kn 40

300_040

ЕЛМА И ТРЪБИ

МОЖЕ БИ НЕОБЯТНОТО

ПРОДЪЛЖАВА

ДА ГОВОРИ

ТЕКСТОВЕ ОТ ЛЮБИТЕЛСКИ ФИЛМЧЕТА И ОБЯСНЕНИЯ

ОТ ЕДИНАТОРА,  

 ФРАГМЕНТИ

ОТ РАЗГОВОРИ И ПИСМА

И ЕВЕНТУАЛНИ ХОЛИЗАЦИИ В ТЯХ[1]

 

 

  От предишната книга започва един нов вид цялостно оформление на томовете. В края на кн. 38 бе казано, че с нея приключва класическият начин на предаване на Словото и че То продължава в Тройния Ритъм. Той обаче не се реализира никъде или ние не знаем за това. Ето защо надеждата за сваляне на Царството Божие на земята поне между трима души, за групово възлизане на Новата Земя и в Новото Небе, остава за в бъдеще. Отсега нататък Словото на Елма няма да се разграничава с червени букви, освен с малки изключения, а ще бъде скрито сред думите на единатора и на хората с искра Божия, които ще бъдат цитирани. Това се налага по няколко причини.

  

 Първата е един нов етап от "стратегията" на Диктуващия - опитите Му да ни импулсира да Го разпознаваме и когато е скрит в други текстове и творения, в други дела. Не само тези на холизаторите, но навсякъде.

   

Втората - да уважаваме и духа на едина-торите и на всички останали, в който живее пак Бог. Някъде Той бе казал: "Където не съм Аз, съм пак Аз". Тук вече няма гаранция за кристално предаване на истината – човекът по пътя все още греши и няма съвършен изказ. С това се развива толерантността на читателите, търпимостта им към различията, грешките и несъвършенствата. Импулсира се възможността те самите да станат единатори, творци и тълкователи по един индивидуален и по-съвършен начин, ако намират нещо незадоволително в представяните текстове.

   

Третата причина се състои в това, че алените букви, открояващи съвременното Словото на Христос в оригинал, от началото на юбилейната 150 година (2014) вече имат друга сила и биха били опасни за хората, които не си гостуват периодично и не се опитват да живеят като Безсмъртните.

 

       Малцина схващат дълбоката вътрешна връзка между думата „Господ” и думата „гост”. Същото и с думата „благост”,  а ние знаем, че Благият Дух е Цялостният Бог.

 

Защо трябва да те обичат? - Ти си на гости - той трябва да те нахрани. А защо трябва аз да обичам? - За да ида на гости. Защото, ако аз не ида на вас на гости, вие нищо не можете да приготвите на мен. И вие сам не можете да се проявите. („Първите отношения“, 5 юни 1931)

 

Светският човек си прави къща само за себе си и за своите деца. В къщата на ду-ховния човек има място и за външни хора, но не за всички. Сърцата на сегашните хора не са много широки. В тях могат да влязат само няколко души. („Шестото чувство“, 18 октомври 1936)

 

Да отидеш някъде на гости, това значи да стане правилна обмяна. /.../ Дето не става правилна обмяна, там няма живот, няма движение, няма мисъл, няма никакви чувс-тва. Опита ли се човек да задържи живота, мисълта и чувствата изключително за себе си, той се намира в дисонанса на живота. Този дисонанс показва, че обмяната не е станала правилно, течението на силите е подпушено някъде. („Доброто значение“, 26 февруари 1930)

 

За да приемете един велик гост в дома си, първата ви работа е да пречистите къщата си външно и вътрешно: да я закърпите, да я измажете, да я измиете, да я наредите добре. За това са необходими средства, труд, усилия, страдания и мъчения. Щом поставите всичко в ред и порядък, вие сте доволни, радостни и весели – очаквате великия гост. Дойде ли великият гост в дома ви, вие влизате вече в радостта на живота. От това посещение зависи вашето бъдеще. Ако великият гост остане доволен от вас, радостта ви ще бъде голяма. („Вътрешни прояви“, 8 октомври 1930)

 

jesus-washes-feet-640x250-SixteenNine

 

Съществува текст в Словото със заглавие

„Докосване и мекота”.

 

Докосването е единият полюс на Божественото. 

 


[1] От тази книга нататък ще се правят периодично допълнителни корекции и редакции в нашите книги, понеже постоянно се откриват и включват и текстове от по-ранни години и се стремим те да се подреждат хронологично. Ето защо разпечатването не се препоръ-чва на този етап - подменяйте само съответните файлове в електронен вид, според последната дата на редакцията, отразена в името на файла. 

 

01

 

За пред света и според съществуващия днес закон за авторските права¸ настоящото издание е под протекция на "Юсаутор".

Принципите на Христóвия Дух са истинността, анонимността и безплатното разпространение. Осиянията не бива да се продават по никой начин,  а който ги включва в свои или периодични издания,  трябва да намалява цената им съобразно обема на включената холизàция. Илюстрациите са взети почти изключително от интернет,  доверявайки се на съобщенията,  че са предоставени за безплатно ползване. Ако някой автор попадне на своя творба в нашите книги и заяви претенции,  ще заменим съответната илюстрация с друга. Бъдещото човечество,  което ще е много по-етично,  свободолюбиво и истинолюбиво, ще слага в изданията си специален знак,  символизиращ правилото на Свободната Вселена:

"Всички права  -  на всички".

 

НЛ

Страницата,  която виждате, е от 18.VII.130(1994)г. Затова се налагат някои пояснения, съобразени със сегашния момент -150(2013)г. В новите ни издания годините са променени според Новото летоброене, като се дава и годината по официалния календар. В точка 2 по-горе се говори и за начало от рождената дата на Учителя, но това не сме направили, понеже ни е казано, че моментът още не е настъпил. В такова ново летоброене ще има нов тип месеци (плаващ лунен календар според реалните фази на Луната), ще се сменят коренно датите, а това би довело до драстични промени в света, за които човечеството още не е готово.

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когато говорим за Ново летоброене, ние имаме предвид календар с начало рождената дата на Мировия Учител във всяка кардинална епоха на човечеството, когато сам Господ слиза във всеки един от безбройните светове като физическо въплъщение на Бога. Христòвият Дух казва чрез Емануил Сведенборг (1688 - 1772),  че Бог не е само невидим и абстрактен, както твърдят повечето религии. Бог винаги присъства във всяко човечество в Битието и с физическото си тяло като Богочеловек  -  Учител на всички Учители и същества. Истинските Му ученици и в нашия век Го разпознават безпогрешно  -  и се начева Ново летоброене

 

Книга 40

СЪДЪРЖАНИЕ:

0001. Предисловие

0002. Указания за авторските права.

0003. Новото летоброене

0004. Учителят през вековете

0005. Снимки, включени в някои от любителските  филмчета

1300.128(1992).VIII.22 Из любителското филмче "Рила, Рила!"

1301.128(1992) Из любителското филмче "Русия`92"

1302.133(1997).10.07 Писмо до Латвия…

1303а.138-139(2002-2003) Из любителското филмче "Както на Небето"

1303б.1302б Из "Необятното говори" – книга 1: Учителят за голотата

1304.138-141(2002-2005) Из любителското филмче "През сезони и години".

1305.140(2004) Из любителското филмче "Молитвата на Бога"

1306.141(2005) Из  любителско филмче за една наша танцьорка

1307.141(2005) Из любителското филмче "Една Бахова разходка из Витоша.

1308.141(2005) Из любителското филмче "Най-вълшебните дни!"

1309а.142(2006).I.14-21 Из любителското филмче за с.Стоб в Западна Рила и околностите му

1309б.142(2006). ).I.27-II.4 Из любителското филмче за с.Стоб в Западна Рила и околностите му

1310.142(2006).III – V  Из любителското филмче за с.Стоб в Западна Рила и околностите му („Един китайски мандарин”)

1311.142(2006. III – VIII  Из любителското филмче за с.Стоб в Западна Рила и околностите му (Заговезни и др.)

1312.142(2006) Из едно любителско филмче от м.август на Рила

1313147(2011).12.4-9 Из любителското филмче „Насам-натам”

1314.148(2012).януари Из любителското филмче „Добре дошли в рая”

1315.148(2012).I.10.Из любителското филмче „Пътешествието на рилския вятър“

1316.150(2014) 2014.II.02  Важни видео-диалози. Видин: Преображение - ч.1.

 

Има още филмчета, писма и други неща хронологично, но в този момент (след 3 ч. сутр. на 19.IX.2015 г. ) Някой настоя те да се отложат за други книги, а тук кн. 40 да бъде завършена с едни важни документални диалози, снети от видеозаписи. Предстоели сложни събития, а този текст бил от основна важност, за да се разбере какво значи Разпознаване, Самоопределение, Преданост. Ако някой би се пробудил и би пожелал да се присъедини към някое Ято на Бога, оставяйки другите ята, завръзки и авторитети в периферията или напускайки ги въобще, споменатите събития щели да протекат с по-малко страдания.

 


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.