Книга 45

 

7.V.152(2016)

с.Дълбоки

 

ЕДИН ПОЧТИ НЕРАЗБИРАЕМ ТЕКСТ

 

ЖЛО.У

 

 

19:40:43 ч.

            Описанието, което ще последва, е многократно обеднèн, но верен образ на един недовършен подарък, който се оформи в един висок свят преди малко за един много важен човек, когото си мислим, че познаваме, но всъщност почти не го познаваме. Причините, поради които подаръкът остана недовършен, няма как да се изяснят тук. Но тъй като нищо не става случайно, може да се каже, че тия причини са също от Бога, защото нищо не става без Него. Изясни се, че само въпросният човек познава себе си в най-голяма дълбочина в този свят и никой друг; и че недовършеността на подаръка е всъщност благословение, той като Бог ще го довърши по друг начин – не устно или писмено – и че това ще стане в рамките на 3 месеца от сега нататък.

            Всички подаръци до приятели, които дойдоха напоследък тъй щедро само за няколко дни, както и тия, които ще дойдат отсега нататък, се дължат на повече или по-малко успешното вземане на личните изпити от страна на няколко души, които са свързани от Вечността. Всеки от тия подаръци е уникален по сила и значение, но подаръкът за този приятел е нещо като връх, завършек на целия досегашен комплекс от подаръци, въпреки че неговият остана недовършен. Ако можем да говорим за оценки от Небето и ако оценките бяха по човешкия манталитет, бихме казали, че този приятел е взел изпита си с най-висока оценка в сравнение със всички, но оценъчната система на Небето е съвсем друга. Там нещата не се сравняват по гредиентите на Официалния Опонент на Бога (кой бил най-отличникът…), а по съвсем други критерии. Според тях, отличник е всеки без изключение, понеже е сътворил неповторим кристал на поведение, дори и когато е с грехове, грешки и недостатъци. Така че всяко различие там е предмет на възхищение от страна на Бога и Съществата. Разликите са само в степента на яснота и светене на съответния индивидуален кристал. В случая, за който говорим, яснотата и светенето на въпросния кристал в споменатия човек са сравнително най-големи, с най-висока резолюция, защото в него съчетанието на верността към Бога и верността към себе си е сравнително най-съвършено в цялото земно човечество в настоящия космичен момент.

        Няма как да се опише и с най-общи думи видът на този кристал, но той е възхитителен! Това, което може да се каже за него, е че той е станал тъй съвършен поради мощта на духа на този приятел и в лицевата, и в обратната страна на съвършенството, както е при една съвършена монета. Нещо повече - и в съвършенството на радиуса й, поради което в този момент тя е станала идеално кръгла и потегля на най-дълъг и най-успешен път. Както е, когато Бог пуска една Своя монета да се търкаля и тя се търкаля до най-далече, понеже няма нито един индивидуален ръб на непослушание, нито една астрална или ментална измяна към Духа. Измените поради егоизъм и заблуди, поради манийност, горделивост или грубост продължават съответните ни радиуси или ги скъсяват така, че ние ставаме елиптични, ръбати и т.н., поради което Бог не може да пусне монетата ни на дълъг път. Ако я хвърля понякога в несъвършения ни вид, то е за да се овалваме чрез последствия и страдания, докато продължи късия ни път до смъртта. При този приятел в момента се бил скъсил и последният радиус до дължината и брилянтността на останалите му радиуси, поради което през тази нощ (6-7 май 152 г.) за него се е празнувал празник на Небето, паралелно с един друг празник, за който тук не е мястото да се говори, но тия два празника са свързани и не биха били празнувани, ако участниците в тях не са били верни на себе си или даже не-верни, което е поредният парадокс.

    Нищо в повече не може да се каже от това, че постижението на този приятел, отлято в кристала на подвига му през последните години и десетилетия по един забележителен начин, се дължи на кристалната му позиция в битката против илухимните нападения и в новоосъзнатата пластичност на собствената му илухимност ПОД КОНТРОЛ. Нито един от приятелите, които се познаваме, както и от останалите обитатели на тази планета до тази нощ не бил постигнал такова съвършенство на баланса между това, което иска Бог, и това, които иска и може едно НЕГОВО ДЕТЕ (последните две думи се изписаха с главни букви сами и текстът след тях продължи с малки букви по същия начин – без докосване на клавиш.

     По-ясно не може да се предаде, понеже съзерцавалият този кристал и получилият обяснения за него, колкото и голям опит да има, не разбира много от това и не смее да прави опити да го разбере, ако не му се даде.

            Вижда само още един образ – вижда въпросния приятел като един гигантски вълнолом на Верността към Бога и Истината, в който се разбиват прекрасно всички илухимни бури и вълнения отвън и се оттеглят. А в редките слънчеви дни Вълноломът има свойството да се превръща в Райска Поляна, в която подарява рай на осмелилите се да влязат в нея не както те искат, а както тя иска. Които не искат, понеже са виждали как Поляната се превръща във вълнолом до небето, когато го нападнат и са били разбивани, се заклеват повече никога да не прекосяват навътре границите на райската градина. Но каква е причината за нежеланието им – това си остава една нерешена досега Тайна на Греохопадението. Въл-ноломът-Поляна е пълен и с безсмъртие, и със змии, за да не позволи някой да го направи частна собственост. Но отпуска от време на време росни слънчеви полянки, и вълшебни заливи за съществата, които не са предатели - не искат "всичко или нищо".

 

    Настоящият "почти неразбираем текст" е предназначен само за приятеля, за чийто кристал става дума. Това е още един много рядък случай, в който той има правото да реши дали да го запази само за себе си или да бъде на разположение на всички;  или да го даде на избрани души, ако той реши това. 

 


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.