Книга 7

13.I.122(1986)г.
София - Изгрев

РИЛСКОТО ТАЙНО ОБЩЕСТВО
ЖЛО / НИ и ЮВ (Луниела)



Събирането ви беше определено още от основаването на Рилското Тайно Общество. Това, което сега ще ви кажа обаче няма да го казвате на никого. Събрах точно вас, понеже вие имате едно особено качество, което липсва във всички останали. То е благоговението. Не че го няма в други приятели, но не се изразява така разумно и дълбоко.
Ако говорим за окултна школа, ние имаме предвид, на първо място, тайната. А вие сте неоценими особено много, тъкмо като “Пазители на Печата”. Радостта ви от Новото не може да не ви въодушевява, но вие имате изработени носове с такова съвършенство, че още много прераждания други приятели ще има да ходят по петите ви в това отношение. Това се нарича “свещено отношение към Делото”, с което някой дух се занимава. Екзалтацията още не е свещено отношение, понеже нерядко се дължи на пилеене навън, тщеславие и неорганизираност. Това, което вас двете ви прави непобедими, е съвършеното ниво на дискретност, на което вие сте способни. Всички истински гении, адепти, посветени с такива носове работят за далечното бъдеще, не за настоящето, така че те могат да опазят и разработят едно Божествено наследство, тъй както "кокошките" на окултните школи не са в състояние. "Кокошката" се разкряква при всяко снасяне, понеже е тщеславна. Така и някои от приятелите ви не могат да не се похвалят какво са намерили, какво вършат, колко "значимо" е то и пр. и пр. Стратезите на Духа приличат на най-способните пълководци - те подготвят едно дело в тайно в продължение на много години, понякога дори си заминават от този свят физически, а делото им процъфтява по-късно. Това се нарича смирение, нарича се ефективност. Това на Мой език, се нарича “ученичество”.
И когато преди казах, че това ще бъде братски дом, аз нямах предвид широко отворени врати. Не! Не! Не! Това няма да бъде нито библиотека, нито читалня. Това е първата секретна лаборатория на Словото, за която ще знаете тримата и само тримата. Не че няма и други, но те са складове, лични читални на духовни егоисти и пр. При вас, двете, присъства силно дискретността, понеже сте работили много в миналото, та сега да можете да организирате, опазите, класифицирате, разработите и поднесете на бъдещото човечество това, което съм давал и ще давам. Оттук то и не разрешавам да излиза при никакви условия! При това, работете само тримата, но, разбира се, не изключвам - в близко или в далечно бъдеще - допускането на още най-много двама души, които ще се окажат незаменими за диференцирана обработка на Словото. Това обаче не се предвижда скоро. Аз ще ви дам специален знак при тяхното появяване.
 Сега направете наистина този дом обител на Словото, понеже чрез него не само ще направите магистрала към бъдещето, но и в настоящето той ще излъчи могъщи вибрации, които ще спасят премного още души на територията на София и околностите ú, в настъпващите усилни времена.
Това, което аранжирах тази вечер със свършването на химикала в химикалките, бе поради нуждата от провеждане на магическа операция, символично и реално основаваща протичането на енергии от страна на Ниневия по посока към Египет. Не е казано никъде, че Божественото се занимава само с раздаване на информация - то предава едновременно и енергия по материален път. Писалката, перото, е ясен символ и оръжие, а щафетата бе факт на два пъти тази вечер.
Египте, Египте! Мъдрец си от най-паметни времена, но Ниневия има продължение на живота за тебе. Не само Слово ти предавам Аз сега чрез щафетата, но и Небесно Благословение за окончателно събиране на собствените ти психически и физически сили, за да изплуваш. Ти си Египет - не знаеш: секретен, потаен, херметичен е бил сявга Египет! Понеже обаче той още не е приел Словото, трябваше да се роди наново с тяло на Египет в страна на Орфея. Стара си като най-древните тайни на Пта и Ра! Старостта ти, като една цяла духовна нация, въплътена в тяло, не можеше да не се символизира някак отвънка. Твоят брат, чрез който напоследък ви говоря, не се сети, че твоята външност се дължи на напредналост, понеже Египет носи най-старите духове на планетата. Следователно, не си рухнала, о, не! Ти си мъдрата първожрица, която сега получава приток на подмладяване от онази, в която се въплъти цяла Ниневия. Това, че ви събрах, е повратен момент в общочовешката история.
Разбирате ли сега, защо това осияние не трябва да се показва никому? Който се наеме от сега нататък да ви раздели, с непосилно бреме се натоварва. Това не ви връзва, понеже вие сте духове свободни. Не е въпросът колко време ще бъдете тук, на това място. Аз мога да предложа, скоро или по-късно, и други жилищни варианти. Но работата, която ви свързва, остава пределът на човешката еволюция в момента - най-високото.
По-високо от служенето на Словото няма! Последна тайна: системната обработка на Словото, подредеността му, академичният подход, има неподозирана сила, преди всичко като факт на една лабораторна подреденост, а чак след това - като по-късно разпространение. Това, което Природата е направила, е подобно: вие желаете да разпръснете клетките на мозъка на всички страни, та да може да им се възхищават повече хора, а пък Аз казвам: мозъкът излъчва и е жив, тъкмо защото всичките му знаци, понятия, кристали, "рафтове", супербиблиотеки са строго подредени в малко и тясно пространство. Насладата от подреждането на Словото, работата върху него, не се равнява с насладата от разпространението, а е по-висша и по-голяма. Понеже разпространението на купища хартия не е начинът. Това е само временна, печална необходимост.
Наслагвайте! Наслагвайте! Наслагвайте! Малък съвет: Словото, портретите, пентаграмът и пр. Създават поле, което се усилва многократно от пълната хармония на живеещите на такова място и от чистия им живот; но то става опасно при липса на тези две условия. Свободно преценете сами, светилището как изисква да се живее в него.
"Кориорар" - това е ключът на Светилището: с него може да отваряте и затваряте сили, свързани с работата с него, както и за защитата му от опасност.

СЪДЪРЖАНИЕ
/