Книга 15

18.ХII.1261990)г.
София - Изгрев

ЗАКОНИ НА БРАТСКАТА ОБИТЕЛ

           
Има закон: най-долният етаж – на Делото – трябва да подсигури средния и горния. Делото и Майчинството наедно трябва да подсигурят най-горното – Словото. Ако средният етаж – бременни, кърмещи и майки с деца - закъса, долният пренася всичката си база на средния и се спасява или другаде, или в една стая на средния, ако не притеснява Све­тата Обител. Закъса ли обаче и най-горният – Сло­вото, - даже и средният пренася базата си най-горе и се спасява другаде или в горницата на Словото – ако има условия!
           При всички случаи, сърцето и главата трябва да работят. Ако закъса сърцето, главата може да си образува ново сърце(Това може да е в противоречие с отк­ритието на науката, че в сърцето, а не в мозъка се крие прог­рама, която може да възстанови целия организъм, ако нещо му се случи. За да даде тук Елма приоритет на главата, ве­роятно то е защото в случая подрежда символа на етажите пространствено, и затова сравнението е аналогично – б.п.) .   Без Словото ще пострадат милиони, без средния етаж – само една група, без долния – само крайни­ците. На физическия етаж (или стаи, къщи, обители) живеят само ученици, които се занимават с Делото. От гостите остават най-дълго само такива, които изучават Словото или работят за Словото или Де­лото. За останалите има хотели.
          На духовния, душевния, сърдечния етаж, живеят само бременни и майки с деца до 7-годишна възраст. За деца над тази възраст се открива нова обител. На този етаж не е допустима постоянна помощничка – помощниците се редуват по списък или по жребий. В противен случай се образуват астрални склерози и смучения.
          На божествения етаж живеят и работят само посветени на Словото. Всеки може да работи за Словото; ако няма място – по списък или по жребий. Неизменните обители се посочват от Елма.
          Ако един дом на еснафи или една резиденция се поддържат по-добре от един дом на Бога, то значи, че дяволът още е по-силният на Земята. Така и съ­битията не ще закъснеят.

          Поначало, "спасяване" на долните етажи по-горе се допуска само нощем. Денем те работят за закърпване на пробойните в кораба; ако потрябва - до издъхване. (Сигурно тук става дума за микроскопични пробойни, тъй като ако са по-големи, нощем няма спане... – б.п.)

          Стотици и хиляди сестри и братя, любящи и възлюблени, читатели на Словото и сътрудници на Братството и Делото трябва да концентрират усилията си, за да поддържат един Дом на Господа! А колко още такива домове и обители ще има да под­държате! Ако Бèлите, Бойците, са разсеяни, появява се “спан” – амралнова недостатъчност! Тогава чер­вените кръвни телца си отиват. Понеже “спан” значи спане

          Зле сте с изпита!

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.