Книга 29


8.03.134(1998)г.
Бургас – Изгрев

ЗЛАТНИЯТ ЛЪЧ ОТ КАНÓПУС
ЖЛО / И.В.В.


Канопус е 13 600 пъти по-светъл от Слънцето
7,50ч.

 – Може ли да се даде ЖЛО за И. от П.?

- Харно е, когато пак се срещаме със стари бойни другари от вековете! Йонатан е наш побратим, който не търпи иго – и въпреки че станаха много известните личности от миналото в осиянията, не може да се избегне самата истина. Йонатан също бе при Орфей и Спартак, рамо до рамо с най-добрите синове на свободата. Борú се за свободата в Германия, Полша, Австрия и Русия; през миналия век Вазов го описа как вика от Балкана - да не се смущават жените и децата, че ще гръмне топчето...


Неизтощимата любов към Истина и Свобода подтиква алохимите в Битието да не цепят басма никому и по този начин животът се освежава и добива прозрачни, сини измерения. Алохимите взимат участие в изпращането на душите от този свят в другия, затова работата ти върху камъка бе не само професия, но и мистично призвание на Йо. Йонатан е едно от историческите му имена в Европа, когато се бореше с инквизицията, като последовател на богомилите. Той има рядката способност да влиза под кожата на инквизиторите, за да го мислят за свой – и от тези позиции да раздава правда и милосърдие. Ако сега бе останал на Запад, щеше да се изроди като почти всички българи-емигранти, въпреки мощния дух, с който идва от вечността. Израждането на много свестни и способни хора, когато отидат в Америка, се дължи на сравнително по-големите възможности за самоинициатива, изява и печалба, когато успеят да пробият. Щом се подчини на Лукавия, такъв бивш българин и славянин забравя езика и майчиното си мляко и става фабрика за... Не че няма и е нямало достойни българи в чужбина с големи постижения, но веднъж лепнеш ли си едно двойно "ff" накрая на фамилията, ти си свършен човек – поразено е причинното и будическото ти тяло. Небето е работило не хиляди, а милиони години на Земята, за да може фамилията на повечето славяни да завършва на "в", което отговаря на една нова българославянска чакра в родовото тяло на човека. Почнете ли да се подписвате с "ff", тази чакра бързо загноява и се превръща в тумор. Освен това, днес вашите деца и всички роби на компютрите са изправени пред пропаст, от която няма излизане хиляди години! Приемането на латиницата като метод за информация и комуникация поголовно блокира и унищожава всичко свято, що е насадено в българските и славянските чеда на кирилицата. Кирилицата има букви и звуци, които ви свързват директно с Господа на Проявената Божия Любов! Не случайно избрахме името на Константин-Кирил, преди да се роди на вашата планета. Той трябваше да пусне тока на Христовата, Проявената Божия Любов сред българи и славяни, и да канонизира славянската азбука като богоизбрана. Името "Константин" означава, че Проявената Божия Любов още трябва да стане и постоянна на Земята, а на това са способни предимно славяните в момента. Дарителството на Запад, дори и когато завещаваме всичките си богатства на сиромаси, сираци и клетници, е по линията на името "Кирил"; но "Константин" означава не да печелиш пари и земи, предмети, а после да ги раздаваш, ако имаш искра Божия, а да печелиш сърца и приятели, раздавайки цял живот труд, любов и усилия, без да оставиш нито стотинка за себе си - още от самото начало!
Някога пак ще ви говоря защо българското "М" уравновесява силите на латинското "W". На Запад “М"-то не може да играе тази роля, защото се нулира с "W"-то по най-елементарните закони на математиката и физиката. Същият е случаят с българското "Л" и латинското "V". Славянинът се е освободил от "W" и "V" и затова при него материалното и любовното начало не се изпепеляват от късо съединение, а могат да растат без печалби, без страх за себе си и без светски и духовни амбиции. Не че няма Мои хора и на Запад, които не се подписват под произведенията си, не вземат никакви печалби и хонорари, но те са там капка в океана и имат много славянски прераждания.
 Вие имате какво да научите от Запада – още не сте постигнали напълно неговата честност, самоинициативност и чувство за съвършенство, както в най-добрите му синове; но щом сте се родили веднъж българи и славяни, вие трябва да оперирате с вашата азбука и съответните ù качества и добродетели, за да не блокирате и инфектирате съответните си центрове и чакри за векове. Ако един западен или източен човек сложи в стаята си портрети на българо-славянските букви, които липсват в неговата родна азбука, той ще се свърже със съответните ангели, архангели и херувими, и у него ще покълнат олтари, престоли и двери, типични само за истинските славяни.
Ето защо, ние считаме Йонатан за продължител на делото на Бориса, който някога покръсти българите, а сега ви предаде Словото на Учителя. И двамата имат отношение към камъка. Борис знаеше тези тайни и затова дълбаеше с длетото си свещени изречения от Учителя по най-свещените скали на Рила.


Охридската и Преславската езикови школи, в които ти работú някога, са нищо в сравнение с Пещерската и Габровската, на които сте основатели вие. С длета или по други начини, вие имате мисията да издълбаете най-силните мисли от Учителя от беседите и осиянията по най-скришни места в скалите на Рила, за да увековечите истината, която идва чрез българославянските букви. Подберú си ученици и последователи, които да продължат делото ти. Постигнете безшумното или много тихо изсичане. Не е важно дали едно или хиляда изречения ще оставите след себе си. Проучете стила на Бориса и го приемете за основа. Проучете що съм казал за класическите положения и промените в българската азбука и ги приложете. Така, когато се срещнем пак на Рила физически в други животи, ние ще обикаляме тези светини и аз ще ви говоря пак по темите, които сте увековечили. Работете тихо и без свидетели – и то на най-скритите и затънтени места. С всяка издълбана буква Слово Божие, вие ще пробуждате нови души за подвиг, дори и никога да не дойдат в България и на Рила.
Ти имаш и други таланти, но приеми тази молба от Учителя по свобода. Желателно е да се подбират мислите с приятели, които почиташ и уважаваш. После, около всеки надпис ще правите тайни лагери и там ще ви разкривам неща, които са недостъпни и за най-напредналите ученици от Братството. Явленията и действата, полетите от такива светилища, са много по-лесни.
Имам още много да ти говоря, Йонатане! Нашето приятелство не е от вчера. Приеми сега в дар онáмното си име – едно от вечните имена на всяка искра Божия. В алохимния свят ти си известен като Раóн – Владетелят на Несъпротивимостта. Който иска нищо да не му се опре и да побеждава във всичко, трябва да се свърже с духа на Раон – еманация на Христа, възлязла във физическата вселена преди 2,5 милиарда години по земно време на сегашната звезда Канопус, за която имам специално да ви говоря. Връзката с Канопус, т.е. Азýна по Галактическото Споразумение, става чрез най-чистата изворна вода, която можете да намерите, с няколко капки лимонов сок в нея, след като се превари и кипне (да е изстинала до 60-70 градуса С). Ако в продължение на 3 месеца до съвпада на Слънцето с Канопус човек пие такава вода и не е направил забележка никому по никакъв повод, нито е поучавал и наставлявал някого, от Канопус слиза тънък златен лъч и пробужда сърдечния олтар. Като се възбуди този олтар, можете да дойдете на гости на Канопус.

Засега – това.

Аруúн, арýн, аруáна!
                                                                               9,08 ч.

Диктуващият сега иска тук да се отбележи, че наистина ораторската дарба на Йонатан и способността му да очарова хиляди души с ума и гласа си е водеща, и че каменарството и часовникарството му са подчинени професии и духовни мисии. Може би затова той, след като получи оригинала на това ЖЛО, каза, че Елма определя “доста скромно” неговата космическа личност и мисия... Отговори му се, че Учителят може да има особени съображения да не разкрива величината и задачата на една такава душа в целия ù блясък. За други, такова ЖЛО би трябвало да е цяла епоха и океан от откровения и методи. Казано е, че само за една Божия дума, светии са постили по 40 години и повече, а ние плуваме в Слово и Присъствие и затова не можем да го оценим. Естествено, с Йонатан случаят не може да е такъв и сега Елма казва, че това ще бъде доказано само след няколко месеца. Ако фигурата на Йонатан и лицето му рязко се изменят към двигателния тип, значи в него не е говорила гордостта.
Елма нарече Йонатан и “Глас Божий”, което не е записано в осиянието.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.