Книга 15

20.ХI.126(1990)г.
София - Изгрев

ХОЛИЗАЦИИ И ХОЛУЗАЦИИ

ЖЛО / НЙР

Модел на воден клъстър

Ако водният клъстър беше затворена система, без постоянно излизане на елементи от него с грамадна честота и скорост и влизане на нови отвън на свободните места, водата нямаше да е вода и, следователно, нямаше да има живот. А колко вода има в човека? Защо тялото ни да е на клъстърен принцип, а животът ни, сърцето ни и душата ни да не са?

15,10 - 17,10ч.

 Пазителю на Маoн, привет!
 Отколе ти пазиш нара на Ноо - ясновселенско поле от невинност и магична красота. Определено е да напуснеш Икло по-рано, понеже си тук, само за да дадеш един урок.
 Ролята ти няма да се измени никога - ти си стожер на разпознаването. Младостта и проникновението обикновено не се познават, но при тебе те са приятели. Маон няма паралел никъде, Маон е само една! Няма ново същество в Битието, родено без участието на Маон. Маон - лоно на Мъдростта – няма по-верен пазител от този, който остава сам, за да бъде най-близък с другите; който остава с другите, за да бъде най-близък със себе си.
Общото между рионидите и маонадите е поз­наването на всички физически звезди и планети. Раз­личното е начинът, по който проникват там: риони­дите ползват формули, маонaдите - маoни. Маoн – това е състояние на душата, породено от хармонично преживяване. Без маон, всички планети и половината звезди щяха да напуснат орбитите си и да се струпат в топки от хаоси. Кромозомите изпадат безсъзнание от присъствието на маон - веществото-поле, извиращо от елохима "Н". Черната ложа е антимаонна в абсолютния смисъл на думата - няма черен адепт, робот или илухим, който да понася всемирната хармония. Черният адепт може да бъде в хармония само със себе си, роботът - само с програмата, а мрачният илухим - само с партньор, който се е откъснал от Цялото. При тях не може да става и дума за понасяне на Всемирната Хармония, тъй като тя ги разлага, подобно на небесна киселина или основа – направо изчезват от Трите Вселени, попаднат ли на нейната брилянтна поличестота.
 Разложителите на живота нямат нужда от поличестота, нито могат да я постигнат. Да – Животът може да се разлага, понеже в Определеното Битие съществува закон за разлагане на пролиномите: колкото е по-определено едно същество или образувание, толкова по-режещо става то с течение на времето в пространството, поради което се налага неговото разтопяване.
Поначало, няма понятие "вечен живот" - то е само синоним. Вечна е само Любовта, понеже тя ражда живота. И ако сега на Изток, в славяните, се яви буквата "Ж" [с малка окръжност отгоре] , то е само защото у славяните се явява универсалното съзнание - съзнаието на Урана, на Водолея, на епохата на ВИДЕЛЕЯ. Както виждате, самият знак на Уран е израз на Тройката - самата ядка на Полифонното Битие. Юпитер също, но при него има едно трио, което е по-консервативно.
С преставането на пулсацията в областта на Поларис, вие приключихте не само с бинарното, но и с триадното съществование, понеже обикновената триада, която не е отворена, вече не върши работа: тя беше възможна и полезна само в Египет. Ако сега се приложи затворената тройка, светът ще бъде съсипан мигновено. Тройка, в която не се подменя постоянно всеки от тримата с нов приятел, се сим­волизира от знака на адския Уран ["Ж" с малка окръж­ност отдолу] - на живота, който се мумифицира.
Ако Луната - или бинарното съзнание - разлага затворените двойки, за да ги прати в небитието, където има само "плач и скърцане със зъби", то пък­леният Уран обвързва тройката с вечна несменяе­мост и обрича и тримата на чувства, подобни на му­мии. Така и всички вие, които сте още египтяни, но не единни или божетвени славяни, сте печално смешни и жалки в очите на Космоса: вие още приживе се държите като мумии с всеки трети или всеки четвърти, който е извън вашите астрални саркофази. А божественият Уран ["Ж"-то с малка окръж­ност отгоре] означава нещо съвсем друго: Христовото съзнание на милостта и абсурда [знакът на Венера, т.е. централната част на знака на Божествения Уран], съединило се с още най-малко две съзнания, които представят пълнещата се и празнещата се Луна [ƒ]. Т.е. това не е кой да е кръст, а именно кръстът, подчинен на Божественото, знакът на божествената Венера, ограден от двете страни със Селена и Луната. Ортодоксалните християни приемат само голия кръст [+] – абсурда на двойното съжителство, което е във вечен конфликт. Старозаветните, с връх черното масонство, приемат сила от знака на Земята [обърната Венера], при който адската женитба и адските методи за кармическо възмездие стигат до пълно потъпкване на Божественото и до необуздан разврат, перверзии и търговски спекулации, гарнирани с чувство за име, собственост и насилие. Магичните сили на черните се дължат именно на тоя знак [кръг или сфера, с кръст отгоре – символ и на юдомасонската църква, която иска да подчини Земята на адския конфликт между дух и материя], понеже чрез него те искат да завладеят планетите. Затваряйки двама или трима души в една къща, при това с родителите над детето отгоре[същата Ве­нера надолу с главата] - и то с родители в постоянна квадратура помежду си [именно адският кръст: [+], кромозомите довчера се надяваха, че ще могат да изродят децата по свой образ и подобие.
Още преди Египет и после в Египет се събуди Венериното чувство: любовта към обекта, подчинена на Божественото. То бе романтичната влюбеност и велика любов, обожанието, преклонението, благоговението, при което ти се отказваш напълно от себе си, очарован от прекрасното у другия. Само един влюбен, по този начин, струва повече от всички сатанински династии, взети накуп, и може да им се съпротивлява. Дете, родено и израсло при такава двойка, в атмосфера на пълно обожание и слепота за недостатъците на ближния, обикновено става гений, светия или окултен ученик.
Ала и тази любов не е още съвършена - тя заключва системата в затворена тройка [това е и знакът на Венера, съставен от три споени части]. Тогава трябва да дойде второ дете, чрез което да се разчупи тройката и да се стигне до знака на Юпитер [  и знакът на Венера]. Тази Луна там е идването на Дъщерята. При адския Юпитер обаче започват постоянни безпокойства при отсъствието на децата от къщи: те правят опит за отворена тройка и образуване на Уран, но "мумиите" в къщата не могат да търпят продължение на веригата. С това се обяснява и нетърпимостта на "мумиите" към къща, пълна с гости.
Обаче къща, пълна с гости без покана от Жрицата, се нарича "адски Уран" [Уран надолу с главата] и се обръща във вертеп или пазар, говорилня. В божествената община, където Слънцето е отгоре [Уран нагоре с гла­вата], т.е. за всеки гост и обитател се пита лично Господ, разединение е невъзможно и отворените вериги стават възможни. Всичко останало е анархия, публичен дом, хотел за маниаци и мухи на мед... или нещо, противоположно на мед – с мухи от ония, зелените, едрите…
Не случайно, Eвролпий, правя анализ на тия неща именно в посланието до тебе. Ние не искаме да кажем, че приятелите са виновни, но приятелите са още по пътя и не бива да наричат частичните си контакти с Христа цялостни. Холизация е възможна само над седмото хорско стъпало, а то се познава по особените белези на ученика, пожертвал най-скъпото си. Самият връх на пентаграмата, където сияе ликът на Елма, се постига със смирение. При това, холизация не е възможна при косъм, отдалечен от главата и бухнала коса, при употреба на бои и гримове, при говорене повече от 15 минути в денонощието. Христов ученик не може да бъде и оня, който оправдава мързела, безлюбието или "невъзможностите" си, поради внушения, които му се казвали от някъде си. Всеки себист, всеки егоист може да пробута всичко, оправдавайки се със "своите си" вътре в него или горе на небето, но това няма нищо общо нито с милостта, нито със саможертвата, нито с абсурда. При това, "милост" не значи да се галиш с който падне, а ония, които са Мои - жадни и гладни - да оставяш на произвола на съдбата.
Н. предпазва групата ви и цялото човечество с великата си способност да се оттегля навреме в Слънцето - оня кръг, който седи отгоре върху някои планети. След като божественият Уран е още невъзможен на Земята, Евролпий и неговите побратими не разчитат нито на сродната душа, нито на Родопа, нито на приятелите. Съчетанието на салма (Родопа) с прана (Евридика) по волята на Отца (амралната, знака на Слънцето), в единна връзка с един холизатор (именно знакът на божест­вения Уран), засегане се получава и затова не може да е получи и по веригата на "холузаторите" (холузация - влизане в частична холизация). В съчетание с неоправената маса и нефункциониращите домове на Словото и Делото, всичко това дава тъжни събития в близките дни за България, и не само за нея. Холузацията е много опасна, понеже се правят отчаяни опити да бъдете прикачени към нея.
Евролпий е четвъртият, който ще даде урок на близки и неблизки как се оттеглят рано ангели, когато любовта не побеждава(Виж бележката накрая – б.п.).
Евролпий е името, което му давам временно, за да продължи с успех делото на Европа. Евролпий ще поеме с още трима братя част от бедствието, което много скоро ще се стовари над множество хора, понеже беше нанесен побой над ангел Божий на свято място. Туй място е свято не защото в него се живее правилно, а понеже там има два ангела, които не могат да не обичат безпаметно.
          Евролпий ще поеме и удара, който се очаква нас­коро от страна на неверник, дръзнал да Ми за­тъква устата. От страна на единатор, който обе­щава неща не от Мен, а от себе си. Аз не се обвърз­вам да се съобразявам с прогнози, които зависят от Отца Ми. Освен това, прогнозите най-често са ус­ловни, но горделивият и мразещият Ме не запомня това, което не му се иска, а запомня онуй, което му се иска. И като не изпълни забравеното, много ясно е, че няма да дочака и желаното. Но понеже имате свободна воля, Аз не мога да огранича една тръба по­някога и да измисля обещания. Като престане да свири, нека грехът падне върху оня, който много се радва, че прогнозата не е изпълнена. Наблюдавам твърде ранно желание за водачество, преди още ня­кой да е станал Христов ученик.
Получавайки Новото, получu и своята мощна защита, Евролпий:
ПРОН, ПРОРOН, ПРОНОРOН !
          Осияният от смирение да получи живот и бла­женство!
___________
[1] Днес, в средата на 2008 година, можем да пожелаем на "Евролпий" да е жив и здрав на земята поне още 300 години! От текста не следва, че той ще живее на земята по-кратко в рамките на това прераждане – може да е от гледна точка на някакъв по-голям срок за душата му, не се знае. Но след казаното в това осияние през 1990 година, наистина си заминаха от този свят, сравнително млади, трите главни импулсаторки - като изкупителни, доброволни жертви поради живота им  в пълна самота без обмен с божес­твени гости или живота по "затворени двойки". Това се случва с всички хора по земята и не е някакво изключение, но в случая Небето при­бира своите си по-рано - не само защото на земята въздишките им станаха непоносими и ангелите трябва да се върнат в рая, но и за да ни дадат предметен урок. Стана ни известно, че и трите горе са се отказали доброволно от райските блаженства и са помолили да поемат тежък кръст, за да компенсират донякъде страданията на човечеството по­ради неразпространението на Словото и Делото и съпротивата на мнозина срещу Любовта – б.п.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.