Книга 17

        Пролетта на 127(1991)г.
София – Изгрев

БЕЛЕЖКИ ОТНОСНО ГРАМАТИКАТА И СТИЛИСТИКАТА НА ЕЛМА

Тук този текст се отбелязва само хронологично, тъй като по това време идва само идеята за тази тема, а подробно тя е разгърната на 17.V.129(1993)г. и е включена в книга 20.

СЪДЪРЖАНИЕ
/