Книга 32


21.VIII.135(1999)
Рила, езеро Елбур

РАЖДА СЕ СЪВЪРШЕНИЯТ ЧОВЕК


Евелин де Морган – Девата на Мира (1907)

- С молба до Учителя от името на всички жени по Земята, за Осияние за Мъжа - бащата, сина, съпруга, любимия, приятеля, брата; и Осияние за Приятелството.
И понеже все още сме в забавачницата на забавачницата, молим информацията да бъде съобразена с днешните, а не с бъдещите условия на времето. Вярвам, че тези осияния ще бъдат особено ценни за Жената, на която, биологически и со­циално, днес е предопределено да бъде робиня; по-бързо да из­лекува раните си и, осъзнавайки собствената си сила, по-лесно да извърви пътя до пълното си освобождение.

17.VIII.1999 (135) г., 7,20 ч., Рила, Елбур.

15,58ч.

- От глъбините на сътворението, Бог излъчи Себе си като Мъж и Жена и се размножи в Битието в безброй съвършени подобия. След 5000 години по земното летоброене, разделените мъже и жени при грехопадението отново ще се съберат в едно. Затова, говорейки ви за мъжа или жената поотделно, ние винаги ще имаме предвид потенциалния мъж в Реалната Жена и потенциалната жена в Реалния Мъж.
Ето защо, сегашното осияние и одеяние посвещаваме на Реалния Мъж, не на обикновения. Обикновеният мъж след грехопадението се нарича "мъжетурка" (от някои Посветени в българската тайна държава) (Сведение за преводачите: тук Елма подменя "миже" с "мъже" - играе си с българската дума "мижетурка" – дребнав и боязлив човек, който лесно става подлец и предател; в случая – предател на човечеството - б.п.). Мъжетурката се стреми към власт, богатство, първенство и удоволствия. Той няма да бъде предмет на Словото, което ще дойде сега, тъй като се намираме в Зоната на Слънцето - в Третия ден на Събора. Слънцето има една изтеглена, остра зона, заоблена само на върха си. Заедно с разсейката си, тя обхваща датите 19-25 август, когато Земята преминава през нея. Следователно, Съборът на всяка планета е в различно време от земното - тогава, когато тя преминава през Зоната на Слънцето. Ето защо, сега на Слънцето се разрешават предимно земните съдбини, но тъй като Инлания (Земята) е ключова летùна (планета – нова дума с това значение, дадена от Елма за пръв път тук – б.п.) не само в Слънчевата система, но и за целия Космос - производителка на "мая за абсурд", - то от 19 до 25 август земно време се решават и съдбините на всички обитатели на Слънчевата система.
Реалният Мъж се нарича Адам Кадмон. Неговият антипод е Адам Амон. И двамата са размножени в 5 категории реални мъже в Битието, разделени от женската си половина след грехопадението. Същността на Реалния Мъж е нежността, ненасилието. Сърцето Му не може да допусне нито за миг мисълта за навлизане в чужда аура без разрешение от Бога и сърдечна покана от другия. Реални мъже има навсякъде.
Ние се отличаваме с още един Божествен импулс - необходимостта да сме последни, незабелязани. Колкото по-последен е на Земята един Реален Мъж, толкова по-прекрасен и съвършен е Той в очите на Бога и ангелите. (Естествено, има благословени от Бога изключения - добри хора, таланти и гении, на които е писано да бъдат известни в света – б.п.)
Ние сме ви казвали, че когато един дух се приближава към вас като мъж или като жена, той е тъмен. Това е абсолютно вярно. Ние сме си говорили много за мъже и жени в Словото и вие в повечето случаи сте ни разбирали превратно. Това е, защото егоизмът и нисшето съзнание придават изопачени значения на всяка дума, на всяко изречение от Словото.
Мъжът, Реалният Мъж - Божественото Творение на Нашия Благ Баща - е кротък, смирен и деликатен. Той милва душите отдалече, моли се за тях в тайно и никога не издава, че проявява обичта си по такъв начин. Да издадеш обичта си, да я предложиш, пръв да наложиш "правото си на мъж" - това е най-грозната страна на изродената част от човечеството, - грях, равносилен на лъжата.
Реалният Мъж е магнит, ухание на теменуга, нежен поглед, когато не го гледат, и чист взор в очите, когато го гледат. Пожеланието, плътското пожелание е непознато на Реалния Мъж - то няма нищо общо с пламтенето. Пламтенето е извор на духа, свещена пещ на атмическото тяло, в която се претопяват егоизмите. Пламтящият, Реалният Мъж не е виновен, когато привлича летящите, за да изгорят в пещта на смирението. В същото време, обикновеният, оцапаният мъж, примира да прави впечатление, да трупа мускули или възхищение, да увлича слабите в бездните на самомнението. Състезанието е среда, в която адските мъже си мислят, че се самодоказват. Реалният Мъж, Реалната Жена, Реалното Същество Человек седи и ги гледа отдалече с нажалени очи. Съществата със замъждяла светлинка, облечени в мъжка плът, обичат да се набиват на очи, да се изказват първи, да бъдат на сцената.
Няма значение дали падналият мъж е в мъжко или в женско тяло. Той ви досажда с прегръдките си, докосва ви, без да искате това, прониква в аурата ви като мухите и комарите и ви нанася сърдечни и душевни рани. В повечето случаи, неговата вина е споделена. Вината за тези аномалии и престъпления е тройна. Първо са виновни падналите божества и ангели, потърсили убежище в някоя човешка черупка. Падналите женски ангели са усвоили до съвършенство кокетството. Кокетството е най-коварната и мръсна форма на всемирната лъжа - по-страшна даже от убийството! Да мислиш "не", а да кажеш "да"; да мислиш "да", а да кажеш "не" - това произтича от продължително черно обучение в тъмнилищата на ада, целящо да настървява и амбицира мъжете с психически отклонения.
Но ние няма сега да омрачняваме този светъл ден с науките на ада, няма да говорим за привидната скромност и целомъдрие на жените, превръщащи благочестието във вероломство, предателство. Няма да се спираме на душевния хлад и показната спонтанност, които еднакво произлизат от преизподнята.
Сега е важно да си представите образа на Идеалния, Реалния Мъж - на онова удивително прекрасно същество, което твори добро и чистота и милва душите отдалече; на онзи предан Брат, който ви се притичва на помощ, когато сте в беда или когато самотата ви разкъсва на парчета; на онова трансцендентално изваяние на Бога, вдъхновяващо чистата женска душа да мисли в стихове и да преживява сияния. Никога не слизайте от този пиедестал в грубата и плътска недействителност, понеже ще стъпчете олтарите! Пламтенето, сливането, тоталното единение на сродните същества и същности няма нищо общо с плътското приближаване. То е свещен химн на предаността, пожар от взаимен отклик, който не изгаря, но възкресява. (Важно напомняне: на много места в Словото се обяснява, че най-интимното съединяване на мъжа и жената е Божествено и свещено, че "плът" е извращението да искаме някого само за себе си, "плът" са излишествата в интимните удоволствия, които изискват месоядство и други токсични въдбудители, заспиване след полунощ и спане по време на изгрев слънце – б.п.)

Миговете на пълно сливане са много редки на Земята, и те са синоним на сливане с Бога. Плътският мъж, плътската жена никога не са преживявали това. Плътските съединения са временни и се разпознават по това, че раждат раздор, недоволство, мъка, претенции. Плътският мъж става безотговорен след акта на агресия, а плътската жена става зла и мнителна, щом се е привлякла от такъв тип или го е притеглила в обятията си.
Прекрасният Мъж е свенлив, объркан, нерешителен. Той е решителен и смел само в миговете на подвига, когато е готов да пожертва живота си за Словото или за Сестра си от Ятото, без тя да подозира това. Реалният Мъж е видим - Бог Го вижда постоянно пред очите си. Пародиите на мъже - астралните пияници, всеядните и моноядните плътски машини за удоволствие и деспотизъм, които ви приличат на мъже и привличат плътските жени, са само подобия на хора, които разнасят развалата надалече.
Срамно е творение на Бога да подражава на макетите на човека, които носят оръжие! Срамен е образът на юмрука и поривът на сграбчването, присъщи на адските подобия на хора! Няма нито един ангел, нито едно дете, които да не се отвратят от човешката представа за мъжественост, която се изчерпва с насилието. Победителят на сцената или на тепиха е най-смешното, най-жалкото зрелище в аудиториите на Космоса, когато има предавания от ада. Тези предавания са настроени на координатите и на честотата на всяка човешка квартира, на всяко скверно място, където подобията на мъже се опитват да се самодоказват. (И тук се налага уточнение: Небето не изключва съревнованията и състезанията с анонимни победители. Те често се устройват и в рая, но има хиляди начини да не се разбере името на шампиона и самият той да не се похвали по никакъв начин пред никого. Това се прави, за да може всеки сам да провери докъде е стигнала силата му, какви са уменията му – да се сравни с показанията на най-добрите, тъй като всеки се стреми към съвършенство във всяко отношение. Показателен в този дух е уникалният разказ на Борис Априлов със заглавие "Изкачването" - самотен алпинист пръв превзема непристъпен хималайски връх, но не оставя доказателство за победата си. В много редки случаи се състезава официално и побеждава в каквато и да е дисциплина сам мировият Учител, като вдъхновява за това и най-достойните си ученици. Мотивът обаче не е самоизтъкването и жаждата за слава и надмощие, а даването на пример на какво са способни най-чистите хора – б.п.)
Кристалният Мъж се гордее с това, че с нищо не се гордее. Това е единствената и чиста Божествена гордост. Желанието да се отличиш, да те видят, да те последват, да ти се подчинят, те прави на черно петно в Бялата Вселена, което се предназначава за химическо чистене. Който говори и се моли много пред хората, стреми се да изпъкне и да въздейства сред последователи и слушатели, престъпва Закона на Господа.
Истинският Брат, Благородният Мъж, говори само когато го питат; при това, отговаря кратко и неназидателно. Съвършеният Мъж може да говори и продължително и да свети като слънце помежду другите, но тогава на дрехата му - неговата духовна аура - няма нито едно петънце от гордост. Забележите ли, че някой се смята за мъж и превзема аудиторията, а в аурата му гъмжи от черни и тъмнооранжеви тонове, знайте, че това не е мъж. Това е астралната жена в него, която се стреми да направи впечатление, да изсмуче силата на окръжаващите през очите и ушите им.
Велико нещо е Същинският, Невинният Мъж! Той никога няма да ви се натрапи, никога не настоява, не говори продължително, не обладава, не притеснява. Изнудването е непозната дума за него.
Най-долната проба подобие на мъже са изнудвачите. Няма нещо по-пошло и по-наказуемо от изнудването! Да получиш това, което искаш, с непряко насилие, с използване на човека, когато е в нужда – това е първата стратегия на извратените духове, които нямат нищо общо с Бога и светлината. Следващите си животи те трябва да бъдат изнудвани и насилвани множество пъти от подобни на себе си, за да видят какво са вършили.
В този светъл ден, в който идваме да ви открием, че Реалният Мъж е невидим или прави всичко възможно да е невидим, за да не ви притеснява и съблазнява, ние искаме да се отвори сърцето ви за светлината, да проникне в душата ви ведрината на Духа и да просияе умът ви от истината, че Царството Божие е изтъкано от деликатност. Слабостта там е най-тънката сила. Нежността е мост между вселените. Невидимото присъствие и молитвата за ближния, без да подозира за това, е израз на най-съвършената обич.
И Мъжът, и Жената в славянския космос съдържат звука "Ж" - присъствието на Христа. Не е важно дали си славянин, африканец или скандинавец. Ако си славянин по дух и живееш в обширната славянска държава на Битието, ти си свързан с Живовселената - Вселената на Проявения Бог. Там всеки Мъж проявява живота накрая, а всяка Жена - в самото начало. Ето как славянският дух ликвидира с пъклената наредба от грехопадението насам мъжът да бъде пръв, а жената - последна.
Любовта ражда Живота, а Животът – Движението. Ето защо, в Славянския Космос, в Битието на невинността и безсмъртието, всеки народ в Космоса, който е сложил буквата на Живота на първо място в думата, означаваща "Жена", създава сега съвършените жени на Христовото Царство, които проявяват Любовта на първо място. Те първи проявяват изблика на Живота; те първи изразяват Любовта и Живота като движение.
Напредналите сестри и жени не са подвластни на програмата на ада и залязващите народи, които считат жената за последна, за подчинена. Понятието "Мъж" в славянския език говори за първата, втората и третата проява на Мъжа. Истинският Мъж, първо, е мъдър, мек, мил. В западната култура той се нарича "джентълмен". И в източната, и в западната, и в космичната култура на Новата Вселена, Истинският Мъж никога не прави първото движение. Първото движение - както в интимния, така и в обществения живот, в Славянската Вселена – принадлежи на Жената. Ето защо, приласкаването и ръководната роля на Жената в изгряващата Нова Култура на Шестата раса са следствие от това, че в този свещен език първата буква на думата "Жена" е буквата на Проявената Божия Любов.
Ето защо, сега спасението на човечеството ще дойде от Славянката. Ако една негърка, шотландка или австралийка отхвърли кокетството и материализма и първа приложи Закона на Приласкаването, ако първа поведе някое благородно женско движение, тя ще се запише в народа на Шестата раса на Земята.
За вас остава удоволствието да определите какво прави Истинската Жена-славянка, след като първа е проявила на практика жеста или движението на Любовта - според естеството и подредбата на буквите след буквата "ж". Значи, Истинската Жена поставя аза си, своето его, накрая (буквата "а").
В дълбокото значение на славянския език, думата "мъж" и думите "може", "мощ", имат един и същ произход. И наистина, мъжът е най-мощното същество на Битието, когато отговаря на славянското разбиране за сила. Първо мъдростта, мекотата, милостта, джентълменството; после - покоряване на най-високите върхове на съвършенството и кристалната съвест, служенето (буквата "ъ"); и спонтанността на живота и пламъка - най-накрая.
Така е при Новото Човечество, Новия Човек. В Пентаграмата сега Жената е най-долу - буквата Ж. Като ви казах, че в бъдеще тия букви трябва да ги пренаредите, за да обърнат триъгълника с върха нагоре, вие пак направихте погрешка. Не - Жената трябва да е най-отгоре! "Великото Училище на Живота" се превръща в нещо още по-голямо, още по-важно.
Това е отразено в новия проект на пентаграма, описан от Учителя още в началото на 20 век в една от извънредните Му беседи за жени. В пентаграмата, дадена от Него в началото, Буквите "В", "У" и "Ж" (съкращение на "Великото Учи-лище на Живота") образуват обърнат триъгълник, като "Ж"-то е най-отдолу. В една беседа обаче Той обяснява, че това е временно положение, валидно за тогавашния исторически момент, че тия букви един ден трябва да сменят местата си и да няма и змии в центъра. Ето един от вариантите, които изпълнихме според тия указания:


Всеки има правото да даде ново название на Школата. Най-сполучливите ще имаме предвид в преобразената Нова Пентаграма, където змиите ще се превърнат в гълъби. Засега само мислете и умувайте, подготвяйте своите проекти, а в началото на Божествената Година през новия век (19 август 2001 година), Ние с вас ще обявим Новата Пентаграма на Великото Всемирно Бяло Братство.
И така, поклонете се на Жената и Майката, която дарява живот и поставя живота си на първо място, а егото си - на последно. Поклонете се на Мъжа, който почва с мъдростта, мекотата, мелодията, милостта, милосърдието, мира, молитвата, музиката, мълчанието и мъчнотиите, издига се до кристалния връх на съвършенството - и чак тогава се поддава на жаждата за живот и става Сътворител на Живота, приласкан от Идеалната Жена, която започва първа.
Не се лъжèте от адската и човешката спонтанност! Те са насилствени, показни и фалшиви. Адският мъж е спонтанен поради звяра в себе си, а адската жена - от тщеславие, амбиция и властническо чувство. Трябва да ги различавате тия неща.
Има случаи, когато спонтанността е едновременна, взаимна. Това става в рая, в Седмата раса. Това е далечното бъдеще на човечеството. На Земята това се случва много рядко, когато боязънта, гордостта и предразсъдъците не пречат на Бога да се прояви в настоящия миг по най-съвършения начин. Така живеят ангелите от Най-Вътрешното Небе. Те са голи и са в състояние на пълна невинност. За тях не съществува дилемата кой ще бъде "пръв" и кой "втори", тъй като броенето в Най-Вътрешното Небе е непознато. Там няма страх и егоизъм, никой не е програмиран.

Даже и в Шестата раса, вие все още ще бъдете програмирани. Програмата на черната ложа - мъжът да бъде пръв и на първо място - ще се отмени и ще се приеме програмата на Бялата ложа: активността на Жената, обожествяването на Жената. Тогава "да" ще значи "да", и "не" ще значи "не". Само че "да" ще се казва пред смирените мъже, съвършените, а "не", категорично "не" - на наглите, самомнителните, напористите и преуспяващите в тоя свят.

АН, АНАН, АНРАН !
Разумният мъж и разпознаващата жена се съединяват за пръв път в историята на Битието! Ражда се съвършеният човек!

За домашно упражнение - думи, изразяващи същността на Новата Жена като нежност, жен-шен, благост, мекота, ухание, шепот, тишина, ласка, милувка, поезия, музика, преданост, чуткост, всеотдайност, отклик, усмивка, хармония, вяра, мир, покой, чистота, лекота, зефир, светлина, белота, радост, хубост, сладост, истина, абсолютност, ромонене, незабравка, Любов.

СЪДЪРЖАНИЕ
/