Книга 12


22.ІІІ.125(1989)г.
София-Изгрев

ОЩЕ ЗА ГЛАГОЛИЦАТА.
ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ЧУДОВИЩЕ


Уникалното световно движение “Безплатни прегръдки” се развихря като свръхнова звезда из всички големи градове на планетата и е на път да срине изведнъж не само Техническото и Икономическото Чудовища, но и Религиозното, понеже егрегорите се хранят от разделението на хората. Те са ни зомбирали, че “чуждите” и “непознатите” не може и не трябва да бъдат обичани. С тая теория адът е завлядял много системи и човечества и затова до ден днешен ни вкарва в болниците и гробищата без никакви проблеми. Но Земята вече излезе от 13-ата сфера, и с главната лъжа за Любовта и нейните агенти се приключва завинаги.

11,00ч.

            Помни: ще пратя специално послание за глаголицата, това е много сериозно нещо.
          В Агарта е коренът на глаголицата - в Рилската Агарта. Тя не е само знакова, не е само символна, но и магическа. Агарта я отмени, понеже в ръцете на племе, което много скоро отхвърли богомилите, щеше да стане страшна сила и България нямаше да падне под турско робство, а щеше да стане велика и несломима империя – империя на злото. Силите не се интересуват от кого са използвани – те действат или не действат. Така и глаголицата остана в Агарта, а се лансира гръцкото писмо, поради което азът ви, с малки изключения, е още елински. Само няколко букви са славянски и Аз особено много държа на вашето “ж”, което е знак на Христа и знак на Урана. Ала за това - друг път.
          За “техническото чудовище”. Съществуват много цивилизации, които са напълно унищожени от него. Същността на девите - на мюонните същества - е строенето на материална вселена от вещество, а на холиадите се пада полето. Ония деви, които се отцепиха от холиадите, откъснаха много планети със слабо поле или почти без поле. Те се възгордяха от математическите си способности, от инженерното си творчество, и започнаха с механично плагиатство. От тях, именно, произтича манталитетът на всички природорушители да се създават мъртви конструкции, лишени от поле.
          Ако Бог счете, че е умно и красиво да създаде един трактор например, то Той ще повика първо холиадите и те ще го образуват от поле. И когато мюонните деви го направят от метални части, тогава този трактор ще тръгне сам, без нужда от бензин.
          Затова цялата техника на пропадналите деви, на пропадналите цивилизации, е от трупове на планети - от органи на Земята, от които полето е излетяло. Ето защо вашите конструкции не могат да се движат сами и имат нужда от външна енерия, от гориво. А колко просто е Адам да помоли Бога: “Господи, вдъхни живот в ноздрите на това мое изобретение!” Ако Бог види, че в него са взели участие и холиадите, ще му вдъхне поле. Ако не – няма.
          А сега отговарям на основния ви въпрос: как да се съпротивим на мюонното чудовище. Наистина, то невeднъж се е самопрограмирвало, създавало си е цели механични, високоразвити цивилизации, които са изтребвали полето, а в частност – хората с монада.
          С това, именно, ви подсказвам и основния метод как да му се съпротивлявате. Автоматите, роботите, андроидите и сега съществуват, и то дори между вас, но те се разпадат от силно духовно поле. Ако холополето вас ви оживява, то тях разстройваТова е основният метод. Не е нужно да се унищожават машини и компютри, изкуствени същества – това скоро ще стане невъзможно. Възможно е обаче всеки един от вас поотделно, а и групово, да стане принципен “холианец”, т.е. вегетарианец в технически смисъл. Холианецът не употребява вещи без холо-поле по никакъв повод и във никаква форма, освен когато му се налага професионално. Холианецът се пази от некротехниката като от огън и не е неин потребител, т.е. не е съучастник. Както месоядецът е съучастник на касапина и бива съден наравно с него и даже по-тежко от него, така техноядецът - потребителят на технически изобретения - е съучастник на производителя и бива съден заедно с него и по-тежко от него.
          Така че, мюонното въздържателство е първата стъпка. Ще ходиш пеш, ще ходиш по планините, няма да слушаш радио и да гледаш телевизия, освен в много редки случаи, когато божественото поле присъства в някоя проява на истинската култура. Ако полето в един говорител, в един филм, в една опера събуждат Божественото у вас, то опасността от техническото средство се намалява.
          Аз ще ви диктувам специална обвинителна реч срещу трите демона на Сатурна в оловото, които погубиха и погубват най-много хора: демонът на куршума, демонът на печата и демонът на бензина. Чрез тия три демона, Сатурн ви коси най-много.
Ала няма такова нещо Аз да се опасявам, че някоя разумна култура можела да изчезне от нашествието на технотронното чудовище. Това се е случвало и се случва постоянно, ала то е за урок за ония, които не минават към активната фаза на холианството. А тази активна фаза е увеличаване, усилване на полето. Когато вие се обичате, молите се, пеете, особено колективно; когато творите духовни, а не материални блага; когато сте чисти и правите добро и когато сте благи, нежни и толерантни, вие създавате онова велико поле, което храни монадите и разстройва механиката на “саждите”.
Забележете: при страданията на живите същества се отделя огромна енергия, предизвикваща природни аномалии и бедствия. Ала техносферата не се ликвидира по този начин. Тя се разстройва от активната роля на холианеца, от неговата връзка с Бога. Ето защо, Дяволът, като най-съвършеният робот на Ремонтното Битие, може да бъде победен само чрез усилване на полето. Името Божие, Христовата молитва, любовта, доброто, безкористието, саможертвата – въобще всички висши духовни и божествени добродетели - създават брожение в молекулите на некрообектите, и тогава крахът им е неизбежен.
Ако искате да бъдете воини на Небето, а не само консуматори, вие трябва да сте в постоянна битка. Ако някъде се появи нов военен обект, вие можете да го блокирате само с по 15 минути пеене и молитви на ден. Авариите от техническо естество ще се увеличават съобразно вашата духовна активност. Така че, и най-съвършеният вид на Техническото Чудовище не може да ви надвие, ако вие сте духовни богатири. Ако пък ви надвие, взема ви само телата (понякога не само физическото), но безсмъртните тела не може да засегне. Вие ще се връщате в безсмъртния свят и ще идвате пак на земята, докато създадете такава мощна и обширна мрежа от приятели на Бога, която да обгърне цялото земно кълбо и да обезсилва всеки двигател и всяка изчислителна машина още със запалването на първата искра. Тогава, именно, ще се изправи и оста на Земята, та да няма нужда от никакви технически средства, когато се възстанови биологическият и климатичният рай на планетата.
          Аз искам да правите малки опити. Съберете се, примерно, 10 души около един професионален компютър и почнете да се молите сърдечно. Ако продължи да работи, значи още не знаете да се молите. По същия начин ще разпознавате и роботите на земята, внедрени между вас. За съжаление, съществуват хора-роботи с напълно естествено физическо, астрално и нисше ментално тяло, обаче със сажда, а не с монада в недрата си. Ако вие имате силна връзка с Бога, даже и най-елитните образци ще се разстройват във ваше присъствие. В близко бъдеще, подобни екземпляри ще припадат, когато са между вас. Те поддържат статуса си чрез месо, алкохол, пушене, афектация, лъжи, съмнения, подозрения, далавери, капани, съблазнителства. Ала продължително време в братска среда те не могат да издържат: или се разболяват, или искат да овладеят групата, или напускат по средата на занятието. Основният им източник на енергия е провокацията, прекъсването на хармонията, понеже те не могат да търпят холополето. Отрицанието, подигравката, е основното им гориво; сблъсъкът – основната програма, измамата – основната наслада.

Сатанаил влиза в роля, за да види кой ще му се хване.
А на вас казвам: проучете още веднъж кои са качествата на християнина и ги преоткривайте постоянно. Така Божественото няма да позволи на сатаните и луциферите този път да унищожат покълналата вече нова култура на Земята.

Коментар: в това осияние се дава особено определение на Дявола – че е най-съвършеният робот. Това обаче е само главната мюонна проекция на Дявола. Инак той един от първите елохими и брат на Христа – абсолютно добро и живо Същество, което е вярно на Бога и работи за Бога. Той си е избрал ролята на Лошия Герой в пиесата, което е особено трудно, но чрез ролите си е довел не по-малко души до Бога, отколкото Брат му Христос.


Какво са си наумили Сатанаил и другият божествен актьор? Каква реакция искат да предизвикат в Мировата Душа?

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.