Книга 8

13.03.122(1986)г.
София-Изгрев

МАТЕРИАЛНОТО НЕ Е НАШ ПЪТ
ЖЛО / НИ


Трябва непременно по-скоро да се отиде. Само че просто направи списък, носейки първо само десетина книги по твой избор. После обсъдете по този списък кои са най-ценните неща и, при следващо отиване, вземи и тях. Същевременно, уреди формалната страна на наследството. Трябва много мило, но точно да опишеш волята на починалия и произтичащите от нея права в едно писмо до неговия брат. Направо казвайки му, че не искаш да правиш нещо, което би го огорчило, но питаш не трябва ли да се уважи и волята на Йордан. Поискай много внимателно, ако той няма претенции, след като му предложиш и опис на останалите, по-маловажни от ваша гледна точка книги и вещи, писмено да си избере какво поиска - или дай всичко. Обаче му напиши всичко това на машина в няколко екземпляра (не един). Остави и за себе си. Предложи му, практически, половината, но напомни много деликатно, подчертавам, много деликатно, фактическото положение. Ако рече да си използва формалното право, не му противоречи и с готовност оформете нещата незабавно юридически. Ако ли прояви честност, попитай го не е ли уместно да направи и той дарение на своята част някому -  предложù някой от приятелите, това не е проблем. Обаче накрая подчертай сериозно, че не действаш користно, а според последното желание на брат му и че според разговорите, които си имала с него, той би бил огорчен, ако местото не остане в ръцете на хора, които биха го използвали според неговите представи. С предложението първо да си вземе от книгите и вещите, след като сте очистили най-важното (Бог е за честността, но в случая имаше окултни книги, които братът на Й. щеше да хвърли или изгори - б.п.)нека брат му почувства твоето безкористие и готовността ти за жертва; обаче леко прояви опасение, че според вярата на брат му и учението, което следваше, при нарушение на волята му, доколкото си разбрала, не са изключени някакви неблагоприятни последствия от страна на съдбата.
Ако се окаже материалист, невярващ и упорит, и реши непременно да продава частта, която по документ е негова, при подобно решение предложи да се купи пак от идейни хора, които биха опазили духа на братовата му воля.
Сега, примирете се с това, което ще стане, и никога не забравяйте, че материалното не може да бъде никога ваш път и дял на Земята, понеже тревогите за материални неща са нещо пагубно. Просто не допускай никаква тревога какво ще стане, след като проявиш този жест - и най-"лошото" да стане, не се противи. Само че, след като узнаеш решението на брат му, кажи му, че в случай на неизпълнение на волята на починалия, ти си умиваш ръцете за последствия, които произтичат не от човешки, а от Божествени закони. И приеме ли всичко да си остане така, както е, никога не влизайте в конфликт с него, когато идва там, в своята стая. Ако ли пък стори другото, извини му се, но кажи му, че с останалата част ти би се простила, понеже не държиш на материалното, ако не беше волята на брат му. Тогава, без да се обижда, в случай, че реши да пусне там племенниците си или някои други, предложи да преградиш, ако това е възможно, полагащата ти се част - както в къщата, така и в местото, - за да се знае кой къде и по какъв начин ще живее.
Разбира се, последните упътвания важат, ако нещата се развият по този начин. Първо действай последователно, според инструкциите. Пчелина не зарязвайте, ами или заведете пчелар срещу половината от меда, който би се добил (само че да не се хранят пчелите със захар - ако остане мед, само тогава взимайте); или сами проучете внимателно пчеларството и след време турете още кошери. С това отварям още един братски дом в страната.
Така че, кажи в писмото, че ти не разбираш от тия работи (което си е вярно), но че предполагаш, в случай че реши да бъде коректен към духа на брат си и на онова, което стои зад него, че вероятно би трябвало да направи дарение на частта, останала формално на негово име, на човек от братството; или ако не дарение, да му я продаде формално. Последното обаче не го пиши в първото писмо, понеже звучи прекалено практично, а го кажи или напиши само в случай, че той сам предложи да зачете желанието на брат си.

Случаят с апартамента и къщата се разви така: понеже от страна на въпросния човек нямаше и помен от доброжелателство, Н. не получи нищо в наследство, а с това и се освободи от имотната карма на Й., тъй като родовата карма се предава и чрез имотите – б.п..

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.