-ниско от Първо Ученическо Посвещение и имат съответен череп, съответно лице и тяло. Ако е с чепат характер, преизпълнен със самоммнение и своеглавие, не си дава труд да изучава Словото и методите на Бога, а си съчинява собствени. Това не е лошо и даже е желателно – истинският баща и учител се радват на самоинициативите, обаче в това време съучениците на такива са преминали от забавачката в първи клас.
             Дали ще е безопасно да чуем още нещо от Баща ни и Майка ни по тези въпроси, без опасност от нови "контрибуции"?... От Тях ли именно бяхме насочени напоследък към тия човешки мрежи и системи за разрешаване на икономическите ни проблеми? Ние се заехме - въпреки всичко, което знаем за мотивите и произхода им и за хищническите им резултати; въпреки опита и абсолютния приоритет на Пентагралната Каса в космическата "ликономика" от незапомнени времена?...

10,38ч.
 - И това сте разбрали неправилно. Ако карам смирените да влизат в нужници колкото може по-надълбоко, то не е за да разреша "икономическите им проблеми", а за да се спасят души с искра Божия. Даже и души с монада, т.е. еднина, живеят в нуждници [диктува го с "д"] - внушават си, че имат нужда от нещо... Занимават се с "икономика" - четкат и лъскат в мисълта си иконите, които са дело на Дявола. Парите и лекарствата са негови икони - едни от най-лъскавите. И религиозни, и пълни безбожници им се кланят до земята! Мисълта за печалби не смъква горката печал и тревога от лицата им, а измислените нужди ги държат в нужниците им до шията или даже с главите надолу... Затуй богове и ангели ви заобикалят отдалече, но Учители и милосердни Братя и Сестри Божии неизменно плуват в червейчетата, заедно с вас. Те не са потребители и "нуждаещи се" – нямат нужда да живеят в нужници като планетата ви, но са сред вас, за да не потънете окончателно. Да не мислите, че са без обоняние?... - Напротив, много са по-чувствителни от вас...
          Вашите врагове – рибарите - не само ви тикат в тая воня, но и се глумят с вас. Вземèте знака на долара - най-мръсната валута. Нима не те самите нарисуваха на него Змията около Дървото за познание на Доброто и Злото? Глумят се, и още как: от всяка подобна икона на Дявола днес ви гледа тъкмо тая Змия с проклетия си знак - и вие не се сещате, мислите, че значи нещо друго.
          И няма нищо лошо в тоя знак, защото това е пак Брат Ни. Стои на Дървото и вечно ви пита: кой път ще изберете? Прекия или заобиколния? Ученици ли искате да бъдете или светски хора? Той е длъжен, Брат Ни, да седи там и да пита, а вие имате свободата да избирате. Брат Ни е най-нежното и деликатно Същество от Семейството на Учителите и никога никого не е бутнал с пръст. Той само предлага - вие избирате. Избирате - и извършвате.
          И като изберете да печелите пари, а не приятели, Брат Ни по цяла нощ плаче - за всеки един от вас поотделно! Гòрко се моли Господу: "Братко, помилвай го, той не знае що върши! Избира си да се кланя на икони, а не да прегръща и милва жив човек..."
          И като нарисували икони като автомобили; и като нарисували икони като къщи; и като нарисували икони като имоти, престиж и светско положение, вярващите в Змията около Дървото постепенно остъкляват очи и сърца и се превръщат в продавачи. Няма да откъсне залък от хлебарницата си, няма да откъсне ласка и милост от безсмъртната си душа за бедните. Ще изкара идиотската философия, че трябвало да стиснеш устни като него и да станеш продавач, ако искаш да не те зацепи кармата... И виждаш как всеки път Дяволът чете Евангелието поновому.

           
          От вашето участие сега аз очаквам идването на мои хора от света в Братството, които ще ритнат Змията и ще приемат Пентагралната Каса. Ще минат дори над нея и няма да пускат там милиони или стотинки, а ще проумеят Гостуването – Валутата на Безсмъртието. Като поемеш Нищ или Безсмъртен или някоя Свободна Майка, те ще те водят по вселените. Ако някому цъка десятък в касичката или банковата сметка, перата му се проскубват и престава да лети. Оставете Летящите да си летят, а вие пълзете; но като поканите Летящ в сърцето и къщата си, не след дълго ще разберете какво сте: безнадежден червей - или Пеперуда.
          Сега Пеперудите излитат в Новата Вселена и не трябва да има златен прашец по крилата и пипалцата им. Златото е само в кръвта - от всяко друго злато се пада. Летенето на всички страни става само със злато. Щом се раздаваш на всички и изцяло - ти си едновременно навсякъде и проникваш всички същества и вселени. Тогава цялото богатство на Битието е вътре в тебе - то е твоеВсички се надпреварват да те канят, защото ставаш хубав, млад, приятен и желан. Любовта може всичко, безлюбието търси мъртви богатства.
          Но на Земята се обличай като просяк - чист и спретнат, но без нищо излишно. Тогава ще вървиш все с мене - и ще си приказваме...
12,10ч.


Не че е лошо да имаме тристаен апартамент, вила, кола и всичко останало. Много е хубаво даже. Обаче Нашият Човек е жив, не е умирал никога. Той се навърта почти изключително край такива деца на Бога – като това на картинката. То се прави на сляпо просяче, а Той проси съвсем наблизко – току зад ъгъла. Проси да изучаваме Словото Му, да даваме минута за Делото му; поне 10 минути в денонощието - да живеем като Него.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.