Книга 31


13.06.135(1999)
Бургас - Изгрев

БЕЗ ЗАМИСЛЯНЕ – И НЕЗАБАВНО!Една приятелка иска да има дете от човека, когото обича. Той обаче още не може да вземе такова решение по ня­какви свои причини, въпреки че имат интимен живот. За него наскоро бе казано от Елма, още при самото запознанство с нея, че в еди какъв си срок го очаква голяма радост; а на нея – че ако разпознае коя мисъл в осиянията е точно за нея и я из­пълни на дело в живота си, всичко, за което копнее, ще се осъществи. В писма до нея напоследък се казва, че ако любимият ù човек осъзнае важността на космическия момент и стане баща на това дете, ще получат благословението на Небето. Детето, което иска да се роди точно при нея, е гений. То обаче иска класическо семейство с присъстващ и любещ баща. Бременността и кърменето трябва да протекат при добри условия и сред природата.
          Ето какво ù се падна преди няколко дни, при отваряне напосоки на три тома беседи:

        "Във всеки дом трябва да се приложи туй учение; защото ако не се приложи в дома, то­гава изобщо не може да се приложи." (т."Думи на правда" СЖ/96:290 б."Думи на правда" от 11.12.1932г.)

      "Аз съм виждал толкоз герои, които са се били геройски на бойното поле, които не са преклонили коляно пред никого. А пред едно малко момиченце той коленичил, моли ù се: "Ти си, която можеш да ме спасиш!" Този генерал паднал и се моли, коленичил… Това е Любов! Това е онази велика сила, която действа в ду­шата на това момиче. Всеки един от нас се самозаблуждава като мисли, че е много силен, много умен." (т. "Живот, светлина и свобода" СЖ94:279 б."Творители на Словото" от 3.07.1932г.)

      "В бъдещата култура няма да се раждат повече от две деца: едно момче и едно мо­миче." (т."Вземи детето"СЖ/93:309, б."Наклали огън" от 3.04.1932г.)
         
Да се има предвид, че никога томовете не се вземат преднамерено от библиотеката. Томовете често се взимат и отварят със затворени очи.

9,46ч.
Любовта не пита, тя тече. Цялото Небе и При­рода се събират в едно, когато една майка иска да зачене! Това е по-велико и по-важно от всички рели­гии, от всички философии. Мерилото за съвършен ум, сърце, душа и дух е само едно: разбират ли, че за­чатието е синоним на Бога? Могат ли да станат едно с Бога в единствения акт, който е идентичен с Него? Установяват ли, че всичко друго е суета, нап­разно дрънкане на умствени и духовни тенекии?
Тъгата, острата скръб и изнемога, които ви раздират почти постоянно, се дължат само на едно: духът ви иска да създава, душата ви иска да зачене. Падналите духове и ангели обаче искат да строят наука, изкуство, философия, култура, без да зачеват и раждат нови създания или считайки това за нещо "между другото"...
 Окултната Школа в епохата на Кали Юга ви съветва да не се занимавате с това, понеже живе­ете в един робски свят, в който децата ви са залож­ници. Това е едно голямо изключение от Божестве­ното правило и най-истинският смисъл на живота и затова който може да не ражда деца, е по добре да се въздържи. Отглеждането и възпитаването на едно дете днес иска огромни жертви – фактически, спира саморазвитието ви за векове. Ето защо, окултният ученик трябва да се пази от раждане на деца и от семейство, ако иска да бъде свободен да учи и да твори. Това важи и за всеки обикновен светия и ге­ний, който не е способен да се справи със съчетава­нето на нещата и затова саможертвата за него е смърт. Докато още слизате в пътя на инволюцията, въпреки че общият ход от 2000 години насам е на­горе, вие не можете да не мислите повече за себе си и за своето самоизграждане, самореализация. Като се изключат предпазването и абортите, Небето не съди нито един човек, който иска да бъде свободен, за да се саморазвива. Отстраняването на всякакви фактори и, на първо място, на брака и родителст­вото, щом те пречат на монадата да се сглоби както трябва, се препоръчва на първо място във всяка сериозна окултна школа, ако иска човек да нап­редва и да не се състари. Това трябва винаги да го помните и да ви е обеца на ухото при всички аст­рални магнити и ями, които ви заобикалят от всички страни. На границата на Битието се трупат без­числени изостанали души, които искат да получат плът на Земята и да се удоволстват. Те използват и най-малката цепнатина, и най-нищожния шанс да се промъкнат при някое невнимателно зачеване и раж­дане, което не е определено от Бога.
          Ето защо, спонтанността няма нищо общо със случайните астрални каши и кармическите връзки, в които повечето хора се оплитат от липса на позна­ние и поради подражателство.
 Силното желание произтича или от Бога, или от ада – няма нищо по средата. Ония, безразличните и вялите, които ще бъдат изплюти в съдния ден, не влизат в сметките нито на дявола, нито на Бога. И дяволът, и Бог си приличат по едно: те искат да сте страстни, определени, пламтящи от чувства и пре­даност. Друг е въпросът кой къде отива, в зависи­мост от своя избор. Друг е въпросът, защо Лукавият обича много и вялите, раздвоените, нестрастните – той се питае и от тяхната енергия. Не че нямат енергия, но те са я забравили, потиснали, каптирали са я с хиляда ключа и катинара. Тъмните сили имат сметка от подпушени енергии, понеже познават за­кона за съхранение и видоизменение на енергията. Те смучат безстрастния човек с много по-голяма нас­лада, тъй като той не я отдава някъде другаде и цистерните му в мазето са пълни и препълнени. Но когато дяволът ви смуче, вие заприличвате на ста­рите хора, които виждате по улиците. Бог предпо­чита един страстен престъпник пред вялия и умопо­бъркан религиозен, който си е навил някаква фикс-идея на пръста. Ако престъпникът се поправи, той още на другия ден ще бъде заедно с Христа пред но­зете на Създателя си, понеже е страстен – има си­лата да излети нагоре. Никакви молитви, пости и песнопения не помагат на онзи, който се е оставил от другата страна да го смучат децата на дявола.
          Сега думата ни е за онова, което е определено от Бога. Въпреки всички опасности и уговорки, ако някому е определено да подари качествена форма на някой висок дух, Бог създава всички условия, даже и в центъра на ада, той и неговото потомство да жи­веят в Едема. Нима не познавате такива случаи? – Редки са, но, слава Богу, съществуват!
Ако откажеш на Бога да се роди в следващата си прекрасна форма в тяло на Земята, може би по-съ­вършена и полезна от самия теб, ти се затриваш за векове и попадаш под ударите на отчаянието. Това не е наказание, а последствие. Ето защо, когато Бог минава и те кани, не си запушвай ушите и не си зат­варяй нарочно очите. Ако в някой има гордост и са­момнение, ако някому сърцето е закоравяло и се мисли за по-достоен, отколкото е всъщност, живо­тът ще му покаже какви са му вересиите. Около нас е пълно с такива страхливци и самомнителни хора, които си мислят, че са имали право да ядат хляба на родителите си, за да не дават нищо съществено на света. Понякога да създадеш едно дете заедно с Бога и с една душа, определена от Него, струва по­вече от всичките ти томове, симфонии и подвизи през вековете!
Ще речете пак: "Ама как да разпознаем кое ни е определено от Бога и кое не?" – Ами гледайте си фи­зиономиите в огледалото! Ако това, което вършите, е свястно, няма да имате бръчка между очите, в по­вечето време вие ще бъдете благи и усмихнати, ще раздавате обич на другите. Ако сте стиснати - и Бог ще ви стисне един ден, докато пуснете вода или масло. Не се съблазнявайте да мислите, че много ваши братя и сестри измежду пропадналите и лудич­ките, които са с благо изражение, не могат да ви бъ­дат идеал. И това съществува, но то е по-добро от един намръщен ангел или философ. Всички намръ­щени божества слизат като олигофрени или мане­кени на Земята, за да се усмихват в едно прераждане повече, отколкото са се усмихвали през всичките си прераждания до този момент...
Ето защо и на вас казвам: ако предадете в нас­ледство мекота, усмивка, благост и благоговение пред Любовта – вие сте станал родител на Бога на Земята!
Ако размножите форми на душевния студ и на амбицията, на жаждата за човешки постижения, вие съдействате на някой друг - и тогава Съдбата ще ви постави в положение още дълго да се молите и да плачете, докато се научите какви форми да разп­ространявате по Земята.
 А сега се радвайте, понеже една душа има шанс да стане блàга от сега нататък и да разбере разли­ката между Любовта и Мъдростта. От един атом на Любовта създаваме цели вселени от Мъдрост; но атомът на Мъдростта без Любов е безплоден.
 Втора душа има изключителния шанс да роди едно благо същество на Земята, ако избере благостта и мекостта за основен критерий.
А трета душа ще дойде отново на Земята и ще ви изсипе безценните си дарове, ако майката и бащата, определени от Бога, се разпознаят правилно и се съчетаят за вечни времена.

Без замисляне – и незабавно!

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.