Книга 43

 

 

       1634  26.11.2014 Шпионите на „Брата”. От Я.Ю. 19:59 UTC+02 Да, съгласен съм, но покрай тези чисти души носа си ще навират в нашата стаичка и всякакви нечистоплътни типове. А някои от тях и ще ни пречат на проектите, които сме съобщили публично - с мисъл или действие, с отрицателна оценка, с подигравка... Само това ме спира да публикувам публично лични впечатления и размисли. Нали знаем, че шпионите на „Брата” дебнат отвсякъде... точно нас, дето се въртим около Словото.

 

       1635  26.11.2014 Зад всеки агент днес има по 10 хиляди от свет-лите. До Я.Ю. 21:08 UTC+02 Да, прав си, но в Чии ръце е всичко? Зад всеки съзнателен или подсъзнателен агент на "братовчедите" днес има по 10 хиляди невидими контрольори от светлите! Да ни се направи кал от зъл или безразличен вече е напълно невъзможно, освен ако ние някъде сме студени, зли или безразлични. Знаеш, че безразличието към Божественото е по-голям грях от активното зло.

 

       1636  27.11.2014 Сам Бог не знае Истината за Любовта. 08:12 UTC+02 Истината прави човека свободен. На първо място – Истината за Любовта. Най-първото и най-последното, което не го знаят в пълнота не само ангелите, но и боговете. Тя ни се разкрива постепенно, безкрайно, на степени. Най-странното - не я знае и сам Бог! Оставил е тази най-сладка зона на агностицизма само за Себе Си и за родените от Нейго (Тяй е андрогин), за да може да се изпитва щастие. Щастие от непознатото, неизпитваното и неочакваното - най-голямото щастие! Яснотата е велика, но има и нещо над нея; при това тя може да бъде оръжие и на съществата без душа - на прокурорите в общуването. Затова и великият Евтушенко казва: "Аз твоя дух безкрайно мил / с неяснота не бих окалял,/ и с яснота не бих убил". Ако искаш, ще ти пратя още две-три стихотворения на тази тема. Ти излъчваш непосредственост, т.е. Чистота.

 

       1637  27.11.2014 Безразличието към безразличните е от Бога. 08:33 UTC+02 Говорихме за греха безразличие. Има само едно безразличие, което е от Бога - безразличието към безраз-личните. Поне докато са такива към Божественото, към Любовта. Един приятел разправяше за свое видение в ментала: там интелектуалците, самомнителните, себичните, даже и гениите, които се интересуват само от своето творчество и собствената си изява, представляват огромни глави без тела. И постоянно се надуват още повече поради мисълта за себе си, за своя си просперитет и своята мисия. Не знаят за Закона за Границите на Радиуса, както е във вселената. Не знаят, че неизбежно им предстои рухване навътре, имплозия. Ако обаче са еволюционно узрели, те сами отпускат периодично своя въздух под налягане и така не се стига до драстични имплозии, стават безсмъртни. Един от начините е да се интересуваш и от чуждата дейност и творчество и да ги лансираш. Това значи да не си самовлюбен и горд. Естествено, зависи кого и какво точно лансираш, кому помагаш, на кого отстъпваш мястото си на сцената и в печатницата...

 


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.