Книга 13

125(1989)г., недатирано
София - Изгрев

ПРЕДПАЗЕНИ, ЗАЩОТО СТЕ СВЪРЗАНИ С МЕН
ЖЛО / ПН


          
           (Не е описано какъв е бил конкретно случаят - б.п.)

            Това е за обща акция, не само за вас. Беди ще има по другите хора и те няма да закъснеят. Вие сте предпазени, защото сте свързани с Мен. Ако се оба­дят до три дни, протакайте - да не се ([отрича, от­казва] – думите в ръкописа неясни - б.п.)
          Сега ме слушайте внимателно: Оставете на другите да организират своите хора за самоза­щита. Вие не организирайте капан, въпреки че това се налага от човешката логика. Специално във ва­шия случай, капанът ще заложи Космосът. Ако пос­лушате съвета да се откажете категорично от вся­каква мисъл и действия за засичане на изнудвача, то той ще бъде обезвреден от съдбата. Ако проявите страх и се подсигурите по човешки, не мога да поема напълно защитата. Това наричам изпитание на вя­рата! Ала пари и ценности – в никакъв случай никому. Самозащита на място се разрешава.
          Ако вече сте предприели някакви мерки, няма вина; но не и след като вече знаете настоящата Ми информация. Въпросът е да не наливаме още масло в огъня.
Христос Пантократор

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.