https://www.facebook.com/serpentariusmm/videos/280782582287952/UzpfSTEwMDAwNzM5ODEwNTQ5NDoyMDg2OTE4MTg4MjMxNDMx/

 

  

06.04.2018 г. 3,21 ч.

 

ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО ОШО В ТОЗИ ВИДЕОЗАПИС, ние виждаме не само истината и мъдростта в изказванията му, но и пораженията, които са му нанесени в психиката от отровите и психотронното облъчване на враговете му, за да започне на места да говори пълни глупости от даден момент нататък. С това цела им е постигната, но защо е допуснато това от Небето, е друг въпрос. Всичко ни е за урок.

ЕТО КАКВО КАЗВА И УЧИТЕЛЯТ В БЪЛГАРИЯ. В беседите има и мисли в защита на женитбата (тези), и синтези, но тук са подбрани предимно антитези:

ЖЕНИТБА 2 1922.10.29н сдо ЖИГ48`050-51 Да се ожениш, това значи, да станеш собственик, да владееш нещо. Мъжът владее жена си, а жената владее мъжа. Щом имаш владение, ще ти дадат крепостен акт. Мъжът казва: "Ожених се за еди коя си - Мара. Тя е длъжна да става сутрин рано, да свари млекото и кафето, да ми приготви закуска. После да приготви хубав обяд, а вечерта да направи кюфтета. Ако не изпълни тези задължения, очаква я глоба!..." Това значи да се ожениш: да владееш нещо с крепостен акт и да имаш право на давност... Да подпишеш крепостния акт и да влезеш във владение на тази собственост. След всичко това, ще кажат, че БОГ съчетавал хората, че женитбата е от БОГА...

ЖЕНИТБА 2 1922.11.19н днс ЖИГ48`117 Ще кажете, че БОГ е наредил да се женят хората. - Ако беше така, те щяха да се раждат женени. Всъщност, те се раждат неженени, а после се женят. Женитбата е създадена от хората.

ЖЕНА, НАПУСКАНЕ НА МЪЖА СИ 1 1922.11.26н лмс ЖИГ48`142-143 Казвам: всеки мъж трябва да напусне жена си и всяка жена трябва да напусне мъжа си! Ще кажете: "Ето, хванахме го сега... Виж какви работи говори!" - Пак повтарям: мъжът трябва да напусне жена си, а жената трябва да напусне мъжа си. Ако спра дотук, ще кажете: "Какво учение е това?..." /.../ И тъй, всеки, който е изгубил Божията Любов, е мъртъв, и жена му трябва да го напусне. Всяка жена, която е изгубила Божията Любов, е мъртва, и мъжът й трябва да я напусне. В ТОВА се заключава спасението на човека! Закон е: всеки мъж, който изгуби Божията Любов, е мъртъв, и жена му трябва да го напусне. Същото се отнася и до жената. /.../ Само Любовта развързва човека и го освобождава. Единствената сила, която освобождава човека, е Великата Истина. Дето е Истината, там е и Любовта. Вън от Любовта, никакво развързване не става. /.../ Жената казва: "Искам да се освободя от мъжа си!" - Само един начин има за това — да приемеш Божията Любов. Това значи да пожертваш всичко за Любовта. И мъжът може само по този начин да се освободи от жена си. При това положение, мъжът може да напусне жена си, да излезе от дома си, но да ù даде своето благословение, да ù създаде всички условия за добър живот. ТОВА значи мъж с характер, със силна воля.

ЖЕНИТБА 2 ЗА КРАСИВА МОМА 2 1933.03.05н мтд ЖИХ97:266 Ако аз бих се женил, никога не бих се оженил за красива мома. Защо? – Защото щеше да стане нещастна, и аз щях да стана нещастен. И тя щеше да изгуби своята свобода, и аз щях да изгубя своята свобода. В ума ми щяха да влязат ред мисли: къде ходи тя, какво прави, какво говори със своите приятели – все за нейните срещи щях да мисля... А така, нека си бъде свободна. Красивата мома е царкиня! Казвам: не се женù, за да бъдеш свободна! Ти си красива – нека всички те обичат, да нямаш господар над себе си. (Виж и Коментара към "УЧИТЕЛЯТ ЗА СЕБЕ СИ, ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖЕНИТБАТА", с разсъждения за удивителния прийом на Учителя понякога да говори като грешен и смъртен, без да е такъв, за да съкрати дистанцията.)

ЖЕНИТБА И ОБИЧ 1934.04.22н твз ПНС98:145 Онази жена, която обича един мъж и се жени за него, тя не е добра. Тя нека му помогне да се ожени за друга.

ЖЕНИТБА, ИЗБОР НА СЪПРУГ 34.07.29н въч ПНС98:352 Никога не се жени за човек, който не обича Бога с всичката си душа, с всичкия си ум, с всичкото си сърце и с всичката си сила; който не обича ближния като себе си и самия себе си! При това, ако ти си свързан с Бога, съпругът или съпругата ти 20 години трябва да те слуша и да не говори за любов, а да изпълнява заветите ù на дело: мъжът да престане с войните и насилията; жената – с материализма и другите негативни прояви на старата Ева. Само така светът ще се оправи.

ЖЕНИТБА 2 И ЛЮБОВ 1 1924.05.18н двг КДМ50:171 Щом дойде любовта, това показва, че Бог е посетил момата. Като разбере това, момата не иска вече да се жени. - Защо да не се жени? - Не е въпросът в женитбата, но в разумното предаване на любовта. Ако мома и момък се срещат и мислят само за женене, те не разбират любовта.

ЖЕНИТБА, КАНДИДАТ ЗА ЖЕНИТБА, ТЕСТВАНЕ ЧРЕЗ ЦВЕТЕ 1924.04.20н птх КДМ50:92 /Ако едно цвете не изсъхне от вашите мисли и желания, вие сте добър човек. Обработвайте си цветна градинка и подарявайте цветя, за да видите какви са хората. Дайте едно цвете на кандидата за дъщеря ви /.../ - ако не изсъхне след един месец, доворете му се/

ЖЕНИТБА 2 1935.10.20н збн ВВН1 АСК93'98:067 Ние не сме господари на земята. Господари са ДРУГИ. Ние си представяме /че сме господари/, но фактически не сме ние ни най-малко. Онези, които управляват света, ТЕ женят хората, ТЕ ги венчават, развенчават, ТЕ ги карат да се раждат, да умират, интернират на общо основание в другия свят тия, които не се подчиняват /.../, понеже, сме под властта на царството на тъмнината.

ЖЕНИТБА 2, НЕОПРЕДЕЛЕНА ОТ БОГА 1935.11.17н пле ВВН АСК93:М64.28 Една млада мома разправяше една своя опитност. "Когато бях млада мома, мислех си, че ще се оженя за някой добър, богат момък, ще си наредя къщата добре. Казах си, че всичко искам, но не искам болен мъж да гледам. Какво стана после? Даде ми се точно това, което не съм мислила и което не мислих, не исках. Мъжът ми скоро заболя и боледува цели седем години. През това време той стана толкова нервен, толкова сприхав, че мъчно можеше да му се угоди. Това негово състояние ме научи на много неща, придобих търпение." От това, от което се страхувала, това ѝ се паднало. Но коя е причината за това нещо? Причината се дължи на факта, че тя се е оженила за друг мъж, а не за този, който ѝ бил определен от Бога. Затова именно мъжът ѝ трябвало да боледува - да научи тя урока си. Следователно, ако в живота си имате противоречия, ще знаете, че вие сте се омъжили за мъж, който не ви е бил определен от Бога. Сега не остава нищо друго, освен да търпите. Онези, които идват при мене и разправят положението си, казвам: Ако бяхте дошли при мене преди да се ожените, щях да ви кажа дали сте един за други. Но понеже сте бързали и не сте питали, сега не остава нищо друго, освен да се търпите. Сега не правете втора погрешка – да се развеждате. Първата погрешка сте направили, прибързали сте да се ожените за човек, с когото не си схождате, поне втората погрешка не правете.

ЖЕНИТБА 1 ОТ БОГА 1936.04.05н пви ВВН АСК93:484 Някой казва: „Като се оженим…” - Аз не съм против женитбата, но казвам: „Да не се разлъчва това, което БОГ съчетал!” Това значи да се ожени човек: да има една другарка, с която през целия живот да не са си разменили нито един остър поглед, да не са си казали нито една обидна дума, нито да са си отправили едно лошо чувство, било то явно или тайно. Така трябва да бъде и от двете страни.

СВЪРЗВАНЕ С ДОБРИТЕ, ИЗОЛИРАНЕ ОТ ЛОШИТЕ 1936.04.05н пви ВВН АСК93:484 Не е правилно да се изолираме. Може да се изолираме, но от кого? - От всички лоши хора. А да се свържем с всички добри по лицето на земята, дето и да се намират те. Ако искаш да успяваш в живота си, трябва да се свържеш с всички добри хора по лицето на земята. Трябва да се изолираш от всички лоши мисли и желания на хората, понеже те ще те спънат. Лошите хора не трябва да мразиш, но трябва да се изолираш от тях, за да се свържеш с всички добри хора. Свържи се с добрите хора! Иначе вие няма да намерите в живота си това, което търсите.

РАЗВОД 1 1935.11.17н пле ВВН АСК93' 98'М64.29-30 Жена му го кара да направи това, да направи онова, туря му бент, иска да му покаже как трябва да направи една работа. Като се види заобиколен с бентове, той се разритва и казва: "Аз не се ожених за бентове, аз се ожених за жена. Ритам вече!" Казвам и на жени, и на мъже, които сте идеалисти: като видите, че ви турят бентове и не можете да се проявите, ритайте! /.../ И тъй, ако жена ти дава крава и теле, кажи: "Ритам и кравата, и телето и казвам: "Иху-ху!" Ако мъжът ти иска да те ограничи с една крава и едно теле, кажи: "Господ ми е дал ум, сърце и воля и аз искам да постъпвам според тях. Ако ти ми туряш бентове – Иху-ху!" И мъжът да каже на жена си: "Господ ми е дал ум, сърце и воля и аз искам да постъпвам според тях. Ако ти ми туряш бентове, жена – Иху-ху!" Ако постъпвате така, казвам: Имате право!

ВСЕ ПАК, ЕТО И ЕДНА СИНТЕЗА НА ТАЗИ ТЕМА, В МОМЕНТА НЯМАМ ОТПРАВКАТА ОТ КОЯ БЕСЕДА Е:

"НЕ Е ВАЖНО ДАЛИ ЧОВЕК СЕ ЖЕНИ ИЛИ НЕ СЕ ЖЕНИ; ВАЖНО Е, КАТО СЕ ЖЕНИ ИЛИ НЕ СЕ ЖЕНИ, ДАЛИ ИЗПЪЛНЯВА ВОЛЯТА БОЖИЯ."

ДВАМА 1 В ИМЕТО БОЖИЕ 1935.12.22н диж ВВН АСК93:М64.18 Права мисъл има между две същества, които се съберат в името Божие и правилно гледат на нещата, без да се ограничават. Те всякога ще си помагат.

ИНДИВИДУАЛЕН ЖИЗНЕН РАДИУС 1935.11.10н роп ВВН АСК93' 98'М64.23 Когато хората се приближават по плът повече, отколкото трябва, в тях настава ужасна реакция, която ги измъчва. За да не настъпва тази реакция между тях, те трябва да бъдат едни от други на известно разстояние. /.../ За да съществуват нормални, хармонични отношения между хората, те трябва да бъдат на такова разстояние един от друг, че между тях да могат да се вместят три хиляди души. Когато между хората не съществуват хармонични отношения, това показва, че те не са спазили това разстояние. Понякога човек бяга от дома си. Защо? – Защото е много близо до домашните си. Когато става въпрос за разстоянието на хората по плът, те трябва да бъдат не много близо, не много далеч един от друг. КОМЕНТАР: Ако разстоянието се мери в профил, средно трябва да сме на 1 километър един от друг; ако е на ширина - повече от километър и половина; ако пък легнем на земята (по височината на тялото) - поне на 5 километра... В една беседа Учителят казва: "Двама е много опасно, много е безопасно". Другаде настоява нееднократно, че мъжът и жената трябва да живеят на 1000 километра един от друг и да се виждат само веднъж месечно - тогава няма да се карат, а ще се разговарят като ангели... Друг път даже ги праща на различни планети... В гениалната си повест "Пророкът", ливанският писател и посветен Джубран Халил Джубран пише: "Желал бих долините да са ви улици, а зелените лъки – прсечки, та да се търсите един друг из лозята и дрехата ви да е пропита със земното ухание. Желал бих да можех да сбера къщите ви в шепа - и като сеяч да можех да ги пръсна из полето и леса. Наистина, жаждата за удобства и разкош убива страстта на душата и после ухилена върви с погребалното й шествие. Но вас, чада на простора, безпокойни и в покой, вас не ще ви уловят в капан и не ще ви дресират! Вашата къща ще бъде не котва, а мачта. Не ще живеете в гробници, строени от мъртвите за живите." Но да обърнем внимание на последното изречение от цитираната беседа от Учителя: "не много близо, не много далеч един от друг". Това не бива да се възприема само пространствено, а и във времето. Тоест, да има ритъм на приближаване и отдалечаване.

ВРЪЩАНЕ В БОГА С ВЪЗЛЮБЕНА ДУША 1936.03.29н аср ВВН АСК93:465 Когато отивате на онзи свят, Господ гледа сам ли отивате, или водите някого със себе си. Ако ви види, че сте двама, Господ ще се зарадва, но ако види, че отивате сам, ще каже: „Този е много закъснял...”

ПОДИГРАВКА 1936.05.03н зеп ВВН АСК99:539 Според мене, когато кажете, че някоя жена е жена на някой мъж, това е по-голямата подигравка. Или когато кажете, че еди кой си е мъж на някоя жена – това е още по-голяма подигравка. /…/ Така, както съвременните хора живеят, това не е свобода, това е робство. Ако мъжът в рая може да си позволи да мисли нещо лошо, както мъжът на земята мисли лошо за жена си, той веднага ще се намери на десет километра вън от рая. И ако жената си позволи да помисли или да каже лоша дума в рая, както на земята прави, тя моментално ще се намери на километри разстояние вън от рая. Там няма изключение за никого./…/ Помнете, че ако отидете такива на онзи свят, непременно ще ви изхвърлят не само от другия свят, от рая, но и от земята ще ви изхвърлят. Един ден ще ви изхвърлят не само от другия свят, от рая, но и от земята ще ви изхвърлят навън. Това значи, че ще умрете. Днес всички хора умират по единствената причина, че мислят лошо – нищо повече! /…/ Една жена има един мъж, когото Господ обича. Заради Господа, и ангелите го обичат, а тя го счита за последен негодяй. Той е знатен на небето, там има около десет жени при него. Какво да се прави? Отде-накъде да минава този човек за знатен? И мъжът мисли същото за жена си. Той не може да си представи, че тя е знатна, че е обичана от Бога. Питам: какъв живот е този, когато сестрата подозира брата, и братът подозира сестрата? Или какъв семеен живот е този, когато мъжът подозира жена си и жената подозира мъжа си? Какъв живот е този, когато и религиозни – православни, католици, евангелисти, теософи, окултисти, - всички мислят едни за други лошо? Какви хора могат да бъдат с такива мисли, я ми кажете? Какъв човек ще излезе от тебе, ако цял ден каляш ума си с такива мисли? Двама души се влюбили. Бог е и в единия, и в другия. Въпреки това, те калят Господа със своите мисли.

ДИСТАНЦИЯ МЕЖДУ ДУШИТЕ 1 1930.11.16н щмв УЗР49:205 Никога две същества не могат да дойдат до еднаква степен на разбиране. Ето защо, когато дойдеш до границата на своя Учител, ти ще бъдеш на такова разстояние от Него, на каквото си бил и по-рано. /Такова/ разстояние съществува между /всеки/ две души. Никога двама души не могат да се приближат по-близо един до друг, отколкото са били поставени. Нещастието на хората се заключава в това, че те искат да бъдат по-близо или по-далеч, отколкото трябва.

ОБИЧТА НОСИ БЕЗСМЪРТИЕТО 1924.07.20н щдс КДМ50:221 Малко хора съм срещал, които се обичат. И вие се обичате, но трябва да срещнете такива, които се обичат истински, за да видите какво значи любов. /Користната/ любов се отличава от великата - от онази любов, която носи безсмъртието. Който те обича, той те държи в безсмъртието. И ако ти обичаш някого, също ще го държиш в безсмъртието. Когато двама души се обичат искрено, те стават безсмъртни. Затова, именно, трябва да се обичате. – Защо трябва да обичаме? – За да станем безсмъртни.

ДВАМА МЛАДИ 1 1929.05.26н дрс ГОБ36:042 /Какво по-хубаво от това, цял живот сърцето ви да трепти за вашия първи възлюбен или възлюбена?/ Какво по-хубаво искате от любовта? Да се обичат душите, да се любят – това е най-хубавото, най-великото нещо в света! Аз бих предпочел да говоря за любовта на двама млади, отколкото за това, че някой бил свършил два или повече факултета.

ДВАМА 3 1924.04.27н щги КДМ50:108 В съвременното общество не може да оставите двама добри хора на едно място. – Защо? – Защото всеки ще иска да се прояви самостоятелно;... Всъщност, те трябва или да се слеят, да станат един човек, или да се разделят.

АДАМ И ЕВА 2, КОРИСТНИ ПОДБУДИ 1933.01.29н зав ВЗК99:475 /Ева е една "мърморица" (мърморана), която е ръчкала Адам отвътре да бъде изкарана навън. Той си е въобразил, че трябва да има "другарка в живота". Господ го е предупредил, че ще има да пати с нея, но той е настоял. Тогава Господ се съгласил, приспал го и извадил реброто му - създал Ева. От този миг нататък проблемите не престанали, не престават и до днес, понеже и двамата имат користни подбуди./ Под "мъж", жената разбира някого, на когото да разчита, да ѝ бъде верен. Пък мъжът разчита на жената да му помага. Това обаче са користолюбиви цели, които са се вмъкнали в Битието.

"Всеки човек в живота си трябва да се обменя с някого. Тия двамата представляват два центъра, които взаимно се обменят - енергията от единия център тече към енергията на другия. Обмяната може да става между двама души, които се обичат. /.../ Няма по-велико нещо от щас-тието! Няма по-велико нещо от сливане на душите с Първичния Дух!" (Придобиване на щастие, 30 май 1928).

СИЖ 31,ГК-20:117 Мъжът е единия полюс на виделината, жената - другият. Събират се, за да образуват една божествена хармония. Те ще образуват такава хармония, ако дължините на техните вибрации са еднакви. Тогава се създава у нас чувството любов; тогава ние усещаме разширение на ума, на сърцето. Но непременно двамата трябва да произведат виделина.

СИЖ-3,ГК-20:!7 Един човек не може да оправи света и когато казва някой: "Аз ще оправя света", той не разбира закона. Трябва всякога двама, читирима, шестима, осмина и т.н. двойки, само двойки трябват, от които учениците плачат. Двойките са законите на съграждането. Тези двойки са в стълкновение с единиците. Турете към тях една единица, ще имате тройки, които след това ще станат на 4 и т.н. постоянно ще прогресирате.

СИЖ-3,Гк-20:179 Когато видя двама млади, които се обичат, аз казвам, че се занимават приятно. По-приятно забавление от Любовта няма в света. И когато виждам, че хората се любят, казвам: те се забавляват.

СИЖ-3,ГК-20:229/230 Когато хората се женят, центровете на техните мозъци трябва да имат известно отношение. Ако между центровете на женския и мъжкия ум не става правилно преплитане на енергиите, непременно ще се образува едно нервно състояние. Причината за това е, че от едната или от другата страна остава излишна енергия и тя произвежда злото. Затова жена, която е недоволна от своя мъж, нека потърси друг мъж, в когото да вложи, да пласира своята излишна енергия и по този начин да стане обмяна, за да няма загуба./.../ Като не разбира положението на жена си , мъжът ú казва: "Не може да имаш приятелски връзки с друг мъж" - и започват разправиите и раздорите. По същия начин постъпва и жената с мъжа си, когато той, за да вложи своята излишна духовна енергия, търси друга по възвишена жена извън семейството, с която би могъл да влезе в духовно общение. Започват и двамата по стария начин разправии.

 

08.04.2018 г. 21,09 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: "Дайте си един отчет дали това, върху което ще говорите, ще причини полза вам или другиму. Ако това, което ще говориш, не ще причини никому полза, занимавай устата си с нещо друго. Устата не е канал за помия! От нашата уста трябва да излиза всичко най-възвишено и чисто – всичко, което може да причини благородство. А лошите думи, които често излизат от устата ви, трябва да отидат на друго място, предназначено специално за помии." (7.XI.1918, беседа "Който намигнува", кн."Искайте сила, имайте вяра", ВСЕ94:136-137)

От същата беседа:

"Аз ще ви покажа този закон, ще ви покажа как действа физически една мисъл: ако не държите вашите мисли отворени, т.е. ако не контролирате вашите мисли, тези нечистотии ще излязат от устата ви и няма да се мине много време и вие ще пострадате от запичане и ще трябва да си правите клизма..."

"Не ви трябват доктори, а трябва да потърсите причината на всяка болест. Ще кажеш: „Аз съм направил устата си канал и трябва да я изчистя!” Всички хора са направили устата си канал и искат да живеят добре. Устата ви трябва да бъде чучур на някоя чешма."

"Аз ви говоря върху прочетения стих, защото зная, че вие много се ритате с устите си. Знаете ли, че човешката уста е едно от скорострелните оръдия, ужасна картечница е тя! Досега тя е била в чужди ръце и ние трябва да я освободим. Човек, който не може да мисли добре, той си удря главата в стената. По главите аз класифицирам хората така: едни, на които главите са разумни, и други, на които главите са от тиква или чутура. Ако главата ви е от тиква или чутура, нямате шанс за успех."

"Всяка мисъл трябва да влиза през вашите очи и мозък. Всяка /лоша/ мисъл, която е влязла през сърцето ви, е един разбойник. Такава мисъл не трябва да ви безпокои, но да се държи вън от кошарата."

 

"Има религиозни хора, които много се молят, но нищо не виждат – те само мислят как да се спасят. Долу тези мисли! ИМА страдания на онзи свят, но тук има и по-лоши. Когато вършите престъпление, усещате един голям ад. Всеки е опитал този ад вътре в душата си, защо търсите друг ад? Другият ад е играчка. Този, вътрешният, е страшен и тогава казвате: „Този червей не престава да рови, не свършва!” Той е като една тения, срещу която вземате лекарства, изхвърляте я навън, но главичката пак остава. Казвате: „Защо е влязла тази тения?” - Защото вашите очи са били затворени. В тази тения е влязъл един нечист дух, който постоянно смучe. Тази тения ще излезе сама по себе си, ако се научите да държите очите си отворени, а устата ви да не са безумни. Може ТАКА да тренирате вашата воля, че от мястото, гдето е тенията, да я изхвърлите навън за една минута."

 

 

 

08.04.2018 г. 22,12 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: "За да развиете вашето сърце, трябва да турите волята си в действие. /.../ Ако вие не изпълнявате това, което ви учат, ще ви изпъдят, за да дойдат други, които ИСКАТ да слушат и изпълняват.." (7.XI.1918, беседа "Който намигнува", кн."Искайте сила, имайте вяра", ВСЕ94:142)

УЧИЛИЩЕТО НЕ Е ПРЕСТАВАЛО НИКОГА - НИТО ЗА МИГ! Мнозина мислят: "Учителят Го няма, Той е затворил Школата в края на 1944 г., оттогава не ни вижда и можем да правим каквото си искаме, да ни мързи колкото си искаме"... - Не! Който има воля, горещо сърце, живо зрение, разпознаване и желание за учене, Школата е отворена винаги и не е преставала работата си нито за миг. Тя не се изчерпва с книжки, изяви, самодейности, разговори, лекции, записи и т.н.

В СЪЩАТА БЕСЕДА:

"Молим се на Бога, но не излизаме от избите си..."

МНОГО ХОРА ЦЯЛ ЖИВОТ НЕ ПРАВЯТ НИ-НАЙ-МАЛКО УСИЛИЕ да се помръднат, да еволюират към Ученичеството. А тук Учителят казва:

"Ако вие се придвижите само с една стомилионна част от милиметъра, то е много нещо! Не мислете, че като започнете с това Учение, изведнъж ще направите много нещо. Аз ще приема за голям прогрес, ако само с една стомилионна част от милиметъра успеете. "

"Ще ви представя една фигура. Представете си проекцията на един център на безконечност и предположете, че за двадесет и четири часа тя трябва да направи един кръг. Знаете ли с каква бързина ще се движи, за да измине една сто милионна част от километъра? Тук тя се движи много полека, но бързината, с която обикаля горе, е много голяма. В центъра движението е много бавно, но горе е много бързо. Ако се задвижи материята на вашето сърце с такава скорост, вашето сърце и ум щяха да се стопят. Затова долу трябва да се движите много полека, за да върви движението горе хармонично. И не се обезсърчавайте!"

ЗА ТИЯ, КОИТО СИ МИСЛЯТ, ЧЕ В БОЖЕСТВЕНИЯ СВЯТ НЯМА ПРИЯТНОСТИ И ЧЕ ВОЛЯТА Е САМО СТУДЕН, ЛЕДЕН, НЕУМОЛИМ И БЕЗКОМПРОМИСЕН ПРОЦЕС:

"За да можете да упражнявате волята си, всякога трябва да заменяте едно неприятно състояние с друго, приятно."

"Ще ви дам начин за усилване на волята ви. Например, имате едно много неприятно чувство и не можете да се освободите от него.- Станете, употребете един час и посетете едно семейство, което е в много по-лошо състояние, отколкото сте вие. Не казвайте: „На мен огън ми гори на главата, а ще ходя да посещавам други!..” - Идете при такова едно семейство, което няма дърва, няма хляб, нищо няма, постойте десет-петнадесет минути и вижте има ли някакво роптание там или не. /.../ Искам да градите вашето здание. Каквато благородна мисъл дойде в сърцето ви, изпълнете я. Ще изпълните тази мисъл не както е писано в книгите, а както ви подсказва вашето сърце. Ще я изпълните не по принуждение, а по закона на божествената воля. Може да си кажете: „Е, най-напред ще поправя своя дом....” - Че всички хора нали са все Божи домове! Един човек, на когото можем да помогнем, е все от божествения дом!"

"Друго правило: не отивайте по разни къщи и семейства когато ви е много тъжно, скръбно, за да ви олекне. Не носете вашия боклук на ближните си, това не е наука – не по този начин трябва да ви олеква! Така ще отивате с цел да използвате /.../ Ако ходите по другите къщи с цел да ви олекне, да оставяте там своя боклук, ще ви научат всички и няма да ви приемат."

"Всеки да се занимава със СВОЯТА чистота. Който се занимава с хорските нечистотии, той се покварява."

"Аз харесвам светските хора, защото те вървят много добре: те обръщат голямо внимание на физическата чистота. От тях се иска само крачка напред, за да влязат в Царството Божие. Имат ли това изкуство – физическата чистота, - те ще преминат и към духовната."

"Досега вашият живот е бил безразборен: ставате сутрин и до обяд сте все в кухнята; следобед пак нагоре-надолу - и вечер си лягате уморени. Казвате си: „Е, утре пак същото нещо ни чака - кога ще се освободим?”

"Господ, на Когото се молиш, е умен и казва: „Я слушай, не си криви устата пред Мен - я излез навън и свърши тази работа!” Но ще кажеш: „Господи, аз не съм разположен...” - Не си разположен, защото си турил на гърба си по-голям товар, отколкото можеш да носиш."

"Главното за вас е да се трудите и да знаете, че всеки ден свършвате една работа, необходима за вас.Сърцето ви да бъде чисто, душата – свежа, умът – бодър, а духът – крепък!"

"Не ходете да се плашите един друг, че ТОВА казал Учителят, ОНОВА казал Учителят... - Аз съм казал всичко намясто, но вие криво тълкувате нещата. Който се учи, всякога е при главата, а който не учи, е на опашката. Много човешки души са се повдигнали толкова, че са дошли до ангелите; и много ангели има, които са паднали. ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ВИЕ ИМАТЕ ВСИЧКАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА УЧИТЕ - И АКО НЕ УЧИТЕ, ГРЯХ НА ДУШАТА ВИ!"

„Сега казвам: и НИЕ ще помръднем тази вечер света с една сто милионна част от милиметъра, но трябва да работим всички КОЛЕКТИВНО. Имайте предвид, че вие сте в едно Училище - и ще СЛЕДВАТЕ уроците, които ви се дават! Онзи, който ме слуша и не изпълнява, знаете ли на какво прилича? - Все едно, че го прекарвате през една гостилница само да помирише от всички гозби и да си замине, а той е много гладен. А с мирисане живот се не живее.”

„Знанието произлиза от свободата на човешкия дух, от разбиране на Божията Воля. Искам да бъдете свободни, да разсъждавате, а не е важно вашето НАСТРОЕНИЕ. По благодат учителят не може да тури бележка на ученика. Ако не учи, не може да му постави шесторка – шесторката трябва да е ВЪТРЕ у вас. Аз нямам шесторки, не давам нищо по благодат, и шесторка слагам само на онзи, който знае да работи.”

"Вие искате да започнете с големи работи, но трябва да се върнете назад."

***
ВСИЧКИ БЕСЕДИ НА УЧИТЕЛЯ СА СЛОВО БОЖИЕ, НО ТАЗИ Е ЕДНА ОТ ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ. Затова тук бяха сложени толкова много възлови мисли от нея. Освен това, тя е един от най-ярките примери как говори Бог на Седмо число или при Седма вибрация..

 

09.04.2018 г. 11,49 ч.

 

 

В част от този текст отпреди 1 година има грешки, затова тук се повтаря поправен. Той ще бъде сложен в кн.46 : : 9.IV.153(2017) : : 5,30 - 8,03 : : ЕДИН СЪН - "СЪН" И НА АНГЛИЙСКИ – „СЛЪНЦЕ”... -(ИЗКУСТВОТО НА СЪНУВАНЕТО) : : Йоан 10:20 Мнозина от тях казваха: „Бяс има и луд е - защо Го слушате?...” 21 Други казваха: „Тия думи не са на човек, хванат от бяс. Може ли бяс да отваря очи на слепи?”

Един светлосин и едва доловимо розов човек от Слънцето се явява сред хората и започва да обикаля долини, бърда и рътлини по цялата земя. С него вървят и летят странни момичета, също прозрачни и много нежно и ефирно сини и розови, но повече розови от кръста надолу, а повече сини нагоре, докато при Човека е обратното.  Навсякъде той говори и въздухът на километри кънти от говора му, а те му припяват в съзвучни тоналности. Всеки път говори кратко едно и също нещо, но на различните места и при различните народи - по различен начин. На сегашните земни езици това Слово и тия картини не могат да се предадат и с една милионна част от това, което се преживява при сънуването. И наситина, губостта на думите и липсата на милиони думи на земята позволяват да се предаде същността му по един крайно беден начин.  По някакви причини, от Словото на Човека е отпаднала думичката „ще”, защото това, което говори, се превръща веднага в реалност някъде по световете. Когато това стане и на Земята, даже върху три кръгови метра някъде, оттам започва Опрозрачняването на Земята. : Ето го, той говори: - В обозримо близко бъдеще и при вас се извършва Промяната сред стотици и хиляди. Отедлни БРАЧНИ СЕМЕЙСТВА за една нощ се осъзнават и узряват. Счупват саксиите! На сутринта са полупрозрачни и много фино, ефирно светлосини и розови, и започват да образуват ЗРАЧНИ ЗЪРНЕЙСТВА. Кръвта им вече не е същата, водата в нея не е предишната, превърнала се е от светена в зарѐна. Затова започват да си ходят на гости и да разменят гости, както съобществата на водата. Където живеят и където стъпват или прелетяват, настъпва вечна пролет. Земята под тях става прекрасно розова и светлосиня като телата им; полупрозрачна и все по-прозрачна заради Прозрението; семената в нея, малко по малко или изведнъж, се превръщат в ЗЪРНА. Възвръщат свойствата си от Дървото на Живота, прорастват и дават плодове почти веднага. Новите човеци вдъхват, дишат тия плодове, но по един час дневно ги приемат и с дъвчене, понеже дъвченето е създадено от Бога - то строи КРИСТАЛНОТО ТЯЛО НА ЧОВЕКА. Цивилзациите в битието, които се хранят само с мисъл, слово и светлина, малко по малко са започнали за залязват, понеже са пренебрегнали закона за дъвченето. Не са успели да се превърнат от семейства в зърнейства - а зънействата са безсмъртни, свободни, нечетни. В този сън наяве има и много ручеи наоколо, реки, водопади и каскади, които издават музика. Въздухът също от светлосин понякога се превръща в златен или розов. Има и други цветове, в които се превръщат хората и всичко друго наоколо, но и те са меко и ефирно светещи, говорещи нещо, пеещи, полупрозрачни или изцяло прозрачни. Бедността на човешките думи и понятия принуждава сънуващия да млъкне и да престане да описва тия сънища задълго, защото и от този сън е забравил почти всичко и е рзказал само една малка част. Не му се иска отново са предава със земни думи това, което е чул да се говори тази заран, но сега си припомня още нещо от него. Даже му е неудобно да го прозинася, тъй като на онзи език няма и помен от такива биологически и астрономически термини. Нека поетите измислят нещо друго. Но същността е следната:  В зоните на Промяната мутациите на семействата се превръщат в „нутации на зърнействата”. Да видим какво беше нутация – имаше такава дума. Да, някакво въртене и колебание на оста на Земята и други небесни тела, което образува и прецесииите. Обаче в съвършения свят колебанията са БОЖЕСТВЕНИ - те не са отлагане, въздишки, надежди и провали в избора. Там нутациите са нежни и много приятни отклонения на оста на аза от Абсолютната Ос - отклонения, които образуват Живота. Когато някъде някой се отклони от Абсолюта, ЗА ДА ДАВА, той изпитва свой собствен импулс да нутира прекрасно около Централната Точка и да образува ефирни конуси – горен и долен. Всичко това е много грубо и научно с тия думи, иначе тече като светлоцветове и музика; обясненията идват със смисъл и мисъл, а не с човешки думи. Пак извинения - голяма молба за извинения... Добрият дух, добрият човек се поддава на тоя вътрешен призив за нутации под един основен наклон и с много вариантни, накъдрени наклони. Дервишите го умеят, затова изчезват и се пренясат. Когато един аз напъне саксията и я счупи, той се слива с небето и земята и покълва. Ако е имало две или пвече семена в една саксия, дори и да са били благословени семейства, те също счупват саксията и тя се разпада моментално. Превръщат се в ЗЪРНЕЙСТВА - СЪОБЩЕСТВА НА БОГА.  Когато две или повече нутации изпаднат в хармония, истините им също се завъртяват щастливо и образуват полифонии – малки и големи полифонии. Екстазите от тия полифонии са необозрими и неописуеми, нощем ги виждаме като звезди на небето. Днес някои започват да ги виждат и чуват и денем. Когато два аза в битието изпаднат в хармонична нутация, те стават зърнейство и оста на аза им става куха, започва да провежда Гласа и Песента на Духа. Дори и къдрави, корените им в долния конус са вече радиални. Те мигновено се сливат с други съзвучни корени, стават ЕДИН корен както при момината сълза и при бука и още много божествени растения - на безброй хектари. В общата точка на въртене стои неподвижно Абсолютната Точка, но подава импулси на душите. Тя ги опиянява с Тръпното Блаженство, а те нутират с отклоненията на Щастието. Светът е вечно огнение на сродни нутации и прецесии, попаднали в резонанс с Тръпките и с Истините. Горните конуси на всяка обща нутация опипват Битието за Непознати и Нови Истини. Опиянението от Новите Истини е не по-малко заеметяващо от ударите на Тръпното Блаженство. За да има пламтене и огнение и в двата Конуса, в центъра трябва да се породи искра. Искренето е досег на Сродности, които не са могли да се разминат. Сам Бог искрѝ, когато създава монади. Съприкосновенията Му с Пралайа пораждат удари в Битието, които се чуват из всички краища на вселената и създават потресения. Потресенията, които изпитват родените от тях, са неописуеми! Както казахме, това се получава само при НЕРАЗМИНАВАНЕ. Получава се „съешаване” на тръпките и истините, макар и в един малък, невидим вихър в Океана. Но тъй като Потресението от Неразминаването е в резонанс с Отца, то е вечно. Любовта не отпада. Бог е създал Пралайя, за да създава същества и примирения, затова и най-малкият вихър от съешаване също гърми из вселената като Гръмовете на Гръмовержеца, но това се чува като всемирна Тишина от ръкопляскания... Периодничното Гърмене между почивките потриса световете и разклаща за нутации безброй дървета на Доброто и Злото, изпопадват безброй зрели семейства, строшават саксиите, осзнават се. Изпитват див импулс за нутация - първо ИНДИВИДУАЛНА нутация, за да намерят себе си. Скоро или не много скоро те изпадат в резонанс с нечия сродна нутация и започват да превръщат Летенето в Гнездене. Там се появява диво искрене, защото зърнейството е диво, не питомно. Зърнействата са свободни съобщества от сродни нутации, които се образуват и разпадат под там-тама на Господа. Който не ще да се образува, се обезобразява; който не ще да се разпада, се разпада. Семействата се разпадат чрез гниене; зърнействата никога не се разпадат, но периодично отсъстват заради клъстърни работи - излизане от един кристал и гостуване на друг. Ако имахме бесове, щяхме да се вбесяваме от словесното безсилие, че не можем да предадем тия космически очевидности. Обаче, обвеяни и опърлени от лудостта на Лудия - най-Лудия в Битието и Небитието, - безсилията ни да дадем образ на тия очевидности се превръщат в блаженство. Блаженство от неизказаното и лошо изказаното, понеже все пак предизвикват някъде бунт, диверсия... Ди-версиите в Битието са бунт на ДВЕ версии – две ДИВИ версии на Тръпката и Истината, които счупват саксиите и започват да нутират в екстаз. Образуват двойни конуси от ефир, поражда се искрѐне, зачеват се Съ-щества – създания със съ-вест. Съвместили са вестите си, понеже имат ВЗАИМНИ щения - ВЗАИМНИ божествени щения - и не им се съпротивляват.  Щението обаче все още мисли за бъдеще – съдържа частицата „ще”. Казано по друг начин, постоянно спряга илюзията „ще бъде”. Затова съществата са от Бога, но от Бога КАТО ДУХ. Когато Бог се смили и се кондензира като Господ, щенията престават, съществата престават да са същества и се превръщат в „ѐния”: - „ТУК, НЕЗАБАВНО И СЕГА!”. Съществата, макар и с взаими и успоредени щения, неизбежно се обезобразяват и умират, когато ОТЛАГАТ. По тази причина се задръстват от тиня, гной, цимент, - от ОТЛАГАНИЯ в ума и сърцето, в тялото им. Които са увредени от грехопадналото семейство и са гноясввали дълго в него, те загубват Тръпката и Необходимостта от тръпка, загубват Истината и Необходимостта от Истина. Загубват беса за бягство - същината на младостта и безсмъртието. Загубват и способността да мислят, останала е само една гнида от мисъл в тях – мислят си, че живеят. Започват да блуждаят като заклани, мятат се насам-натам по глупости, инициативи и щения. Спрягат на всички езици думичката „тщетен” - мърдат се и се вихрят НАПРАЗНО, на ПРАЗНИ обороти. Създават впечатление, гонят вятъра, духат вонящ вятър към другите, сякаш живеят. Накрая и това престава. „Ествàта” – верните на Естеството и на естествата - се сливат БЕЗ ЗАМИСЛЯНЕ И НЕЗАБАВНО, образуват резонансни зърнейства и започват да ходят по зърнейства.

Йоан 10:20 Мнозина от тях казваха: „Бяс има и луд е - защо Го слушате?...” 21 Други казваха: „Тия думи не са на човек, хванат от бяс. Може ли бяс да отваря очи на слепи?”

 

 

10.04.2018 г. 13,11 ч.

 

 

ПО НЯКАКВА ПРИЧИНА, към тази графика отпреди година няма текст. Ето защо, може тук да се добави мисъл от Учителя. Изключително важно за нас разрешение от Небето да освобождаваме заробените! Паякът често е изключително красиво създание, което се прави на нещастно и невинно, за да му се хванеш:

"Ако видите, че някое малко същество - например, малка пеперудка кацнала някъде или оплетена в паяжината на паяка, - трябва да ви се трогне сърцето, да кажете на този паяк да я пусне. Също така да кажете на паяка да пусне мухата. Ти ще кажеш: „Какво? Да се занимавам с мухата ли? Нека паякът да си я изяде...“ - Паякът за тебе е едно предметно учение. Ако ти не освободиш мухата, ти си съдружник на паяка и тогава наполовина с паяка ще отговаряш за престъплението! Ще се заведе дело - ще се запише в делото, че престъплението е извършено в твоята къща. Ти казваш: „Аз не съм видял...“ - А пък ти си видял." (8.VII.1934, "Върховният авторитет")

 

 

https://www.facebook.com/GrigoriyVatan/videos/2089746367948613/

 

 

 

 

10.04.2018 г. 17,52 ч.

 

 

The music to this amateur film is with the exclusive personal permission of the composer Petronimius (Petar Bakardzhiev) from Burgas, Bulgaria, although protected under copyright law.

УЧИТЕЛЯТ: "В планината човек има сто пъти по-голяма възможност да намери истината, отколкото в долината." (7 август 1932, "Новите възгледи")

Музиката към това любителско филмче e с изключителното персонално разрешение от композитора Петронимиус (Петър Бакърджиев) от гр.Бургас в България, въпреки че е защитена по закона за авторското право.

Този негов жест в настоящия случай снема значителна част от кармата на авторите и институциите на тази изолирана планета, виновни за оповестяването на името на авторите и за продаването на продуктите и творенията им, за забраната за разпространението им без разрешение. В случая обаче асуинът на музиката тук (есенцията на Абсолютната Красота) е с доста по-висок градиент от този на продаваните и защитени произведения.

ТОВА ФИЛМЧЕ ЗА СПОМЕН Е ОТ ПОРЕДИЦАТА НАШИ ЕКСКУРЗИИ ВСЯКА СЪБОТА И НЕДЕЛЯ. В случая - посещение на "женски" планини като Родопите, Средна гора и др. или ходене (плуване) по реки надолу през всяка втора седмица след новолуние.

 

 

https://www.facebook.com/CYBERARMY3301/videos/1559189624179728/UzpfSTEwMDAwNzM5ODEwNTQ5NDoyMDg5NzYyMjg3OTQ3MDIx/

  10.04.2018 г. 18,01 ч.

 Въпреки грубия глас на човека, който говори тук, грубата истина е, че малкостойностните хора около нас ни дават най-ниска цена. Защо продължаваме да живеем с тях? Защо не идем там, където ще ни разпознаят и обикнат истински

 

 

https://www.facebook.com/GrigoriyVatan/videos/2090008054589111/

 

11.04.2018 г. 03,10 ч.

 

The music to this amateur film again is with the exclusive personal permission of the composer Petronimius (Petar Bakardzhiev) from Burgas, Bulgaria : : Музиката към това любителско филмче пак e с изключителното персонално разрешение от композитора Петронимиус (Петър Бакърджиев) от гр.Бургас, България.

УЧИТЕЛЯТ: "Планината е място за Любов. Планината е опасна за онзи, който не разбира; но за онзи, който разбира, планината има всички блага. Казвам: ще започнете да изучавате законите на Любовта! Онзи, когото Бог е пратил при вас, покажете Любовта си към него." ( 4 август 1937, "Нашето предназначение")

УЧИТЕЛЯТ: "Вие сте дошли на планината да придобиете известни опитности. Ако от опитностите, които имате, запазите в съзнанието си поне няколко образа, които можете да поставите в хармония и във вътрешна връзка помежду им, вие ще бъдете доволни и радостни." (15 август 1930, "Упътвания и наставления")

ЕТО ЛИЧНИТЕ ПОСЛАНИЯ НА НЕОБЯТНОТО ДО ДОМАКИНЯТА НИ В ГОСТЕНЕЦ И ДВАМА ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В ТАЗИ ЕКСКУРЗИЯ:

http://neobyatnotogovori.com/?idpub=1310&book=38
http://neobyatnotogovori.com/?idpub=1315&book=38
http://neobyatnotogovori.com/?idpub=1429&book=42

Има за още двама в кн.45, но в 

http://neobyatnotogovori.com/ тя още не е публикувана. При желание, могат да бъдат изпратени на вашия персонален имейл или във фейсбука ви. Също може да ги видите в края на кн.45, ако си я изтеглите от 

http://toyonus.com/ - българската секция, осияния PDF:  E 300 045.posl.red.2017.11.13gr 1896 03.01.2017 Обично дете на Нол..............стр.13419  1903 11.01.2017 Златото на съорновèнието... стр.13463

 

 

 

11.04.2018 г. 20,29 ч.

 

 

УЧИТЕЛЯТ КАЗВА, ЧЕ КОЙТО НЕ УЧИ ИЛИ НЕ РАБОТИ В СВЕТСКИ КОЛЕКТИВ, НЕ Е НЕГОВ УЧЕНИК. ЕТО КАКВО КАЗВА ОЩЕ: „Ако на земята не се научите да работите и да свирите, на небето никога нѣма да се научите. Ако отидете неподготвенъ на небето, веднага ще ви върнатъ на земята. Това е законъ на прераждането. Човѣкъ е дошълъ на земята да мине презъ мѫчението, презъ труда и презъ работата. /.../ „Ще правя погрѣшки...”. — Правѝ погрѣшки и върви напредъ. За предпочитане е човѣкъ да се труди и работи, макаръ и да прави погрѣшки, отколкото да не работи и да не грѣши." (1918.11.10, беседа "Да наеме работници", том "Дали може".С42:351)

 

 

 

 

 

 

11.04.2018 г. 21,34 ч.

 

Б.ДУНО: "Ако хората продължаватъ да прилагатъ стария моралъ, свѣтътъ съвсемъ ще се изопачи. Прилагайте БОЖЕСТВЕНИЯ моралъ въ живота си, за да задоволите нуждитѣ на ВСИЧКИ хора. Който не съдейства за задоволяване необходимитѣ нужди на ума, на сърцето и на душата си, той върши зло и престѫпление." (1918.11.10, беседа "Да наеме работници", том "Дали може".С42:353)

ПОЗНАВАМЕ СТОТИЦИ СЪРЦА, КОИТО СИ СТОЯТ В КЛЕТКИТЕ, ДАЖЕ И КОГАТО СА ИМ ГИ ОТВОРИЛИ.

 

 

 

11.04.2018 г. 21,46 ч.

 

 

Б.ДУНО: "Женитбата има смисълъ, само когато приближава човѣка до Бога, когато възлюбенитѣ си помагатъ взаимно. Обаче каква женитба е тази, която отдалечава хората отъ Бога и разваля отношенията помежду имъ?" (1918.11.10, беседа "Да наеме работници", том "Дали може".С42:354)

 

 

 

11.04.2018 г. 22,01 ч.

 

 

Б.ДУНО: "Ако наблюдавате живота на семействата, ще видите, че нѣкѫде членоветѣ постоянно удрятъ главитѣ си, разправятъ се, спорятъ. Въ това отношение, главитѣ на мѫжа и на жената сѫ като чутури, въ които чукатъ кафе."(1918.11.10, беседа "Да наеме работници", том "Дали може".С42:354-355)

 

 

 

11.04.2018 г. 22,13 ч.

 

 

В КОГО ЖИВЕЕ БОГ? - АБСОЛЮТНО ФУНДАМЕНТАЛЕН ЛАКМУС ЗА РАЗЛИЧАВАНЕ НА ПРОПОВЕДНИЦИТЕ:

Б.ДУНО: "Страшно е положението на човѣкъ, който живѣе само за себе си! Само Богъ има право да живѣе за Себе Си, защото Той включва всичко въ Себе си. Човѣкъ /трѣбва/ да живѣе за Бога, а Богъ — за себе си. — "Искамъ да живѣя за себе си..." — Обърни се тогава къмъ Бога, Той да дойде въ тебе, да живѣе за тебе, А ТИ — ЗА ДРУГИТѢ."(1918.11.10, беседа "Да наеме работници", том "Дали може".С42:356)

 

 

 

 

11.04.2018 г. 22,29 ч.

 

 ОЩЕ ЕДИН ФУНДАМЕНТАЛЕН КРИТЕРИЙ, че някой не ни е запратил там, където Бог Го няма:

Б.ДУНО: "Отворете очитѣ си да видите, че Живиятъ Господъ се изявява НА ЗЕМЯТА. Всѣки ще Го намѣри нѣкѫде, макаръ и ОТВЪНЪ проявенъ. Външнитѣ предмети събуждатъ мисъль и чувства, които водятъ къмъ Бога." (1918.11.10, беседа "Да наеме работници", том "Дали може"С42:356)

 

 

 

12.04.2018 г. 18,12 ч.

 

"Трѣбва ли хората да се обичатъ? - Едни казватъ, че трѣбва да се обичатъ, а други - че не трѣбва. - Защо не трѣбва? — Защото НѢМАТЪ СМѢТКА да обичатъ: който много обича, много дава. Чува се и да казватъ, че който иска да бѫде щастливъ, не трѣбва да служи на Бога. - Защо? — Защото служенето на Бога е свързано съ даване. Значи, трѣбва да изпразнишъ кесията си, а това не е износно...” (1918.11.17 днр ДАМ".С42:358-359) Ще каже някой: „Какво общо има тук тангото?” – Има много общо. Тангото е една огромна философия! Многото обич, ТОТАЛНАТА обич значи безразсъдно, тотално доверие и отдаване. Може и да не е доверие, а лудост. Падаш – и не се интересуваш дали ще те хванат в последния момент.. Естествено, зависи кой е водещият. Ако е божествен, РАЗБИВАНЕ НЯМА НИКОГА. В станалите случаи и да се разбиеш, за любовта ти пишат шестица, но за вкуса, разпознаването и мъдростта ти - нула. До следващия път...

ТУК ВЪЗНИКВАТ ОЩЕ ВЪПРОСИ: Какво и как, всъщност, трябва да даваме, когато обичаме? А когато обичаме МНОГО? И третия въпрос: казва „кесияТА”. Значи - ЦЯЛАТА кесия. Следоваелно, СЛУЖЕНЕ ли е на Бога, когато даваме само дестятък или по-малко от цялък? И какво даваме; какво значи „кесия”, кому даваме, как даваме?

ЕТО ОЩЕ:

„Аз не обичам хора, които носят угасени свещи, а само такива, които носят запалени свещи, като на Разпети петък. Всеки от нас сам трябва да бъде запалена свещ. Предан, любящ, добър човек е запалена свещ. И грешка голяма е да бъде човек изгасена свещ!” (16 март 1914, „Ето Човекът”)

„Да бъдеш като Него.... - Че как да бъдеш като Него? Ти нямаш никакво търпение, нямаш ПЪЛНА преданост към Бога, пък си „християнин”... - Никакво християнство не е! Казвам: ТРИ неща завършват характера. Ако не храните ума си с онази естествената светлина, която е храна на ума; ако не храните вашите чувства с онази естествената топлина (защото сърцето се храни с топлина); ако вие не храните вашата воля, вашата душа със сила… И със СИЛА трябва да се храни човек.” (22.IV.1942, „С любов”)

ПАК МИСЛИ ЗА РАЗМИСЪЛ – И ЗА РАЗЛИЧАВАНЕ НА ПРОПОВЕДНИЦИТЕ...:

„Какво означава страстта? - Известна енергия, течение в природата. То не е само до човека - страстта прониква навсякъде: и в растенията, и в минералите; навсякъде страстта произвежда едно движение. Защото всеки има известна страст. Човек, който има известна страст, той всякога ще има известно движение.” (5 декември 1930, „Принципи и форми. Влияние на планетите. Скачените съдове”)

„Силните желания внасят разширяване в човека, а силните страсти – движение, интензивност. Значи, всяка мисъл има за основа желание и страст. Желанието внася разширяване на мисълта, а страстта – сила, движение. За да се реализира една мисъл, тя трябва да има широчина, сила и движение. /.../ И тъй, щастието е реалност, към която хората се стремят. Те ТРЯБВА да се стремят към щастието! Всички хора на земята търсят щастие и трябва да вкусят от него. Ако не вкусят от щастието, всички мъчнотии и страдания, които са преживели, остават безпредметни. Който е претърпял всичко заради щастието, той заслужава да вкуси от неговите плодове. Ето защо и вие, като ученици, трябва да бъдете разумни, че като ви дадат от плодовете на щастието, да вкусите от тях, без да философствате защо са създадени и как са създадени. Благодарете за тия плодове, бъдете доволни от тях И НЕ ПИТАЙТЕ ДАЛИ ЩАСТИЕТО ЩЕ ОСТАНЕ ПРИ ВАС ЗА ДЪЛГО ВРЕМЕ! Щастието остава завинаги с човека, при условие Любовта, Мъдростта и Истината да царят в него.” (5 септември 1928, „Планински върхове”)

 

 

 

13.04.2018 г. 08,21 ч.

 

 

УЧИТЕЛЯТ: „Когато нѣкой има голѣми дългове, отрича своя кредиторъ и казва, че е умрѣлъ... Ако го питатъ „Кѫде е твоятъ кредиторъ?”, той отговаря: „Нѣма го, не сѫществува, отдавна е умрѣлъ...” — Не сѫществува, защото има да плаща..." (1918.11.17 днр ДАМ".С42:359)

ТОЗИ ОТКЪС ОТ БЕСЕДИТЕ Е „ВЕЧНО” АКТУАЛЕН И ДНЕС, защото познаваме десетки българи, които взимат и не връщат. Но по-печалното е, че преди всичко ние сме длъжници на БОГА и създанията Му. Той ни е дал на кредит тия души, сърца, умове и тела, за да множим Замисъла му във Вселената, а ние не Му се издължаваме, понеже имаме тръпки и чувство за дълг към собствените си приумици и към смъртни хора. В такива случаи, за нас Бог е „умрял” – и да се спукаме от молитви, за Него не ни остава време.

ЕТО КАК ПРОДЪЛЖАВА ЦИТИРАНАТА МИСЪЛ: "Книжницитѣ и фарисеитѣ чуха Христа, но си отидоха, не искаха да Го слушатъ. Така правятъ нѣкои хора. Чуватъ да се изнася нѣкаква нова идея, но не слушатъ и си отиватъ по домоветѣ."

ЗНАЧИ, има и друг вариант на живота - да не се връщаш вечно в дупката си... Всъщност, това връщане не е "вариант на живота", понеже не е Живот.

 

 

 

 

 

13.04.2018 г. 09,45 ч.

 УЧИТЕЛЯТ: „Преди всичко, казвамъ: трѣбва да има /истински/ слушатели, т.е. хора, които, като слушатъ, могатъ и да ПРИЛАГАТЪ. Всички търсятъ лесенъ „занаятъ”... - Азъ пъкъ уча хората на мѫченъ занаятъ: да слушатъ добре и да прилагатъ правилно.” (1918.11.17 днр ДАМ".С42:360

 

https://www.facebook.com/GrigoriyVatan/videos/2091462164443700/

 

 

 

13.04.2018 г. 14,07 ч.

 

АУДИОТЕКА "ПРЕКРАСНИ ЧУДАЦИ" : : Засега - библиотека и аудиотека. Когато се явят кинаджии с душа, които ще предпочетат за сценарии, режисура и игра шедьоврите на гениите, а не винаги на първо място собствените си творения и тия на адските творци, ще стане и ФИЛМОТЕКА.

РЕЙ БРЕДБЪРИ - ИЗ РОМАНА "ВИНО ОТ ГЛУХАРЧЕТА" : : По повод на едно утринно видение - образа на една прелестна Приятелка от младостта, с чиято снимка тук се илюстрира образа на Хелън Лумис от разказа на Рей Бредбъри. И тя, като Хелън, днес не е първа младост, но изяде с кориците книгата на д-р Арнолд Ерет за БЕЗСЛУЗЕСТАТА ДИЕТА, смъква килограмите си с космическа скорост и се подмладява и изцелява фантастично поради изпълнението на казаното в тази книга. Мисли да заживее с "Бил Фористър" още в този живот, а не в следващия...

Звукът в тия записи не е чист, но говорът се разбира. Някога направиха МР3-ки от оригиналните касети, а трябваше да са във wav и да се изчистят шумовете. Искаха по 25 лева на касета - при това, много духовни хора... Ак някой би могъл да отдели за общото дело или за приятел 1 час седмично и знае как става това, ще имаме по-добри записи. Един час месечно, един час годишно - все ще се придвижи нещо...

Някога бях превел и едно стихотворение от Евтушенко за двама влюбени на един мост на Сена. Отдавна ми се губи, ще го преведа пак. Засега слагам тук оригинала, понеже отговаря съвсем точно на епизода във "Вино от глухарчета", когато Хелън Лумис и Фористър са в същата ситуация във въображаемите си пътешествия:

НА МОСТУ Б.Левинсону

Женщина с мужчиною одни на мосту у сонной синей Сены — над пустынным смыслом толкотни, над огнями призрачными всеми. Где-то там сменяются правительства, кто-то произносит речи мудрые. Это им отсюда еле видится, словно Сена, зыбкая и смутная. Так стоят без слов, без целования под плащом прозрачным до зари, будто бы в пакете целлофановом всей земле подарок от земли! Дай нам Бог — ни дома и ни прибыли, ни тупой уютности в быту. Дай нам Бог, чтоб, где с тобою ни были, мы всегда стояли на мосту! На мосту, навеки в небо врезанном, на мосту, чья суть всегда свята, на мосту, простёртом надо временем, надо всем, что ложь и суета...

Париж, 1960

 

14.04.2018 г. 10,16 ч.

ВСЕКИ СИ ИЗБИРА САМ КЪДЕ И С КОГО ДА ЖИВЕЕ – БЕЗ НИКАКВО ИЗКЛЮЧЕНИЕ. Даже и насилените консумират карма в това отношение: те са насилвали някога други или са се подчинявали на насилници безропотно, предпочитали са такива поради нисък вкус, съблазън, страх или корист.

БЕИНСА ДУНО: „На Бога ще давашъ доброволно - колкото искашъ и когато искашъ. Не изпълнишъ ли този законъ доброволно, ще дойде кесарьтъ и насила ще те застави да дадешъ. Богъ и кесарь сѫ двама господари. Ако не служишъ доброволно на единия, ще дойде вториятъ и насила ще те застави да му служишъ. Двамата господари сѫществуватъ въ свѣта и като две различни състояния: /например,/ здраве и болесть. Болестьта е кесарьтъ. Той ще те тури на легло или на нажежена пиростия - и колкото да викашъ, нѣма да те освободи.” (1918.11.17 днр ДАМ".С42:362)

НЯКОИ СРАВНЯВАТ ТАЗИ МЪДРОСТ НА БОГА с манталитета на тиранина, който иска да излезе ненасилник в очите на народа, но поддържа палач за тия, които не му се подчиняват. Всъщност, в тази „стратегия” на Бога няма нищо принудително и насилствено. Той и Неговият свят са самата Благост и Любов, самото блаженство, щастие, свобода, вечна младост и безсмъртие. Всеки, който мисли и живее за Бога и за ближния, обитава този свят. Христовият Дух чрез Емануил Сведенборг обяснява, че чистилището и адът са по-ниски светове, в които ПО СВОЯ ВОЛЯ натежават и изпадат всички, които живеят за себе си и за света. И най-черният дух на дъното на ада възлиза моментално в лоното на Бога, ако е способен да помисли и заживее за Бога и за ближния. И най-светлият ангел „отдясно” на Бога изпада моментално на дъното на ада, ако помисли и заживее за себе си и за света.

ВСЪЩНОСТ, има ли Бог нужда от нас, за да се налага да Му даваме нещо, макар и доброволно? – Бог е цялостен и абсолютен и няма нужда от нищо. Обаче, когато се самоограничи и се превърне в Господ, във Вселена, Битие, Природа, Човечество и пр., Той имитира СЛАБОСТ – имитира, че има нужда от нещо чрез тях. Единствената Му цел в случая е да развие в нас любовта и доброто, импулса да даваме и да се отдаваме.

В СЛУЧАЯ, ЗА РАЗМИСЪЛ, може да се разгледа произходът на думата „кесар” (цезар, император) като „режещ”; и фòрмата и функцията на пиростията. Защо е преоблазаващо трикрака, въпреки че има и кръгли и правоъгълни? Числото три в негативен план отговаря на сатанинския Юпитер, който ни съблазнява с илюзиите на света. Това е Дяволът, който е предложил на Христа целия свят, цялата вселена. Пиростията има и положителна символика, отразена в народните обичаи. Христос обаче ни дава и един фундаментален ключ: Божието – Богу; кесарювото – кесарю. Т.е., ние неизбежно или кармично имаме известни задължения към света, които трябва да изпълняваме с любов и съвестно. САМО И ЕДИНСТВЕНО в света могат да се развият определени добродетели, които на небето не могат да се развият по никой начин, понеже там няма нещастни и нуждаещи се. В това има дълбок замисъл – които бягат от света, падат в ада много по-надълбоко, понеже продължават да мислят за себе си. Въпросът е да сме в света, но не от света. По какво се познават, в този смисъл, родените от Бога? – Задължителното си време те отдават НА СВЕТА, но свободното – на БОГА. Родените от други бащи, а не от Бога, превръщат в работно и извънработното си време - от амбиции или материализъм, от страх или чувство за дълг към разпадащи се системи. Или в това време се обменят с небожествени същества и неща, т.е. разпадат се самите те. Има българска народна мъдрост: „Който се не дава да го познаеш, виж го къде ходи”. Ако можем да проследим хората, а това не е много трудно и с петте, и с другите ни сетива, ние ще видим кой къде и при кого ходи в свободното си време и с какво се занимава. Това не е за осъждане, но за уроци и изводи. Не е въпрос да се осъждат другите - въпросът е да анализираме първо себе си.

ЕТИМОЛОГИЯ, СЕМАНТИКА, СИМВОЛОГИЯ: - ЗА РАЗМИСЪЛ

ЦЕЗАР (КЕСАР) е най-високата титла в йерархията на средновековните западноевропейски владетели със значение „император“. Титлата произлиза от прозвището на римския политик Гай Юлий Цезар (Gaius Julisus Caesar), наричан Цезар. Етимологията на името е неясна, което дава повод за различни предположения. Възможна е връзка със римския глагол caedo – режа. Друга възможна връзка е с caesaries – понятие за здрава коса, макар и иронично за някои плешиви цезари. Забележете и воините, и съвременната агресивна младеж, която им подражава: косата им е здрава четина, под нея е обръснато като под паница, те не си поплюват пред нищо.

ЕТО ЗА ПИРОСТИЯТА: Пиростѝя (перустия, саджак) - /от „огън”/ се нарича уред, представляващ трикрака метална поставка (или скара), която се поставя в огнището, а върху нея съдовете за готвене. Задължителен елемент от покъщнината в миналото, днес тя почти не се използва. В древността е известна като „трипод“. Предмет свързан със символизма на числото три и с огъня и небето, като израз на динамизъм и общуване с боговете. С помощта на „трипод“ делфийският оракул е тълкувал волята на Аполон.

В БЪЛГАРСКИТЕ НАРОДНИ ВЯРВАНИЯ Както почти всички предмети от бита в миналото, така и пиростията има определена роля в народните вярвания и обреди. Вярва се, че ако по пиростията играят много искри, то това предвещава много пари и придобивки за стопаните. Смята се и че пиростията не трябва да стои празна на огъня, защото това предвещава бедност за домакина или защото на оня свят щяла да стои нажежена на врата на стопаните си или пък защото на оня свят ще препречва пътя на мъртвите, опитващи се да излязат от ада и ще ги подпалва. Когато завали градушка, пиростията се изважда на двора и се обръща с краката нагоре, като се вярва, че това ще пресече градушката. На някои места в Странджа в средата на обърнатата пиростия се посипва сол с думите: „Както се пръска солта, така да се пръска градушката!“

 

 

 

14.04.2018 г. 10,48 ч.

 

 БЕИНСА ДУНО: „Ако вѣрата не може да ви извади отъ обикновения животъ, тя не е истинска вѣра, не е истински методъ.” (1918.11.17 днр ДАМ.С42:362)

 

Картината е от холандската художничка Diana Vandenberg (1923-1997) и е наречена от нея "Космическото Дърво на Живота".

 

 

 

15.04.2018 г. 23,12 ч.

 

БЕИНСА ДУНО: „Страданията на хората показватъ, че тѣ не сѫ изпълнили задълженията си къмъ Бога и къмъ своя ближенъ. Страданията представляватъ колело, едната половина на което е назѫбена, а другата — гладка. Като минавашъ презъ гладката часть, чувашъ тихъ, мекъ гласъ, който ти казва: „Изпълнѝ задълженията си!” — „Нѣмамъ време сега...” - Щомъ се отказвашъ отъ задълженията си, гласътъ се отдръпва навѫтре, нищо не чувашъ. Следъ това минавашъ презъ назѫбената часть на колелото. Тукъ вече нѣмашъ време за изборъ - да изпълнишъ, или да не изпълнишъ: ЗАДЪЛЖАВАШЪ се да изпълнишъ. Който изпълнява волята на Бога, като дойде до зѫбцитѣ вижда една тѣсна отворена вратичка и презъ нея излиза навънъ. Който не изпълнява Божията воля, вижда тѣсната врата, но понеже живѣе въ съмнения, не се решава да мине презъ нея. Той продължава пѫтя си по колелото, докато попадне в зѫбцитѣ му. Тукъ той разбира законитѣ на живота. Ще кажете, че има нѣщо жестоко въ това колело. - Така е, но то е създадено отъ хората следъ грѣхопадането. Първоначално, цѣлото колело е било гладко — Богъ го е /бил/ направилъ /така/. Помнете, че колелото се върти! Докато сте на гладката му часть, разчитайте на Бога. Той ще обедини мислитѣ и чувствата ви. Той ще ви обедини като народъ. Очаквате ли на Кесаря, той ще ви тури на своя даракъ и ще ви разчепка... Всѣки день вие минавате презъ колелото на живота, затова нѣкога сте разположени, а нѣкога — неразположени. Когато сте неразположени, минавате презъ назѫбената часть на колелото. Какво трѣбва да правите тогава? - Ако сте честенъ човѣкъ, ще кажете на приятеля си: „Не стой близо до мене, да не те хванатъ зѫбцитѣ на колелото. Мене ме хванаха - поне ти да не пострадашъ”. Нечестниятъ иска да страдатъ и другитѣ, като него. Той ще започне да ги разубеждава въ сѫществуването на Бога, та по този начинъ и тѣ да опитатъ зѫбцитѣ на колелото." (1918.11.17 днр ДАМ.С42:362-363/370

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.