01.05.2019 г. 17,58 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Откѫдѣто и да дойде свободата, по какъвто начинъ и да дойде, тя е БОЖЕСТВЕНА. Онзи човѣкъ, който се приближи при васъ и ви даде помощь, ТОЙ е божественъ; а другъ, може да е „правовѣренъ”, може да е „святъ”, но не ви ли даде помощь, той не е отъ Бога.” (1921.06.12н.И рече му: „Дойди слѣдъ мене!“.НОЧ.ЖЗ1947:279).

 

 01.05.2019 г. 16,46 ч.

 

КАКВА ПРЕЛЕСТ, КАКВА РАДОСТ, КАКВО ЩАСТИЕ Е ДА ПОЗНАВАШ СЪРДЕЧЕН ЧОВЕК!

УЧИТЕЛЯТ: „Да, всички ще се измѣните. - Какъ? - Като се смъкне врѣменното у васъ, ТОГАВА ще прозрѣте хубостьта на човѣшката душа, хубостьта на човѣшкото сърце и човѣшкия духъ, ТОГАВА ще разберете какво нѣщо е човѣкътъ! Като погледнете сърцето на човѣкъ, който е пъленъ съ любовь, знаете ли каква свѣтлина, каква топлина има тамъ? Нѣкой казва: „Азъ ви обичамъ…“ - Поглѐдна въ сърцето му колко градуса огънь, колко топлина има той - и познавамъ колко обича. Докато пламъкътъ гори, това е Христосъ; изгасне ли пламъкътъ, това не е Христосъ. Пламъкътъ трѣбва да гори! Писанието казва: „Не изгасватъ духоветѣ.“ Духътъ - това е БОЖЕСТВЕНОТО, което гори. Не изгасвайте този пламъкъ!”

 

(1921.06.12н.И рече му: „Дойди слѣдъ мене!“.НОЧ.ЖЗ1947: 279)

 

 

01.05.2019 г. 16,44 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Едни вѣрватъ, че съ всѣкакви тѣла ще могатъ да възкръснатъ. Други – че съ СТАРОТО си тѣло ще възкръснатъ. Напримѣръ, нѣкой умрѣлъ съ едно тѣло отъ 100 кг., другъ – съ тѣло отъ 60 кг… Е, съ кое тѣло ще възкръснатъ - дали съ това, съ което сѫ умрѣли? Евангелиститѣ спорятъ по този въпросъ. Нѣма съ това тѣло да възкръснете, съ ДРУГО тѣло ще възкръснете. Вашитѣ лица, които сега имате, ще се измѣнятъ, нѣма да останатъ такива. (1921.06.12н.И рече му: „Дойди слѣдъ мене!“.НОЧ.ЖЗ1947:279)

„Който отива при Бога, отива без дрехи - гол, както е дошъл на земята. Когато и вие отивате при Господа, трябва да се явите с дрехата си, която ТОЙ ви е направил. Казвате, че ви е срам да се явите гол. Защо се срамувате? – Защото дрехата на вашата голота не е оная, която Бог ви е дал първоначално." (Из "Динамика на живота", 20 април 1932 г.)

 

 

01.05.2019 г. 16,43 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Това, което иде сега въ свѣта, е ТОЛКОВА велико, че всички ангели надзъртатъ да видятъ какво ще бѫде то. Интересъ има въ ЦѢЛОТО небе! Това не е стремежъ само у васъ, това е стремежъ въ ЦѢЛОТО Битие. Този моментъ, въ който Великиятъ Господь идва да се прояви, всички разумни сѫщества, у които съзнанието е пробудено, Го очакватъ съ нетърпение. Тѣзи, у които съзнанието е пробудено, ще възприематъ този лѫчъ и ще възкръснатъ, а другитѣ ще спятъ. ЗАТОВА казва Писанието: „Будни бѫдете, защото не знаете въ кой день или въ кой часъ ще дойде!“ Това е единъ ТЪРЖЕСТВЕНЪ день, прѣзъ който Той ще мине и каже: „Ела слѣдъ мене!“ Ще бѫде ли твоето съзнание будно - или ще кажешъ: „Господи, почакай, азъ съ митарницата още не съмъ си уредилъ въпроса, имамъ едни малки смѣтки…“ - Не, мине ли и те извика, ще кажешъ: „Веднага, МОМЕНТАЛНО идвамъ!“ ВЕДНАГА трѣбва да ликвидирашъ съ всичко - никакви смѣтки, никакво чакане! - „Ама чакай!...“ - Не, МОМЕНТАЛНО трѣбва да рѣшишъ въпроса! А такива философии, че това-онова, че тъй–иначе било писано… - Не, туй, писаното, трѣбва да се разбере отъ нашата будна душа, която живѣе вѫтрѣ въ насъ, и тя ще трѣбва да ни разтълкува истината. Тогава нѣма да се учимъ отъ хората, а всички ще бѫдемъ научени отъ тази Любовь. Тогава ще има миръ, а отъ неправдата, която днесъ сѫществува, ни поменъ нѣма да остане!” (1921.06.12н.И рече му: „Дойди слѣдъ мене!“.НОЧ.ЖЗ1947:276)

 

01.05.2019 г. 16,41 ч.

 

СВРЪХДОБРОТА, СВРЪХПРИМИРЕНИЕ, СВРЪХТЪРПЕНИЕ СВРЪХЛЮБОВ! ЕДНА РЯДКА, НО ФУНДАМЕНТАЛНА ТЕЗА в Словото Божие за близките и семейството. За мнозина любовта с обект не е лесна, но даже и в кармичните връзки тя може да е единственото спасение: женените, семейните имат огромното предимство да видят Исуса в себе си и в най-близките си, като Му отговарят с предана любов, служейки на ТЯХ:

КАРТИНИТЕ ТУК СА ОТ Ferdinand Georg Waldmüller (1973-1865) и италианския живописец и фотограф Eugenio Zampighi (1859-1944)

 

УЧИТЕЛЯТ: „Онѣзи, ЖЕНЕНИТѢ отъ васъ, иматъ Исуса въ себе си! Вашиятъ мѫжъ - ТОЙ е Исусъ за васъ. ЕТО вашиятъ физически Исусъ, но вие не го признавате. Вие сте като онѣзи фарисеи и садукеи, който казватъ: „Не е Той, не е Той!“ - Съ какво ще ви докаже мѫжътъ, че е Той? Той казва: „АЗЪ съмъ твоятъ избраникъ.“ Жената казва: „Не е той, не е той!...“ Търсù го! За васъ Исусъ е ДОШЪЛЪ, но вие не Го признавате. Когато вие по ТОЗИ начинъ разберете Христа, у васъ ще стане една КОРЕННА ПРОМѢНА. Ние сега и изобщо всички хора не сме доволни едни отъ други. Ние си виждаме само погрѣшкитѣ. Въ тази кѫща, въ която ще влѣзе Христос, между мѫжътъ и жената ще настане миръ, между дѣцата ще има разбиране, този домъ ще бѫде примѣренъ. Всички хора ще кажатъ: „Това сѣмейство си живѣе добрѣ.“ Защо? – Защото е влѣзълъ между тѣхъ Законътъ на Любовьта. Богъ е привлѣкълъ тѣзи хора. При кого? – При Сина, Който е ИЗЯВЛЕНИЕ на тази любовь. Сега, ако не искате да се заблуждавате, не питайте: „Дѣ е Христосъ, отдѣ ще дойде“ - и т.н. Всѣка жена може да Го намѣри ВЪ МѪЖА СИ и всѣки мѫжъ може да Го намѣри ВЪ ЖЕНА СИ. Всѣки синъ може да го намѣри въ сестра си и въ брата си - и обратно. Но ако вие изгубите любовьта си, ще изгубите и Христа НАВСѢКѪДѢ. Мѫже, жѣни, деца - това сѫ обекти, въ който законът на любовьта ще се прояви. Слѣдователно, всичко на свѣта е ОБЕКТЪ, въ който живѣе ЛЮБОВЬТА. Тя тепърва ще се прояви. Много Сѫщества сѫ работили съ хиляди години, за да дойде този, ЖИВИЯТЪ Господь, да се прояви.” (1921.06.12н.И рече му: „Дойди слѣдъ мене!“.НОЧ.ЖЗ1947:276)

 

 

01.05.2019 г. 16,39 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Когато момата иска да задържи впечатленията си отъ своя възлюбленъ надълбоко, тя затваря очитѣ си. Съ това иска да каже: „Азъ съмъ слѣпа за свѣта, не искамъ да виждамъ този свѣтъ!“ Мома, която иска да държи очитѣ си отворени, тя на другия день ще продаде възлюбения си.” (1921.06.12н.И рече му: „Дойди слѣдъ мене!“.НОЧ.ЖЗ1947:275)

 

КОМПОЗИЦИЯ с илюстрации от удивителната Изабел Брайер, чиито женски образи са почти до един със затворени очи.

 

 

01.05.2019 г. 16,36 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Ние сме повикани въ този свѣтъ само да се учимъ. Господь ЗАТОВА ни е повикалъ. Ние казваме: „Господь не е помислилъ добрѣ…“. Започваме да се грижимъ сами за пелени, за храна - ставаме идиоти. А ние трѣбва само да се учимъ! Щомъ се учимъ, всичко ще бѫде наредъ.” (1921.06.12н.И рече му: „Дойди слѣдъ мене!“.НОЧ.ЖЗ1947:269-270)

 

ОБАЧЕ – ВНИМАНИЕ! Словото и Учението трябва да се изучават ОБЕМНО. Да се имат предвид и ПРОТИВОПОЛОЖНИТЕ твърдения на Учителя. В светлината на горната Му мисъл, от 8 хиляди (200 милиона) години човечеството е напълно идиотизирано, понеже се е вкарало само в грижи за материалните работи. Така е и до този момент. Но това не ни освобождава от задължението да изкарваме честно прехраната си и да подсигурим един приличен екзистенс-минимум за себе си и децата си. Това, че Черната ложа е ограбила и постоянно ограбва оригиналните природни блага, с което ни е бил заобиколил Бог, не може да бъде оправдание да лежим на гърба на другите и само да учим. На кой не му се иска това! Познаваме хора с духовни претенции, които живеят точно по този начин. Така че на този етап все още важи принципът на Христа „Кесаревото – кесарю; Божието – Богу”. Учителят казва на учениците си: „Аз искам само свободното ви време. Който не учи или не работи света, не е Мой Ученик. В света вие трябва да бъдете като най-добрите”. И – заедно с това – още по-добри от „най-добрите”, в смисъл, че светските екстраверти се отдават на света 100% поради амбиции или материализъм. Докато ученикът, преизпълнявайки домашните и светските си задължения, защото е добър и способен, никога не предозира, защото няма робско чувство и не е тщеславен. Той при всички случаи си оставя свободно време и достатъчно сили, за да изпълнява главното, за което е дошъл на земята: да движи Словото и Делото НА БОГА. И при най-големите външни натоварвания, той винаги защитава „с нокти и зъби”, свещената си индивидуална територия от сили и време, за да не изпадне в пропастта. Един познат човек работеше по 12 часа тежка работа в света без никакво прекъсване през десетилетията, обаче 1/3 от времето си през годината той беше високо в планините. Друг, подобен на него, който отгоре на всичко това беше и в затвора, успя да спаси, дешифрира и редактира правилно всичките 7000 беседи на Учителя. ТА ВЪВ ВРЪЗКА С ЦИТИРАНАТА МИСЪЛ: Задача на бъдещото общество е да срине стратегията на Черната ложа да впряга всички да се трудят за залъка си и да осъществи закона на Бога: ПРЕДНАЗНАЧЕНОЕТО НА ЧОВЕКА Е САМО ДА УЧИ. Първоначално Бог ни е дал всичко, за да можем да се прехранваме без тежък труд, да бъдем напълно свободни и да изучаваме законите Му и Природата. Абсолютно не е вярно, че земята трябва да се обработва с животни, торове, поливане, инструменти и машини: някога не е било така, дълги хилядолетия земята е била рай. Интервентите обаче са наклонили оста на планетата и са дебалансирали естествените й полета чрез минната дейност, животновъдството, лова, риболова, сечта, оранта и жътвите, техниката, урбанзацията. Овладели напълно нашата планета, те са заграбили основните ресурси, които принадлежат на всички, и ни принуждават да се трудим, за да си ги купуваме ОТ ТЯХ. Но, това, което зависи от всеки от нас ИНДИВИДУАЛНО, е да освобождаваме максимално дял от свободното си време и да пазим един минимум от неприкосновени сили ЗА УЧЕНИЧЕСТВОТО, ЗА ДОБРИ ДЕЛА, ЗА БОГА.

 

01.05.2019 г. 16,19 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Само човѣкъ, който има отлични мисли, благородни мисли; само човѣкъ, който има единъ възвишенъ умъ, само той може да възприеме едно божествено учение.” (1921.06.12н.И рече му: „Дойди слѣдъ мене!“.НОЧ.ЖЗ1947:269)

 

ВЕЧЕ МНОГО ПЪТИ са били публикувани тук и в чужбина изказванията на видни личности за Учителя, тук няма защо да се повтарят. Митологизирани слухове или истински случаи? - Все пак, за някои от тях има документи и е имало и живи свидетели. Тук може да се обърне внимание на някои детайли. Вижте ухото на папа Йоан XXIII - Ронкали: виждал ли е някой по-съвършено ухо? С едни приятели знаем само трима души такива в България. Под него е снимката на българския равин Даниел Цион. И той, като Ронкали, е идвал на Изгрева и е задавал своите въпроси на Учителя. Малцина знаят каква уникална личност е бил той и как доблестно е защитавал връзката си с Христос пред старозаветните евреи тук и в чужбина, заради което накрая са отхвърлили и него. Отдясно на папата е Алционе - големият индийски духовен просветител Кришнамурти, който още през 1926 г. е насочил теософите къде се е родил и работи Мировият Учител. Отдясно на него е японският Посветен Онисабуро Дегучи, който също е приел нашия Учител за свой Учител и е подчинил цялото си многохилядно движение на духовна България. Горе вдясно е 14-ият Далай Лама Тензин Гяцо, съкратено от Джетсун Джамфел Нгаванг Лобсанг Йеше Тензин Гяцо. Дали наистина е имал голям портрет на Учителя Беинса Дуно зад една завеса в духовната си обител в Тибет, за това знаят само някои българи, които твърдят, че са видели това лично. Знаем също какво са казали за Учителя и Рудолф Щайнер, Алберт Айнщайн и Рене Генон А кои от българите по-долу изповядваха Учението явно и кои тайно, както и още много други, това е въпрос, който също би могъл да се провери в документалните филмови архиви на Природата, ако някой има достъп.

 

01.05.2019 г. 15,48 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Вие не можете да разберете Едното, докато не разберете неговитѣ части, които влизатъ въ устройството на тази голѣма Единица.” (1921.06.12н.И рече му: „Дойди слѣдъ мене!“.НОЧ.ЖЗ1947:268)

 

„Колкото и да е малка частта, ако тя действа правилно, Бог се радва и весели. Така Той участва в човешкия живот и го подобрява.”(25 ноември 1931, „Разтоварване на съзнанието”)

 

01.05.2019 г. 15,45 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Да живѣемъ! Има ЗАКОНЪ - ГОСПОДЬ е поставилъ този законъ. Той иска ДА ЖИВѢЕМЪ. Радоститѣ сѫ съ ЗАКОНЪ! Да се радвате, да се веселите, ДА БЛАГУВАТЕ въ свѣта – има /божествен/ ЗАКОНЪ за това.” (1921.06.12н.И рече му: „Дойди слѣдъ мене!“.НОЧ.ЖЗ 1947:267)

ИЗ ЕДНИ СПОМЕНИ (и друг път това е слагано тука): „…Просто хората (в Латвия) не съзнаваха какво става с тях, всеки искаше да прегърне и прегръщаше всекиго, но гледаше влюбено не само другия, а и въздуха, слънцето, цветята, полуделите също от любов животни покрай нас... Но понеже редактирам този дневник едва днес, 2009 г., мога да цитирам един такъв случай даже и у нас - на една сватба в един ресторант (“Колко много любов!”, 21.IX.144(2008):

 

“Един от присъстващите в даден момент има нужда да изолира съзнанието си от ставащото наоколо и потъва дълбоко в себе си. Отправя гореща благодарност и любов към Едного за всичко, което ни е дал и на което ни е научил. Търси връзка с Него, за да Му каже, че не намира в себе си чувство, по-силно от обичта си и безкрайната си преданост към Него, че познава единствено Него. Пред вътрешния му взор се очертава едно фантастично красиво лице, което го гледа и гледа всички наоколо с неизразимо прекрасна усмивка и абсолютно живи, любящи очи. В същия миг много хора от сватбарите започват да гледат другите хора в очите - дори през няколко маси - с искряща, пламенна, нескрита, бликаща любов! Те не разбират, че нещо се е отприщило у тях и не могат да спрат тези огнени потоци по никакъв начин. Не си спомнят, че човек има право да гледа по такъв начин само най-любимия, най-близкия си човек или детето си; че това, което става в момента, е извън всякакво обяснение, приличие и контрол. В салона се развихря необуздана радост и щастие, заедно с някаква тъга и усещането, че след малко всичко това пак ще се затвори до края на живота и повече никой никога няма да погледне непознат човек по този начин. Дори и най-близките си ние ги гледаме така само за няколко мига в живота си, а днес стана нещо абсолютно непонятно. Ако някой каже на всички тия хора как са се гледали, защо са се прегръщали, какво е протекло през очите и сърцето им в тия няколко минути, те ще се изненадат и ще отрекат. През цялото време обаче непрекъснато се правеха снимки и видеофилми, така че фактът е документиран. Как ще си го обяснят участниците и зрителите, това е друг въпрос. Най-вероятно - с алкохола... Не че алкохолът не помага за снемането на гардовете и отварянето на безсмъртния свят за броени секунди или минути, но в случая погледите и усмивките към чуждите хора бяха много по-различни и по-влюбени дори от тези при най-интимното празненство на чашка сред "свои". Това незабравимо преживяване предизвика въпроса: "Защо, Господи, си позволил или измислил хората да забравят, че са едно цяло и че всички са създадени да обичат всички със всичка сила? Какъв е Твоят замисъл да заспят и пропаднат всички Твои създания по лицето на земята до такава степен, че да се мъчат да изригнат океан през капкомер, насочен само към някой друг капкомер?... Не от това ли умират и се разболяват хората? Защо си допуснал фалшивите лидери на религиите и кроячите на живота да узаконят това пълно безумие и даже да преследват отклоняващите се от него?" Тук може да се добави разказът на майката на жениха. Естествено, тя остана до края на празненството в ресторанта, но там аз не бях споделил с нея какво изпитах и видях през този следобед и реално, и на езотеричен план – онова необяснимо и невероятно избликване на любов на всички към всички. Настоящия текст тя получи и прочете много по-късно, така че няма откъде да е повлияна. Тя обаче споделя по интернет: "Описаното от тебе е нищо в сравнение с това, което последва, след като ти си тръгна!..." Разказва, че любовта на всеки към всички, дори към непознатите хора в това празненство, изведнъж станала тъй повсеместна и неудържима, хората си разменяли такива погледи, усмивки и прегръдки, че на лицата на всички било изписано и безмерно щастие и огромно изумление... Никак не е изключено в този момент да сме уловили вълнàта на уникалното световно движение “Безплатни прегръдки”, което се е разразило между милиони непознати по улиците по всички континенти и за което узнахме много по-късно... Или, ако НИЕ в България на Рила сме били първи – ТЕ да са се заразили от нас...”

 

 

01.05.2019 г. 18,00 ч.

 

 

УЧИТЕЛЯТ: „Ще ви обясня защо едни хора ИМАТЪ свобода, а други – нѣматъ. Онѣзи голѣми планински извори, които виждате, нѣматъ кранове; а малките, които едва цирикатъ, иматъ кранове. Затворишъ ги, послѣ ги отворишъ - показватъ, че и тѣ текатъ много… Който иска да бѫде свободенъ, трѣбва да има широка, голѣма, БОЖЕСТВЕНА любовь. Широк трѣбва да е! Като дойде Христосъ, Той ще махне всички кранове и тогава ще бучи много вода.” (1921.06.12н.И рече му: „Дойди слѣдъ мене!“.НОЧ. ЖЗ1947:281).

 

02.05.2019 г. 20,44 ч.

 

 

УЧИТЕЛЯТ: „В този живот ние сме божествени клетки, и всеки от нас трябва да разбира и изпълнява добре своята мисия, своето сегашно предназначение и да не желае ни повече, ни по-малко от определената за него работа. Никой не трябва да се отдалечава от божествения план! Другите хора могат да ГОВОРЯТ за вас, но това, което вие дълбоко съзнавате в душата си, старайте се да го реализирате - и няма да бъдете далеч от истината. Вървете по СВОЯ план - нищо не трябва да ви спъва!” (1921.06.20и.Влиянието на хармонията в живота.КРО.ВСЕ1996:54).

 

02.05.2019 г. 10,05 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Сега вие казвате например, че православните и евангелистите нямат тези познания, които вие имате. Не е въпросът да се различавате само по това. Трябва да знаете как да пеете по ключа "сол", за да имате едно съществено различие: ДА ИМАТЕ ХАРМОНИЯ ПОМЕЖДУ СИ.” (1921.06.20и.Влиянието на хармонията в живота.КРО. ВСЕ1996:50)

ПО ЛИЧНАТА ПРОГРАМА на един познат, той посещава друго духовно общество или някоя поредна църква само веднъж месечно за 2-3 часа - през третата Лунна седмица. Има висок идеал: Учителят е казал, че ученикът трябва да се запознае със всички добри хора по земята. Това ще отнеме безброй години, понеже хората с душа към Земята са 60 милиарда, но нали все трябва да се почне отнякъде?...

 На всяко такова място се оглеждаме за най-добрия, най-свития, най-кроткия човек в салона, относително най-свързания с Бога. Такъв беше дядо Добри, но могат да се посочат и имената на ангели от Бога и в други църкви и общества, ако те не са помолили да си останат неизвестни. Почти винаги такъв човек е най-неизявен и най-скромен сред своите си и е предимно доброволен слуга и служител на другите. В някои случаи даже е аутсайдер между тях - не го приемат, понеже дава пример как може да се живее за Бога скромно, с добро сърце и без пари. Понякога обаче това може да е и изявен свещеник или пастор, някакъв ръководител в дадено общество или някой талант някъде, даже и да е атеист – „Светило под шиник не стои”… Както и да е, но хора и от единия, и от другия, и от третия вид има навсякъде, понеже са с душа и горе сме в Голямото Семейство на Бога. Учителят казва, че в рая има праведници от всички вероизповедания, даже и атеисти. Когато са на земята, те винаги първи разпознават посетителя, дошъл за пръв или единствен път в обществото им. Сами се приближават и сърдечно го поздравяват, даже му казват, че Бог тази сутрин ги е предупредил за тази среща и им е дал разпознавателен знак. А ако е лидер ОТ БОГА, такъв слиза от мястото си и го дава на госта той да говори на хората през цялото време, в което иначе си имат програма и се знае кой е в центъра от десетилетия. Отстъпват му всичко без изключение даже за месеци или за цял живот, ако иска – ИМА И ТАКИВА СЛУЧАИ. Не само амвона или сцената си дават, но с другите Божи хора там подсигуряват и оборотни жилища за гости и уединяване по жребий, като такова свещено жилище собственикът го напуска за уговорения период и се сгъстява с приятели и съидейници по техните домове. Ядрената любов не е като електронната – там и СГЪСТЕНИ са в постянна хармония. Нешо повече – не остаряват и не погрозняват никога, понеже домовете им са като водния клъстър. За родените от Бога е абсолютен абсурд да имат жилища и вили, които да отдават под наем, да ги продават или да си седят заключени с години, да ходят там само от дъжд на вятър. Небето се радва като дете, когато на такива им ограбят къщите и като се разболеят. Егоистите и горделивите не са от Бога, те никога не могат да се сетят за такива неща. Или ако престанат за миг да мислят за себе си, дават на пришелеца 5 или 10 минути за изказване… Ако пък в момента Божùят човек от другото общество има книга за печат в издателството, моментално отстъпва реда и ресурсите си заради книгата на госта. Има си хас да подари имота си или поне половината, десета част от него, да бъде послушник една седмица в месеца на някоя самотна майка, на някой разномислещ, или да му даде банкоматната с карта, без да му иска отчет. ТОВА ОБАЧЕ СА НЕЩА, КОИТО МЕЖДУ БОЖИТЕ ХОРА СА СЕ СЛУЧВАЛИ И СЕ СЛУЧВАТ ПОСТОЯННО.

 

 От своя страна, гостът намира начин как да си даде тайно този месец стотъка на най-достойния човек от друго общество. Хилядна част годишно от всички приходи се отдава тайно даже на човек с искра Божия в сатанинските общества – има такива и сред тях. Или на отделен лош човек - поне заради ЕДНА добра дума, заради ЕДНО истинско добро, което е направил през годината. Но главното е да се открие не само един човек на Бога, а и църква или общество, където Бог присъства като добра обхода, безкористие, толерантност към различните и хармония. Има удивителни случаи в някои църкви и общества взаимната любов да е тъй прекрасна и трогателна, че това остава незабравимо, ако си бил в такъв момент сред тях. Има и отделни вярващи или невярващи, които с благост и широта приемат и чуждите истини и даже ги разпространяват. За такива е немислимо да са на хонорар или на заплата в дома на Бога или зад сергията. Защото в някои общества с претенции обикновено това е непостижимо или става случайно за броени минути през годината. „Любовта не дири своето си,”, „не продавай и не се продавай”, „любовта е сляпа за неостатъците”, „бъди на последния чин” и „говорù, когато те питат”, там са напълно забравени идеали.

 

 

02.05.2019 г. 07,12 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ „Този велик закон на любовта изглажда всичко. Ако се изисква известно време, за да изгладите някоя ваша погрешка, то, като дойде любовта с четката си, веднага - в 5 минути - всичко изглажда.” (1921.06. 20и.Влиянието на хармонията в живота.КРО.ВСЕ1996:50) КАРТИНАТА е от Марк Хенсън.

 

 

02.05.2019 г. 22,33 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Ушите на човешката душа - това са мъдрите мисли на Мъдростта. Като отидете на онзи свят, ще видите, че някои нямат уши. Защо човек трябва да бъде мъдър? - За да има душата му уши…”

(1921.06.20и.Влиянието на хармонията в живота.КРО.ВСЕ1996:54-55)

КАРТИНАТА Е ОТ ЙЕРОНИМУС БОШ (1450-1516)

УЧИТЕЛЯТ ГОРЕЩО ПРЕПОРЪЧВА ДА ЧЕТЕМ И ИЗУЧАВАМЕ ЕМАНУИЛ СВЕДЕНБОРГ. В крупното си съчинение „Небето и ада и техните чудеса” той описва подробно рая, чистилището и ада, където е бил воден от Христовия Дух и ангелите. Колкото и да са неприятни картините от ада, които той представя, там виждаме същото, за което говори и Учителят: хора без крака, без ръце, без очи, без уши и пр. Не че са инвалиди, пострадали при произшествия, но на тях им липсват точно тия добродетели, които стоят зад съответните органи. Там не може да се скрие нищо, там всеки е това, което представлява вътрешно. Сведенборг е виждал даже хора с един голям кокал на мястото на главата… Така че, гòрко ще се каят и ще се мъчат да се скрият от всички ония духове на хора, които прùживе не са имали никакво отношение към Любовта, Мъдростта, Истината, Правдата, Доброто и пр. Безухите там на Земята наистина са отхвърляли всички гностици и Учители, които са преподавали Мъдростта. Безносите са отхвърляли Правдата, безоките – Истината – и т.н. Ясновидци като Херман Хесе, например, виждат вътрешните лица на хората, много от които са животински, изродени, адски. Не е лесно за духовния човек да се движи между хората – той усеща миризмите им, вижда нагледно скритите им мотиви, тайните им дела.

 

03.05.2019 г. 16,41 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Вчера казах на мъжете: „Аз оставям сега ЖЕНИТЕ да ви настроят”. Нищо друго не им казах. Сега да видим: можете ли вие да ги настроите?” (1921.06.20и.Влиянието на хармонията в живота.КРО.ВСЕ 1996:57)

„Всичките генерали на бойното поле не могат да се сравнят с една жена, която носи едно дете! Тя ражда нещо разумно, ражда ЖИВОТА!”(29 март 1942, „Да изповядаме”)

„Мъже, любете жените си! Жени, обичайте мъжете си!”(31 декември 1920, „Всичкият дълг”)

„Кога ще влезе любовта в света? Казвал съм и друг път: ЖЕНИТЕ трябва да дойдат на фронта, за да спасят света! Всяка жена трябва да /реши, че/ никога няма да се жени за един мъж, който не обича Бога с всичката си душа, с всичкия си ум, с всичкото си сърце и с всичката си сила. /Да си каже/: „Никога няма да обичам един мъж, който не обича ближния като себе си; и никога няма да обичам един мъж, който не обича /истински/ себе си!“(29.VII.1934, „Вътрешният човек”)

 

„Днес проповядвам на жените: ВИЕ трябва да обърнете мъжете си към Господа! Спасението на света е във ВАШИТЕ ръце – в ръцете на ЖЕНИТЕ. Вие сте емблема на Любовта. Днес казвам на жените: внесете в умовете на мъжете си повече светлина! Само жената може да направи това. Мъжът не може да спаси друг мъж – ЖЕНАТА ще го спаси! ЖЕНИТЕ ще спасят света! Никакви проповедници и владици, никакви свещеници и попове – ЖЕНИТЕ ще спасят света! Разбирате ли това? ТАКА е казано в Писанието. ТАКА е поставен този въпрос. Духът работи сега в ЖЕНИТЕ, затова те са по-религиозни и духовни от мъжете. Наблюдавайте: дето стъпи женски крак, всичко тръгва напред: и наука, и религия, и музика – всичко върви добре. Жената е почва, на която всичко вирее. Ако изчезне жената, всичко спира – и наука, и религия, и музика, и поезия, и изкуство. Обръщам се и аз към жените и казвам: не бивайте мекушави! СМЕЛОСТ се иска от вас. Сега БОГ ви говори, а не хората или духовете. Разперете крилата си, вдигнете главите си нагоре! Когато Бог ви говори, вие сте смели и решителни. Сега Бог праща жените в света, да го спасят. Разбирате ли това? От 8,000 години (200 милиона земни) Бог е изпратил жените на Земята да спасят света! България се нуждае от жени на новата култура. България се нуждае от силни и решителни жени! Жената не воюва, но тя е смела. Ако воюва, тя е фурия: дето мине, нищо не оставя – всичко помита на пътя си. Когато жените наточат ножовете си и излязат напред, ТОГАВА светът ще се оправи. Казвам на жените: извадете ножовете си, наточете ги! Те са калени. Минали са през 35 милиона градуса огън. Защо не ги употребите? Време е да ги приложите. Христос казва: „Жените ще спасят света!”(22 април 1923, „Петимата братя”) 

 

 

03.05.2019 г. 20,36 ч.

 

КОМПОЗИЦИЯТА ТУК Е С ДЕТАЙЛИ ОТ СТНЕНОПИСИТЕ НА УНИКАЛНИЯ ИТАЛИАНСКИ ЗОГРАФ ЛУКА СИНЬОРЕЛИ (1445-1523). Те изразяват в максимална степен твърдението на Учителя Бинса Дуно и на всички ясновидци от древността до днес, че почти никой човек не е сам: имаме си „прикачени” и ангели-хранители, и строги възпитатели от „ремонтното битие”…

УЧИТЕЛЯТ: „Всички хора в света си имат свои лични дертове. Всеки си има по един дявол-пенсионер вътре - и вие го храните в дома си… Квартирант ви е той „за зор-заман” - и като дòйде, гощавате си го... Като се намирате в трудно положение, казвате му: "Излез ТИ да ми оправиш работата." Той излиза и казва: "Какво търсиш ти, вагабонтино?!" - ТОЙ ти „урежда” работата… А някой път, като забатачиш, казваш на добрия си дух: "Слушай, не можеш ли ти да излезеш заради мен? Забатачих тази работа, не мога да направя нищо, ела да ми помогнеш!" Добрият дух, като проговори на кредитора ти, той казва: "Хубаво, ще отложа пòлицата…" То ще зависи кой „квартирант” ще повикате на помощ. Сега, според закона на хармонията ще повикате ДОБРИЯ квартирант, ТОЙ ще ви покаже тона и как да започнете. Това е НЕОБХОДИМО за вас.” (1921.06.20и.Влиянието на хармонията в живота.КРО.ВСЕ1996:57)

Историците на изкуството със сигурност са изтъкнали свършената уникалност на Синьорели за времето му и за през всички векове: най-ярката черта на изключителния талант, на гения. Роден е само седем години преди Леонардо и си отива от този свят 4 години след него. Биографите им със сигурност са изследвали въпроса дали или доколко са се познавали и общували, сериозните изследователи не може да не са отчели подобието на стиловете им, въпреки че епигоните непременно държат да въртят изтърканата латерна на щампата кой кому бил повлял, кой на кого подражавал, кой от кого бил „крал”… Без да познаваме литературата по въпроса, смело може да се каже, че артистичната смелост и самобитност на колоритните решения при Синьорели отиват векове напред и че в това отношение нямат нищо общо с „фотографчийството”. Да, и двамата са прекрасни рисувачи и анатоми, но индивидуалният тон на всяко отделно тяло и авангардната, но изящно приглушена пъстрота на елементи от телата и от фона при Лука са смайващи. Даже Леонардо не е могъл или посмял да излезе извън натурата по такъв рискован начин. Известно е, че самият Микеланджело е ходел специално да изучава грандиозните стенописи на Синьорели. У нас стилът на Васил Стоилов напомня с нещо нестандартните колоритни решения на Синьорели. А че този италианец е бил и един превъзходен ясновидец в историята, ада и рая, не може да има две мнения.

 

 

04.05.2019 г. 09,15 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „В небето не се приемат хора, които не се хармонизират. ТАКЪВ е законът - и в него няма изключения. Ако не се хармонизирате още сега на земята, то, като отидете горе, няма да ви приемат.” (1921.06.20и.Влиянието на хармонията в живота.КРО.ВСЕ1996:59)

ДРУГ ПЪТ КАЗВА, че първият човек, с когото ще ни препречат пътя към небето след като си заминем, е този, с когото не сме си оправили отношенията на земята – когото не сме обикнали. – Да, ама ако той не иска? – Важното дали аз съм му простил и съм го обикнал, а той ще влезе в небето, когато си оправи отношението към мен, ако съм роден от Бога, както и към другите, родени от Бога..

НО В СЛОВОТО СЕ КАЗВА И ДРУГО НЕЩО: че има и отрови, същества, които не са създадени от Бога и с които ПО НИКОЙ НАЧИН не можем и не трябва да търсим общ език, да ги приемем и обикнем. Има такива, които не могат да не убиват или хапят – това им е начинът на живот. Такива трябва да отбягваме отдалеч. Сам Бог не е благ към съществата, които не е родил.

ДОБРЕ, НО АКО НЯКОЙ СИ МИСЛИ, ЧЕ ИМЕННО ТОЙ Е ПРАВИЯТ, а НИЕ сме грешните, и никога не си оправя отношението към нас, не ни прощава, не иска примирение и сприятеляване? ОСТАВА ВЪПРОСЪТ: ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ТАКОВА НЕЩО МЕЖДУ РОДЕНИ ОТ ЕДИН И СЪЩ БАЩА? – Да си правим изводите. Някои мислят лошо за нас или не ни прощават цял живот. Роденият от Бога прощава не веднъж в живота си, не 70 пъти по 7, но прави това минимум 490 пъти НА ДЕН… Ако се наложи…

БЕСЕДАТА ПРОДЪЛЖАВА: "Който не приложи хармонията, няма да му проповядвам нищо, няма нищо общо с моето училище! Когото хвана, че не е нагласен, ще го изпъдя навън по всички правила на божествената наука. Като научи хармонията, пак ще го приема, но докато я научи, вънка ще седи. Това ще го знаете, ще бъде без изключение за всички. ТЪЙ пише Господ в Неговото училище. Неговите закони са неизменяеми за никого и никой не може да ги престъпи. Всички ученици трябва абсолютно да се подчиняват на закона на хармонията, ТЪЙ е писано. Погреши ли някой - навънка!"

 

 

04.05.2019 г. 16,33 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „В дисхармонията цялото небе се разклаща! Ето защо се казва, че нечист не може да влезе там. Това ще имате като правило, това е съзнателният закон. От ВАС зависи да сте в хармонията или вън от хармонията. ВИЕ сте, които си налагате да бъдете отвън - или вътре в хармонията.” (1921.06.20и.Влиянието на хармонията в живота.КРО.ВСЕ 1996:59)

НЕКА СЪОБРАЗИМ СЕГА дали този закон важи само за взаимоотношенията, или и за небожествените дисхармонии в музиката, изкуството, философията, науката. Колко адски „творци” и изпълнители разклащат небето постоянно.

 

 

05.05.2019 г. 17,50 ч.

 

ФУНДАМЕНТАЛНО ОБЯСНЕНИЕ в ИСТИНСКОТО Слово Божие, което ликвидира с един замах фантазиите за несоциални, луциферични, егоистични, дистанционни, индивидуалистични духовни практики:

УЧИТЕЛЯТ: „Ап. Павелъ казва, че сме удове на едно Тѣло, Което е ХРИСТОСЪ. Прѣзъ деня нашето тѣло заема различни положения въ божествения свѣтъ. Нѣкой день сме въ ХОДИЛОТО на Божествения Човѣкъ, другъ пѫть - въ РѪЦѢТѢ Му. Не е нещастие да бѫдешъ въ ходилото на Бога. Господь казва: „Днесъ ще походя малко съ тебе…“. Утрѣ те туря на рѫцѣтѣ Си и казва: „Днесъ съ тебе ЩЕ ПОМИЛВАМЪ НѢКОГО!“. Може да станешъ лѣкарь, нѣкой хирургъ, да напишешъ нѣкое хубаво писмо, да принесешъ хиляди блага, но ако не си готовъ да заемешъ разни удове отъ божественото тѣло, ти не можешъ да разберешъ божествения законъ. Напуснѐте вашия аристократизъмъ! /…/ Защото еднакво благородно е да бѫдешъ въ рѫцѣтѣ на Господа или въ нозѣтѣ Му — Неговитѣ добродѣтели; или изобщо кѫдѣто и да те тури Той. Трѣбва да има у насъ една готовностъ да вършимъ волята Божия, безъ да се спъваме отъ криви разбирания.”

(1921.08.19и.внч.БОУ.1921:14-15).

 

 

05.05.2019 г. 14,10 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Земни връзки – това сѫ ЧОВѢШКИТѢ връзки; духовнитѣ връзки – това сѫ АНГЕЛСКИТѢ връзки, а има още и БОЖЕСТВЕНИ връзки. И когато правите едно ИСТИНСКО съчетание, трѣбва да имате ЕДНОВРѢМЕННО И ТРИТѢ ТѢЗИ ВРЪЗКИ. Ако сте свързани само на земята, значи имате само ЕДНА връзка. Тази връзка я виждатъ ясновидцитѣ, - и ако душата има само ЕДНА такава връзка, то скѫса ли се тази връзка, отиде душата, та се не видѣ! Въ духовния свѣтъ душата има ПОВЕЧЕ връзки, а въ божествения свѣтъ ВСИЧКО Е СЪ ВРЪЗКИ - нѣма никакви изключения. И тъй, когато дòйде любовьта на земята, за да се направи една истинска връзка, трѣбва да е направена И ВЪ ДУХОВНИЯ, И ВЪ БОЖЕСТВЕНИЯ СВѢТЪ. Стане ли връзка въ правда, истина и светость, ТОВА е истинско съчетание - и такова съчетание отъ БОГА СЕ БЛАГОСЛАВЯ. Каквато работа и да започнете, какъвто и животъ искате да живѣете, непременно трѣбва да имате тѣзи три връзки, тѣзи три елемента въ васъ. Само тогава ще може да дойде великата мѫдрость, великото учение, за което копнеятъ душитѣ ви!”

(1921.06.26и.вис.НОЧ.ЖЗ1947:300)

 

 

05.05.2019 г. 21,06 ч.

 

БОЖЕСТВЕНОТО Е ОПРЕДЕЛИЛО за всички същества с душа да живеят по две и в сродни групи. Това ни най-малко не е животински инстинкт, защото така живеят и повечето ангели и богове. Има немалко духовни хора, които избягват това и съвсем явно изглеждат напрегнати и нещастни, обикновено боледуват повече. Стават студени и отчуждени, живеят само за себе си или за някакви духовни фантазии.

УЧИТЕЛЯТ: „Когато дòйде да се развие нашата воля, влизаме въ новата фаза на колективното съзнание — да съзнаваме, че всички хора, съ които живѣемъ, сѫ удове единъ на другъ и сме необходими единъ за другъ. И благата, и скърбитѣ сѫ общи. Обичашъ нѣкого - изразù обичьта си. Срамота ли е да обичашъ? Какво лошо има въ обичьта? И когато азъ любя, трѣбва да дамъ възможностъ на Господа да се прояви въ менъ: Богъ е, който люби въ мене. Ние искаме да се прояви Богъ на физическото поле чрезъ насъ. Всички желаете да бѫдете обичани. Но отъ кого? — Отъ Бога. И така, да се освободимъ отъ едно заблуждение. Любовьта не произтича отъ хората; тя не произтича нито отъ мене, нито отъ васъ, тя МИНАВА прѣзъ насъ. БОГЪ е тази любовъ! Свѣтътъ на любовьта е безконеченъ, и за да може да се познае, трѣбва да се прояви чрезъ насъ - т.е. въ конечния свѣтъ. Когато тази любовь дойде въ насъ, добиваме приятно настроение, умътъ ни работи, сърцето работи, всичко наоколо върви въ хармония. А щомъ тя липсва, чувствата сѫ въ напрегнато състояние.” (1921.08.19и.внч.БОУ.1921:16-17).

 

 

07.05.2019 г. 17,23 ч.

 

НЕ Е ВЪПРОСЪТ САМО ЗА КОНКРЕТНОТО УПРАЖНЕНИЕ, което го има и в паневритмията, а за това КОЙ е в телата ни и ЧИИ са телата ни. Ние правим с тях и с Него каквото ни падне и Той ни се оставя, но оставя и последствията от това. Да се сетим още веднъж за красивия и съзнателен живот, за верните избори, за Високия Идеал!

УЧИТЕЛЯТ: „Дигнете рѫцѣтѣ си нагорѣ и направете слѣдното: бавно издигане двѣтѣ рѫцѣ надъ главата и леко докосване съ тѣхъ по цѣлото тѣло отпрѣдъ, надолу покрай главата си (магнетично обливане) - и послѣ изтръсване. Това упражнение да се прави не повече отъ три пѫти на день. Ще отправите вашата мисъль нагорѣ къмъ Бога, ще отправите любовьта си къмъ Него. И СЧИТАЙТЕ, ЧЕ ТИЯ РѪЦѢ СѪ БОЖИИ: изявявате волята си - и Богъ се изявява въ васъ. Божията воля дѣйства! И като прѣкарате единъ пѫть така рѫцѣтѣ си, ГОСПОДЬ Е, КОЙТО ПРАВИ ТОВА - и ще видите, че туй добрѣ ще ви подѣйства. Затуй се казва въ Писанието: „Прѣдставете тѣлата ваши въ жертва жива, свята и угодна Богу.” (1921.08.19и.внч.БОУ.1921:20-21) 

 

 

07.05.2019 г. 13,26 ч.

 

ИЗИСКВАНЕТО НА БОГИНЯ АЛГЕМАРА. Защо херувимите и серафимите са една кръгла нула пред нея? Най-твърдият залък в Словото до 1944 г. и след нея - троши и диамантени зъби! Абсолютна антитеза на всички идеи за разнообразието, макар и посяти в същото това Слово Божие. Мъдрост за богове НАД боговете! Беседа „Правда, истина и светость”, 26.VI.1921г.

За едни важи да живеят само с Един Образ. За други – с Него и Сродната им Душа. За трети – с тях Двамата и един Истински Приятел. Това, именно, значи „Двама или трима в Мое име” - други въобще не им трябват. Но ако Бог поиска, на Земята можем да държим в сърцето си още десетки милиарди образи, само че в една стотна част от съзнанието си. Най-много – до една десета.

НАЙ-ВИСОКИЯТ ВРЪХ НА СЪВРШЕНСТВОТО. Несвършваеми алпийски пасажи и стени с обратен наклон от чист атмически лед! Забрана за използване на катерачни инстументи. Свръхалпинизъм с голи ръце в полярна космична зима при температура −273,15° по Целзий - минус 459,67° по Фаренхайт. Постигане на свръхпроводимост и свръхфлуидност. Тотална концентрация САМО В ЕДИН ОБРАЗ. И всичко това, повдигнато на факториал безкрайност. Постигнато истински от само Един Дух в историята на Битието – всички останали, без изключение, постоянно редят повече от един образ в съзнанието си, но в погрешните пропорции. Зтова и в Битието има само един Учител с образ и подобие на Бога.

ЗА НАС принцесата Алгемара от тази онтологична легенда в беседите е едно божество-алохим от най-вътрешното небе на Бога, въпреки че Учителят го нарича „ангел”. Само Учителят може да разказва такива смайващи и велики космогонични легенди. Поведението на тази Алгемара е потресло и ужасило слушателите в салона в София преди стотина години. Взели са я за демоница от първа величина - жестоко вампирично чудовище от ранга на самия Сатана. Парализираща красота, привлякла и унищожила много кандидати за ръката й. Който не иска да сънува кошмари, нека не чете тази беседа. Два-три пъти Учителят е прекъснал разказа си, за да успокоява слушателите, че това е „само едно предание, една легенда”. Обаче не е смекчил образа на принцеса Алгемара: наложило му се е да го представи по този ужàсен АЛЕГОРИЧЕН начин, ЗА ДА ПОДЧЕРТАЕ безусловно и категорично ЕДИН ОСНОВЕН ЗАКОН НА СЪВЪРШЕНСТВОТО. Ще го разберат само свръхмонаси и източни човешки изваяния, подобни на статуи от древността в пещерите, но всъщност живи. Може да са вече само от восък и с нокти от другата страна през дланите... От тази беседа разбираме, че винаги е имало и има И ТАКИВА и че това е един най-последен и върховен стадий на съвършенството, а не „отминал етап на духовното подвизаване”. Може да е отминал за мнозина, обаче на други психики не може и не трябва да се отрича стремежът на духа им да са трансцендентално влюбени САМО В ЕДИН ОБРАЗ – ОБРАЗА НА БОГА. Такива мистици и божества ИМА - и те поддържат статуса на Битието. Ако само за миг един от тях - от върховните архати и архонти на съвършенството - се отклони от медитацията си, Битието би рухнало. Много сме малки още, за да съдим такива! Те не са обикновените човешки светци от степента на Скиптъра, които стават само кожа и кости от мисъл за себе си - от себизъм, от егоизъм. Във философията на Интегриона има и ТАКОВА генерално противопоставяне: човек - и Бог. Хомосфера и Деосфера. Не само Хомосфера, но и въобще Екзосфера - целия обективен външен свят извън духа ни, извън Абсолюта. Абсолютът е САМ ПО СЕБЕ СИ И САМ В СЕБЕ СИ - той абсолютно не иска да се проектира в Изявеното, Проявеното и Осъщественото Битие, въпреки че те съществуват само благодарение на Него. Абсолютът е абсолютно независим от ипостаса си Бог-Отец – Създателя – и може да Го прибира в Себе Си когато си поиска. Ето защо, родените от Абсолюта имат този неприятен за другите антихуманен, антиобективен дух. Като съсредоточени тотално в централната си точка вътре себе си и съответно квантово разляни в емпиреума, те нямат нужда нито от хора, нито от ангели, нито от богове или природа – нито от социо, нито от слух, зрение, осезание или каквото и да е външно съзнание. Свръхмистиците-субективисти са именно такива: те си представят Бога и съсредоточението в Бога ИМЕННО ТАКА. И не само си Го представят: за някои това е един РЕАЛЕН факт. До прочитането на цитираната беседа мнозина сигурно са си мислили, че този род мистици и свръхбогове са проклети от Бога за егоизма им и низвергнати от Него в тартара – под дъното на ада. Данте Алигиери и Гюстав Доре визират такива сред вечни ледове, и самите тях - като ледове. Обаче поведението на принцеса Алгемара в царството на алгемарите ни изправя на нокти не само защото тя яде очите на кандидатите си, след като си ги изпече добре, но и поради свръхдълбката идея и истина зад тази стряскаща алегория. Не само Учителят днес, но и въплъщенията на Духа в предишните епохи си позволяват такива драстични отрицателни примери, за да потресат душите. Божественото ИМА право да употребява шокови примери. Какво, например, означават думите на Христа да извадим окото си, ако ни съблазнява? Или да ядем плътта Му, да пием кръвта Му? Не само религиозните, но и светските писатели описват случаи, каквито действително са ставали и имат реални прототипи - хора, които ФИЗИЧЕСКИ са си изкарвали очите, разбрали тия думи на Христа буквално. В строгия аскетизъм и мистицизъм и екстремалното монашество, както и в крайно субективистичните философии съществува именно такова понятие: очите и сетивата СЪБЛАЗНЯВАТ. За тях външният свят е суета, той е от дявола, той не съществува…

Темата е дълга за обсъждане и дълбока, тази беседа е само повод за генерално преосмисляне на представите ни за социалността и Бога, за обективно и субективно, за любов и дух, за вярност и невярност. Ние може да сме безнадеждно, неспасяемо екстровертни - жертви на безброй въжделения, картинки и образи, които се сменят в живота и съзнанието ни като въртенето на калейдоскоп, като кадри от доживотен филм. Може да сме жертва на несломимата жажда за „сродна душа” или за „много романи”, но и в дата случая - ИЗВЪН нас и не по волята на Бога. Да, но от тази фундаментална беседа разбираме, че принцеса Алгемара иска очите на кандидатите си не за да ги изяде (това е само една алегория за простите като нас), А ДА НЕ ВИЖДАТ ВЕЧЕ НИКАКВИ ДРУГИ ОБРАЗИ, ОСВЕН НЕЯ, СЛЕД КАТО СА Й СЕ ОТДАЛИ ДО АТОМ. На всичките й кандидати, безумно влюбени в нея, им прави чест, че с охота изваждат и двете си очи заради това, което си представят като любов и може наистина да е любов. Тук има още нещо „отвратително” в характера на тази „демоница”: обикновено всеки любим й омръзва и тя повече не се интересува от него – оставя го на разположение на придворните си дами… Ако не разберем замисъла в дълбочина, ще закръглим образа й окончателно към дъното на ада… А всъщност, тя е един върховен педагог-алохим от най-върховната комисия на Бога в божествения свят, равностоен на нашата царица Родопа. Защо вакханките й са разкъсали Орфей? Тук вече превеждаме на по-дълбок мистичен език ”любовната” сценка от тази страховита легенда. Богинята, въплътила се спешно като принцеса Алгемара на земята, е засякла ПУКНАТИНИ В НАПРАВАТА НА ХЕРУВИМИТЕ И СЕРАФИМИТЕ! Докладвала е това на Създателя, сякаш Бог е недогледал нещо и е допуснал да излязат от пещта Му и спукани грънци. Може би е имал някакава далечна педагогическа цел… Може да има и богове и ангели актьори: просто представят паучителна пиеса. Като слязат след представлението, са си чисти. Или химици и алхимици – да провеждат пред очите ни и в самите нас лабораторни упражнения… Бог ни е дал свободата да се пукаме поради егоизъм или илюзии, но трябва да проследяваме ПОСЛЕДСТВИЯТА от това. Херувимите в нас ни внушават да се фиксираме в „сродна душа”, но сродна душа ИЗВЪН НАС и не по волята Божия. Обикновено това е илюзия – ОБЕКТЪТ НЕ Е ОТ НАШАТА ПИЕСА ИЛИ НЕ Е ДОСТОЕН. Серафимите пък ни карат да търсим красота, свобода и приключения ПО ВЕРИГАТА ОТ СРОДНИ ДУШИ и други съблазнителни обекти, но също ИЗВЪН НАС и без Бога. И в двата случая – съблазън и егоизъм, МИСЪЛ ЗА СЕБЕ СИ. Колкото и това да минава за мисъл за другия, за „любов”, самарянство или „висок идеал”. В космологията доскоро цареше идеята за черните дупки във вселената като за „вампирите на пространството”. Те мощно поглъщат цели звезди, галактики и вселени - никой не може да им се съпротиви. После разбраха, че това са „Велките Космични Жени” които ни поглъщат изцяло, за да ни родят в друго измерение: не физическо или духовно, но божествено. Това виждаме и в изплуването на „китовете” в една нова вселена - шедьовъра на студия Дисни "Римски пинии" по музиката на Оторно Респиги… На тази тема има един много странен текст - „Тайнственият свят на зоѐните”:

http://neobyatnotogovori.com/?idpub=1659&book=45

Тук стигаме до най-главния призив на Христос: да възлюбим Бога със ВСИЧКОТО си сърце, ВСИЧКИЯ си ум, ВСИЧКАТА си душа и ЦЯЛАТА си сила, тоест - и с духа ни. Какво може да означава това: тотално съсредоточение в ЕДИН Божий образ вътре в нас и самоизтръгване на външните ни очи за външния свят? - ИЛИ ТОТАЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЛЯТА БОЖИЯ? Изпълнение, абсолютно различно за всеки един от нас, но еднакво по ненасилието върху себе си и върху другите. Еднакво в обмяната или необмяната с тях по вътрешен импулс; еднакво в приемането на индивидуалните им истини. Задава се въпросът: защо Някой е дал именно тази формула около най-важната фигура за развитието на Човека: „В ИЗПЪЛНЕНИЕ ВОЛЯТА НА БОГА Е СИЛАТА НА ЧОВЕШКАТА ДУША”? Не е казано: „В пълно съсредоточение в Бога ВЪТРЕ в нас”. И къде се извършва тази велика воля Божия? – Във „Великото Училище на Живота”: трите букви „В”, „У”, „Ж” около Пентаграмата. Те са синоними на „Дело Божие”, „Слово Божие” и „Живот в Бога и за Бога”. Още в началото на миналия век Този, Които е дал тази свещена фигура, е изказал важно пожелание: тази буква Ж – знакът на Небесна България, на Жената и на Живота - да се сложи най-горе над образа на Христа, като корона на главата Му. За ония времена Той е бил дал тия три букви с Ж-то най-долу - така те са образували триъгълник с върха надолу. На дневен ред тогава в еволюцията ни на тази Земя доминанти са били Делото и Словото - без изучаването и прилагането и им с предимство, не може да има божествен живот. Но след края на Кали Юга и в началото на Шестата раса на земята и епохата на Водолея, Ж-то трябва да си дойде на мястото: ЖИВОТЪТ В БОГА И ЗА БОГА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НЕГОВАТА ВОЛЯ вече трябва да е ПРЪВ ПРИОРИТЕТ ЗА НАС И НАД ВСИЧКО. Започне ли такъв Живот, тогава Словото и Делото вече слизат долу, като основа. Те остават само за поддържане на тонуса и за „справка”. Именно затова Животът, когато е истински, съдържа Словото и Делото ИМАНЕНТНО в себе си: няма защо те да се изтъкват външно. Тогава те се показват САМО В ПОВЕДЕНИЕТО ни. А животът е Живот, само когато е ИЗОБИЛЕН И ПЪЛЕН. Именно това е втората важна формула, която изричаме от два до 6 пъти на ден. Но ако някой я разбере и приложи както трябва, той ще се приближи към истинския и единствен образ на Бога, когото разпознават безпогрешно само родените от Бога. Как няма да разпознаеш Баща си? Ние познаваме САМО ЕДИН такъв Образ на небето и на земята през всички еони на Времето и във Вечността!

За едни важи да живеят само с Един Образ. За други – с Него и Сродната си Душа. За трети – с тях Двамата и един Истински Приятел. Това, именно, значи „Двама или трима в Мое име” - други въобще не им трябват. Но ако Бог поиска, на Земята можем да държим в сърцето си още десетки милиарди образи, САМО ЧЕ В ЕДНА СТОТНА ЧАСТ ОТ СЪЗНАНИЕТО НИ. Най-много до една десета. Ако се мотаем по сродни или несродни образи извън този периметър, няма да ни приеме нито Единият, нито Втората, нито Третият. И да искат, няма да има как: за нас ще важи приказката за художника, който поканил едно момче от улицата да му позира за Христос, а след няколко години поканил същото за образ на Юда.

Нищо. Ако се увличаме по ДРУГИ образи и техните стоки и учения, това също е добре: като заприличаме на тях, ще можем да правим сравнения. Ще правим съпоставки според това на какво сме заприличали и според резултатите от това, което сме си представяли като учение, като истина, като мъдрост, любов, правда или живот.

ЕТО КАКВО СЕ КАЗВА ОЩЕ В БЕСЕДАТА:

„За да влѣзе Правдата въ сърцата ви, какви грамадни усилия се изискватъ! Когато запитали царската дъщеря защо постѫпва така съ кандидатитѣ си, тя отговорила слѣдното: „Онзи, който веднажъ е видѣлъ моя образъ, не искамъ другъ образъ да го замѣсти въ душата му. Той прѣзъ цѣлия си животъ трѣбва да носи само моя образъ въ душата си - трѣбва да бѫде слѣпъ за всички други образи въ свѣта!“ Слѣдователно, когато правдата, истината и светостьта се вселятъ въ единъ човѣкъ, тѣ ще извадятъ очитѣ му. И когато Христосъ казва, че трѣбва да се отречемъ отъ всичко, Той подразбира, че трѣбва да забравимъ целия свѣтъ отвънъ и да живѣемъ само съ единъ образъ, защото знаете какво става, като влѣзатъ въ насъ два образа. Слѣдователно, Алгемара това знаела и затова тъй разрѣшила въпроса, като казвала: „Сърцето трѣбва да бѫде слѣпо, т.е. първиятъ образъ, който е възприетъ отъ Бога, само той да остане въ душата ви, а за всичко друго да бѫдете слѣпи. Ако ме попитате защо царува злото въ свѣта, ще ви кажа. Злото царува въ свѣта, защото всички тѣзи хора не сѫ ходили при царската дъщеря, не сѫ се влюбили въ нея, не знаятъ какво иска тя отъ тѣхъ и тя не е извадила очитѣ имъ. Но единъ день, когато се явятъ при нея, тя ще постѫпи съ тѣхъ тъй, както съ всичкитѣ си кандидати, и тѣ ще пожертвуватъ за нея очитѣ си. Тази слѣпота въ окултенъ смисъль подразбира човѣшката воля, която е въ състояние да направлява ума отъ едно положение въ друго, отъ едно състояние въ друго. Т.е. ДА ИМАШЪ ВОЛЯТА ДА ГЛЕДАШЪ САМО ОНѢЗИ НѢЩА, КОИТО ТИ ПРИНАСЯТЪ ДОБРО, А НЕ И ОНѢЗИ, КОИТО ТИ ПРИНАСЯТЪ ЗЛО. Или, както казватъ съврѣменнитѣ хора – да разбирашъ СѪЩНОСТЬТА на нѣщата, тѣхната СѪЩИНСКА цена. И тъй, съ своята постѫпка царската дъщеря искала да каже, че за да се оправи човѣшкото зрение въ истински смисъль, трѣбва да извади очитѣ на своитѣ кандидати, за да могатъ, като нейни възлюбени, да гледатъ прѣзъ НЕЙНИТѢ очи. “

НО АКО В ТАЗИ ФУНДАМЕНТАЛНА БЕСЕДА И ВЪОБЩЕ В УЧЕНИЕТО СИ УЧИТЕЛЯТ ИМАШЕ ПРЕДВИД ОСЛЕПЯВАНЕ НА ОЧИТЕ И СЪРЦЕТО ЗА ВСИЧКО ДРУГО, освен за един ВЪТРЕШЕН и абстрактен Бог, нямаше тук да продължи така, както и в десетки други Свои беседи:

„Може да прекарате цѣлия си животъ въ църква, въ палене кандила и светене масло; може да прекарате цѣлия си животъ въ четене на Библията и въ различното ѝ тълкуване. Всичко това не само че не е хубаво, но е и безполезно - то ни най-малко нѣма да ви доведе до онази велика истина, за която вашата душа ламти. Разсѫждавайте правилно. Вземете нѣкой ученъ, философъ-човѣкъ - ще видите, че и той все има нужда да намѣри една сродна душа, която да го обича /…/” 

 

 

07.05.2019 г. 19,26 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Вижте дѣцата какви движения иматъ! Наблюдавайте малкитѣ дѣца до 6—7 години - движенията у тѣхъ сѫ много правилни, естествени. Но отъ 7 до 14-годишна възрасть движенията имъ ставатъ изкуствени. Поради спирането на естествените движения, у насъ се зараждатъ разнитѣ болести. Искашѣ да изразишъ едно желание, но казвашъ: „Какво ще кажатъ хората?...“ - спирашъ се. Днесъ за едни се спирашъ, утрѣ за други, и послѣ казвашъ: „Падна ми топка на сърцето“. - Никаква топка не трѣбва да оставяме да ни пада! Затуй между всинца ни трѣбва да има естествени отношения,” (1921.08.19и.внч.БОУ.1921:21-22)

 

 

08.05.2019 г. 20,41 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Човѣкъ може да се прѣвъзпита само въ утробата на майка си, въ любовьта на Бога, а самъ не може да се прѣвъзпита. Само майката е въ състояние да прѣсъздаде човѣка, да го прѣвъзпита! Въ бѫдеще условията за женитѣ трѣбва да се измѣнятъ. Жени, които зачеватъ, трѣбва да сѫ при най-добри условия, а сѫщо и условията на дѣцата трѣбва да се видоизмѣнятъ.” (1921.08.19с.пнк.БОУ.1921:46)

 

 

08.05.2019 г. 17,56 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Било е врѣме, когато земята е приличала на рай, растителностьта е била тъй богата, хиляди и милиони плодове е имало и хората сѫ се хранели само съ плодове.” (1921.08.19с.пнк.БОУ.1921:29)

 

 

08.05.2019 г. 17,09 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Азъ казвамъ: въ свѣта има само едно Учение, което може да подобри домоветѣ, и то е учението на разумната любовь, а не сегашната класова любовь. Любовь принципна, любовь, която да включва въ себе си самопожертване; любовь, която да включва въ себе си любовьта на майката, любовьта на брата, любовьта на приятеля, любовьта на светията, любовьта на най-възвишенитѣ хора въ свѣта. И когато тази любовь се всели въ насъ, нашитѣ очи ще се отворятъ.”

(1921.08.19с.пнк. БОУ.1921:30)

 

 

08.05.2019 г. 16,18 ч.

 

„А Иисус му казва: „Лисиците имат леговища, и птиците небесни - гнезда; а Син Човеческий глава няма де да подслони.” (Матей 8:13). „А Царят в отговор ще им каже: „Истина ви казвам: понеже сте направили това на един от тези Мои най-малки братя, НА МЕН сте го направили.” (Матей 25:39)

УЧИТЕЛЯТ: „Отсега цѣлото човѣчество минава въ КОЛЕКТИВНОТО съзнание - т.е. хората започватъ ДА СЪЗНАВАТЪ, ЧЕ ТѢ СѪ НУЖНИ ЕДИНЪ ЗА ДРУГЪ. Досега всѣки човѣкъ е живѣлъ самъ за себе си, всѣки е търсилъ спасение за себе си. - Не, не, Богъ е ЛЮБОВЬ, която трѣбва да съедини хората да живѣятъ ВЪ ЛЮБОВЬ, ВЪ МИРЪ И ВЪ БРАТСТВО. Всички хора трѣбва да живѣятъ по любовь, братски, трѣбва да иматъ взаимно уважение. Всичко трѣбва да раздѣлятъ по братски - не по единъ насилственъ начинъ, а по единъ доброволенъ и съзнателенъ начинъ.” (1921.08.19с.пнк.БОУ.1921:27/29)

ЗВУЧИ МНОГО ПОЗНАТО, така сме възпитавани 45 години в България и от строя, който претендираше да има такива идеали, но не успя да ги постигне - и там се яви алчност, експлоатация, разделяне на бедни и богати. Учителят е предвидил това за така наречените „комунисти” още в началото на миналия век. Въпросът е НИЕ какво ще направим. Живеем ли и най-духовните хора в любов, мир и братство? Имаме ли взаимно уважение и разбирателство? Тия, които четат молитви и правят упражнения, слушат лекции, посрещат изгреви и пр., РАЗПРЕДЕЛИХА ЛИ ЖИЛИЩНИТЕ И ПОЗЕМЛЕНИТЕ СИ ИМОТИ ПОРАВНО? Сгъстиха ли се някъде, за да освободят оборотно жилище за майките и божите хора? Подари ли някой притежанията си там, където БОГ иска; или продаде ли ги, влезе ли в по-малко жилище, за да подсигури поне една колибка и едно юрганче на друг? Излезе ли и от своята колибка, отиде ли в кашон под моста, за да я даде на някоя самотна майчица? Представù си какво ще ти се случи още приживе, ако имаш имоти, заплати, хонорари, печалби, приходи или дори най-малка пенсия – и през целия си живот не си направил и една кучешка колиба (малко по-голяма…) за някой бездомен!

 

 

08.05.2019 г. 12,11 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ„Ще взема само едно изречение: „Аз рекох: богове сте!”

Ангелите на небето и на земята имат много интересни занимания, едно от които е създаването ПАНТЕОНИ и развеждането на боговете от тия пантеони из райовете на вселената, за да ги видят обожателите им. Е, и ние имаме право да подражаваме на ангелите: ето един опит за пантеон на боговете и богините, които сътвориха най-гледания шедьовър на божествената анимация в цялата вселена: „Римски пинии”. В средата в цял ръст е Бог Оторино Респиги, който сътвори музиката, под него е диригентът Бог Джеймс Ливайн, а наляво от Бог Оторино са Бог Хендел Бутой, Богиня Линда Бел, Бог Дарин Бътс, Бог Саша Дорогов, Богиня Тереза Мартин, Бог Уилям Райт, а отдясно на Бог Джеимс и нагоре са Бог Уилям Рисинус, Богиня Андреа Льош, Бог Сергей Кучнеров, Бог Дарко Цезар, Бог Уилям Перкинс и Бог Дийн Гордън. Не се намери снимка на Бог Бранко Миханович, но че той също е Бог като тях няма никакво съмнение, като се има предвид приносът му в шедьоврите „Братът на мечката”, „Покахонтас”, „Цар Лъв” и др.

УЧИТЕЛЯТ„Ще взема само едно изречение: „Аз рекох: богове сте!” - Боговете, това е външната страна на Бога. Бог се проявява чрез боговете. Те са органи, носители, чрез които се проявява онази Велика Сила в света. Те имат отношение към човечеството. Значи боговете са органи, чрез които се проявява Бог. „Богове сте вие!“ - богове, които вървят по определените Божии пътища и са носители на Божиите мисли. Затова те са богове. Значи техният живот е в пълно единение, в пълна хармония с Бога. Във всеки един човек има една благородна заложба да бъде Син Божий. Да бъде Син Божий - това е най-разумното, което човек може да постигне в света. Има един идеален свят, дето хората живеят божествен живот. Аз го наричам „свят на боговете” или „свят на светиите”, „свят на адептите”, „свят на избраните” или „място на избраните”. Тук има един образцов свят, отдето всеки може да вземе поука за себе си - и този живот на земята тогава се осмисля. Всеки един добър човек на земята, когото срещнеш, той е едно вдъхновение; всяка една добра жена е едно вдъхновение! Ако по пътя, по който вървиш, срещнеш една добра и чиста жена, работата, по която си тръгнал, ще ти се уреди. Ако те срещне един добър мъж, също така. Изобщо, добрите хора са носители на Божественото.”( 26 януари 1930, „Богове сте!”)

Подобен пантеон е започнат и за боговете от фамилия Де Сика и приятелите им, които сътвориха шедьовъра „Мия и аз” – вълшебната приказка за страната Синтопия. Тук вече на два пъти сме разказвали за нея в:

https://www.facebook.com/search/top/…

Безкрайно интересни са животът и творчеството на един цял божествен род без никаква родова карма и всички с пламтяща искра Божия: бащата Виторио Де Сика, сина Мануел Де Сика и внука Андреа Де Сика – още трима богове на носталгията по Невинността, Красотата и Божественото.

 

 

08.05.2019 г. 22,21 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Въ бѫдеще, като влѣземъ въ една градина за плодове, по закона на любовьта ще кажемъ: „Братко, мога ли да си откѫсна отъ плодовѣтѣ на твоята градина - или ти ще ми откѫснешъ?“ И той ще ми каже: „Може, братко, заповѣдай!“ Като ида при нѣкой приятель, ще кажа: „Може ли, братко, въ твоята кѫща да прѣнощувамъ?“ — „Може!“ ТОВА трѣбва да бѫде новото учение!” (1921.08.19с.пнк.БОУ.1921:50)

ИЛЮСТРАЦИЯТА е съчетание от работи на други двама хървати: Toma Rosandić (1878–1958) и Julije Klović(1498–1578). Да си представим, че една нажалена душа моли за приют и внимание, а при благородния домакин никога няма отказ, защото е образ и подобие на Този, Който го е създал. ЦИТИРАНАТА МИСЪЛ ОТ УЧИТЕЛЯ МОЖЕ ДА ЗВУЧИ КАТО НАЙ-ОБИКНОВЕНО ГОСТОПРИЕМСТВО, но В БЪДЕЩЕ няма да е съвсем същото. Тези диалози по-горе визират само един ПРЕХОДЕН период, в който все още ще има моя и твоя градина, моя и твоя къща. Всички градини и домове някога ще са на всички и прехраната и постелята няма да са никакъв проблем: ще ни очакват безплатно навсякъде. Повече няма да има робовладелци, собственици, продавачи и битов феодализъм. По-същественото е, че пътниците, самотните и нажалените, ако все още се случи да има някой нажален, ще могат свободно да се примолят и да получат утешение от който и да е временен домакин за много по-важни плодове и много по-желан хляб насъщен – тези от изобилието на душата му. Никой няма да е зависим само от обекта, в който е вторачен или на който е собственост - само от иконата си, от титуляра си.

ОЩЕ ОТ УЧИТЕЛЯ:

„Блажени нажалените“. - Ако си нажален и има кой да те утеши, разбирам, но ако си нажален и няма кой да те утеши, какво те ползва?” (14 април 1940 , „Майката на съвършенството”)

„Ако искаш да бъдеш син Божий, ти трябва да бъдеш миротворец. Ако пък искаш някой да те утешава, да те глади, ти трябва да бъдеш нажален. Ако искаш Царството Божие да бъде твое, ти трябва да бъдеш нищ духом. Нищ духом не подразбира слаб или болничав, но човек, който може да се спогоди със всички хора, със всички същества. Този човек е в състояние да раздели хапката си с всички живи същества по лицето на земята. Той не влиза в стълкновение с никого.” (3 ноември 1935, „Кротките ще наследят земята”)

„Блажени нищите духом, които са намерили Любовта, тяхно е Царството небесно! Блажени кротките, които са намерили Любовта. Тъй, както е блажен нищият духом, който е намерил Любовта, блажен е кроткият, блажен е и нажаленият, който е намерил Любовта - за ТЯХ е Царството небесно. Ако ти си нажален и не си намерил Любовта, Царството Божие не е за теб. ТЯХНО е Царството Божие, но за ТИЯ нажалени, които търсят ЛЮБОВТА. Блажени нищите духом, които търсят Любовта и са я намерили - ТЯХНО е Царството Божие! Блажени нищите духом, които са намерили Любовта - ТЕ са в Царството Божие. Всеки човек, който е намерил Любовта, той е „нищ духом”. Всеки човек, който е намерил Любовта, той е кротък. Без Любов човек не може да бъде кротък, и нажален не може да бъде. Като намериш Любовта, ти си „нажален”. Радваш се, че си намерил онова, същественото в живота. Новото е: ТРЯБВА ДА СЕ НАМЕРИ ЛЮБОВТА.”(7 март 1943, „Новата идея”)

 

09.05.2019 г.19,54 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Аз говоря за методи от гледището на законите на ПРИРОДАТА. Може да ми възразите: „А защо в това разпределение не влизат Мъдростта и Истината?“ - В това РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕ НЕ МОГАТ ДА ВЛЯЗАТ."

РАЗГРЪЩАНЕ В БЕСЕДАТА НА ТЕМАТА ЗА СЪВЪРШЕНСТВОТО И ДОРОДЕТЕЛИТЕ, както се разгръща една мелодия в божествените симфонии. Как да познаем кои проповедници идват ДИРЕКТНО от Благия Дух - от БОГА? В кои от тях говори и действа ДУХЪТ, т.е. кои са СЪВЪРШЕНИ? – ПО ЛЮБОВТА И ДОБРИНИТЕ, КОИТО ПРОЯВЯВАТ! Не по Мъдростта и Истините, които разкриват, дори те и да са верни. Тайната е, че Мъдростта и Истината, дори и когато идват през Учителите и Учителя, не са по ВЕРТИКАЛАТА от БЛАГИЯ Дух, а от ДРУГИ Негови Лица. Това не ги омаловажава, обаче прави лицето на вестителя им мъдро или истинно - НЕ И БЛАГО. Не само лицето, но и поведението им. Т.е. в такива моменти те НЕ СА ПЪЛЕН ОБРАЗ И ПОДОБИЕ НА БОГА. Даже и Синът казва: "Защо ме наричаш "благ"? - Благ е само Бог!"

УЧИТЕЛЯТ: „Аз говоря за методи от гледището на законите на ПРИРОДАТА. Може да ми възразите: „А защо в това разпределение не влизат Мъдростта и Истината?“ - В това РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕ НЕ МОГАТ ДА ВЛЯЗАТ. Съвременната философия, съвременните знания казват, че ние, хората, не можем да бъдем съвършени и че съвършен е само един БОГ, а съвършенството за нас било въпрос за БЪДЕЩЕТО. - Това е едно ПОГРЕШНО схващане! Ние не говорим по същество за онова АБСОЛЮТНО състояние на Бога, за НЕГОВОТО Съвършенство, а говорим за съвършенството, което се проявява В ДАДЕН СЛУЧАЙ В НАСТОЯЩЕТО. Аз, в даден случай, мога да бъда милостив като БОГА. Какво може да ме спре да бъда милостив? Милостта не подразбира, че аз трябва да обхвана целия свят с нея. В даден случай, когато срещна едно същество, аз мога да бъда към него тъй внимателен, както БОГ е внимателен, защото СЪВЪРШЕНСТВОТО Е САМО В ДОБРОДЕТЕЛИТЕ.”

(1921.08.20с.Законът на съвършенството.БОУ.1921:72)

 

СЪВЪРШЕНО УНИКАЛНИ ИСТИНИ, КОИТО НЯМА ОТКЪДЕ ДРУГАДЕ ДА УЗНАЕМ! Именно поради това, на всяка беседа на Миров Учител присъстват духове от всички краища на Вселената, ангели и богове и от най-висшите обители на Бога. И ТЕ няма как да узнаят от другаде такива върховни тайни, за да разберат защо Бог не допуска цели вечности някои от тях в най-съкровеното Си лоно, в Сърцето Си. Има светии, божества и ангели, които са в денонощни медитации и молитви със сълзи на очи от любов към Бога – и пак не са допуснати. Защо? 

 

 

09.05.2019 г. 18,37 ч.

 

КРИСТАЛНО ЯСНО. „По делата им ще ги познаете.” УЧИТЕЛЯТ: „Ние ЗНАЕМ какво е добро. Доброто е плод на ЛЮБОВТА, а Любовта е плод на ДУХА. Следователно, който има Дух, ще има плода на Духа – Любовта; а който има Любов, ще има и добро. Където има Любов, има добро; където няма Любов, няма добро в света. Следователно, ние не можем да вършим добро, без да имаме Любов; не можем да се заемем с доброто, без да имаме Дух. ТЪЙ разбирам нещата. Всеки от вас може да провери този закон вътре в себе си. И тъй, ние ще приемем тези три положения: Духът – това е ПЪРВОТО проявление на Бога в света. Т.е., ИЗЯВЛЕНИЕТО на Бога – това е ДУХЪТ. Втората изява на Бога е ЛЮБОВТА. Третата изява на Бога е ДОБРОТО – ПЛОДЪТ на Духа.” (1921.08.20с.Законът на съвършенството.БОУ.1921:71-72) 

 

 

09.05.2019 г. 18,20 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Когато ние, съвременните хора, започнем да мислим за бъдещето - как да го уредим „по-добре”, „по-сносно”, - навлизаме в дълбоките води на лъжливия живот. Ако влезем в БОГА, Който е взел всички неща предвид, каква полза има да Му даваме съвет какво да прави? Ако се движим В БОГА, има ли смисъл да се осигуряваме? - Аз говоря само за онези, които са духовни и имат това съзнание. Това е въпрос само на съзнание. Какво върши светът, то е друг въпрос. СВЕТЪТ Е ИЗВЪН БОГА.”

 

(1921.08.20с.Законът на съвършенството.БОУ.1921:70-71) 

 

 

09.05.2019 г. 17,31 ч.

 

ГЕНЕРАЛНО ПРЕОСМИСЛЯНЕ НА ПОНЯТИЕТО ЗА СЪВЪРШЕНСТВО. Не да сме съвършени в далечното бъдеще, а в отделния миг СЕГА. Това е абсолютно постижимо за всеки човек, дори и за най-грешния. Може в много мигове да сме несъвршени, това е неизбежно, но винаги можем да направим нещо съвършено дори веднъж в годината.

УЧИТЕЛЯТ: „Който иска да прави добро, той е съвършен, а който не иска да прави добро, не е съвършен. Който мисли правилно, той е съвършен, а който не мисли правилно, той не е съвършен. Който чувства правилно, той е съвършен, а който не чувства правилно, той не е съвършен. Съвършен в действия, съвършен в мисли, съвършен в чувства! Можем всякога да имаме красиви чувства, красиви мисли, красиви действия.”

(1921.08.20с.Законът на съвършенството.БОУ.1921:69)

ЗНАЧИ, ВСИЧКО ОПИРА ДО ВЪПРОСА КАКВО ЗНАЧИ „ПРАВИЛНО.” Проблемът е, че всяка ангелска йерархия, всяко човечество в космоса, всеки народ на Земята и всяка група, както и всеки отделен човек има СОБСТВЕНО разбиране за това, що е ПРАВИЛНО. Как да се ориентираме? При всички случаи в Словото Божие правилно е само това, което се съобразява с Божественото. В беседите Си Учителят е говорил много на тази тема. Като се напише думата „правилно” в търсачката на triangle.bg, тя намира само за 0,22 сек. 1650 места, където тя е употребена от Учителя. Тъй като това е много за цитиране тук, ще вземем примери напосоки само от няколко беседи, в които тя се среща В ЗАГЛАВИЕТО, макар че те са много повече:

„Аз желая сега, всички да имате едно правилно отношение към Божественото Начало във вашата мисъл, във вашето сърце и в самото ваше тяло.” (15 февруари, 1939 , „Правилни схващания и правилен живот”)

„Има едно правилно разбиране. /…/ Да живееш, за да се мъчиш, това не е живот. Да живееш, за да се трудиш, и това не е живот.”(11 януари 1939 , „Правилно разбиране”)

„Всяко нещо трябва да запази своята първична чистота, своя вътрешен смисъл. Искате ли да проявите Божественото от себе си, проявете го в този вид, какъвто му е даден. Приложите ли Божественото в неговия първичен произход, всичко останало се развива правилно. Следователно, ако не приложите Божественото в неговия първичен произход, нищо не можете да постигнете.”( 29 октомври 1930, „Правилно разрешаване”)

„На Земята е нужно да даваш на другите това, което даваш на себе си. И да възприемеш това, което Бог ни дава. Бог ни учи да възприемаме правилно онова, което Той ни дава. Черният цвят е закон за правилно възприемане, а пък белият цвят е закон за правилно даване. Да знаеш как да даваш, то е белият цвят – в своите мисли, в своите чувства и в своите постъпки да даваш.”( 8 ноември 1939, „Правилно възприемане и правилно даване”)

„ …да дадат правилен ход на своите чувства. ”( 2 юни 1937, „Правилно приемане”)

„Клетките във вашия мозък ще ви научат да мислите много по-правилно, отколкото вие да заповядвате. Докато хората не се върнат в рая, не може да има правилно верую.”( 5 февруари 1939 , „Правилно верую”)

„Запитват: „Тия, които пушат тютюн, трябва ли временно, докато надделеят тази слабост, да напуснат Школата?” - Не, за тия ученици това ще бъде една задача да се справят сами с пушенето на тютюна. Ние ще им дадем най-първо една година срок да се справят с пушенето; след това ще им дадем още една година и ако пак не могат, още една година, 3 години срок, и ако пак не са се поправили, ще питам класа: „Да продължават ли да стоят в Школата, или не?“ - Тия недъзи няма да изкорените, но ще ги използвате за работа. Ако един ученик се изпъди вън от Школата, това е един метод, който няма никакъв педагогически смисъл.” (13 май 1923, „Правилно разпределение на енергиите”)

„Като ученици, вие трябва да изучавате законите на хармонията, която се обуславя от правилните отношения между частите на материята. Ако частиците на материята, от които е съставен човешкият организъм, се намират в правилни отношения помежду си, всички негови органи ще бъдат в хармония. Щом те са в хармония, и мислите, чувствата и постъпките на човека ще бъдат хармонични. Всяка клетка, всеки орган от човешкото тяло представят числа, които съдържат известен род енергии. Тези енергии трябва да си хармонират. Щом се наруши хармонията между тях, организмът заболява. Какво се изисква от съвременния човек? – Правилни отношения към себе си и към окръжаващите. Това значи да има той свобода на мисълта, да не се ограничава сам. Стремете се към правилни и хармонични отношения, както към себе си, така и към своите ближни.”( 30 октомври 1930, „Првилни отношения”)

„За да растеш и да се развиваш правилно, нужно е знание и любов.”(16 декември 1931, „Правилен живот”)

„За да бъде здрав, човек трябва да се храни правилно, да мисли, да чувства и да постъпва хармонично. Слугуването е израз на правата мисъл. Който знае да служи, той има права мисъл. Който не може да служи правилно на себе си и на окръжаващите, той нищо не може да постигне.”( 19 март 1930, „Правилни форми”)

„Докато човек не може да мисли правилно, не може да тури ред на нещата.”( 16 май 1941, „Правилни съотношения”)

„Окултният ученик трябва да има едно много правилно схващане за окръжаващата го среда. Той трябва да знае, че Истината не може да дойде отвън. Отвън ще дойдат всичките спомагателни средства, но Истината ще дойде ОТВЪТРЕ.”( 2 януари 1923, „Правилният растеж на Ученика”)

„Природата обича верните и правилни неща. Следователно мислите, чувствата и постъпките на човека трябва да бъдат верни и правилни. Ако иска някой да се прояви и зад човешкото, той трябва да се обърне към Божественото начало в себе си, да му даде ход да расте и да се развива. Това значи да излезе човек от ограничените възможности и да влезе в неограничените, където всички дарби и способности се развиват правилно.”( 4 ноември 1931, „Правилният тон”)

„Ако не яде, както трябва, човек ще повреди стомаха си; ако не диша правилно, човек ще повреди дробовете си; ако не слуша, както трябва, човек ще повреди ушити си; ако не говори, както трябва, човек ще повреди устата си; ако не мисли правилно, човек ще повреди мозъка си; ако не чувства правилно, човек ще повреди сърцето си.”( 25 юли 1937 , „Правилна обхода”)

„Да слезеш правилно и да възлезеш правилно.”( 4.XII. 1942, „Правилна мярка”)

„Когато казваме, че човек трябва да има правилна обхода, разбираме правилно отношение към частите на Цялото и към самото Цяло. Дето има правилна обхода, там съществува разумност в отношенията, или съгласуване на частта с великата Разумност на живота. Такъв човек мисли и чувства право, има правилни разбирания за живота и природата.”(28 септември, 1928, „Правилна обхода къмъ себе си и къмъ природата”)

„Ето какво подразбирам под думата „добър човек“? – Когато човек мисли правилно, ако е стар, на 85 години, като мисли право, той ще се подмлади - ще стане на 25 години. Той е мислил добре. Ако не мисли добре, ще си остане на 85 години.”( 28 октомври 1938, „Правилна преценка”)

„Всяка енергия, на която може да се даде добро, правилно направление, това наричат хората добро в живота, растене, развиване, култура и т.н.”( 29.5.1931, „Правилна преценка”)

„Когато две същества работят съзнателно и с любов, между тях става правилна обмяна. Като работи, като вярва, като люби, човек всякога ще бъде здрав. Здравето е резултат на правилна обмяна на енергиите в организма на човека, от една страна, както и на правилна обмяна между душите - от друга страна. Дойде ли някаква болест, тя е нарушаване на закона за правилната обмяна.”(4 септември 1929, „Правилни връзки”)

„Свят човек е онзи, който има правилни отношения към своя ум, към своето сърце, към своята воля, към своята душа и към своя дух. Когато между хората съществуват правилни отношения, те знаят кой от какво се нуждае и могат да задоволят своите нужди.”(13 март, 1929 , „Правилни изводи”)

 

 „В божествения закон ние трябва да знаем дали сме стъпили на здрава основа – ако не стоим на такава основа, това не е живот, а е живот на подхлъзване и неправилно развитие. Животът е живот, само когато е поставен на здрава почва - да няма хлъзване, - а това е възможно само в божествения живот.”(21.08.1921, „Правилни методи за разбиране”) 

 

 

09.05.2019 г. 14,47 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „В тази Велика Свобода, в тази Велика Любов ще оставим Господ да действа върху всички наши братя - и през цялото време, докато трае нашата среща, ще бъдем радостни и весели. Искам мислите, които ще размените помежду си, да бъдат естествени, братски – никакви официалности, всичко да бъде естествено, както Господ го е създал. Нека всяко движение на ръцете ни, всяко движение на очите ни да бъде съобразено с първоначалната божествена хармония! Като мислим и чувстваме ТЪЙ, всички ще бъдем радостни, всички ангели ще действат в нас и в нашите братя. ТОГАВА Господ ще живее в нас и ТОГАВА ще ни се отворят очите.” (1921.08.19с.Сутрешен наряд.БОУ.1921:7)

Картината в колажа със заглавие „Ненасилствени прегръдки” е от сайта на едно странно съвременно общество с название „Ненасилствено общуване” (NVC). Заедно със световното движение „Безплатни прегръдки”, то изглежда да е една от изявите на Новата Култура и божествения свят и много прилича на братството на „утописта” Сен Симон (1760-1825), където всички са се прегръщали до сълзи със всички, обхванати от неустоима космична обич и любов. „Ненасилствена комуникация” (със съкращение NVC), наричана още "Състрадателна Комуникация и Сътрудничество", е процес на общуване, разработен от Маршал Розенберг, който го е обосновал през 1960 г. То се фокусира върху три аспекта на комуникацията: емпатия към самия себе си (дефинирана като „дълбоко състрадателно осъзнаване на собствените си вътрешни потребности”), емпатия към другите (дефинирана като разбиране на сърцата, в което виждаме красотата на другия човек). и честна самоекспресия (дефинирана като изразяване на себе си автентично по начин, който би могъл да вдъхнови в другите състрадание).

Ненасилствената комуникация се основава на идеята, че всички човешки същества имат капацитет за състрадание, но до днес прибягват само до насилие или манипулации, с които вредят на себе си и на хората, когато не признават по-ефективни стратегии за посрещане на нуждите си и нуждите на другите. Навиците на мислене и говорене, които водят до използването на самонасилие или насилие (психическо и физическо), се променят чрез културата на душата.. Теорията NVC иска да внушаи, че истинското човешко поведение би трябвало да произтича от опитите да отговаряме на универсалните човешки нужди и че тези нужди никога не трябва да са във вътрешен или външен конфликт. По-скоро, конфликтът възниква, когато използваме стратегии за удовлетворяване на нуждите си чрез комплекси, заблуди, фанатизми, претенции, манипулации и сблъсъци. NVC предлага, че ако хората могат да идентифицират своите истински нужди и нуждите на другите, както и чувствата, които озаряват тия нужди, хармонията може да бъде постигната по един удивително красив и прекрасен начин.

РЕНЕ ГЕНОН (1886-1951) ЗА УЧИТЕЛЯ:

„Учителят Дънов - това е истинският Пратеник на Небето на земята. Този небесен пратеник не е дошъл на земята да създаде една нова религия, защото тук има достотъчно религии. Той не е дошъл тук да създаде една нова наука, нито да тури началото на едно социално движение, защото тук има много науки, много социални движения, Напротив, Той е най-големият духовен магнит, който е слизал от Небето на земята! Той е дошъл да намагнетизира своите ученици и българите с любовен магнетизъм – Любовта, а те, от своя страна, този любовен магнетизъм ще го разнесат и предадат по цялата земя.” 

 

 

09.05.2019 г. 14,36 ч.

 

КАКВО ВЪРХОВНО разбиране за човешкото тяло!

УЧИТЕЛЯТ: „Аз употребявам думата „тяло” в смисъл на Разумното, Което ни ръководи. В този смисъл, тялото е израз на Божията воля – там, където има тяло, има и воля.” (1921.08.19с.Сутрешен наряд.БОУ.1921:5)

 

09.05.2019 г. 13.07.2019 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „И тъй, въ ТѢЗИ три нѣща трѣбва да разберемъ Любовьта: като стремежъ въ сърцето - непрѣодолимъ стремежъ надолу; като чувство въ душата — непрѣодолимъ стремежъ нагорѣ; и като една сила, която дава разширение на ума.” (1921.08.19с. Пробуждане на колективното съзнание.БОУ.1921:51-52)

 

09.05.2019 г. 21,06 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Добрият човек не очаква за себе си абсолютно никакво благо. Той е човек на ДОБРОТО и усеща, че като изпълни своята длъжност, ще има Божието благоволение, Божията Любов. Или, казано на наш език, когато извършим каквото Бог изисква, нека се задоволим, че Той ни се усмихва и казва: „Добре сте сторили - изпълнили сте закона тъй, както Аз обичам!“ Питам: има ли в света нещо по-хубаво от Божията усмивка? Ще запитате: „Усмихва ли се Господ?“ А знаете ли коя е Божията усмивка? - Божията усмивка е милосърдието.” (1921.08.20с. Законът на съвършенството.БОУ.1921:74)

 

ОЩЕ ЕДНА ТАЙНА: божùят, добрият човек не очаква нищо, но това не значи, че отблъсква подаръците на Божието милосърдие. Когато законът действа, ДРУГ Божù човек ще положи балсам в раните ни, ще ни даде чаша вода, ще ни приюти в ден скръбен. 

 

 

10.05.2019 г. 11,09 ч.

 

И ДРУГ ПЪТ СА БИЛИ ПУСКАНИ ТУКА ТИЯ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ, за да се разграничат ясно божествените учения от небожествените – на враговете на Бога. Само който е виждал усмивката на Бога, когато е имал силно желание да прояви Любовта – само той може да свидетелствува за истинността на тия думи:

УЧИТЕЛЯТ: „…Ако искате да ви се усмихне този Господ, ако искате да Го видите, вложете във вашия ум, във вашето сърце и във вашата воля желанието да проявите Любовта си - и ВЕДНАГА ще Го видите! Аз мога да ви посоча случаи, при които млади хора стават ясновидци, щом дойдат във възрастта на половата любов, която е най-малката любов, проявена на физическото поле. Момъкът казва: – „Тя ми се усмихва!” – „Другите не виждат това…” – „Не, тя ми се усмихва!” – настоява момъкът”.– „Не, тя беше много сериозна… – казват другите.” „– А, много хубаво ми се усмихва тя…” - Не, ти се заблуждаваш!”

 

Аз вярвам, че младите ще потвърдят това, което говоря като факт. Половата любов е най-малката любов на физическото поле, и ако в нея не можем да дадем жертви, как ще можем да дадем жертви в Божията Любов? Затова Божията Любов започва с най-малките величини - тя е любовта на младите. Ако тази любов започне с лъжа, целият ви живот ще мине в лъжи – няма изключения. А ако тя започне по ум, воля и сила, целият ви живот ще бъде честен. Затова Христос казва: „Бъдете съвършени във всички ваши мисли, чувства и действия.“ Ако искате да се домогнете до Божията наука, ТОЗИ е въпросът, който аз съм проверил – в него няма никакви изключения!" (1921.08.20с.Законът на съвършенството. БОУ.1921:80) 

 

10.05.2019 г. 08,45 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Любовта винаги се проявява ВЪВ ВОЛЯТА. Любов в мисли НЯМА, умствена любов НЯМА. И сърдечна любов няма, а има само ВОЛЕВА любов, защото любовта подразбира един НАПЪЛНО ЗАВЪРШЕН АКТ. Туй, което сàмо е казано и не е свършено, не е любов. Помислено, почувствано и несвършено – това не е любов. Любовта подразбира три акта: помислено, почувствано И СВЪРШЕНО.”

(1921.08.20с.Законът на съвършенството.БОУ.1921:79) : :

ТОЗИ божествен закон е обяснен от ЕМАНУИЛ СВЕДЕНБОРГ. Тук това е било публикувано нееднократно, но и 1000 пъти да се пусне, все ще има хора, които още не са го научили наизуст: 

Емануил Сведенборг - 1688 - 1722 –

 

 ЗА БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ Човек няма никаква представа за Любовта, въпреки че Любовта е душата и животът на мисълта. Мисъл без Любов увяхва и чезне като цвете, лишено от топлина – понеже Любовта стопля, оживява и одушевява мисълта. Помислù си внимателно и размислù: възможно ли е да се мисли, без да се изпитва любов? - Ще откриеш, че това е невъзможно. Не съществува ангел, способен да възприеме Божествената Любов направо, понеже тя би го изгорила. В действителност, тя е по-силна от огъня на физическото слънце и затова намалява мощта си чрез безброй кръговрати, докато не стигне – умерена и приспособена – до ангелите. Тези кръговрати се затулват от ефирен облак, за да не бъдат ангелите засегнати от нейната горещина. А тъй като Любовта, излизаща от Господа като от слънце, представлява сам Господ, и тази Любов е самият живот, то е очевидно, че самата Любов се превръща в човек и - следователно – съдържа във формата на безкрайното всичко и всяко нещо, което го има и в човека.С една дума, основният живот на всеки член, на всеки орган и всяка система – тоест, самият триумф на живота – се крие в това, че нищо в тях не е присъщо само на която и да е отделна част, без да е свързано с всички останали. А също и че по този начин във всяка отделна част е представен целият човек. Тайната е в това, че човекът представлява най-великата сложност и най-великата простота на всички действия на Битието, каквито и да са те в чисто духовния свят или в природния; че всяко действие на Вселената представлява човек, но само такъв, който действа в общество. Това се дължи на факта, че човекът е най-сложният синтез на всички действия до безкрайност. От това следва, че всичко принадлежи на живота; и че ако тази форма на действието не бе безкрайна в Господа, то тя не би станала крайна форма в човека. В царството на небесните тайни ми бе показано, че като че ли всяко небе се подразделя на области, съответни на функциите на всички части, органи и системи в човешкия организъм; и че ангелите на небето знаят в коя от тези области живее всяко отделно общество. Например – кои общества са в областта на очите; кои – в областта на ушите, ноздрите, устата или езика; кои – в областта на детеродните органи. Всички общества, обитаващи споменатите области, съответстват напълно на действията на тези членове, органи и системи в човека. Именно заради това, в очите на Господа цялото небе изглежда като един-единствен Човек! За да бъде и адът в човешка форма, там всеки е принуден да се труди. Но тъй като намиращите се в ада изпълняват задълженията си не от любов, а от ламтеж за ядене, дрехи и предмети, макар и да са в човешка форма, поради този си вкус и избор те са хора-дяволи. Субективното изпитване на любов, самò по себе си, не представлява нищо. То става нещо, само когато Любовта е в действие. Любовта към действието сàмо като добро пожелание или на думи е кръгла нула. Само действието е истинската, същинска Любов; а чувството става нещо, единствено когато се превърне в постъпка. Има родове и видове чувства до безкрайност; същото важи и за действията. Това е очевидно и от човешкото тяло, и от ангелското небе, и от царството на животните и растенията. Във всяко от тях съществуват какви ли не родове чувства и действия и техните видове и различия са неизчислими - понеже няма нито едно нещо, подобно на друго, а има гигантско разнообразие! И това разнообразие навсякъде се разпределя по родове и видове – по различия. И различията, сами по себе си, са безкрайни, понеже произтичат от безкрайността. Че това е така, всеки може да се убеди от човешките лица, сред които няма нито едно - от деня на Сътворението, - напълно подобно на друго; и не може да бъде еднакво с нито едно лице, сътворено във Вечността. Тъй и в човешкото тяло няма нито една, дори и най-нищожна частица, еднаква с друга. Така че същото важи и за чувствата и техните прояви. Че това важи и за чувствата и проявленията им, е нещо тъй дълбоко забравено от хората, че те постоянно се питат: “Какво представлява чувството? Какво е любовта?”… На тези въпроси може да отговори само Небето, където всички рожби на Божествената Любов, т.е. на живота, сами представляват любовни чувства. Там Божествената Любов, която е самият живот, се разграничава на две царства: в едното от тях цари любов към Господа, а в другото – любов към ближния. Любовта към Господа обгръща действията “a quo” (излизащи от Източника), а любовта към ближния обгръща действията “ad quem” (възвръщащи се към Източника). Както в ада всичко е противоположно на Небето, тъй е поляризирана и любовта. Адската любов, която е самата смърт, също се разделя на две царства: едно, в което царува любовта към себе си; и друго, в което цари любовта към света. Любовта към себе си обгръща лоши-те действия “a quo” (излизащи от източника, т.е. от любовта към себе си), а любовта към света обгръща действията “ad quem” (връщащи се в източника, т.е. света). Действията, извършвани от любов към себе си, са действия изключително в собствена полза, тъй като всяка любов прави кръговрат към този, от когото е излязла. Тази дяволска любов също се дели на области и тези области се подразделят на още по-малки. От тези съображения става ясно, че да се обича Господа, това означава да се вършат дела “a quo” (излизащи от Източника); и че да се обича истински ближния – това означава да се вършат дела “ad quem” (връщащи се към Източника); и че “propter quem” (за кого) – това значи да се живее и да се правят неща и за ближния, и за Делото, и за Господа. [Затова адската любов зависи от кармичните връзки и от небожественото чувство за дълг към смъртни божества, ангели и хора, а не към Бога и родените от Него. (б.п.)] По този начин Любовта се възвръща към Онзи, от Когото изтича; и всяка любов “a quo”, чрез любовта “ad quem”, се връща към любовта “a quo”. Именно това възвръщане представлява нейната ВЗАИМНОСТ - и тогава Любовта циркулира постоянно: не субективно и теоретически, а изключително на дело. Понеже да обичаш, значи да правиш! И наистина, когато любовта не се превръща в дело, тя не може да бъде Любов, тъй като делото (или действието) е проява на нейната цел и е самото онова, в което тя се осъществява. В духовния свят човек не е лице, но действие, понеже духовният живот няма представа за лице, материя, време и пространство. Затова всеки ангел вижда другия ангел на небето като човек, но мисли за него като за действие. Даже и лицето на ангела съответства на действието, чрез което той се осъществява – и само любовта към действието и самото действие оживяват лицето му. От тези обяснения може да се разбере, че всяко добро дело, самò по себе си, е човек [т.е.,същество в човешка форма с монада, с искра Божия. Истинският човек - създаденият от Бога - проявява любовта и доброто с незабавно действие, а не само в мислите, чувствата, мечтите и намеренията си. (б.п.)]; Има две начала на всички видове любов и чувства. Едното иде от Небесното Слънце, което е най-чиста Любов, а другото – от Слънцето на света, което е най-чист огън. Онези, които извличат Любов от Небесното Слънце, са духовни и живи и Господ ги въздига над себичността; но извличащите огън само от светското слънце са винаги само природни [Сведенборг тук говори за адската природа, минала през грехопадението, а не за божествената. (б.п.)] и мъртви. Те сами потъват в себичността и търсят слава, признания и печалби. Даже когато някои от тях признават Бога, то е само на думи, а не от сърце. Затова Словото ги нарича “поклонници на Слънцето, Луната и небесните войнства” [Това са не само повечето астролози, астрономи и космолози-атеисти или догматично религиозните; не само някои племена и народи-слънцепоклонници, но и всички днес, които посрещат изгревите на слънцето, молят се, правят упражнения и четат свещени книги, но все още мислят и приказват лоши неща за другите или продават природните и духовните ценности. (б.п.)] В духовния свят те външно приличат на хора, но на Небето са чудовища. Те си мислят, че живеят, но за ангелите това е смърт! Сред тях има мнозина, които са признати учени в света. Това, което ме удиви особено много, е че те се мислят за умни, приписвайки всичко на природата и предвидимостта, а хората край себе си считат за прости. Всеки човек е едно чувство – и съществуват толкова видове чувства, колкото хора са се родили и ще се родят през вечността. Преди всичко, това може да бъде установено по разнообразието на ангелите на небето и на адските духове, които до един представляват чувства. Ако всеки човек е чувство, това се дължи на обстоятелството, че животът е любов, а продължението и разклоненията на Любовта се наричат “чувства”. Затова чувствата не са нищо друго, освен любов – но любов, подчинена на Универсалната Любов, като на господар или вожд. Тъй като самият живот е Любов, то и всичко, и всяка от неговите същности представлява чувство. Затова и самият човек е чувство. Мнозина в света се учудват на това. Бе ми дадено да чуя лично какво говорят почти всички, преминаващи от природния в духовни свят. Не срещнах нито един, който да знае какво означава “чувство”. А когато им казвах, че чувството е проявената Любов или Любовта в действие, те ме питаха какво е пък това “Любов”... Казваха, че любовта си съществувала естествено в нещата и че те по разбират що е “мисъл”, отколкото “чувство”. Говореха още, че знаят за чувството от любовта преди брака или от майчината любов към детето, а донякъде и от тази на бащите, когато целуват жените или децата си. Други, вместо за жени, говореха за любовници. Тогава ангелите им отговаряха, че любовта е любов само тогава, когато извира като чувство от самата жажда за живот и за раздаване на живот. Затова им казваха още, че както не може да има говор без звук, така и няма мисъл без чувство. Така те проумяваха, че човекът е чувство - и нищо повече. По-късно разбираха, че цялата Небе и целият ад са разделени на области и общества, именно според различията на техните родови и специфични чувства, а не на мислите; и че сам Господ изпитва чувства. От всичко това следва, че промените и разновидностите на чувствата са безкрайни и че те са толкова, колкото и хората, които са се родили досега и ще се родят до края на Вечността. Исконната, истинската духовност, следователно, разкрива именно и на първо място ЧУВСТВОТО – и всяко нещо, свързано с него. По своето най-дълбоко естество, духовността е самата Божествена Любов и Божествената Мъдрост; а по външна видимост и израз – небесна топлина и небесна светлина. Тази топлина и светлина разкриват всички ЧУВСТВО-ДЕЙСТВИЯ, както топлината на природното слънце прави осезаеми земните неща по мирис и вкус и светлината му ги облича в багри и сенки. И ако вечният живот е достъпен на човека поради любовта му към действието, то е само защото чувството Любов е самият човек; поради това именно се казва, че каквито са чувствата на един човек, такъв е и самият той. Духовната любов не се добива само с вяра без милосърдие, понеже такава вяра е само външна, тоест, недействителна. Щом е без милосърдие, тя е и без чувството любов, което е самият човек. Ето защо, след смъртта тя се стапя като дим. Човешката воля е самото любовно чувство! Казват: “приемник на Любовта” – понеже Любовта не може да бъде дарена на човека извън волята му да бъде приемател [В някои езици думите “воля” и “желание” имат едно и също значение. Женският полюс на човешкото атмическо тяло се отличава със способността да разпознава, да се откликва, да приласкава и да се грижи за любимите същества; да живее с тях на нивото на всички чакри и в така наречения “Троен Ритъм”: Самота, Обмяна с най-любимия, Обмяна с всички, при които ги изпрати или които им праща Бог. (б.п.)]. . Без воля от наша страна, любовта не може да дойде – тя би си обърнала гърба и би се престорила, че я няма. Оттук следва, че волята е приемателят на Любовта. Че волята е всичко в човека и че се съдържа във всички негови части и че тя е самият човек; както и че Любовта, в цялата й сложност, е самият човек, ще бъде изяснено сега. Това, че волята е човешката любов, облечена във форма, се вижда ясно от факта, че всяко удоволствие, приятност, прелест, щастие или блаженство, произтичащи от Любовта, също се усещат и осъзнават. Че принадлежат на волята, това е очевидно – понеже всяко удоволствие, приятност, прелест, щастие и блаженство човек преди всичко ги пожелава; и даже, говорейки за тях, той е способен да изрази това свое желание [За голямо съжаление, дхармична спонтанност (спонтанност между сродни души) засега е почти неизвестна на земята. Адските и обикновените същества обаче са способни само на кармична спонтанност: скока на хищника и мазохизма на жертвата. Активната пъклена спонтанност – това е агресията, наглостта, нахалството, безочието, напрапничеството, ревността, собственическото чувство, жаждата за постоянно или преобладаващо присъствие; взискателността, недоволството, разпитите, сцените, изнудването - все форми на вампиризма. Пасивната адска спонтанност се проявява само поради "тръпката", поради чувството за дълг към близките и кармичните връзки или като силна тревожност и готовност да се подчиняваме на агресора. В най-лошия случай - като съображения за "подреждане в живота" със смъртни партньори.(б.п.)]. Относно всяко нещо, което желае, домогва се към него, иска, търси и към което се стреми, той е способен да говори и признава, че го желае, защото то е чисто и произлиза от неговата любов. Той силно иска това, което желае; иска нещото, към което се домогва, понеже го обича; иска това, за което копнее, понеже го обича; иска го и се стреми към него, защото Любовта го подтиква натам! От всичко това следва, че волята и любовта – или волята и чувството в човека – са едно и също нещо. Мнозина поддържат, че същината на човека е мисълта; или че човекът е човек, защото мисли. В действителност, всичките му мисли са чувства: отнеми от мисълта чувството – и ще се превърнеш в пън! В Словото Божие “обичам” означава “действам”. Защото да обичаш, значи да желаеш, а да желаеш, значи да действаш. Че любовта е желание, това бе току-що доказано; но че желанието е действие, ще бъде потвърдено тук. Волята, сама по себе си, не е Любов – тя е само нейният приемател. И то такъв приемател, че не само я приема, но и възприема всичките й състояния, облича се във всичките й форми - понеже всичко в човешкото съществуване показва, че човек не е самият живот, но приемник на живота. Тъй като волята и действието са едно и също нещо и волята представлява усилието на Любовта, то е обяснимо защо в Словото “любов” не е нищо друго, освен “извършване”. Ето защо, да обичаме Господа и ближния, означава активно да правим всичко за ближния от любов – поради любовта, която изтича от Господа. Любовта произвежда топлина! Това е, понеже Любовта е самият живот и мощната сила на всичко живо във Всемира! Началото на всички усилия, на всички сили, на всички дейности и всички движения извира единствено от Божествената Любов, която е сам Господ, и която, пред ангелите на небето, се явява във вид на Слънце. Че топлината е акт на Любовта, може да се убедим от много неща. Например човекът, даже посред зима, изпитва вътрешна горещина, когато помисли за любимия си човек. Слънчевата топлина няма нищо общо с тази горещина: колкото по се засилва любовта на човека, толкова по-силно той почва да кипи, да гори, да се възпламенява! А отслабне ли обичта му, той повяхва, става му студено и се чувства отпаднал. Същото е и с животните и небесните птици: на тях понякога им е по-горещо през зимата, отколкото лятно време, защото сърцето им трепти, кръвта кипи, всичките им фибри са нагрети до бяло и всичко, което има сърце и дух, почва да изпълнява повелята на Природата. Тяхната топлина също не е от слънцето, но от живота на душата им, която е всъщност чувство! Любовта произвежда топлина, понеже тя е животът на всички живи сили във Вселената. А този живот не може да влезе в приемащите субстанции, освен чрез действието, наречено “топлина”. Господ, още при създаването на Вселената, е приготвил за всички същества – от първите до най-последните – най-разнообразни среди, чрез които Той произвежда безброй действия. А средата, която е най-универсална и подходяща за съчетаването, е топлината – само в нея може да оживее естеството на активната Любов. И тъй като топлината съществува поради любовта към ближния, то затова има съответствие между любовта и топлината, понеже има съответствие между причината и нейното следствие или прояваление. Божествената Любов, която е самият живот, както прави и Създателят й, Господ, няма в недрата си друга цел, освен да създава свои образи и подобия, които са, всъщност, хората. 

 

 

10.05.2019 г. 06,35 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Христос казва: „Бъдете съвършени“, но поставя едно голямо условие: „Бъдете съвършени СЕГА, в ТОЗИ момент!”

(1921.08.20с. Законът на съвършенството.БОУ.1921:76)

САМОУПОВАНИЕТО,САМОНАДЕЯНОСТТА,САМОДЕЙНОСТТА… - Или дресирани от камшика на „обстоятелствата”?...

ПОЗНАВАМЕ ДЕСЕТКИ, МОЖЕ БИ СТОТИЦИ ХОРА, които ИСКАТ да се срещнат с Божественото, да заработят за Словото и Делото, да заживеят братски живот, но всеки път автоматично „прещракват” и си казват: „НЕ СЕГА - сега имам неотложни цели и задължения - може би в някой бъдещ момент…” И така стават подвластни на хапчетата и деформациите, на въздишките, депресиите, аритмиите, инсултите, острите болки в сърцето, виенето на свят, паник-атаките. Те не знаят, че Златната Вода е ИЗВЪН ВРЕМЕТО – тя идва САМО В НАСТОЯЩИЯ МИГ, когато се поддадем на Божественото МОМЕНТАЛНО – „без замисляне и незабавно”. Не знаят също, въпреки че им се е случвало стотици пъти в този живот и стотици хиляди в миналите животи, че Съдбата постоянно слага прът на човешките им амбиции и разболява или озлобява прогресивно и близките им, когато държат на тях повече, отколкото на Бога. Не че не трябва да се грижим перфектно за тях. Но – казват психофизиолозите – условният рефлекс не се образува от първия път. Животните се дресират много по-лесно от човека, даже и котките - те много по-скоро виждат връзката между пръчката и грешката, лакомството и правилния скок. При човека има едно набъбнало новообразувание – кората на мозъка, - което се занимава с безкрайно отлагане. Това прави и отлаганията във вените и артериите, около костите и между прешлените, в съединителната ни тъкан (сланините). Освен това Бог не иска да ни дресира, мислейки, че имаме малко повече ум от животните и ще схванем връзката между причини и последствия по-бърже от тях. Ще се сетим, че сме попаднали на погрешното място с погрешните хора, в погрешните обстоятелства. Заради погрешния си вкус, ниския идеал, страха, погрешните съображения.

ЕКХАРТ ТОЛЕ – „СИЛАТА НА НАСТОЯЩЕТО” (на ред 7 след "За книгата" има печатна грешка: пише, че ние не можем да се измъкнем от психическата си "божа". - "Бозà" ли е или "кòжа"?... Жалко, че такива безценни книги имат толкова много грешки в българските издания! Още един пример - на стр.17 има заглавие: "ОТЪЖДЕСТВЯВАНЕ НА ЕГОТО С БОЛКОВОТО ТЯЛО"):

https://vemiplast.files.wordpress.com/…/d181d0b8d0bbd0b0d18… 

 

 

10.05.2019 г. 12,47 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Не може да има съвършенство без любов – това можете ДА ГО ПРОВЕРИТЕ. Когато ние обичаме някого ИНТЕНЗИВНО, когато тази любов е СЪЗНАТЕЛНА, вижте колко сме внимателни - предвиждаме всичко! А колкото по-малка е тази любов, толкова и нашите отношения са по-малко деликатни. Затова любовта трябва ДА ПРЕДШЕСТВА съвършенството. Имаме ли любов, можем да бъдем съвършени - тогава и умът ни ще мисли, и сърцето ни ще чувства, и волята ни ще действа.” (1921.08.20с.Законът на съвършенството.БОУ.1921:83).

 

 

11.05.2019 г. 18,49 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Но когато дòйде Господ да живее между нас, ще има САМО ЕДИН УЧИТЕЛ, и този Учител ще живее ВЪВ ВСИЧКИ НАС. И когато Той говори В КОГОТО И ДА Е, ние ще Го слушаме, ще познаем Неговия глас. Когато този Учител говори, Неговите думи са определени, особени, Неговият глас е особен. Този Учител говори със Словото на Любовта.” (1921.08.21с.Четирите съвета. БОУ.1921:117-118)

 Йоан 10:3 ...и овцете слушат гласа му; и вика своите овце по име и ги извежда. 4 Когато е изкарал всичките свои, върви пред тях; и овцете го следват, защото познават гласа му. 5 А подир чужд човек няма да следват, но ще побягнат от него; защото не познават гласа на чуждите. 9 Аз съм вратата; през МЕНЕ ако влезе някой, ще бъде спасен] и ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира. 14 Аз съм добрият пастир, и познавам Моите, и Моите Мене познават. НЯКОЛКО ВЪПРОСА:- Какво се случва с човека, който си е избрал САМО ЕДИН Учител и този Учител е ИСТИНСКИ Учител; и този Учител е ЕДИНСТВЕНИЯТ Учител?

- Кои са тия ВСИЧКИ, между които Господ е дошъл и те имат САМО ЕДИН Учител? Дали сме от тия ВСИЧКИ, ако при нас няма гостувания, приемане и хармония в името на ЕДИНСТВЕНИЯ Учител? И ако ходим при други „учители”, които са обявили себе си за „Учители”? Или ДРУГИ са ги обявили за „Учители” - и те не опровергават това?

- Разпознаваме и гласа на ЕДИНСТВЕНИЯ Учител, слушаме ли Го, когато Той говори В КОГОТО И ДА Е?

- Дали словото на познанието, мъдростта или истината ни вълнува повече от СЛОВОТО НА ЛЮБОВТА, въпреки че ЕДИНСТВЕНИЯТ Учител изнася и познание, мъдрост и истина, с които не може да се сравни нищо познато и няма да бъдат надминати по никой начин от никого в близките 4000-6000 години? Чии деца сме ние, всъщност, ако се впечатляваме от „учители”, в които СЛОВОТО НА ЛЮБОВТА не е доминантно или ни разкриват само познания, мъдрости и истини?

 БЕСЕДАТА ПРОДЪЛЖАВА: "Първото нещо е да имате тази опитност. Господ е при вашите сърца, вие Го познавате! Или искате аз да ви Го покажа какъв е? - Вие Го познавате, били сте много пъти при Него и сте се връщали. /.../ Колко пъти Той ви е учил и питал: „Познаваш ли ме?“ - Познавате Го, но се намирате в едно хипнотично състояние. Дяволът ви е хипнотизирал и затова не познавате Господа. Моята цел сега е да ви разхипнотизирам."

 

 

11.05.2019 г. 17,45 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „В бъдеще няма да има вече такива бракове като сегашните. Сегашните са без Господа. Венчали се, но гледаш – Господ Го няма там. Мъжът с жена си не се разбира, с децата си – също. Няма Го Господ там! А където няма Господ, няма разбиране. Когато Господ дойде да живее между тях, жената, като види мъжа си, ще го прегърне; мъжът като види жена си, ще я прегърне; децата като видят майка си и баща си, ще ги прегърнат! И ще има мир и радост навсякъде.”(1921.08.21с.Четирите съвета. БОУ.1921:117).

 

 

11.05.2019 г. 16,39 ч.

 

ПОСТОЯННИ ИЗНЕНАДИ В СЛОВОТО. Собствената броня. Мястото на херметизма. Майсторът не си дава теслата.

УЧИТЕЛЯТ: „/Каквото имате да давате, ще го дадете, но и/ каквото имате да си взимате, ще си го вземете. Ще кажете: „Братко, върни ми това, което си ми взел.“ Всеки да си вземе своето! Туй, което е ваше, ще минете през девет реки, но ще си го вземете! /Разбира се, в идеалния случай всичко това трябва да стане с любов, а не насила./. (1921.08.21с.Четирите съвета. БОУ.1921:112)

МНОГО ХОРА, КОИТО СИ МИСЛЯТ, че любов и доброта означава да не запазиш абсолютно нищо за себе си, отиват до крайност. НАПРОТИВ: ЧОВЕКЪТ, СЪЗДАДЕН ОТ БОГА, ИМА СВЕЩЕНИ СОБСТВЕНОСТИ, които не трябва да дава на никаква цена; или ако ги е дал, да си ги вземе. Може всичко да раздаде, но тялото си, сърцето си, ума си, душата и духа си ТРЯБВА ДА ПАЗИ. Трябва да пази и отстоява СВОБОДАТА си. Словото казва: „Ума си не продавайте, сърцето си не залагайте”; „Пазù силата на духа си, пазù свободата на душата си, пазù светлината на ума си, пазù топлината на сърцето си!” Сърцето си може да дадем САМО НА БОГА. Даже и някои материални неща не трябва да даваме никому по никой начин – например, ТАЙНАТА СИ СТАИЧКА. Ученикът от Специалния клас се отличава и по това: ИМА такава стаичка. В една беседа се казва, че тя може да бъде на двама – когато са съпрузи ПРЕД БОГА. Обаче това е много рядко, тъй като истински съпрузи са само тия, които абсолютно никога не са помислили нещо лошо за другия, не са почувствали или казали нещо лошо, не са го погледнали с отрицателен поглед, не са го даже посъветвали. Но дори и в този случай всеки от двамата трябва да си има някъде другаде лично своя, единична тайна стачка, неизвестна и за най-любимия. В нея всеки трябва да бъде сам поне една седмица в месеца, за да може да поддържа живота на духа и душата си и да подсигурява хармонията с другия и другите в останалото време. През годината това е едно тримесечие, а в 28 години - цели 7 години. Така пускаме един специален енергиен корен към центъра на Земята – мюонен корен, корена на Аза. Които много скитат и остават закратко на различни места, не могат да пуснат мюонен корен, той дори не може да покълне. Къде такъв близък, който да се съгласи с такива отсъствия и да отсъства той по този висок идеал?... Той трябва да е на същото еволюционно ниво, да има такива разбирания и потребности като нашите. 

 

 

11.05.2019 г. 19,45 ч.

 

 

ДЯВОЛЪТ ПОДРАЖАВА НА БОГА – и той действа чрез хора. Обаче чрез какви хора – това е въпрос. И защо ние харесваме тия хора и им се поддаваме – втори въпрос.

УЧИТЕЛЯТ: „Дяволът, като вълка, хване те, гледа те в очите и после те разтърси. После влиза във всичките ти удове, заема място в мозъка ти и казва: „ТЪЙ ще направиш, ИНАЧЕ ще направиш!“ - И ти изпълняваш неговите заповеди. Та сега и вие ще се запитате къде сте били. – Били сте на дъното на ада! И тъй, всички трябва да се освободите от туй хипнотично състояние.” (1921.08.21с.Четирите съвета. БОУ.1921:119)

А ЕТО ИЗХОДЪТ - В СЪЩАТА БЕСЕДА: "Ще проектираш волята в себе си и ще кажеш: „В името на Божията Любов, в която няма никаква измяна, и в името на Божията Мъдрост, и в името на Неговото Слово, ТЪЙ да бъде!“

Няма сила в света, която да устои на тази магия, на тази сила! Така ще се разтърсят всички основи на черната ложа и всички нейни сили ще се махнат. /.../ Вие може да направите и с вас някои малки опити, за да видите колко бързо се разстройват тези вибрации, понеже извън физическото си тяло човек е облечен с астралното си тяло, което е в една етерна, подвижна форма, и когато той прокара ръката си по него, предизвиква там известно сътресение. Понякога, когато сме всред хора, от които излиза злоба, тези стрели на злоба предизвикват в нас известно неразположение. Това е, защото те са предизвикали у нас известни удари, които ние възприемаме като болка.

Първото правило, когато се приближавате към някого е: не бързайте да отидете изведнъж към него, а се спрете, вдигнете ръцете си и кажете: „В името на Божията Любов и в името на Божията Мъдрост, в която живеем и се движим, и в името на Неговото Слово, да се разпръсне всяко зло и всяко лукаво помишление!“ (с духане)

Изговорите ли това, ще забележите, че всяка зла мисъл, всички стрели и муниции на неприятеля ви ще се разпръснат. Той предава оръжието си и казва: „Аз се предавам!“ Не направите ли това, не се ли подготвите, вие изпадате в засада. Тогава идват съмненията, терзанията, идва омразата, злобата и после казвате: „Нещо ме души.“

Сега искам учениците на Бялото Братство да ходите разумно и да употребявате това оръжие. Давам ви един закон, употребете го спрямо когото и да е – който и да е, все тъй ще постъпвате.

– Пред него ли да направим това?

Не, още отдалече, още като забележите неприятеля. Ние имаме право да употребяваме нашите оръжия!

Писанието казва: „Там да се въоръжите.“ Как? - Ако ТЕ употребяват известни сили, ние ще употребим в противодействие други. Отдалече ще направите своето упражнение – ще погледнете нагоре и ще си направите упражнението.

Това е само един начин да се фиксира вашият ум, за да противодейства. Туй упражнение може да направите и мислено, но когато участват и ръцете, въздействието е по-силно – едновременно взимат участие и нашият ум, и нашето сърце.

– Ами когато се намираме много близо до неприятеля?

Тогава ще действате отблизо, но това са изключения – един случай на 10000. Ако вашият противник дойде наблизо, това показва, че той преди вас отдалече ви е омагьосал. Ако влагате силите си, вие ще го видите по-напред. В духовния свят е тъй – който по-напред види, той печели. Белите братя са силни в това, че виждат отдалече и взимат мерки. Където черните ви видят по-напред, те печелят. Някъде може да изгубим сражението и ще отстъпим, ще поправим грешката си. Но това нищо не значи. Някъде ще спечелим сражението, но казвам, че трябва да воюваме по мъжки."

 

 

12.05.2019 г. 13,08 ч.

 

ЩЕ СЕ КАЧА НА ХЕЛИКОПТЕРА УТРЕ...

УЧИТЕЛЯТ: „Ако аз ви дам някои работи, както съм ви давал досега, наблюдавал съм ви. Поглѐднете ги, пък си кàжете: „Близо до ума е, хубава идея е, но дали може да се изпълни? - Хайде да оставим това за друг път...” (1921.08.21с.Четирите съвета.БОУ.1921:126-127)

„Отлагането никога не е разумно. Когато човек търси една велика истина, той никога не трябва да отлага!” (19 февруари 1922, „Искайте, търсете и хлопайте”)

„Рече ли /човек/ да предприеме нещо добро, веднага един глас ще му каже: „Отложи това нещо за друг път! Днес условията не са благоприятни, не му е времето сега“. Аз пък казвам: не отлагайте нито за един час! Всякакво отлагане е губене на време, губене на сили. Решите ли да направите нещо, приложете го. /…/ Никакво отлагане! Когато човек отлага нещата, той мисли, че утрешният ден ще му донесе по-добри условия, но винаги остава излъган.”( 2 март 1927, „Възможни постижения”) 

 

 

12.05.2019 г. 12,04 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „…Сега вие казвате /за някого/: „Нека ГОСПОД му помогне…“ - Ами че когато искам да направя нещо, нали трябва МОЯТ ум и мозък, МОИТЕ крака и мускули, ЦЯЛОТО МИ ТЯЛО да вземат участие? И когато искаме нещо от Господа, нали и ТОЙ ще трябва да се раздвижи? Затова и ние, като Негови удове, ЩЕ СЕ РАЗДВИЖИМ! Щом Господ започне да работи, то крак ли си, нокът ли си, ръка ли си или каквото и да си, ЩЕ ЗАЕМЕШ СВОЕТО МЯСТО И ЩЕ РАБОТИШ. Друг не може да заеме твоето място. Ще кажеш: „Че аз ли съм определен за тази работа?“ - Да, ТИ си определен! Ще си кажете: „Господи, ние МОЖЕМ да изпълним Твоята Воля!“

(1921.08.21с.Четирите съвета.БОУ.1921:126)

ЧЕСТО ЛИЧНО БОГ НИ ВИКА СЪРДЕЧНО И НИ КАНИ ЧРЕЗ НЯКОГО, но ние не Му обръщаме внимание.

 

БОГ НИКОГА НЕ НАКАЗВА НЯКОГО, който не е поискал да се раздвижи и да извърши някаква благородна работа, в качеството си на Негов орган. Но от липсата на движение или от движение не където и както трябва, ние сами се обездвижваме, сами се нараняваме, и затова деградираме.

 

 

12.05.2019 г. 10,18 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Ще се изберете ония, които повече си хармонирате, понеже така не само че се намирате на едно и също поле на развитие, но и връзките ви от миналото са по-силни.” (1921.08.21с.Четирите съвета. БОУ.1921:124)

 

ДНЕШНИТЕ ХОРА, КАКТО И ПРЕДИШНИТЕ, почти винаги правят точно обратното: харесват хора от по-ниска еволюция или крайно различна и ИМЕННО С ТЯХ се съчетават. Напоследък обсъждаме въпроса: а непременно ли такива избиращи са от по-висока еволюция, след като имат вкус към хора и неща от по-ниска или крайно различна еволюция? Следователно, не си ли заслужават съдбата, защо ги съжаляваме? Сведенборг много добре описва адските съобщества и семейства. 

 

 

12.05.2019 г. 07,44 ч.

 

УЧТЕЛЯТ: „Не е лесно да се преподава на ученици. Вземете един клас от 50–60 ученика. Трябва да се образува една естествена връзка с тях, за да може да им се предаде един урок. И в религиозните общества мъчно може да се предаде идеята за Бога. Идеята за Бога може да се предаде дотолкова, доколкото аз я прилагам сам. Не е в това, в което аз ВЯРВАМ, НО В ТОВА, КОЕТО ИЗЛИЗА ОТ МЕНЕ. Хората дотолкова вярват в един извор, доколкото от него излиза вода. От водата, която излиза от него, се определя и неговата цена. Всичко е според качеството на водата. Ако този извор престане да дава вода, с това той губи своята цена. Ако водата на извора се увеличава, той придобива по-голяма цена. Следователно, дотолкова, доколкото ние ставаме проводници на Божията Любов да изтича от нас, дотолкова и нашата цена се увеличава.

„Който се учи на Словото Божие“. Да се учим на Словото Божие - ТОВА е, върху което трябва да работим за в бъдеще. ТОВА е, върху което ний можем да съградим нашия живот.” (31 март, 1935, беседа „Който се учи на Словото Божие”)

„Има един порядък в света, една ПРОГРАМА – БОЖЕСТВЕНАТА програма. Голяма, обширна е тази програма! Тя трябва да се реализира, няма защо да нареждате ВАШИ програми. Изучавайте Божествения порядък, за да го приложите правилно в живота си.” (12 март 1933, „Начало и край”)

„Всеки ден, всеки час в живота има своята програма. Ние трябва да завършим тази основна работа на деня, от която зависи нашият прогрес.” (25 декември 1915, „Рождението”)

В СВЕТА ИМА ХОРА, които имат над 70 годни опит с работа по Словото и Програмата на Школата. В случаите, когато някой иска, те могат да ни бъдат полезни. Програмата е опитана, тя е до голяма степен ясна не само по десетилетия, сезони, месеци и седмици, но и по астрологически дни, часове, минути и даже секунди.

Ето една позната картинка от определен град и определена страна. Страната е определена ясно, защото е България. В други страни такива неща са невъзможни, освен ако там не се случва пак между българи…

Тази сутрин в 4:13:23 ч. започна Лунната Седмица за Рицарите на Майките и Децата и ще продължи до 19 май, 00:12:25. Това означава, че забравяме всичко и всички и се посвещаваме по 23 чàса и 30 м. в денонощието на Бременните, Кърмещите, Майките и Децата; на Семейството ни, ако ние самите имаме такова. Не че не се грижим така и през другите три седмици, но тогава това е само в определени часове. Иначе 30-40 минути сън в денонощието са достатъчни на всеки и дават несвършваем приток на сили поради щастието да служи по този начин. Служи се в този период и в определени часове и в другите три лунни седмици с предимство и на Момиченцата, Момичетата и Младите Жени и на всички останали Жени с Висок Вкус и Идеал. Предимно на трезвеничките и вегетарианките и на така наречените „Самотни”, понеже те имат СВОБОДАТА ДА ДОПУСКАТ ПОМАГАЧИ. При другите това е невъзможно, понеже най-близките им са подозрителни и не позволяват намесата на външни хора, въпреки че споменатите „най-близки” често не дават на Свещените Пазителки и Родителки на Живота и една хилядна част от онова, от които те ДЕЙСТВИТЕЛНО имат нужда. Особено нужда от свобода и периодично отсъствие на „най-ближния” и ГОСТУВАНЕ В КЪЩИ НА ДРУГИ, ГОСТУВАНЕ НАВЪН ПРИ ДРУГИ. Това означавана дишане на душата и духа, но не всеки е готов да отпусне врата на душата и врата на духа на ближния и да им даде да дишат.

Всичко това обаче е в сила за споменатия настъпил тази сутрин период, обаче случката, т.е. „познатата картинка”, която имаше желание да разкаже за себе си, някакси остана на заден план. Тя касае изминалия период от 5 май 11:51:38 до 12 май 2019, 04:13:23, определен за РАБОТА ПО СЛОВОТО и изпълнение на СОБСТВЕНИТЕ импулси и желания..

Да си представим група от няколко българи, желаещи да служат на Словото, Делото и Живота. В случая говорим за служене на Словото през Седмицата за Словото от новолуние до първа четвърт, въпреки че то си има и по един астрологически час в денонощието и през другите три Лунни седмици. В тази българска група: 1.Всички говорят едновременно със всичка сила, като някои се стремят да надвикат другите, за да ги чуят, т.е. да чуят самите себе си. Когато чужденец попадне случайно сред такава група българи, понеже има висок идеал да попадне между българи, остава с отворена уста и веждите му се качват на челото. Чужденецът добива виене на свят не само от децибелите, но и от чудене през къде диша в това време българинът, докато говори и надвиква, но някои вече са открили откъде... Още стотина точки тук ще бъдат спестени, с изключение на една, поред някъде между първа втора: „Моят вътрешен глас (разбирай Бог или Учителят) ми говори в момента, че трябва да направим това и това. Не ме интересува какво ти говори на теб твоят вътрешен глас в момента, защото аз имам телепатична връзка с една личност, на която й говори лично Учителят и инструкциите Му ни се съвпадат. А ако случайно аз за момент не Го чувам, питам по телефона или телепатично въпросната личност и се съобразявам ИМЕННО С НЕЯ, защото тя твърди с мегафон, че на нея й говори именно Учителят. И още пикантни подробности от „картинката”. В периода, в който могат да се извършат 144 дейности във връзка със Словото, групата се занимава с готвене. Други се занимават с масажи и лечебни практики. Трети, в цялата тая суматоха, показват как се играе паневритмията, но балетно и хумористично. Четвърти ги напъва да пеят духовни песни и юркат и другите да пеят. Пети се завират в някой килер да си споделят окултни тайни. Шести демонстрира животоспасителни упражнения от Тибетската школа или някоя друга. Същият шести в същото време ти пуска запис на някой много умен и напреднал духовен човек и ти се чудиш как да го гледаш и слушаш неотклонно с часове, за да не го обидиш, и същевременно да му пържиш осмата чиния с тиквички. Човекът има интерес към българския Учител и го слага на 178-мо място след по-ефективните мъдреци, и лектори, защото те са опитани и съвременни, но за всеки случай не е излишно да опита и този мъдрец от миналото. Седми те дръпва настрана и ти разкрива, че еди кой си от групата е от черната ложа и трябва да се пазиш от него, понеже ти изсмуква енергията. Така че ти имаш свободата да се ориентираш към когото искаш и каквото искаш. После следва ядене на няколко вкусни блюда, като в това време се пие студена вода и се нагъват супи, торти, пасти и сладкиши и други полезни неща за фигурата. В това време децата наоколо разиграват четвъртата световна война някъде до след полунощ, понеже в същото време възрастните имат много важни духовни разговори. На друг му се излиза до парка и кани и други  – нищо лошо. По пътя обаче виждат кино с хубав филм и са готови да съкратят екскурзията. Някой обаче се сеща, че гледането на филми е за третата лунна седмица в събота следобед в уранов час, но разумът надделява и в салона или вкъщи почва гледане в екраните, цъкане на семки и ядене на пуканки до сутринта. Някои отиват по двойки в храстите да медитират с тютюн, други си пушат трева и ядат риба официално, а от време на време отвънка влиза човек с някой пиян брат на рамо в безсъзнание и го обръща надолу с главата над един братски леген, за да се освободи от течностите на черната ложа, а после го слага да отпочива на братския креват, докато гостоприемният домакин се мъчи да спи в тоалетната.

 

От описанието на тази картинка, в която има още много окултни и български подробности, не остана време да се изложат някои от 144-те начина за Работа по Словото… 

 

 

12.05.2019 г. 13,19 ч.

 

НО ПРИ ХОРАТА С ДУША ТОВА СТАВА С ВЗАИМОПОДПОМАГАНЕ:

УЧИТЕЛЯТ: „Законът на сегашното ви развитие изисква да се започне с материалното, а не с духовното. Това СЕ НАЛАГА.  Апостол Павел казва: „Първо с видимото, а после с невидимото.“ Първо ще уредим всички работи, които са близо до нас – физическите. А щом можем тях да уредим, по същия закон на развитие ще можем да уредим и духовните; щом уредим духовните, ще уредим и просветителските. Ние ще започнем с ФИЗИЧЕСКИТЕ работи. Ако има някоя сестра, която се безпокои за своята прехрана, тя не може да служи на Господа, не може да бъде духовна.”

 

(1921.08.21с.Четирите съвета.БОУ.1921:127)

 

 

13.05.2019 г. 19,57 ч.

ДЕМОКРАЦИЯ, ЖРЕБИЙ, ЙЕРАРХИЯ, ТЕАРХИЯ. Доскоро мислехме, че жребият е най-справедливия начин за допитване до волята Божия и установяване на справедливост. Обаче не – Учителят коригира и този метод. И наистина, жребият може да даде и съвсем случайни резултати и така да забавим или развалим Божията работа. Каквито и светски или езотерични методи да прилагаме, на върха винаги реално стои теархията: истинските, тайните жреци на Бога. УЧИТЕЛЯТ: „Тази сутрин, когато теглихте жребий, направихте една погрешка. Тази погрешка се състои в следното: когато един от апостолите стана изменник и предател на Христа, изгуби своето апостолство. Апостолите се събраха, теглиха жребий кой да го замести и избраха Матий. А след туй Господ имаше и други кандидати. Апостолите си избраха кандидата Матий, а Господ избра Павел. Кой от двамата свърши по-голяма работа? - Павел. Щом имате две мнения и теглите чопа, само 50% е вярно. Жребият не може да разреши въпроса. Така и вие сега ще хвърляте жребий, за да разрешите една мъчнотия, но тя ще е разрешена 50%. Тогава мислите ли, че в тегленето на жребий всички са попаднали на мястото си? Значи, работата, която вие сами можехте да направите, вие я възложихте на Господа - и ето, Той пак я разреши.” (1921.08.21с. Определяне работата на четирите съвета.БОУ.1921:148-149) КАКВОТО И ДА ПРОВЕЖДАТ И ВЪРШАТ хората, които се мъчат да установят някаква справедливост със светски методи или съзнателно манипулират събитията, за да бъдат винаги най-горе, БОГ ВИНАГИ СИ ИМА ТАЙНИ ЖРЕЦИ, неизвестни никому. Те никога не се бутат в парите и във властта, защото са от Бялата Ложа. Но тъй като Работата трябва да върви, те виждат и наблюдават всичко и направляват процесите чрез ИЗБОР НА НАЙ-ЧИСТИТЕ ХОРА И ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-ЧИСТИТЕ И СПОСОБНИ ХОРА. Те работят с тях без много шум и на практика създават реално Братство, неуловимо от никого.

 

 

13.05.2019 г. 19,00 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Ония от вас, които са в Просветителния отдел, нека разменят мисли по това какви книги да издадете, какви книги да се препоръчват за четене. И някои от вас, които могат, нека прочетат тези книги. Ще се постараем да разпределим този труд, за да станем по-интелигентни, защото тъй, както сега вървим, не сме интелигентни. Хората от външния свят са по-интелигентни от нас.” (1921.08.21с.Определяне работата на четирите съвета.БОУ.1921:148-149)

ЕДИН ТРУД ОТ ДОСТА ГОДИНИ В ТОВА НАПРАВЛЕНИЕ МОЖЕ ДА СЕ СЛУША ОТ АУДИОТЕКА „ПРЕКРАСНИ ЧУДАЦИ” – изчетени разкази от цял свят:

http://toyonus.com/01Bulgarian/10.Audioteka%20i%20biblioteka%22Prekrasni%20chudaci%22_%cc%d03

 

 

13.05.2019 г. 18,24 ч.

 

ВСИЧКИ СВЕТОВЕ СА НА ЕДНО МЯСТО – далеч един от друг са само в третото измерение. Във всеки от тях може да се влезе от там, където сме в даден момент, ако знаем как да бъдем в резонанс с честотата му. Но има и специални планински места на Земята, където тава става най-лесно. Някои хора го могат това и днес, случва се. Учителят казва, че на земята има места, по-красиви и от рая. Там се ходи сам или с избрани хора.

КОМПОЗИЦИЯ ОТ КАРТИНИ НА ЖАН ДЕЛВИЛ И ИВАН РАБУЗИН

УЧИТЕЛЯТ: „Този духовен свят ще го намерим в някоя планинска местност. Вие мислите, че той е на някое особено място…. /…/ Всяко място, което може да произведе във вашия ум най-красивите мисли, най-красивите чувства и да измени в известно отношение вашия живот, е рай. Ще кажете: „Такова място не сме виждали…“ Това е част от рая – един кът от рая! Като отидеш на друго място, /и там/ ще намериш друг кът от рая. Този божествен рай е пръснат по цялото земно кълбо.”

(1921.08.21с. Определяне работата на четирите съвета.БОУ.1921:147).

 

 

13.05.2019 г. 17,14 ч.

 

ЕТО ЧЕ УЧИТЕЛЯТ СЪВЕТВА И ДА СЕ ПРОДАВА БРАТСКАТА ПРОДУКЦИЯ, не само да е за самозадоволяване и подаряване. Щом е плод на труд, това е по-добро, отколкото мързелът и духовното тщеславие:

 УЧИТЕЛЯТ: „Най-първо, в плана на работата, заемете се да си направите на физическото поле братски градини. Всеки град да си има братска градина: плодна градина, зеленчукова градина от 5-20-30 декара – колкото имате. Онези от вас, които нямат какво да правят, нека отидат там да работят, да вложат труда си, а от това, което излиза, да се ползват онези братя, които имат по-малко. Нали е практично празното време да се използва? Някои от вас може да се заемат да отворите столарска работилница в някой град. Заемете се да правите маси, каци, приложете през свободното си време изкуството, което владеете - И КАКВОТО ПРИДОБИЕТЕ, ЩЕ МОЖЕ ДА ГО ПРОДАВАТЕ. Поставете в действие всички занаяти, които владеете! Някой е педагог – нека събере 5-10-15-20 малки деца, да открие едно педагогическо училище, една забавачница, и да започне да ги занимава. Някои от вас пък да се съберат по двама-трима души и да превеждат книги – ето една културна работа. Някои да образуват класове, кръжоци за четене на книги, съчинения на видни писатели, на учени хора. Други, с музикални способности, нека образуват оркестри от цигулки, кларинети и пр. И когато се съберем, винаги да има между нас голямо разнообразие: да знаем и да работим, и да пишем, и да пеем, и да свирим, и да четем - ВСИЧКО ДА МОЖЕМ! Господ иска да знаем от всичко по малко, та да кажат другите, че тези хора знаят всичко. А сега, като се съберем, всички искаме да бъдем само духовни…” (1921.08.21с. Определяне работата на четирите съвета.БОУ.1921:145-146)

 ТУК СИ СПОМНЯМЕ РОМАНА НА ХЕРМАН ХЕСЕ „ПЪТУВАНЕ КЪМ ИЗТОКА” (Die Morgenlandfahrt, 1932). Един много духовен човек много пъти тръгва от дома и града си на далечни пътешествия на изток, за да търси своя гуру. Всеки път ваксаджията на ъгъла, с когото се познават от десетилетия, му пожелава късмет и успех, но търсителят винаги се завръща обезсърчен - никъде не е открил гуруто си. ОКАЗВА СЕ, ЧЕ ГУРУТО МУ Е БИЛ ВАКСАДЖИЯТА НА ЪГЪЛА. Някой висок Посветен, дори и само заради една душа, може да изостави с десетки години кладенците си със злато и Хималаите и да работи като ваксаджия за пари на ъгъла. Същата тема като в „Синята птица” на Метерлинк, и в немалко случаи и днес около нас. Познаваме доста хора, които обикалят света да търсят Учители и духовни инструктори и си плащат за това - и в двата смисъла... Нямат сетива да разберат, че Синята Птица е вкъщи. Даже много Сини Птици ги държат в клетки и те си стоят там цял живот съзнателно, въпреки че могат да изпепелят и клетката, и колибата, и двореца, и ако поискат - цялата планета.

 

 

13.05.2019 г. 15,36 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Пътя, в който Бог те е поставил, няма да го напускаш! Всеки от вас ще си върви по своя път и няма да се клатушка нито наляво, нито надясно. Може да се ползвате от опитностите на другите, но от пътя, в който Бог ви е поставил, няма да се отклонявате!” (1921.08.21с. Определяне работата на четирите съвета.МИЛ.ББ2008:352)

 ПРИ РАБОТАТА ВЪРХУ РЕДАКТИРАНЕТО НА ТАЗИ БЕСЕДА ДНЕС, 13.05.2019, се случи нещо много интересно. Поради механическа грешка или недоглеждане в избора на изданието, коригирането вървеше по едно ново издание от 2008 г., където се откриват доста волности и груби стилистични и граматически грешки, наложи се те да бъдат внимателно поправяни. В даден момент грешката в избора бе осъзната и веднага бе намерено оригиналното издание от 1921 г. със стария правопис. Оказа се че СПОМЕНАТИТЕ ПОПРАВКИ ОТ ДНЕС СЪВПАДАТ НАПЪЛНО С ТЕКСТА НА ОРИГИНАЛНОТО ИЗДАНИЕ, където мислите и думите и самата граматика са много по-професионални и по-близко до това, което е говорил Учителят, може би и съвпадат напълно.

 

 

13.05.2019 г. 10,38 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „И тъй, Господ ни люби по две причини. Засега ни люби, защото грешим. А грешното е временно заблуждение на човешката душа, която се отклонява от пътя на любовта. Ние мислим, че има и друг път, по който любовта може да се прояви, но след като завършим еволюцията си, ще видим, че има САМО ЕДИН път - на ЛЮБОВТА; ЕДИН начин за проявяването ѝ.” (1921.08.21с. Определяне работата на четирите съвета.БОУ.1921:133-134)

 ОТНОВО БАЗАЛНИ РАЗКРИТИЯ, НА КАКВИТО Е СПОСОБНО САМО СЛОВО БОЖИЕ, а не някакво друго. Всичко друго, всъщност, въобще не е Слово, въпреки че със всички сили и средства се стреми да ни внуши, че е Слово, а в най-наглите случаи – и БОЖИЕ. Обаче неслово, небожие „слово” никога не може да каже такова нещо: ЧЕ БОГ НИ ЛЮБИ, ЗАЩОТО ГРЕШИМ. В избрания абзац не е разяснена ВТОРАТА причина, по която ни обича и люби БОГ: а тя е, че се стараем да ИЗПРАВЯМЕ ПОГРЕШКИТЕ СИ И В МНОГО СЛУЧАИ ПРАВИМ ТОВА УСПЕШНО. Бог съвършено ясно разграничава съществата от ПОДОБИЯТА на същества: вторите, понеже са маркови роботи, никога не грешат - ИЛИ СИ МИСЛЯТ, че никога не грешат. Ако сгрешат, нямат понятие и импулс, нито способност ЗА ИЗПРАВЯНЕ НА ПОГРЕШКАТА.

 ВНИМАНИЕ! - Най-последните модели имат и алгоритъм за ИМИТИРАНЕ НА ИЗПРАВЯНЕ НА ПОГРЕШКАТА, с цел да ни заблудят - да не ни загубят веднага. Третият симптом за несъщество, т.е. на богоподобна, ангелоподобна или човекоподобна конфигурация е този, че тя ЗАБЕЛЯЗВА И ПОКАЗВА ГРЕШКИТЕ НА ДРУГИТЕ. Програмирана е да проповядва, да осъжда и назидава, а в много случаи – и да наказва. Глупостта и слепотата на съществата е в това, че те считат несъществата за същества и ги харесват, възхищават им се, обичат да им подражават и да им се подчиняват. Друг път ги мразят или им се впрягат – „разговарят” и „общуват” с тях като с живи, а не като с грамофонни плочи или светлини и сенки от филм, които се движат по екрана. Как такова нещо ще си смени репликата?

 

 

13.05.2019 г. 09,25 ч.

 

БЕЗКРАЙНО ВАЖНИ ДУХОВНИ ЗАКОНИ, които разкрива само Словото Божие и никой друг.

 УЧИТЕЛЯТ: „Какъв е великият закон? - Не можеш да любиш този, който нито те люби, нито те мрази. ТОВА са двете условия: за да можеш да любиш някого, той трябва или да те люби или да те мрази – едно от двете. Но ако той няма едно от двете разположения към теб, любовта не може да се появи. Само че онзи, който с омразата си предизвиква твоята любов, той [ако познава закона] съжалява, че ти е дал повече „масло”. Той съзнава, че е усилил твоето гориво – любовта; съжалява, че е допуснал да се увеличи в тебе любовта.” (1921.08.21с. Определяне работата на четирите съвета.БОУ.1921:133-134)

 И КАКВО СЛЕДВА ОТ ТОВА? – Следва шанс за съкращаване на еволюцията с 25 хиляди години на всеки, който разбере и приложи 4 или повече следствия от тия закони: 1.Да любим само тия, които ни любят, и тия, които ни мразят. Разбира се, Бог и Учителите любят и тия, които не ги любят, и тия, които не ги мразят, понеже те още спят. Но ние нямаме тази сила и затова не бива да си губим времето да пълним бездънени кладенеци. 2.Да не любим никого, който не ни люби или не ни мрази. (А ние с десетилетия нарушаваме и двата закона и се мъчим да обичаме хора, които не ни обичат; не обичаме тия, които ни мразят. И даже ги мразим понякога и с това им даваме сила да стават още по-зли, да пропадат още повече.) 3.Да сме извънредно щастливи и доволни, когато някой човек с дух и душа ни мрази, понеже той неизбежно един ден ще ни обикне – може и да е след 10 живота. Ако пък ни мрази някой без дух и душа, да не се засягаме, понеже от него учим още три много важни закона: 1.Бог е позволил това, за да открием с какво НИЕ сме изневерили на Любовта и така сме създали в себе си вакуум, който привлича злото и омразата на другите и особено на конфигурациите без душа. 2.Наблюдаваме действието на втория подзакон: как се саморазушават мразещите или ги разрушават по-зли сили и хора от тях. 3.Ако ни обича човек без дух и душа, дори и да има подобие на ум и подобие на сърце, той ни ПОРОБВА. Затова в такива случаи ние се учим как да не се поддаваме на такива или как да си плащаме кармата към тях с търпение и справедливост и без омраза, за да се разпаднат по-скоро и така да се освободим по-скоро. 4.Да ползваме с радост енергията на омразата, която ни изпращат, но да не искаме мразещите да не се осъзнаят скоро, за да се ползваме по-дълго от тази благодатна енергия. Това би било егоизъм и недомислие: ако те се осъзнаят и престанат да ни мразят, тази благодат ще престане да тече към нас, но на тях ще им стане по-добре. Нещо повече: те неизбежно ще ни обикнат, а енергията на любовта е много по-благодатна от енергията на омразата; при това любовта е от полза и за двете страни. Ако някой никога не ни обикне, да не съжаляваме, понеже такъв човек е без дух и душа и затова е бил служебна конфигурация с човешки вид, предназначена да ни възпитава. Тя е програмирана да си мисли, че винаги е абсолютно права и че другият при всички случаи греши и тя трябва да го обвинява или назидава. Тя не е в състояние да еволюира, понеже не може да обикне, тоест - да отстъпи. Затова неизбежно се разпада, след като си свърши работата. Частиците й се връщат в общата маса на първичното божествено вещество - Бог ще реши за какво да ги използва. 

 

13.05.2019 г. 08,00 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Когато хората изпълняват волята на ЕДИН човек, те вършат ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, а когато ЕДИН човек изпълнява волята на много хора, той върши ДОБРО. Злото има винаги предвид ЕДНА личност, а доброто има предвид ВСИЧКИ. ТАЗИ е разликата!”

(1921.08.21с.Общи упражнения.БОУ.1921:111)

РАЗБИРА СЕ, АКО МНОГОТО ХОРА СА БЕЗ ДУША и един изпълни волята им, нещата са различни. И ако Единият е сам Бог на земята като Господ, Богочовек, Учител, и многото извършат волята Му, нещата пак са различни.

 

13.05.2019 г. 21,26 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „…а ПРАЗНОТО си време искам да посветите на ВЪНШНА деятелност. Говоря за празното време, защото то трябва разумно да се използва за нашето душевно развитие и облагородяване. ТОВА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПЪРВОТО НЕЩО, ЦЕЛТА НА ВАШАТА РАБОТА.”(1921.08.21с. Определяне работата на четирите съвета.БОУ.1921:151)

„ПРАЗНОТО ВРЕМЕ” – ТОВА Е СВОБОДНОТО ВРЕМЕ НА ВСЕКИ ИЗВЪН задължителните светски и други дейности. Народът ни казва: „Ако някой се не дава да го познаеш, гледай го къде ходи” - В СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ. И тук Учителят набляга на най-главното, което е цел и обект на всички възможни сили и ложи – и черна, и всемирна, и бяла, и всички останали спектрални и шарени лидери и общности без изключение. Всеки, който разбира от психология,  иска да сложи ръка върху СВОБОДНОТО ВРЕМЕ НА ЧОВЕКА. От него користните извличат не само материални печалби, но и психическа енергия. Затова, именно, Учителят тук казва, че правилното оползотворяване на свободното време „ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПЪРВОТО НЕЩО, ЦЕЛТА НА ВАШАТА РАБОТА”, но със съвсем друга цел: „нашето душевно развитие и облагородяване”. А какво значи ВЪНШНА ДЕЯТЕЛНОСТ в случая – това е следващата по важност доминанта на тази фундаментална работа на учениците Му и Четирите съвета. Тук са не само хуманитарните и доброволните групови трудови дейности в свободното време, но и екскурзиите и пътешествията, колективните участия във всички състави по изкуствата и науките – и т.н. Защото ВЪТРЕШНИТЕ дейности са повечето индивидуални и интимни и там трудно може да се говори за БРАТСКИ ЖИВОТ. Да, ИМА интимно общуване с Бога и с най-близките души в свободното време, там не липсват мощни вертикални преживявания и постижения, но при УЧИТЕЛЯ НА ВСЕМИРНОТО И БЯЛОТО БРАТСТВО ИМА ОЩЕ ТРИ СЪЩЕСТВЕНИ СФЕРИ, които ни отличават от интимните микрогрупи и мистиците-индивидуалисти: БРАТСТВО, ШКОЛА И РАБОТА В СВЕТА. Тези, които не участват в братски живот, неприсъстват в Школата горе на небето и долу на земята КАТО СЪУЧЕНИЦИ и не са им дали официални позиции и постижения в света, НЕ СА ОТ ГОЛЯМОТО СЕМЕЙСТВОТО НА УЧИТЕЛЯ И НЯМАТ ПРАВО ДА ТВЪРДЯТ, ЧЕ ГОВОРЯТ ОТ НЕГОВО ИМЕ, да направляват душите само към вътрешния свят.

 

 

13.05.2020 г. 06,06 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Надпреварвайте се да си отдавате почитание един на друг.” (1921.08.21с.Общи упражнения.БОУ.1921:110)

- ЕДИН ОТ ГЛАВНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ХОРАТА С ДУША; а в Братството – на учениците на Учителя и на тези, чрез които говори УЧИТЕЛЯТ.

„Та рекох: младите трябва да имат уважението и почитание към старите, а старите трябва да имат любов към младите. Ако старият не обича, той не може да се подмлади. Ако пък младият не почита, той не може да поумнее, не може да се подмлади. Следователно, за да се подмладят старите, трябва да обичат, а младите - да почитат. Тъй щото, ако питате защо трябва да обичате, то е за да се подмладите. Защо трябва да почитате? - За да придобиете знание. Защото подтикът на живота е любов към всички постижения, а знанието - това са възможностите, с които може да се постигнат желанията.”(23 юли 1939, „Любов и почитание”)

„Вашите чувства в сърцата ви трябва да бъдат благородни. Разбирате ли? Когато имате една сестра или ученичка край себе си, вие трябва да я пазите като зеницата на окото си, разбирате ли? ТОВА изисквам от младежите! Ще бъдете така деликатни спрямо вашите сестри, толкова нежни в обръщенията си, в мислите си, в желанията си, че да бъдете един образец. Да знаете, че сте носители на човешката интелигентност. А от страна на младите сестри и ученички искам да бъдат към младите братя-ученици също така нежни и деликатни. Да имат такова уважение и почитание, че да придават импулс и благороден стремеж в техните души. Погледът ви не трябва да е неестествен и не трябва да го снемате бързо – това е прийом на черното братство. Ще погледнеш брата си и ще му кажеш: „Изпращам ти моята любов, изпращам ти моята светлина, давам ти моята свобода!“(25 август 1922, „Беседа за младите”)

„Всеки ще се старае да дава предимство, уважение и почитание на другите. Разбирате ли? Щом се надпреварвате кой да седне пръв, вие ученици не можете да бъдете! ”(пак там). /Или да спринтира на Рила към центъра като по-простите оглашени, за да е в най-вътрешния кръг на паневритмията…)

 

„Във всинца ви забелязвам една лоша черта, трябва да я оставите. ЕДНООБРАЗИЕ е то! Почитание нямате един към друг. За пръв път ви казвам този дефект. Казвам: всинца я имате без разлика - у едни е по-голяма, у други по-малка. Тя е лоша черта. Знаете ли колко милиона години е взело и колко гениални същества са работили и в божествения и в ангелския свят и на земята, докато ви създадат туй, което сега имате? Вие сега не разбирате какво нещо е човека. Човекът - то е едно цяло. Човека ще го вземете в неговата същина. Като погледнете човека, не го гледайте отвън. Та най-първо ще се научите да имате уважение и почитание един към друг. Че то е една от хубавите черти! Сега вие може да кажете, че не знаете; може да кажете, че възпитанието ви е такова. Но това не е възпитание - то е закон на еднообразие, на неразбиране. Или аз го наричам „слепота”. /…/ Най-първо, трябва да почиташ хората и да ги почиташ за това, което СА, не за това което не СА. Почитай всеки едного за това, което Е, а не за това, което не Е/…/ Защото почитането е това, което е достояние за ВСИЧКИ. А почитание, което е достояние за ЕДИН, а не е достояние и за ДРУГИТЕ, то е ЕДНООБРАЗИЕ, то е НЕЩАСТИЕ. /…/ Първото нещо – да се почитате един-друг. Онзи човек, който почита другите хора, почита себе си. Който не почита другите хора, не почита себе си. Почитай другите, за да почиташ себе си. Обичай ближния, за да обичаш себе си. Не можеш да обичаш себе си, ако не обичаш ближния си. Почитанието е предпоследната врата към любовта. Вие, за да влезете в любовта, трябва с години да влизате и да излизате през тази врата, да се научите какво нещо е почитанието - и след туй ще влезете във вратата на любовта. После ще влезете във първата врата на живота, за да разберете живота. Истинският смисъл на живота започва с почитанието. То е вече ПРЕДИСЛОВИЕТО за живота. И човек, който не се е научил да почита, той не може да разбере живота. /…/ Човекът е първото същество, което е внесло закона на взаимното почитание. Човек се мъчи засега - Този закон не го е усвоил, а пък иска да влезе любовта и да бъде щастлив... - То е немислимо! Немислимо е дотогава, докато почитанието не стане основен тон. Трябва да можеш да вземеш основния тон, за да можеш да вземеш и другите тонове. /…/ Почитайте другите, за да бъдете щастливи! (7 февруари 1936, „Предпоследната врата. За това което Е”)

 

 

14.05.2019 г. 14,20 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Ние любимъ. Защо? — Защото Богъ е ЛЮБОВЬ и тази Любовь е ВЪ НАСЪ. И като е тъй, тя не може да дѣйства другояче. Нѣкои казватъ за насъ: „Тѣ не сѫ на правия пѫть“. - Не, НА ПРАВИЯ ПѪТЬ СМЕ, защото ЛЮБИМЪ!”

(1921.08.21с.Правилни методи за разбиране.БОУ.1921: 99)

 

????????Пийте повече топла вода, за да не сте проводници на същества от астрала.????????

 14.05.2019 г. 09,52 ч.

 

С благодарност към Огнян. На изток отдавна практикуват това нещо, а нашият Петър Берон още в средата на 19 век говори за уникалните профилактични и лечебни свойства на топлата вода, завършил е и медицина, създал е и апарат за безболезнено раждане. А като видите билбордовете с реклами на изпотени шишега от ледените смърти вътре, правете си сметката как яко работи черната ложа! И колко страшно е, че децата пият студена вода от чешмата изпотени или си купуват такива питиета. В университета на упражненията по ботаника гледахме под микроскоп как спира да се върти протоплазмата около ядрото на клетката, когато капнем студена вода, и как се усилва и забързва, когато капнем топла. Веднъж пострадах от остра настинка с болки в дробовете до загуба на съзнание, все едно някой ме бе пронизал със сабя, не можех да дишам. Но изпих три литра вряща вода на печката с чаена лъжичка по метода на Учителя - със силно сърбане от разстояние. Водата се пулверизира и цялата прана влиза в устата, без да се изгорим. Но - много внимателно, иначе е опасно! Изпотих се пет пъти и подмених бельото всеки път, на сутринта ми нямаше нищо.

 

 

14.05.2019 г. 09,27 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Свѣтскитѣ хора могатъ да упражняватъ върху насъ голѣма сила; тѣ могатъ да ни причинятъ голѣма врѣда по закона на внушението. Сега всички искатъ да ни внушатъ, че сме „измѣнници”, „безбожници”, „анархисти”. - Не, ние ни най-малко не се лъжемъ! Дали съмъ анархистъ, чета си - гледамъ малкия си пръстъ. Казвамъ: „Не виждамъ такова нѣщо”. Гледамъ срѣдния си пръстъ — сѫщо, нищо анархистично не виждамъ. Гледамъ неговитѣ пръсти - ИМА такива признаци. Тѣзи, които ни критикуватъ, я ги вижте - на всички благоутробието е изпѫкнало… Човѣкъ, който разсѫждава съ корема си, той не може да влѣзе въ Царството Божие.” (1921.08.21с.Правилни методи за разбиране.БОУ.1921:94)

КОГАТО КЛЕРИКАЛИТЕ И „УЧЕНИТЕ”, ПОЛИТИЦИТЕ, ТЪРГОВЦИТЕ ВЪСТАВАТ ПРОТИВ френологията, физиогномиката, хирологията, графологията, психоантропологията, етноантропологията, психосоматиката, психофармакологията и пр., то не е само от злоба и антинаучност. ТО Е, ЗАЩОТО ВЕДНАГА ЩЕ ГИ РАЗПОЗНАЕМ КАКВИ СА ОЩЕ ОТ ЕКРАНА, КОГАТО СЕ ИЗКАЗВАТ, КЪДЕ ЛЪЖАТ И КРАДАТ, ОТ КАКВО СА БОЛНИ И ОТ КАКВО ЩЕ УМРАТ. Това не са „фашистки” и „расистки” измислици на евгениката, а древни и модерни дисциплини на базата на сериозни изследвания и статистики, които влизат успешно и в лечебната практика.

 

 

14.05.2019 г. 08,07 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Пазете се сега отъ закона на осѫждането, на критиката. Критиката - това е КРАСТА, психическа КРАСТА.”

(1921.08.21с.Правилни методи за разбиране.БОУ.1921:94)

ИМА И ГРАДИВНА КРИТИКА, но тази, която произтича от гордост или зло сърце, има своите цветове и форми в аурата на човека и издава нетърпимо зловоние. В очите на ясновидеца изглежда отвратително дори най-прелестното момиче, ако то критикува от злост. Може да е било вундеркинд, да има изключителна мъдрост и необикновени таланти, но в това отношение то е още астрален и ментален урод. Ангелите не смеят да се приближат до такива, особено ако критиката е клевета и почива на слухове, на измислици. Има безброй изображения на различните видове зломислие и злословие в църковната и светската живопис, но тук няма защо да прекаляваме с илюстрации на ясновиждащи в ада като Бош, Брьогел, Домие и др. Слага се нещо по-красиво, интересно като фрактално изкуство.

 

 

14.05.2019 г. 06,15 ч.

 

В беседата Си „Правилни методи за разбиране” (1921.08.21с.пвз.БОУ. 1921:94) Учителят разграничава честолюбие от чест и ни разкрива как се деформираме, ако честолюбието в нас вземе връх над честта. В случая се изкривява по определен начин показалецът, но може да е и други части на тялото под Юпитер, защото при набъбнало честолюбие юпитерианците на практика поразяват своята чест. Разликата е много тънка, но съвършено ясна в очите на Небето. Има чест пред съвестта, чест пред Бога, има и жажда да сме нещо голямо в очите на смъртните и те да ни се възхищават, което е честолюбие.

Точно това казва и Максим Горки в разказа си „Читател”: „Аз не бих ти поставил тия въпроси, ако не бях уверен, че твоето честолюбие още не е успяло да унищожи твоята чест. ТИ ИМАШ КУРАЖ ДА МЕ СЛУШАШ. От това аз заключавам, че любовта ти към самия теб е разумна, защото, за да я подсилиш, ти не отбягваш дори и мъките”.

Този необикновен разказ от Горки е слаган и тук със същата картинка

(https://www.facebook.com/search/top/… ), може да се чуе и в http://toyonus.com/01Bulgarian/10.Audioteka%20i%20biblioteka%22Prekrasni%20chudaci%22_%cc%d03/ABP4.01-Maxim%20Gorkiy%20-%20Chitatel.mp3

 

 

14.05.2019 г. 04,21 ч.

 

ЕТО ОЩЕ ЕДНИ КРАЙНО ИЗНЕНАДВАЩИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ. Кой теолог досега от хиляди години насам е могъл да се осмели да каже такова нещо?:

УЧИТЕЛЯТ: „Не се смущавайте, че опитът ви е излязъл несполучлив! Всеки първи опит е несполучлив, всякога е така. Знаете ли колко несполучливи опити е правил Господ? Ами че Той направи първия човек по свой образ и подобие, тури го в рая, но опитът излезе несполучлив. Христос дойде, и Той направи втори опит. И този опит излезе несполучлив. Защо? - Защото, като остави работата на Своите избраници, те я развалиха и Той трябва пак да дойде да я поправи. И ОЩЕ опити има да се правят! Господ изпъди Адам и Ева от рая и после слезе на Земята да учи хората, че не трябва да се бият. Сега хората се мъчат да разрешат теоретически кое учение е по-право… Всякога трябва да се знае, че първият опит е несполучлив. Не че не е сполучлив, но че е подготовка за ВТОРИ ОПИТ. Вие не се обезсърчавайте, защото ако разсъждаваме тъй, всинца ще започнем да попадаме в едно замаяно състояние, ще започнем да усещаме тягост в главите си…” (1921.08.21с. Определяне работата на четирите съвета.БОУ.1921:156-157)

В ТАЗИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНА БЕСЕДА с конкретни практически насоки Учителят съветва учениците Си да се събират да живеят по няколко семейства. Не само за да се облекчат финансовата страна и трудът, но и за да се взаимозаменят членовете на комуната и по този начин всеки да бъде по-свободен. Да се хранят заедно, „без никакви ограничения”. Казва, че не е лошо желанието някои да се женят, че това е необходимо, но не одобрява случаите, когато някой женен изгонва всички други от комуната, за да подсигури децата си – явно при опитите до този момент това се е случвало. Употребява дори думата „комунистически” живот, вм. комунален. Главната цел обаче е високият идеал да се получи любов и хармония между участниците, но това е много трудно. Близо 100 години след това и ние правим такива опити, но личните чувства и недостатъци, егоизмът, критиката и грубостта често надделяват и хората се изпокарват и се разделят. Някои остават дълбоко наранени. Отново в беседата се подчертава, че тия опити трябва да се правят само в свободното време на всеки, понеже в трудовия живот и доброволната ангажираност тогава се предотвратява извършването на „грехове”. Какви са тия „грехове”, и днес имаме впечатления, да не ги изброяваме. ЕТО какво значи истински Учител в центъра на едно такова свещено дело! Още в началото на миналия век Той е образувал 4 съвета по 100 души: Трудов, Духовен, Просветен и Помирителен. Днес приятелите също се опитват да ги учредят, но могат ли да съберат 400 души в хармония, след като това много рядко се получава задълго даже между двама или трима? Съвсем не се получава и между „лидерите” днес в „братството”, няма и помен от такова желание в тях! Къде и е чудотворецът, геният или Учителят, който ще помири и обедини водещите авторитети и феновете им от различните духовни фракции днес в „братството”? Ако беше възможно психологически и практически такова побратимяване и общ живот, вместо да има вътрешни вражди и квалификации зад гърба на другия, нямаше ли да дадем импулс на църковните фракции в християнството и на другите деноминации и идеологии да се обединят най-после с обич и любов, а оттам - и на политиците? Защо има зловещо пращене на фините токове в самата електроника на човечеството - и непреодолими изолатори? Защо православните не присъстваха наскоро на опита на папата за обединение, който много добре знае какво е България и София и за пръв път предприе такава акция именно тук, след като никога не е правено такова нещо извън Ватикана? Защо православните считат католиците за отцепници, след като именно папа католик разпозна новото идване на Мировия Учител на земята и общува толкова много години с Него ЛИЧНО, а сегашният избира България и София по същата причина? Докато православните у нас преиздават луксозно в самия Атон най-долнопробни пасквили против Учителя още от 20-те години на миналия век… Познаваме немалко юдаисти, ционисти, масони, теософи, антропософи, православни, евангелисти, мохамедани, индуисти, будисти, и пр., които са тайни последователи на Учителя Беинса Дуно, включтелно свещеници и монаси, но никой не смее да обяви това в средите си и пред света, както сториха католиците. Нали именно католици напоследък признаха св.Мария Магдалина за равноапостол и снеха от нея всички многовековни клевети за разпътство и греховност? И така, в тази фундаментална беседа за практическото приложение на работата в Четирите съвета, Учителят повтаря и настоява, че Съветът за физическия труд трябва да е водещ, НАЙ-ВАЖЕН: „Законът на сегашното ви развитие изисква да се започне от физическия съвет – да се започне с материалното, а не с духовното.” Мащабната работа на приятелите по производството и подаряването на лимец от стотици декари през последните години е едно блестящо приложение на този принцип, въпреки отделните недоразумения, изкористявания и проблеми. Кой казва, че днес няма достойни последователи на Учението? Всички търговци и продавачи ли са, всички ли престъпват думите на Учителя, че няма по-голям грях в света от продаването на хляба?

БЕСЕДАТА ЗАВЪРШВА С НОВО ИЗНЕНАДВАЩО ТВЪРДЕНИЕ НА УЧИТЕЛЯ, което може да бъде повод и за насърчение, и за нови философски и теистични размишления от извънредна трудност. Как е възможно Бог, Който е всесилен, всемъдър, всемощен и всепредвиждащ, както и Синът Му, да правят НЕСПОЛУЧЛИВИ ОПИТИ? Къде е съвършенството им, биха попитали атеистите, след като именно избраниците им – на практика повечето амбициозни горделивци, функционери, маниаци или материалисти - всеки път преиначават Учението и развалят техните инициативи непоправимо? Да – костелив орех, но много поучителен. Ето още веднъж целия текст:

УЧИТЕЛЯТ: „Не се смущавайте, че опитът ви е излязъл несполучлив. Всеки първи опит е несполучлив, всякога е така. Знаете ли колко несполучливи опити е правил Господ? Ами че Той направи първия човек по свой образ и подобие, тури го в рая, но опитът излезе несполучлив. Христос дойде, и Той направи втори опит. И този опит излезе несполучлив. Защо? - Защото, като остави работата на Своите избраници, те я развалиха и Той трябва пак да дойде да я поправи. И още опити има да се правят! Господ изпъди Адам и Ева от Рая и после слезе на Земята да учи хората, че не трябва да се бият. Сега хората се мъчат да разрешат теоретически кое учение е по-право… Всякога трябва да се знае, че първият опит е несполучлив. Не че не е сполучлив, но че е подготовка за ВТОРИ ОПИТ. Вие не се обезсърчавайте, защото ако разсъждаваме тъй, всинца ще започнем да попадаме в едно замаяно състояние, ще започнем да усещаме тягост в главите си…” (1921.08.21с. Определяне работата на четирите съвета.БОУ.1921:156-157)

В СЛВОТО ИМА И ТАКИВА ДУМИ: Учителят никога не е умирал, никога не си е заминавал. За разлика от останалите Учители, Учителят е вечен и в ЕТЕРНОТО Си тяло, което за обикновените хора е невидимо. Той използва това, за да присъства сред нас даже и в междучасията. Да види кой какво прави в междучасието.

 

 

14.05.2019 г. 16,07 ч.

 

ЕТО ОЩЕ ЕДИН ПАСАЖ „ПО РЪБА НА БРЪСНАЧА”, от кайто противниците на Учителя ще бъдат много доволни: „А, хванахме ли го сега?! Хем хвали дявола, хем черно на бяло си признава: „Дяволътъ живѣе вѫтрѣ въ насъ…” Както и да е, Учителят има и ученици, привърженици. За някои от тях, плътно притиснати от мислещи само за себе си, следният съвет може да бъде животоспасителен, душеспасителен:

УЧИТЕЛЯТ: „Подъ „дяволъ“ разбирамъ образъ, който е туренъ да служи на своя ЕГОИЗЪМЪ. Този принципъ се събужда и у човѣка: сутринь станемъ - за СЕБЕ си мислимъ, вечерь легнемъ - за СЕБЕ си мислимъ... Всинца ние се боримъ съ този принципъ вѫтрѣ въ себе си. Дяволътъ живѣе вѫтрѣ въ насъ. Той, като живѣе вѫтрѣ въ васъ, Господь го е поставилъ вѫтрѣ като единъ добъръ слуга, но като започне да ви управлява, ОПАСНА ви е работата! Дръжте го като СЛУГА. Ще му кажете: „Господь те е турилъ като СЛУГА, не е твоя работа да ми давашъ съвѣти. Хайде на работа!“ Като дойде дяволътъ у васъ, турете го на нивата - той знае отлично да оре и да жъне. Той е научилъ свѣта да измисля машини, параходи да прави, ОТЛИЧЕНЪ работникъ е той; но оставите ли го господарь, ще има БОЙ за васъ. Турите ли го на мѣстото на СЛУГА, всичко ще бѫде изчистено - тъй, по всички правила. Много внимателенъ е той!” (1921.08.21с.Правилни методи за разбиране.БОУ.1921:100)

 

 

05.14.2019 г. 13,57 ч.

  

УЧИТЕЛЯТ: „Всѣки божественъ законъ върви отдолу нагорѣ.”

(1921.08. 21с.Правилни методи за разбиране.БОУ.1921:99)

Колкото и различни изказвания да има в Словото от тия думи, както и точно противоположни, това твърдение в тази беседа е ФАКТ и то има своите извънредно дълбоки основания.

 

 

14.05.2019 г. 20,46 ч.

 

КОЙТО ЗЛОСЛОВИ ЗА НЯКОЙ НЕВИНЕН, НЯМА ИНТУИЦИЯ. Той изхожда 99 на сто от негативни лични чувства, колкото и да е велик в очите на почитателите си и в собствените си очи.

УЧИТЕЛЯТ: „ И тъй, първото нѣщо, което трѣбва въ бѫдеще да спазвате, е да не приписвате на човѣка туй, което не знаете - напримѣръ, че еди-кой си човѣкъ е грѣшенъ. Вие казвате: „Но азъ чувствамъ тъй…”. - На „чувства” не разчитайте! Отъ 100 такива „чувствания” само едно е право, а 99 — не. Така всѣки день може да провѣрявате, че вашитѣ „чувствания” сѫ лъжливи. А интуицията е друго нѣщо - тя е БОЖЕСТВЕНЪ законъ, който показва реално какви сѫ отношенията. Интуицията показва отношенията ПРАВО — и нашитѣ, и на другитѣ хора. Ето защо, старайте се да развиете интуицията си. Осѫждане между васъ да нѣма!” (1921.08.21с.Правилни методи за разбиране.БОУ.1921:101)

 

 

15.05.2019 г. 12,27 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Сега ще ви дам едно правило за вашето умствено развитие. Често учениците, които започват с окултизма, се спъват със своите учители. Те започват помежду си да спорят кой учител е казал по-велики истини и кой не. Божествените Истини не могат да бъдат нито по-велики, нито по-малки. Ако ти внесеш в ума си мислите на ДВАМА учители и започнеш да сравняваш коя мисъл е по-права, ти сам се спъваш. В УМА СИ ЩЕ ИМАШ ВИНАГИ САМО ЕДИН УЧИТЕЛ. Този Учител аз ще назова с името „УЧИТЕЛ НА ЛЮБОВТА”. (1921.08.21с.Правилният развой на човешките енергии.БОУ.1921:174)

 

 В ПСИХОЛОГИЯТА ИМА ТЕРМИНИ И КАТЕГОРИИ „КУМИРНО СЪЗНАНИЕ”, ”ИКОНИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ”. Дори и да сме атеисти, когато някой несъвършен образ завладее ума и сърцето ни и затъмни образа на Единствения, ние вече сме за диагноза. Ние виждаме стотици хиляди, милиони човешки сърца и мозъци, които се кланят вътрешно на статуи, на икони, на иконостаси. Не само индуистите, католиците и православните имат безброй кумири и иконостаси, интелектуалците и донжуаните също си поддържат галерии от много образи. Държат ги денонощно в съзнанието си, а на самите човешки оригинали, ако са все още на земята, никак не им е неудобно да се експонират в света и да пълнят пространството със себе си. Само Съвършеният има това право, но малцина имат съвест. Най напредналите адепти, съзнавайки това, не обичат да се показват. За такива адепти четем: „Той взимаше всякога всякакви мерки, за да остава неизвестен”. Даже Учителя сме виждали с вестник пред лицето, когато го снимат! Но защо все пак Небето допуска да се развява така нашироко тщеславието или липсата на усет как изглеждаме, на самопреценка? – Защото това е полезно в ПОЗНАВАТЕЛНО отношение. Когато не ни е неудобно да се показваме, докато сме още несъвършени: човешките души подсъзнателно правят връзка между вида ни и това, което правим, което проповядваме. С ДЕСЕТИЛЕТИЯ И ВЕКОВЕ те не могат да направят такава връзка и затова може да ни се възхищават и в ТОЗИ ни вид, и с ТИЯ наши заблуди. Но рано или късно някои попадат на ЕДИНСТВЕНИЯ - и тогава в душата им завинаги засиява най-силно САМО ЕДИН ОБРАЗ. Не че не трябва да имаме И ДРУГИ образи на мъдри и прекрасни хора в съзнанието ни. Трябва да имаме място поне за 60 милиарда лица на човеци с дух и душа и постиженията им, но въпросът е кой е Централният Портрет и каква площ определяме за останалите. Въпросът е дали някой несъвършен не изплува често на мястото на Централния Образ в мислите и сънищата ни. Проблемът е дали не се подхлъзваме да даваме повече от 10 на сто площ за сродната ни душа, сродните ни души и тия 60 милиарда. Има светии от Бога, които им дват само 1%; има и крайно хлабави души, родени от Бога, но все още с иконическо или кумирно съзнание, които им дават 49%. Обаче и в двата случая родените от Бога никога не надхвърлят тази граница от 1 до 49 процента. При тях ДОМИНАНТАТА Е БОГ.

 

 

15.05.2019 г. 10,42 ч.

 

НАИСТИНА, ОЩЕ ЕДНА ФУНДАМЕНТАЛНА БЕСЕДА! Не че всички не са фундаментални, но има такива, в които разковничетата са тъй нагъсто, че преписваме всяко изречение и го слагаме в златна рамка. Колко хапчета сме изпили, на колко психолози хората плащат със звонково злато, за да им кажат тия думи, с които Учителят ни е залял безплатно! Пък и кой може да ги каже като Него? Колко огорчени приятели имаме, как и ние сме се гърчили, когато ни обиди някой!

 

УЧИТЕЛЯТ: „ Понякога чувствате, че не можете да се проявите - усещате тук, под лъжичката, една топка. Някой казва: „Изгубих любовта си…“ - Не, ти не си изгубил любовта си, а астралното ти тяло е в анормално състояние. Причината за туй анормално състояние е следната: когато в ума ви се загнезди мисълта, че някой приятел, когото сте обичали, ви е причинил огорчение и изгубвате всяко доверие към него, този приятел оставя в астралното ви тяло нещо като отрова, която постоянно ви измъчва. Вие трябва да изнесете този мъртвец от себе си, от къщи. Ще извикате всички приятели и ще го опеете! Щом го изнесете, ще поплачете малко, но после ще се утешите и на душата ви ще олекне. И тъй, учениците на Бялото Братство трябва да се освободят от тези мъртви образи. Казвате: „Той крайно ме обиди!“ - С това ти вече си имаш един мъртвец, когото трябва да изхвърлиш навън. Колкото повече го държиш в себе си, толкова повече той ще почне да се разлага, да смърди. Ако го задържиш, ТИ ще страдаш. Не мислù, че ако задържиш един мъртвец в себе си, ти ще напакостиш някому. - Не, никому няма да напакостиш, освен на себе си, защото, като не дохожда в тебе Божествената Любов, ти ще започнеш да съхнеш – корените ти ще изсъхнат. Какво ще направиш? - Ще извикаш господаря на този мъртвец и ще кажеш: „В името на Божията Любов, която действа в сърцата ни, в името на Божията Мъдрост, която действа в душите ни и със силата на Словото Божие, което действа в духовете ни, БОГ ДА ГО ПРОСТИ!“ И сега - да погребете всички ваши умрели. Но да не викате други да ги погребват, да не викате мене да ги погребвам, аз няма да дойда! Всеки сам ще отиде да погребе своите си. Христос казва: „Оставете умрелите да погребват своите умрели.“ - И вие, живите, сами ще погребвате вашите умрели. Да не викате други, освен един-двама. За тия умрели аз не искам да слушам. Дòйде някой при мене, започва: „Знаеш ли еди-кой си как кръвно ме обиди!?“ Дòйде друг – за същото се оплаква. Казвам: достатъчно! За умрелите няма какво да говорим! Ще те обиди, разбира се. УМРЯЛ ЧОВЕК НЕ МОЖЕ ДА НЕ ТЕ ОБИДИ. Всяка дисхармония в нашите чувства, всяко горчиво чувство ще извадим на повърхността – да върви при своя господар. Това са чувства на ДЯВОЛА. А в нас ще внесем благородните чувства на Любовта – нека ТЕ се борят с отрицателните, А НИЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕМ СВОБОДНИ.” (1921.08.21с.Правилният развой на човешките енергии.БОУ.1921:173-174)

 

 

 

15.05.2019 г. 09,39 ч.

 

ОЩЕ ЕДНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ от тия, които могат да съкратят еволюцията на всеки, който ги разбере, най-малко с 25 хиляди години. Тия, които са много духовни и постоянно отхвърлят физическото и щастието, неизбежно стават портрет на идеологията си. Бог абсолютно не се интересува доколко сме духовни, доколко сме съвършени ИНДИВИДУАЛНО. Най-голямата потребност на Бога е да ни направи ЩАСТЛИВИ И БЛАЖЕНИ и да ни даде ФОРМА. А как се създават формите?

УЧИТЕЛЯТ: „ Духовните енергии на Бога, когато Той се проявява, за нас са ФИЗИЧЕСКИ енергии, а нашите духовни енергии от Земята са ФИЗИЧЕСКИ енергии за Бога. И туй, което ние наричаме „физическо”, /за някого може да изглежда/, че няма никакво пряко отношение към нас, но то е проявление на Бога. ВСЯКА ФИЗИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ Е ПРОЯВЛЕНИЕ НА БОГА! В туй, в което ние не намираме никакъв смисъл, Бог е вложил най-големия смисъл, а в туй, в което ние виждаме най-големия смисъл, Бог намира най-малкото съдържание. Тогава, когато ние се считаме на Земята най-много духовни, Бог не намира в нас никаква духовност. Защото ние си мислим, че като станем духовни, Бог ще ни обича. - Това би било смешно! Няма нужда Бог да ни обича за нашето съвършенство ИНДИВИДУАЛНО. Той няма защо да ни обича /за това/, но в Бога има една вътрешна потребност да се прояви, да се радва на всяко същество на Земята – ДА ГО НАПРАВИ ЩАСТЛИВО, ДА ГО НАПРАВИ БЛАЖЕНО И ДА МУ ДАДЕ ФОРМА.” (1921.08.22с. Правилният развой на човешките енергии.БОУ.1921:167-168)

УЧЕНИЯТА НА ЧЕРНАТА ЛОЖА, СПЕЦИАЛНО ЛУЦИФЕРИЧЕСКИТЕ, считат фундаментални физически и природни процеси за адски, грешни, недуховни, „анормални”, „неестествени”. Скептицизмът, гордостта, идейните лъжи и заблуди и воюването с Бога и Любовта деформират тялото ни и често удрят в черния дроб. Ето какво казва Учителят на тази тема по-нататък в беседата:

„Бог има различни начини и пътища за това, и като не ги разбираме, ние ги намираме неестествени за нас. Но неестественото за нас е естествено за Бога. Значи, туй, което ние наричаме „анормално”, за Бога е нормално. Телата ви са изкривени, защото, като дойде известна аномалия в черния ви дроб, вие усещате едни притъпени чувства - не можете да обичате. Тогава тялото ви не е в състояние да предаде вашата енергия, затова цялото ви тяло – ръцете, краката ви ще бъдат студени. /…/ Който ви пипне, ще каже: „Няма топлина в този човек!“ Е, питам ви: кой обича сухи клечки? За огън – разбирам, но на нас сухи клечки в живота не ни трябват… Следователно, в ръцете си трябва винаги да имате една топлинка. Ако я нямате в ръцете си, ще си създадете мисълта да ПРИДОБИЕТЕ тази топлинка. Вие ще си я създадете мислено, като си казвате: „В мен има една малка дисхармония, но ще я поправя.“ Това показва, че сте съгрешили в любовта. Щом и стомахът ви не действа правилно, значи че сте съгрешили в любовта. Сега за всички ни е необходимо едно ФИЗИЧЕСКО развитие. Значи, трябва да имаме красиви тела, в които да се проявява божествената енергия. Лицата ни трябва да бъдат красиви, пластични, за да може да изразяват всички наши чувства и движения.”

ТА ТИЯ ДУХОВНИ ГОРДЕЛИВЦИ, КОИТО ИЗМЕНЯТ УЧЕНИЕТО НА БОГА И ИСКАТ ВИНАГИ ДА СА НАЙ-ПЪРВИ, НАЙ-ПРАВИ, ВОДЕЩИ, УЧИТЕЛЯТ ГИ НАРИЧА „МАГАРЕТА”:

„Има магаре естествено, има и магаре духовно. Вие мислите, че магарето е смирено. - Не, ГОРДЕЛИВО е то! Като го пуснете да върви свободно, ще видите, че е горделиво – то никога не остава назад, на опашката, а все напред върви. То показва: „АЗ съм капитан, АЗ водя!“ Големи амбиции има в него! Следователно, за да дойде това магаре отново в естественото си състояние, Господ го е подложил на големи изпитания. Ние се смиряваме и започваме да понасяме всички оскърбления. Няма учител, няма проповедник, които да не са понесли оскърбления. Така и вие, като изпитате това състояние, ще кажете: „Аз съм сега в четвъртата степен на посвещение – на магарето…Ослицата ни казва, че който не научи този божествен закон, ще реве като магаре.“

 

 

15.05.2019 г. 18,56 ч.

 

ЕПОХАТА НА ВОДОЛЕЙ: БОГ В МНОЖЕСТВОТО. „Тази божествена мѫдрость, която СЕГА се събужда”…

УЧИТЕЛЯТ: „Каква е цѣльта на младата мома? /…/ - Тя иска да се срѣщне съ ДРУГА душа. Тя иска да намѣри една ДРУГА форма - И Я НАМИРА. Тѣзи двѣ души, като се съединятъ, искатъ да намѣрятъ трета; тя, отъ своя страна, иска да намѣри четвърта - и т.н. Искатъ да се съединятъ; и като се съединятъ, РАЗБИРАТЪ тази БОЖЕСТВЕНА МѪДРОСТЬ, КОЯТО СЕГА СЕ СЪБУЖДА…. - ТУЙ е вѣчниятъ стремежъ!” (1921.08.22с. Правилното растене на душата и хармоничното развитие на душевнитѣ сили.БОУ.1921:211)

КАКТО ЗНАЕМ, СЪРЦЕТО НА ЧОВЕКА СЛЕД ГРЕХОРАДЕНИЕТО ИМА само две-три валенции, най-много 12, както е било някога при многодетните семейства и семействата, където се живее заедно с родителите на родителите и други близки. Но и до днес при нас все още има първобитно-общинен строй, само че от микросоциални групи по двама, трима или четирима - рядко повече. Сърцето запазва малкото си валенции, но прераства в интимен феодализъм и капитализъм – всеки защитава със всички средства крепостта си и частната си собственост. В епохата на Водолея обаче, КОЯТО ВЕЧЕ ТЕЧЕ, сърцето започна да реставрира орязаните си валенции и да разбира духа и душата: те дишат само в термоядрен синтез. Даже сърцето вече си припомня изначалния свят на верижните реакции, където сърцата и душите се синтезират ПО МНОГО и общностите нарастват експоненциално, както става при Сътворението. „ТУЙ Е ВЕЧНИЯТ СТРЕМЕЖ”!

В МИСТИЧНИЯ РОМАН „ПРОСВЕТЛЕНИЕ” от Арнолд Бенет виждаме как астралът и менталът след смъртта се разпадат и един освободен човек осъзнава, че копнежът му за една-единствена сродна душа и „книгозàвърството” му от земния живот са били всъщност илюзии. Той с удивление вижда как образът на Идеалната Жена и свръхбиблиотеката на много етажи, така реални край него за известно време в астралния и менталния свят, са били само негови чувствоформи, мисълформи. Дори и да привлечем и уплътним там с мощната си мисъл РЕАЛНА ментална библиотека и РЕАЛНАТА си сродна душа, това не е краят на Пътешествието. Ако сме души с монада, искра Божия, ако и сродната ни душа е такава, стига да не е била само наша илюзия, ние неизбежно възлизаме заедно с нея и други души от нисшия ментал в причинния и будическия свят, в атмическия, а и още по-горе. Там се виждаме в един необозрим облак от милиарди други светливи души, с които възлизаме бавно и величествено на спирални вихри сред Хармонията на Сферите, за да се слеем най-после всички и да се върнем в Същността.

СЪЩОТО, КАКТО ПРИ КИТОВЕТЕ НА ДИСНИ!

СЪЩОТО, КАКТО В РАЯ НА ДАНТЕ!

АРНОЛД БЕНЕТ: ИЗ „ПРОСВЕТЛЕНИЕ”.

Моля, изслушайте го много внимателно, ОТДЕЛЕТЕ СИ СПЕЦИАЛНО ВРЕМЕ ЗА ТОВА. Изслушайте го, сякаш сте в медитация, оживете го с въображението си, но без да заспите - изслушайте го до края. Четенето и слушането на такива произведения са радиопредаване в цялата вселена, чуват го безброй същества, езикови бариери няма. Такава работа за Бога е СВЕЩЕНОДЕЙСТВИЕ:

http://toyonus.com/01Bulgarian/10.Audioteka%20i%20biblioteka%22Prekrasni%20chudaci%22_%cc%d03/AP4.43-Enoch%20Arnold%20Bennett%20-%20iz%20romana%20'Prosvetlenie'.mp3

ОБЯВЯВЯМЕ ВСЕОБЩО СЛУШАНЕ НА ТОЗИ АУДИОЗАПИС ОТ ПЪРВАТА СЕКУНДА от 20,30 Ч. БЪЛГАРСКО ВРЕМЕ (ЕЕТ) ДНЕС (15 МАЙ 2019). За ориентация на приятелите по света - това е 18,30 по UT (Greenwich Mean Time) - ВСЕКИ ПО СВЕТА ДА СИ ГО ПРИГОДИ ПО СВОЕТО ВРЕМЕ. Един човешки мозък излъчва колкото 150 мощни радиостанции - нека станат поне 1500, 15 000, 150 000 или повече... Може да обявим и слушане на всеки друг от ВСИЧКИ разкази от аудиотека "Прекрасни чудаци" в toyonus.com от точната секунда в началото НА ВСЕКИ КРЪГЪЛ ЧЕТЕН ЧАС - кой когато може по света. Даже и които не знаят български, ако слушат, ще попаднат в общата вълна и ще възлизаме заедно нагоре. Все някои ще се съвпаднат в избора на даден разказ - те ще образуват особена група, която ще ги обедини, и ще пътуват заедно в петото измерение не само докато слушат, но и след това, особено ако е нощ. Така работят Посветените.

А който иска да попадне на вълната на МАКСИМАЛЕН БРОЙ слушатели на тия разкази по целия свят, може да обявим слушане на ЕДИН И СЪЩ РАЗКАЗ или част от роман именно от 18,30 по UT (20,30 българско, т.е цариградско). Значи, след като изслушаме тази вечер "Просветление" от Арнолд Бенет, от утре започваме по реда на разказите, както са в тази директория: На 16 май 2019 ще слушаме ПЪРВИЯ ПО СПИСЪКА - "Читател" от Максим Горки, на 17 май - "Житно зърно колкото кокоше яйце" от Лев Толстой, на 18 май - "От какво живеят хората" пак от него, на 19 май - "Скоморохът Памфалон" от Лесков и т.н.: всяка следваща вечер по същото време - следващия запис.

Тази духовна акция е за подготовка на човечеството за предстоящите космични и земни събития, които ще са радикални. Да си сверяваме часовниците до секунда.

Може да се слушат и други аудиозаписи от същия сайт - ще видите в кои папки са, но беседите на Бинса Дуно да се слушат последователно по дати от първата секунда в 3 ч. сутринта за България, начиная от 16 май 2019. Който не може, нека слуша когато и да е от началото на НЕЧЕТЕН час. Така се влиза в НАШАТА МРЕЖА "БЕИНСÀНЕТ" през петото измерение. Има и "ÈЛМАНЕТ", но кога се слушат там се съобщава само на отделни хора. Чрез тази мрежа се попада заедно в хипервселената.

 

 


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.