Книга 9

4-5.ХІІ.122(1986)г.
София

ПО-СИЛНО ОТ 1000 ОКУЛТНИ УНИВЕРСИТЕТА!
ЖЛО / Й

                                         
                                            Вместо опазване...
         
Ямите не са малко, но страхът ви за близките е най-голямата яма. Само едно нещо разсмива боговете и ангелите до плач: представата ви, че трябва да си отидете в някакви други координати. Понеже дом на небето е всяко място, където можете да влезете във връзка с любовта, то там, където няма любов, няма и дом.
Аз обаче ще говоря специално на онзи, който оправя материалното бъдеще на Словото, понеже той Ми е помагал много - лозова пръчка е. Ако сега прави отклонения, единствената вина си ти. Синът ти не е от този свят, но можеше да не се проваля в някои процепи на калта, ако ти знаеше как да го оставяш свободен. Налагането на майчина воля се преподава в ада като предмет на бъдещите палачи. Най-опасното нещо не е нито попът, нито полицаят, нито касапинът, а майката, която счита, че е по-умна от детето. Прочели сте на две - на три няколко книги, подочули сте оттук-оттам нещо за правилно възпитание - па хайде на главата на детето всичко! Подобно е и наставлението: кълцаш червейчета, а то става легион…
Никога няма да простя на никоя проклетница от човешките майки, допускаща безпокойството на първо място. Приемете децата си с техните недостатъци! Оставете децата напълно свободни! В беседите буквално гъмжи от много повтаряне: "Особеното дете оставете светът да го възпитава." - Той, светът, не прощава. Ако детето се връща при вас със счупена глава, нежно го помилвайте, превържете го и не казвайте нито дума. Поучително, укорително слово на майка носи обратен ефект: ако си казала да не яде месо, то ще яде пет пъти повече, само защото не може да се съпротиви на закона за силата на майчиното безпокойствие - ако не бяхте му казали, нямаше да яде. Помислиш си само с безпокойство - мисълта ти става форма, а формата на майчината мисъл е несломима от нищо. Майки изпращат децата си под колелата, майки ги режат по операционните маси, майки ги правят пушачи, пияници и наркомани, майки ги правят престъпници, убийци и "кози".
Положителната дума, положителното мисъл, а най-вече, премълчаването - не само с думи, а и с очи – връща детето в правия път по-силно от 500 проповеди и 1000 окултни университета! Знайте, че премълчаване със студéн поглед, с мимолетно свиване на устните, подаване на рамо напред, не по-слабо пълни къщата с астрални скорпиони и паяци. Тъй като плаченето или осъждането, безпокойството, накърненото честолюбие, захлупената дума на ближния, чувството за собствена правота и негова неправота - пък и да ще е подпалил къщата - пълни тая къща с невидими пълчища от вампирични гадини, народени от самите вас.
Например, заловили сте някой в лъжа; по-лошо - в кражба: каквато и да е друга вина, наистина осъдителна. Накладете огън и изгорете на клада всички ваши отрицателни оценки на събитията; после се направете, че не ги виждате. Откъснете от себе си причината - последствието няма да се прояви. Но ако сте пълнили къщата с негодуване и натяквания  15-20 години, Аз не обещавам нищо по-добро от шизофрении, мозъчни и сърдечни аномалии, характерови молепсаности, престъпни отклонения.
Прочее, Д., не си виновна ти, понеже просто така разбираше възпитанието, нуждата от поучение, нуждата от спасение. Понеже мотивът на всяка майка е добър, Аз отнемам едната половина от последствията, но другата половина остава.
Засега няма повече да соля съвестта ти, понеже няма повече време - пак нарушихме ранното лягане…
 - Ще се запази ли бракът на Р. и Е. - или е грешка?
- Не познавам брак на Икло, който да не е грешка... С няколко редки изключения.
С какъв ум искате сопата да се запази? Аз не желая лошо на никого, но бракът няма Моя манталитет. Че сложете на тоя огън живото небесно милосърдие - и то ще започне да раздава чифтета...

СЪДЪРЖАНИЕ
/