Книга 13

8.VІІІ.125(1989)г.
София - Изгрев

ЕЛ-ПУРÈЙ –
 СФИНКСЪТ ПРИ МУСАЛА


13,32ч.
          Искам да ви кажа, че истинското име на Сфинкса е Ел-Пурей, което ще рече "Божия Лилия". Лилията е най-белоснежният илухим в ясновселената и живее само там, където Духът се целува с Мировата Душа. Този илухим отговаря за чистотата на човешката душа и за вътрешната й връзка с Бога. Ето защо, Ел-Пурей трябва да се търси само вътрешно, в дълбока молитва, мир и тишина. Безмълвната молитва е езикът на Ел-Пурей. Ако вие се молите безмълвно на Сфинкса, съзерцавайки вътрешно образа на лилията, рядко поклащана понякога от ефирен ветрец, то ще пратите мощен импулс към народите от Южните школи и към всички южни йерархии във Вселената. Самото произнасяне на името "Ел-Пурей" раздвижва токовете на ясновселената, с които се предава импулс на човешките души към благоговение.
         Благоговението – ето най-висшия ток на Любовта, който извира от ясновселената. Който не може да благоговее, той няма още ясновселенско тяло. Той няма мистичен горен клепач на очи, които гледат отдолу нагоре. Да гледаш отдолу нагоре към Бога – това го знаят мнозина, но да гледаш отдолу нагоре към малките създания на Бога – това го може само ясновселената. Ето защо, ясновселената създава райски обители, в които животът може да прогресира. Всяка райска обител има ограда. Всеки център на Божествената култура има светилище. С великата грижа на тази ограда и на това светилище, Бог благоволи някога да изпрати Мировата Душа в плът, в образа на прекрасната Нефертити. Нефертити помогна на Ехнатон да положи началото на слънчевите династии във всички южни народи. Жилището на Ехнатон беше на Рила. Вие сега седите върху главата на Сфинкса - на Великия Ел-Пурей, откъдето Ехнатон посрещаше Слънцето! Светлите същества тук ви поздравяват и ви казват:
"Добре дошли, мили приятели! Ние изпратихме първоцарете и първожреците от тук, за да строят Агарта в Египет. Ние изпращаме и сега всички ония, които, като нас, са строители. "Египет" значи да си строител на Новата Култура. "Египет" значи да дадеш условия Божественото в душата да покълне. Всички форми, идеи, сили и постижения на Египет дойдоха от тука, от Сфинкса. Ел-Пурей – “Благословената долина”, която се простира на изток от Сфинкса, е най-голямото хранилище на Мъдростта на планетата. И когато отворените за благоговението и прозрелите грижата за беззащитните, оскърбени и унижени, се възкачат при нас, ние може да ги приемем. Само един тонов ключ на една песен от нашите - и вие ще влизате в хранилищата на нашата Мъдрост! Затова всичко тук е много по-блестящо и прекрасно от древния Египет и много прилича на него, т.е. Египет прилича съвсем бледо на Ел-Пурей, защото в Египет, през Ел-Пурей, дойдохме ние - от Сириус.
   Който иска да дойде на Сириус, трябва да дойде до благоговението. Когато замлъкне всякаква проза и всякакъв спор и пламне в душата ви нежната лилия на благоговението – благоговение към всяка рожба на Бога, а не само към Бога; и когато прелейната милост и практическа грижа към слабите и към тези, които имат нужда от вас, затрептят във въздуха при вашето идване, то ние ще ви отворим вратите - и световете на Сириус ще разтворят прегръдки!"
   ЕЛ-НЕЙ, ЕЛ-НЕРЕЙ, ЕЛ-ПУРЕЙ!
   Превод: Белоснежната тишина на благоговението да ви снизхóди на колене пред жадните!

СЪДЪРЖАНИЕ
/