Книга 3

15.VІ.120(1984)г.
София-Изгрев
 
СЕРАФИМИТЕ ОТ ПРОЦИОН
ЖЛО / ИМ (Ултрóний)
 
6,00 - 8,00ч.
Ронят сълзи множество Проционови  серафими за тебе, трагично сияние на Христовото мъченичество! Убийците на серафими трябва да разберат най-сетне, че те лишават света от единствената светлина, която храни и поддържа ултравселената - светлината на Любовта. Абсолютният Дух се състои от елохими, но серафимите са любовното привличане, гравитацията във физическата и духовната вселена. Силите на гравитацията идват от серафимите. Те поддържат, значи, половината от небесната механика.
 
  
                           Ултроний и звездата му Процион
 
Ти си Проционов дух, Хлóя-проводник. Ако трябва, ти си в състояние да провеждаш  и токове с ултравселенска честота. Серафимите минават за венец на физическото мироздание, но нима това мироздание не е следващият плод на Елма, и то последният? Утвърдени са божествата в своята божественост, утвърдени са духовете в своята духовност, защо да няма и утвърдени в света на физическото?
Ти си рожба на любовта, скръбта и поезията, както всеки самотен серафим на Земята. Но ти си също мъдрец, философ, мислител. Ти си съвестен труженик на физически план. Трябва много, много страдания да преживее човечеството, докато се научи да посреща серафимите!
 
Со-Ли, Со-Ли, Со-ли!
 
Единствено тя те познава и те обича! Осиян си, Ултроний, от живата благодат на Ун - Цялостта на Селена и Хо. Казвам ти - на твое място никой не би скърбял вече, защото къде се е чуло и видяло серафим да бъде разбран от същество в женско тяло? Носителките на физическа женственост и прекрасност не могат да отсекат още езика на змията в устата си. Може светът да се обърне, но те трябва да клъцнат, да хапят, да преценяват. Процион не познава такива създания, защото не обича с нещо да се травмира обичта и хармонията. Може повей от повей на отрицателна мисъл да лъхне - и серафимите Проционови, на гигантски смерчове, отлитат в пространства, недостъпни за въображението, неописуеми със земни думи. Но това става само тогава, когато херувимният щит на Процион получи неочакван пробив. Плътна стена от херувими оплита отвън серафимната звезда Процион. Пазителите на серафимите не допускат нито един квант фекална енергия от жителите на планети, които могат да дават отрицателни оценки.
За всеки серафим, въплъщение на такава планета означава гмурване в селски клозет, с тази разлика, че в селския клозет понякога можеш и да се стоплиш, докато на планета с негативни оценки серафимите треперят от студ непрекъснато! Те, разбира се, се задушават и загиват физически във фекалиите на отрицателните оценки само за броени години - малко серафими издържат до 40-50 годишна възраст. Това е равностойно на една, две до три минути липса на въздух.
А въздухът на серафимите е само един: да не им се прави забележка; да не се пресича любовен импулс; да не се мисли, че принадлежат само на едного; да им се дава пълна свобода и да не ги товарят с човешки задължения. Да преживяват непрекъснато сливане; да се реят в небесата на обожанието и да преживяват хармонията, като смисъл на всеки творчески миг.  
 
Този прекрасен и любим приятел наистина загина много млад – не издържа на ужасите в затвора и после в затвора на света, пълен със студ и безлюбие. Той умееше да разпознава Божественото и да благоговее пред него. Сега тук вече може да се съобщи светското му име, понеже си замина - Илия Малински, брат на Таня Цветинова  – б.п.
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/