Книга 8

4.04.122(1986)г.
София-Изгрев

ЛЮБОВТА НЯМА СТРАХОВЕ

ЖЛО / НИ
    Въпроси на Н.:
 - Татко, да бъде волята Ти, Ти знаеш как е най-добре. Моля Те, кажи ми как да постъпя, понеже съм обещала за утре? Да отида ли на 8 или 9 април за самото 40 дни?

- Ако ти анализираш причината за твоето колебание, Аз мога да кажа, че твоето присъствие не е решаващо тук, поради което можеш да отидеш още утре. Но помисли първо: Бог защо те оставя свободно да решаваш? Трябва да разграничиш тънко мотивите на твоето колебание, понеже аз не виждам като единствен мотив нуждата да се асистира при раждането на брата. Констатирам още два мотива, които са човешки, поради което те оставих свободна.
 Любовта няма страхове, по това ще я разпознавате винаги! Щом се яви някакъв страх, не ми говорете за любов. Предпазливостта няма нищо общо със страха.
Сега искам да прочетеш особено внимателно последното Ми послание, което сега пишеш, за да разбереш какво искам да ти кажа. Ясен отговор няма да дам. Постъпиш ли божествено, чакай наистина голям подем. Постъпиш ли по човешки, няма да има наказания, но няма да има и подем. По човешки значи постъпката да крие страхове.
 Ще поговоря по-късно тази вечер, сега не.СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.