Книга 44

 

 

1795 27.07.2015 ЦЕНТРАЛНИ, ДИАМЕТРАЛНИ, РАДИАЛНИ И ХОРДИАЛНИ ПРИОРИТЕТИ, 06:55 до Й.Р.

 

 

 

В универсалната любов всички точки от окръжността са ни еднакво близки, понеже имаме един Център. Ако обаче не сме радиално мобилни, а фиксирани на дадена "електронна" орбита, ние се движим само в приятните нам съобщества и избягваме несродните, неприятните, различните. Електронните орбити са илухимна работа. Ако обаче сме сме едно с Центъра и изхождаме именно от него, а не се държим постоянно на далечна дистанция, на орбита, ние приличаме на рибата-слънце - всеки радиус постоянно се скъсява и удължава сам за себе си и затова имаме мобилно единство на съзнанието - по динамични радиуси. Постигнали сме Съсредоточението централно, но в сферичен, динамичен вид. Тогава имаме постоянна и вечна радост, не ни липсва нищо и можем всичко. Нямаме кокоше съзнание по симпатии и антипатии -  не кълвем безразборно тук-там "на парче" и "по тръпка", не живеем за нашите временни вкусове и илюзии по хорди - един да ни е по-близък, а друг - по-далечен или "никакъв". Именно това Мъдрецът нарича "любов без обект". Другаде обяснява, че и тя може да е с обект и обекти, но по волята Божия и по закона на динамичното движение на радиусите - и като въртене, и всеки радиус навън и навътре сам за себе си. В духа на Словото, това означава "Където Бог ни прати, когото Бог ни прати, каквото Бог ни прати". Стигне ли се дотам, универсумът в нас и извън нас става вече напълно божествен, а не само орбитален (окръжност) - приема вид на окръжност или сфера с точка в центъра. Това е абсолютният приоритет "любов към Бога". Тя обаче не е само абстрактна, индивидуална, тясно-групова, молитвена и медитативна. Тя е ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА ВОЛЯТА БОЖИЯ. Както казва един извънземен, "Универсумът може да се нарече точка на безкрайно вибриране. Вече ви показахме как налягането на силовите линии върху определена точка се изразява в деформация на магнитното пространство. Ако тази деформация на Всемира е правилна, то Бог представлява един вибриращ заряд, въздействащ върху една безкрайна точка, която непрекъснато причинява деформации на пространството, като постоянно влияе на неизявеното и едновременно с това продуцира енергия и впоследствие материя. Ако не съществуваше Бог, не би съществувало нищо друго. Бих могъл да продължа доказателството си в този дух и на това ниво, но хората, които не могат да мислят по този начин, има опасност да загубят разсъдъка си." (думите му са предадени от Дино Краспедон).

    Тоест, добиваме не само пластично съзнание, но и пластичен живот. Това значи изпълнение на волята Божия с една безкрайна вътрешна и външна свобода. С една безкрайна свобода и подвижност в добрините, гостуванията и обмяната на благата, които ни е дал Бог и които са всъщност самият Бог. Заблудените същества блокират Бога в гърдите си и в гърдите на другите, въобразявайки си, че имат право да се разпореждат със собственостите Му извън нас и вътре в нас като с техни частни собствености, откъснати от Цялото. Ако вървим по техния път, червеят на самоизолацията, заблуждението, гордостта и самомнението неизбежно се материализира вътре в нас или външно в живота ни  като въздишки, самота, кукуване, болести, малшансове и т.н. Не раздаваме Бога постоянно и изобилно, вкисваме се, гранясваме, гангренясваме. Ставаме блато, а не извор. Въобразявайки си, че чистотата е лична неприкосновеност и връщане само вкъщи, ставаме брамини от лошия вид и си теглим съответните последствия.

        С друг имейл ще ти изпратя координатите и личните послания от Елма до споменатите трима "варненци" - ако искаш да се запознаете.

    Варна наистина се оказа вярна не само защото близо до нея е роден знаеш Кой, но и защото там има хора като вас - четиримата  зрящи за Любовта и Истината.

 

    За домашно: кои социални контакти са допирателни и кои - секущи? Какви са плюсовете и минусите им? Кога три хорди са божествени и благословени от Бога – в какво разположение една към друга?  Каква времева дъга ще опише една хордиална връзка и от какво зависи продължителността й? Има ли връзки извън хордите, секущите и допирателните, които да се въртят вечно по Окръжността? При какви условия и Допирателната го може това? Винаги ли Допирателната е падение - еднократно докосване в една точка - или това може да бъде и подарък от Бога? Трябва ли да спираме секущите в техния космически път с грамаден космически радиус - или трябва да сме благодарни, че са пресекли пътя ни? Само Триъгълникът ли е благословен от Бога - или и другите правилни и неправилни многоъгълници? Можем да си зададем още много подобни геометрични въпроси, да решаваме още много социологични задачи в живота си. Кой стига до верните отговори?

 

1796 27.07.2015 Лични послания от Елма до трима души от Вярна, 07:15 до Й.Р. Ето личните послания от Елма до споменатите трима приятели от Вярна:

 

http://neobyatnotogovori.com/?idpub=1309&book=38

http://neobyatnotogovori.com/?idpub=1311&book=38

http://neobyatnotogovori.com/?idpub=1317&book=38

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.