Книга 8

19.05.122(1986)г.
София-Изгрев

ПСИХИЧЕСКИ ПРИЧИНИ ЗА МИКОЗИТЕПричините за гъбичките не са физически, а астрални. Опасното не иде никога отвън, а винаги иде отвътре. Осъзнатото Аз наричам "предно", а неосъзнатото - "задно". Ако "задното" прелива винаги над "предното", тогава или се пропуква нервната система, или се пропуква кожата. Осъзнатото прави човека целенасочен и пречи на неосъзнатото да обърква пътя му. "Предното" означава надделяване на човека над животното. Ето защо, ако някой пропуска "предното", има опасност пред него да нахлуе "задното", а бактериите, гъбичките, вампирите и пр. само това чакат, за да проникнат.
На практика не става излекуване на мотива, когато се излекува органът - тази слабост на медицината се нарича нейна "сила" от хората, а Аз правя всичко, за да не могат те да надделеят над болестите, понеже, ако ги оставя на самотек, те ще изядат и плячкосат целия космос.
 "Ама нали Ти си създал човека?" - запитват най-правилно атеистите, а и много вярващи - "Тогава как може да си създал плячкаджии, по образ и подобие Свое?" - Това, че наричам "хора" плячкаджиите, съвсем не означава, че те именно са Моите творения. - "Ама тогава защо си допуснал някой друг да създава плячкаджии?" - Понеже решавах правилно уравнението на Битието: ако нещо може да бъде плячкосано, то трябва да бъде плячкосано.
Аз празно пространство не търпя, освен в един особен свят. А за Мен празно пространство е всяко нещо, което не се съобразява с Волята Божия, т.е. с Любовта. Така и престъпленията, болестите, смъртта, нещастията, се нахвърлят само върху онова, което отхвърля любовта. Може да потърсите някакво изключение - няма!
А що се отнася специално до микозите, те ядат калпавата преданост. Ако имате по ръцете гъбички, това значи, че предаността ви е калпава: предаността ви към работата - ако е засегната дясната ръка; в общуването - ако е засегната лявата ръка. Ако са засегнати краката, предаността ви по линия на доброто е калпава: съответно, калпава преданост къмслуженето (десен крак) и калпава преданост към саможертвата (ляв крак).
Служенето се отличава с истинско самоотдаване на онова, на което служиш, а не с постоянни кандилкания и раздвоения. Ако служиш някому, независимо на кого - на Бога или на ближния, или на народа си, - ти трябва да си предан неотклонно, без да позволяваш обстоятелства, хора и настроения да те отклоняват от служенето. Постигнеш ли това, гъбите няма вече да има какво да ядат - престава притокът на калпава преданост.
И по физически път можете да ги премахнете. Това става, но носите отговорност, понеже тогава етерните тела на природните ревизори, наречени "болестотворни агенти", започват да ядат същите органи на етерното ви тяло, а понякога се прехвърлят в друг орган, ако причината е в мозъка.
Исках още при първите думи да ви кажа, че сега няма да може да се разчита на осияние, понеже сте виновни - позволявам си да кажа точната дума. Послушанието се провери тази сутрин - платихте си го с лихвите. Утеших ви, че това е урок - и наистина беше урок. Само че предметът на вашия разговор Ме накара да забравя строгостта Си и да проявя милост, тъй като микозите имат пряко отношение към пропускането на вредителя във вашата аура, а толкова подходящ ден беше по план да започнете с освобождаването на брата, наречен на земята "Георги Радев"! Ясно е, че сега се провали началото на светлото освобождение, но следващия път внимавайте - трябва да се ориентирате на същото място, но по-нагоре. Ще разберете точно къде.

- Тримата - или може и други?

.- Това ще решим допълнително. А сега си починете и правете каквото искате - до времето на филма. Повече информация тази вечер няма да има.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.