Книга 22


27.XII.130(1994)
гр.Пещера

НИМРУЛ – ТРЪБАЧЪТ НА ОСИЯНИЯ
ЖЛО / Н.С.Б.

19,15ч.
"Нур" – "виолет", по абсолютен код. Рицарите на всички времена са под покровителството на "нур" - Пламъкът на Подвига. Рицарите през средните векове на Земята са от този корен. Самият крал Артур съдържа това "ур" в името си. (Името му въздейства така само на народите, които го произнасят с "у". Но има и обратно въздействие при такова произнасяне върху духа на крал Артур и на всички негови съименници, независимо как звучи името им на родния език – б.п.) Подвигът за възтържествуване на Правдата, Доброто, отваря щерната на Виолетовия Пламък, осветява пътя на Лотоса, пени прибоите на Промяната.
Под неговия печат идва да победи и този път Нимрỳл – Тръбачът на Осияния. Побèди има много зад гърба си, никога не е падал при равен бой. Роб никога не беше – има осанка на достойнство азът на Нимрỳл! Плоди небесна Правда под Вавилон; намери стъпките на Ролáнд; би се под Новгород; окрили меча на Валтасар!
И наистина, Божествен е произходът на Нимрỳл – той слиза от ултравселената, не възлиза от глината. Алохимно е царството на духа му - сядане на едно място няма у него. Подтиска го скуката, спареното съществуване; жаждата му за простори и риск е неутолима!
Пирин знае духа му преди седем периода на Имна. Родопа те извика тогава, понеже имаше нужда от синтез. Неуморно се подвизаваше, танцуваше, яздеше елени, бозаеше от сърни, мореше до припадък Орфеевите приятели, бягащи от развихрените ти коси – тогава ти бе вакханка...
Живецът ти е огън; как сега да не въздишаш около тенджери? Поискаш ли нещо – имаш го; пожела сега семейство и деца – не са ли по-добри, отколкото на другите хора?
Приеми обаче предишния си облик – пътувай всякога, когато си свободна. Тъмното у теб не е от ада – просто се взривява сърцето ти от кутийката, в която е поставено. Свикнала си с простори, гонила си се с ветрове... Ти прекосяваше континенти и браздеше океани – как няма да те хващат бесните в някаква си къщица, в някакво си градче?...
По-добър приятел от този няма да намериш – помни ми думата. Той е напълно зрял да те разбере и да те пусне на воля – пред теб още отсега се откриват неотъпкани пътеки. Редувайте се; понякога бъдете заедно, понякога се развявайте поотделно – и ще видиш как младостта се възвръща с пролетно, светло бучене! Направи си фирма, ако трябва, но непременно пътувай, откъсвай се от тук, ако не искаш да се чудиш защо ти причернява. Сокол в кафез колко живее? Напротив, периодите заедно ще са много по-приятни и ползотворни, ако си позволяваш отдих по други места. Тези по-обикновени женски мисли, които те сполитат, не са твои – те идват от рода ти. Ти не ги пъди, но им противопоставяй собственото си "аз" – гордия дух на кораба, който отплава. Реки от мед и масло си способна да отприщиш – с твоя ум и сръчност, с твоя чар на неумолим търсител. Много жени биха ти завидели, ако знаеха какъв силен дух живее в теб, каква велика незадоволеност движи душата ти, каква радост и щастие те очакват, ако се събудиш отново за същината си и решиш да поведеш Своите – Светлите Деца на Пророка.
Ти си мост между няколко култури и имаш всичко в ръцете си да бъдеш по-добра от стотици, от хиляди. Понеже си дух, а не потребител, ти умееш да мечтаеш, да планираш и да променяш. Поставяш си цели и можеш да ги преследваш. Арабският свят те чака, но свещената турска душа първа трябва да се напие от сребърната изящна кана, която държиш в ръцете си. И тук, и в Турция, ти можеш да имаш стотици клубове! Отвори сърцето си, реши се на Подвиг – и остани това, което си: Нимрỳл – тръбачът на Осияния!

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.