Книга 11


28.VІІ.124(1988)г.
София-Изгрев

МОЩЕН ПЪТ КЪМ СВОБОДАТА

     
20,24ч.
         
            Събираме се, според указанието на Елма, да Го предупредим за датата, която сме избрали за извършване на действото: 30-31 юли. Един от участниците обаче пристига със силното вътрешно чувство, че избраното време не е подходящо и с ясния за всички астролози аргумент, че това се пада на разсип.

            - Сега да ви кажа: туй с тия две дати наистина бе недоглеждане, ала Аз нямам навик да се отдръпвам, когато видя свещен ентусиазъм. Разсипът е канон, абсолютен закон (да не се започва нищо тогава). Дори и Аз се съобразявам с него - Аз, Който съм създал Небето и Земята, Природата и Духа, Деня и Нощта! Съобразяването на Абсолютния, на Баща Ми обаче не е като Моето съобразяване – Аз съм длъжен да се съобразявам със законите, ала Той не е длъжен. Туй, което е почнало, не може да се развали. Астрологически закон е: ако почнеш една работа при пълнене на луната, тя не се разваля при празнене. Вие може да сте недогледали, ала Аз съм окат, та се наложи незабавно да коригирам пропуска чрез работата на Самия върху шестото езеро и въобще неговата мощна конструкция, с което нещата тръгнаха.

(Точно по времето, когато се срещат в София без уговорка “незаплануваната” приятелка в розово и приятелят в синьо и на нея ù прималява от силата на преживяването, Самотният вкъщи работи с духа си по своя мощна конструкция над изображението на Шестото езеро. Нали той има заръка да отработи предварително, и после и на място, работата с всички езера? – б.п.)

Не съм толкова глупав, та да пропусна такъв момент. Работа, която почне спонтанно, се отличава от всичко нагласено. А подслушвачите вече знаят какво ще правите в събота и неделя. Те планираха да провокират работата – подслушвачи не само от невидимия свят, но и от видимия. Сега обаче едната половина от работата – най-важната – е свършена. Тъй си гледам работата, че едното да включва всички числа, та даже и с работата на Самия вчера пак ще е достатъчно. Прибавката е в това: неговата сила е от такова естество, че не само Европа може да покрие, но и цялата Земя. Всеки друг “Божи Монах” на негово място, повече или по-малко, би отговарял предимно за Европа. Единствената Ми бележка е, че силите, с които борави, са на такъв висок волтаж, че по-неподготвените си изпатиха вчера...

 (В същия час и минута, и друга участничка в деветорката усеща тока, но и тя болезнено. Тия неща ги знаем, понеже, по инструкция, всеки си водеше записки във връзка с действото и после ги сравнихме и отразихме – б.п.)

Същевременно обаче, пак Аз допуснах това, тъй като всичко става под Моя пряк контрол. Туй, че някои възприеха силата болезнено, се дължи на техните клетки, които ще трябва да се пречистват. Туй не значи, че те не бяха единствените в момента, които бяха и могат да работят в това велико начинание.
          Преодолявайки пречките, които ще имате сега, понеже сте вече в потока, вие ще видите какво значи Бог по време на разсип. Този, който се оплаква от нещо, напълно ще му изчезне проблемът: болест ли е – ще си отиде; недостатък ли е – ще изчезне; мъка ли е – ще се превърне в радост. В сегашната практика, лично Аз положих основите на Новото Човечество, но Новото не може да дойде, ако не се ликвидира със старото.
          Напълно одобрявам вътрешния импулс на всеки един от вас, който би искал да участва тази събота и неделя. Много силно устремените нека отидат – с тях съм и те ще видят това. Пречки ще има, но ще има нещо над пречките, което отговаря на Абсолютния – Онзи, Който изненадва. Само едно помнете и знайте: в случай, когато нещата пречат отвън, работникът свършва работата отвътре. Където и да се намирате, ако не успеете да стигнете до завéтните езера по една или друга причина, вие просто произнесете техните истински имена – и ще бъдете там. Пространството няма никакво значение.
          Почувствайте сега и сега решете, съгласен ли е приятелят, който вече сне основната енергия, да участва на 30 и 31 - или той не усеща това като необходимо? В такъв случай, той е напълно свободен, понеже с най-високото и най-дълбокото езеро работата, на този етап, е извършена. Не е излишно да се отиде и триизмерно, но притурка няма да има – ще има радост в едно изпитание.
Със самия факт, че прогнозирам и изпитания – нещо, което се разбра от Самотния, - Аз постилам и тръни по пътя на човечеството през август, септември и октомври тази година. Туй значеше черното куче, след като видяхте двете бели. Двете бели са символ и антена на работата, която се извърши на тия две основни езера (Леденото (Окото) под Мусала и Шестото от 7-те – б.п.). Едното бяло беше завързано за дървото. Туй показва, че не са свободни още ония на Сърцето – още са вързани за родовите си дървета и не могат да си позволят пълна свобода. Оттам дойде болката в главата и стомаха на Розовата(Истинската Розова) – родът й налага още да мърси кръвта си с нечисто хранене и плътно домашно присъствие. Оттам ще дойде и утре вечер напрежението с двамата на Шестото езеро, ако въобще ги допусна до там. Най-нежно закрилям останалите, въпреки предвидените проблеми, ала Синият очаква чудо с тази Розова (която е поканил)... Нежността, обичта ангелите раздават без умисъл, но не е тъй лесно ноаите да изключат мозъка и да отритнат страховете си. Нежността и пламъкът стават неудържими само в резултат на нечовешки, многовековни страдания. Само тогава човек почва да мисли какво му е на другия и е готов да прави това, което спасява от студ именно другия. Не одобрявам избора на тази, която още не е готова да пропусне токовете неудържимо, но не обвинявам за това нея. Дори ще й направя голям подарък, задето се съгласи въобще да участва – тя се вълнува от Моя глас, чувства, че единствено Аз я разбирам. Въпреки това се наложи да потърся за свещеното събитие оная Розова, която се разтърсва от съприкосновението си със Синия като от гръм. Сега вече много скоро роднините й ще я освободят – отнемам им плячката!
          Черно-бялото куче, която се появи пред нея и Синия, означава волята Ми, на предстоящия излет да проведете токовете наВсемирната Ложа – не само добрини, но и проблеми - плащане на дългове от страна на човечеството. Кафявото куче и още едно с подобен цвят са проводници на токовете, които ще свалят приятелите извън деветорката. Самият шум по време на сваляне на информацията в момента (един от присъстващите си щрака с един фотоапарат...) показва, че така трябва да бъде – не само благодат, но и плащане. Понякога възлагам на Моите и тежко сътрудничество – провеждане на карма. С тия три месеца, които предстоят, си разчиствам стари и нови сметки с ония, които си мислят, че могат да минат и без Бога. Ала в същото време събитията ще очертаят мощен път към свободата - осияния и явления от огромна важност за новия път на праведните.
          Тези съботи и недели, с които почва новото пълнене на Луната, наистина са подходящи, но тъй като вибрацията е седма, с тях ще може да работи по собствен план и усмотрение само Самотният. Що се отнася до Деветорното Действо, най-подходящо е времето на Събора (20-21 август). Същият състав, ако не остане, работете да се изпълни от други, но приемете сериозно задачата, както приехте и сега. Ще има някои изменения, но в детайлите, понеже нито едно действо не се повтаря по същия начин. Подгответе и двойката дубльори, които да подсигурят работата срещу провал (на Махарзи) (Първото езеро от Седемте в Рила планина).
          Сега ви желая приятно и полезно прекарване и се обръщам към ония, които се опасяват: не се страхувайте! Малко ли е да се очисти светът чрез вас? Всеки проблем, който ще имате, е очистване на милиони души! По-подходящи от вас нямаше. Защо разположих на двата полюса на Необгледното езеро, освен приятелите със сносно здраве, и по един с проблем в това отношение? - Самото езеро не е добре, затова и съм избрал такива, които да помогнат на милиардите болни и нещастни. Няма нищо по-сладко и прекрасно от болката! И казвам на по-ячките: не се стремете непременно да се дотътрите да езерото с цената на всичко. Ако се появите там разбити напълно, повече страдание ще принесете на братята си по света. Спрете се там, където се намирате, при първия по-силен проблем от физическо естество. Не е изключено пак да намерите вода, та символично и магично действо да се принесе. Споменете само името на Необгледното. Ако пък се върви леко, без проблеми, бавничко отидете там. При всички случаи ще Ме срещнете по пътя, и то не веднъж!

Приятелите разправят изумителни работи за случките по пътя.

          Привърших, питайте, ако има нещо.        
            - Какво става с гърлото ми, защо ми се губи гласът? (пита Х.М – “Космическият Принц”)

          - Не давам глас на оня, комуто е определено да мълчи! 15 века по трибуните на пренията са напълно достатъчни... Дал съм точни указания за причините и методите, свързани с гласа ти. Сложù в съзнанието си, че не плащаш лично задължение, а част от онова на Елада и Франция, които не могат да млъкнат лесно. Това не е проблем за теб, понеже си мълчалив и смирен по душа; а по ум и по дух, както те виждат, то е по-различно, но е по-искрено, отколкото у мнозина. В теб няма задни мисли, та затова те обичам като син (без думичката “като”...)

            - Може ли да се направи експеримент за ограждане на мястото, където биха отсядали приятели, и за огнена лъчева защита от духовно естество? (пита В.)

            - Специално при вас, петимата, които сте се събрали в атмическото тяло на брата, който пита, мощта на защитната и огневата дейност обявявам за неотразима. Не е нужно да питате, действайте според импулса.

            - Какво означават пожарите около мен, когато бях в М.? (пита К.)

          - Този, който работи със Словото, трябва да приеме неизбежно факта, че нещата около него се катализират в прави и обратни реакции и благословението върви ръка в ръка с наказанието. Ангелите, които те съпровождат през вековете, се отличават с огън – през всички векове те бяха огнени ангели! Така те видяха и стражите от затвора, когато ти разплавих веригите. Трябва да ти говоря още, но на четири очи.

            - По часове, какво да се прави сега, в събота и неделя?

            - Конкретните указания са дадени, всичко останало почувствайте и съобразете сами. С някои за в бъдеще ще работя по-разграничено във времето и действата, но сега работата е по свобода.

Коментар:
Както и друг път, не цитираме тук сведения от интернет за събитията през следващите три месеца на 1988 г., прогнозирани от Елма в това осияние, защото  се радваме на изпълнението на пророчеството... Това би било жестокост. Нито считаме, че цитираното по-долу изчерпва всички случаи, имани предвид от Него, тъй като кармата и дихармата се изпълняват на много нива, повечето от които не могат да бъдат регистрирани официално, статистически. Също, няма солидна гаранция, че степента на добрите и нещастните събития през този период е по-голяма, отколкото по всяко друго време, но такава тенденция се наблюдава. Точна преценка не е във възможностите ни. Поначало 1887, 1988 и 1989 г. са VIIVIII и IX вибрации, така че и без конкретна прогноза можеше да се очаква, че те ще са най-кармични и най-силни в деветгодишния цикъл – и в минус, и в плюс. Но не само вибрациите по тази система са фактор – трябва да се гледа и астрологически. Чернобил се случи през 1986. Ако вземем положителното за тези три години, нима политическата свобода на Източния блок не дойде точно през 1989? А конкретно за тримесечната прогноза на Елма тук, че “в същото време събитията ще очертаят мощен път към свободата - осияния и явления от огромно важност за новия път на праведните”, това може да е било валидно и за края на войната между Иран и Ирак на 20 август, отнела до този момент живота на поне милион човека.

            Ето и други събития:

August 8 – 8888 Uprising: Thousands of protesters in Burma, now known as Myanmar, are killed during anti-government demonstrations– Хиляди убити!

August 28 – Seventy-five people are killed and 346 injured in one of the worst airshow disasters in history at Germany's Ramstein Air Base, when three jets from the Italian air demonstration team, Frecce Tricolori, collide, sending one of the aircraft crashing into the crowd of spectators. – една от най-тежките въздушни катастрофи.

September 12 – Hurricane Gilbert devastates Jamaica; it turns towards Mexico's Yucatán Peninsula 2 days later, causing an estimated $5 billion in damage. – Ураган причинява големи нещастия, равностойни на 5 милиарда долара.

October 5 – Thousands riot in AlgiersAlgeria against the National Liberation Front government; by October 10 the army has killed and tortured about 500 people in crushing the riots. – Отново масови военни убийства.

СЪДЪРЖАНИЕ
/