Книга 10

9.ІІІ.124(1988)г.
София - Изгрев

 

ЕДИНСТВЕНИЯТ ОАЗИС
Праща ти се поздрав от една твоя заминала в невидимия свят. Много е добре, ала се прахосва още с безпокойство за вас, понеже безпокойството за близките на Земята в другия свят Аз наричам “прахосване”.
Проблемите ти са кръстни отново, по три основни причини. Първо, ти не си в състояние, както почти всички останали приятели, да приемаш съвета за преместване (по квартирите на временното съжителство). Същевременно, ония, които ще съжителстват временно с Р., праната им ще му помогне много. Няма обаче смисъл от това, ако, ходейки по гости и оставайки на различни места, вие се безпокойте за вкъщи и за домашните си. Туй значи, че не сте астрално и умствено при онзи, който ви е поканил, а сте си пак в курниците. Смешно ви се вижда, но в астралния свят, ако сте постоянно в собствената си къща, се чува как лаете, грухтите, квичите, кудкудякате и пр
Втората причина – това е, че Р. не е изпълнил още съвета за шрифтовете и писането на свещени текстове с тях. Понеже не вярвате, затова и не изпълнявате. Понеже не изпълнявате, волята на злото надделява и противоречията ви нямат край. Но Аз предпочитам свободата над всичко. Ако се нагърбите с изпълнение против вътрешното си чувство, против вашата представа за религия, учение, свястност и морал, такова изпълнение няма смисъл – по-добре си кудкудякайте и грухтете
И третата причина – казвал съм го неведнъж: практиката да натоварваш своите Си до пределните им възможности, в епохи, в които самият Аз съм натоварен почти до ръба на бордовете. Поемете и вие, като Мои ученици, сестри и братя, понеже вие имате светлината да сте въоръжени с разбиране, търпение и надежда. Страданието сега е по-необходимо от всичко. Благодарете непрестанно, понеже друг път няма. Аз ви сблъсквам тъкмо с ония ваши представи, чувства и ситуации, където страдате най-жестоко - и изборът Ми е пределно точен.
Ако не избирах най-тънките места, нямаше да страдате така пълноценно, а с това нямаше и да бъдете съработници на Бога. Така че – непременно благодарете! А носителите на своя, т.е., световния кръст, скоро ще бъдат разтоварени. Не се молете сега да ви разтоварват, понеже разтоварените сега, смърт ги очаква с най-тежки последствия!
Практиката Ми не предвижда повтаряне на съвети, след като не са изпълнени предишните, а Словото, когато не се изпълнява, се разтяга и набъбва в пространството заплашително, произвеждайки опасни последици.
Затуй предпочитам сега да прекъснем – туй не е от ваша полза.
Пиянство е да се пълните с нова информация отгоре, само и само да получите някакво облекчение поради вярата си, а де не правите особени усилия да изпълните предишните наставления. Не че някои приятели не направиха много, ала туй не бива да им тежи. Предпочитам да се следва вътрешният глас, отколкото следване на инструкции чрез посредник. Това също заробва – така да знаете!
Може да ви водя стъпка по стъпка и чрез посредник, но това не трябва да влиза в конфликт с вашата свободна воля, разбирания и представи. На практика, такова нещо е невъзможно - отчасти ще разбирате – отчасти ще изпълнявате. Затуй и щастието ви ще бъде частично. А на ония, които считат, че изобщо го няма, ще кажа: вие сте неблагодарници! Понеже това, което ви се дава в изобилие, не смеете да го ползувате свободно, нещастията са неизбежни; ала те можеха да бъдат досега и фатални.
Прочее, благодарете, че единствено поради пробуждането ви за Новото, вие сега не сте вече в гроба, в лудницата, или отново по кръчмите с вагабонтите. Подсказвам: щастие е възможно, ако се осмелиш да протегнеш ръка и да си го вземеш – понеже вода газите, а жадни ходите! Всичко си е във вашите ръце – възможност засвободно съжителство, свободна обмяна на всички основни блага и ценности, свободно тониране на енергиите!
Аз лично нищо не съм забранил, освен насилието, лъжата и ограничаването на чуждата свобода.
В бъдеще вие не стойте: създайте оазиси на новата мисъл, на новата обмяна - и с тези оазиси помагайте на ония, които са лишени от всичко. Не можете да си представите какво могъщо оръжие има в ръцете си сестрата, която може да създава оазиси! Самата сестра – любящата и нежна същност на Мировата Душа и Космичната Любяща - е единственият оазис за новите пророци и апостоли, които са още безпомощни без подобни грижи. Само създайте елементарни условия – не е невъзможно, казвам ви; поканете в тези условия нуждаещите се от мир, любов и съвместна работа изтерзани поборници - и ще видите каква огромна власт и сила сте вие – удивителното ангелско присъствие на Земята!
Сърце, което умее да приласкава така, както може да пълни с балсам раните – това е дарба и мисия самоваша; а толкова е тъжен светът, когато не се отдавате на сърцето си! Съветвам ви да помолите сестра си Е. да ви поговори на тази тема – тя само знае как оживяват души, сърца и същности в ръцете на оная, която е дух и душа, но сърцето и природата си не потъпква. Всеки греши, но стихията си не унищожавайте, понеже оазиси сега са необходими повече от всичко!
Създавайте оазиси! Треперете – но не за себе си; раздавайте – но не мислете за получаване; осигурявайте – но не търсете сигурност; раздавайте – ала сами не чакайте да ви дават. Търсете – но раните превързвайте; не си отивайте с болката, че не са превързани вашите рани. Това съм мислил отдавна да ви кажа, понеже, ако не сте вие, то слепият случай ще повлече несретниците по случайни, бесовски свърталища, където за капка балсам се плаща с десеторни задължения.
Вие - сестрите и приказните приятелки на Слънчевото Човечество - сте единственото спасение на новата култура и новата цивилизация, която настъпва! Вие сте безкрайна ценност - същества от света на сърцето и света на душата; същества, надарени с милост, топлина и способност за самораздаване. Съвършено излишно е да се тормозите, ако сте имали шанса да се родите сестри: сестрите се самораздават, без да очакват нищо от никого!
Самораздаването – ето спасението! Очакването на внимание – това е ахилесовата ви пета. Ако очакваш внимание, ти си загубена. Но самораздавайки се, ти си спасена. Раздавай се точно на тия, които се нуждаят от твоите грижи, а не на вагабонтите, с които ти е приятно да се носиш и караш.
Сега повтарям, приключвам: създай оазис – ако не в твоя дом, другаде; ако не в дом, сред природата – ето, сезонът става благоприятен, - и покани светлите същества да се приласкаят под крилото ти на сестра, ангел, душа и сърце!
 Да си родена в женско одеяние, това е шанс несравним! Преливаща от нежност, милваща, състрадаваща, грижовна, приласкаваща – това бъди не само за близките си – и тогава Господ ще уреди всичките ти проблеми. Решиш ли да бъдеш такава само за едного, тогава свършено е – старата Ева се проявява още в тебе.
Само едно помни винаги: както ти копнееш за небето, свободата, Бога и Словото, така дори и най-духовните братя копнеят за нещо много по-просто наглед: постеля, ласка, трапеза, тишина, сън – и покорно съратничество. Туй, което Бог може да даде на брата чрез сестрата, жената, не може да му го даде никой! Туй за мъжа е алфата и омегата, само туй го вдига на крака и го прави годен за нови подвизи. Трябва да сте силни, понеже “слабият пол" – мъжът - без вас е нищо...
Р. ще има видение през следващите пет седмици, с което ще потвърдя символично горните завети – думи до сестрата на новото човечество.
Синът ти не бива да припарва в психиатрия повече никога! Психиатрията само ще влоши нещата. Викам -никой не чува: изцелението му ще стане, когато се разделите и когато се виждаш с него само един път в седмицата!
Проблемите на сестра ти (в момента до тебе) ще се разрешат благоприятно, когато намери дом извън досегашния, където да създаде оазис за Словото и обичта; а братът, чрез който ви говоря – когато престане да очаква Словото да му уреди личния живот, а продължи да работи с него в най-тежкото обкръжение.

СЪДЪРЖАНИЕ
/