Книга 8

5.04.122(1986)г.
 София

ТРИМА, ВЯРВАЩИ В ЕЛМА

2ч. преди изгрев

За пръв път УКЗ (Уникалният Космически Звук) звучи в кварта. Защо се сменя квинтата? Само няколко пъти се чу по новия начин, после, след някакво настройване (преход), пак се върна на квинта.
Какво представлява това? Отначало го мислех за звук от генераторите, предаван по мрежата, понеже се чува из цяла България; чувал съм го и в Москва. Също - на Рила и другаде сред природата, където няма наблизо проводници. Но веднъж токът спря, а звукът пак се чу.
Наистина ли това е Универсален Космичен (Земен) звук? И защо за пръв път тази сутрин звучи в кварта? Ето, преди малко пак се измени в квинта, с понижена ½ степен (до-фа диез или сол-до диез). Не съм проверявал с камертон, но ми звучи винаги като сол-ре от октавата, под основната на пианото.
Ето сега: как ясно звучи сол-до-диез!


-Това, с новата промяна, стана според предупрежденията Ми за април и тържествените Ми клетвени думи миналия петък, че "утре е велик ден".
Звукът не е нито "космичен", нито "земен", а роторен, от техническо естество - наистина са генераторите на електростанциите. Вече си Ме питал и съм ти отговарял по този въпрос, но ти не вярваш често на думите Ми. Иска ти се този звук да е нещо необикновено, но не е. Причината, за да се чува навсякъде, е твоята чувствителност, но и други хора го чуват - не е необходимо да сте в непосредствена близост до електрическа мрежа.
Причината за пръв път да го чуваш в кварта обаче вече не е техническа, а полева, от космичен характер. Промяната, която става на Земята, се отразява навсякъде.
 Сега мислиш: защо не се отслаби силата на осветлението в момента на преминаването към кварта? - Понеже това не е пряко свързано с напрежението на тока, със стандартните ти познания за техника.
Важното е, че скоро ще опитате първия плод на тройното ви усилие. Трети беше необходим - поне докато проведа този акт. Трябваха трима, които вярват на Контакта.


Не сме питали Елма дали потвърждава и версията, че космически пришълци, сключили договор със земните правителства, правят нещо мащабно под земята, с неизвестна цел. Странните звуци, за които става дума тук,  може да са и от това. Има и осияние за главния начин за защита от “Техническото Чудовище” – единство и обмяна на избрани хора с искра Божия на всички полета. Ето защо в осиянията постоянно  се говори за нуждата от Третия – от поне една тройка души, обичащи се божествено. Досега на планетата ни такъв случай няма. Разпознаването и космическият вкус  и избор още не са развити в земните хора, те трябва да проверяват своите влечения и теории единствено по пътя на последствията (б.п).

СЪДЪРЖАНИЕ
/