Книга 11


3.VІІ.124(1988)г.
София-Изгрев


ОТРИЦАНИЕ И УТВЪРЖДЕНИЕ
 С ГЛАВА У БЪЛГАРИТЕ

                    
                       Стоян Венев – “Шоп”

16,30 – 17,30ч.

            Българите не са единствени, но са най-силни в това клатене на главата. Посоката “горе-долу” свързва с умствения свят, а “ настрани” – с астралния. Туй ще рече, че за българите онуй, което казват другите народи не е умно, а на чувствата им не вярват пък никак. По-дълбоко, това е свързано с прокарването на токовете. Ако целият свят на петата раса дава път на менталните енергии и сили със своето утвърждение, то българинът от край време утвърждава емоционалното, а интелектуалното го заприщва. От туй има две важни следствия. Отрицателното е, че се удебелява черепът на българина отгоре, а се стънява отстрани, понеже дебела глава от ум и разум не разбира... Положителното от туй движение на главата у българина е здравият череп, с който троши канони, династии и епохи. Цялата тая работа има отношение към науката за духовните подлези и надлези. Там, дето чужденецът ще мине направо, българинът ще мине настрани; там, дето чужденецът ще спре, българинът ще му намери колаят, пътечката.
          А сега - за минералното тяло.
          Макар и остатък от вакхически времена, когато нисшият астрал на Родопа почва да разширява черепите и телата на коренното население поради хоризонталните си токове, туй отрицание има и един положителен ефект – способността да се опънеш дори и на евридическото начало, когато то е откъснато от орфическото. Туй лунно население на Балканите от чисто брахицефален тип, което тлъстее и кокалее на ширина, не поиска, нито можа да по-следва долихоцефалното братство на Агарта от върховете и платата на Рила, където вилнееше Евридика.
 Целият Запад, с връх испанската антропоморфия, стеснява черепа, особено в скулите. А скулите трябва да имат една широчина. Изтокът поначало дава духовната ширина на скулите, ала туй, специфичното, което отклони долихоцефалите на Агарта от плана на първоучителя Орфей, беше същото онуй отрицание, което опропасти и Родопа. Евридика и Родопа не искаха по никакъв начин да се срещнат и обменят опит. А Родопа беше божество – алохим, както вече знаете. Херувимът Евридика се опълчи на един алохим, от което не последва нищо добро. Следствие на този древен конфликт е превъртането на егоцентралните токове на една фаза от 90 градуса, с което се измени и клатенето на главата при отрицание и утвърждение. Туй, което е по линия на сърцето на Родопа, българите трябва още дълго да го утвърждават, понеже някога го отрекоха, а ония от канибалското племе на Родопа се налага още дълго да отрицават онуй, което им поднасяха тогавашните противници на Орфей от старозаветна Агарта.
 Туй е сложно и трябва да го поясня. Адептите и съзерцателите от етерна Агарта, които отрекоха пътя на Oрфей, който бе път на синтез, сега въплъщавам в телата на простите българи, които дебелеят в трикатни къщи, возят се на собствени катафалки на колела и се тъпчат вечер с месища пред телевизорите. На тия /бивши/ окултни кукувици и религиозни скумрии Господ сега се присмива, като ги вижда как грухтят и се охранват, забравили небесните възторзи.
 Казал съм ви, че напоследък физиогномиката се изменя коренно и че трябва да си ясновидец, за да прозреш през една съвършена форма коренното плътско говедо; и в един хамалин, брашнар или касапин – въплътен съзерцател от Хималаите. С туй сменяне на ролите и атрибутите Аз не само давам уроци, но и се стремя да коригирам нарушеното равновесие.
Вие имате една приятелка, която бе съвършено изпосталял будистки монах от най-крайните, а сега е пищна “секс бомба” и полудя от непонятното несъответствие на духовните й идеали със сегашната й печална съдба на постоянно ухажвана и насилвана от най-елементарни мъже. В приказките и фантазиите си тя е все още будист, и то чистокръвен, с всичката пропаганда на брахмачария, а в поведението си е парцал, подхвърлен от съдбата на поругание.
Бог не е жесток, но вашата духовна или плътска жестокост, трябва да се срещне със своето отрицание, за да види какво сте причинявали на другите. С една дума, превъртяната фаза на отрицанието и утвърждението с глава у българите се дължи на онова грехопадение, но и служи едновременно на карма да приковава духовете на крайностите към разпятието на тяхната противоположност, за да не стават повече катаклизми на земята, отколкото е поносимо. При все това, орфическите школи създадоха изкуството на съвременна Европа и нейния най-фин мистицизъм; богомилите разпалиха гностицизма, а днешна божествена България пробужда света за подвиг отново чрез въоръжението на превъртяната фаза, от което и млякото /киселото/ става само при вас, на Балканите.
Въпреки че това “объркване” в главоклатенето стана по-късно, и то като плод на ганьовската простотия, то е мистичен израз на кръста с квадриална фаза, необходим за покълването на минералното тяло на Балканите. Яснозрящите от високите полета виждат едновременно не само милионите аборти, смърт и раждания, но и този специфичен акт на отрицание, който ежесекундно се извършва от хиляди и хиляди български глави вертикално. С това те казват “не” на петата раса, която е вертикална, и “да” – на шестата раса, която е хоризонтална. Ето как Бог превръща всяко астрално падение в будическо възкресение; и всяко умствено отклонение – в атмично подвижничество!
 Ония от вас, които усвояват западните езици и култура и могат да движат главата си според случая, са подходящ мост между петата и шестата раса и Аз им препоръчвам да запазят и двата кръста. Същите дълбоки основания мога да изтъкна и при различните видове кръстене на религиозните християни, при ритуалните им жестове от най-различно естество, в зависимост от епохата и националността. Този, който не е приключил с инволюцията, може да си виси надолу с главата колкото иска. Онзи, който е станал вече християнин, престава да бъде растение. Ала има и поздрави и традиции, които отменям по целесъобразност. Така отмених през последните години от Школата поздрава на Братството, макар и даден от самия Мен по-преди, понеже се превърна в механична и лицемерна сектанщина.
Та питайте още, ако ви стиска...    

             - Има ли значение посоката, от която се започва движението с главата?

             - Разбира се, че има не само значение, а и сила. Проследете, че българинът утвърждава първо надясно и почти няма случай да започне някой наляво. А туй ще рече, че още сте си сметкаджии в чувствата и малцина правят това от разумност. Почнете ли наляво, но съзнателно, у които не си е дадено по рождение, ще коригирате една ваша лоша черта – да се съгласявате с умисъл. Ще се върнете към детето, което се съгласява от добро сърце, от наивност.
          Пък някой да отрича първо нагоре с главата, туй е изключително рядко. Туй ще рече: “Ти не се съобразяваш с идеалното”. А българинът е практик, материалист. Като отрича, казва: “Реалист бъди, не ме будалкай”. А туй можете да употребявате съзнателно, за да издигнете поне малко кундалини на българина с акта на отрицание, който му е отръки на българина – като на камилата гърбицата... Щото съгласяването в него е рядка работа. Съгласява се, само ако трябва да се оплюе някой... Та и туй използвайте съзнателно – т.е. от ляво на дясно, та да мръдне сърцето ви поне с половин милиметър надясно.
Ала много по-важно от клатенето на главата е самата мисъл и думите. Научи ли се българинът да не отрицава, той ще повдига планини. Отрицаването само в едно е важно: да не тръгнеш по пътя на бесовете. “Дакането” пък е цяла трагедия, когато се съгласяваш със същите тия бесове.
          Помнете, че искам да ви говоря какво въведох в подсъзнанието и свръхсъзнанието на човечеството с нашия поздрав с ръката. Туй не е само символ, но оръжие. По същия начин ще ви поясня всяко движение в паневритмията и всяка фигура в пентаграма.
          Ако хитлеристите не изнасяха толкова стремително ръката си напред и не образуваха с нея полуквадратура, руснаците и славяните щяха да видят много по-голям зор. Ала туй е тема за цяла книга – как се тълкуват жестовете и мимиките на народите.
            -  Как се тълкува козируването?...

            - Козируването означава, че си готов да отрежеш оная част от главата си, която се простира над опънатите пръсти. Всъщност, тия резки движения на черната ложа не са само символ и ритуал, а действително отсичане на биотоковете на главния мозък от тия на малкия мозък. Те, пръстите, излъчват остри лъчи надалече.

         (Поначало «козируване» идва от «козирка». Козирката, сама по себе си, е важен и очевиден символ – затъмняване на Истината и Любовта, за да се вижда по-ясно «реалната» земна цел. Свързано е и с плюсовете и минусите на Козирога. В едната си фаза  Козирогът е безотказният и перфектен служител, който изпълнява всякакви заповеди, но другият Козирог може да се опъне и на монарха така, че да си даде и живота, но да не се подчини. Това е диалектика).

          Полуквадрата или понякога квадрата, образуван от пръстите към главата, върши същата работа, както и нацисткото “Хайл”.
А строевата маршировка се практикува за затъпяване на мозъка от ударите върху него. Остригването на войниците няма само отрицателно значение и Аз остригах милиони послушници в света, с единствената цел да се върнат на земята и да станат последователи. Понеже вие, с дългите коси, нещо много бърже почвате да ставате учители или да не признавате побратим над себе си...
          Всичко на своето място е.
          Ако вие знаехте що сила изхвърча нахалост в пространството, като си режете ноктите с железни ножици, щяхте да си ги оставите да растат като на непраните факири или като на хищните птици. Ученикът на зрящите школи си пили ноктите със специален камък, с което хем не отрязва лъчите, хем принажда минерално лъчене.

            -   А с пемза може ли?

            - Пемзата не става – много е хлъзгава. Най-простото е да вземете шмиргел от някоя работилница, понеже са от елмазени частици. Общо взето,  да не е стомана.
          Бръсненето е същата история. Стоманата не е цвете. Тя е по-лоша от желязото, понеже съдържа и въглерод.
Сега, като питате, отговарям ви още неща и за оплешивяването – бръсненето има много пряка връзка с него. Жените бръснат ли се? Като режеш корените, къде ще се дянат клоните? Затуй ония от вас, които много искат да останат цивилизовани, нека се спасяват чрез продължително дъвчене на храната. Туй извлича основни енергии, които ви спасяват търбуха от тлъстините. Вие сега дъвчете по два-три пъти – и хайде у торбата... А оная торба почивен ден няма ли? Като се умори да мели камъни, тя казва “майната му” и почва да блъска мъртвата енергия в мастните депа.
          Оплешивяването, прочее, се дължи на слабото дъвчене, на бръсненето, на плъшите занимания вътре в помещенията, слънце където не влиза. Освен туй, се дължи и на суетност – суетността на мъжа да одобрят неговите постижения. Малкият мозък наистина секретира някои предпазващи косъма течности; ала туй, че там косата му остава, е понеже вкъщи той си прави каквото си иска, а в службата – каквото не иска...
          Само тщеславието не е – има и други причини. Те са творчески, понеже оплешивяват поголовно и много светии. Ала туй е друга тема, много по-сложна, и с нея ще се занимавам при желание.

          - Вредно ли е скубането на веждите у жените?

          - Фатално при жените най-вече е скубането на веждите, понеже се свършва с контакта с умствения свят. От суетност и нужда от грозота, те се лишават от антени към причинното поле, поради което причинно-следственото мислене у безвеждите кокони се нарушава не за години, а за векове. Някои не от суетност, а понеже не искат да ги познаят, че са лъжкини – понеже веждите на лъжците се познават от пет километра. А мъжките Гани не разбират, че орловите вежди са признак, че имат връзка с атмичното тяло. Може да са грубияни, ала постигат върховете на духовната воля.
 Сега, защо военните си слагат паница и се стрижат до паницата? – Понеже те не трябва да имат личен живот. У плешивците с коси отзад е точно обратното – те на службата са манекени, колкото и успешно да имитират заинтересованост, но си уреждат домашния, семеен бит.
          Сега – за мустаците. Противни са ви, нали?  Потрепервате като видите мустакат... Познавам само 308 мустакати в историята на човечеството, които са изпълнявали колективна воля от бяло естество. Всички останали са представители на колективната воля и власт чрез насилие. При всички останали случаи, мустаците без брада оповестяват за валидни и изпълняват само човешки закони, пренебрегвайки и малтретирайки природните. Испанските мустачки на “коцетата” се отличават с непочтеност в личните отношения, а много буйните мустаци настрани са необходими на войводите, за да съберат в едно народната воля, която е сила пак на човешкия колектив. Особени са козите бради на “телците”. У източните народи брадите им растат само надолу - отстрани са голи. Същото го виждате в Египет, но у египтяните туй е продължение на брадичката, поради слабата лична воля на “раците”; те затуй строиха и пирамидите. В козята брадичка силата не е в насилието, а в стоманеното присъствие чрез дух. Или това е прословутата астрална сила на астралната жена, която управлява чрез избор на обкръжение, а не чрез поголовно налагане на физическа сила. Напротив, немските бакенбарди без брада на брадичката, с ония квадратни лица и челюсти, не се съобразяват с никакви приближени и газят през трупове към целта си, понеже са уверени, като всички шизофреници, че са единствени и сами. Козята брада е по-хитра и се стреми към поддръжка от приближени. Затуй и ориенталските и монголоидните владетели се задържат по цял век на престола, а германите търкулват глави много често и създават разпокъсани царства и държави.
 Но -  да завършим с тази смешна... космология.

СЪДЪРЖАНИЕ
/