Книга 45

 

 

     1894 28.12.2016 ХИМН НА ÈЛА 15:11 до М.В Чак сега се изпълнява заръкъта на Елма от 16.IV.1989 г. да се съчини химн на Èла за един от женските ипостаси на Бога и за богинята на елхата:

 

ХИМН НА ÈЛА

    ВАРИАНТ 64

 

О, прелестни, душата ни е смела –

запейте химн на вечното „Елà:

щом бистра съвест тук ни е довела –

да дойдем край зелената ела!

 

Покани ли безсмъртният безсмъртен –

сам Бог е до ридание покъртен!

 

Елате, прегърнете се, милиони,

със одата светà на Радостта -

елховите зелени, снежни клони

ни канят във дома на Вечността.

 

Прегърне ли безсмъртният безсмъртен –

сам Бог е до ридание покъртен!

 

Елхови лес, елхови лес безмерен -

душите ни докрай успоредѝ,

да може верен да лети със верен,

тъй както беше някога преди.

 

Пристане ли безсмъртен на безсмъртен –

сам Бог е до ридание покъртен!

 

Защото верността е чиста сила,

и винаги пречиста е била -

безброй ридаещи е тя спасила

със святото, божествено „Елà!”

 

Застане ли безсмъртен до безсмъртен –

сам Бог е до ридание покъртен!

                                                14:48:28

 

     1895 28.12.2016 Своеглавие и покани от Гòспода 20:40 до Н.С. Отдъхнах си, понеже имах леко тревожен сигнал за вас двете, а то е била случката ви в Странджа. Душите са свързани!

 

/Тук няма да се цитира писмото й какво им се е случило със сестра й в Странджа - не е супертревожно, но все пак е било проблем. По-скоро - урок за размисъл на душите, които предпочитат своеглавието и собствените планове пред Поканите от Господа, дори и когато тия покани са отправени чрез съвсем невзрачни Негови чираци. Трябва да минат десетилетия, столетия, прераждания, докато разберем от опит какво ни се случва, когато сме упорито самонадеяни; и какво - ако понякога приемаме поканите на Божественото/


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.