Книга 42

 

1410.28.05.2014 Искрящо червено 07:10:44 от В.Л. по повод на "Свободна воля и послушание" от 24.V.150: НЕВЕРОЯТНО, ИС-КРЯЩО ЧЕРВЕНО! БЛАГОДАРЯ!

(Има предвид, че с каквто и цвят да е маскирано Словото в текстовете понякога, то е осияние, единение, холизация)

 

 

1411.28.05.2014 Божие проявление на Бялата Точка 09:36:20 от В.Л.: Благодаря! Докато четох ми възникна импулс да ти споделя моята гледна точка по повдигнатите въпроси, но с четенето докрая се оказа, че си получил отговорите. Неведнъж ми се е появявал подобен импулс, но съм го спирала досега. Зная, че всяка душа има лично време за осъзнаване и узряване, а и виждам как течащото през теб Слово те учи - до следващия текст, който показва какво си усвоил от протеклото... Неведнъж, докато работех по Словото, което холизираш, съм реагирала вътрешно на тази крайна полярност, с която оценяваш нещата на красиви и недотам красиви, на искреното ти възмущение от грозотата; на това сноване между крайностите, с което изработваш тъканта на личното си осъзнаване. Аз самата имам уроци от този живот по повдигнатите теми в последното Писание, но реших, че трябва да ме попиташ, за да споделя - по закона на свободата, - затова засега се въздържам от мнение. Накратко: струва ми се, че имаш привързаност към красотата и доброто и тя ти пречи засега да осмисляш Негатива в момента на проявление - мигновено, като Божие проявление на Бялата точка на тъмния фон. Душата ти го знае, но й е трудно поради привързаността да се проявява. Докато писах горните редове, самата аз осъзнах, че наистина, и да си споделяме мненията и представите за нещата, осъзнаването и узряването са процеси, които изглеждат последователни или успоредни, но между тях има процесуална разлика (не знам защо го написах така!?!). Осъзнаването тече чрез Словото, но УЗРЯВАНЕТО е лично дело, практически резултат извън времето и пространството. Всъщност - вечната ни гледна точка УЗРЯВА, т.е. СТАВА ЗРЯЩА В ДЪЛБОКОТО (в У), а когато си зрящ, вече работиш за и с Целостта си. Иначе не можем да станем "Едно с Бога" чрез ЕДИН-Е-НИЕ. А разбираме ли какво значи "Истина"? Мисля, че когато Бог погледне през очите ти отвътре навън, светът е приключил и е започнала Безкрайността.  ПОЖЕЛАВАМ ТИ ГО ВЪВ ВСИЧКИ ТВОИ МИГНОВЕНИЯ! Може би работиш за придобиване на Целостта си (поне според мен...) Както и всеки от нас, впрочем. И благодаря - с поклон и излъчена искреност отвъд думите, - на Елма и на теб - за всички холизации! Благословено да е Делото ви! С обич: N-N.


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.