Книга 9

22.ХІІ.122(1986)г.
София


ПУСНЕТЕ Я ДА СЛУША!
ЖЛО / НИ9,40 ч.
Обръщение на Н. към Бога:

            “Моля те, повярвай, в тежко състояние съм все още. Понеже не послушах, не изпълних нещо, може би толкова важно, затова не иска да ми говори Той!
Затова те моля теб, ти попитай от свое име за Марийка. Дали, наистина е в голяма нужда в момента от нашата топла грижа. И ако е така, да каже какво точно да направя сега за нея. А пък, ако може да се поизчака, то тогава да я приближим.
(В такова състояние съм изпадала, когато тя е закъсвала сериозно - ето защо искам да се побърза.)
Предай, че много съжалявам, че не съм послушала и съм приела този отговор за дезинформация, но затова пък сега толкова много усещам нужда да поправя тая голяма грешка и да ми се върне мирът.
Прощавай, че и теб сега безпокоя, но това ражда непослушанието.
                                                                           Т., прости!”                                                        
9, 50 ч.
Тя трябва да работи; а пък дойде ли М., пуснете я - нека слуша записването...
СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.