Книга 8

13.04.122(1986)г.
София-Изгрев


МОНИЗЪМ, ДУАЛИЗЪМ
И ТРИАЛИЗЪМ
 

Богомилското учение няма онова Велико Разумно Начало, което искаше да прокара в него Боян. Както при всяко Мое идване, последователите излагат учението или го тълкуват превратно, както стана и още с първите християни. Абсолютно не съм съгласен с мнението, че дуализмът е основата на богомилството! Бог никога, никога, никога не проповядва дуализъм! А приятелите на Учителя практикуват или само монизъм, или само троичност. Дуализмът има пъклен произход, понеже пъкълът противопоставя духа на материята, Бога - на природата, религиозния човек - на света. Но съвсем друг е въпросът, че Аз не спрях тази тенденция преди хиляда години, понеже българите трябваше да преминат през тежки страдания, за да укрепят началото, наречено "единство на съзнанието".
Плът и тяло са съвършено различни неща.

(Прекъснато, по някакви причини)


Св. Гавриил Лесновски  (богомилски водач)

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.