1.12.2019 г. 08,15 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Ангелитѣ, които сѫ минали прѣди хората и които седятъ на по висока степенъ, контролиратъ нашитѣ мисли чрѣзъ растителното царство. Тѣ сѫ въ състояние винаги да измѣнятъ живота ви, когато искатъ и както искатъ. Като не ви дадатъ хлѣбецъ, бузитѣ ви поспаднатъ, коремътъ ви хлътне - нѣма шкембенце, благоутробие нѣма… Отъ какво излиза благоутробието? — Днесъ едно прасенце, утрѣ една пуйка, кокошчица, гѫска, намазана съ масълце и пр. Казватъ тогава: „Господь затова е създалъ тия прасета - заради насъ. Ние, благороднитѣ сѫщества, трѣбва да ядемъ - само така ще бѫдемъ хора“. И тъй, ние разбираме, че Господь е създалъ човѣка само да яде. - Не, човѣкъ не е създаденъ за това!” (1922.05.28н.Неговата заповед.СИЖ5.Съг1922:354-355)

 

 

 

 

 

 

УЧИТЕЛЯТ: „Имате отлична дъщеря - благородна, красива, възпитана, много нѣжна. Запознава се, дойде единъ възлюбенъ - тя го срѣща нѣжно, милва го, толкова внимателна и търпелива е… А той говори сладичко на момата, да я не обиди. Отъ друга страна, и надъ него всички треперятъ, прѣдъ него казватъ: „Имате благородство“…

(1922.05.28н.Неговата заповед.СИЖ5.Съг1922:358)

 

ПО ТОЗИ ПОВОД – ОЩЕ ВЕДНЪЖ И ОЩЕ ВЕДНЪЖ - ПОЗНАТАТА КАРТИНА ОТ ДЖЕЙМС КРИСТЪНСЪН:

 

- КАЗВАТ НЯКОИ С ИЗВЕСТНО ПРАВО: „Ама защо тука включвате толкова често мисли от Учителя за моми, момци, желания, чувства, „щастие”, „любов”, това-онова? Тия неща отдавна не ни интересуват! Няма ли по-важни неща, за които ни е говорил Учителят? – И по-важните се засягат много често, но това тук са ПУБЛИЧНИ публикации – насочени КЪМ ВСИЧКИ. А между тия „всички”, всеки от нас лично познава десетки, стотици самодоволни, а после нещастни същества, обладани от споменатия МАТЕРИАЛИСТИЧЕН ЕГОИЗЪМ. Пред очите ни той ДРАСТИЧНО ги деформира и разболява за броени години! Той не е само за удобства и вещи, а и АСТРАЛЕН, МЕНТАЛЕН ЕГОИЗЪМ: да се подсигури ТРЪПКАТА, да се подсигури „КУЛТУРНАТА СРЕДА”, КАРИЕРАТА, СЦЕНАТА...

 

„…Но щомъ се оженятъ, спре се този листъ: посрѣщане НѢМА, „треперене” НѢМА, сега се обръща другъ единъ листъ... Езикътъ става малко „форте”… Най-първо върви „пианисимо”, а послѣ „фортисимо”... Казвате: „Какъ тъй?“ - Само „музиката” се е измѣнила… Защо? — ВЪ ДЪНОТО НА ТАЗИ МОМА СЕ Е КРИЕЛЪ НЕ ЕДИНЪ ИДЕАЛЪ, А ЕДИНЪ МАТЕРИАЛИСТИЧЕНЪ ЕГОИЗЪМЪ: ДА СЕ ОСИГУРИ. Туй е вѣрно и за момъка; туй е вѣрно и за учителя — навсѣкѫдѣ ние виждаме, че хората сѫ много любезни, но най-послѣ си разкриватъ картитѣ. Питамъ: какво спечелва тази мома? - Не е ГОСПОДЬ, който може така да се лъже!” 

 

 

1.12.2019 г. 10,18 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „-Не е Господь, който може така да се лъже! Той допуща да бѫде излъганъ, но всѣки, който Го е излъгалъ, записва го въ книгата Си и казва какъ и билъ посрѣщнатъ и приетъ. Той пише отъ хиляди години, все пише нашитѣ посрѣщания и изпращания… И като идемъ при Него, Той казва: „Много добрѣ зная какъ ме посрѣщнахте и изпратихте!...“. (1922. 05.28н.Неговата заповед.СИЖ5.Съг1922:358)

 МАТЕЙ 25: 42 Защото огладнях - и не Ме нахранихте; ожаднях -и не Ме напоихте; 43 странник бях - и не Ме облякохте; болен и в тъмница бях - и не Ме посетихте. 44 Тогава и те в отговор ще кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница - и не Ти послужихме? 45 Тогава в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже не сте направили това НА НИ ЕДИН ОТ ТИЯ, НАЙ-СКРОМНИТЕ, на МЕНЕ не сте го направили!

 

 

1.12.2019 г. 07,39 ч.

 

ЕТО ОЩЕ ОТ УЧИТЕЛЯ ЗА УИЛЯМ ГЛАДСТОН:

„На едно от събранията /на американския проповедник Муди/ присъствал Гладстон. Като се свършила проповедта, Гладстон се обърнал към Муди с думите: „Бих желал да имам вашите широки гърди“. Муди му отговорил: „Аз пък бих желал да имам вашата глава…“.(25 ноември 1934, „Петте постижения”)

„Разправят за английския държавник Гладстон, че никога не оставал без работа, поради което се справял с мъчнотиите си. Когато се натъквал на трудни въпроси, на тежки състояния, той отивал да реже дърва. По този начин трансформирал състоянията си и отново пристъпвал към разрешаване на мъчните задачи. Какво представят лошите и мрачни състояния? - Те са мисли на живи същества от ниска култура. Щом ви нападне такова същество, впрегнете го на работа. Дайте му един добър урок, та втори път да не ви посещава...”(8 януари 1928, „Разумно ограничение”)

 

 

2.12.2019 г. 12,12 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „И не е ли по добрѣ, като се срѣщнемъ, ДА СЕ ПОЗНАВАМЕ? - Туй, отъ което ние трѣбва да се интересуваме, сѫ нашитѣ ОТНОШЕНИЯ. То е въ даденъ случай ПОСТѪПКАТА - мога ли азъ да се отнеса ДОБРѢ съ васъ?”(1922.05.28н.Неговата заповед.СИЖ5.Съг1922: 360)

 

ХОСТОННА* УЧАСТ

 (или хората звездни реки)

 

Океани от обич мъждукат в нощта.

 В тишината мечти-пълнолуния плуват.

 И над сънните, сини, кристални жита

полунощния грохот на Бога се чува.

 

Като статуи зъзнем сред киши и дим.

 Покрай нас трополят сомнамбули и пешки.

 На петнадесет хиляди само един

изведнъж те погледне – и нещо се сеща…

 

Та когато се случи дозвездна река

да се спусне дотука от свойта държава,

 тя от поглед на поглед се мята. Така

своя беден живот продължава.

 

29.10.1996, В.Търново

*Хостонните същества плуват на реки на реки из вселената и живеят само за Любовта, от Любовта и поради Любовта. Има и хостонни ангели, сами представляващи цели реки от дозвездна магма във вселената. Понякога се раждат и като хора на земята.

НО АКО СИ ПОЗВОЛЯТ ДА ОТКЪСНАТ КОКИЧЕНЦА или някое невинно сърце, ВИЖДА СЕ какво ги чака. Вече ги носят на носилката, а те ОЩЕ не ги пускат...

 

 

2.12.2019 г. 13,45 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Сега азъ виждамъ васъ съ много върви вързани, виждамъ ви и ви казвамъ: Долу вЪрвитѣ! Не че сте лоши хора, но кажѐте: „Ще ИЗПЪЛНИМЪ Божия законъ, въ насъ има ВОЛЯ, ВОЛЯ, ВОЛЯ! Ние сме живи сѫщества, не сме роби, ще служимъ на Бога!“. Но ще ми отговорите: „При по благоприятни условия, въ бѫдеще, въ нѣкое друго прѣраждане, когато ни прати Богъ отново на земята…“ — Това сѫ разсѫждения на онази свиня въ кочината, която казва: „Азъ сега РОВЯ, но като дойде нѣкой по-добъръ господарь, ще ме храни по-добрѣ и ще се отуча да ровя“. Турцитѣ казватъ: „бошъ лафъ“… Сто хиляди пѫти по-добри господари да дойдатъ, тя ще си остане все свиня, докато нейниятъ умъ не се промѣни. Тя трѣбва да остави кочината, да дѣйства по другъ начинъ, защото иначе ще остане въ сѫщата форма. Слѣдователно, и ние можемъ да живѣемъ въ Бога, но само ако възприемемъ Неговия законъ, ако почнемъ да мислимъ както трѣбва и да чувстваме както трѣбва. Въ противенъ случай, ние ще си останемъ въ кочината. Но казвате: „Господь ще ни промѣни“. Ще те промѣни Господь, ако ТИ се промѣнишъ!"

(1922.05.28н.Неговата заповед.СИЖ5.Съг1922:360)

 

 

2.12.2019 г. 22,10 ч.

 

КАК ДА ГО РАЗБИРАМЕ РАЗЛИЧНО, ЗА ДА СЕ РАЗБИРАМЕ? КАК ДА ГО РАЗБИРАМЕ ЕДНАКВО, ЗА ДА СЕ РАЗБИРАМЕ?

УЧИТЕЛЯТ: „Ние МОЖЕМЪ да поправимъ своя пѫть въ този свѣтъ, МОЖЕМЪ да го поправимъ! Това, което единъ конецъ не може да направи, десеть конеца могатъ; това, което единъ човѣкъ не може, двама, трима, десеть, сто, хиляда души МОГАТЪ да го направятъ! Вие разговаряли ли сте съ вашия Господь вѫтрѣ въвъ васъ, казвали ли сте: „Господи, каква е Твоята воля? Господи, може ли да изпълня Твоя законъ?“ Вие ще кажете: „Трѣбва ни нѣкой добъръ човѣкъ да ни каже…“ - Да, трѣбва ви добъръ човѣкъ да ви каже, но КАКЪ трѣбва да разбирате този добъръ човѣкъ? (1922.05.28н.Неговата заповед.СИЖ5.Съг1922:362-363)

 

 

2.12.2019 г. 00,13 ч.

 

ОЩЕ ЕДИН ПРЕЛЕСТЕН РАЗКАЗ С ИЗВЪНРЕДНО МЪДРА СИМВОЛИКА И ПОУКА! И да е известен в християнството, всяко нещо през погледа на Учителя става неизмеримо по-красиво и дълбоко. Освен преките и очевидни изводи от него, които може да си направи почти всеки, за символозите ще е крайно интересно да си обяснят ЗАЩО ТОЧНО ПОДКОВА И ЗАЩО ТОЧНО ЧЕРЕШИ? Каква диалектическа двойка са те и на какво съответстват? И тук ни се дават ключове, които могат да съкратят еволюцията ни много! Ето:

УЧИТЕЛЯТ: „Има единъ малъкъ разказъ за Христа. Като пѫтувалъ съсъ Своитѣ ученици и видѣлъ на едно мѣсто едно петало (подкова), казалъ на Петра: „Вземи това петало“. Но Петъръ не го взелъ, а си казалъ: „Защо ми е - изпитва ли ме Господь?... Не, азъ се отказвамъ отъ това петало, азъ ще служа на БОГА!…“. Миналъ-заминалъ. Христосъ се връща, взема петалото и тръгва. Миналъ покрай единъ човѣкъ, който продавалъ череши, и му казалъ: „Дай ми за петалото череши“. Взема ги, туря ги въ джоба си — Христосъ ималъ джобъ, — и като вървѣли, понеже ученицитѣ му били изгладнѣли, почналъ да пуща по една череша. Всички вървѣли слѣдъ него и се навеждали. Той дълго врѣме пущалъ череши, и тѣ все се навеждали… И Петъръ, който не искалъ и ЕДИНЪ пѫть да се наведе за петалото, навелъ се десеть пѫти за черешитѣ…Сега и намъ, на съврѣменнитѣ хора, ни се казва, че трѣбва да се наведемъ, да разберемъ и изпълнимъ Божия законъ, но ние отговаряме: „Какъ, може ли да се изпълни?... Какъвъ е този законъ, какво е вѣченъ животъ? - Философски разбирания!...“ - Казвамъ: приятелю, ти ще вземешъ ли петалото? Ако не го вземешъ, УЧИТЕЛЬТЪ ти ще го вземе, и ти послѣ ДЕСЕТЬ пѫти ще се наведешъ, докато разберешъ, че за прѣдпочитане е да вземешъ ПЕТАЛОТО, отколкото десеть пѫти да се наведешъ за черешитѣ.” (1922.05.28н.Неговата заповед.СИЖ5.Съг1922:359-360)

ВНИМАНИЕ! Преминаваме към висшия пилотаж на символогията и окултната психология, текстът по-нататък не е за съвсем начинаещи. Абсолютно всеки ботанически детайл има своите символични и психофизиологически паралели със съответната микрочакра на човека, в случая – черешовата. Трябва да разберем защо отказът от Подковата принуждава Учителя да ни връща на поправителен - на урока с черешите. За да си обясним и изработим с десеторно по-големи усилия черешовата си чакра, ние ще трябва да разгледаме подробно устройството на черешата. Като двусемеделен плод (ангелска любов с обект, а не едносемеделна към всички, божествена), черешата (Prunus avium) говори за верността към сродните души и за КОСТИЛКОВИЯ морал, а не за семков. Затова той често закостенява. Чрешите са по двенки или тринки, по четири, понякога на малки семейства по повече. Плодчетата биват бели, кремаво-жълти, розови, червени, тъмновинени до черни череши. Много сладък интимен и семеен живот, с мотивациите и символите на съответните багри. Цъфти в бяло – такива й са ЧУВСТВАТА. – Това е способност за тотално емоционално себеотдаване, но понеже са двусемеделни - само към определен обект (ОПЕРНИТЕ чувства в романтизма, особено във веризма). Минусът на двусемеделните? – "Силно да любя и мразя", да се радвам и да скърбя. Основният им корен - монофиксацията - не изчезва бързо, както при едносемеделните. А минусът на белия цвят? - ДЪЛГО не иска да взима и да се учи. Мисли се за едно малко божество, което трябва да огрее и да спаси всички. При двусемеделните психики - тия по семейства и двойчици - да огреят симпатите и близките си и да са с бодлите си към "чуждите". Какво значи ШИРОКОЛИСТНИ потребности, за разлика от иглолистните? Защо при физически и душевен студ отвън, шроколистните психики изпадат и загниват? Черешата е към род СЛИВИ (PRUNUS) – у него плодникът е гол или почти гол, с горен едногнезден яйчник с две семепъпки и дълго стълбче с главесто близълце. Плодът е костилков, едносеменен, с неразпуклив околоплодник с кожест и покрит с восъчен налеп, с различно обагрен екзокарп (кожица), с месест, сочен, оцветен или безцветен мезокарп и твърд каменист ендокарп (костилка, т.е. психофизически стереотип или морал, нарича се още „яйцеклетъчен”). Всяка от тия особености има точно психофизиологично съответствие. Същото е и в „сливовия” човешки психостереотип. Черешата още е към космополитното (бот.термин) семейство ВЛЮБЧИВИ, т.е. РОЗОВИ (Rosaceae) с обща цветна формула Ч5 В5 Т~ П 1, и към разред розоцветни (Rosales) - т.е., вторачени, сантиментални и плачливи, към подсемейство Cerasu (вишня и череша). Това му име на латински звучи в повечето думи за череша в индовропейските езици. Дали има нещо общо с "чар"?... Естествено, цветовете им са двуполови - от самота се „ужасяват”, не знаят какво е сърдечно и духовно самооплождане. Черешата расте само в северното земно полукълбо (защо?). Плодът й е гладък и без трапчинки (какво значи и това?), фòрмата му – сърце. Какво по-ясно?...

 А на какво са символи фловонидите, кверцетинът и елаговата киселина в нея, има думата БИОХИМИЧЕСКАТА симвология. Какво значат психологически витамините и елементите в черешата - ретинол (Вит. А), тиамин (В1), рибофлавин (В2), ниацин (В3), пантотенова киселина (В5), пиридоксин (В6), фолиева киселина (B9), аскорбинова киселина (Вит. С), витамин К, калций, магнезий, манган, желязо, фосфор, калий, цинк?...

Цветовете й са с пет чисто бели венчелистчета с 5 чашчелистчета и са събрани в сенниковидни съцветия (цветовете излизат от върха на главната ос и имат еднакво дълги дръжки), с тичинки с жълти прашници. Костилката е полукълбеста и гладка.

При желание, може да разгледаме и божествената символика на Подковата, която св.Петър не е поискал да вземе, въпреки поръчението на Христос. ТОВА Е ЕДНА ГЕНЕРАЛНА ЧАКРА НА ЧОВЕШКАТА ДУША ПОД ВЛАСТТА НА МАЙКАТА БОЖИЯ, която умее да боготвори, да се саможертва, да обожава, да зачева и ражда ОТ КОГОТО ТРЯБВА; да служи и слугинства. На новобългарски и славянски не е чакра, а са ДВЕРИ – готовност да се отвориш, да допуснеш, да приемеш, а после и да дадеш. ГОТОВНОСТ ДА ПУСНЕШ НЯКОГО ДА СИ ВЪРВИ, т.е. - ДА РОДИШ. Това е безкористното вземане и безкористното даване на това, с което ни пълни БОГ, но по волята Божия и без дълга фиксация в обект. Какво ще стане с човека при бременност, по-дълга от 9 месеца?... Има я подковата и в един от знаците на Чешмичката при Второто езеро на Рила – Двойния ЧЕРПАК: от двете страни на една линия, един нагоре с отвора и един - надолу. Черпакът е триизмерният образ на Подковата. Имаш ли в душата си Двойния Черпак, ти имаш спсобността ДА ВЗИМАШ, да загребваш от Живота - да ЧЕРПИШ от някого щастие, сила и здраве, и способността да ЧЕРПИШ другите, без компенсация за себе си. Колко от формите в човешкото тяло, особено женското, имат формата на черпак? ТОВА "ЧЕР" СЕ ПОВТАРЯ И В ЧЕРЕШАТА, И В ДУМАТА "ЧЕРЕН". Чернотата на черната череша, като божествен архетип и микрочакра в човека, ако не искаме всичко за нас, не е символ на ада. Тя е символ на АБСОЛЮТА: нежеланието да си НЕЩО. Този символ с черешите в приказката за Христа ни се дава, за да си обясним защо гордостта, индивидуализмът, себизмът, своеглавието, непослушанието и самоупованието на някои твърдоглави богове и ангели трябва да бъдат разтворени от киселините и основите на ВЛЮБВАНЕТО. В такива случаи, падналият ангел трябва ДА СЕ ВЛЮБИ, за да може да се върне на небето. ТОВА ГО КАЗВА В БЕСЕДИТЕ СИ САМ УЧИТЕЛЯТ. Като се влюбиш, ти изпадаш В СЛАБОСТ към някого – нещо НЕЧУВАНО за горделивците! „Силността” на супермена, на свръхчовека в теб РУХВА - и ти си превиваш гръбнака десеторно в слугуване, обожание и поклони, в СВЕЩЕНА ЗАВИСИМОСТ от другия и смирение пред него. За да си ПЛАТИШ - и да ЕВОЛЮИРАШ.

Защо Господ е внедрил свещения глад в човека, дори в учениците Си? - Защо елитът на човечеството Го разпознава и тръгва след Него БЕЗ ЗАМИСЛЯНЕ И НЕЗАБАВНО? - Защото елитът на еволюцията е с ГЛАДЕН дух - дух, жаден за Слово Божие, за Разпознаване, за Преклонение, за Следване. Ето ТОВА е пластичен дух, за разлика от чупливия! Самомнението може да има сърце, чисто като крисал, но обикновеният диамант, т.е. обикновеният аз е чуплив при удар. Ударят ли горделивия, той крещи и се чупи. Господ идва на Земята, за да добием пластично сърце и пластичен гръбнак, т.е. гъвкаво его - да може да се прекланя. Бог ни казва: Единственото богатство, с което можем да се върнем в Дома на Баща ни, е "МЕКОТАТА НА ЧОВЕШКИЯ ДУХ, МЕКОТАТА НА ЧОВЕШКАТА ДУША, МЕКОТАТА НА ЧОВЕШКИЯ УМ И МЕКОТАТА НА ЧОВЕШКОТО СЪРЦЕ". Мекотата на духа апостолите вече я имат - ПОКЛОНИЛИ са се на Истината, на Словото Божие, слязло в плът - и са Го последвали. Оставили са сечивата и мрежите си, оставили са самомнението си, оставили са близките и симпатиите си. Ако останат при тях, ще умрат - там повече няма въздух за дишане. Сега ще се учат на мекотата на УМА - да мислят и да говорят нежно. Но за трошливия аз, най-трудно е да научи МЕКОТАТА НА ДУШАТА, МЕКОТАТА НА СЪРЦЕТО.

Когато апостолите продължат упорито със самомнението си, Господ използва глада на духа им да Го следват - и ще им намери дамара. Щом не оценяват Подковата, ще ги накара да се поклонят на Земята и до земята ДЕСЕТ пъти, вместо веднъж. Числото 10 е божествено - ще ги научи на Служене, на Слугинство, на Братство. Ще ги накара да повдигат паднали сърца от земята и да ги приемат. Защо казваме "Ударих в десятката"?" - Това сакрално божествено число е бракът на Единицата с Нулата - Бракът на Създателя с Мировата Душа, Великата Разумна Природа. Когато изпълнят молбата и плана на Бога - "КАКТО НА НЕБЕТО, ТАКА И НА ЗЕМЯТА", - Създателят и Майката Божия стават на Пентаграми - на Човеци. Той е Христос (ЕТО ЧОВЕКЪТ!), а тя е най-дбората Му Приятелка и Ученичка. Именно затова Неговият лик е над най-горния връх на Пентаграма, но не всеки знае, че над главата на ОБЪРНАТАТА пнтаграма - ЖЕНСКИЯ род на пентаграма или ЖЕНАТА, - е изобразен невидимо НЕЙНИЯ лик. Пентаграмата надолу с главата е опасна, когато е без двете окръжности около нея и кредото помежду тях: "В изпълнение волята на Бога е силата на човешката душа". Без тия три кръга в аурата си, Божествената Жена вече не е божествена и пада надолу с главата към ада. Това важи за всеки човек без Бога, незвисимо от пола му. Обаче в сакралната аспектология има два аспекта, които изобразяват Свещената Женитба на Мъжа и Жената. Едният е с централен ъгъл 108 дъгови градуса и се нарича тридецил или децистел - сбор на три полуквинтила по 36 градуса. Той е образуващият ъгъл на БЕЗКРАЙНА ДЕСЕТОВЪРХА ЗВЕЗДА. Мъжът и Жената там са се слели в едно и живеят в НЕПРЕРИВЕН БРАК, осветен от Бога и в присъствието на Бога. Именно за него Учителят казва, че през цялата вечност никой никога не е погледнал другия с отрицателен поглед, не му е изпратил отрицателна мисъл или отрицателно чувство, не му е казал отрицателна дума. Като вървиш по един лъч на тази звезда, ти преминаваш по другите му лъчи безспирно, до безкрай. Няма излизане. Това е от неразделните и вечни бракове - амалгама, Нов Човек; това е СВЕТОТО СЕМЕЙСТВО, ТОВА СА са и ДЕЦАТА от такива бракове. По линия на този аспект се очаква човекът отново да стане андрогин, както е било преди грехопадението в рая, само че вече по нов начин. Но има и един аспект от Грехопадението насам, когато Адам е поискал от Бога да извади Жената от него, за да му бъде Другарка ИЗВЪН него. Те нямат общ централен ъгъл както е при тридецила, но имат ОБЩ ЦЕНТЪР и са с конвергентен ъгъл един спрямо друг от 180 градуса, т.е. - в опозиция. Докато имат общ център БОГА, те са СРОДНИТЕ души - Единствените Две Сродни Души в Битието, които са родени едновременно от Него и се допълват. Но за да са такива, те трябва да са ЕДНАКВИ - с ЕДНАКВИ радости, с ЕДНАКЪВ радиус, както и с еднакви хорди, т.е. СЪРЦА. На практика обаче те не са слети както душите и телата на Двамата в Светото Семейство, не са неразделни. ТЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ две отделни петовърхи звезди, всяка с централен ъгъл от 144 градуса всяка - КВИНТИЛ. Следователно, те не консумират непрекъснат семеен живот на една територия, защото са Ученик и Ученичка в Окултна Школа - Пентаграм и Пентаграма. Напълно еднакви са, но с ъгъл на извъртане един спрямо друг 180 градуса. Затова Бог, Учителят и Школата изискват от тях да не живеят заедно, а да са в повечето време физически надалече. Понякога - в две страни, в два далечни града, на две планети или звезди, в две вселени. Да се срещат на едно място в третото измерение САМО ЗАКРАТКО И ПЕРИОДИЧНО. Да се сливат в една точка с Бога абсолютно тайно от другите. Всички, който не се срещат точно в Центъра и не са родени и обединени от Него, или които имат РАЗЛИЧНИ радости и сърца, генерират БОРБАТА на противоположностите. Щом обаче двама си юстират душите и природата точно в Центъра, т.е. в Бога и Словото, тогава ъгълът Опозиция между тях започва да произвежда огромна космична енегия и възбужда ядрена реакция, ядрен синтез. В третото измерение те почват да се срещат на всяко място във вселената и във всеки божествен миг без да са се уговаряли, понеже ги среща БОГ. Казано философски, тогава противоположностите образуват ЕДИНСТВО. Те СЪЩО зачеват и раждат, но невидими деца и видими вселени. Раждат и много любими и приятели, стават духовни родители на много души и вериги от сродни души.

Тук не говорихме за правилния полигон десетоъгълник, който има образуващ ъгъл 36 градуса - аспект децила, поликвинтил. Той изисква живот в братска комуна от 10 души - "Петимата Братя" и Пет Разумни Сестри. Тези сестри са ДЕВИЦИ, т.е чисти и невинни, понеже "чистота и девственост означава изпълнение на волята Божия". Верните, разумните Девици имат масло в светилниците си за осветяване и отопляване на КОМУНАТА, а не на когото и да е. Но това е друга тема. Друга тема е и нашият израз "до сто и едно" - не е само удара в десятката... В кои случаи се употребява?... И ТОЙ има астрологическо съответствие - аспектът бисептил - природната, родовата карма и дихарма. И с бъклица, и с пръчка, имаме ли в хоЛоскопа септил, ще ни гони до 101... Това не е сравнение по системата на стъкмистиката, а точен кабалистичен и аспектологичен синхрон: бисептилът (ф7=2S=102:51:26) има орбис от 98:10:55 до 105:51:56 дъгови градуса (за Слънцето). Орбисът за Луната от едната страна е 100:31:11.5, но в астроБòгията закръглянето е до следващия градус. Това означава, ако имаме лунен септил, т.е. с методи на душата, ще решаваме кармите си ПОЧТИ успешно, но ако е слънчев септил - АБСОЛЮТНО успешно. Това е много дълбока езотерична астропсихология. При това, тия стойности в теоретичната аспектология бяха изчислени планиметрично, не стереометрично, тригонометрично. След като бе публикувана в Москва тази българска статия, един техен астролог преизчисли формулите и таблиците в тригонометричен вид. Раликата е много малка, но ако прогнозираме изстрел към някого по примарни дирекции, за да знае човекът-мишена кога да се отмести и накъде, важна е и стотната от секундата.

В тази приказка тук не е казано, че Учителят първо е минал с апостолите през Черешовата Градина - през сърдечния рай на земята. САМО ТАМ сърцата, чисти като кристал, могат да добият и Мекота. Жестокото сърце, което мисли сàмо за себе си и няма милосърдие, което живее само за своята си истина и правда и за собствената си изява, е чупливо. Господ не иска такива в Царството Божие! Зрелите сърца по Дърветата на Живота са били готови САМИ да паднат в шепите на апостолите - и са падали. Но ръцете на някои от апостолите са били заети с показалец към себе си. В механично махане на ръце след Учителя, в ръкомахане с мъдрости, назидания и заплахи. С ръкомахане в опити за преждевременно диригентство. Всеки иска ПРЕЖДЕВРЕМЕННО да си има собствен хор и оркетър, та и НЕГО да гледат като Господ, и ТОЙ от време на време да примижва на сцената, и ТОЙ да бъде диригент и Учител - да го гледат в очите и в устата...

Като отхвърлят и Петалото (Пентаграмата, Братството, Школата, ПРОДЪЛЖИТЕЛНОТО седене на последния чин), като не приемат и Обърнатото петало - своята паднала сестра - и не й се поклонят, Господ ще ги застави да се поклонят десет пъти, и още десетки пъти по десет, за да събират от земята ПАДНАЛИ СЪРЦА...

Петàлото... Това е "ПЕТÀТА" на Жената - ПРОСВЕТЛЕНАТА БОЖЕСТВЕНА ПЛЪТ, ЛЮБОВТА И МАЙЧИНСТВОТО, която единствена може да смаже главата на Змията - САМОМНЕНИЕТО. Именно затова Подковата Божия е прякото ни спасение, КОГАТО НИ Я ДАВА БОГ - инак цял живот ще гладуваме, ще вдигаме паднали череши от земята. Точно затова ни питат: "Казвамъ: приятелю, ти ще вземешъ ли петалото? - Ако не го вземешъ, УЧИТЕЛЬТЪ ти ще го вземе, но ти послѣ ДЕСЕТЬ пѫти ще се наведешъ, докато разберешъ, че за прѣдпочитане е да вземешъ ПЕТАЛОТО, отколкото десеть пѫти да се наведешъ за черешитѣ..."

Току-що падналите сърца са все още свежи и пресни - ако не ги вдигнат веднага, те ще останат за червеите и прасетата.

Падналото Петало СÀМО СЕ ПРАВИ на паднало и на изтъркано от употреба, а всъщност е много по-чисто и свято от всяка гордост и "чистота"? Падналите череши СÀМО СЕ ПРАВЯТ на паднали, за да послужат на Господа и на братята си.

http://neobyatnotogovori.com/?idpub=7&book=1

 

 

3.12.2019 г. 12,47 ч.

 

ОТНОВО МИКЕЛАНДЖЕЛО, ЛУДВИГ КРАНАХ СТАРШИ (-1472-1553-) И ИВАН РАБУЗИН от Хърватия (-1921-2008-)

УЧИТЕЛЯТ: „Ап.Павелъ казва, че когато завършимъ своята еволюция, ще остане САМО ЛЮБОВЬТА. Ще кажете: „Само едно чувство…“ - Не, не, ние ще влѣземъ въ ТАКЪВЪ животъ, който не може да се опише! Нашиятъ езикъ не може да опише даже сѣнкитѣ, прѣдисловието на туй, което има да се разкрие! Този животъ, който иде, е толкова великъ, толкова славенъ въвъ всички възможности, толкова великъ въ своитѣ изявления — въ наука, музика, поезия, общественъ животъ, въ любовь и въ истина, че заслужва човѣкъ да прѣкара хиляда години въ страдание, за да може да живѣе ЕДНА минута въ този животъ! ЕДИНЪ моментъ въ тоя животъ се равнява на хиляда години наши страдания!” (1922.05.28н.Неговата заповед.СИЖ5.Съг1922:365)

 

 

3.12.2019 г. 11,03 ч.

 

ТЪРСЯТ СИ ГО СЪС СВЕЩ : : А ПОСЛЕ – ЗДРАВЕТО. (по картини на Джеймс Кристънсън)

УЧИТЕЛЯТ: Доброто и злото — това сѫ слуги, които те упѫтватъ къмъ БОГА. И едното, и другото те упѫтватъ. Тѣ сѫ живи сѫщества: злото те упѫтва по единъ начинъ, доброто - по другъ начинъ. Тѣ сѫ СЛУЖИТЕЛИ, за да те отправятъ къмъ Вѣчното Начало, отъ Което си излѣзълъ. Злото казва: „Слушай, ако ти не изпълнишъ Божия законъ, ще заприличаш на менъ - желаешъ ли това? Ако търсишъ другъ смисълъ на живота, върни се.“ А като минешъ при доброто, то казва: „Ако търсишъ смисъла на живота, работù както азъ работя - и ще НАМѢРИШЪ този пѫть“!” (1922.05.28н.Неговата заповед.СИЖ5.Съг1922:364-365)

ЕДИН ДРЕВЕН ИЗТОЧЕН МЪДРЕЦ КАЗВА: „Ако искате да се уверите в нищожността на светските амбиции и притежания, вижте как изглеждат тия, които ги имат”. Проблемът е в това, че самите им притежатели ХАРЕСВАТ себе си, а тия, които харесват ТЯХ, са още по-зле. В този факт обаче има и плюсове. Един от тях е, че по поведението, болестите и физиономиите на споменатите хора се учим да съдим кои точно са нищожните неща, които те имат и вършат, за да можем да ги избягваме. 

 

3.12.2019 г. 15,41 ч.

 

ТАЗИ ТЕМА – КОГАТО НЯКОЙ ИСКА И МОЖЕ ДА НИ СПАСИ, но ние не искаме – вълнува особено много съвременния американски худжник Brian Kershisnik.

УЧИТЕЛЯТ: „А нѣкому ще каже: „Можеш ли да посветишъ единъ мѣсецъ отъ живота си?“ — „Да, но дѣцата ми…“... - Не, не, нѣма отлагане! Като дойде този моментъ - краката ти сѫ счупени, - ВСИЧКО трѣбва да жертвашъ доброволно! Върху този великъ божественъ законъ ние ВСИЧКО трѣбва да съградимъ ДОБРОВОЛНО! Азъ не ви казвамъ да се измѣните, а да бѫдете ИСКРЕНИ СПРѢМО СЕБЕ СИ, да имате добрата воля!” (1922.05.28н.Неговата заповед.СИЖ5.Съг1922:367.368)

НЯКОЛКО РЕДА ПО-НАПРЕД КАЗВА, ЧЕ И СЪРЦЕТО НИ ЧЕСТО Е СЧУПЕНО, че трябва да допуснем ПОСЛЕДНИЯ минувач – Христос – да ни го оправи. До този момент НИКОЙ не е могъл и затова сме на ръба. Обаче знаем, че Бог, Майката Божия, Христос много често действат ЧРЕЗ ХОРАТА – чрез будните и милосърдни души, които ни обичат. Бог внушава на някоя от тях да ни поиска един месец, за да ни спаси. В други случаи се налагат 3 месеца, 6 месеца, една година и повече. В друг случай е достатъчна една седмица или едно денонощие. Нашето своеглавие обаче и нашето неразпознаване ПЕРМАНЕНТНО ОТЛАГАТ ТОЗИ ДЕН – или даже и ПОМЕН от такава мисъл не може да ни мине през главата! Божùят човек за нас е най-накрая на опашката от възможности в ума ни - ако ВЪОБЩЕ сме го включили в списъка си. А четем за десетки случаи на изцеление и утешение чрез хора! Така ние – вече не доброволно – се налага да гостуваме на кардиолозите, невролозите, хирурзите. Но дори ЕДИН ден годишно гостуване на някой специалист, пратен ОТ БОГА, ни се е посвидило да си отпуснем дори за самите себе си! Дори ЕДИН ден през целия си объркан живот! ЖЕСТОКИ сме към другите, когато Бог иска да направим нещо за тях, НО СМЕ ЖЕСТОКИ И КЪМ САМИТЕ СЕБЕ СИ. Защо? Докъде ще ни доведе своеглавието ни? Защо винаги обръщаме глава на другата страна? Съвсем рядко приемаме без замисляне Божиите блага. Не искаме да слушаме добрия си ангел, когато ни шепне от небето - даже и да повика други да ни говорят в ухото. Не ни интересува и когато той влезе в човек. Никога не се сещаме, че на земята И ТОЙ редовно кърви за нас и от нас; и за другите - и от другите. Много духовни сме - с упоение четем и слушаме мъдри лекции, но не искаме да живеем и да раздаваме живот. Тогава ангелът спира благата и другите ангели, за да се начетем.

„ИМА един човек, към който ти цял живот беше най-скържав и несправедлив - самия ти” – често казва някой ангел на някоя човешка душа, когато тя е вече в другия свят.

 

 

ФОРМИ НА РАБОТА ЗА БОГА. Ако не цял месец, ПОНЕ ЕДИН ДЕН В ГОДИНАТА. Но и да освободим месец или ден, въпросът е КАК СИ ПРЕДСТАВЯМЕ ВОЛЯТА НА БОГА. Ако НИЕ си я съчиним, дори и да се мислим за безкористни, това е пак лъжа, гордост и корист. Слугуването е божествено, само ако изпълняваме волята на някой по-близко до Бога от нас или на самия Бог, КОГАТО БОГ Е ЧОВЕК. Именно затова, сам Исус става понякога огняр, ваксаджия или коминочистач по волята на Баща си…УЧИТЕЛЯТ: „Нима единъ лѣкарь не може да посвети единъ мѣсецъ отъ цѣлата година, безъ да взема пари? Нима адвокатътъ не може да посвети единъ мѣсѣцъ да разглежда дѣла даромъ? Нима една майка, единъ синъ, една дъщеря - всинца - не можемъ да посветимъ по единъ мѣсецъ отъ годината за Бога? А ние спираме тамъ: „Какво ще каже този, онзи“. Мѫжътъ казва: „Какво ще каже жена ми?“ Господь казва: „Твоята жена казва да не работишъ даромъ“, но слѣдъ нѣкой мѣсецъ той ще я „уволни” — тя ще си замине. Той почне да я оплаква. Слѣдъ това той пита: „Може ли да се оженя втори пѫть?“ - Оженва се за втора. Господь пита: „Готовъ ли си“? Сега пакъ казва: „Какво ще каже жената…“. - Замине и тя, той вземе трета. Третата жена дойде и Господь пита, а тя: „Какво ще каже мѫжа ми?“. - Господь го „уволни”. „Какво да кажа, чакай да намѣря другъ…“. Господь чака. Като дойде вторият мѫжъ, и той я туря въ коша. И все се извиняваме: мѫжътъ съ жената, жената съ мѫжа, братътъ съсъ сестрата, а волята Божия не е изпълнена. И казваме: „Ще дойде Христосъ отъ небето съ ангели, и той ще оправи свѣта“. - Не е тъй! Христосъ хлопа на вашитѣ врата и ви казва: „Вие можете ли да посветите единъ день за мене?“ (1922.05.28н.Неговата заповед.СИЖ5.Съг1922:367.368)

ПОСВЕЩЕНИЯТА „РОБ”, „СЛУГА” или „ПОСЛУШНИК” не са човешка измислица. Те са от много висок произход. Горделивият, своеглавият, себистът, даже и да се самопродаде в робство заради Бога, пак няма да бъде приет от Него, понеже 100 процента се движи ПО СВОЙ ПЛАН. Има периоди, когато се изпълнява ЧУЖД ПЛАН И ЧУЖДА ВОЛЯ. „Добре – като съм роб, нали изпълнявам волята на господаря?...” Това не значи нищо: пречупил си ЧОВЕШКАТА си воля, обаче индивидуализмът, гордостта и своеглавието в теб са непокътнати. Дори да работим за друг съвсем безкористно и доброволно, зависи ЧИЙ ПЛАН СМЕ СИ ИЗБРАЛИ, КОМУ СЪТРУДНИЧИМ. Служене на Бога по БОЖИЯТА воля не значи да се посветим на когото и да е, нито значи само да се молим, А ЗНАЧИ ДА СЛУЖИМ НА ХОРА, КОИТО РАБОТЯТ ИСТИНСКИ ЗА БОГА И СА ПО-НАПРЕД ОТ НАС В РАЗВИТИЕТО СИ. Периодично сменяме това със служене на страдащите и нещастните, но зависи на кои, по чия воля, по какъв начин, с какви резултати и в какъв процент от времето ни. А който мисли че проповядването е по-важно от слугуването или че няма някой по-бърз от него и затова се движи само по свой план, БОГ ПЛЮЕ НА НЕГО.

 

 

4.12.2019 г. 11,35 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Туй упражнение ще го пазите за себе си - да не идете да го разгласявате навън! Който предава туй упражнение, голямо наказание има! Няма да давате никому обяснения, НИКОЙ да не подозира. Защото българинът, като му дадеш нещо, ТОЙ ЩЕ ИЗЛЕЗЕ НА УЛИЦАТА ДА ГО РАЗГЛАСИ…”

(1922.05.30и.Изворите.КРО.ВСЕ1996:94)

ТЩЕСЛАВИЕТО НЕ ХОДИ САМО ПО БЪЛГАРИТЕ, но ние поне сме ежедневни свидетели как това става у нас. Без сцена, микрофон и екран, някои не могат да дишат. Че окултното...

 

 

04.12.2019 г. 16,11 ч.

 

КОГАТО ПИШАТ ТЕМИ, учениците от Специалния клас често са били едностранчиви: или само тези, или само антитези. Затова Учителят редовно е противопоставял на тезата им антитеза – и обратно. За да изведе после СИНТЕЗАТА и да ги учи сами да мислят диалектично. Ето един пример:

УЧИТЕЛЯТ: „Значи, който люби, той всичко дава; когото любят, той всичко взема, /така ли?.../ - /Да, но и до днес/, който люби някого, той същевременно го обсебва. Ако господарят „люби” слугата си, той го обсебва и не му дава възможност да се прояви. Когато „обичате” коня си, вие не му давате свобода. Тогава какво дава обичта? - НИЩО НЕ ДАВА!” (1922.05.31м.Връзки на знанието.ПВЖ.1922:94)

 

 

4.12.2019 г. 18,45 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ ЗА ОБИЧТА В СТАРОТО ЧОВЕЧЕСТВО И ЗА ИСТИНСКАТА ЛЮБОВ: „Тези идеи съществуват от памтивека и съвременните хора ги вземат, боядисват ги отвън с разни бои и краски, накичват ги с разноцветни мъниста и светли, лъскави камъчета, докато заприличат на селска красавица… По този начин, те ги представят за нещо ново. Ако не сте съгласни с това, покажете ми двама души, които, като са живели по тази любов, да са завършили живота си идеално. Как са завършили отношенията си двама...

 

 

4.12.2019 г. 20,22 ч.

 

МНОГО ЧЕСТО ИСТИНСКИ ЧОВЕК СЕ ВЛЮБВА В РОБОТ, без да разбира, че това е от последните модели от 200 милиона години насам, през които скриха много умело механичните части и прикриха полировката със съвършена имитация на кожа, копираха съвършено и вътрешните органи. Дори свръхинтелигентни влюбени и извънредно духовни хора не схващат, че роботът им, дори и да има лъскави реплики, мисли и чувства, е дресиран И НЕ ЕВОЛЮИРА.

 УЧИТЕЛЯТ: „Когато казвате, че от любовта на някого душата ви расте, вие се самоизлъгвате - в моите очи това растене Е ВЪНШНА ПОЛИРОВКА, ВРЕМЕННО ДРЕСИРАНЕ, и като ви поставят на изпит, тази полировка ще изчезне. Когато любовта влезе в човека, тя създава в него ред алхимически процеси, под влиянието на които цялото му същество, цялото му битие се изменя. Това може да стане моментално, може да стане и постепенно - от човека зависи. Под влиянието на любовта, ВЪЗГЛЕДИТЕ В ЧОВЕКА СЕ ОФОРМЯТ И ПРЕТЪРПЯВАТ ПРОМЯНА, каквато претърпява въгленът, докато се превърне в диамант.”

(1922.05.31м.Връзки на знанието.ПВЖ.1922:24-25)

ДРУГИ РОБОТИ ПЪК ВЪОБЩЕ НЯМАТ ЛЪСКАВИ ДУМИ, МИСЛИ И ЧУВСТВА, НИТО ЛЪСКАВО ПОВЕДЕНИЕ, но по някаква съвършено необяснима причина влюбените в тях или зависимите от тях, въпреки че са истински хора, продължават да си представят, че това е общуване.

 

 

4.12.2019 г. 23,25 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Допуснѐте, че тенджерата е жената, а капакът - мъжът. Какво трябва да правят мъжът и жената? - Тенджерата трябва да намери своя капак.” (1922.05.31м.Връзки на знанието.ПВЖ.1922:20) БЕСЕДАТА ПРОДЪЛЖАВА: "Ако вашата тенджера е отворена, без капак, трябва да намерите капака и и да го сложите намясто. Това значи: ако чувствата ви са открити, има опасност да се напрашат, да се накърнят от някого. За да не става това, намерете капака на вашите чувства, т.е. ония мисли, които могат да им прилегнат добре, и тогава и капакът ще бъде здрав, и тенджерата - цяла, неповредена." В ДРУГИ БЕСЕДИ СЕ КАЗВА КОГА, КАК, ЗА КОЛКО ВРЕМЕ И КЪДЕ ЧУВСТВАТА НИ НЕПРЕМЕННО НИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОТКРИТИ, и пред кого и кога - закрити.

 

4.12.2019 г. 09,32 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Правили ли сте наблюдение кои извори са по-хубави: южните, северните, западните или източните? (Обаждат се: „Южните”.) - ЮЖНИТЕ - понеже тия склонове, които са обърнати на юг, приемат по-големи части от слънчевата светлина, която прониква между пластовете. Следователно, на тях слънчевата светлина оказва едно благотворно влияние. Хубави са и изворите, които възприемат лъчите на източното и западното слънце. Обаче северните извори са по-студени и не са толкова здравословни.

(1922.05.30и.Изворите.КРО.ВСЕ1996:94)

ОЩЕ ПО-ТОЧНО, ПАК СПОРЕД СЛОВОТО: Пиене на гореща изворна вода (или кипнала) ОТ ИЗВОР НА ЮЖЕН СКЛОН, в Лунен или Юпитеров (Нептунов - следобед) астрологически час, но максимум от началото до половината му; в рамките от изгрева до половин час преди залеза на слънцето. Пие се на малки глътки със задържане в устата, като се отпива ЛУНЕН брой поемки: 11 или 20, 29, 38, 47. Има и съответни молитви и формули преди това.

Времето е подходящо и за къпане и лечение в топли извори, водоеми или басейни, а вечер - за упражнението с излъчване на астралното тяло по сребърната корда до Луната или по-далече, с опитен водач: 

https://www.youtube.com/watch?v=ma1kNFP83ww&t=7s

 

В Лунен час така се влиза в ясновселената, а от началото на Нептунов въобще и особено в четвъртък – в холивселената, ако от обед до петък на обед не сме яли. 

 

 

6.12.2019 г. 18,02 ч.

 

НОВАТА ЕВА - КВАНТОВИЯТ СВЯТ НА УЧИТЕЛЯ. Тя отдавна може да бъде където си поиска : : За разлика от скъсаните по квантова механика, които бутат охлювите да я настигнат…

УЧИТЕЛЯТ: „Вземете една точка във вселената, която се движи така бързо, че едновременно може да бъде във всичките положения на космоса. Има ли движение тогава? - Има движение, но туй движение не може да се измери. Как ще го измериш, когато едновременно то е навсякъде? Ние усещаме движение само тогава, когато има известно съотношение на бързина. Но ако тази бързина е абсолютна, ние считаме и казваме, че тази точка е постоянна. Следователно, в света неустойчиви хора са всички ония, които се движат много полека. АЗ ГОВОРЯ ЗА ВАШЕТО СЪЗНАНИЕ - ТО МОЖЕ ДА БЪДЕ СЪЗНАНИЕ НА ОХЛЮВ.” (1922.06.02о.Изгрев и залез.ТРЖ.1922:329)

 

 

6.12.2019 г. 13,36 ч.

 

НЕБЕТО АБСОЛЮТНО НИКОГА НЕ НИ ЗАПЛАШВА, какво ще ни се случи, ако не работим за него. Неговата педагогика е друга: какво ни се случва, когато РАБОТИМ за него. Може да се работи за Словото, за Делото или за Живота – без имена, без очаквания, без компенсации. Може с редуване и за две от тях, може и за трите. Много ли ни се виждат 5 минути на ден? Дали работа за СВОИТЕ инициативи и съчинения е работа за БОГА?

УЧИТЕЛЯТ: „Правя пак най-малкия опит: ще ви дам работа само по пет минути да работите за мен, за Христа - разбирам 5 минути за любовта на Христа. За 5 минути бихте извършили чудеса! Не искам един час, а само пет минути. Има ли някой нещо против? /…/ Няма разисквания, никаква философия, а ПРАВО на работа! Ще забравиш и жена си, и децата си, и всичко в тия пет минути - съзнателно ще работиш за Христа. СЛЕД това ще философстваш и ще разискваш/…/ Забележете: 5 минути! Сто дена по 5 минути колко прави? Този опит ще продължава по 5 минути - 10 години. Един микроскопически опит, но за една година са 30 часа и 25 минути, за 10 години - 304 часа - или 25 дни и 4 часа. В 10 години ще посветите 25 дни на Христа по закона на любовта - като работници. Всеки ден - по 5 минути! Няма никаква друга философия. /.../ Следователно, ние ще направим едно веселие на Господа, като види, че съзнателно работим за Него, без принуждение.” (1922.06.02м.Актьори и работници.КРО.ВСЕ.1996:99-100)

 

 

6.12.2019 г. 11,47 ч.

 

„ПРИ ВСИЧКИТЕ УСЛОВИЯ НА ЖИВОТА, НЕ ГУБИ СВОЯ МИР!”; „ Ако страдаш малко, бъди доволен; ако страдаш много - пак бъди доволен. В каквото и положение да се намирате - бъдете доволни. Всякога превръщай недоволството в доволство! (24 ноември 1935, „Доволството”) - ИМЕННО ТОВА значи Любов, ТОВА значи да е влязъл Христос в нас!

РЕПИН – „Йов и приятелите му” (1869)

„Любов наричам онова чувство, което стои над всички други чувства. Когато влезе то, ТИ НИКОГА НЕ СЕ НАВЪСВАШ. /Ако се навъсиш за каквото и да е, Христос не е в теб, Бог мълчи./ И ЙОВ Го е питал, но Господ е мълчал. Но след като мина седем пъти през огъня, тогава Господ се обади и му каза. "Я застани да кажеш сега!" - И Йов казал: "Чувал бях за Теб от други, много грехове направих, но понеже сега Те видях, глупости няма да говоря…" Някой от вас се намира в положението на Йов и пита: "Господи, ДОКОГА ТИЯ СТРАДАНИЯ, тия дългове?" - Господ си мълчи. И не мислете, че можете да се избавите, ако имате някой приятел или неприятел - лЪжете се! А избавлението седи в следното: да разширите съзнанието си и да влезе Христос /…/. Стане ли това, вие сте избавени; не стане ли, неприятелят ще бъде постоянно при вас, и като един демон ще ви прави пакости.” (1922.06.02м.Актьори и работници.КРО. 1996:96/98)

ЗНАЧИ, НЯМА ИЗБАВЛЕНИЕ И ОТ ПРИЯТЕЛИ ПОНЯКОГА…

 

 

7.12.2019 г. 14,00 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „В Школата болни ученици не се позволява да има! Който е болен, ученик не може да бъде, и верующ не може да бъде, и оглашен не може да бъде.“ (1922.06.02о. Изгрев и залез.ТРЖ.1922:344)

„Болестите са нужни, в тях има известна криза. Необходимо е даже и най-здравите хора да боледуват. Боледуването е тониране. Болестите - това са музикални тонирания. Когато Господ иска да направи хората по-чувствителни, по-меки, те трябва да боледуват. Най-великите хора са боледували. Толстой няколко пъти е боледувал, и след всяко боледуване е имал най-хубаво просветление, в него са идвали нови мисли. Когато боледувате, не мислете, че е нещастие. Това не е нещастие - вие се тонирате. ”

(24 декември 1922, „ Окултна медицина”)

 

7.12.2019 г. 16,14 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Ние научаваме ли всичко, каквото Господ е направил? - „Господ всичко може…“. – Аз, като живея, зная, че туй тяло, което имам, ГОСПОД го е направил! Но вие кажѐте: „Туй, което Господ е направил, разбирам ли го? Разбирам ли законите Му? Туй знание, което Той е вложил, възприемам ли го? Неговото Слово прониква ли в моето съзнание? Наслаждавам ли се на Неговите дела и Неговите мисли, които Неговият Дух изпраща?“ (1922.06.02о.Изгрев и залез.ТРЖ.1922:345)

ТУК СЕ ВИЖДА ИЗОБРАЖЕНИЕ на един извънредно ценен и скъп на душите ни подарък – дело на добър приятел. Той е направил много такива и всички са различни, подарява ги. Обаче специално този има несравнима благослабост и благосила – двата свещени полюса на благовселената. И ТАКА, НИЕ ИМАМЕ ЕДНО ПРЕКРАСНО ПРЕДМЕТНО УЧЕНИЕ. Ежедневно имаме възможност да наблюдаваме как изглеждат хората, които НЕ ИСКАТ да изучават ВСИЧКО, което Господ е направил. Но познаваме и други, които ИСКАТ това и го правят, затова изглеждат съвсем различно.

Виждаме как изглеждат и хората, които НЕ ВЯРВАТ, че ИМЕННО Господ е направил тялото им; а дори и да вярват, те се отнасят с него по начини, които не са за описване. Но виждаме как изглеждат и колко са здрави и прекрасни и хората, които се държат ДОБРЕ с тялото си.

Виждаме как изглеждат навсякъде хората, които не разбират и не искат да разбират нещата, които Господ е направил; не разбират и не желаят да разбират и законите Му, затова миришат твърде лошо дори от хиляди километри разстояние. Но познаваме и такива, които правят точно обратното и затова от тях излиза мека светлина и божествено благоухание.

В много таланти и гении, даже и в немалко духовни хора, считани за мъдреци, ние виждаме напредващата грозота и старост поради упоритата им съпротива против ИСТИНСКОТО ЗНАНИЕ НА ГОСПОДА, ПРОТИВ ВЕЧНО ТЕЧАЩОТО СЛОВО БОЖИЕ. Но познаваме и такива, които денонощно изучават това знание и това Слово и затова изглеждат по съвсем друг начин, държат се коренно различно.

Но дори и сред тях има не един и двама, които светят с ярка луциферическа светлина, ОБАЧЕ НЕ МОГАТ, НЕ ИСКАТ ДА СЕ НАСЛАЖДАВАТ. Наслаждението е ВЪЗДУХЪТ на божествения свят, защото то се създава, вдишва и издишва от самия БОГ – БЛАГИЯ Дух. Всеки, който умее ДА СЕ НАСЛАЖДАВА на Неговите дела и мисли, рано или късно започва да живее като Него: ТОЙ УМЕЕ ДА БЛАГУВА, ДА ПОДАРЯВА И ОБМЕНЯ БЛАГАТА НА ЖИВОТА, ДА БЪДЕ БЕЗКРАЙНО НЕЖЕН И БЛАГ В ОБЩУВАНЕТО.

 

 

7.12.2019 г. 18,06 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Един окултен ученик от трета степен може да иде на Слънцето.“

(1922.06.02о.Изгрев и залез.ТРЖ.1922:346)

НИЕ НЕ ЗНАЕМ ПО КОЛКО СИСТЕМИ СЕ УСЪВЪРШЕНСТВА ОКУЛТНИЯТ УЧЕНИК в Школата на Учителя. Ако тук говори за пентаграмиката, Третото Посвещение е това на Просветлението, символизирано от планината Синай. Там ученикът става Мъдрец, има три лъча над главата си. Картинката изобразява стръмна планинска пътека към самотен замък високо в планината. В окултната белетристика, това е замъкът на великия розенкройцер Мейнур от романа на Булвър Литън „Занони”. Има съответни епизоди и в пенталогията на В.И.Крыжановская, в романите на Конкордия Антарова, при Пол Седир, Едуард Шюре, Мелвил Колинз и другаде. Ученикът се откъсва напълно от света, окултните Учители го прекарват през ред пречиствания и дисциплини, докато развие ясновидство, яснослушане, ясноусещане, психометрия и т.н. Ученикът с Трето посвещение в пентагралната Школа на Учителя може да съзерцава абсолютно всичко в микросвета, мезосвета и вселената, както и в миналото и бъдещето. Същевременно, той получава вътрешни и външни обяснения. Ако посещава съответните обекти, прави това с причинното, каузалното си тяло, докато физическото в това време е в своеобразна каталепсия. Но където и да отиде, той няма възможност и право на пряко въздействие - може само да съзерцава и да просвещава другите. В четвърто Посвещение на Преображението (триъгълник с око), символизирано от планината Тавор, той се озовава вече с будическото си тяло навсякъде и може да преживява формите на любовта и блаженството във всички духовни светове на Битието – от 35 до 999 милиона, докато е в това Посвещение, - включително и чрез вселяване. Може да коригира събитията чрез екстази, блаженства и саможертва. При Петото Посвещение на Прображението (символизирно от Дървото на Живота и Голгота), ученикът може и да се телепортира физически навсякъде в космоса, където има условия, сходни с тия на Земята, да получава всяко тяло на всяко същество във всемира. Има право и на творческа и кармична намеса в еволюцията, понеже е станал Бял Маг. Занимава се с организиране на братски живот и братски селища навсякъде.

 

 

7.12.2019 г. 14,34 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Мъчнотиите в живота ви, това са едно БЛАГОСЛОВЕНИЕ за вас. Най-великото благословение за един ученик в окултната школа е да има мъчнотии, и то ТАКИВА големи мъчнотии! Той тогава се счита герой. Ако няма мъчнотии, той нито ученик, нито оглашен, нито верующ може да бъде. Първото нещо: имате ли мъчнотии, вие сте ученици, нямате ли – с вас въпросът е свършен.“ (1922.06.02о.Изгрев и залез.ТРЖ.1922:345)

 

 

7.12.2019 г. 11,50 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Някои идват тук да се учат, но те мислят да научат някои тайни. - Не, никакви тайни няма да научат! Аз НЕ КАЗВАМ тайни! За да научите тайните, които искате, трябва ви цялата вечност. Тъй щото, нашата тайна с ЕДИН ден, с ЕДИН час никой не може да я вземе. Питам: какво учат тия хора? - Нищо няма да научите по тоя начин! Но онзи, който влезе с чисто сърце - да търси Бога на ЛЮБОВТА, - той може МНОГО да разбере.“ (1922.06.02о.Изгрев и залез.ТРЖ.1922:342-343)

ЗА ДА СЕ ВЛЕЗЕ В ТАЗИ ВЕЧНОСТ, не е достатъчно човек да се е отказал от насилието, да е бил векове наред труженик, мъченик и страдалец; не е достатъчно да е бил голям учен, гений, светец и пророк в минали животи или сега. ТРЯБВА ДА Е РАЗПОЗНАЛ ГОСПОДА, КОГАТО Е В ПОСЛЕДНОТО СИ ИДВАНЕ КАТО ЧОВЕК НА ЗЕМЯТА. Да е живял с Него и Ятото Му минимум 25 години в един дом или една комуна, да се е докосвал до Него и птиците Му физически, да се е трудил с пот на челото и да е изпълнявал стотици поръчения и упражнения в Школата. Нещо като руските войници едно време: 30 години служба! Само че абсолютно доброволно и с огромно щастие. Щом някой има ДРУГИ интереси и влечения – ПЪЛНА свобода: нека си опитва и в това прераждане вкусовете, съображенията, теориите и пр. Тогава обаче, и да помирише случайно Школата, никаква особена тайна няма да му се даде. Нито тайната, че когато Учителят е невидим, Той работи с най-вътрешното Си Ято, за което Той е ВИДИМ И ОСЕЗАЕМ. Там има летене и гнездене РЕАЛНО, това е твоето СЕМЕЙСТВО, ти си си ги ИЗБРАЛ, ти не можеш да дишаш без тях - ТИ ГИ ХАРЕСВАШ И ОБИЧАШ ПОВЕЧЕ ОТ ВСИЧКИ. Ако някой казва, че е Учител, а после умре, умрелите му ученици и почитатели един ден ще отидат ПРИ НЕГО, а не при Ятото и Учителя.

КАКВО ЗНАЧИ ДА ТЪРСИМ БОГА НА ЛЮБОВТА?

ПОЗНАНИЕТО ли търсим ние в една божествена Школа, СЦЕНАТА ли търсим, за да можем И НИЕ да правим впечатление? - ИЛИ НЕЩО ДРУГО?

УЧИТЕЛЯТ, ЯТОТО, БРАТСТВОТО, ШКОЛАТА Е ВЪПРОС НА ГОРЕЩА ВЛЮБЕНОСТ ОТ ПРЪВ ПОГЛЕД! То е като в един космичен кораб, космичен град на сурова планета. Ако излезеш и затвориш вратата отвън - падаш мъртъв! Не се заблуждавай от сомнамбулите наоколо с лъскави костюми и кислородни бутилки: въздухът ще им стигне само за няколко десетилетия. Някои не оцеляват и няколко години, няколко месеца без СВОБОДА И ЛЮБОВ.

 

 

8.12.2019 г. 14,08 ч.

 

В ПОВЕЧЕТО СЛУЧАИ СЛОВОТО Е ПРОТИВ ЗАХЛАСВАНЕТО, НО ИМА И ДОБРО ЗАХЛАСВАНЕ:

УЧИТЕЛЯТ: „Първото нещо за един окултен ученик е да има един красноречив проповедник в себе си, който, когато говори, умът, сърцето и неговата воля ДА СЕ „ЗАХЛАСВАТ” в това му поетическо изражение, в тази любвеобилна реч, която излиза из устата на този отличен говорител. И ние - всички в школата, - казвам ви: всеки един от вас да се остави свободно да прояви туй естество, каквото БОГ е създал. Аз не искам вие да се изменяте - бъдѐте такива, каквито сте си, но да имате един красноречив проповедник; и като говори вашият проповедник, вие да сте доволен от него. А този „проповедник” е Духът на великия живот в Битието! Вие може да му турите каквито искате имена - Той е Духът на живота в Битието. Всякога може да говори, но за да говори, изисква се УМ, изисква се СЪРЦЕ, изисква се ВОЛЯ. Не своеволие, не жестоко сърце, не неразбран ум, а ум, пълен със светлина; и воля, пълна със сила, за да прилага всичко./ “ (1922.06.02о.Изгрев и залез.ТРЖ.1922:353-354)

„Ако няма ЗАХЛАСВАНЕ в една идея, ти не си на правия път. ЗАХЛАСВАНЕ ТРЯБВА ДА ИМА! Някой път хората се опасяват от захласването. Или, другояче казано: мисълта на човека може да бъде погълната от онова великото, хубавото в него. Допуснете, че вие имате една голяма болка, която ви измъчва и не може да се обърнете. Идва един човек и ви отнема тази болка. Няма ли ДА СЕ ЗАХЛАСНЕТЕ? Настава успокоение и вие се ЗАХЛАСВАТЕ в спокойствието, което този човек ви дава. ЗАХЛАСНЕТЕ се в едно ново положение, в онова успокоително състояние. ”(2.IX.1934, „Законът на подмладяването”)

„Като бие /той/ жена си, влиза в стаята една млада мома - красива, магнетична. Като я гледа, той се ЗАХЛАСВА... Жена му скочи и казва: „Защо се ЗАХЛАСНА в нея!?“ Той ѝ казва: „Благодарение, че се ЗАХЛАСНАХ, защото иначе още щях да те бия…“ В тази мома той търси ТОПЛИНА. Понеже дойдѐ топлината, ТОЙ СЕ ЗАХЛАСНА… Той въздъхва и казва: „Колко желая и ти да бъдеш топла, че да не те бия!“(6 декември 1939, „Търсене на изгубената дума”)

 

 

8.12.2019 г. 11,31 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „./Тук има обяснения на какви пороци в мисленето и характера на човека отговаря сученето на мустаците нагоре, третирането на устните, както и скубането и рисуването на веждите; каква е съдбата на такива хора./ “ (1922.06.02о.Изгрев и залез.ТРЖ.1922:349-351)

В БЕСЕДИТЕ ИМА достатъчно обяснения какво се случва в живота, във висшите тела и бъдещите прераждания на хората, които дръзват да коригират природата, включително по лицето и тялото си. Във фейсбука тук са слагани цитати на тази тема неведнъж, няма защо да се повтарят. Тия наблюдения са стари като света – още от древността типологизират характерите на хората, които се обезобразяват и се рисуват по различни начини: и в митологията и фолклора, в литературата, в театъра, в портрета, карикатурите и пр. Въпреки това, виждаме същите образи по улиците и до днес, даже измежду най-духовните си приятели.

 

 

9.12.2019 г. 16,31 ч.

 

В КУЛТУРНИТЕ НАРОДИ И ИСТИНСКИТЕ БРАТСТВА ОТДАВНА ИМА ТАКИВА БЕЗПЛАТНИ ЖИЛИЩА, но тук са в началния етап за тест на аурната съвместимост ОТБЛИЗО. После къщичките се преместват на огромни разстояния една от друга.

УЧИТЕЛЯТ: „Азъ съмъ способенъ да говоря поетически - по природа съмъ поетъ; и музикално мога да говоря: по природа съмъ музикантъ; и философски мога да говоря, защото по природа съмъ философъ. НО НѢКОЙ ПѪТЬ ПРѢДПОЧИТАМЪ ДА ГОВОРЯ СЪ ГРѢШКИ - КАТО ДѢЦАТА. Това е по-хубаво, защото да се говори на земята съ грѣшки е по-добрѣ, а да се говори съвършено е по-добрѣ на небето. На земята да говоришъ „съвършено”, значи да правишъ грѣшки, а да говоришъ съ погрѣшки на небето, значи да бѫдешъ несъвършенъ.” (1922.06.04н.Не правете никому насилие, нито оклеветявайте.СИЖ5.1922.Съг:373-374)

ИСТИНСКОТО СЛОВО ИМА КАЧЕСТВА, НО ИМА И ДОБРОДЕТЕЛИ. Добродетелите му може да липсват напълно и при най съвършените поети, музиканти и философи, които не искат да допускат „неразумни” грешки, както и при домостроителите. Даже и ние, които си мислим, че правим услуга на Словото, когато го сресваме логически, естетически и граматиечски, окастряме какво ли не, вероятно окастряме и още три съвършно уникални негови особности. Те присъстват само в него и в абсолютно нито едно друго слово от познатите ни досега:

 МАТЕМАТИЧЕСКА ВЕРОЯТНОСТ, МАТЕМАТИЧЕСКА ВЯРА И МАТЕМАТИЧЕСКА НАДЕЖДА. Добре, математическа теория на вероятностите вече е известна на човечеството още от Пиер дьо Ферма, Хюйгенс, Паскал и Бернули, а днес - от руснака Колмогоров. ОБАЧЕ ЧУЛ ЛИ Е НЯКОЙ НЕЩО ЗА МАТЕМАТИЧЕСКА ВЯРА И МАТЕМАТИЧЕСКА НАДЕЖДА?

БЕСЕДАТА ПРОДЪЛЖАВА: „Ще ви кажа сега защо на земята трѣбва да говоримъ съ погрѣшки. На земята, като направишъ една кѫща, не трѣбва да я направишъ. херметически затворена, безъ аралѫкъ, а съ голѣми дупки, така  че вечерно врѣме, като дойде нѣкой бѣденъ човѣкъ, да може да влѣзе. Понеже си заспалъ, като чука, не може да влѣзе, но като намѣри тази пролука, да каже: „Слава Богу, намѣрихъ!“. Затуй въ моитѣ бесѣди оставамъ голѣми „пукнатини”, за да може да влѣзе нѣкой човѣкъ вкѫщи, защото нѣкой пѫть не съмъ вкѫщи, а слугитѣ сѫ заспали; тъй че, за да влѣзе, оставямъ „пукнатини”… Разбирате ли тази философия?... Туй е фигура на рѣчьт -, отъ ония фигури изъ „Хиляда и една нощь“….Впрочемъ, такива кѫщи, въ България поне, нѣма направени, нито въ Англия, нито въ Индия; още никѫдѣ по свѣта нѣма направена такава кѫща, за каквато ви говоря, съ такива пролуки - никѫдѣ по свѣта! Слѣдователно, като единъ фактъ тя не сѫществува, но сѫществува като една вѣроятность, математическа вѣроятность. А пъкъ, когато тази математическа вѣроятность може ДА СЕ ИЗПЪЛНИ, става математическа надежда. Защото, ИМА МАТЕМАТИЧЕСКА ВѢРОЯТНОСТЬ, МАТЕМАТИЧЕСКА ВѢРА И МАТЕМАТИЧЕСКА НАДЕЖДА. Математицитѣ казватъ: „Когато всички условия сѫ тъй благоприятни, вѣрни, и нѣма изключение, то можешъ да вземешъ печалбата ВЪ АВАНСЪ“ — ТОВА значи „математическа надежда”!. А когато тази математическа вѣроятность е малко проблематична и единъ отъ елементитѣ е несигуренъ, тогава ще чакашъ да се получи, за да вземеш колкото ти се пада.“

ТЕМАТА Е СУПЕРСЛОЖНА И ТРУДНО ДОСТЪПНА И ЗА ПОЕТИ, И ЗА МУЗИКАНТИ, И ЗА ФИЛОСОФИ. Може би донякъде само съвременен матемитик може да се досети за какво става дума. Попитали Давид Хилберг (1862-1943) за съдбата на някой си негов ученик. Той отговорил: „Ах, онзи ли - спомнил си Хилберт. - Той стана поет. За математиката той имаше твърде слабо въображение…"

ОБАЧЕ, АКО ГОВОРИМ ЗА СВРЪХУМНИ БОЖИ ХОРА НА БЪДЕЩЕТО, може би, след математиците, първи ДОМОВЛАДЕЛЦИТЕ И ДОМОСТРОИТЕЛИТЕ ще могат да проумеят теориите на МАТЕМАТИЧЕСКАТА ВЕРОЯТНОСТ, МАТЕМАТИЧЕСКАТА ВЯРА И МАТЕМАТИЧЕСКАТА НАДЕЖДА. Понеже са умни, ще разберат, че това не са теории, а ИЗВОРИТЕ на любовта, красотата, здравето, щастието и безсмъртието! Те ще живеят както всички същества с дух и душа в божествената вселена: в домовете им няма да има и помен от робовладелство, феодализъм, меркантилизъм. Наемодателство, хотелиерство с пари, продаване на храна и къщи – това ще бъдат непознати или мръсни думи за децата на Вселената. Всеки човек ще остави напълно безплатно свободен достъп на всеки минувач до поне една обзаведена своя стая или къщичка в градина, които ще поддържа лично. Не всеки знае, че Интервентите, т.е. търговците във всяка част на вселената изчезват МОМЕНТАЛНО И ЗАВИНАГИ, когато един народ, една планета приложи НА ДЕЛО този принцип и закон. Това – за домовладелците. Докато не са се осъзнали още всички домовладелци, минувачите и бедняците ще чакат реда си по с списък и по жребий.

А когато Интервентите измрат напълно, домостроителите и обществата с дух и душа ще предоставят задължително и безплатно на всеки човек малък дом в градина, ОЩЕ КОГАТО СЕ РОДИ. Както казва Учителят – В АВАНС. Всъщност, закономерността е обратна: когато ВСИЧКИ ХОРА С ДУША ЕДНОВРЕМЕННО ОТВОРЯТ ДОМА СИ И СЪРЦЕТО СИ ЗА ВСИЧКИ, а обществото направи такива вълшебни къщи, тогава и последните интервенти ще умрат НЕЗАБАВНО. И няма повече да се раждат никога, понеже те са ПРОДАВАЧИ - биомеханизми без душа.

ДЖУБРАН ХАЛИЛ ДЖУБРАН, Из „Пророкът”:

За къщите: ТОГАВА ИЗЛЕЗЕ НАПРЕД ЕДИН ЗИДАР и го помоли: - Кажи ни за къщите. А той в отговор им рече: - Преди да си градите дом от вар и камък зад градските стени, постройте си от блянове убежище в пущинака. Защото не само вие имате нужда да се завръщате на свечеряване в жилището си - това е потребно и на странника във вас, далечния, навек уединения. Вашата къща е ваше по-голямо тяло. Тя расте на слънцето и спи в нощната тишина, но нейният сън не е без сънища. Нима къщата ви не сънува? И нима насъне не напуска града, за да отиде до дъбравата и хълма? Желал бих щото да можех да сбера къщите ви в шепа, и като сеяч да можех да ги пръсна из полето и леса! Желал бих щото долините да са улици, а зелените лъки - алеи, та да се търсите един друг из лозята и дрехата ви да се пропие със земното ухание. Но всичко това сега не ще се изпълни. Дедите ви са се били събрали на едно място от страх. И този страх ще трае още малко. Още малко градските стени ще отделят огнищата от полята. Ала кажете, люде орфалезки, какво имате в къщите си? Какво пазите толкова, та ги заключвате и залоствате? Имате ли мир - ведрия порив, който би разкрил силата ви? Имате ли спомени - светещите сводове от връх до връх в ума ? Имате ли красотата, която води сърцето от вещите, правени с дърво и камък, към свещената планина? Кажете, имате ли в къщите си това? Или имате само разкош и жажда за разкош - този натрапник, който крадливо се вмъква в дома ви и първо е гост, после домакин, а ней-сетне годподар? Да, той става укротител и с примамка и камшик усмирява по-висшите ви желания и ги кара да играят по волята му. Макар ръцете му да са коприна, сърцето му е от желязо. Той ви приспива, а после застава до леглото ви и се гаври с достойнството на плътта. Той се подиграва със здравия ви разум и естествените ви сетива и ги полага в сено като чупливи грънци. Наистина, жаждата за удобства и разкош убива страстта на душата и после ехидна върви с погребалното й шествие. Но вас, чада на простора, безпокойни и в покоя, вас не ще ви уловят в капан и не ще ви опитомят! Вашата къща ще бъде не котва, а мачта. Тя ще бъде не ципицата слуз, покрила раната, а клепачът, който пази окото. Не ще прибирате крилете си, за да преминете през портата, не ще навеждате глава, за да не я ударите в тавана, не ще се боите да дишате, за да не се напукат и срутят стените. Не ще живеете в гробници, строени от мъртвите за живите. И макар да е величествена и великолепна, къщата ви не ще скрива тайната ви, нито ще сдържа копнежа ви. Защото безграничното у вас обитава в дом, чийто покрив е небосводът, чиято врата е утринната мараня и чиито прозорци са песните и покоя на нощта.

 

 

9.12.2019 г. 20,30 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Има ПРЯКО насилие въ своята груба форма, което се дължи на физическата сила, тъй както животнитѣ могатъ да насилятъ други животни. Има ПРАВОВО насилване - насилване чрѣзъ закона, употрѣбенъ въ своята лоша форма. НО ИМА И ДУХОВНО НАСИЛВАНЕ, КОГАТО КАЗВАМЕ ТОВА, КОЕТО НЕ Е - Т.Е. ИЗОПАЧАВАМЕ ИСТИНАТА И ЛЪЖЕМЪ ХОРАТА. Прѣдставете си сега, питатъ нѣкои: какъ ще познаете вие дали единъ човѣкъ е отъ Бога или не? Ще кажете: „Той е сладкодуменъ, разумно говори, отъ Писанието говори, цитира Исайя, цитира Исуса Христа, говори за вѣрата…” - Всичко това, споредъ менъ, не е доказателство, че той е пратенъ отъ Бога. Азъ засѣгамъ ОСНОВАТА на нѣщата, подлагамъ и себе си, и другитѣ на сѫщата критика. И тогава питамъ: защо единъ пророкъ ще мисли, че е това, което не е? Или защо единъ християнинъ ще мисли за себе си това, което не е?” (1922.06.04н.Не правете никому насилие, нито оклеветявайте.СИЖ5. 1922.Съг:373-375)

ИМАМЕ МНОГО БОГАТ МАТЕРИАЛ ЗА НАБЛЮДЕНИЯ - И ПРЯКО, и исторически, и днес по медиите. Виждаме десетки и стотици проповедници с огромно самочувствие и самомнение; с непоколебима самоувереност, че говорят истината. Виждаме и кой им се възхищава и ги подхранва. Обаче, както всеки народ си заслужава управниците, тъй и ние, така наречените духовни хора, си заслужваме вида и съдбата, когато сме повярвали на някой небожествен авторитет. Това се вижда особено ясно, когато напреднат годините ни и когато после си отидем в другия свят. Оттам ясно се виждат червеите в телата и аурите на умниците, на гениите и проповедниците, които не са от Бога. Ангелите виждат и нашите аури и физиономии, за да си обяснят защо сме се възхищавали на такива. Виждаме и чуваме и мислите им, приказките им, когато оклеветяват някого.

ПО ПОВОД НА ТИЯ ТРИ ВИДА НАСИЛИЕ, Учителят казва: „Не се уповавайте на своя царски произход, за да не изгубите условията си преждевременно.”; „Християните, като приеха християнството, католическата църква, започна да гони хората. Да гони онези, които не вярват както те вярваха. Създадоха инквизицията и опърлиха много свят”.

 

 „На мен ми трябват 9 чифта биволи да разбия някои клинове от вас! Ти разправяй: „Ама защо Господ е създал света...” - Оставете тази работа! Че еди кой си философ тъй казал… /…/. Ницше накрая заболя. Знаете ли защо Шопенхауер е станал песимист? - Една млада мома му е турила нещо на „релсите” - и той дерайлирал.”(6 март 1931, „Ханизе”)

 

 

 

ОГРОМНАТА ОПАСНОСТ ОТ СЛОВОЛЕЯРСТВОТО И СЛОВОКАЛЪПИТЕ! УЧИТЕЛЯТ ПРЕДУПРЕЖДАВА, че когато четем и слушаме ИЗВАДКИ от Словото Божие и интерпретации, има голяма опасност. Някои хора от определена ложа се занимават САМО С ТОВА. Ето защо, преди всичко трябва да четем всяка мисъл в контекст и в сравнение с всички останали на същата тема, да четем ЦЕЛИТЕ беседи. Понеже някои отливат матрици и калъпи с ЕЛЕМЕНТИ от Словото и амалгами, с който искат да ни осакатят. Защо книгата "Свещени думи на Учителя" е сложена тук в центъра, какво има в нея противно на Учението? - Ето описание на случая от спомните на учениците. В известен период Учителят диктува на Савка Керемидчиева „Свещени думи на Учителя към ученика". Когато е била на 23 години, на един Петровден на Рила, тя поднася на Учителя книгата „Свещени думи на Учителя към ученика", която е подготвила за печат. Учителят отхвърля книгата категорично! Други очевидци направо казваха, че Той бил хвърлил книгата й гневно на земята. Тя изпада в голямо противоречие, скръб, изумление: Защо? От отчаяние, Савка искала да умре.

УЧИТЕЛЯТ:„Черното братство има черни адепти, които слизат и казват: "Аз съм обущар, имам специален калъп за обуща, ще си вземете едни обуща от мен, че да ме помните!" /.../ - Туриш ли си крака в тоя калъп на черното братство, в него има специални номера - и ще го помниш… Първото нещо: ще се осакатят вашите добродетели, туриш ли си краката в тоя калъп. Непременно вашите добродетели ще се осакатят, и ако не дойде Бялото Братство да те освободи от него, много ще страдаш! Не давайте краката си на тия черни братя да ви ги турят на тоя калъп! Сега някои идват при мен и ми казват: "Ама кажи ни: защо става това-онова?" Днес дойде един и ме попита: "Знаеш ли какво правят тези твои ученици, що не им кажеш?...". – „Не мога да им кажа, ние живеем под закона на свободата”. - "Ами дисциплина няма ли?" – „Няма”. - "Но вие можете да въдворите тази дисциплина." И ме покани да отида в дома му. Тогава аз му казах: „В твоя дом аз няма да стъпя!” - "Защо?" – „За да стъпя в твоя дом, трябва да се разшири твоето съзнание и да дойде Христос, т.е. любовта. И ти си като моите ученици: ти искаш да ме туриш в клопка като моите ученици, от един калъп сте. И те не са ученици на Христа”.” (1921.06.02и.аир.КРО.ВСЕ1996:96)

„В Бялото Братство са изключени злото и омразата, а в черното – доброто и Любовта. Ученикът на черното братство минава през школата на Белите братя, изучава техните методи, започва работата си в тяхно име, но щом дойде до своите лични интереси, той ги използва изключително за себе си, забравя интересите на своя ближен. И добрият, и лошият имат желание да придобият знание, богатство, сила, но като реализират желанията си, добрият раздава от благата си на своите ближни, а лошият ги насилва, и вместо да даде нещо от себе си той отнема и последните им богатства и сили.”(4 август 1922, „Превръщане на енергиите”)

„Те – черното братство – имат големи знания, но като живеят в тъмнината, постепенно губят от своите знания и ще слязат в дъното на конуса. Черното братство се меси и в най-дребните работи.”(12 юли 1920, „Симоне Йонин, любиш ли ме?”)

„И тъй, внимавайте в пътя си! Следете, наблюдавайте кой какво говори, за да различавате черния брат от белия. Който говори едно, а върши друго, той е черен брат. Белият брат върши това, което говори. Той и отвън, и отвътре е един и същ. Така постъпва и Бог.”(7 август 1931, „Ден на Божието изявление”)

„Великите маги в бялата окултна школа употребяват топлината против омразата, а черните маги употребяват студа като противодействие на обичта. Белите маги употребяват топлината за усилване на обичта, а черните употребяват студа за усилване на омразата. Положението, в което се намирате в даден момент, когато поддържате известна идея, може да бъде подкрепено или от бялата, или от черната ложа. Тези лъжливи учения на черното братство идат да изопачат стиховете на Свещеното Писание. И когато искат да те впримчат в някой грях, да изопачат нещо, веднага цитират някой стих, който им благоприятства. Бялото Братство, когато иска да те спаси, взема друг стих от Светото Писание, който на тях благоприятства.”(26 февруари 1920, „Великата майка”)

„Ние, съврѣменнитѣ хора страдаме отъ мислитѣ на нашитѣ прѣдшественици. Тѣзи мисли не сѫ въ въздуха - тѣзи мисли сѫ материализирани въ органическия свѣтъ, и нѣкои отъ тѣзи клѣтки сѫ прѣвърнати въ паразити, въ микроби. Имаме около 16 000 микроби, нѣкои сѫ още неизслѣдвани. Такива сѫ микробитѣ на охтиката, на тифусната треска, на чумата и други. Това сѫ все мисли на такива философи, които сѫ вървѣли по пѫтя на черното братство. /При това/ всѣки човѣкъ, който каже, че не иска да работи, казвамъ че той е отъ чернитѣ братя. Който работи въ името на тази велика любовь, въ името на великия Богъ, той е отъ бѣлитѣ братя”(15 май 1921, „Изтълкувай ни тази притча!”)

„Тъй че злото в света, това са разумни, интелигентни същества, това са въплътени дипломати, които действат със силите на природата. В някои отношения те действат пряко, а в някои отношения умствено, чрез мисълта. И когато се създаде един окултен клас, какъвто е вашият, непременно ще имате противодействащи сили. Вие сте изложени вече като една мишена на бойното поле. Ще кажете: „Защо е това?” – Срещу всички организации за добро, за духовен подем, черното братство излиза с цел да внесе смърт и разстройство между тях. Те ще внесат една лоша, отрицателна мисъл в един, във втори, в трети - и какво ще стане най-после? – ЩЕ ВЗЕМЕТЕ ДА ОБРЪЩАТЕ ВНИМАНИЕ НА СВЕТА, ЩЕ ИЗГУБИТЕ ВЯРА В СЕБЕ СИ, В БОГА, ДОКАТО СТАНЕТЕ ИГРАЧКА В ТЕХНИ РЪЦЕ. И съвременният християнски свят в това отношение е станал играчка на тия тъмни сили.” (20.I.1923, „Придобивки на съзнанието”)

„Черните и белите лъчи на светлината се сливат, но въпреки това запазват поотделно свойствата си. Те се различават по вибрациите си: черните имат груби вибрации, а белите – нежни, меки.” (20 април 1922 „Силите на мозъка”)

„Със забележки човек никога не може да се оправи.”(7 юли 1937, „ Божествено ръководство”)

„Бог живее в нас и ни наблюдава, но не ни прави никакви забележки.”(7 юни 1939, „Изкуството на ангелите”)

„Ти, като дойдеш до възвишения живот, не правù забележки никому.”(11.III.1934, „Новата дреха”)

„Двама светии живели дълго време заедно и добре се подвизавали. Според отношенията, които съществували помежду им, никой нямал право да направи някаква забележка на другия. Всяка забележка, направена от страна на когото и да е от двамата, водела към разрив на отношенията им. Единият от тях излязъл един ден по работа накъде, а другият останал в къщи да готви. Той сложил боб на огъня, но увлечен в размишление и молитва, забравил да сложи сол. Като започнали да обядват, първият светия казал на другаря си: „Защо забрави да сложиш сол в боба? Къде беше умът ти?“ Тази забележка се отразила на светията толкова зле, че той трябвало да замине на другия свят. Заминаването му за онзи свят се отразило силно на първия светия. Той с години плакал, страдал, не могъл да си прости за направената грешка. Вместо да прави забележка на другаря си, светията трябваше сам да сложи сол на яденето. А така, като обидил другаря си, това показва неразбиране на нещата.”(7 ноември 1928, „ Дадено по нещо”)

„Тя му прави забележка. Днес една забележка, утре една забележка… - То е старото възпитание – не върви.”(30 септември 1936, „Противоречията в природата”)

„Този, който укорява, е тщестлавен.”(27.IX.1935, „Господар и слуга”)

„Знаете ли колко хубаво е да има единъ човѣкъ, който ви обича? - Обича ви онзи, който никога нѣма да ви направи една забележка! Идеалната любовь седи въ ТОВА.”(29 януари 1941, „Законъ за обнова”)

 „Който дойде в съприкосновение с вас, /всеки/ трябва да почувства, че от вас лъха нещо особено, божествено. Всеки трябва да почувства, че вашите мисли, чувства и постъпки са божествени. На всеки е приятно да срещне такъв човек и да се разговаря с него, да се разбира. Срещнете ли такъв човек, никакво противоречие, никакво недоразумение няма да се яви между вас. Вие можете свободно да се изкажете, без той да ви направи някаква забележка. Той няма да ви каже, че мислите криво, но ще каже, че всеки мисли по своему, и в това отношение е прав. Всеки човек чувства и постъпва според както разбира.”(24.XII.1939, „Акаш и прана”)

„Любовта е единствената сила! Никога няма да ти направи забележка, нито ще ти се кара. Любовта, щом не постъпваме добре, тя не ни се сърди.”(21.I.1942, „Млад, възрастен, стар”)

„Всяко движение, което не е музикално, Е В ЗАКОНА НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА. Всички движения, които не са музикални, всички удари, които не са музикални, то е престъпление, според мене. Ти можеш да очистиш гърба на някой човек тъй, че той даже да не почувства. ТЪЙ можеш да прекараш ръката, че да му изчистил гърба, без той да те усети. А ти му правиш забележка…”(18.III.1942, „Музика в живота”)

„Не искам да си правите бележки, но всеки един от вас САМ трябва да се поправя.”(14 юли 1940, „Съвършенство във възприемането и даването”)

„Когото обичате, съветъ не му давайте. Обичашъ ли, напрàви ли погрѣшка, затворù си очитѣ и на погрѣшката му не обръщай внимание. Щомъ дойдете до любовьта, не търсете никаква погрѣшка! Всичкитѣ нещастия произтичатъ отъ това, че ние коригираме любовьта, че не се обичатъ хората, че братя и сестри не се обичатъ. Този начинъ - оставете го настрана! Извънъ любовьта може да правите бележки колкото искате, намѣсто сѫ. Въ любовьта всичкитѣ бележки, които правите, не сѫ намѣсто. Не правете никаква бележка въ тази работа, тя е БОЖИЯ работа. Не се петнете! Казвамъ: ако въ любовьта се откажете да правите бележки, работитѣ ще вървятъ по-добре.”(19 февруари 1941, „Слушайте съвета”)

„Укоряването е по-тежко от хваленето, но и двете не се препоръчват. Стремете се към ПОЛОЖИТЕЛНИ постъпки в живота. Що се отнася до отрицателното, няма защо да го учите. Всички хора са минали през тази наука.”(23 октомври 1927, „Научни изследвания”)

„Който ви укорява, прави зло на себе си.”(16 февруари 1938, „Божественият глас”)

„Решил съм! Аз не искам в бъдеще да измъчвам себе си, нито пък ще позволя на моите ученици да ме измъчват. Две правила: нито аз искам да се измъчвам, нито вие да ме измъчвате. Аз съм завършил своята еволюция, няма какво да се измъчвам повече! Туй, което зная, може да ви го предавам, но вашите мисли и вашите преживявания се предават върху мен. Приемам всичките ви мисли и ги преживявам вътре в себе си, но аз не искам да преживявам вашите мисли. Ако вие сте грешници, аз нямам нищо общо с вашите грехове. Добрините ви бих ги изнесъл по-добре, но да съдите в умовете си и да ми говорите, че това било, онова било, аз не искам да слушам. В душата си съм сит на укори и неблагодарности!”(4.IV.1922, „Отрицателни и положителни черти на ученика”)

„Ако целият живот само те хвалят, ти ще изсъхнеш, ще станеш на пастърма. А пък ако през целият ти живот само те укоряват, ти ще станеш само на мухъл. Всичко в тебе ще стане само на мухъл.”(5 ноември 1939, „Ще бъдат опитани”)

„Другият пък го упреква в отсъствие на приятелски чувства. Според мене, това не са приятелски отношения. Това не са отношения, които почиват на любов.”(9 май 1928, „Създаване на нови органи”)

„Всяка една мисъл, която упреква ума ви, всяко желание, което упреква сърцетови, и всяка постъпка, която упреква волята ви, да не ядете от тях, да не ги употребявате! Тъмна мисъл да не приемате! Тъмно желание да не приемате! Тъмна постъпка да не приемате!”(15.VII.1942, „Законът на Любовта”)

„НЯМАТ хората любов! „ПРАВО” говори, но и неговите уста са нечисти. Аз бих го похвалил, ако устата му са чисти. Доста помия излезе от устата му! Когато ме поливат с чиста вода, разбирам, но когато ме поливат с помия, не разбирам. Да ръси с китка, разбирам, но да ръси с помия…”(12.VII.1944, „Той иде”)

„По-голям прокурор от дявола не сте виждали. Били ли сте под ударите на прокурорската съдба на дявола? - Били сте, но сте забравили. Всички светии са минали през тая съдба! Като дойде дяволът, веднага започват обвинителните речи, „фактите” се нижат един след друг… Еди-кога си направил това и онова, еди-кога си не си направил, каквото трябва. Какво ще кажеш против тия обвинения? Как ще се освободиш от дявола? - Трябва да му кажеш: „Вземи си стоката, повече не я искам, не искам и парите ѝ. Отказвам се от твоята стока!”(7 февруари 1937, „Първият и последният”)

„Аз бих желал да ми кажете: имало ли е в историята някой Учител или пророк, който да е дошъл на земята, и хората да са говорили добре за него? И в ТОВА седи тяхното особено положение, че върху тях са се струпвали хули, но това именно е било гаранцията, че са на правия път.”(23 септември 1923, „Съблазните”)

„„Блажени гонените заради Правдата, защото е ТЯХНО Царството небесно.“ - Защо трябва да те гонят? – За да наследиш Царството небесно! Когато житното зърно е в хамбара, нали трябва да го „изгонят” оттам, за да го посадят на нивата? Когато посадят житното зърно в земята, нали трябва да го „изгонят” оттам, за да подаде главицата си над земята, на светлина и на въздух, да може да расте и да се развива? Когато работникът свърши работата си, нали господарят му трябва да го „изгони” от дома си, като му заплати нужното? - Така всички хора трябва да бъдат гонени, за да получат своята заплата. ЗНАЧИ, ЗА ДА ПРИДОБИЕШ НЯКАКВО НАСЛЕДСТВО ОТ БОГА, НЕПРЕМЕННО ТРЯБВА ДА ТЕ ГОНЯТ. НЕ ТЕ ЛИ ГОНЯТ, НИКАКВО НАСЛЕДСТВО НЕ МОЖЕШ ДА ПРИДОБИЕШ. ГОНЕНЕТО Е УСЛОВИЕ ЗА НЯКАКВА ПРИДОБИВКА.

 „Блажени сте, когато ви похулят и ви изгонят, и върху вас рекат на лъжа всяка зла реч заради Мене.“ Защо трябва да те гонят и похулят? – За да получиш ЗАПЛАТА. „Радвайте се и веселете се, защото е голяма на небесата вашата заплата; понеже така изгониха пророците, които бяха преди вас.“ Следователно, претърпите ли всички гонения, хули, преследвания, вие ще се зарадвате и развеселите, защото голяма ще бъде заплатата ви на небесата. (29 юли 1932, „Добре дошъл”)

„И действително, всички велики хора в света всякога са били подлагани на такава дисциплина. Проследете живота на който и да е от великите хора, ще видите, че всички са били подлагани на хули, на гонения, носили се най-лоши думи по техен адрес, за да се види дали ще могат да издържат. „Този, който може да издържи, той е човекът, на когото може да се възложи някаква мисия.“ (18.Х1.1923, „Гняв и страх”)

„Бъдете внимателни към своите братя и сестри, да не накърните с нещо душата им. В ТОВА се състои благородството на човека. Какво се забелязва между учениците? - Често някои ученици се оплакват, че другите ги нападали, и като не могат да понасят техните нападки, те /самите/ започват да се нахвърлят върху тях.” (10 март 1926,„Живите закони на добродетелите”)

„Аз подразбирам високото, благородното, доброто у човека. Не подразбирам онова нахалство, онази грубост, онова жестокосърдечие, онази безчувственост, които често минават за храброст и безстрашие. Идеалът на геройството се състои в това: когато те сложат на позорния стълб за правото дело, да можеш с великодушие да понесеш всички страдания, целия позор, всички хули и всички злорадства и обвинения на окръжаващите, пък било то и на целия свят”(19 октомври 1914, „Страхът”)

 

 

ГЛАВНАТА ПРИЧИНА ЗА СМЪРТТА. Коя е най-крупната измяна, кое е най-скверното нещо на света?

УЧИТЕЛЯТ: „Казвашъ: „Да напусна жена си“, не си доволенъ отъ нея. Но ти трѣбва да ѝ оставишъ ВСИЧКОТО си имане, ще я осигуришъ; и ако спечелишъ нѣщо, пакъ ще ѝ го дадешъ - за себе си нищо не задържай. Ще ѝ кажешъ: „Всичко ти давамъ, само да ме оставишъ свободенъ!“. Сегашниятъ мѫжъ продадѐ имането си, тýри паритѣ въ касата - и отиде да „служи” на Бога…. „Отлично” служение!... Казва: „Тъй е рекълъ Духътъ!“- Не, не, тъй никога не е рекълъ Духътъ! Па и жена, която иска да я осигурява мѫжътъ ѝ, е послѣдната измѣнница въ свѣта! Нѣма нищо по-скверно въ свѣта отъ това — жени, които се женятъ, да правятъ това, съ цѣль да ги гледатъ мѫжетѣ, да ги осигурятъ! Това ли е женитба? Слѣдователно, вие не се уповавате на Бога, а сте направили отъ мѫжа си единъ кумиръ да ви гледа. И ЗАТОВА се яви смъртьта! ЗАТОВА умиратъ мѫжете, които направиха жените си кумири на себе си; ЗАТОВА умиратъ и женитѣ! И когато идете при мѫжа, гледате дали е оставилъ нѣщо… Това сѫ търговски сдѣлки - защо не си направите договоръ тогава?“ (1922.06.04н.Не правете никому насилие, нито оклеветявайте.СИЖ5.1922.Съг:381)

 

 

11.12.2019 г. 17,30 ч.

 

АБСОЛЮТНИЯТ ВРЪХ!

УЧИТЕЛЯТ: „Ти САМЪ си дошълъ въ свѣта и САМЪ трѣбва да живѣешъ. А САМЪ да живѣешъ, какво значи? - За Бога, да живѣешъ самъ, значи ЗА ВСИЧКИ да живѣешъ и всички въ тебе да живѣятъ. ТОВА значи самъ.” (1922.06.04н.Не правете никому насилие, нито оклеветявайте.СИЖ5. 1922.Съг:381-382)

ДА, НАИСТИНА, ТОЗИ НАЧИН НА ЖИВОТ Е АБСОЛЮТНИЯТ ВРЪХ НА ЕВОЛЮЦИЯТА И СЪВЪРШЕНСТВОТО. Всички цитати, всички препоръки на Словото да живеем по двама, по семейства, по малки сродни групи и комуни, да влизаме ПО ДВАМА в Небето, СА САМО ПЪТИЩА за постигане именно на това. САМ СЪС ВСИЧКИ! ВСИЧКИ - ВЪТРЕ В ЕДНОГО. Нима не живя така Исус, не виждаме ли примера на Учителите и Учителя? Той ни казва: „Ако искате да бъдете като мене, живейте като мене”.

ОБАЧЕ, тук има едно извънредно важно положение: ВОЛЯТА БОЖИЯ. Пътят към Бога иска обединяване на противоположностите, на различията: СЪБИРАНЕ НА ПЪЗЕЛА. Ако сме още по пътя и Бог поиска да не сме сами, ще Го послушаме ли? Ако сме вече съвършени Учители и Той поиска същото от нас с някаква друга цел, ще Го послушаме ли? Сам Учителят казва, че е минал през всичко и че някога е бил всичко – включително и съпруг, семеен, майка, баща и пр. Не символично, а буквално – в човешкия смисъл. И ЧЕ ПАК ЩЕ БЪДЕ ТАКЪВ, АКО БОГ ПОИСКА ТОВА ОТ НЕГО.

Винаги питат: А КАКВА Е ГАРАНЦИЯТА, ЧЕ ИМЕННО БОГ ИСКА НЕЩО ОТ МЕНЕ? Че няма тъмните духове да ме завлекат в една или друга посока, или моето своеглавие? – Ако самотата ни прави все по-прекрасни, добри, умни, здрави и подобни на съвършените, ако ни вдъхновява да живеем за всички, значи не гордостта и своеглавието са ни внушили това, не заблудите на егрегорите или тъмните духове. Същото важи и за живеенето с друг, с други близо до себе си.

 

11.12.2019 г. 14,29 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Нѣкои сега ни кръщаватъ: „дѫновисти“. Най-голѣмата пакость, най голѣмиятъ позоръ за мене е туй име „дѫновисти“! „Дѫновистъ“ — това е псевдонимъ, азъ самъ не съмъ „дѫновистъ“… Нѣкому може да е много приятно да се нарича „дѫновистъ“, но за менъ думата „дѫновистъ“, или когато споменатъ думата „Дѫновъ“, то е забиване единъ гвоздей въ рѫката ми! Не е въпросътъ за това, ние всички страдаме отъ „дѫновисти“, павелисти, апостолисти, петровисти и tutti quanti… Отъ тази неразбранщина страда и днешниятъ свѣтъ - отъ имена като „каравелисти“, „тончевисти“, „драгиевисти“, „стамболовисти“ и т.н. Никои отъ тѣхъ — нито „стамболовисти“, нито „каравелисти“ не оправиха България! Всѣко нѣщо, което е основано на човѣшки умъ, не е истинно. И християнството, като му туриха това име, изгуби.“ (1922.06.04н.Не правете никому насилие, нито оклеветявайте.СИЖ5.1922.Съг:379)

ОСВЕН ПРЯКОТО НЕДОВОЛСТВО ОТ ПРОЗВИЩЕТО „ДЪНОВИСТИ”, тук Учителят ни дава сериозни насоки да проучваме откъде може да са започнали отклоненията в различните апостоли по времето на Исус и какви белù са направили българските държавници до 1922 г.

Конкретно:

 1.С какво се отклоняват от Христос ученията на Ап.Павел, ап.Петър и на другите апостоли и последователите им още тогава, и до днес? Кои са отклоненията на много християнски отци и авторитети? Това е крайно интересна и важна тема за размисли, разговори, обсъждания, писмени теми и научни изследвания;

2.Какви са грешките на българските политици Петко Каравелов (1843-1903), Димитър Тончев (1859-1937), Димитър Драгиев (1869-1943), Стефан Стамболов (1854-1895)?

3.Защо към „тути кванти” Учителят слага и тогавашните „дъновисти”; кои са и „дъновистите” от 1922 г. до днес?

 

 

12.12.2019 г. 11,10 ч.

 

ЛЕГЕНДАТА ПО-ДОЛУ Е МНОГО СТАРА, но нека се попитаме: познаваме ли някой човек и днес, който да не е продал някъде ума си или не си е платил, за да получи „познание”? Да не е заложил сърцето си, за да му дадат „любов”; да не е заложил волята и тялото си, а често и душата си? Абсолютно сигурни ли сме, че самите ние не сме се продали някъде? Не е ли самопродажба спазването на адски и човешки правила, които ни губят здравето и свободата и ни обезобразяват?

УЧИТЕЛЯТ: „/Въ девойката Квистиния от племето на финусите, в най-древни времена/ се пробудило съзнанието и поискала да постѫпи въ Бѣлото Братство, за да може да ускори своето развитие. И тръгнала тя по свѣта да търси начинъ и методи, чрѣзъ които да се домогне до това знание, като минавала прѣзъ разни братства, съ които не била запозната. На едно мѣсто трѣбвало да заложи своя умъ, за да ѝ дадатъ знание — заложила го. На второ мѣсто трѣбвало да заложи сърцето си, за да ѝ дадатъ любовь — заложила го. На трето мѣсто, за да добие сила, трѣбвало да заложи своята воля — заложила я; и на четвъртото мѣсто заложила душата си. Като заложила душата си, тя разбрала, че е изгубила всичко, а не придобила нищо. Сега азъ ще направя своето сравнение, ще преведа този далеченъ разказъ. Ако ние заложимъ, своя умъ, който Богъ ни е далъ, ако заложимъ своето сърце, което Богъ ни е далъ, своята воля, която Богъ ни е далъ, и своята душа, ние ще усетимъ, че сме изгубили всичко. Това се нарича ГРѢХОПАДЕНИЕ. Това е онзи великъ разказъ отъ Библията за райската градина; това е залагане на всичко, за да придобиешъ „знание” и „любовь”. Но като заложишъ всичко, ти ще усѣтишъ, че всичко си изгубилъ, а нищо не си придобилъ. Питамъ тогава: какъ трѣбва да се намѣри тази истина в свѣта?” (1922.06.04н.Не правете никому насилие, нито оклеветявайте.СИЖ5.1922.Съг:385-386)

В ТОЗИ ЕПИЗОД С ИСТОРИЯТА НА ДЕВОЙКАТА КВИСТИНИЯ бе описано нейното ЗАБЛУЖДЕНИЕ, нейното ПАДЕНИЕ. Но в следващата публикация ще се приложи втората част ОТДЕЛНО, понеже това е много важна ОТДЕЛНА ТЕМА: какво представлява ИСТИНСКАТА женитба и как се опитват да я практикуват хората на грехопадението и до ден днешен?

Тук трябва да си припомним детската игра на гърнета, която играехме като малки. Още тогава народът ни учи да не продаваме гърнето си на първия срещнат и да бягаме като от пожар, да пазим свободата си със всичка сила. Кое е ГЪРНЕТО ни в символогията - на всички полета? Какво значи „ПРОДАВАМ, ЗАЛАГАМ, НА ТУРЧИН ГО ДАВАМ, НА ТЕБЕ НЕ ГО ДАВАМ!”? Защо даже турчинът от османското робство не е по-страшен от нашенеца, който ще ни обезобрази „гърнето” и ще го пълни с каквото си иска? Защо децата отвън тичат в ПРОТИВОПОЛОЖНИ посоки? Защо трябва да тестваме най-прецизно продавачите, КАТО ГИ ХВАЩАМЕ ЗА РЪКА, но без да им даваме нищо, „ДОКАТО СЕ ИЗРЕДЯТ ВСИЧКИ”? Защо печели ПЪРВИЯТ, който успял да дойде където трябва? Дали това е нагонът на свещената оплодителна клетка да се състезава, да бъде най-силна и да влезе първа – или е законът на Природата да предава наследствеността си не кой да е, а НАЙ-СЪВЪРШЕНИЯТ?

ИГРА НА ГЪРНЕТА: Децата се нареждат в двоен кръг с лице към центъра. Първите клякат за гърненца, а вторите застават зад тях за „продавачи”. Избира се едно дете за „купувач”, което отива при един от продавачите, хваща го за ръка и пита: „Дядо (бабо), продаваш ли си гърнето?“ — Вторият отговаря : „Продавам, залагам, НА ТУРЧИН ГО ДАВАМ, НА ТЕБЕ НЕ ГО ДАВАМ!“ — В този момент двете деца отпущат ръцете си и тичат около кръга в противни посоки. Който успее първи да дойде на мястото, застава зад гърнето, а закъснялото дете отива при следващия продавач и пак пита „продаваш ли. . .“ - и т. н., докато се изредят всички.

 

 

12.12.2019 г. 11,40 ч.

 

ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА РАЗКАЗА ЗА КВИСТИНИЯ. Кога един адепт, един Учител от Бялото Братство може да се ожени? Защо за един свещен съюз трябва да знаят САМО ДВАМА ДУШИ И БОГ - и никой друг? Какво значи да си пожертваш свободата само за една душа и да се сражаваш за нея на всички полета? От кого и от какво трябва да извоюваш обратно ума, сърцето, волята и душата й? Какво значи после ДА Я ОСВОБОДИШ АБСОЛЮТНО и да заживеете не както искат смъртните, А КАКТО ВИ ИСКАТ ДУШИТЕ?

УЧИТЕЛЯТ: „Единъ отъ адептитѣ или отъ Учителитѣ на великото Бѣло Братство, като паднала тя въ отчаяние, обърналъ се съ молитва къмъ Бога. Знаел, че Квистиния е направила всичко погрѣшно, и за да ѝ покаже Богъ истинския пѫть, трѣбвало единъ отъ братята на Бѣлото Братство да се ожени за нея, за да я спаси. Да отдѣли половината отъ своя умъ, да ѝ даде половината отъ своето сърце. Това е онзи разказъ за излизането на Ева отъ Адама. Тя е ДРУГАТА история. А сега вие се жените, но за какво? Женитбата - това е единъ законъ за СПАСЯВАНЕ на хората, то е една отъ великитѣ жертви, които човѣкъ може да направи. /…/ НЕ ЖЕНЕТЕ НИКОГА НИКОГО, НЕ ЖЕНЕТЕ, РАЗБИРАТЕ ЛИ! Само онзи, който е готовъ да пожертва своя животъ, за да избави тази Квистиния, нека се ожени. И като се ожени, ТАЗИ ЖЕНИТБА ТРѢБВА ДА БѪДЕ САМО МЕЖДУ НЕЯ, НЕГО И БОГА. Ако той може да влѣзе въ тази область, той трѣбва да бѫде герой! Кѫдѣто и да бѫде, да се качи въ невидимия свѣтъ, въ менталното поле, и тамъ да се сражава, за да вземе обратно нейното богатство, слѣдъ туй да слѣзе въ астралния свѣтъ - тамъ да има друго сражение, за да освободи сърцето на своята възлюбена. Тогава - да слѣзе на физическото поле, за да освободи нейната воля. Тогава да се качи и въ причинния свѣтъ, за да освободи нейната душа. И слѣдъ като ѝ възвърне всичкитѣ богатства, да каже: „Възлюбена, азъ СВЪРШИХЪ твоето избавление - вземи си всичко! Ние сме свободни и можемъ да служимъ на Бога КАКТО ИСКАМЕ“. ТОВА значи женитба! А сега е обратното: днесъ мѫжътъ ще заложи ума на жена си, ще заложи сърцето ѝ, всичко ще заложи, ще я опропасти; пъкъ и жената ще заложи нѣкой пѫть...” (1922.06.04н.Не правете никому насилие, нито оклеветявайте.СИЖ5.1922.Съг:385-386)

 

 

12.12.2019 г. 12,19 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Кое е по-хубаво: да си мѣримъ силата - или да правимъ услуги на слабитѣ? - Силенъ е само онзи, който може да помага на слабитѣ. Да помагаме на слабитѣ!” (1922.06.04н.Не правете никому насилие, нито оклеветявайте.СИЖ5.1922.Съг:383)

 

 

12.12.2019 г. 17,48 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Нѣкои питатъ какъвъ съмъ. - Азъ често казвамъ: живѣйте съ менъ единъ мѣсецъ - и ще ме познаете. Отъ ОПИТЪ ще видите. Туй е ЖИВИЯТЪ опитъ. Има и други, но този е единъ важенъ опитъ, който трѣбва да се приложи на земята.” (1922.06.04н.Не правете никому насилие, нито оклеветявайте.СИЖ5.1922.Съг:392)

ПОЗНАВАМЕ ХОРА, а има и напълно непознати нам, които говорят лошо за нас, понеже са дочули клюки. Никога не са отишли при оклеветения лично, за да имат преки впечатления. То за Христа и за Учителя хората са говорели лошо, какво остава за някой друг. Злото сърце си е зло, но е и порочно: приятно му е да вярва на измислицата, на лъжата. Имаше един класически разказ, в който Пилат говори в банята с един свой приятел за отдавна отминалите времена. Минали са десетки години, онзи го пита дали си спомня за случая с един еврейски пророк, когото са разпнали, но Пилат не е намерил вина в него и си умил ръцете. Пилат се замисля – толкова много случаи са минали през него, и накрая си спомня: „Да, спомням си. Не знам колко беше прав или неправ, но докато беше при мене, ужасното ми главоболие изчезваше”. Ако си дадем труд да бъдем поне няколко дни с божи човек, ще преживеем ТАКИВА неща, които не могат да ни се случат и за 10 хиляди години. Затова духовете, които ни държат, за да ни пият живота и енергията, нямат сметка да ни дойде такава мисъл. Напротив, те изострят критиките, лошото чувство, лъжите за някого. В противен случай, ако се видим лично с човека, те ще трябва да си отидат.

БЕСЕДАТА ПРОДЪЛЖАВА: "Ние трѣбва да бѫдемъ доблестни, понеже който опорочава другитѣ, опорочава и себе си. Всичко въ свѣта ние вършимъ за себе си. Слѣдователно, въ името на тази велика любовь ние трѣбва да служимъ, за да освободимъ божествения организъмъ; да дадемъ свобода на всички тия души, които служатъ въ божественото тѣло, но свобода не както сегашната. Азъ искамъ у всинца ви да блика любовь, като се видите! Да се индивидуализирате, но да имате ПОЧИТАНИЕ единъ къмъ другъ."

 

 

12.12.2019 г. 18,21 ч.

 

НАИСТИНА – В ПРАВ ТЕКСТ! Всички врати - отворени, градините – раградени, ходим насякъде с когото си поискаме. Едно определение за братството, за рая на земята. И едно твърдение, че можем да го направим ОЩЕ СЕГА. Ако имаме ХАРАКТЕР, ако имаме ДУША.

УЧИТЕЛЯТ: „Азъ ще бѫда много категориченъ, ще го кажа толкова прѣмо, че да не остане никакво съмнѣние. Едно ВЕЛИКО право има въ свѣта, и когато туй право влѣзе въ свѣта, ще царува редъ и порядъкъ по всички краища на земята! Вратитѣ ще бѫдатъ отворени и градинитѣ незаградени, цѣлата земя ще замяза на райска градина, и тогава и вашата дъщеря ще може да ходи съ когото и да е - нито единъ косъмъ отъ главата ѝ нѣма да падне! Дъщеря ви, съ каквито дрехи излѣзе, ще се върне при васъ съ още по-чисти. ТЪЙ ще бѫде, но кога? Вие ще кажете: „Тия идеали сѫ далечни…“. - Не, братя, тѣхъ можем ОЩЕ СЕГА да приложимъ. Имате ли вие характеръ? Или трѣбва да ви доказваме дали имате душа?” (1922.06.04н.Не правете никому насилие, нито оклеветявайте. СИЖ5.1922.Съг:392-393)

Картината е от братя Хилдебрандт и се нарича "Подаръкът на Галадриел". Тук тя пднася вълшебен подарък на Арагорн. Във фантастичния свят на писателя Джон Роналд Руел Толкин, Галадриел е владетелка на Лотлориен, където живее с мъжа си Келеборн до края на Третата епоха. Тя е носителка на един от трите Елфически пръстена – Нения, пръстенът на водата - и е родена във Валинор през годините на Двете Дървета. Арагорн е персонаж от същия роман - „Властелинът на пръстените“ . Известен е още като Елесар, Естел, Бързоход, Скиталец, Торонгил.

 

12.12.2019 г. 19,53 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „И едноврѣмешнитѣ пророци не сѫ знаели всичко. Има нѣща въ свѣта, които и пророцитѣ не сѫ знаели; има нѣща, които и Великитѣ Учители не знаятъ, туй да го знаете! Онази велика Божествена Мѫдрость, която се изявява, ония тайни въ Бога, които сѫ скрити, само ВРѢМЕТО изявява. И тия Учители, понеже разбиратъ законитѣ, и ТѢ се учатъ, но за тѣхъ взематъ милиони вѣкове, за да провѣрятъ една велика божествена истина.” (1922.06.04н.Не правете никому насилие, нито оклеветявайте.СИЖ5.1922.Съг:393)

ОТ ПЕНТАГРАМИКАТА ЗНАЕМ, че в централната област на пентаграма са символизирни Младенците, Божествените Светии и Вликите Учители. В самата му централна точка е Великият Учител. И ТОЙ се учи, но знае тайни, които са неизвестни и за Младенците и за Светиите, и за Великите Учители. Именно затова, всички те с най-голямо благоговение и смирение се учат от Него. За разлика от немалко обикновени пророци, гении и многознайковци, които се изказват без колебание по всички въпроси и не им е неприятно да са център на внимание.

 

 

12.12.2019 г. 21,02 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Казва нѣкой: „Азъ искамъ да обичамъ“. - Хубаво е да обичашъ, НО НАМѢРИ ЛИ ТИ НАЧИНА КАКЪ И КОГО ДА ОБИЧАШЪ? Мислите ли, че ако вземете една змия въ себе си, като я храните, ще ви даде нѣщо; мислите ли, че като стоплите малката змия, тя ще ви даде любовь? - Не, тя само ще смуче, ще става по-голѣма, като боа, и единъ день тя ще се навие около васъ, ще ви стисне ребрата - и вашиятъ животъ ще влѣзе въ змията! Казватъ: „Да се любимъ“. - Какъ? Да хранимъ малкото змийче?... Вие, младитѣ тукъ, по кой начинъ искате да любите? А вие, старитѣ, по кой начинъ искате да любите? Въ името на Христа ви задавамъ въпроса: ПО КОЙ НАЧИНЪ ИСКАТЕ ДА ЛЮБИТЕ? Прѣзъ колко отъ вашитѣ сѫществувания на земята тази змия е трошила вашия организъмъ, знаете ли?! Казватъ: „Добъръ е Господь…“.- Ако не храните тази змия въвъ васъ, какъ може да строши организма ви? (1922.06.04н.Не правете никому насилие, нито оклеветявайте.СИЖ5.1922.Съг:393-394)

КАРТИНАТА Е ОТ ПОРТУГАЛСКИЯ ХУДОЖНИК KALHY: 

https://www.kalhy.com/kalhy/

 

 

12.12.2019 г. 22,48 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „А МОЖЕ да се създаде тази нова култура въ свѣта - даже ДВАМА, ТРИМА души могатъ да дадатъ примѣръ на истинско разбиране за Бога! /.../ И тѣ ЩЕ ИМАТЪ право! Трѣбва ни онова сѫщинско разбиране, че Богъ е единъ великъ принципъ на СЪЗНАТЕЛНАТА любовь, която прониква въ насъ. /…/ Ако отъ тази микроскопическа опитность може да извади закона: „Туй, което микроскопически е вѣрно, и по-голѣмо да стане, пакъ е вѣрно”. Трѣбва да се домогне изобрѣтательтъ до онзи великъ законъ - да познае, че любовьта РАБОТИ./.../ Слѣдователно, ние трѣбва да имаме туй ШИРОКО разбиране въ душата си - ШИРОКО, ШИРОКО разбиране!” (1922.06.04н.Не правете никому насилие, нито оклеветявайте.СИЖ5. 1922.Съг:393-394)

КАЗАНО Е: „ДВАМА ИЛИ ТРИМА”. Наистина, всеки човек с душа копнее за още по-голямо братство, но минали ли сме ние успешно теста за „микрскопичното” братство между двама или трима? Нали атомите се строят от частици, а молекулите – от атоми? Ето какво ни казват ясновидците: щом съидейник направи на съидейник иронична забележка или само си я помисли, дори и да е напълно прав, от него излиза нещо като отровна змия или скорпион или лисва зловонна помия. Бог моментално се дръпва – и надеждата за рая на земята отново се отлага за далечното бъдеще.

УЧИТЕЛЯТ: „С новото оръжие – любовта, никой още не може да воюва. С езика всички мушкате наляво-надясно… Вие се чудите какво ще правите като млъкнете, като престанете да мушкате с езика си. Какво ще изгуби човек, ако напусне своята среда и влезе между ангелите? - Човек ще изгуби лошия си език, а ще спечели нещо хубаво, ценно. За този език Христос казва: „Сложи ножа в ножницата си!“ С този език нищо не можете да направите. С този език повече ще озлобите хората, отколкото да ги изправите.”(18 август 1935, „Пробни страдания”) : : „Ръката може да те удари - и да забравиш този удар. Обаче езикът през въздуха ще ти прати една бомба, ще те блъсне - и години минат, а ти казваш: „Обиди ме той!“.Ти ПОМНИШ тази бомба.”(27. V. 1938, „Мозъчни центрове”)

И ОЩЕ ОТ БЕСЕДИТЕ – БЕЗ ОТПРАВКИ:

Красивото, пластичното в живота се отличава с нежни, фини трептения. Ние си представляваме, че един ден хората ще живеят братски. Някои ще живеят, но за да живеят братски, трябва в тях да стане един преврат. Като ученици, никому няма да четете морал. Вън може да си четете морал, но вътре ще имате братски отношения, приятелски отношения. „Аз тъй мисля“, „Аз инак мисля…“ - ще си търпите възгледите, колкото и противоречиви да са, даже и най-противоположни да са, ще кажете: „Братко, аз изказах противоположен възглед, но ще ме извиниш“. ДЕЛИКАТНИ трябва да бъдете помежду си! Само ветровете воюват, бурите воюват, а хората трябва да живеят братски. Има един свят, дето съществата се обичат, НИКОЙ НЕ ГОВОРИ ЗЛО НИКОМУ. Има един свят, дето злото се подчинява на доброто, омразата се подчинява на любовта, лъжата - на истината. Такъв свят има, дето всички хора по братски и сестрински живеят, дето цял живот никой не хвърля лош поглед никому, но се радват на щастието на другите, живеят един за друг. А тук видиш: между някои настане раздор, не се спогаждат: Един казва: „Ти не знаеш нищо, аз зная!” - започват да спорят. Дотогава се разправяха по братски, а сега си казват: „Ти не разбираш нищо”.

 

Блага дума на устата,

 туй е ключът на сърцата,

 на сърцата, на сърцата,

 туй е ключът на сърцата.

 Мили поглед на очите,

 туй език е на душите,

 на душите, на душите,

 туй език е на душите.

 Нежно чувство проявено,

 всяко зло е разтопено,

 разтопено, разтопено,

 всяко зло е разтопено.

 Силна воля увенчава

всяко дело и проява,

 всяко дело, всяко дело,

 всяко дело и проява.

 Любовта със тях съгражда

тоз живот, що тук се ражда,

 ражда, ражда, ражда,

 тоз живот, що тук се ражда,

 тоз живот, що тук се ражда,

 тоз живот, що тук се ражда,

 тоз живот, що тук се ражда,

 тоз живот, що тук се ражда.

 (Любовта със тях съгражда

тоз живот, що тук се ражда,

 ражда, ражда, ражда,

 тоз живот, що тук се ражда,

 тоз живот, що тук се ражда,

 тоз живот, що тук се ражда,

 тоз живот, що тук се ражда,

 тоз живот, що тук се ражда.

 

Дадена на 05.11.1922 г.

 

 

12.12.2019 г. 10,32 ч.

 

ОТНОВО СЛУЧАЕН ИЛИ НЕСЛУЧАЕН ПЪЛЕН СИНХРОН НА ТЕМАТА С ТАЗИ ОТ АВТОМАТИЧНАТА ПРЕДИШНА РЕПУБЛИКАЦИЯ. – В случая, тази за Небесната Сватба от книгата на Олес Бердник. Пълно попадение и заради това, че в следващите мисли от цитираната беседа, които ще бъдат постнати тук след малко, се говори точно за ИСТИНСКАТА ЖЕНИТБА и за разликата й от астралните тръпки и самопродажбите.

УЧИТЕЛЯТ: „Любовьта трѣбва да бѫде съвършена, безкористна, безъ граници, безъ никакви изисквания вѫтрѣ въ човѣшката душа. Първиятъ принципъ: любовьта въ насъ трѣбва да бѫде ПЪЛНА И СЪВЪРШЕНА! Тази любовь трѣбва да бѫде не само въ ума ни, но по сѫщество и съдържание трѣбва да бѫде и въ сърцето ни, а по сила трѣбва да бѫде въ нашитѣ души или въ нашата воля, за да можемъ въ даденъ моментъ да я приложимъ. Любовьта ще я приложимъ, ще я опитаме.” (1922.06.04н. Не правете никому насилие, нито оклеветявайте.СИЖ5.1922.Съг:382-383)

 

 

13.12.2019 г. 15,38 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Засега страданията са най-голямото благо, което може да ви се даде в живота. Всяко страдание е на мястото си, то крие в себе си дълбок смисъл. Защо страда човек - това е една от тайните на Битието. Като дойдат страданията, всеки трябва да ги понася, без да пита защо са дошли; щом минат, тогава ще ги разбере. Сега вие искате, като ви се даде някакво страдание, веднага след това да дойде и обяснението на това страдание. Не, обясненията на страданията идват след като ги прекарате, като минете през изпита, а до това време ще мислите. Щом се натъкнете на известно страдание, дълбоко в себе си ще си кажете: „Такава е Разумната Воля Божия! Такава е Великата Воля Божия! Такава е Волята на Безпределния Космос!". Всяко друго разяснение ще ви хвърли в грях и престъпление. Ако в момент на страдание дойде някой и ви обясни причините на това страдание, той ще ви създаде най-голямото зло.”

(1922.06.07м.Мисъл, чувство и действие.ПВЖ.1934:37-38)

 

13.12.2019 г. 12,19 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Питам: защо да не може да се живее без пари? Окултният ученик трябва да се освободи от мисълта, че без пари не може да се живее. Ако някой от вас пожелае да обиколи света, не трябва да слага в ума си никаква мисъл за пари - той може да обиколи света без пет пари в джоба си. Това значи окултен ученик!” (1922.06.07м.Мисъл, чувство и действие.ПВЖ.1934:33)

ТРИУМФИ НА ЧОВЕШКИЯ ДУХ! Сам Учителят ПЕТЪР ДЪНОВ е обходил пеш цяла България. А колко трябва да са извървели АПОСТОЛЪТ, МАТЕЙ МИТКАЛОТО?...Познавах един наш журналист, който без нито стотинка в джоба си ходеше пеш до Москва и се връщаше. Искаше за докаже, че в хората по пътя му има любов. Един арменец напоследък е извървял пеш 2200 км. от Ереван до Москва. ЛЕВ КОНЕВ в Русия през 1913 г. е изминал над 10 000 км. ДЖОН ФРАНСИС след 1973 г. за 22 години нито веднъж не е ползвал превозно средство – извървял пеша всичките 22 щата на цяла Америка, при това 17 години мълчал и се разбирал само с жестове. Имал и докторска степен. Американката САРА МАРКИЗ първо извървяла от Канада до Мексико 4260 км., после покорила всички върхове на чилийските Анди, а през 2010 г., пак напълно сама, минала пеш целия Сибир, монголските равнини, целия Китай, Лаос и Тайланд. Като отишла и в Австралия, там отново преодоляла хиляди километри. Общо – 16 хиляди километра. „Миролюбивата странница” МИЛАРЕД НОРМАН, вече на възраст, първо изминала 3500 км. пеш само за един сезон. И така тя пътешествала цели 28 години без пари в джоба и с една и съща раница само с един молив вътре, пътна карта, гребен и четка за зъби! Къде се е приютявала през зимата? Е, имало ли е хора без любов по пътя й? Общо извървяла 40 000 километра - почти дължината на екватора! Жена, а?! И пак жена – ПОЛИ ЛЕТОФСКИ – извървяла пеш 22 хиляди километра в 22 държави на 4 континента! Канадецът ЖАН БЕЛИВО изминал само с двата си крака над 75 хиляди километра през 64 страни! ДЕЙВ КУНСТ от Минесота започнал пешеходните си пътешествия през 1970 г. заедно с брат си, но в Афганистан убили брат му, ранили Дейв. Продължил – изминал общо над 23 хиляди километра и се върнал в родния си град Васека. Изтъркал 21 чифта обувки, взел автографи на стотици кметове, намерил си съпруга в Австралия… СТИВЪН НЮМЪН от Охайо за 4 години изминал 24 хиляди километра пеш – направил 41 милиона крачки! Писател и професор. А ето и един съвършено уникален чудак – АРТЪР БЛЕСИТ, християнски проповедник: носи по света на рамо голям кръст, като Христос, още от 1969 г. - цели 45 години. Изминал цяла Америка по този начин, всички големи острови на планетата, бил даже в страни като Ирак по време на военни действия, арестуван 24 пъти… Близо 70 хиляди километра с кръст на рамо през 324 страни, острови и други територии! РОБЪРТ ГАРСАЙД, по професия клиничен психолог, първо си правел удоволствието да тича по 8 часа на ден – 80 километра ежедневно! После за 5 години изминал така 56 хиляди километра. Бил е в китайски затвор, тичал три денонощия без да яде. Англичанинът КАРЛ БУШБИ първо изходил пътя от Чили до Аляска, после минавал неведнъж ПО ЛЕДОВЕТЕ на Беринговия пролив чак до Сибир, където руснаците са го взели за диверсант, изгонвали го неведнъж от страната, не му давали виза, а искал да мине през целия Сибир! След като изминал 27 хиляди километра, после, през 2012 г. извървял, в знак на протест срещу Русия, пространството от Лос Анжелис до руското посолство във Вашингтон. Това най-после принудило руснаците да му дадат виза…

 

 

14.12.2019 г. 19,49 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ ЗА БЪЛГАРИТЕ:

1917 „В Западна Европа съществуват разни учения и братства, членовете на които искат да научат тайните на природата. В това отношение, те приличат на онези жени, които отмъщават на своите възлюбени с витриол. – Защо им отмъщават? – Защото са измамени от тях. Като ги обезобразят с витриол, жените са доволни и казват: „Сега няма да бъдете нито на мене, нито на друга!“. Така постъпват и мъжете, така постъпват и религиозните. Христос е огорчен от постъпките на хората. Ако те не си изправят поведението, Бог е решил да ги накаже. По божествения закон, повече не може да се греши! Със старото трябва да се ликвидира, защото настъпва вече новата епоха, новият подем.”(1 януари 1917, „Братът на най-малките”)

1918 „Днес всички българи на нивата все това учение проповядват: „Дий, дий, синко, разделяй и владей, разделяй една бразда от друга! Българите са в черния дроб, защото са много жлъчни. в България има много разделения, много партии и всяка се надпреварва коя да властва, но по-добре ще бъде всички да се обединят, да свирят всички заедно, като в един оркестър. В ДАДЕН МОМЕНТ ТРЯБВА ЕДИНСТВО, А НЕ РАЗДЕЛЯНЕ. С ТОВА ДЕЛЕНИЕ, БЪЛГАРИТЕ СИ ПАКОСТЯТ МНОГО. Аз не ги обвинявам за това нещо, но обръщам внимание на тях, защото клетките на черния дроб са най-глупави, най-некултурни, но в тях се съдържат условията на бъдещата култура. Не мислете, че като сте черен дроб, сте много културни - но това състояние, в което се намирате на земята, е много несигурно, ЗАЩОТО МЕЖДУ ВАС ИМА МНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ. Това е, което се подразбираше от думите, казани от Христос на евреите: „Аз с Дух Божи изпъждам лошите духове, слагам ред и порядък, А НЕ РАЗЕДИНЯВАМ, а вие ще бъдете поставени в една школа ДА НАУЧИТЕ ЗАКОНА НА ОБЕДИНЯВАНЕТО“. Нека българите научат този урок от евреите и да не бъдат поставени в тяхното положение. Евреите ще кажат: „Не е простено на българите, задето за 2000 години не са научили този закон. Грях им на душата, ако не Те слушат сега!”(8 декември 1918, „Разделеното царство”)

1919.06.08 „И аз съжалявам, че всички българи искат да бъдат гърбави жени, защото искат къщи и пари. Аз бих желал българите да не бъдат гърбави..”(8 юни 1919, „ Гърбавата жена”)

1919.06.22 „Следя и виждам, че преди 2000 години един български жрец е завъртял крана на живота в крива посока, и на него днес се дължат тези последствия. Ето защо, днес всички проповедници, свещеници, управници в България мислят като този жрец и така действат. Затова съм аз в България – да завъртя крана на колелото на живота, и след 2,000 години ще ме търсите, ще искате да знаете кой е сторил това нещо. Господ ме е изпратил в България да завъртя колелото на живота в обратна посока - и аз ще го завъртя по всички правила на Божествения закон, за да опитате всички блага на живота! Когато завъртя колелото в обратна посока, българите ще разберат, че могат да изпълнят и този малък закон. Ще се въдвори между тях отлична, възвишена култура и ще станат един велик народ, който ще принесе своята лепта.”(22 юни 1919, „Малкият закон”)

1921 „Ако сме християни, трябва да ликвидираме със всякаква грубост.”(20 март 1921, „ Фарисей и садукей”)

1922.04.20 „А вие, българите, слава Богу, може да ви пратим за критици в другия свят. Особено българите са най-големите критици. Аз не съм срещал други хора такива критици, като българите: бръснат без вода навсякъде. У всичките българи това е една забележителна черта. И тази черта се дължи на това, че у българина религиозното чувство е много слабо развито, още от грехопадането. Туй дето страдат българите, то е защото религиозното чувство е тъй слабо развито. Между всички културни хора на света, най-слабо е развито религиозното чувство у българите. Туй е факт, който съм констатирал при измерванията си, със сантиметър. Като дойде до твърдостта, до упоритостта на българина, навсякъде съм турил 7 см; щом дойде до религиозното чувство, то спада от 2–3 см, а като дойде до милосърдието, малко се повдига. Казвам: ето где е грехът! Затуй той е критик, няма благоговение. Българинът скоро се разочарова, няма свято нещо за него. Идете в кафенетата, в селата - българинът никога няма да говори с почитание за жена си, нито жената ще говори с почитание за мъжа си. Като дойде жената, тя ще изкара на мъжа си всички отрицателни качества. Като дойде мъжът, и той ще изкара отрицателните качества на жена си. Не само между тях е така, но и между вас е същото. Така, обаче, не можете да бъдете окултни ученици, ТОВА да ви го кажа!”(20.IV.1922, „Предназначението на музиката”)

1922.04.27 ВОЛЯТА НА ЛЮБОВТА: ДОБРОМИСЛИЕ, ДОБРОЧУВСТВИЕ И ОБЕДИНЕНИЕ: „Вие още нямате воля на Любовта. Аз от 20 години изпитвам учениците, тук, в България, и не съм намерил ученик с воля, позлатена с любов. Колко българи съм намерил, но в туй отношение нито един не ми е излязъл верен, не е издържал. И затуй казвам, че българите, като ученици в окултната школа, са много слаби, не са издържали. И затуй, именно, в миналото - тук на Балкана - нито една школа не се е задържала, а са минали на запад. И СЕГА може да направите същата погрешка, но тогава туй учение ще замине или на изток, или на запад. И ако замине, туй място тук не ще има окултно значение. И ако вие не си турите за задача да си калите волята сега, Балканският полуостров ще има същата участ, каквато имаше Палестина.”(27.IV.1922, „Окултни правила”)

1922.06.08 „Ще говоримъ дотогава, докато езикът ни стане съвършенъ, докато тия думи произнасяме така, както въ небето. Тамъ, като произнесатъ думата, тя е тъй приятна, че е красива въ ухото на всѣки едного. Прѣдставете си: ако вие, ученицитѣ - всички, които ме слушате тази вечерь - имахте тия меки гласове и рѣчьта ви бѣше тьй звучна, знаете ли каква атмосфера щѣше да има? Ако мислитѣ ви бѣха гладки, нежни, добрѣ щѣше да бѫде. Нѣкой пѫть тѣ сѫ така остри, защото и мисъльта излита понѣкога като нѣкоя бомба отъ езика!” (1922.06.08о.Окултна хигиена.ТРЖ.1996.ББ:240)

1923 „Ние трябва да обичаме ВСИЧКИ. Във всички свои беседи аз имам за цел да обикнем ИСТИНАТА. Да говорим не грубата истина, но в душата си да имаме едно такова нежно чувство за Истината, че всякога да се стремим да говорим тази Истина. Не да се налагаме, но да изказваме тази велика Истина, която извира от нашата душа. Следователно аз поддържам подтик към културата. Това е ЛЮБОВТА.”(18 ноември 1923, „Бог на живите”)

1924 „Само молитвата е в сила да отмахне онази грубост, която съществува между вас. Голяма грубост съществува между хората! Всеки от вас нека направи един опит, за да види колко груб е човекът.”(23 юли 1924, „Молитвата”)

1932.11.27 „Българинът е роб на труда, той е роб на своите чувства. Когато в него се фиксира една идея, той не може да се освободи от нея. Той е ПОВЕЧЕ твърд, отколкото трябва. Твърдостта е чувство, не е способност. Българинът е толкова твърд, че той по-скоро ще счупи черепа си от напрежение, отколкото да се склони да възприеме нещо, в което той не вярва.” (27 ноември 1932, „Имаше някой человек”)

1932 „Аз исках да направя едно добро на българите, да им покажа как да намерят еликсира на живота, но сега вече нищо няма да им дам. По-рано бях доста снизходителен към тях, бях готов да им покажа еликсира на живота, затова им говорих за слънцето, за посрещането на слънцето, но те дигнаха от това цял въпрос и затова да правят каквото искат – повече не се интересувам от тях. Аз употребих цели 12 години да изследвам българската глава, но я намерих много дебела. В дебелата глава няма много ум. Това не е за докачение, то е един ФАКТ. Аз исках да напиша нещо за българите, от което и те да се ползват, но като намерих колко е дебела българската глава, отказах се - това ще си остане за мене. И затова, колкото научни данни съм събрал, аз ще ги взема за себе си; ще ги дам само на някои Посветени, ТЕ да ги използват. Понеже българинът не иска да възприеме, затова още 2000 години ще траска главата си, докато узрее.” (27 ноември 1932, „Имаше някой человек”)

1934 „Българите обикновено се спират върху отрицателната страна на човека.”(14 октомври 1934, „Колко са прекрасни нозете!”)

1935 „Казвате: „Аз съм българин” – ЧЕ КАКВО СИ НАПРАВИЛ ЗА БЪЛГАРИЯ? Вие САМО НОСИТЕ името „българин”. АЗ СЧИТАМ ЗА БЪЛГАРИН ОНЗИ, КОЙТО МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ НА БЪЛГАРИТЕ. АЗ НАРИЧАМ „БЪЛГАРИ” ОНЕЗИ, КОИТО МОГАТ ВЗАИМНО ДА СИ ПОМАГАТ. А сега има българи, които спъват работите. Зъл човек е онзи, който има събрана енергия в себе си, толкова много, че е напращял от енергия, и не знае де да я вложи в работа. Българинът е напращял като бомба - да не го бутнеш някъде. Не е лошо човек да има енергия, но той трябва да я вложи в работа. Българинът е едно даровито дете, което е останало без баща и без майка. Той сега трябва да намери един благодетел, който да го тури в правия път, че да си поживее малко. Баща му и майка му ги няма. Та като казват, че българинът имал някои лоши черти, груби, причината за това е, че майка му е умряла преждевременно, не е живяла дълго време, а понякога и правото не спазва, защото и баща му от дълго време го е изоставил. В българина има вложено нещо хубаво, но за него се изискват условия. Че майка му умряла преждевременно, това се дължи на следния факт. В българина на главата горе в средата е малко сплесната. Не зная още в коя предисторическа епоха е умряла майка му, но хлътналата глава горе показва, че това е така. Вследствие на това, /истински/ българското чувство в българина отсъства. Всеки човек, на когото главата горе е хлътнала, това показва, че му липсва нещо. Вие трябва да се справите с вашия песимизъм. По естество българинът е песимист, понеже планетата Сатурн има голямо влияние върху него. Затова българинът е повече философ. Каквото и да му се казва, той все казва: „Не се знае… Сега аз казвам: в отрицателното не вярвам! Но хората обръщат внимание повече на отрицателната страна на живота. Ето на: толкова години вече аз говоря на българите! Ако бях говорил на други народи, досега светии щяха да станат. Ако имахте вяра, досега от България щеше да стане нещо, но вие нямате вяра. Та и историята показва, че сте хора, които вървят без вяра. Аз искам да туря българите в правия път и затова казвам: вървете по българския път, който БОГ е определил! Не ходете по ВАШИТЕ пътища, защото ще ви пати главата!”

( 3 февруари 1935, „Разумният домостроител”)

1936 „Гъркът ще ви извади душата с памук, българинът - с трион.”(28 февруари 1936 г, „Естествената мярка”)

1937.02.10 „Българинът първоначално е бил музикален, но после го е постигнала една катастрофа. Тепърва трябва да изправя една голяма своя погрешка. И с тая катастрофа, той е осакатил едно от най-добрите си чувства – любовта към Бога! Българинът няма любов към Бога. И ако може да я възстанови, всичко ще му е на място. Той е съвестен. Твърд е. Донякъде е милостив. Като дойде до религиозност, у него няма никакво уважение, никакво почитание. Той ще разправя най-интимните си работи, ще разправя за баща си, за майка си... - Има неща, които не трябва да се разправят. Хубавите работи трябва да се изнесат, но грозните работи само един философ трябва да изнесе. А пък за човек, който не е философ, грозните работи да стоят далеч от него!”( 10 февруари 1937, „Музикална забава”)

1937.02.21 „Каква е била целта или намерението на Природата, когато е създавала жената, и когато я е направила красива? Още не се знае смисълът на красотата, но чрез нея природата е имала предвид да постави човека при условия да може от едно грубо състояние да премине в едно благородно, възвишено състояние. Красотата е един подтик, който Природата е вложила, с цел да помогне на човека да излезе от своето грубо състояние. Всички неща, които не са красиви, съдържат тъмнина, а всички красиви неща съдържат светлина, знание и мъдрост в себе си. Случва се, че и духът, и душата, и умът, и сърцето, и тялото понякога биват грозни. Тяхната грозота се дължи на грубостта. Дето съществува грубост, там има грозота.”( 21.II.1937, „Защо плачеш и кого търсиш?”)

1937.11.17 „Оставете вашия калугерски живот! Кое е по-хубаво: като риба, да живееш в мътната вода - или в бистрата вода? Че какво е любовта? - Любовта е онзи копнеж, в който, като живееш, ще имаш постижения на онова, което желаеш. Но щом си в света, ще усещаш един недоимък, една празнота, едно безсмислие, едно колебание, едно съмнение, едно безверие, една вътрешна грубост. Каква любов е тази? - Любовта има онази ПЪЛНОТА! Казвам: пред вас седи едно велико бъдеще - ВСИЧКИ ОНИЯ КОПНЕЖИ! Тепърва има да учите какво нещо е любовта. Та казвам: вие по някой път не се оценявате. По някой път не ви отърва да ме разбирате… Всеки да върви, всеки да е свободен, всеки да е доволен! Всички да се разбират, всички да са доволни, всички да побеждават и всички да се радват! Ефирните същества, като дойдат, ТЕ носят благото.”(17 ноември 1937, „Естественият път”)

1937.12.19 „Безлюбието се цери с любовта, безверието – с вярата, безнадеждието с надеждата, грубостта - с милосърдието. На всичко отрицателно в себе си противопоставяйте положителното.”(19 декември 1937, „ Закон за контролиране”) 1938 .02.06 „Не грубост! Грубостта е прекалена сила.”(6 февруари, 1938, „Явих ви го!”) 1938.02.16 „За всички ония грубости искам всички до един ДА УМРЕТЕ сега. Още днес да оживеете ЗА ЛЮБОВТА! Още днес да оживеете ЗА НОВАТА ЛЮБОВ, която иде в света!”(16 февруари 1938, „Божественият глас”)

1938.05.29 „Като ви наблюдавам, виждам колко сте несъвършени. Всеки говори каквото му дойде на ума. Някой казва: „ЕДНА дума да кажа - огън ще падне от небето!“. /…/ На кого служите вие? - Светът не се поправя така! ОБУЗДАВАЙТЕ езика си! Какво правят турците? - Като кажат обидна дума някому, веднага започват да се молят. Така постъпват източните народи. „Християните”, като ги обиди някой, взимат особена поза…/…/ Като ученици, вие трябва да работите върху търпението. На повечето от вас ще пиша единица по търпение. За други добродетели може да ви се пише шест. Някой за грубост заслужава да му се пише седем; за скържавост заслужава също голяма бележка…” (29 май 1938, „Обнова на човека”)

1939.01.04 „Щом кажете една неестествена дума, вашето небе се покрива. Аз ви говоря за един закон, който е много верен. Щом кажете една горчива дума, вашето небе ще се засенчи. Казвате: „Тъмно ми е, неразположен съм…“ - Казали сте нещо или някой е казал нещо за вас. Вие трябва да кажете една хубава дума, за да се изясни вашето небе. Та през тази година да имате отношения като добри синове. През цялата година нито едно горчиво чувство да не влезе в сърцето ви, нито една горчива мисъл да не влезе в ума ви! Нито една груба дума да не посети душата ви, нито една жестока дума да не посети вашия дух! Ще дойдат отвън, ще бушуват около вас, тъй както бушуват вълните около един параход, но нито една от тия вълни да не влезе през някоя цепнатина вътре в парахода.”(4 януари 1939, „Здравословното състояние на човешката душа”)

1939.02.15 „Под „лош човек“ разбирам: лошите работи са силните работи. А силните работи са винаги лоши. СИЛАТА е, която ражда лошавината в света. Всякога всичката грубост произтича от силата. Първият Принцип, който създаде света, Той е силен. Той е киселина, която всичко руши. За да се създаде нещо, трябва да има сила. Създаването без сила не може да стане. Когато светът започнал да се пресъздава, да се урежда вътрешно, тогава се явил по-мекият принцип, защото животът е мек принцип. Мисълта е силен принцип. Чувството вече е мек принцип. МЕК принцип е животът! Един човек, от своята студена мисъл, трябва да мине В ЖИВОТА, за да придобие топлина.”(15 февруари, 1939, „Правилни схващания и правилен живот”)

1939.05.19 „Грубостта на човека седи в неговия език - че не знае как да огъва езика си.”( 19 май 1939, „Беден и богат”)

1940.01.12 „Българите имате един естествен порядък, както те са организирани. Животните се събират на групи, понеже казвате, че имали вътрешен инстинкт да се събират на едно място. Има в хората само едно чувство, КОЕТО СБЛИЖАВА ХОРАТА. Някои хора обичат да дружат с много хора. То е едно /хубаво/ чувство. В някои хора туй чувство е слабо развито. Те обичат сами да седят.”( 12 януари 1940, „Млад и стар”)

1940.05.05 „Та казвам: ние, хората на Земята, сме отпечатък на онзи Първичен Човек, Който се е изразил В БЕЗБРОЙ МНОГО ОБРАЗИ навсякъде. Сега на тази идея вие казвате: „Умът ми не може да я схване. Не ми ляга на сърцето…“ Щом ти ляга на сърцето, какъвто и да е, той те обича. Щом един те обича, Бог е там. Щом някого ти обичаш, Бог е там. Ако не обичаш, ще се яви омразата, ще се яви друго едно състояние, ще се яви мрак, недоволство, грубост. Идват и други лоши качества в човека. Има една смрад - такова грубо нещо, че като влезеш, виждаш, че всичките хора посърнали, от къщата излиза лоша миризма. Човек, като стане много лош, започва да мирише лошо. Ако искате ухание, трябва да имате божествената любов, която да ви наръси с този божествен парфюм, с божественото знание. Умът ви да е наръсен, и устата ви, и тялото ви. Та когато обичате някого, да го обичате НА СВЯТ. Да не кажете: „Не струваше да го обичам, аз съжалявам….”(5.V.1940, „Математическо отношение и геометрическо положение”)

1941.06.29 „Мнозина от вас, българите, изобщо, са политикани. И жените, и децата, и бабите са политикани - искат да знаят какво ще стане, кой ще успее в света…”(29 юни 1941, „И рече им”)

1941.11.05 „Тази сестра мисли от сутрин до вечер само за себе си. Такъв е нейният характер. /…/ Има някои неща, които не е надживяла. На нея ѝ липсва мек елемент. Външно изглежда, че е мека, но ни най-малко не е мека. Има мъжки елемент, има грубост, която е скрита в нея. Отвън върви по женска линия, постъпките ѝ са по мъжка.”(5.ХI.1941, „Да ценим живота”)

1942.12.06 „Всичките българи най-първо трябва да се научат да орат и да не псуват говедата. Нали искат педагогика – няма да псуваш вола, няма да псуваш кравата, кокошката! Ако я псуваш, яйцето, което ще снесе, ще те зарази. Нищо няма да псуваш! Свинята няма да псуваш!”(6.XII.1942, „Четирите неща”) КОМЕНТАР: това може да е към темата „ЦУЕНО МЛÈКО”… Никой никога не е виждал български овчар, който да не псува с неподражаема злоба овцете, добитъка. Всъщност, причината е друга: той псува света и живота си, но си го изкарва на животните. За смъртоносността на животинските продукти вече отдавна има категорични изследвания. Обаче малцина знаят, че псуваното мляко, псуваното масло и сирене, псуваният кашкавал и пр. поразяват фатално не само физическото тяло, но и астралното, и менталното.

1942.12.13 „Някой път страдаме от вътрешна грубост. Страдаме в себе си, че има нещо грубо. Има нещо грубо, прониква те, както виното прониква в мозъка - не си в себе си, разсеян си. Правилната любов трябва да внесе една светла мисъл, едно светло чувство и една светла постъпка. В светлите мисли мозъкът функционира правилно, в светлите чувства сърцето функционира правилно, в светлите постъпки стомахът функционира правилно - всички удове функционират правилно.”(13.XII.1942, „Любовта бе в началото”)

1944 „/Всички славеи ви пеят/: „Опичайте си ума вие, българите! Десет хиляди години ви пеем - изпрàти ни Господ да ви пеем и да ви кажем: „И ВИЕ ще пеете като нас”. Има и други, които пеят: чучулигите - и те пеят.” (19.ХI.1944, „Деветте съществени причини”) /Казал го е само месец и нещо преди да изиграе ролята, че си отива от този свят, и преди да потвърди, че е крайно огорчен от грубостта на българите./

ДОТУК, ПО ОПРЕДЕЛЕНА ПРИЧИНА, ТОЗИ ПЪТ БЯХА ЦИТИРАНИ само негативни неща от словото за българите. НО НЕКА ЗАВЪРШИМ С ПОЛОЖИТЕЛНИ МИСЛИ, за да видим КАКВО СМЕ ВСЪЩНОСТ; да видим че сме от небесна и земна Благàрия, че сме децата на БОГА – НА БЛАГИЯ ДУХ:

1932.11.27 „Според мене, думата „Бог” не е толкова съдържателна. Най-силната, най-съдържателната дума днес за всички народи е думата ум. Индусите имат думата „аум” или „ом”, която считат за свещена дума, и само посветените я произнасят по няколко пъти на ден. Българите са нарекли своя ум със същата дума, но тя е най-силната дума, която днес, в днешни времена съществува. Ако хората биха разбрали какво нещо е тази дума, какво нещо е умът, цялата култура щеше да се измени! Като произнесеш тази дума както трябва, тя произвежда СВЕТЛИНА в човека.” (27 ноември 1932, „Имаше някой человек”)

1938.09.18 „Златният век трае сто години, сребърният – също сто години, останалите два – медният и железният - също по сто години. Сега българите минават своя златен век, останалите европейски народи минават железния век. Вие искате да знаете какво ще стане с българите. - Понеже минават златния си век, те имат най-добрите условия. Макар и малък народ, в духовно отношение те представляват банка, която ще кредитира другите народи. В края на този век славянството ще излезе от железния си век и ще влезе в златния си век.”(18 септември 1938, „Изгубеният сън”) КОМЕНТАР: ТОВА Е МНОГО ВАЖНО УКАЗАНИЕ, ПОНЕЖЕ ДАВА ЯСНОТА ДОКОГА Е БИЛ ЗЛАТНИЯТ ВЕК НА БЪЛГАРИЯ И КОГА ЩЕ МИНЕ В СЛАВЯНСКИТЕ НАРОДИ. Ако тия вкове се редуват последователно, значи златният ни век е изтекъл до края на 1999 година и е започнал златният век на славянството. Ние знаем, че първа ще бъде Русия. И логично е, понеже Учителят през 1926 г. казва, че ще ни събере отново в Кавказ след 100 години. Понякога Бог променя плановете Си по време, но ако този път няма да има промени, може да чакаме Учителя физически в Кавказ СЛЕД 7 ГОДИНИ! Да отвори пак широко Школата на Земята, въпреки че на Небето и в тайни групи на Земята тя никога не е преставала.

1940.08.07 „Аз имам една статистика. Аз засега забелязвам, че у някои хора има, на 10 думи, ЕДНА добра дума казана. У други – на 100 думи ЕДНА добра дума казана. У българите има едно поверие за хората, които не говорят лошо. Тези хора ги наричат „късметлии”. Такива хора, които казват на 100 думи само една лоша дума или на 1000 думи само една лоша дума, българите ги наричат „полѐзници“. И българите, като почнат да тъкат платно, гледат да срещнат или да повикат един такъв полезник. Или когато ще се съгради къща, пак повикат един такъв полезник, за да върви работата. И когато между вас не върви работата, повикайте един такъв полезник.”(7 август 1940, „Разбиране на природните закони”)

1942.12.06 „Между българите като дойдох, ВЗЕХ ОТ ТЯХНАТА ФОРМА НАЙ-ХУБАВИЯ ИНСТРУМЕНТ. Какво ще направиш от българското дърво? От едно българско тяло каквото можеше да се направи, направих – повече от това не може. Колкото и да го облагородяваш, все си е българин. Че е българин, българин е… /Обаче/ най-добрите хора са българите! „Българин“ произлиза от „благ“ - от БЛАГИТЕ хора са те. Понеже са много сладки, някой път се случва, че са горчиви - от сладчина горчат… Сега от невидимия свят искат от българите да приготвят поне едно тенеке мед. Понеже българите са благи, най-хубавия мед искат от тях, за да си дадат /горе/ мнението какви са българите. Сега действайте – българите да изпратят едно тенеке мед в другия свят, да се изправи светът!...” (6.XII.1942, „Четирите неща”)

 

 

 

УЧИТЕЛЯТ: „Азъ сега слѣдя, правя единъ опитъ и забѣлѣзвамъ: отъ извѣстно врѣме се заражда една особена атмосфера. Вие всинца ставате повече ПОЛОЖИТЕЛНИ, и вслѣдствие на това се заражда една борба на разединение. Умътъ ви е станал активенъ, но повече въ отрицателенъ смисъль.” (1922.06.08о.Окултна хигиена.ТРЖ.1996.ББ:240)

„ПОВЕЧЕ ПОЛОЖИТЕЛНИ” значи, че мнозина застават в центъра - действат и да проповядват. Много добре, но искат ДРУГИТЕ да са „отрицателни” - да се въртят ОКОЛО ТЯХ. Много бързо забравят думите на Христа да не ставаме преждевременно учители и водещи. Имаме една поговорка: „Разделяй и владей”. Разбие ли се така Братството на части с много авторитети и водещи, които не си гостуват, не се редуват, не отстъпват сцената си, разединението е сигурно. Всеки е абсолютно убеден, че ролята на другите и ИМЕННО НЕГО да слушат, ИМЕНО В НЕГОВИЯ ПЛАН да се включват. Но ТОЙ да се включи в нечий чужд план, да участва на равна нога в обща братска инициатива НЕ ПО НЕГОВ ПЛАН – това почти не го виждаме. В мъдростите и лекциите са много силни, но в приятелството, служенето и слугинството - не. А за ПОСЛУШНИЧЕСТВО при някой друг и дума не може да става: те слушат само себе си или представата си, че Бог им говори отвътре. За Бог в ДРУГИЯ, за КООРДИНАЦИЯ на истините и обмен, за общ живот и обща работа, индивидуалистите не са настроени. Под „общност” те разбират само аудиторията си.

 

15.12.2019 г. 15,00 ч.

 

КАЗАНО ОЩЕ ПРЕЗ 1922 г., но не за пръв път: БЯЛАТА ЛОЖА РЪКОВОДИ И СЕ ИЗЯВЯВА ПО СПИСЪК ИЛИ ПО ЖРЕБИЙ. Черните и шарените общества търпят несменяеми физиономии на сцената и в икономиката си. Или властта се държи с манипулации за продължаване на едноличния мандат. Освен това, абсолютната доминанта на Бялата ложа е ЛЮБОВТА.

УЧИТЕЛЯТ: „Питатъ ме: въ единъ градъ не сѫ доволни отъ рѫководителя, та искатъ отъ другъ градъ да имъ дойде нѣкой да ги рѫководи. Азъ не отговорихъ, а казвамъ: тази работа не е моя. Вие, ако сте толкова умни, че не знаете какъ да работите съ този рѫководителъ, СЪБЕРЕТЕ СЕ 10 ДУШИ И ПОЧНЕТЕ ДА СЕ РЕДУВАТЕ.

 Днес ЕДИНЪ да говори, утрѣ ДРУГЪ - и така да се изредятъ 10 души. те могатъ повече да говорятъ отъ този рѫководитель. Ако тия 10 души не могатъ да се разбератъ - ОЩЕ 10 ДУШИ. По-хубаво: между тия 20 души, все ще се намѣрятъ нѣколко души да говорятъ. Ама искамъ онѣзи, които искатъ да говорятъ, да иматъ извѣстна дълбоко прѣживѣна опитностъ, да иматъ наблюдения въ живота. И тази опитность да изведатъ ТАКА, А НЕ ДА ПАРАДИРАТЪ СЪ СЕБЕ СИ. И Павелъ казва: „Мнозина проповѣдватъ не Христа, А СЕБЕ СИ - ЧЕ ЗНАЯТЪ.“ А че проповѣдваме Христа, подразбира, че проповѣдваме ВЕЛИКИЯ ЗАКОНЪ НА ЛЮБОВЬТА, който ще тури редъ и порядъкъ въ свѣта. И този велики законъ, ТРѢБВА ДА СМѢНИ ВСИЧКИ ЗАКОНИ ВѪТРѢ ВЪ НАСЪ.”(1922.06.08о.Окултна хигиена.ТРЖ.1996.ББ:242-243)


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.