Книга 8

4.04.122(1986)г.
София-Изгрев

СТАИТЕ ВИ - ОПОРНИЯТ ЛЪК!

ЖЛО / НИ, ЙИ


 

Раждането приближава! Ясно съзнание още няма, но понякога се окопитва. Прави опити да травматизира обстановката, понеже не разбира защо трябва да излезе вече от тука.
Праща се силно присъствие от утре във връзка с тържественото посрещане на душата му. Стоенето ви тук, наистина, беше и все още е необходимо, понеже нарекох този дом за Словото, а нарека ли Аз нещо лично, връщане назад няма.
Атмосферата при починал слага тежък отпечатък на аурата на всеки дом, а Словото вече работи тук. Следователно, ако не бяхте тук плътно - с тези малки изключения, които разреших, - Словото щеше да потърси друг приют, а тук щеше да настъпи силен отлив. Бог сам провежда сега нова акция, Словото  да пробие вече в света,  та стаите ви тук са опорният лък, от който се изстрелва Божествената сила.
Така работя Аз - само с души, съвършено предани! Ако силите, които не разбират това, вземеха надмощие, просто сомнението (По някаква причина, Елма често диктува думите с начално  "съ-" по старобългарски, старославянски, руски – със “со” - б.п.) и непослушанието биха надделели във вас, с което проваляхте нещата. Вчера беше най-опасният ден от много години насам, в който Бог видя разколебаване и типични човешки отношения. Сега се промени балансът. Ако удържите фронта, то най-късно на 17-о число ще видите Христовия знак на победата. Вие сте слепи за нещата, които провеждам чрез вас, обаче не сте глухи и вярвате абсолютно - поне един от вас тримата трябва да вярва, с което Новото става възможно на практика. Ранното ставане и програмата ви са самото сърце на лъка, което с това става непобедимо, а вашата готовност да слушате и изпълнявате представлява гъвкавостта на лъка, с която се надявам да пратя стрелата точно навреме и намясто.
Не е шега онова, което правя с вас, откакто слушате и изпълнявате. Прощават ви се много недостатъци, само понеже сте готови да Ме следвате. Пратих ви М., но сега нямаше условия да я приласкаете. Помнете, тя приспива тъмните сили с острото си умствено зрение, а сърцето ú е добро. Трябва да претърпите това, което ви дразни у нея, понеже то не е практика. Аз я отстраних тия 3 дни, понеже сте още много не наясно с това, какво представлява тя. Пратих ви я и за баланс, както поясних. Така, след 5 дни раждането ще се е свършило и тогава сте свободни. Преди това почти не се разделяйте, освен при служебни причини. Н. може да отиде на село, както казах - примката около шията ú се затегна прекалено много, та бременността на този дом я натоварва до смазване. Може да се разведри 2-3 дни, обаче не е задължително. Просто, по-тежкото е тук, по-лекото там. Ако може да носи още, тук да остане, с вас.
Сега - пратете по една добра мисъл на брата, всеки сам преди лягане, и простете се с късното заспиване; както ненавиждам ранното домакинстване, ненавиждам и суетенето след 8 часà (вечерта). Когато сте заспали вече в 9 (по нормално време), работата Ми се облекчава ¾. Сладки сънища!
Астрално, сега се нуждаете от плътно общуване, с изключение на почивката, която можеше да си даде Н., ако иска. Обаче това не значи да отсъства изцяло Е. от дома - вода, паневритмия, помагане на А. не са отклонения, а помощ; обаче всичко останало нека се отложи до 9 април.
Нека В.М. помоли паневритмията за това. Ако иска, нека Е. направи това утре; и по-късно може, но не по-късно от 9 април.


 

СЪДЪРЖАНИЕ
/