Книга 40

 

кадри, субтитри и гласови обяснения

 

 от някои любителски филмчета

 

 

128(1992).VIII.22 "Рила, Рила!". Това бе една удивителна година, която даде богати плодове не само в чужбина, но даже и у нас. Бе ни казано от Някого, че се равнява по чудеса и Присъствие на 1939 г. И наистина, ако прегледа човек историята на Братството и фотографиите от 1939 г., ще намери нещо много общо с незабравимите ни преживявания през 1992.

 

 

Филмчето завършва така:

 


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.